Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL1. Consideratii generale

In vederea dezvoltarii comertului sau, in conditiile unei piete concurentiale deschise, si in vederea optimizarii randamentului factorilor de productie, comerciantul a simtit nevoia crearii si dezvoltarii unor relatii bazate pe incredere, ce implica participarea unui numar diversificat de persoane la realizarea activitatii sale comerciale. Importanta si rolul acestor persoane auxiliare in materia obligatiilor comerciale implica reglementarea in Codul comercial a contractului de mandat comercial si de comision.

2. Notiune si definitie

Mandatul comercial se deosebeste de cel reglementat in materie civila nu prin structura, cat prin functie. Mandatului comercial ii sunt astfel aplicabile principiile generale referitoare la mandatul civil, cu specificatia ca functia deosebita a mandatului comercial este de a mijloci afaceri comerciale. Pentru aceasta, normele speciale ce reglementeaza mandatul comercial sunt cuprinse in art. 374 - 391 C. com.   

Conform art. 374 C.com., ,,mandatul comercial are de obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si pe socoteala mandantului. Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit". Mandatul este contractul in temeiul caruia o persoana (mandant) imputerniceste alta persoana (mandatar) sa incheie anumite acte juridice in numele si pe seama mandantului.

Natura juridica si caracterele contractului de mandat comercial

a)    Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie de obiectul acestuia. Mandatul civil are ca obiect incheierea actelor juridice, pe cand mandatul comercial are ca obiect incheierea unor acte juridice care sunt fapte de comert pentru mandant. Asadar, deosebirea consta in natura actelor juridice pe care mandatarul urmeaza sa le incheie cu tertul.

b) Dupa scopul urmarit de parti, mandatul comercial este intotdeauna cu titlu oneros, fiecare parte urmarind procurarea unui avantaj. Deci, mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit niciodata si chiar daca in contract nu a fost stabilita o suma pentru remuneratia mandatarului, aceasta se poate determina de catre instanta, conform art. 386 Cod comercial. Mandatul comercial, fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat in mod unilateral.

Mandatul comercial poate fi:

- cu reprezentare

- fara reprezentare, reprezentarea nefiind de este esenta mandatului, ci numai de natura lui.

Mandatul comercial mai poate fi:

- general (pentru toate afacerile mandantului)

- special (pentru o anumita afacere)

In cazul mandatului comercial se confera mandatarului o mai mare libertate de actiune si independenta, potrivit dinamicii activitatii comerciale.

c) Dupa continutul contractului, mandatul comercial este un contract sinalagmatic (bilateral).

Mandatul civil, fiind in principiu un contract cu titlu gratuit, este considerat un contract sinalagmatic imperfect, deoarece obligatia mandantului de a plati remuneratia datorata pentru executarea mandatului nu se naste din contractul insusi, chiar daca se naste cu ocazia contractului.

d) Dupa modul de formare, este un contract consensual, care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor. De retinut insa ca daca mandantul il insarcineaza pe mandatar cu incheierea unor acte pentru care este ceruta forma scrisa solemna ad validitatem, contractul de mandat trebuie sa respecte aceeasi forma solemna, de regula forma autentica. In practica, mandatul este constatat de obicei printr-un inscris numit procura sau imputernicire.

e) Mandatul nu se confunda cu reprezentarea. Mandatul civil implica in mod obisnuit reprezentarea, pe cand mandatul comercial se poate executa atat prin reprezentare, cat si fara reprezentare, caz in care mandatarul incheie acte juridice in nume propriu (cazul contractului de comision).

f) O alta deosebire a mandatului comercial fata de cel civil se refera la puterile mandatarului. In civil, puterile mandatarului trebuie sa fie riguros reglementate, mandatul fiind de doua feluri: general si special. Si mandatul comercial poate fi de doua feluri: general, cand mandatul se da pentru toate afacerile mandantului, sau special, cand mandatul se da pentru o anumita afacere in particular a mandantului. Art. 375 alin. 3 C.com. prevede ca ,,mandatul pentru o anume afacere cuprinde imputernicire si pentru toate actele necesare executarii lui chiar cand nu ar fi anume aratate". Puterile mandatarului nu sunt la fel de riguros delimitate in mandatul comercial, acesta conferind mandatarului o mai mare libertate de actiune si independenta decat in cel civil, libertate reclamata de natura si cerintele activitatii comerciale.

4. Delimitarea contractului de mandat comercial de alte contracte: fata de contractul de comision; contractul individual de munca; contractul de antrepriza; contractul de agent; contractul de management.

5. Conditiile de valabilitate ale mandatului comercial

Conform art. 948 C.civ., pentru a fi valabil incheiat, contractul de mandat comercial trebuie sa respecte conditiile cerute pentru validitatea oricarui contract: consimtamantul partilor, capacitatea acestora de a contracta, obiectul determinat si cauza licita. In cele ce urmeaza, vom evidentia numai unele aspecte specifice.

a) Capacitatea partilor. Indeplinirea conditiilor cerute de lege impune ca mandantul sa aiba capacitatea deplina de exercitiu necesara incheierii de catre el insusi a actelor juridice (fapte de comert pentru mandant) ce formeaza obiectul contractului, deci capacitatea de a incheia acte de comert, si ca mandatarul sa aiba capacitate deplina de exercitiu (pentru a-si exprima un consimtamant valabil) in incheierea actelor de comert.

b) Consimtamantul partilor. Precum am mentionat mai sus, mandatul comercial se incheie prin acordul de vointa al ambelor parti. Specific mandatului comercial este faptul ca, potrivit art. 376 Cod comercial, comerciantul care nu vrea sa primeasca insarcinarea mandantului are obligatia sa instiinteze pe acesta de refuzul sau cat mai urgent posibil. Legea il considera mandatar chiar daca nu a acceptat mandatul, obligandu-l sa pastreze bunurile care i s-au expediat si sa le conserve pe cheltuiala mandantului, pana cand acesta va putea sa ia masurile necesare. Asadar, mandatul poate fi:

- expres

- tacit (acceptarea mandatului rezulta din executarea lui).

c) Obiectul contractului. In articolul 374 Cod comercial se arata ca obiectul mandatului comercial este "tratarea de afaceri comerciale", deci obiectul contractului de mandat il constituie faptele de comert.

In afara conditiilor generale, comune tuturor contractelor (sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, licit, in circuitul civil etc.), in privinta obiectului mandatului se impun urmatoarele precizari:

- mandatul are ca obiect incheierea de acte juridice de catre mandatar; daca acesta

indeplineste si fapte materiale, ele vor avea un caracter accesoriu (de exemplu: preluarea

bunului care urmeaza a fi vandut de catre mandatar, in numele si pe seama mandantului);

- actele juridice cu caracter strict personal (de exemplu, testamentul) sau alte declaratii strict

personale nu pot fi incheiate prin mandatar.

Precizam ca actele juridice care se incheie in baza mandatului privesc, cel mai adesea, vanzarea-cumpararea de marfuri.

6. Efectele contractului de mandat comercial

Efectele contractului de mandat comercial ridica trei probleme: obligatiile partilor, privilegiul mandatarului si efectele pe care le produce executarea mandatului.

a) Obligatiile partilor. Intocmai ca orice contract, si contractul de mandat comercial da nastere la obligatii in sarcina partilor contractante, obligatii ce sunt atat cele prevazute la contractul de mandat civil, cat si cele prevazute de Codul comercial.

Obligatiile mandatarului sunt: i) obligatia de a executa mandatul; ii) obligatia de a isi indeplini obligatiile izvorate din contract cu buna-credinta si diligenta unui bun proprietar; iii) obligatia de a aduce la cunostinta tertului cu care incheie actul imputernicirea in baza careia actioneaza (contemplatio domini); iv) obligatia de a face cunoscuta mandantului executarea contractului; v) obligatia de a plati dobanzi la sumele cuvenite mandantului.

Obligatiile mandantului sunt: i) obligatia de a pune la dispozitia mandatarului toate mijloacele necesare executarii mandatului; ii) obligatia de a plati remuneratia datorata mandatarului pentru executarea contractului; iii) obligatia de a restitui cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului.

b) Privilegiul mandatarului. Acest privilegiu special de retentie asupra lucrurilor mandantului pe care mandatarul le detine in vederea executarii contractului, sau care se gasesc la dispozitia sa, sau pentru care poate proba prin posesiunea legitima a politei de incarcare sau a celei de transport ca i s-au expediat, este prevazut in art. 387 C.com., care prevede totodata ca acest privilegiu persista chiar in cazul vinderii lucrurilor, purtand in continuare asupra pretului. Conform dispozitiilor legale, creantele amintite au precadere asupra oricaror creante impotriva mandantului sau chiar vanzatorului care revendica, desi platile si cheltuielile au fost facute inainte sau dupa ce lucrurile au intrat in posesia mandatarului. Valorificarea privilegiului de catre mandatar se face conform art. 388 C.com.

c) Efectele executarii mandatului. incheierea de catre mandatar a actelor juridice in baza contractului de mandat comercial creeaza raporturi juridice intre mandant si tert, dar numai in limita puterilor conferite mandatarului sau a ratificarii mandantului a celor facute peste aceste limite.

7. Incetarea contractului de mandat comercial

Contractul inceteaza conform art. 1552 C.civ. si art. 390 C.com., art. 391 C.com. reglementand si situatia renuntarii sau revocarii contractului fara justa cauza, caz in care intreruperea executarii contractului conduce la raspundere pentru prejudiciile cauzate cu daune-interese. Intrucat increderea - care este baza mandatului - nu se poate impune, singurul drept al mandatarului, cand contractul este arbitrar retras, este o actiune in daune, nu in reintegrare. Exista si situatii de natura obiectiva sau subiectiva care duc la stingerea mandatului, respectiv:

- revocarea mandatului in cazuri bine justificate, stiut fiind ca mandatul comercial este, de regula, cu titlu oneros.

Revocarea poate fi:

- expresa, printr-o declaratie facuta in acest sens si care trebuie sa fie notificata (comunicata) tertelor persoane care, de buna credinta, ar putea incheia acte juridice cu primul mandatar. In lipsa

notificarii, tertii se pot apara invocand aparenta de drept in privinta primului mandatar.

- tacita, adica poate fi dedusa din orice imprejurari care dovedesc vointa mandantului de a revoca mandatul incredintat unei persoane; desemnarea unui nou mandatar pentru indeplinirea aceleiasi operatiuni inseamna, tacit, revocarea mandatarului precedent.

In cazul in care mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate sa-i solicite mandantului

despagubiri daca revocarea sa este intempestiva sau abuziva.

- indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat contractul;

- renuntarea mandatarului este cauza de stingere a mandatului civil;

- moartea mandatarului sau a mandantului. Art. 391 alin. 2 C.com. dispune ca, in cazul incetarii contractului prin moartea unei parti, retributia cuvenita mandatarului va fi determinata dupa ceea ce s-a executat, proportional cu ceea ce s-ar fi datorat pentru executarea integrala a mandatului.

incapacitatea, interdictia, falimentul uneia din parti.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1895
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved