Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Asistent magaziner tranzit

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micAsistent magaziner tranzit

Atributii, competente, responsabilitati :Atributii profesionale, de baza pentru indeplinirea sarcinilor postului, altele decat cele din instructii

Obligatii:

- efectueaza serviciul conform R.O.F.-ului statiei sau dupa caz conform graficului intocmit si aprobat de seful statiei;

- se prezinta la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor, echipat corespunzator la ora inceperii programului de munca, nu introduce bauturi alcoolice in unitate sau la locul de munca, nu consuma asemenea bauturi in timpul serviciului si nu lucreaza sub influenta alcoolului;

- isi insuseste cunostintele necesare pentru indeplinirea corecta a sarcinilor de serviciu;

- participa la instruirea prin  scoala personalului  organizata pentru insusirea instructiilor de serviciu;

- executa intocmai si la timp toate sarcinile ce decurg din functia pe care o indeplineste. In cazul in care are de executat o sarcina primita de la seful direct si primeste o alta sarcina de la superiorul sefului direct care face imposibila executarea primei sarcini, informeaza pe acesta, iar daca ordinul primit ulterior nu se anuleaza, trece la executarea acestuia urmand a informa dupa executare, atat pe seful direct, cat si pe cel de la care a primit ordinul ;

- manifesta operativitate in luarea deciziilor si isi asuma raspunderea pentru deciziile luate;

- da dovada de initiativa, simt de raspundere si grija deosebita in folosirea, gospodarirea si apararea integritatii inventarului de la locul de munca si a bunurilor societatii;

- respecta intocmai programul de lucru stabilit pentru buna desfasurare a serviciului, si foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de lucru;

- in timpul serviciului nu paraseste locul de munca, nu doarme, nu lasa nesupravegheate aparatele si utilajele in stare de functionare, iar la terminarea programului le deconecteaza de la retea;

- respecta regulile de acces in unitate, nu primeaste persoane straine la locul de munca decit potrivit reglementarilor in vigoare;

- respecta regulile de protectia muncii si contibuie la preintampinarea accidentelor de munca, se prezinta la examenele periodice medicale si psihologice in cazurile si in conditiile stabilite de lege;

- se prezinta la cererea unitatii, in cel mai scurt timp la serviciu pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati, accidente, avarii, deranjamente defectiuni ale mijloacelor de transport, evenimente de cale ferata;

- nu paraseste locul de munca la terminarea programului pina la sosirea schimbului, iar in caz de neprezentare a acestuia anunta conducatorul ierarhic pentru a lua masurile necesare;

- nu executa in unitate alte lucrari, decit cele dispuse de seful de unitate in conformitate cu fisa postului, nu sustrage bunuri materiale ale unitatii sau ale colegilor, nu executa la locul de munca lucrari pentru persoane straine sau de interes personal;

- nu primeaste bani sau alte foloase necuvenite pentru activitatile prestate in cadrul obligatiilor de serviciu;

- are obligatia sa cunoasca prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca Regulamentul Intern al "CFR Marfa", Regulamentul de Organizare si Functionare al Statiei Marfa Buzau, precum si a prevederilor CCM, a instructiilor de serviciu privitoare la munca pe care o presteaza;

- mentine permanent ordinea si curatenia la locul de munca si in alte spatii de folosinta comuna, folosete in mod civilizat anexele sanitare si alte instalatii de folos obstesc, si ia atitudine hotarita impotriva acelora care nu respecta ordinea stabilita ;

- sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Codului Muncii, Statutul Disciplinar al personalului din transporturi, Contractul Colectiv de Munca;

- sa respecte legislatia SSM si AII si modul de organizare al acestor activitati;

- sa respecte prevederile dispozitiilor din regulamente, instructiile de serviciu si dispozitiile administratiei specifice functiei;

- sa respecte PECM specific functiei si subordonarile ierarhice si functionale din ROF-ul subunitatii;

- sa se ingrijeasca de pastrarea si conservarea evidentelor postului cu privire la activitatea desfasurata pina la predarea acestora conform organizarii subunitatii;

- sa se ingrijeasca de curatenia locului de munca;

- sa participe la scoala personalului, analizele periodice privind activitatea subunitatii, la pregatirea si analiza programului;

- sa raporteze orice neregula constatata in legatura cu executarea serviciului;

- sa participe la instructajul SSM si AII la intrarea in serviciu si periodic conform reglementarilor;

- sa-si insuseasca fisele din PTE corespunzatoare locului de munca;

- sa respecte programarea la controlul medical si psihologic, conform reglementarilor;

- sa asigure securitatea marfurilor prezentate la transport in zona sa de activitate ;

- rezolva si alte probleme incredintate de conducerea subunitatii;

- sa asigure paza marfurilor incredintate la transport in zona sa de activitate ;

- sa semnaleze organelor politiei prezenta oricaror persoane straine in perimetrul zonelor in care accesul este interzis acestora sau orice tentativa de sustrageri de marfuri, piese de la materialul rulant, piese ale instalatiilor de cale ferata sau alte obiecte depozitate in incinta statiei ;

- raspunde de asigurarea confidentialitatii lucrarilor si informatiilor de care ia cunostinta in legatura cu activitatea CFR Marfa;

- asigura realizarea activitatii, a notelor si documentelor aferente ei in conformitate cu cerintele impuse de sistemul de calitate implementat;

- face propuneri pentru simplificarea procedurilor birocratice in scopul reducerii ariei de manifestare potentiala a fenomenului de coruptie;

- sesizeaza Comisia interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei de toate cazurile in care exista suspiciuni privind implicarea unor persoane in acte de coruptie;

- pastreaza confidentialitatea lucrarilor si informatiilor obtinute din derularea activitatii specifice;

- pastreaza etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate si girarea instructiilor repartizate de conducerea societatii in conformitate cu activitatea proprie;

- arhiveaza in ordine cronologica actele intocmite.

Sarcini si raspunderi corespunzatoare postului :

Grupa A

Tranzit sosire intern

Sarcini:

- executa predarea-primirea serviciului in scris conform reglementarilor;

- primeste ordinele de dirijarea vagoanelor de la CCP;

- intocmeste lista desfacerii trenului cu respectarea planului de formare, cu inscierea conditiilor de circulatie si manevra, a lipsurilor si degradarilor la vagoane, transmitind magazinerului extern datele necesare pentru cretarea vagoanelor si confrunta scrierea vagoanelor cu documentul de transport;

- intocmeste situatia curentilor de vagoane realizati la sosire conform metodologiei;

- transmite la CCP informatiile din structura mesajelor de intrare in sistemul informatic, conform reglementarilor;

- tine evidenta rechizitelor de incarcare sosite cu transporturile destinate clientelei deservite de statie;

- intocmeste formularul "Aratarea vagoanelor" la trenurile ce se expediaza din Grupa A;

- aviza in scris pe IDM dispozitor si sef tura M, de existenta vagoanelor ce necesita conditii speciale de circulatie si manevra (vagoane cu marfuri explozibile, incarctura deplasata, vagoane ce au restrictii de viteza, inscriptionate cu 'trecerea peste cocoasa interzisa', etc.);

- participa la piata statiei, la scontrari si executa si alte sarcini trasate de sau prin seful de tura tranzit;

- sesizeaza, aviza si raporteaza neregulile comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- preia atributiile magazinerului extern gr. A in situatii ordonate de seful statiei marfa.

Raspunderi:

- raspunde de realizarea DVG-ului ordonat de CCP si de dirijarea vagoanelor goale pentru realizarea incarcarilor proprii;

- raspunde de exactitatea datelor inscrise in formularul 'Aratarea vagoanelor';

- raspunde de verificarea sigiliilor si a marcajelor inscrise in documentele de transport.

A.2. Tranzit sosire extern

Sarcini:

- executa predarea-primirea serviciului in scris conform reglementarilor;

- executa cretarea vagoanelor cu respectarea planului de formare;

- verifica starea incarcaturii, a rechizitelor de incarcare, integritatea marcajelor cu respectarea SSM specific locului de munca;

- verifica repartizarea incarcaturii pe vagon functie de caracteristicile tehnice ale vagonului;

- verifica transporturile din punct de vedere al respectarii gabaritelor de incarcare prevazute de Instructia nr. 328;

- intocmeste formularul 'aratarea vagoanelor' la trenurile ce se expediaza din Grupa A;

- participa la piata statiei, la scontrari si executa si alte sarcini trasate de sau prin seful de tura tranzit;

- sesizeaza, aviza si raporteaza neregulile comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- preia atributiile magazinerului intern gr. A in situatii ordonate de conducerea statiei.

Raspunderi:

- raspunde de alegerea vagoanelor goale pentru dirijarea la incarcarile proprii;

- raspunde de exactitatea datelor inscrise in formularul 'Aratarea vagoanelor';

- raspunde de verificarea pe teren a tuturor declaratiilor in documentele de transport.

Grupa B

Tranzit plecari intern

Sarcini:

- executa predarea-primirea serviciului in scris conform reglementarilor;

- intocmeste lista desfacerii trenului cu respectarea planului de formare, cu inscierea conditiilor de circulatie si manevra, a lipsurilor si degradarilor la vagoane, transmitind magazinerului extern datele necesare pentru cretarea vagoanelor si confrunta scrierea vagoanelor cu documentul de transport;

- intocmeste situatia curentilor de vagoane realizati la sosire conform metodologiei;

- transmite la CCP informatiile din structura mesajelor de intrare in sistemul informatic, conform reglementarilor;

- tine evidenta rechizitelor de incarcare plecate;

- tine evidenta rechizitelor de incarcare sosite cu transporturile destinate clientelei deservite de statie;

- tine evidenta situatiei brutului conform reglementarilor punind la dispozitia sefului de tura in vederea programarii vagoanelor si transporturile cu vechime mai mare de 24 ore;

- intocmeste formularul 'Aratarea vagoanelor' la trenurile ce se expediaza ;

- preda documentele magazinerului cu atributii de 'urmarirea incarcarii-descarcarii vagoanelor' cu lista de predare-primire;

- aviza in scris pe IDM dispozitor si sef tura M de existenta vagoanelor ce necesita conditii speciale de circulatie si manevra in vederea programarii;

- participa la piata statiei, la scontrari si executa si alte sarcini trasate de sau prin seful de tura tranzit;

- sesizeaza, aviza si raporteaza neregulile comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- preia atributiile magazinerului extern in situatii ordonate de conducerea statiei.

Raspunderi:

- raspunde de exactitatea datelor inscrise in formularul 'aratarea vagoanelor';

- raspunde de verificarea sigiliilor si a marcajelor inscrise in documentele de transport.

Tranzit plecari extern

Sarcini:

- executa predarea-primirea serviciului in scris conform reglementarilor;

- executa cretarea vagoanelor cu respectarea planului de formare pentru trenurile ce descompun pe liniile grupei B;

- executa predarea din punct de vedere comercial al transporturilor aflate in compunerea trenurilor deservite de partida de tren;

- verifica starea incarcaturii, a rechizitelor de incarcare, integritatea transportului prin verificarea sigiliilor si a marcajelor cu respectarea SSM specifice locului de munca;

- verifica repartizarea incarcaturii pe vagon in functie de caracteristicile tehnice ale vagonului;

- verifica transporturile din punct de vedere al respectarii gabaritelor de incarcare si al asigurarii marfii conform Instructiei nr328 si al Anexei II RIV;

- intocmeste formularul "Aratarea vagoanelor" la trenurile ce se expediaza;

- participa la piata statiei, la scontrari si executa si alte sarcini trasate de sau prin seful de tura tranzit;

- sesizeaza, aviza si raporteaza neregulile comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- preia atributiile magazinerului intern in situatii ordonate de conducerea statiei.

Raspunderi:

- raspunde de exactitatea datelor inscrise in formularul 'Aratarea vagoanelor';

- raspunde de verificarea pe teren a existentei tuturor declaratiilor in documentele de transport.

Tranzit plecari special

Sarcini:

- executa predarea-primirea serviciului in scris conform reglementarilor;

- face preavizarea vagoanelor goale si a transporturilor expediate cu trenurile locale conform reglementarilor;

- tine evidenta vagoanelor sosite si plecate;

- tine evidenta vagoanelor straine;

- tine evidenta parcului de vagoane goale aflat la dispozitia CCP;

- tine evidenta stationarii vagoanelor si calculeaza indicatorii statiei cu privire la utilizarea parcului;

- tine evidenta informarii operative privind situatia parcului de vagoane;

- transmite zilnic situatiile la RVS;

- participa la piata statiei, la scontrari si executa si alte sarcini trasate de sau prin seful de tura tranzit;

- sesizeaza, aviza si raporteaza neregulile comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- preia atributiile sefului de tura tranzit in situatii ordonate de conducerea statiei.

Raspunderi:

- raspunde de exactitatea datelor inscrise in formularul 'Informarea operativa' privind situatia parcului de vagoane, de calculul indicatorilor si de raportarea situatiilor conform reglementarilor.

Raspunderi:

- raspunde de asigurarea gabaritului de libera trecere de la linia publica;

- raspunde ca vagoanele ce se pun la incarcare pentru marfurile destinate exportului sa fie revizuite si sa posede aratare ' bun - export ' conform reglementarilor;

- raspunde de nerealizarea obligatiilor contractuale asumate de expeditor prin conventii si pentru care calea ferata incaseaza tarife.

Atributii si instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca :

Obligatii:

- trebuie sa respecte prevederile din legile, reglementarile si ordinele in vigoare referitoare la:

- deplasarea pe teren in zona liniilor caii ferate si in zonele cu gabarit redus ;

- traversarea liniilor libere sau ocupate cu vagoane ;

- trebuie sa aduca la cunostinta conducerii locului de munca orice neajuns pe linie de securitate si sanatate in munca ;

isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite, astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

utilizeaza corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte echipamente de munca;

utilizeaza corect echipamentul individual de protectie acordat;

comunica angajatorului si / sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

aduce la cunostinta conducatorului locului de munca si / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana despre care are cunostinta;

coopereaza cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

coopereaza, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

verifica (inainte de inceperea lucrului cat si in timpul acestuia) daca instalatiile, masinile, utilajele, sculele si rechizitele sunt in buna stare de functionare;

nu actioneaza / intervine asupra echipamentelor de munca pentru care nu a primit sau nu are sarcini in acest sens, nu este instruit, examinat si / sau autorizat;

nu paraseste locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia;

evita jocul si glumele in timpul programului de lucru, trecerea peste obstacole, fuga, urcarea sau coborarea scarilor prin sarirea treptelor etc.

urca / coboara cu atentie din materialul rulant, numai cand acesta este stationat;

nu se culca / asaza / circula pe sina de cale ferata, sub taluzurile sapaturilor sau pe langa stivele de materiale, langa masini, pe treptele vagoanelor, in gabaritul de libera trecere al liniilor sau in alte locuri periculoase;

participa la instructajele profesionale si de securitate a muncii;

nu fumeaza / nu introduce tigari si surse de foc (chibrituri, brichete, etc.) la locurile de munca unde acest lucru este interzis;

nu introduce / depoziteaza / transporta, la locul de munca sau in perimetrul unitatii materiale sau produse periculoase, in interes personal;

nu utilizeaza la locul de munca echipamente tehnice improvizate, care pot provoca accidente / incendii, etc.

Norme specifice unitatii :

- inainte de luarea serviciului in primire va verifica instalatiile si rechizitele cu care lucreaza, nefolosindu-le pe acelea care nu prezinta siguranta in functionare;

- deplasarea la si de la locul de munca sau in diferitele compartimente ale statiei trebuie sa se faca numai pe drumurile de acces respectind cu strictete schita acestora;

- este interzisa deplasarea in alte locuri de munca din statie daca nu are legatura cu activitatea sa ;

- este interzis:

- accesul in alte incaperi decit cele destinate activitatii proprii sau cu care are legatura de servici;

- parasirea locului de munca fara aprobarea sefului de tura tranzit;

- traversarea liniilor sa se faca prin locurile special amenajate si marcate in acest sens respectind cu strictete schita drumului de acces;

- deplasarea in statie pe linii cu obligatii de serviciu se va face cu deosebita atentie la circulatia vehiculelor si a trenurilor;

- atentie sporita se va acorda activitatii in perimetrul locurilor periculoase din statie;

- cretarea vagoanelor se va face numai din exteriorul liniei;

- este interzis verificarea sigiliilor de la doma vagoanelor cisterne sau a capacelor la vagoanele acoperite sub liniile electrificate. Verificarea acestor sigilii se face numai pe liniile neelectrificate ;

- la deplasarea pe linii industriale pentru indeplinirea atributiilor de serviciu va lua legatura cu delegatul intreprinderii pentru a identifica locurile periculoase (gropi, gramezi de pamint, canale, rampe, etc.) stabilind cu aceasta ocazie si alte reguli de autoprotectie ;

- este interzis cu desavirsire rezemarea de marfurile depozitate in stiva;

- este cu desavirsire interzis intrarea in zona de actiune a utilajelor de incarcare-descarcare.

Atributii si instructiuni proprii AII

Obligatii generale:

- sa cunoasca si sa respecte normele de apararea impotriva incendiilor pentru unitate si a celor specifice locului de munca, regulile de apararea impotriva incendiilor prevazute in instructiunile de lucru si modul de functionare si utilizare a instalatiilor si a altor mijloace de apararea impotriva incendiilor din dotarea locului de munca;

- sa participe la instructajele si actiunile instructiv-educative pentru apararea impotriva incendiilor;

- sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau despre incendiile izbucnite;

- sa respecte Disp. nr. 103/1997 si Legii 349/2002 privind interzicerea fumatului in birouri;

- sa respecte in unitate regulile stabilite privind folosirea unor mijloace care pot provoca incendii;

- sa indeplineasca sarcinile stabilite privind supravegherea permanenta a instalatiilor si utilajelor care pot provoca incendii;

- sa verifice obligatoriu locul de munca, la inceperea programului de lucru, precum si la terminarea acestuia in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu;

- sa mentina in permanenta ordine si curatenie la locul de munca.

Norme specifice unitatii :

- in biroul tranzit se interzice fumatul si folosirea surselor de iluminat care pot provoca incendii;

- in interiorul biroului tranzit, formatiile de lucru vor pastra in permanenta o ordine si o curatenie desavirsita, inlaturind in special toate resturile de materiale inflamabile;

- la verificarea vagoanelor cisterne (goale si incarcate) folosite la transportul produselor inflamabile se vor folosi numai lanterne electrice; de asemenea se interzice fumatul sau focul in imediata apropiere a acestor vagoane;

- se interzice a se da sau mentine in circulatie vagoanele cisterna incarcate cu materiale combustibile sau inflamabile care au scurgeri din continut sau capace de protectie lipsa;

- la predarea-primirea serviciului, formatia de lucru care preda serviciul va informa formatia de lucru care il preia asupra existentei tuturor marfurilor periculoase care pot provoca incendii;

- la magazia de marfuri, rampe, cheiuri etc. primirea, depozitarea, incarcarea si descarcarea materialelor si obiectelor admise la transport se va face pe baza reglementarilor in vigoare;

- primirea la transport a expeditiilor de vagoane incarcate cu marfuri care pot provoca incendii se va face numai daca acestea intrunesc conditiile impuse de normele in vigoare;

- in interiorul biroului este permisa incalzirea cu mijloace locale, asigurate impotriva incendiilor;

- in cazul incendiilor ce se produc sub linia de contact se va aviza energo-dispecerul, direct sau prin seful de tura M, pentru a lua masuri de scoatere totala a liniei de contact de sub tensiune si efectuarea manevrelor corespunzatoare;

- in cazul unui incendiu, personalul prezent la locul de munca ia primele masuri de stingere cu mijloacele existente si in acelasi timp anunta pompierii.

Atributii si instructiuni proprii de protectia mediului :

- anunta seful statiei marfa Buzau si responsabilul cu protectia mediului pe subunitate, direct sau prin seful de tura M in legatura cu locul si modul in care s-a produs accidentul ecologic;

- informeaza autoritatile competente si populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitarea necontrolata de deseuri in orice forma;

- va sesiza in caz de degradare a mediului sub orice forma, seful de tura M;

- la luarea vagoanelor in primire sau atunci cind observa scurgeri din continutul vagoanelor cisterne cu produse care pot degrada mediul va anunta imediat prin seful de tura M de a se lua masuri de manevrare urgenta a acestor vagoane si depozitarea lor in zone ferite sau la fronturile de descarcare specializate;

- manevrarea vagoanelor incarcate cu produse poluante se va face cu deosebita atentie si cu respectarea conditiilor de siguranta.

Atributii si instructiuni proprii de management al calitatii:

- raspunde de calitatea informatiilor incluse in inregistrarile calitatii rezultate din activitatile pe care le desfasoara: de forma si modul de prezentare al acestora, de datarea si semnarea lor, precum si de utilizarea formularelor stabilite si codificate, conform procedurilor alocate;

- arhiveaza si/sau pastreaza inregistrarile pe care le-au intocmit, (conform Matricii inregistrarilor calitatii cod M424-1), in cadrul structurii organizatorice in care isi desfasoara activitatea

- in timpul auditurilor interne, in functie de situatie, furnizeaza date, informatii, dovezi privind activitatile auditate in domeniul calitatii

- identifica posibilitatile de imbunatatire in cadrul structurii organizatorice in care isi desfasoara activitatea;

- transpune posibilitatile de imbunatatire identificate si/sau implementeaza actiunile corective /preventive;

- isi insuseste, in permanenta, cerintele documentelor Sistemului de Management al Calitatii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2212
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved