Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Analiza practicilor de mediu

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micAnaliza practicilor de mediu


1.1       Aspecte privind managementul de mediu in societate
1.1.1   Politica de mediu. Gradul de identificare si de documentare a obiectivelor privind imbunatatirea performantei de mediu a organizatiei

§          Se considera ca asumarea unei politici de mediu coerente va influenta in mod pozitiv strategia generala de afaceri prin atingerea unui grad mai mare de competitivitate, ceea ce duce la marirea profitului, cresterea eficacitatii organizatiei, reducerea costurilor si crearea unei imagini credibile.

§          Implicatiile comerciale ale adoptarii unei politici de mediu la nivelul societatii ANB sunt considerate a fi:

a)      reduceri de materiale datorita procesarii la maxim a acestora, substituirii si refolosirii sau reciclarii produselor de intrare

b)      reducerea pierderilor de timp si o monitorizare mult mai atenta a procesului de intretinere

c)      reducerea consumului de energie

d)      reducerea spatiului de depozitare a materiilor prime si a costurilor legate de gestionarea acestora

e)      reducerea cheltuielilor datorita imbunatatirii conditiilor de lucru

f)       reducerea costurilor asociate emisiilor, deversarilor, gestionarii deseurilor

g)      imbunatatirea calitatii produselor

h)      scaderea costurilor de productie

i)        cresterea eficientei de utilizare a resurselor

§          Politica de mediu a companiei este documentata si data publicitatii prin revista interna ANB revista pusa la dispozitia clientilor, organismelor de control si oricarei alte parti interesate.

§          In general se poate afirma ca angajatii sunt, partial cel putin, constienti de existenta politicii de mediu a organizatiei si de implicatiile acesteia pentru ei.

Activitatea de protectie a mediului la nivelul ANB se desfasoara in cadrul Directiei Calitate si Protectie a Mediului


1.1.2   Structura manageriala. Sprijinul acordat de compartimentele organizatiei pentru imbunatatirea performantei de mediu. Structura organizatorica a activitatii de protectia mediului

§          La nivelul conducerii societatii exista un manager cu responsabilitati directe in domeniul protectiei mediului si al managementului de mediu in persoana Directorului tehnic.

§         
Activitatea de protectie a mediului la nivelul ANB se desfasoara in cadrul Directiei Calitate si Protectie a Mediului aflata sub conducerea unui Director tehnic aflat la randul sau in subordine Directorului departamentului operativ. 

§          Pozitia actuala a activitatii de protectie a mediului in organigrama societatii este prezentata in figura 4.1

§          Serviciul de protectie a mediului este condus de un sef de serviciu si este alcatuit din doua birouri:

a)      Biroul de Control compus din 6 persoane avand atributii de control al respectarii de catre agentii economici a normelor legale privind gestiunea apelor uzate proprii;

b)      Biroul Reglementari, Monitorizare si Autorizare compus din 5 persoane care se ocupa de rezolvarea problemelor interne de mediu ale organizatiei (automonitorizare, autorizare, etc.) precum si cu monitorizarea, autorizarea agentilor economici.

§         


Modul de alcatuire al Serviciului de Protectie a mediului este prezentat in figura 4.2

In cadrul ANB comunicarea de informatii catre public (rezolvarea cerintelor/reclamatiilor clientilor) este procedurata


§          Se poate afirma ca numai la nivelurile de conducere si in compartimentele specializate ale ANB exista o constientizare a salariatilor asupra implicatiilor activitatii lor asupra mediului inconjurator, constientizare care ar trebui extinsa la intregul personal angajat in cadrul societatii.

§          Structura actuala pe linie de mediu in cadrul ANB este considerata ca fiind suficienta si nu este considerata necesara infiintarea unui organism nou avand ca sarcina imbunatatirea performantei de mediu a societatii.

§          In cadrul ANB exista laboratoare pentru monitorizarea calitatea apei (bruta, tratata, potabila si uzata), pentru monitorizarea altor factori de mediu se incheie contracte cu terti.

§          Problematica privind noxele rezultate din activitatea organizatiei se afla in atentia compartimentului de protectie a muncii.

1.1.3   Nivelul stimularii constientizarii problemelor de mediu in randul salariatilor

§          Responsabilitatile si obiectivele de mediu ale salariatilor in cadrul sarcinilor de serviciu nu sunt clar specificate in documente.

§          ANB nu a adoptat pana in prezent un sistem de recompensare sau sanctionare a salariatilor in vederea stimularii participarii acestora la imbunatatirea performantelor de mediu ale societatii.

§          Politica de mediu a organizatiei informeaza, printre altele, angajatii asupra Pana in prezent, in cadrul documentelor de recrutare a personalului nu intentiilor managementului la varf al organizatiei cu privire la construirea si implementarea unui sistem de management de mediu conform standardului international SR EN ISO 14001.

§          Nu se cunoaste gradul de informare a salariatilor cu privire la performanta de mediu, politica de mediu si programele de mediu ale societatii.

§          In afara instruirilor cerute de legislatia in vigoare (privind PSI, protectia muncii, protectie civila) nu au fost efectuate alte instruiri privind conditiile normale de functionare, accidentele si situatiile de urgenta potentiale specifice fiecarui loc de munca.

§          Instruirea managementului si salariatilor in scopul cresterii nivelului de constientizare a acestora in privinta protectiei mediului a vizat nivelurile ierarhice medii spre superioare. Cursurile de instruire au avut drept problematica legislatia de mediu si cerintele standardului international SR EN ISO 14001 (pentru echipa de implementare).

§          Schema de organizare a construirii si implementarii sistemului de management de mediu  (stabilita printr-o decizie a top-managementului ANB) este prezentata mai jos.


 exista mentiuni privind politica, actiunile si performanta de mediu ale organizatiei.

§          In momentul de fata, angajatii nu sunt stimulati sa participe la actiuni voluntare privind mediul, neoferindu-li-se mijloacele necesare (timp, fonduri etc.).

1.1.4   Nivelul comunicarii catre public a informatiilor privind politica, actiunile si preocuparile organizatiei in ceea ce priveste protectia mediului

§          Rezolvarea cerintelor/reclamatiilor clientilor este procedurata.

Politica de investitii a ANB tine seama de aspectele de mediu; performanta de mediu este un criteriu privind prioritizarea investitiilor


§          In cadrul ANB comunicarea de informatii catre public este reglementata. Exista Serviciul Comunicare care se ocupa cu gestionarea relatiilor cu publicul. Ca vectori de comunicare se utilizeaza publicatia periodica „Jurnalul Apei”, fise de prezentare prin biroul Relatii Clienti.

§          In masura respectarii politicii organizatiei de comunicare cu publicul, acestuia i se fac cu regularitate cunoscute politica, obiectivele, tintele si performantele de mediu ale societatii, resursele alocate activitatilor de protectie a mediului.

§          Managementul organizatiei considera ca in raportul anual al societatii ar putea fi inclusa o declaratie de mediu iar daca se considera util poate fi elaborat chiar un raport anual separat de mediu.

§          In prezent, pregatirea in domeniul protectiei mediului nu reprezinta un criteriu la recrutarea de personal nou cu exceptia celui pentru Directia Calitate si Protectia Mediului.

§          In cadrul ANB nu exista situatii care sa genereze oportunitati de includere a informatiilor de mediu pe produse, ambalaje, vehicule sau in reclame.

1.1.5   Gradul de stimulare a implicarii comunitatii locale

§          Implicarea ANB in viata comunitatii locale s-a manifestat prin numeroase vizite ale elevilor, studentilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, pentru prezentarea filierei de tratare, efectele fata de mediu fiind mai curand subintelese.

1.1.6   Nivelul luarii in considerare, in planificarea bugetului, a investitiilor, cerintelor si implicatiilor de mediu

§          In bugetul societatii sunt implicit incluse cheltuieli de mediu atat din surse de finantare interne cat si externe. Nu exista un buget separat de mediu.

§          Creditorii stipuleaza cerinte de mediu in cazul acordarii imprumuturilor catre ANB (raport de la BERD).

§          Responsabilitatile legale sau financiare legate de mediu la incheierea unei noi afaceri au in vedere impunerea unor cerinte contractuale privind caracteristicile materiei prime implicate in proces. Organizatia include in cadrul contractelor de aprovizionare cerinte privind oferirea de dovezi de conformare a materialelor oferite de furnizori cu cerintele sale de mediu.

§          Politica de investitii a societatii tine seama de aspectele de mediu, performanta de mediu fiind unul dintre criteriile de investitii ale organizatiei. La planificarea investitiilor se tine cont de masurile impuse prin Programele de Etapizare si Programele de Conformare.

§          In scopul obtinerii unor tehnologii cat mai conforme cu cerintele protectiei mediului, ANB a incheiat in trecut contracte de cercetare si dezvoltare cu institute de profil.

§          Pana in prezent au fost realizate actiuni de sponsorizare a unor unitati de invatamant, agentii de protectia mediului.

1.1.7   Cunoasterea costurilor asociate managementului de mediu. Posibilitati de reducere a costurilor

§          In momentul de fata, in cadrul organizatiei exista cheltuieli de mediu care nu sunt necesare (taxe, pierderi de apa, consumuri inutile de energie, etc.).

§          Cheltuielile de mediu pot fi identificate si pentru ca sunt reflecte in buget, ele sunt monitorizate in cadrul Directiei Productie, luandu-se masuri rapide de diminuare a lor.  Printre aceste masuri pot fi enumerate programe de investitii vizand inlocuiri de pompe cu randament scazut, refaceri de etansari ale conductelor, scadere consum specific de apa tehnologica, etc. Pentru centralizarea pe intreaga organizatie, ar putea fi desemnata o persoana din cadrul serviciului specializat.

§          Unele cheltuieli de mediu sunt distribuite pe compartimentele functionale. Programele de investitii se urmaresc din punct de vedere financiar la nivel de directie.

§          La nivelul organizatiei sunt luate in considerare permanent oportunitatile de reducere a costurilor de mediu (inlocuirea materialelor poluante cu unele mai acceptabile pentru mediu, folosirea de tehnologii noi in vederea reducerii consumurilor de energie, materii prime si materiale).

ANB nu include in intelegerile contractuale clauze legate de performanta de mediu ale partenerilor


1.1.8   Gradul de cunoastere si monitorizare a legilor si reglementarilor de mediu in vigoare aplicabile organizatiei. Nivelul comunicarii cu autoritatile de mediu

§          Asigurarea conformarii cu cerintele privind urmarirea modificarilor de natura legislativa se realizeaza prin accesul asigurat Serviciului de Protectia Mediului la un program legislativ. Legislatia romaneasca a asimilat integral legislatia UE.

§          Schimbarile survenite in politica si practicile de mediu ale autoritatilor sunt cunoscute prin urmarirea permanenta a aparitiilor legislative, prin participarea la CAT - ul de la APM ca factor de consultanta.

§          Se considera ca, prin transmiterea catre organismele care emit acte legislative a observatiilor si punctelor de vedere ale ANB cu privire la legislatia in curs de elaborare, organizatia poate influenta procesul de elaborare a actelor normative ce afecteaza domeniul managementului apelor urbane.

1.1.9   Politica de achizitii. Luarea in considerare a performantei de mediu a furnizorilor de bunuri si servicii

§          Performanta de mediu a ANAR ca furnizor principal de apa bruta are un impact comercial major asupra activitatii economice a societatii (performanta de mediu a ANAR se „filtreaza” la ANB).

§          ANB nu a implementat o procedura de colectare a  informatiilor de mediu privind furnizorii proprii, produsele, materialele, procesele si politicile acestora, evaluarea performantelor furnizorilor realizandu-se pe baza datelor furnizate de acestia.

§          In general, organizatia selecteaza furnizori cu sistem de management al calitatii certificat si nu solicita deocamdata detinerea unui Sistem de management de mediu certificat.

§          In relatia cu furnizorii este specificata cerinta ca furnizorul sa aiba deja efectuata  o analiza de mediu a operatiunilor desfasurate.

1.1.10 Relatii contractuale. Masura in care organizatia solicita contractorilor si subcontractorilor conformarea cu anumite standarde de mediu

§          ANB nu include in intelegerile contractuale clauze legate de performantele de mediu ale partenerilor si nu ia in considerare, inainte de a semna cu acestia un acord, modul in care potentialii contractori administreaza impacturile de mediu. Se cuprind cel mult clauze implicite legate de impactul de mediu produs de activitatea contractorilor asupra obiectivelor ANB (evacuarea deseurilor, de exemplu).

§          Contractorii lucrarilor de constructii – montaj sunt investigati in general in privinta modului lor de lucru (daca „lucreaza curat” in curtea beneficiarului). Furnizorii de materiale si reactivi nu sunt investigati intrucat acestia sunt putini si nu prea exista alternative.

§          In general, contractorii sunt informati cu privire la substantele chimice si alte materiale a caror folosire este interzisa in incinta organizatiei.

§          In cazul lucrarilor derulate in cadrul obiectivelor organizatiei, performanta de mediu a contractorilor este monitorizata pe perioada contractului.

§          Nu se cunoaste daca ANB a fost sau nu chestionata sau daca au existat conditionari din partea partenerilor de afaceri in legatura cu performanta de mediu a societatii sau cu implementarea unui sistem propriu de management de mediu.

1.1.11 Presiunea pietei. Modul in care aspectele privind mediul influenteaza piata produselor sau serviciilor oferite de organizatie

§          Nu se pune deocamdata problema influentarii afacerilor companiei de preferinta in crestere a partenerilor in a achizitiona, chiar la preturi sporite, produse si servicii cu un grad sporit de conformare la cerintele protectiei mediului inconjurator („ecologice”).

Exista oportunitati pentru imbunatatirea organizarii amplasamentului astfel incat sa se imbunatateasca mediul de lucru§          Partenerii de afaceri ai ANB sunt corect informati asupra calitatii „produselor” societatii din punctul de vedere al protectiei mediului. .

1.1.12 Existenta de planuri de actiune pentru situatii de urgenta sau accidente

§          In cadrul activitatii de construire a sistemului de management de mediu sunt cunoscute sau in curs de identificare acele operatiuni efectuate de organizatie care prezinta cel mai mare risc de mediu, urmand a se stabili posibilele impacturi asupra mediului si masurile de prevenire a lor. Pentru riscurile identificate se cunosc impacturile asupra mediului si exista solutii tehnice de diminuare cu utilizarea de exemplu a echipamentelor de neutralizare.

§          Membrii personalului sunt instruiti adecvat si constientizati asupra responsabilitatilor care le revin in cazurile de urgenta identificate pana in prezent. In astfel de cazuri, la nivelul organizatiei este definita o procedura de comunicare cu salariatii, publicul si presa. Planurile si procedurile pentru situatiile de urgenta cunoscute sunt testate si actualizate ori de cate ori este necesar.

§          Procedurile de interventie in cazurile de urgenta cunoscute au fost studiate pentru a avea siguranta ca ele nu contravin cerintelor legale sau ca nu genereaza noi probleme de mediu.

1.1.13 Existenta unor contracte de asigurare pentru orice responsabilitati de mediu care pot rezulta din activitatile organizatiei

§          Organizatia este asigurata fata de anumite riscuri legate de afectarea cladirilor, mijloacelor fixe, mijloacelor de transport.

§          La nivelul organizatiei, nu a fost inca luata in considerare asigurarea pentru personalul companiei pentru incidente si revendicari legate de mediu.

1.1.14 Gospodarirea cladirilor/amplasamentelor.

§          Infatisarea amplasamentului este un factor cheie in influentarea parerii publicului si a clientilor despre companie. Un amplasament in care nu este intretinuta curatenia poate pune in pericol angajatii sau mediul.

§          Se poate aprecia ca, in general, in cadrul ANB, spatiile de lucru si echipamentele sunt corespunzator utilizate, verificate si intretinute, in particular sistemele de incalzire si aerisire.

§          Exista proceduri pentru intretinerea si depozitarea in siguranta a echipamentelor care contin substante chimice daunatoare mediului, precum petrol, uleiuri, PCB si CFC.

§          In prezent, exista oportunitati pentru imbunatatirea organizarii amplasamentului sau remobilarea cladirilor astfel incat sa se imbunatateasca infatisarea acestora si mediul de lucru. In interiorul amplasamentului au fost identificate zone izolate de sol contaminat, dar se apreciaza profilul de activitate al societatii nu implica contaminarea sistematica a solului si ca organizatia poate sa remedieze aceste zone sau sa minimizeze impacturile asociate acestor contaminari.

§          In cadrul ANB a fost investigata posibilitatea de a primi asistenta financiara pentru imbunatatiri de mediu aduse amplasamentului. Decizia oportunitatii acestui demers este luata la nivelul corespunzator de responsabilitate.

§          In incinta organizatiei, spatiile de depozitare a deseurilor sunt, in cea mai mare masura, adecvat proiectate si amenajate.

§          In cadrul organizatiei exista activitati care produc zgomot dar care nu depasesc in intensitate limitele legale.


In cadrul ANB, procesele sunt astfel planificate incat sa fie facilitata reducerea consumurilor de energie, apa si materii prime
1.2       Activitati de birou

1.2.1   Eficienta utilizarii si depozitarii hartiei. Evidenta consumurilor si costurilor hartiei utilizate

§          In vederea reducerii consumului de hartie sau a eficientizarii utilizarii acesteia se vizeaza utilizarea mai intensa a retelei intranet. Nu exista posibilitatea utilizarii in activitatea de birou a hartiei reciclate. In cadrul ANB nu se realizeaza o triere pe categorii a deseurilor de hartie in vederea facilitarii refolosirii sau reciclarii.

§          In cadrul organizatiei nu se utilizeaza in mod curent formularele tipizate. Se utilizeaza formularele obligatorii conform legislatiei economice in vigoare, aferente serviciului financiar, precum si formularele generate in cadrul sistemului de management al calitatii.

1.2.2   Materiale auxiliare diferite

§          Serviciul de intretinere si curatenie in ANB este externalizat. Nu se cunoaste politica firmei furnizoare a acestor servicii. Nu exista informatii privind gradul in care materialele si tehnicile utilizate in activitatea de intretinere si curatenie sunt conforme cu cerintele protectiei mediului (materiale biodegradabile, evitarea compusilor toxici periculosi etc.).

§          Se considera ca exista posibilitati de reducere, refolosire sau reciclare a unor materiale considerate consumabile (tonere, solventi, extinctoare, etc.).

1.3       Activitatea de productie

1.3.1   Proiectarea/planificarea activitatii. Luarea in considerare si minimizarea impacturilor de mediu in faza de proiectare / planificare.

§          Conformarea ANB cu cerintele legale in domeniul protectiei mediului este de actualitate si prezinta unele dificultati.

§          In cadrul fluxului de productie se urmareste reducerea costurilor si, implicit, cresterea eficientei economice. Cunoscandu-se tehnologia, se actioneaza in sensul optimizarii acesteia cu ritmul permis de volumul investitiilor necesare. Specificul activitatii de productie exclude utilizarea ca materie prima a materialelor reciclabile.

§          In cadrul fazei de productie se urmareste cu prioritate reducerea deseurilor tehnologice. Evacuarea de deseuri tehnologice este legata si de consumul tehnologic de apa deci de costuri care se incearca a fi minimizate. Cantitatea minima posibila de deseuri (namoluri) este o valoare dinamica in functie de calitatea apei brute.

§          Reciclarea  produsului finit al organizatiei (apa tratata) se poate realiza partial sau in totalitate de catre utilizatorul final.

1.3.2   Luarea in considerare a impactului de mediu produs de procesul de achizitionare si utilizare a materiei prime

§          Materiile prime utilizate in procesele de productie sunt apa bruta, sulfatul de aluminiu, clorul, varul, acidul sulfuric, soda (carbonat de sodiu), polimeri. Majoritatea materiilor prime se produc cu un impact semnificativ asupra mediului si fac obiectul legislatiei specifice de mediu.

§          De cate ori este posibil sunt luate in considerare materiale alternative care sunt mai putin daunatoare mediului inconjurator sau care fac activitatea de productie mai conforma cu cerintele protectiei mediului (de exemplu dezinfectia rezervoarelor cu Herlisil).

§          In momentul de fata, nu se cunoaste daca furnizorii materiilor prime si materialelor utilizate au implementat sau au in curs de implementare politici/practici conforme cu cerintele protectiei mediului.

§          Materiile prime folosite sunt strict specificate, nefiind posibila utilizarea materialelor de calitate inferioara sau a celor reciclate. Apa bruta are parametrii foarte variabili si dependenti de multi factori. Pentru a putea controla calitatea produsului este necesar ca reactivii de tratare sa respecte specificatii clare.

Cantitatea de apa consumata efectiv este masurata la fiecare departament cu  apometre tehnic corespunzatoare


§          Activitatea de productie implica utilizarea de materiale potential periculoase pentru mediul inconjurator. Aceste materiale ar putea fi inlocuite sau ar putea fi folosite astfel incat sa prezinte un impact mai redus asupra mediului inconjurator. Pentru aceasta se pot lua in considerare investitii noi avand ca scop schimbarea tehnologiilor.

1.3.3   Procesare/operare. Planificarea proceselor astfel incat sa se minimizeze impactul de mediu al operatiunilor, atat in timpul functionarii normale a companiei, cit si in perioadele de efectuare a lucrarilor de intretinere, testare sau de oprire a companiei

§          In cadrul ANB, procesele sunt astfel planificate incat sa fie facilitata reducerea consumurilor de energie, apa si materii prime. Pana in prezent, acolo unde exista posibilitatea, sunt adoptate masuri privind reciclarea sau refolosirea energiei, apei sau a materialelor.

§          Pe parcursul desfasurarii activitatii sunt prevazute sisteme de monitorizare a evolutiei unor parametri importanti privind caracteristicile apei brute si a celei tratate.

§          Organizatia manifesta preocupare pentru documentarea cu regularitate in privinta ultimelor progrese tehnice aparute si pentru identificarea posibilelor imbunatatiri ale proceselor.

§          Activitatea desfasurata de catre ANB poate fi imbunatatita in vederea reducerii cantitatilor de ape uzate evacuate, a emisiilor de poluanti in aer sau a cantitatilor de deseuri solide.

§          Pana in prezent nu sunt prevazute proceduri eficiente de mediu care sa acopere perioadele de functionare anormala.

§          In cadrul ANB, procesele nu pot fi planificate astfel incat sa nu produca deloc deseuri.

1.3.4   Modul de administrare a apei potabile, industriale si a apelor uzate in cadrul organizatiei. Gradul de cunoastere a cantitatilor de apa consumata. Posibilitati de reducere a consumului de apa. Cunoasterea costurilor implicate si a oportunitatilor de economisire

§          Apa potabila utilizata in cadrul organizatiei este produsa in instalatiile proprii din apa bruta furnizata de ANAR. Calitatea apei potabile este conforma cu normele in vigoare. Monitorizarea calitatii apei potabile are loc permanent.

§          Nu au fost determinate costurile aferente consumului intern de apa din cadrul ANB. Se considera ca, odata cunoscute, aceste costuri ar putea fi atribuite diferentiat diferitelor compartimente.

§          Cantitatea de apa consumata efectiv este masurata la fiecare departament utilizand apometre care corespund tehnic necesitatilor de monitorizare.

§          In cadrul ANB sunt luate masuri pentru reducerea consumurilor de apa netehnologice (pierderi de apa la robineti, W.C.-uri, etc.). Pentru aceasta sunt prevazute proceduri de depistare si interventie rapida in cazul aparitiei unor pierderi de apa iar tevile sparte sau fisurate sunt rapid reparate.

§          De cate ori exista posibilitatea, sunt luate in considerare surse de apa alternative, mai putin costisitoare ca de ex. alimentarea din puturi proprii sau cu apa nepotabila.

§          Utilizarea pentru anumite scopuri a apei reciclate in locul apei din sistemul de alimentare nu este considerata oportuna.

§          Nu exista sisteme pentru epurarea eficienta a apelor uzate produse in cadrul uzinelor de apa Rosu si Arcuda. Nu exista siguranta ca nici un fel de substante toxice, chiar in cantitati mici, nu sint deversate in canalele de colectare sau in apele de suprafata.

§          Se apreciaza ca gurile de stingere a incendiilor sunt corespunzator intretinute.

Zonele de depozitare a substantelor periculoase sunt corect semnalizate si sunt dotate cu masuri de prevenire a scurgerilor


1.3.5   Eficienta utilizarii energiei. Posibilitati de economisire a energiei consumate.  Posibilitatile de reducere a costurilor. Posibilitati de utilizare a unor forme de energie mai putin cauzatoare de impact asupra mediului

§          In cadrul ANB, periodic, se realizeaza o analiza a consumului de energie.

§          Practicile eficientizarii utilizarii energiei sunt stimulate in cadrul organizatiei prin proiecte aflate in derulare.

§          La nivelul organizatiei nu se pune problema luarii in considerare a posibilitatile de recuperare a energiei.

§          Costurile si consumurile de energie sunt monitorizate la nivelul fiecarui compartiment in parte (exista centre de cost separate).

§          In cadrul ANB se utilizeaza in general echipamente electrice cu randament ridicat si cu posibilitati de reglaj (convertizoare de turatie variabila) in vederea maximizarii randamentului. Optimizarea eficientei energetice se poate realiza, in special prin modernizarea echipamentelor si inlocuirea celor uzate moral.

§          Halele (atelierele) de productie si cladirile cu birouri sunt construite astfel incat sa se maximizeze eficienta energetica, fiind izolate termic in mod eficient.

§          Eficienta sistemelor de incalzire sau de aer conditionat este permanent monitorizata.

§          In prezent, sistemul de iluminare al birourilor este eficient si din punct de vedere energetic cu utilizarea, pe cat este posibil, a iluminarii naturale.

§          Aparatura electrica utilizata face parte din categoria celor mai eficiente din punct de vedere energetic, disponibile pe piata.

§          Controlul consumului de combustibil in activitatea de transport auto este foarte strict, posibilitatile de reducere a acestuia fiind reduse.

1.3.6   Managementul depozitarii in incinta a materiilor prime, materialelor, deseurilor. Posibilitati de minimizare a riscurilor de mediu

§          La nivelul organizatiei sunt aplicate reglementarile legale privind depozitarea materialelor potential periculoase.

§          Zonele de depozitare sunt corect semnalizate si sunt dotate cu masuri de prevenire a scurgerilor de substante periculoase sau de interventie daca totusi aceste scurgeri ar avea loc in caz de accident sau incendiu.

§          In cadrul ANB toate recipientele (de exemplu, bidoanele, sticlele) sunt etichetate clar si corect. Materialele toxice si/sau inflamabile sunt manipulate in mod adecvat in timpul livrarii si al descarcarii.

§          ANB dispune in momentul de fata numai de planuri de aparare civila intocmite conform legislatiei in vigoare.

1.3.7   Identificarea si cuantificarea emisiilor de poluanti generate de activitate. Pasi intreprinsi in diminuarea acestora. Obiective si tinte. Gradul de conformare cu legislatia

§          In prezent, sunt identificate si cuantificate toate surselor de emisie in apa, aer sau sol.

§          Emisiile de poluanti sunt monitorizate si sunt pastrate registre detaliate asupra acestora. Organizatia detine autorizatiile adecvate pentru aceste emisii de poluanti.

§          Exista posibilitati de imbunatatire rezultate din analizarea tendintelor de evolutie ale procedeelor si tehnologiilor privind reducerea poluarii.

1.3.8   Managementul deseurilor la nivelul organizatiei. Eficienta managementului deseurilor solide. Conformarea cu legislatia si standardele in vigoare. Posibilitati de reciclare si/sau refolosire. Controlul costurilor

ANB are contractori autorizati pentru colectarea, tratarea si depozitarea deseurilor


§          In cadrul ANB aprecierile cantitative si calitative privind deseurile produse au loc in conformitate cu  cerintele legislatiei in vigoare. In acelasi cadru legal se cunosc sursele detaliate si componenta deseurilor produse.

§          Exista inregistrari privind productia de deseuri, precum si asupra cailor si costurilor de evacuare a acestora.

§          In prezent, trierea deseurilor in vederea facilitarii reciclarii lor se realizeaza pe categorii de deseuri: sticla, metal, namol, etc.

§          Exista o procedura clara pentru administrarea deseurilor din cadrul amplasamentului, iar personalul implicat in manipularea deseurilor este instruit adecvat si constientizat asupra responsabilitatilor care ii revin.

§          Pana in prezent nu au fost stabilite tinte vizand reducerea cantitatii de deseuri generate prin activitatea desfasurata in cadrul ANB. Se apreciaza ca actualmente nu exista posibilitati de reducere semnificativa a deseurilor produse in activitatea de birou.

§          Manevrarea deseurilor in incinta organizatiei are loc in mod eficient si responsabil pentru mediul inconjurator. Mare parte a tipurilor de deseuri produse sunt depozitate in siguranta si intr-un mod care sa minimizeze riscurile de mediu.

§          Inca nu au fost implementate proceduri clare privind cazul pierderilor de deseuri iar membrii personalului nu sunt instruiti in vederea implementarii unor astfel de  proceduri.

1.3.9   Depozitarea deseurilor generate

§          In cadrul organizatiei se pastreaza, conform prevederilor legale, registre precise privind deseurile generate si locurile lor de depozitare si sunt identificate toate costurile legate de deseuri (inclusiv depozitarea in cadrul amplasamentului, transportul, tratarea si depozitarea finala).

§          Cantitatile de deseuri din procesul curent, ce necesita transport, sunt in general mici. Traseul transportului este stabilit de prestatorul serviciului.

§          Exista un control permanent privind transportul si dispunerea deseurilor in asa fel incat sa fie minimizat impactul asupra mediului si sa fie indeplinite toate cerintele legale aplicabile.

§          ANB are contractori oficiali pentru colectarea, tratarea si depozitarea deseurilor. Contractorii care se ocupa cu indepartarea deseurilor sunt (ex. firme de salubritate) autorizati corespunzator, convenabili din punctul de vedere al costurilor, cu responsabilitate declarata privind protectia mediului. Contractorii folosesc depozite de deseuri care au licenta pentru tipul de deseuri generate de organizatie.

§          Organizatia nu verifica daca firma contractoare responsabila cu transportul si depozitarea deseurilor se ocupa de acest lucru intr-o maniera corespunzatoare.

1.3.10 Transport. Incercari de reducere a impactului de mediu produs prin exploatarea mijloacelor de transport si distributie

§          Se considera ca, in general ca sunt utilizate cele mai adecvate rute si mijloace de transport si ca personalul este constient de impactul produs de activitatea de transport.

§          Anumite categorii de angajati utilizeaza autovehicule ale companiei. Acest lucru este esential pentru asigurarea eficientei activitatii lor. Sistemul operativ de asigurare a serviciului 24 din 24h si 365 – 366 zile pe an obliga la o reactivitate posibila numai cu vehiculele aflate in dotare.

§          O parte dintre autovehicule functioneaza cu benzina fara plumb si sunt dotate cu convertoare catalitice.

§          O parte din lucrarile de intretinere a masinilor pentru transport se fac in atelierul propriu auto, restul fiind verificate la ateliere service autorizate. Reviziile tehnice periodice se realizeaza la firme autorizate. Nu se transporta materiale periculoase cu mijloacele auto aflate in dotarea ANB.

§          Marimea motoarelor cu care sunt dotate autovehiculele de serviciu este restrictionata pe criterii de eficienta.

Analiza practicilor de mediu a scos in evidenta o serie de aspecte care vor fi solutionate prin procedurare in cadrul SMM


1.4       Situatia actuala a conformarii cu cerintele standardului SR EN ISO 14001

§          Pe baza raspunsurilor primite la chestionare specializate si pe baza analizei efectuate asupra practicilor SMM s-a evaluat cu aproximatie situatia actuala a conformarii sistemului de management de mediu existent la ANB cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005. Rezultatul este prezentat in graficul de mai sus (Figura 4.4).

§          Se poate aprecia ca sistemul de management de mediu existent la este in medie conform cu standardul de referinta in proportie de aproximativ 51%.

1.5       Aspecte rezultate din analiza practicilor de mediu

§          Analiza practicilor de mediu a scos in evidenta o serie de aspecte care vor fi solutionate prin procedurare operationala sau de sistem in cadrul Sistemului de Management de Mediu. Aceste aspecte sunt:

a)      Constientizarea salariatilor privind implicatiile activitatii lor asupra mediului inconjurator nu este inca extinsa la intregul personal angajat in cadrul societatii.

b)     


Responsabilitatile si obiectivele de mediu ale salariatilor in cadrul sarcinilor de serviciu nu sunt clar specificate in documente.

c)      Nu se cunoaste gradul de informare a salariatilor cu privire la performanta de mediu, politica de mediu si programele de mediu ale societatii.

d)      Cheltuielile de mediu nu sunt reflectate intr-un buget separat.

e)      ANB nu a implementat o procedura de colectare a  informatiilor de mediu privind furnizorii proprii, produsele, materialele, procesele si politicile acestora, evaluarea performantelor furnizorilor realizandu-se pe baza datelor furnizate de acestia.

f)       ANB nu include in intelegerile contractuale clauze legate de performantele de mediu ale partenerilor si nu ia in considerare modul in care potentialii contractori administreaza impacturile de mediu.

g)      Furnizorii de materiale si reactivi nu sunt investigati in legatura cu practicile lor de mediu.

h)      In cadrul ANB nu se realizeaza o triere pe categorii a deseurilor de hartie in vederea facilitarii refolosirii sau reciclarii.

i)        Nu exista informatii privind gradul in care materialele si tehnicile utilizate in activitatea de intretinere si curatenie sunt conforme cu cerintele protectiei mediului (materiale biodegradabile, evitarea compusilor toxici periculosi etc.).

Impactul produs asupra mediului este evaluat la nivel calitativ pentru fiecare aspect identificat


j)        Pana in prezent nu sunt prevazute proceduri eficiente de mediu care sa acopere perioadele de functionare anormala.

k)      Nu exista sisteme pentru epurarea eficienta a apelor uzate produse in cadrul uzinelor de apa Rosu si Arcuda.


2       Aspecte de mediu


2.1       Consideratii generale

§          Standardul SR EN ISO 14001:2005 (cap. 4.3.1) cere identificarea aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii, conform domeniului definit al SMM, pe care aceasta le poate controla si influenta. Aceste aspecte trebuie luate in considerare in stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei.§          AIM isi propune sa identifice si sa ierarhizeze aspectele de mediu ale organizatiei si sa le retina pe acelea semnificative in vederea definirii obiectivelor generale si specifice si pentru elaborarea programelor de management.

§          Etapele pregatitoare parcurse pentru intocmirea listei continand aspectele de mediu au fost urmatoarele:

a)      proiectarea unei fise de observatie  pentru inregistrarea aspectelor de mediu (vezi Anexa 5.1.);

b)      selectarea si instruirea personalului care va completa aceste fise.

§          Procesul de identificare si de ierarhizare a aspectelor de mediu la ANB a constat din urmatoarele etape:

a)      identificarea prin observatii directe (in cadrul amplasamentelor, sectiilor si al proceselor de productie aferente) a diferitelor aspecte care au sau pot avea un impact asupra mediului;

b)      inregistrarea tuturor informatiilor obtinute din observatiile directe in fisele de observatie;

c)      introducerea intr-o baza de date (matricea aspectelor de mediu) a informatiilor privind observatiile directe (aspectele de mediu) care sa permita prelucrarea electronica si stocarea acestora in vederea reactualizarii;

d)      selectarea criteriilor de evaluare a importantei aspectelor identificate si stabilirea ponderii acestora;

e)      stabilirea grilei de cotare a corespunzatoare criteriilor alese;

f)       ierarhizarea aspectelor de mediu in functie de punctajul obtinut (vezi sectiunea 5.4);

g)      stabilirea, pornind de la lista ierarhizata, a acelor aspecte considerate drept aspecte semnificative de mediu.

§          Aspectele semnificative de mediu au fost incluse intr-un proces de analiza si constituie, impreuna cu rezultatele analizei practicilor de mediu, baza selectarii obiectivelor, tintelor si a elaborarii programelor de management.

§          Impactul produs asupra mediului este evaluat la nivel calitativ pentru fiecare aspect identificat. Au fost selectate 14 categorii de impacturi:

a)      emisii in aer;

b)      efluenti lichizi in ape de suprafata sau in canalizare;

c)      poluarea solului;

d)      poluarea apei freatice;

e)      generare si depozitare defectuoasa a deseurilor;

f)       pierderi de energie;

g)      pierderi de apa;

Echipa de implementare a SMM a identificat 329 de aspecte de mediu care au fost ierarhizate pe baza a 14 criterii cu ponderi diferiteh)      pierderi de materii prime, materiale;

i)        impact vizual negativ;

j)        zgomot si vibratii in exces;

k)      impact olfactiv negativ;

l)        risc pentru sanatatea si siguranta personalului;

m)    risc pentru integritatea constructiilor / instalatiilor;

n)      altele.

2.2       Identificarea aspectelor de mediu

§          Pe baza metodologiei prezentate in sectiunea 5.1., consultantii AUDITECO impreuna cu membrii echipei de implementare a Sistemului de management de Mediu au initiat identificarea aspectelor de mediu in cadrul ANB. Fiecare aspect de mediu identificat, impreuna cu cele mai relevante caracteristici ale sale, a fost inregistrat intr-un formular tip numit “fisa de observatie a aspectelor de mediu”. A rezultat un numar total de 329 de aspecte de mediu inregistrate.

2.3       Criterii de evaluare, ponderi, grila de cotare

§          Criteriile pentru ierarhizarea aspectelor de mediu au fost selectate de catre echipa de implementare a ANB. In Tabelul 5.1. se prezinta lista criteriilor cu coeficientii asociati de pondere. In Tabelul 5.2. se prezinta grila de cotare care a fost aleasa pentru ierarhizarea aspectelor de mediu.


Tabelul 5.1 Criterii de ierarhizare a aspectelor de mediu cu ponderile asociate

Nr.

Criterii

Ponderi

1.

Nocivitatea impactului efectiv sau potential asupra factorilor de mediu.

0.22

2.

Persistenta impactului efectiv sau potential luand in consideratie capacitatea naturala de regenerare a mediului receptor (reversibilitatea transformarilor).

0.22

3.

Magnitudinea impactului produs sau potential apreciat prin marimea spatiului, (ecosistemului) afectat (inclusiv ca impact vizual) si/sau prin numarul persoanelor si speciilor afectate.

0.16

4.

Frecventa de producere a aspectului de mediu sau SSM (probabilitatea de aparitie a aspectului).

0.16

5.

Incadrarea aspectului in prevederile legale si reglementarilor in vigoare (cerinte legale si alte cerinte)

0.2

6.

Influentarea desfasurarii normale a procesului de productie

0.23

7.

Consumul relativ de apa tratata (potabila sau nepotabila)

0.02

8.

Consumul relativ de combustibili din surse neregenerabile (gaze, motorina, benzina).

0.05

9.

Consumul relativ de materii prime si materiale (altele decat combustibilii fosili)

0.14

10.

Consumul relativ de energie electrica din reteaua nationala

0.11

11.

Imaginea de marca a societatii

0.21

12.

Disponibilitatea resurselor financiare pentru rezolvarea problemei

0.16

13.

Disponibilitatea resurselor tehnice pentru rezolvarea problemei

0.09

14.

Preocuparea partilor interesate pentru aspectul de mediu sau de SSM

0.13

Grila aleasa pentru ierarhizarea aspectelor de mediu cuprinde 4 niveluri de cotare descrise pentru fiecare criteriuTabel 5.2 Grila de cotare a aspectelor de mediu

Nr. crt

Criteriul de ierarhizare

Notatie (ni)

 

1

4

10

20

 

1

Nocivitatea impactului efectiv sau potential asupra factorilor de mediu.

Fara nocivitate, nepericulos pentru vecinatate sau salariati.

Nocivitate si/sau periculozitate scazuta..

Nocivitate si/sau periculozitate ridicata.

Nocivitate extrema si/sau extrem de periculos pentru vecinatate sau salariati.

2

Persistenta impactului efectiv sau potential luand in consideratie capacitatea naturala de regenerare a mediului receptor (reversibilitatea transformarilor).

Impactul inceteaza o data cu incetarea actiunii perturbatoare. Capacitate naturala de regenerare conservata integral

Persistenta redusa. Este necesara o perioada de pana la 6-12 luni pentru regenerare naturala totala

Persistenta mare de ordinul mai multor ani. Regenerarea necesita unele lucrari de reabilitare a mediului.

Transformarile sunt ireversibile. Sunt necesare lucrari importante de reecologizare

 

3

Magnitudinea impactului produs sau potential apreciat prin marimea spatiului afectat

Redusa

Medie

Severa

Extrema

 

4

Frecventa de producere a aspectului de mediu sau SSM (probabilitatea de aparitie a aspectului).

Ocazional

Quasi-periodic cu frecventa redusa

Quasi-periodic cu frecventa ridicata

Permanent

 

5

Incadrarea aspectului in prevederile legale si reglementarile in vigoare (cerinte legale si alte cerinte)

Domeniu nereglementat si fara perspective apropiate de reglementare

Conformare actuala. Risc minim de neconformare in cazul schimbarii legislatiei

Conformare la limita sau cu penalitati asumate. Risc mare de neconformare in cazul schimbarii legislatiei

Neconformare

 

6

Influentarea desfasurarii normale a procesului de productie

Influenta redusaInfluenta negativa asupra unor procese cu caracter local

Influenta negativa asupra ritmului general de productie cu afectarea in mica masura a calitatii produselor

Influenta negativa semnificativa asupra calitatii produselor

 

7

Consumul relativ de apa tratata (potabila sau nepotabila)

Mic

Moderat

Mare

Extrem de mare

 

8

Consumul relativ de combustibili din surse neregenerabile (gaze, motorina, benzina).

Mic

Moderat

Mare

Extrem de mare

 

9

Consumul relativ de materii prime si materiale (altele decat combustibilii fosili)

Mic

Moderat

Mare

Extrem de mare

 

10

Consumul relativ de energie electrica din reteaua nationala

Mic

Moderat

Mare

Extrem de mare

 

11

Imaginea de marca a societatii (calitatea gospodaririi spatiilor de lucru)

Spatii bine gospodarite (ordine si curatenie)

Spatii cu nivel mediu de gospodarire

Spatii prost gospodarite

Spatii extrem de prost gospodarite

 

12

Disponibilitatea resurselor financiare pentru rezolvarea problemei

Costuri mari. Rezolvarea problemei necesita fonduri ce trebuie prevazute din timp in buget.

Costuri relativ moderate. Rezolvarea problemei necesita fonduri ce pot fi asigurate din eventuala suplimentare a bugetului existent

Costuri relativ mici ce pot fi achitate din fonduri prevazute la cheltuieli de functionare. 

Fara costuri sau cu fonduri disponibile prevazute in buget (programe de management sau de conformare in derulare)

 

13

Disponibilitatea resurselor tehnice pentru rezolvarea problemei

Rezolvarea problemei necesita studii de fezabilitate, proiectare, executie, achizitii de echipamente si punere in functiune executate de alte firme

Studiile de fezabilitate si proiectarea se pot efectua in cadrul organizatiei. Executia lucrarilor proiectate, achizitiile de echipamente si punerea in functiune efectuate de alte firme

Organizatia are in mare masura capacitatea tehnica de rezolvare interna a problemei

Organizatia are integral capacitatea tehnica de rezolvare interna a problemei

 

14

Preocuparea partilor interesate pentru aspectul de mediu sau de SSM

Preocupari inexistente sau  izolate din partea unor grupuri cunoscute sau anticipate de parti interesate

Preocupari potentiale in viitorul apropiat din partea unor grupuri de parti interesate.

Preocupari actuale din partea unor grupuri de parti interesate la nivel de observare.

Puternica preocupare, presiune din partea unor grupuri de parti interesate.

 


2.4       Ierarhizarea aspectelor de mediu

§          Punctajul total pentru fiecare aspect reprezinta suma ponderata a notatiilor acordate relevantei criteriilor:

in care:

pi ponderea criteriilor (vezi tabelul 5.1);

ni – notatia acordata criteriului i, notatie care, in functie de relevanta criteriului poate avea valoarea 1, 4, 10 sau 20 (vezi tabelul 5.2).

§          In Anexele nr. 5.2. si 5.3 se prezinta lista aspectelor de mediu generale si semnificative identificate in situ.

§          Relevanta criteriilor in evaluarea aspectelor de mediu, asa cum a rezultat din notarea efectuata, este prezentata in figura 5.1.


Din totalul aspectelor de mediu identificate, 266 sunt controlabile de catre ANB iar 111 au fost considerate ca fiind semnificative.


3       Aspecte semnificative


3.1       Stabilirea aspectelor semnificative de mediu

§         
Distributia dupa punctaj a aspectelor ierarhizate se prezinta in figura 6.1.

§          In urma analizarii listei ierarhizate a aspectelor de mediu, managementul la varf a apreciat din numarul total al aspectelor de mediu identificate, numai 266 sunt controlabile de catre ANB. 111 aspecte au fost considerate ca fiind semnificative.

§          Numarul de aspecte declarate ca semnificative este prezentat in Tabelul nr. 6.1.

Tabelul 6.1 Numarul de aspecte semnificative de mediu

Numar total

329

Aspecte controlabile de catre organizatie

266

Aspecte semnificative

111

3.2       Ponderea zonelor de impact

§         
Ponderea zonelor de impact asupra mediului si sanatatii si securitatii in munca este prezentata in figura 6.2.

§          Din graficul de mai sus se observa ca problemele considerate ca cele mai importante in privinta mediului intra in categoriile:

a)      Risc pentru sanatatea si siguranta personalului;

b)      Risc pentru integritatea constructiilor si instalatiilor;

Au fost analizate rezultatele evaluarii aspectelor de mediu din punct de vedere al instrumentelor de evaluare utilizate


c)      Impact vizual negativ;

d)      Poluarea solului;

e)      Poluarea apei freatice.

§          In graficul 6.2 au fost prezentate, in paralel, ponderile zonelor de impact pentru toate aspectele de mediu identificate in cadrul ANB si pentru aspectele de mediu care au fost selectate drept semnificative.

§         


Ponderile zonelor de impact principale pentru toate aspectele identificate sunt in ordine descrescatoare:

a)      Risc pentru sanatatea si siguranta personalului;

b)      Impact vizual negativ;

c)      Risc pentru integritatea constructiilor si instalatiilor;

d)      Poluarea solului;

e)      Poluarea apei freatice.

§          Aceleasi zone de impact se ierarhizeaza diferit in cazul aspectelor semnificative:

a)      Risc pentru integritatea constructiilor si instalatiilor;

b)      Poluarea solului;

c)      Poluarea apei freatice;

d)      Risc pentru sanatatea si siguranta personalului;

e)      Impact vizual negativ.

§          In figura 6.3 sunt prezentate comparativ ponderile criteriilor in evaluarea aspectelor de mediu pentru totalitatea aspectelor de mediu identificate si pentru aspectele semnificative.

§          Ponderile criteriilor principale pentru toate aspectele identificate sunt in ordine descrescatoare:

a)      Disponibilitatea resurselor financiare;

b)      Incadrarea in cerintele legale si in alte cerinte;

c)      Disponibilitatea resurselor tehnice;

d)      Preocuparea partilor interesate;

e)      Nocivitatea/periculozitatea impactului.

§          Ponderile criteriilor principale pentru aspectele semnificative sunt in ordine descrescatoare:

a)      Incadrarea in cerintele legale si in alte cerinte;

b)      Preocuparea partilor interesate;

c)      Frecventa/probabilitatea de producere a aspectului de mediu;

Pe baza rezultatelor AIM, au fost precizate si insusite de managementul la varf, obiectivele de mediu ale ANB


d)      Imaginea de marca a societatii;

e)      Nocivitatea/periculozitatea impactului.


4       Concluzii


§          In perioada noiembrie 2005 – martie 2006, firma AUDITECO impreuna cu echipa de implementare desemnata de organizatie a efectuat Analiza Initiala de Mediu (AIM), parte din faza de Planificare a construirii si implementarii in cadrul ANB a Sistemului de Management de Mediu (SMM) conform SR EN ISO 14001:2005.

§          Realizarea AIM a comportat activitati de instruire specifice, auditarea practicilor manageriale privitoare la activitatea de protectie a mediului, identificarea aspectelor de mediu existente in amplasamentele organizatiei si ierarhizarea aspectelor identificate in ordinea importantei lor. A fost totodata evaluata si conformarea actuala cu cerintele standardului SR EN ISO 14001.

§          Au fost identificate 11 aspecte referitoare la practicile manageriale de mediu uzitate in cadrul organizatiei. Aspectele sunt generate in principal de lipsa unor proceduri de mediu, lipsa de informare si constientizare referitoare la situatii actuale sau potentiale de mediu.

§          Conformarea sistemului actual de management de mediu cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005 este apreciata a fi de aproximativ 51%. Articolele din standard insuficient acoperite sunt, in primul rand, cele referitoare la competenta – instruire – constientizare, controlul documentelor, pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva.

§          Prin observatii directe in cadrul amplasamentelor, sectiilor si al proceselor de productie au fost identificate in total 329 de aspecte de mediu, din care sunt controlabile de catre ANB numai 266. Dintre acestea, 111 au fost selectate ca aspecte de mediu semnificative.

§          Aspectele semnificative identificate se refera la:

a)      Instituirea, reabilitarea si intretinerea zonelor de protectie sanitara;

b)      Colectarea si evacuarea conforma a apelor uzate produse prin activitatea uzinelor de apa Arcuda si Rosu;

c)      Indeplinirea cerintelor legale privitoare la regimul juridic si autorizarea punctelor de lucru ale ANB;

d)      Inlocuirea placilor de azbociment utilizate in cadrul punctelor de lucru.

e)      Amenajarea corespunzatoare a depozitelor de deseuri, depozitarea conforma si selectiva a acestora;

f)       Remedierea sau dupa caz desfiintarea constructiilor deteriorate din incintele punctelor de lucru.

§          Ierarhizarea aspectelor de mediu a fost efectuata utilizand o matrice de evaluare bazata pe 14 criterii ponderate si pe 4 niveluri de notare. Matricea a fost elaborata de echipa de implementare a SMM din cadrul societatii impreuna cu AUDITECO.

§          Pe baza rezultatelor AIM, au fost precizate si insusite de managementul la varf al ANB, urmatoarele obiective de mediu:

a)      Realizarea conditiilor de conformare legale impuse de partile interesate.

b)      Reducerea riscului de poluare a factorilor de mediu (aer, sol, apa, etc.).

c)      Reducerea riscului pentru integritatea constructiilor.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1949
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site