Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Desfacerea casatoriei

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDesfacerea casatoriei

Sectiunea 1

Cazurile de divort

1. Dispozitii generale

Motivele de divort

Art.388 Divortul poate avea loc:

a)                                                      prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;

b)    atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;

c)     la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin cinci ani;

d) la cererea oricaruia dintre soti, daca starea sanatatii unuia

dintre ei face imposibila continuarea casatoriei.

2.Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara

Conditii

Art.389 (1) Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de data incheierii casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

(2) Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie.

(3) Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot.

3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa

Conditii

Art.390 (1) Daca sotii sunt de acord cu divortul, si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati, ofiterul de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.

(2) Dispozitiile art.389 alin.(2) raman aplicabile.

Procedura

Art.391 1) Cererea de divort se depune de soti impreuna. Ofiterul de stare civila inregistreaza cererea, le da sotilor sfaturi de impacare si le acorda un termen de doua luni in acest scop.

(2) La expirarea acestui termen, ofiterul de stare civila verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat.

(3) Daca sotii staruie in divort, ofiterul de stare civila elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la culpa sotilor.

(4) Dispozitiile art. 398 alin.(1) si alin.(3) se aplica in mod corespunzator. Daca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort, ofiterul de stare civila emite o decizie de respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata, potrivit prevederilor art. 389.

(5) Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului, asupra carora sotii nu se inteleg, sunt de competenta instantei judecatoresti.

Mentiunea in actul de casatorie

Art. 392 (1) Cand cererea de divort este depusa la primaria unde s-a incheiat casatoria, ofiterul de stare civila, dupa emiterea certificatului de divort, face cuvenita mentiune in actul de casatorie.

(2) In cazul depunerii cererii la o alta primarie, potrivit art. 390 alin.(1), ofiterul de stare civila emite certificatul de divort si inainteaza, de indata, o copie certificata de pe acesta la primaria locului unde s-a incheiat casatoria, spre a se face mentiune in actul de casatorie.

Refuzul ofiterului de stare civila

Art. 393 (1) Daca nu sunt indeplinite conditiile art. 390 ofiterul de stare civila emite o decizie de respingere a cererii de divort.

(2) Impotriva refuzului ofiterului de stare civila nu exista cale de atac, dar sotii se pot adresa cu cererea de divort instantei de judecata, pentru a dispune desfacerea casatoriei prin acordul lor sau in baza unui alt temei prevazut de lege.

(3) Pentru daunele suferite prin refuzul abuziv al ofiterului de stare civila de a constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si de a emite certificatul de divort, oricare dintre soti se poate adresa, pe cale separata, instantei competente.4. Divortul din culpa

Conditiile divortului din culpa

Art. 394 (1) In cazul prevazut de art. 388 lit. b), divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa sotului parat in destramarea casatoriei. Cu toate acestea, daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti, instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort.

(2) In cazul prevazut de art. 388 lit. c), divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului reclamant, cu exceptia cazului in care paratul se declara de acord cu divortul, cand divortul se pronunta fara a se face mentiune despre culpa sotilor.

Continuarea actiunii de divort

Art.395 (1) In cazul prevazut de art. 394 alin. (1), daca sotul reclamant decedeaza in timpul procesului, mostenitorii sai pot continua actiunea de divort.

(2) Actiunea continuata de mostenitori este admisa numai daca instanta constata culpa exclusiva a sotului parat.

5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot

Conditiile divortului

Art. 396 (1) In cazul prevazut de art. 388 lit. d), desfacerea casatoriei se pronunta fara a se face mentiune despre culpa sotilor.

(2) Cu toate acestea, casatoria nu poate fi desfacuta din cauza starii sanatatii sotului parat daca divortul ar putea produce pentru acesta consecinte grave, care sa necesite sprijinul celuilalt sot si, astfel, sa impuna mentinerea casatoriei.

Sectiunea a 2-a

Efectele divortului

1. Data desfacerii casatoriei

Data desfacerii casatoriei

Art. 397 - (1) Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva.

(2) Prin exceptie, daca actiunea de divort este continuata de mostenitorii sotului reclamant, potrivit art. 395, casatoria se socoteste desfacuta la data decesului.

(3) In cazul prevazut de art. 390, casatoria este desfacuta pe data eliberarii certificatului de divort.

. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti

Numele de familie dupa casatorie

Art.398 (1) La desfacerea casatoriei prin divort, sotii pot conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei. Instanta ia act de aceasta intelegere prin hotararea de divort.

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al copilului, instanta poate sa incuviinteze ca sotii sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei, chiar in lipsa unei intelegeri intre ei.

(3) Daca nu a intervenit o intelegere sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti poarta numele dinaintea casatoriei.

Drepturile sotului divortat

Art.399 (1) Divortul este considerat pronuntat impotriva sotului din a carui culpa exclusiva s-a desfacut casatoria.

(2) Sotul impotriva caruia a fost pronuntat divortul pierde drepturile pe care legea sau conventiile incheiate anterior cu tertii le atribuie sotului divortat.

(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute in cazul culpei comune sau al divortului prin acordul sotilor.

Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti

I.          Efecte cu privire la regimul matrimonial

Incetarea regimului matrimonial

Art.400 (1) Regimul matrimonial inceteaza intre soti la data introducerii cererii de divort.

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soti sau amandoi, impreuna, in cazul divortului prin acordul lor, pot cere instantei de divort sa constate ca regimul matrimonial a incetat de la data separatiei in fapt.

(3) Prevederile acestui articol se aplica in mod corespunzator si in cazul divortului prevazut de art. 390.

Actele incheiate in frauda celuilalt sot

Art.401 (1) Actele mentionate la art. 361 alin. (2), precum si actele din care se nasc obligatii in sarcina comunitatii, incheiate de unul dintre soti dupa data introducerii cererii de divort sunt lovite de nulitate relativa, daca au fost facute in frauda celuilalt sot.(2) Dispozitiile art. 360 alin. (3) raman aplicabile.

Opozabilitatea fata de terti

Art.402 (1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul si, dupa caz, certificatul de divort, prevazut de art.390 sunt opozabile fata de terti, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile art.307, 349 si 350 sunt aplicabile in mod corespunzator, inclusiv in cazul prevazut de art.390.

II. Dreptul la despagubiri

Acordarea despagubirilor

Art.403 Sotul nevinovat, care sufera un prejudiciu material sau moral prin desfacerea casatoriei, poate cere sotului vinovat sa-l despagubeasca. Instanta tutelara solutioneaza cererea prin hotararea de divort.

III. Obligatia de intretinere intre fostii soti

Obligatia de intretinere

Art.404 (1) Prin desfacerea casatoriei, obligatia de intretinere intre soti inceteaza.

(2) Sotul divortat are dreptul la intretinere, daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite inainte de casatorie, ori in timpul casatoriei; el are drept la intretinere si atunci cand incapacitatea se iveste in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, insa numai daca incapacitatea se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria.

(3) Intretinerea datorata potrivit dispozitiilor alin.(2) se stabileste pana la o patrime din venitul net al sotului obligat la plata ei, in raport cu mijloacele sale si cu starea de nevoie a sotului creditor. Aceasta intretinere, impreuna cu intretinerea datorata copiilor, nu va putea depasi o treime din venitul net al sotului obligat la plata.

(4) Cand divortul este pronuntat din culpa exclusiva a unuia dintre soti, acesta nu beneficiaza de prevederile alin.(2) si (3) decat timp de un an de la desfacerea casatoriei.

(5) In afara altor cazuri prevazute de lege, obligatia de intretinere inceteaza prin recasatorirea sotului indreptatit sau in cazul in care sotul indreptatit traieste in stare notorie de concubinaj.

IV. Prestatia compensatorie

Conditiile prestatiei compensatorii

Art.405 (1) In cazul in care divortul este pronuntat din culpa comuna a sotilor sau fara a se stabili culpa lor, oricare dintre ei poate beneficia de o prestatie compensatorie, care sa compenseze, in masura in care este posibil, diferentele importante pe care divortul le-ar determina in modul de viata al celui care o solicita; de asemenea, prestatia compensatorie poate fi ceruta de sotul reclamant atunci cand divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului parat.

(2) Sotul care solicita prestatia compensatorie nu poate cere de la fostul sau sot si pensie de intretinere, in conditiile art. 404 .

Stabilirea prestatiei compensatorii

Art.406 (1) Prestatia compensatorie nu se poate solicita decat odata cu desfacerea casatoriei.

(2) La stabilirea prestatiei compensatorii se tine seama atat de resursele sotului care o solicita, cat si de mijloacele celuilalt sot din momentul divortului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum si de orice alte imprejurari previzibile de natura sa le modifice, cum ar fi varsta si starea de sanatate a sotilor, contributia la cresterea copiilor minori pe care a avut-o si urmeaza sa o aiba fiecare sot, pregatirea profesionala, posibilitatea de a desfasura o activitate producatoare de venituri si altele asemenea.

Forma prestatiei compensatorii

Art.407 (1) Prestatia compensatorie poate fi stabilita in bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori in natura, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care apartin debitorului.

(2) Renta poate fi stabilita intr-o cota procentuala din venitul debitorului sau intr-o suma de bani determinata.

(3) Renta si uzufructul se pot constitui pe toata durata vietii celui care solicita prestatia compensatorie sau pentru o perioada mai scurta, care se stabileste prin hotararea de divort.

Garantii

Art.408 Instanta, la cererea sotului creditor, poate obliga pe sotul debitor sa constituie o garantie reala sau sa dea cautiune pentru a asigura executarea rentei.

Modificarea prestatiei compensatorii

Art.409 (1) Instanta poate mari sau micsora prestatia compensatorie, daca se modifica, in mod semnificativ, mijloacele debitorului si resursele creditorului.

(2) In cazul in care prestatia compensatorie consta intr-o suma de bani, aceasta se indexeaza de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.Incetarea prestatiei compensatorii

Art.410 Prestatia compensatorie inceteaza prin decesul unuia dintre soti, prin recasatorirea sotului creditor, precum si atunci cand acesta obtine resurse de natura sa ii asigure conditii de viata asemanatoare celor din timpul casatoriei.

4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

Raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori

Art.411 - (1) Instanta tutelara hotaraste, o data cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psiho-sociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor, pe care ii asculta.

(2) Ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, dispozitiile art.281 fiind aplicabile.

Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti

Art. 412 Dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.

Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte

Art. 413 Daca exista motive intemeiate, avand in vedere interesul superior al copilului, instanta hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti.

(2) Celalalt parinte pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia sau la casatoria acestuia.

Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane

Art. 414 (1) In mod exceptional, instanta tutelara poate hotari plasamentul copilului la o ruda sau la o alta familie ori persoana, cu consimtamantul acestora sau intr-o institutie de ocrotire. Acestea exercita numai drepturile si indatoririle care revin parintilor cu privire la persoana copilului.

(2) Instanta stabileste daca drepturile cu privire la bunurile copilului se exercita de catre parinti in comun sau revin unuia dintre ei.

Locuinta copilului dupa divort

Art.415 (1) In lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta tutelara stabileste, o data cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic.

(2) Daca pana la divort copilul a locuit cu ambii parinti, instanta ii stabileste locuinta la unul dintre ei, tinand seama de interesul sau superior.

(3) In mod exceptional, si numai daca este in interesul superior al copilului, instanta poate stabili locuinta acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimtamantul acestora, ori la o institutie de ocrotire. Acestea exercita supravegherea copilului si indeplinesc toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura sa.

Drepturile parintelui separat de copil

Art. 416 (1) In cazurile prevazute de art.415, parintele sau, dupa caz, parintii separati de copilul lor, au dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

(2) In caz de neintelegere intre parinti, instanta tutelara decide cu privire la modalitatile de exercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art.281 fiind aplicabil.

Stabilirea contributiei parintilor

Art. 417 (1) Instanta tutelara, prin hotararea de divort, stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

(2) Dispozitiile Titlului V privind obligatia de intretinere se aplica in mod corespunzator.

Modificarea masurilor luate cu privire la copil

Art. 418 - In cazul schimbarii imprejurarilor, instanta tutelara poate modifica masurile cu privire la drepturile si indatoririle parintilor divortati fata de copii lor minori, la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.

Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri

Art. 419 In cazul prevazut de art. 309 alin.(2), instanta hotaraste asupra raporturilor dintre parinti si copiii lor minori, dispozitiile art.411-418 fiind aplicabile in mod corespunzator.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1348
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site