Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CERERE AJUTOR DE MINIMIS IN AGRICULTURA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micAnexa nr.1

(model)Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judetul...../mun. Bucuresti

Numar.....data........

Se aproba suma de.......lei

Verificat

Reprezentant DADR:

Nume/prenume/Semnatura .

Director Executiv (nume, prenume) ..

Semnatura    Stampila

CERERE AJUTOR DE MINIMIS IN AGRICULTURA

Subsemnatul: a) persoana juridica , cu sediul in localitatea ., judetul , inscrisa la registrul comertului sub nr. , cod CAEN.....reprezentata de director/presedinte , contabil-sef/director economic .., cod numeric personal (CNP) .;

sau b) persoana fizica , domiciliata in localitatea ., judetul ., str. .. nr. , detinatoare a B.I./CI seria .. nr. .., eliberat/eliberata la data de . de ., CNP .,

Solicit sprijin financiar conform schemei de minimis, pentru suprafata de teren pe care infiintez culturi in toamna anului 2008, situata pe raza administrativ-teritoriala a localitatii comuna/oras..........judetul.......... fundamentat astfel:

Suprafata de teren aflata in exploatare in anul 2008, conform adeverinta APIA...(ha)

Suprafata totala de teren pe care infiintez culturi in toamna 2008.....(ha),

3. Suprafata totala de teren pe care infiintez culturi in toamna 2008 si pentru care solicit sprijin financiar conform schemei de minimis, ......(ha), din care:

- grau - ........ha

-rapita-.........ha

-orz/orzoaica-......ha

-alte culturi......ha

4. Sprijin financiar unitar...lei/ha

Sprijin financiar total....lei ( 5=4x3)

Coordonate bancare: Nr.Cont (IBAN)..........Banca/Trezoreria.......

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente (*):.............

(*) Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului, numarul si data acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul imputernicit cu verificarea si avizarea cererii

Ma oblig sa particip la receptionarea suprafetelor si, in conditiile in care nu realizez suprafetele conform prezentei cereri, sa restitui sumele reprezentand sprijin financiar nejustificat

Declar ca am solicitat / nu am solicitat alt sprijin financiar conform schemei de minimis, pentru suprafata de teren de ..ha, situata pe raza administrativ-teritoriala a localitatii comuna/oras......judetul..........

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

Prezenta cerere s-a intocmit in 2(doua) exemplare si dupa aprobare un exemplar ramane la beneficiar si un exemplar la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .. .

Beneficiar,

(Semnatura si stampila dupa caz)

Anexa nr.2

(model)

Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2008

Nr. crt./

data

Producator agricol (Numele si prenumele, CNP/CUI, localitatea)

Suprafata pentru care se solicita sprijinul

Proces-verbal receptie, compensare si restituire

Total

Din care

Grau

Rapita

Orz/ Orzoaica

Alte culturi

ha

lei

ha

ha

ha

ha

Nr/ data

Sume de restituit

Intocmit,

Nume, prenume, semnatura, stampila

Anexa nr.3

(model)

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ..

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2008

Nr. crt.

Producator agricol (Numele si prenumele, CNP/CUI, localitatea)

Nr. cont trezorerie/banca

Suma aprobata conform cererii
(lei)TOTAL:

Director executiv,

Director executiv adjunct,

Anexa nr.4

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Se aproba,

Ordonator principal de credite,

SITUATIE CENTRALIZATOARE

Nr. crt.

Judetul

Suma solicitata conform situatiei centralizatoare (lei)

TOTAL:

x

Directia Generala Buget-Finante si Fonduri Europene

Director General

(semnatura si stampila)

Anexa nr.5

(model)

PROCES-VERBAL

de receptie, compensare si restituire

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ..

Nr. . din ..

Beneficiar a) persoana juridica , cu sediul in localitatea ., judetul , inscrisa la registrul comertului sub nr. , cod CAEN.....reprezentata de director/presedinte , contabil-sef/director economic .., cod numeric personal (CNP) .;

sau b) persoana fizica , domiciliata in localitatea ., judetul ., str. .. nr. , detinatoare a B.I./CI seria .. nr. .., eliberat/eliberata la data de . de ., CNP .,

Reprezentant DADR judetul/Mun. Bucuresti.....,... ( nume si prenume)

Am procedat la verificarea suprafetelor infiintate de beneficiar in toamna anului 2008, conform angajamentului formulat in Cererea nr. . din .. pentru care a primit suma de . lei reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2008

In urma verificarii, am constatat urmatoarele:

Cultura

Suprafata totala realizata cu culturi de toamna

(ha)

Suprafata din cerere pentru care s-a acordat sprijin financiar

(ha)

Suprafata realizata

(ha)

Suma primita

(lei)

Suma justificata/

compensata

(lei)

Suma nejustificata, care se restituie

(lei)

Total

x

x

x

x

x

x

.Suprafetele receptionate, pe culturi, se pot compensa intre ele, pana la nivelul suprafetei totale realizate, pentru care s-a acordat sprijin financiar

Sumele de restituit, de ......lei se vireaza in contul DADR ..........numarul ., deschis la .. pana la data de .

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, din care unul ramane la beneficiar, iar al doilea exemplar la Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judetul/Municipiul Bucuresti.......

Beneficiar,

(nume si prenume, semnatura/stampila)

Reprezentantul DADR,

(nume si prenume, semnatura/stampila)
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1716
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved