Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE STUDII DOCTORALE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Domeniul fundamental de doctoratDomeniul de doctorat .

Forma de invatamant .

Regim fara / cu taxa de scolarizare.

CONTRACT DE STUDII DOCTORALE

nrdin..

Art. 1. Partile contractante

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti reprezentata prin Rector prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU si Prof.dr.ing.

Conducator de doctorat pe de o parte si d. .

posesor al cartii de identitate seria .. nr. .CNP . doctorand CU /FARA FRECVENTA la U.P.B. pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract .

Contractul contine obligatiile si drepturile partilor asumate pe perioada studiilor universitare doctorale.

Art. 2. Obligatiile Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti

a. Sa asigure conditiile pentru ca doctorandul sa participe la cursurile programate in etapa de studii avansate, cursuri precizate in planul de invatamant prezentat mai jos.

b. Sa asigure acces la baza materiala a U.P.B. pentru a-si definitiva programul de doctorat, program prin care se finalizeaza teza de doctorat.

c. Sa permita accesul pentru documentare la bibliotecile U.P.B.

d. Sa multiplice rezumatul tezei de doctorat in cel mult 50 de exemplare (max. 30 pagini)

e. Sa includa pe site-ul U.P.B. informatii privind teza si sustinerea ei.

Art. 3 Obligatiile conducatorului de doctorat

a. Sa indrume activitatea doctorandului pe toata perioada studiilor doctorale.

b. Sa stabileasca disciplinele din planul de invatamant si sa precizeze modalitatea de participare a doctorandului la acestea.

c. Sa stabileasca impreuna cu doctorandul proiectul (tema) planului de cercetare stiintifica.

d. Sa intocmeasca dupa evaluarea temei de cercetare stiintifica anexa la contractul de studii doctorale. In aceasta anexa se stabilesc activitatile ce se vor desfasura pe perioada programului de cercetare stiintifica.

e. Sa analizeze teza de doctorat si sa intocmeasca un raport de evaluare .

Art. 4. Obligatiile doctorandului

a. Sa urmeze minim patru discipline, prevazute in planul de invatamant, prezentate mai jos :

Nr.

crt .

Anul univ.

Denumirea disciplinei

ore/ saptamana

Puncte credit

Semestrul

C

S

L

P

b. Sa elaboreze proiectul programului de cercetare stiintifica pana la finalizarea programului de pregatire universitara avansata.

c. Sa intocmeasca rapoartele (referatele) de cercetare si sa le supuna spre dezbatere in sedinta publica la datele precizate de conducatorul de doctorat conform anexei la contract.

d. Sa intocmeasca si sa sustina teza de doctorat in conditiile prevazute de lege si le termenele prevazute de lege.

e. In cazul doctoratului cu taxa sa achite la inceputul anului universitar taxa aferenta unui an de studii (stabilita de Senatul U.P.B.)

Art. 5 Drepturile doctoranzilor

a. Doctoranzii pot beneficia de folosirea laboratoarelor si bibliotecii U.P.B.

b. Pentru motive intemeiate, doctorandul poate beneficia de intreruperi ale activitatii de doctorat, intreruperi care cumulate nu pot depasi 2 ani.

c. Pot solicita conducerii U.P.B. schimbarea conducatorului stiintific in cazul in care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respecta clauzele prezentului contract.

d. Schimbarea temei tezei de doctorat, o singura data pe parcursul programului de cercetare stiintifica, cu refacerea proiectului de cercetare stiintifica.

Art. 6 Drepturile U.P.B.

a. Sa rezilieze contractul de studii la solicitarea conducatorului de doctorat pentru activitate necorespunzatoare (anularea contractului de studii implica exmatricularea de la studii doctorale).

b. Sa rezilieze contractul de studii in cazul depasirii termenelor prevazute in contractul de studii si in anexa la contract (daca doctorandul nu are aprobare pentru intreruperea sau prelungirea perioadei de studii doctorale).

Drepturile conducatorului de doctorat

a. Sa solicite conducerii U.P.B. desfacerea contractelor de studii doctorale in cazul in care activitatea doctorandului este necorespunzatoare

b. Sa folosesca in activitatea doctorala si de cercetare rezultatele obtinute de doctorand in perioada studiilor doctorale

Art. 7 Clauze finale

a. Prezentul contract a fost incheiat astazi in 3 exemplare; un exemplar pentru dosarul candidatului un exemplar pentru conducatorul de doctorat si un exemplar pentru doctorand.

b. Perioada de valabilitate este de 3 ani de la data incheierii. In cazul in care se obtin avize pentru intreruperi sau prelungiri ale perioadei de cercetare stiintifica ( a doua etapa a studiilor doctorale) durata de valabilitate se prelungeste cu perioadele prevazute in aceste avize.

Rector, Conducator stiintific,

Prof.dr.ing.

Sef Catedra, Doctorand, .. .Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2061
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved