Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAłIONAL DE BACALAUREAT - GEOGRAFIE

geografie+ Font mai mare | - Font mai micGEOGRAFIE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAłIONAL DE BACALAUREATI. Statutul disciplinei:

Geografia generala si Geografia pentru clasa a XII-a: Europa - Romania - Uniunea Europeana au,

in examenul naTional de bacalaureat 2008, statutul de disciplina opTionala.

Proba de examen este scrisa si se desfasoara pe o durata de 3 ore.

Proba "D" vizeaza Geografia pentru clasa a XII-a: Europa - Romania - Uniunea Europeana.

Proba "E" vizeaza Geografia pentru clasa a XII-a: Europa - Romania - Uniunea Europeana la

alegere cu Geografia generala (cu conTinuturi selectate din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a).

Proba "F" vizeaza Geografia pentru clasa a XII-a: Europa - Romania - Uniunea Europeana la

alegere cu Geografia generala.

GEOGRAFIE GENERALA - PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII

CONTEMPORANE

I. CompetenTe de evaluat:

1. Utilizarea terminologiei stiinTifice si disciplinare specifice (concepte, noTiuni) pentru

prezentarea unei informaTii pertinente (referitoare la geografia fizica, geografia politica,

geografia umana, mediul inconjurator)

2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene si procese naturale

3. Citirea si interpretarea informaTiei grafice si cartografice

4. Construirea unui text structurat utilizand o informaTie cartografica sau grafica

5. Explicarea relaTiilor observabile intre sistemele lumii contemporane

6. Explicarea proceselor naturale din mediul inconjurator (geografic) prin conexiuni

sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice si a imaginilor

7. Construirea unui text structurat utilizand o informaTie grafica sau cartografica

8. Explicarea relaTiilor observabile dintre sistemele naturale si umane ale mediului

9. Utilizarea reprezentarilor grafice si cartografice adecvate, pentru interpretarea datelor

statistice

10. Transformarea (transferul) informaTiei statistice, grafice si cartografice in alte forme de

prezentare (texte, modele etc.)

III. ConTinuturi:

CLASA a IX-a

Capitolul 3: RELIEFUL TERESTRU

ScoarTa terestra ca suport al reliefului: structura si alcatuire petrografica;

UnitaTile majore ale reliefului terestru

AgenTi, procese si forme de relief

Tipuri de relief - tipuri de relief: fluvial, litoral, glaciar, desertic (eolian).

Capitolul 4: ATMOSFERA TERESTRA

Alcatuirea si structura atmosferei - alcatuirea (compoziTia) atmosferei, straturile atmosferei;

Factorii genetici ai climei

Masele de aer - circulaTie (dinamica), caracteristici;

Caracterizarea geografica a tipurilor de clima.

Capitolul 5: APELE TERREI (HIDROSFERA)

Apele continentale si oceanice - fluvii, rauri, lacuri, gheTari; dinamica apelor oceanice.

Capitolul 6: VIAłA SI SOLURILE PE TERRA

Zonele biopedoclimatice - vegetaTie, animale, soluri.

CLASA a X-a

Capitolul I: GEOGRAFIE POLITICA

1.1 Statele si gruparile regionale de state

1.2 Harta politica a lumii

Capitolul II. GEOGRAFIA POPULAłIEI SI A ASEZARILOR UMANE

Dinamica populaTiei

BilanTul natural al populaTiei

Mobilitatea teritoriala a populaTiei

BilanTul total al populaTiei

Raspandirea geografica a populaTiei - factori care influenTeaza raspandirea populaTiei, densitatea populaTiei, raspandirea populaTiei in latitudine si altitudine.

Urbanizarea, dinamica urbana si explozia urbana

Forme de aglomerare umana; studii de caz - metropole si megalopolisuri

Capitolul III. GEOGRAFIA ECONOMICA

Resursele naturale - Resursele litosferei

CLASA a XI-a

Capitolul I: MEDIUL INCONJURATOR - PROBLEMA FUNDAMENTALA A LUMII

CONTEMPORANE

Tipuri de medii geografice

Caracterizarea geografica a mediilor calde, temperate, reci si montane: caracteristicile principale ale fiecarui tip de mediu: poziTia geografica, factorii care determina fiecare tip de mediu, elementele climatice caracteristice, elemente specifice ale reTelei hidrografice, vegetaTiei, faunei, solurilor, aspecte ale degradarii si protecTia fiecarui tip de mediu, exemple regionale semnificative.

Capitolul IV: SISTEMUL ECONOMIC SI SISTEMUL GEOPOLITIC

Rolul unor state in sistemul mondial actual: Statele Unite ale Americii, FederaTia Rusa, Japonia,

China, India, Brazilia.

CLASA a XII-a

Geografie. Europa - Romania - Uniunea Europeana

II. CompetenTe de evaluat:

1. Utilizarea corecta si coerenta a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaTiului european si naTional

2. Explicarea unor succesiuni de fenomene si procese naturale pe baza analizei unor date ofertate

3. Interpretarea informaTiei cartografice si a datelor statistice si a modelelor grafice referitoare la U.E. si la Romania

4. Explicarea proceselor naturale din mediul inconjurator (geografic), la nivelul

continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice si a imaginilor

5. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale si metodologice, specifice stiinTelornaturii si stiinTelor sociale, pentru studierea comparativa a geografiei Europei si a geografiei Romaniei

6. Explicarea relaTiilor observabile dintre stiinTe, tehnologie si mediul inconjurator, la nivelul continentului, prin analizarea unor sisteme si structuri teritoriale si funcTionale

7. Explicarea relaTiilor observabile dintre sistemele naturale si umane ale mediului geografic european, al U.E. utilizand date statistice, modele geografice si reprezentari cartografice adecvate

8. Utilizarea reprezentarilor grafice si cartografice adecvate, pentru interpretarea realitaTii geografice a U.E. si a unor Tari din componenTa acesteia

9. Transformarea (transferul) informaTiei statistice, grafice si cartografice in alte forme de

prezentare (texte, modele etc.)

III. ConTinuturi:

CLASA a XII-a

Geografie. Europa - Romania - Uniunea Europeana

A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA

1. SpaTiul romanesc si spaTiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:

- relieful major (trepte, tipuri si unitaTi majore de relief)

- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)

- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra

- invelisul biopedogeografic

- resursele naturale

3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei

- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei

- populaTia si caracteristicile ei geodemografice

- sistemul de orase al Europei

- activitaTile economice - caracteristici generale

- sisteme de transport

4. Mediu inconjurator si peisaje

5. Regiuni geografice in Europa si in Romania: studiu de caz al unei regiuni geografice - CarpaTii

6. Tarile vecine Romaniei

B. ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA

1. Formarea Uniunii Europene si evoluTia integrarii europene

2. Caracteristici geografice, politice si economice actuale ale U.E.

3. Statele Uniunii Europene:

- privire generala si sintetica

- FranTa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria

4. Romania ca parte a Uniunii Europene:

- oportunitaTi geografice ale Romaniei cu semnificaTie pentru U.E.

- Romania si Tarile U.E. - interdependenTe geografice, economice si culturale

5. Problema energiei in U.E. si in Romania

C. EUROPA SI UNIUNEA EUROPEANA IN LUMEA CONTEMPORANA

1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane

2. Rolul Europei in construirea lumii contemporane

3. U.E. si ansamblurile economice si geopolitice ale lumii contemporane

4. Mondializare, internaTionalizare si globalizare din perspectiva europeana

5. Europa, Uniunea Europeana si Romania in procesul de evoluTie a lumii contemporane in urmatoarele decenii

NOTA:

Elaborarea subiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentei

programe de BACALAUREAT avizata prin OMECT. Programa a fost realizata in

conformitate cu programele scolare de geografie pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a. Subiectele nu vizeaza conTinutul unui manual anume. Manualele scolare reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de catre profesori si elevi pentru parcurgerea programei scolare prin insusirea de cunostinTe si formarea de competente.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2248
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved