Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE INTERMEDIERE CU EXCLUSIVITATE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE INTERMEDIERE CU EXCLUSIVITATE


INCHEIAT AZI .ora.cu nr.intre urmatoarele
parti :


1 SC SRL cu sediul in str..nrinregistrata la ORC sub nr J-----/------/--------CF nr--------- licentiata U.N.A.I.seria----------nr---------din data de ----- ----- ----reprezentata prin DL / D-na----- ----- ----- ----- -----in calitate de AGENT EXCLUSIV AL VANZATORULUI , numita in continuare AGENTIA SI

2 DL ./ D-na ----- ----- --------- ----- --------domiciliat/a in ----- ----- --------str----- ----- --------- ----- -------nr----- ----- ----- ----- ----sc-ap---------tel----------posesor al BI/ CI /PAS .Seria-------------in nume propriu /reprezentat legal-------------numita in continuare CLIENT .

OBIECTUL CONTRACTULUI consta in intermedierea vanzarii imobilului situat in ----- ----- ----- ----- ----str ----- ----- -----------nr---------sc--------ap----------Contract de Vanzare - Cumparare nr ---------din data de -------------cu nr Cadastral ----- ----- ---------in suprafata de ----- ----- ---------aflat in proprietatea d-lui / d-nei----- ----- ----- ----- ----conform ANEXEI 1 ( fisa imobilului ) . Informatiile ce decurg din fisa imobilului sunt date de proprietar si nu sunt garantate de catre AGENTIE .

PRETUL VANZARII

Pretul vanzarii este cel stabilit de CLIENTsi anume -----------USD/ EURO echivalent in lei la cursul zilei , sau alt pret asupra caruia partile vor cadea de acord cu cumparatorul .

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ----- ----- ----------luni cu incepere de la data de ----- ----- ------------pana la data de ----- ----- ----- ----- ---- .Perioada de valabilitate a acestui contract poate fi prelungita cu acordul ambelor parti printr-un act aditional .

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA A COMISIONULUI

CLIENTUL se obliga sa plateasca AGENTIEI pentru serviciile mentionate mai jos , un comision negociat de ----- ----- ------------% + TVA din pretul de vanzare stabilit prin prezentul contract daca :
- in perioada desfasurarii contractului sau a vreunei prelungiri a acestuia AGENTIA asigura un client care sa achizitioneze proprietatea la pretul mentionat mai sus sau la un pretacceptat de parti si cumparator    - proprietatea este vanduta sau schimbata direct de catre proprietar , AGENTIE , sau altii , in termenul prevazut de contract sau de vreo prelungirea acestuia .-Comisionul se achita AGENTIEI din avansul sau suma integrala achitata de cumparator , vanzatorului , la data semnari primului act privind vanzarea , dar nu mai tarziu de data incheierii actului autentic la notariat .

-Clientul nu poate refuza un cumparator in termenul de valabilitate al acestui contract si in conditiile stabilite de acesta . In caz contrar , CLIENTUL se obliga a achita AGENTIEI comisionul stabilit .

OBLIGATIILE PARTILOR :

AGENTIA se obliga :

a) sa caute cumparatori pentru imobil respectand limitele acestui contract .

b) sa introduca proprietatea in baza de date proprie precum si in baza de date a celorlalte agentii partenere in termen de -----------zile .

c) sa faca publicitate expresa imobilului dupa cum crede AGENTIA de cuviinta, in interesul CLIENTULUI , si sa prezinte imobilul potentialilor cumparatori .

CLIENTUL se obliga :

a) sa ofere AGENTIEI toate informatiile reale necesare, referitoare la imobil cuprinse in fisa imobilului , si sa asigure conditiile necesare vizitarii imobilului de catre potentialii cumparatori sau specialisti adusi de acestia

b) sa plateasca comisionul datorat AGENTIEI conform prezentului contract , in cazul neachitarii comisionului dupa incheierea contractului notarial sa plateasca penalitati de 1 % pe zi , calculate la valoarea pretul de vanzare stabilit prin prezentul contract .

c) sa nu incheie separat de AGENTIE nici un fel de act din care sa rezulte vanzarea imobilului si sa nu apeleze la serviciile altei AGENTII    , prezentele dispozitii sunt aplicabile si prietenilor , rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv .

d) sa nu prejudicieze sub nici o forma numele si reputatia AGENTIEI sau a angajatilor acesteia

e) nu are dreptul sa majoreze pretul decat prin act aditional la prezentul contract in care sa precizeze noile conditii , fiind interzisa cu desavarsire prezentarea in fata cumparatorilor a unui pret majorat unilateral .

f) sa puna la dispozitia AGENTIEI actele necesare incheierii contractului de vanzare cumparare la notariat .

g) inteleg ca in cazul in care voi folosi fraudulos informatiile obtinute de la AGENTIE , vanzand imobilul , ocolind AGENTIA si nu imi voi onora obligatia de plata a comisionului datorat AGENTIEI la data vanzarii , ma oblig sa platesc AGENTIEI , despagubiri morale in valoare de 10 % din pretul propus pretul vanzarii .in termen de 24 ore de la realizarea vanzarii .

OBLIGATIILE COMUNE ALE PARTILOR-sa respecte obligatiile asumate prin acest contract , si sa respecte confidentialitatea informatiilor ce reies din prezentul contract fata de terti

-CLIENTUL se obliga sa anunte AGENTIA de viciile ascunse ale imobilului , pe care aceasta sa le poata comunica potentialilor cumparatori .

CLAUZE SPECIALE

-prezentul contract va actiona si asupra reprezentantilor personali ,imputerniciti sau succesori a partilor mentionate .

- orice litigiu ce poate interveni intre CLIENT si AGENTIE va fi solutionat pe cale amiabila , sau in caz contrar de instantele de judecata de la sediul AGENTIEI .

-subsemnatii CLIENTI , intelegem ca prezentul act reprezinta titlu executoriu pentru incasarea comisionului datorat catre AGENTIE , urmand a se proceda la executarea silita fara somatie si fara acordarea unui termen de gratie , fiind deja pusi in intarziere .

-orice modificare a prezentului contract se poate face cu acordul scris al ambelor parti printr-un act aditional care face parte integrata din prezentul contract

- Subsemnatii am citit si inteles continutul prezentului act , el prezinta vointa noastra si ne obligam sa-l respectam cu buna- credinta si l-am semnat in doua exemplare originale , cate unul pentru fiecare parte .

VANZATOR AGENTIEPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3394
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved