Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETELOR DE SECURITATE SI SECURITATE IN MUNCA

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETELOR DE SECURITATE SI SECURITATE IN MUNCASectiunea 1. Organizarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Comitetele de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca in unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori in functie de natura activitatii si de riscurile identificate.

In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.

Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie si in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.

In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca revin reprezentantilor lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai in numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, de cealalta parte.

Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.

Reprezentantii lucratorilor in comitetul securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.

In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.

Modalitatea de desemnare reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.

Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Numar lucratori

Numar reprezentanti

a)

50 la 100

b)

101 la 500

c)

501 la 1000

d)

1001 la 2000

e)2001 la 3000

f)

3001 la 4000

g)

peste 4000

Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice.

Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:

a) 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 lucratori;

b) 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 lucratori;

c) 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 lucratori;

d) 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1499 lucratori;

e) 20 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1500 lucratori si peste.

Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.

Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.

Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.

La intrunirile comitetului vor fi convocati sa participe lucratorii desemnati, reprezentantii serviciului intern de prevenire si protectie si, in cazul in care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.

La intrunirile comitetului pot fi invitati sa participe inspectori de munca

Sectiunea a 2-a. Functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului propriu de functionare.

Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea comitetului de securitate si sanatate in munca, cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar.

Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre presedinte si secretar si este transmisa membrilor comitetului, inspectoratului teritorial de munca si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului.

Secretarul comitetului convoaca in scris membrii comitetului de securitate si sanatate in munca cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite.

La fiecare intrunire secretarul incheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.

Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.

Comitetul de securitate si sanatate in munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului verbal incheiat.
Secretarul comitetului transmite inspectoratului teritorial de munca, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului verbal incheiat.

Sectiunea a 3-a . Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca

Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, in conformitate cu prevederile art. 16, 17 si 18 din Legea nr. 319/2006, comitetul de securitate si sanatate in munca are cel putin urmatoarele atributii:

a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie, conform r egulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;

b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloace-lor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;

c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;

d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;

e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de preve-nire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;

f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;

j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;

k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator.

Sectiunea a 4-a . Obligatiile angajatorului referitoare la

comitetul de securitate si sanatate

Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate in munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa-si poata da avizul in cunostinta de cauza.

Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate in munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza in anul urmator.

Angajatorul trebuie sa transmita raportul de mai sus, avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate in munca, in termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca

Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, in vederea selectionarii echipamentelor optime.

Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim-ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor.

Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate in munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra plangerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul in care serviciile de prevenire si protectie isi indeplinesc atributiile.

In cazul in care angajatorul nu ia in considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate in munca, conform atributiilor acestuia, trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului; motivatia va fi consemnata in procesul-verbal.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2678
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved