Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civilaEMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 18 aprilie 2006

Avand in vedere dispozitiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emite prezentul ordin:

ART. 1 - Se aproba Normele privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2 - Comitetele pentru situatii de urgenta organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri de organizare si asigurare a activitatilor de instiintare si alarmare in conformitate cu prezentele norme.

ART. 3 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

ANEXA 1

NORME

privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila

CAP. 1 - Principii generale

ART. 1 - Instiintarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul evitarii surprinderii si al luarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectia bunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale actiunilor militare.

ART. 2 - Instiintarea reprezinta activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, si cuprinde:

a) instiintarea despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;

b) instiintarea despre pericolul atacului din aer;

c) instiintarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, conventionale si neconventionale.

ART. 3 - (1) Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la structurile care monitorizeaza sursele de risc sau de la populatie, inclusiv prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta.

(2) Mesajele de instiintare despre pericolul atacurilor din aer vizeaza introducerea situatiilor de alarma aeriana si incetarea alarmei si se emit pe baza informatiilor primite de la Statul Major al Fortelor Aeriene, conform protocoalelor incheiate in acest sens.

(3) Mesajele de instiintare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre vizeaza iminenta declansarii sau declansarea unor tipuri de riscuri.

(4) Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, conventionale si neconventionale vizeaza pericolul contaminarii, directia de deplasare a norului toxic si se transmit pe baza datelor si informatiilor primite de la Statul Major General si structurile specializate din cadrul categoriilor de forte ale armatei, pe baza planurilor de cooperare incheiate conform legislatiei in vigoare.

ART. 4 - Avertizarea consta in aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre si se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, pe baza instiintarii transmise de structurile abilitate.

ART. 5 - (1) Prealarmarea reprezinta activitatea de transmitere catre autoritatile administratiei publice centrale si locale a mesajelor/semnalelor/informatiilor despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a atacurilor din aer.

(2) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General si de la structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens, precum si de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.

ART. 6 - (1) Alarmarea populatiei reprezinta activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian si se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, prin mijloacele de alarmare prevazute la art. 26, pe baza instiintarii de la structurile abilitate.

(2) Alarmarea trebuie sa fie oportuna, autentica, stabila si sa asigure in bune conditii prevenirea populatiei:

a) oportuna - daca asigura prevenirea populatiei in timp scurt si se realizeaza prin mijloace si sisteme de alarmare care sa poata fi actionate imediat la aparitia pericolului atacurilor din aer sau producerii unor dezastre;

b) autentica - transmiterea semnalelor destinate prevenirii populatiei se realizeaza prin mijloace specifice de catre personalul stabilit prin decizii ale presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta;

c) stabila - prevenirea populatiei si operatorilor economici se realizeaza in orice situatie creata si se obtine prin:

(i) mentinerea mijloacelor de alarmare in permanenta stare de functionare;

(ii) folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare a caror functionare sa fie asigurata de cel putin 3 surse energetice diferite: retea industriala, grupuri electrogene, acumulatoare, aer comprimat, abur, carburanti si altele asemenea;

(iii) verificarea periodica a dispozitivelor de actionare a mijloacelor de alarmare;

(iv) readucerea la starea de functionare, in timp scurt, a sistemelor si mijloacelor de alarmare afectate in urma atacurilor din aer;

(v) intensitatea acustica a semnalelor de alarmare sa fie cu cel putin 6 - 10 dB mai mare decat zgomotul de fond.

ART. 7 - Mesajele de avertizare si alarmare se transmit in mod obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin toate sistemele de telecomunicatii, posturile si retelele de radio si de televiziune, inclusiv prin satelit si cablu, care opereaza pe teritoriul Romaniei, la solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, conform protocoalelor incheiate in acest sens cu operatorii de comunicatii.

ART. 8 - (1) In cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizeaza cu aprobarea prefectului, primarului localitatii ori a conducatorului institutiei publice sau a operatorului economic implicat, dupa caz, ori a imputernicitilor acestora.

(2) Folosirea mijloacelor de alarmare in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate este interzisa.

(3) Sistemul de instiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii publice si operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.

CAP. 2 - Organizarea si asigurarea instiintarii

ART. 9 - Inspectoratul General instiinteaza centrele operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si institutiilor publice centrale, iar prin unitatile subordonate organizeaza si executa instiintarea comitetelor pentru situatii de urgenta judetene, locale si al municipiului Bucuresti, pe zone si grupe de instiintare, in functie de amploarea si de intensitatea situatiei de protectie civila.

ART. 10 - Instiintarea se realizeaza astfel:

a) Inspectoratul General instiinteaza centrele operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate judetene;

b) inspectoratele judetene instiinteaza comitetele pentru situatii de urgenta judetene, locale, al municipiului Bucuresti si operatorii economici sursa de risc din zona de responsabilitate;

c) structurile Ministerului Administratiei si Internelor organizeaza instiintarea unitatilor si formatiunilor subordonate, pe baza datelor primite de la esaloanele superioare si inspectoratele judetene, in conformitate cu Metodologia transmiterii mesajelor de instiintare, avertizare si alarmare despre situatii de urgenta, emisa prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General;

d) instiintarea structurilor apartinand Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza se organizeaza si se executa conform planurilor de cooperare.

ART. 11 - Pentru realizarea instiintarii se folosesc sisteme si echipamente ale serviciilor de urgenta, precum si mijloace si canale puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe baza de protocol/plan de cooperare, posturi de radiodifuziune si televiziune centrale si locale, aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicatii teritorial, aparate telefonice din reteaua de cooperare organizata de Ministerul Apararii Nationale [RTP/RMNC*)], cai si circuite telefonice inchiriate permanent sau preluate temporar pe baza de protocol din sistemul de telecomunicatii teritorial, statii si receptoare radio, receptoare cu frecvente fixe, radiotelefoane din inzestrarea serviciilor de urgenta profesioniste, precum si ale agentilor economici sursa de risc.

*) RMNC reprezinta Reteaua Militara Nationala de Comunicatii.

ART. 12 - (1) In scopul transmiterii unitare, eficiente si oportune a mesajelor, Inspectoratul General si inspectoratele judetene intocmesc scheme de instiintare si alarmare, care cuprind: esalonul superior, structuri si formatiuni cu care coopereaza, autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale si operatori economici prevazuti a fi instiintati, organizati pe grupe de instiintare; mijloace de transmisiuni folosite, timpul de instiintare, precum si alte date necesare asigurarii instiintarii.

(2) Schemele prevazute la alin. (1) fac parte integranta din planul de instiintare si alarmare intocmit la nivelul fiecarui inspectorat judetean.

(3) Numarul grupelor de instiintare se stabileste astfel incat sa se asigure instiintarea completa si in timp scurt a structurilor prevazute prin plan.

(4) Fiecare grupa de instiintare va fi compusa, de regula, din 6 - 8 corespondenti, astfel incat, in cazul transmiterii simultane, calitatea mesajelor sa nu fie afectata.

(5) Schemele de principiu, cu organizarea si asigurarea instiintarii si alarmarii la nivel national si judetean, sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

ART. 13 - (1) Pentru transmiterea si receptionarea mesajelor de instiintare prin radio se folosesc statii radio, receptoare radio si radiotelefoane, organizate in directii si retele radio de instiintare. Lucrul in retelele radio de instiintare se desfasoara potrivit prevederilor dispozitiunii de comunicatii, elaborata de Inspectoratul General.

(2) Directia comunicatii si informatica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor asigura caracteristicile de lucru radio pentru Inspectoratul General.

ART. 14 - Mesajele de instiintare, in principiu, vor fi sub forma scrisa, iar continutul lor va fi scurt, clar si concis, eliminandu-se detaliile care genereaza confuzii. Inspectoratele judetene transmit mesajele prin aparatura de instiintare existenta la municipii si orase, iar la comune se va transmite prin reteaua radio si instiintare unilaterala pe frecvente fixe si telefonic (fax).

ART. 15 - Centrele operative asigura pregatirea si mentinerea echipamentelor in stare de functionare pentru primirea mesajelor despre pericolul atacurilor din aer si transmiterea acestora la organele prevazute a fi instiintate.

ART. 16 - In Centrul Operational National (CON), centrele operationale judetene (COJ) si al municipiului Bucuresti si/sau punctele de comanda, la primirea ordinului de trecere la intensificarea masurilor de protectie a populatiei si bunurilor materiale, se asigura personal operativ si tehnic de specialitate. Personalul operativ raspunde de primirea si transmiterea mesajelor de instiintare sau semnalelor de alarmare, dupa caz. Data, ora si minutul primirii si transmiterii mesajelor de instiintare si semnalelor de alarmare se inscriu in jurnalul actiunilor de interventie.

ART. 17 - Centrul Operational National planifica, organizeaza si desfasoara lunar antrenamente privind transmiterea mesajelor de instiintare despre pericolul atacurilor din aer si producerea dezastrelor cu centrele operationale judetene, al municipiului Bucuresti si centrele operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta, in conformitate cu Metodologia transmiterii mesajelor de instiintare, avertizare si alarmare despre situatii de urgenta, aprobata prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

ART. 18 - Centrele operationale judetene si al municipiului Bucuresti vor planifica, vor organiza si vor desfasura bilunar antrenamente de instiintare a comitetelor judetene, al municipiului Bucuresti, locale si a operatorilor economici din zona de responsabilitate.

ART. 19 - In cadrul antrenamentelor se va urmari viabilitatea schemelor de instiintare prin realizarea unor scenarii care au la baza analiza factorilor de risc din zona de competenta si incadrarea activitatilor in timp real.

ART. 20 - Inspectoratele judetene in cadrul convocarilor cu reprezentantii consiliilor judetene si ai consiliilor locale vor preciza procedurile de instiintare si avertizare a populatiei de catre autoritatile administratiei publice locale, verificand periodic modul de organizare a activitatii.

CAP. 3 - Organizarea si asigurarea alarmarii

ART. 21 - (1) Pentru alarmarea populatiei se asigura din timp de pace, in localitati, institutii publice si la operatori economici, sisteme si mijloace de alarmare.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sursa de risc, indiferent de forma de proprietate, prevad anual in bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila, potrivit legii.

ART. 22 - Numarul, tipul mijloacelor de alarmare si locurile de instalare a acestora pentru asigurarea alarmarii localitatilor si operatorilor economici se stabilesc de catre Inspectoratul General in baza studiilor de audibilitate.

ART. 23 - Asigurarea cu mijloace de alarmare se realizeaza din timp de pace. La trecerea graduala de la starea de pace la starea de razboi, prin trepte ale mobilizarii, completarea echipamentelor se realizeaza conform normelor de inzestrare.

ART. 24 - Alarmarea populatiei, institutiilor publice si operatorilor economici se realizeaza prin semnale acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare si prin comunicari transmise pe posturile de radiodifuziune si televiziune centrale si locale, iar in cazul existentei, si prin statiile de radioficare si radioamplificare.

ART. 25 - (1) Semnalele de alarmare acustice a populatiei, institutiilor publice si operatorilor economici sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre, prealarma aeriana si incetarea alarmei.

(2) Durata fiecarui semnal de alarmare este de doua minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

a) Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauza de 2 secunde intre ele.

b) Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secunde intre ele.

c) Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 6 secunde intre ele.

d) Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 1 minut.

ART. 26 - Dupa principiul de functionare si constructie, mijloacele de alarmare se clasifica in: mijloace acustice si mijloace optice.

a) Mijloacele de alarmare acustice asigura emiterea de sunete acustice cu frecvente de 200 - 500 Hz si pot fi:

1. mijloacele de alarmare acustice speciale: sirene electrice si electronice de diferite puteri, sirene cu aer comprimat si motosirene;

2. mijloacele de alarmare acustice obisnuite: fluiere cu abur sau cu aer comprimat, clopote, sonerii, claxoane etc.

b) Mijloacele de alarmare optice asigura afisarea explicita a denumirii semnalului de alarmare, precum si emiterea de semnale luminoase de avertizare. Acestea se instaleaza de regula la operatorii economici care prin specificul activitatii nu asigura conditii optime pentru perceperea semnalelor acustice.

ART. 27 - (1) Sistemul de alarmare al unei localitati sau operator economic, in general, cuprinde: sirene electrice si/sau electronice actionate centralizat sau local, centrale de alarmare, statii de radioficare si radioamplificare.

(2) Alarmarea interioara in incinta operatorilor economici, complexurilor comerciale, salilor de spectacole, statiilor de metrou etc., cu nivel de zgomot ridicat, se realizeaza cu mijloace acustice care sa produca un nivel sonor mai mare decat zgomotul de fond, dublate cu mijloace optice.

ART. 28 - (1) Centralele de alarmare sunt destinate pentru actionarea centralizata a sirenelor electrice, electronice si a celor cu aer comprimat din municipii, orase si operatori economici care au instalate cel putin 3 sirene.

(2) Centralele de alarmare prevazute la alin. (1) se instaleaza, de regula, in Centrul Operational National (CON), centrele operationale judetene si al municipiului Bucuresti, punctele de comanda, centrele operative si dispeceratele operatorilor economici sursa de risc, in incaperi amenajate si destinate acestui scop, care sa indeplineasca conditiile tehnice pentru functionarea corespunzatoare a acestora.

(3) Centralele de alarmare vor asigura si actionarea sirenelor prevazute a se instala la primirea ordinului de trecere la intensificarea masurilor de protectie a populatiei si bunurilor materiale, in conformitate cu precizarile instructiunilor si ordinelor in vigoare.

ART. 29 - Incaperile in care se instaleaza centralele de alarmare se prevad cu instalatii electrice si de telecomunicatii necesare actionarii sirenelor, mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, instructiuni de exploatare a echipamentelor, planul localitatii si al operatorilor economici cu amplasarea mijloacelor de alarmare si tabloul cu chei de la toate cofretele sirenelor.

ART. 30 - La municipiile resedinta de judet centralele de alarmare se instaleaza in centrele operationale ori in punctele de comanda judetene sau/si municipale, dupa caz, astfel incat, in cazul scoaterii din functiune a uneia dintre acestea, sa se asigure alarmarea corespunzatoare a localitatii. De asemenea, la municipii si orase, centralele de alarmare trebuie sa poata fi actionate si de la punctele de comanda judetene.

ART. 31 - (1) In municipiul Bucuresti centralele de alarmare se instaleaza in centrul operational sau in punctul de comanda al inspectoratului pentru situatii de urgenta al municipiului. Centralele de alarmare ale sectoarelor se actioneaza de la punctul de comanda al municipiului Bucuresti.

(2) La centralele de alarmare instalate in punctul de comanda al municipiului Bucuresti se conecteaza 10 - 15% din sirenele existente in fiecare sector, asigurandu-se astfel posibilitatea actionarii mijloacelor de alarmare din sectoarele la care punctele de comanda de protectie civila respective au fost scoase din functiune in cazul atacului din aer.

ART. 32 - In dispeceratele operatorilor economici sursa de risc se vor instala centrale de alarmare cu o capacitate care sa permita actionarea centralizata a sirenelor electrice, sirenelor electronice, sirenelor cu aer comprimat existente si pe cele care se prevad a se mai instala, asigurandu-se in mod obligatoriu posibilitatea actionarii din centrele operationale judetene.

ART. 33 - Centralele de alarmare se conecteaza pe cat posibil la aparatura de instiintare-alarmare in scopul actionarii lor centralizate de la Inspectoratul General sau de la inspectoratele judetene.

ART. 34 - (1) Actionarea mijloacelor de alarmare de la centralele de alarmare se asigura pe circuite telefonice urbane si interurbane proprii serviciilor de urgenta profesioniste sau inchiriate din sistemul de telecomunicatii teritorial.

(2) Circuitele telefonice folosite pentru actionarea centralelor si mijloacelor de alarmare instalate la operatorii economici sursa de risc se inchiriaza de catre acestia, iar pentru cele aflate la comitetele locale pentru situatii de urgenta se inchiriaza de catre consiliile locale.

ART. 35 - Pentru actionarea in timp oportun a mijloacelor de alarmare mobile sau dispuse in unele zone ale municipiilor si oraselor unde nu sunt asigurate legaturi de telecomunicatii teritoriale, echipele de alarmare se doteaza cu radiotelefoane care vor fi prevazute in normele de inzestrare.

ART. 36 - In functie de importanta localitatii, in vederea realizarii masurilor de protectie civila, la nivel judetean se constituie rezerve de sirene electrice, electronice si motosirene in procent de 5 - 10%, in depozitul inspectoratului judetean, iar la centralele de alarmare in procent de 20 - 25% fata de existent.

ART. 37 - Pentru transmiterea mesajelor si semnalelor de alarmare a populatiei prin posturile centrale si locale de radiodifuziune si televiziune, Inspectoratul General si inspectoratele judetene vor incheia protocoale de cooperare cu acestea.

ART. 38 - In centrele operative ale comitetelor locale, precum si in dispeceratele operatorilor economici sursa de risc, care dispun de statii de radiodifuziune, respectiv de radioamplificare, pe timpul aplicarii masurilor pentru cresterea graduala a capacitatii de interventie se pregatesc instalatiile necesare pentru transmiterea semnalelor si comunicarilor de protectie civila.

ART. 39 - Operatorii economici sursa de risc asigura mijloacele de alarmare pentru prevenirea populatiei din zonele potential a fi afectate.

ART. 40 - Zonele probabil a fi afectate in caz de dezastre se stabilesc pe timp de normalitate de catre comitetele judetene, locale si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, precum si de operatorii economici sursa de risc, cu acordul inspectoratelor judetene.

ART. 41 - (1) Alarmarea populatiei din localitatile dispuse in zonele din aval de barajele hidroenergetice se asigura prin sisteme de alarmare, constituite din sirene electronice, sirene cu aer comprimat si electrice. Mesajele verbale si semnalele acustice emise de mijloacele de alarmare trebuie sa acopere intreaga zona inundabila si sa fie identice cu cele prevazute la art. 25.

(2) Pentru noile lucrari hidrotehnice sistemele de alarmare se realizeaza odata cu executarea acestora, prin grija beneficiarilor, care raspund si de intretinerea, mentinerea in stare de functionare si actionarea la nevoie a mijloacelor de alarmare.

ART. 42 - (1) Actionarea mijloacelor de alarmare detinute de operatorii economici sursa de risc se realizeaza din dispeceratele detinatorilor sau din locatiile (amplasamentele) stabilite de acestia, precum si din centrele operationale judetene.

(2) In situatia cand pericolul este iminent, operatorii economici sursa de risc vor alarma imediat populatia din arealul de impact prin actionarea sirenelor din dispeceratele proprii, informand ulterior despre aceasta centrele operationale judetene.

CAP. 4 - Instalarea, intretinerea, verificarea, repararea si folosirea mijloacelor de instiintare si alarmare

ART. 43 - Montarea, intretinerea si repararea mijloacelor de instiintare-alarmare se asigura de catre personal tehnic autorizat, pe baza contractelor sau a conventiilor legal incheiate, in conditiile prevazute de normele tehnice aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

ART. 44 - Dupa primirea ordinului de trecere la realizarea masurilor pentru cresterea graduala a capacitatii de lupta se interzice executarea exercitiilor de alarmare publica. Verificarea functionarii fiecarui mijloc de alarmare este admisa numai prin impulsuri scurte.

ART. 45 - In scopul evitarii declansarii accidentale a sistemelor si mijloacelor de alarmare, inspectoratele judetene, comitetele judetene si locale pentru situatii de urgenta impreuna cu operatorii de specialitate iau masuri pentru: asigurarea securitatii mijloacelor sau elementelor din compunerea sistemelor de alarmare; instalarea filtrelor electrice de siguranta la circuitele telefonice de actionare a mijloacelor de alarmare; accesul unui numar strict limitat de persoane care sa actioneze nemijlocit mijloacele de alarmare; verificarea si intretinerea periodica a acestora, cunoasterea si respectarea intocmai a prevederilor instructiunilor si regulilor de exploatare de catre personalul care actioneaza sau intretine sistemele/mijloacele de alarmare.

CAP. 5 - Dispozitii finale

ART. 46 - (1) Pentru lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare pe teritoriul de competenta vor fi intocmite studii de audibilitate, fezabilitate si proiecte tehnice de catre institutiile abilitate sa execute astfel de lucrari.

(2) Documentatia necesara contractarii acestor lucrari va fi prezentata in mod obligatoriu spre avizare Inspectoratului General - Serviciul instiintare, alarmare si evacuare, cu 30 de zile anterior lansarii formalitatilor legale de contractare (achizitionare), atat pentru lucrarile de proiectare, cat si pentru achizitia directa de echipamente.

ART. 47 - Dotarea cu sisteme de alarmare se realizeaza la propunerile inspectoratelor judetene, prin finantare de catre consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale. Pentru operatorii economici, responsabilitatea revine ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si conducatorilor acestora.

ART. 48 - Pentru organizarea si desfasurarea eficienta a instiintarii si alarmarii, Inspectoratul General si inspectoratele judetene vor intocmi 'Planul de instiintare si alarmare al ', conform anexei nr. 3, iar comitetele municipale, orasenesti si locale vor intocmi 'Schema organizarii avertizarii si alarmarii populatiei ' in conformitate cu precizarile inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene (al municipiului Bucuresti).

ART. 49 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1*) - la norme - *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

SCHEMA DE PRINCIPIU CU ORGANIZAREA SI ASIGURAREA INSTIINTARII SI ALARMARII LA NIVEL NATIONAL

_____ _______ ______ _________ ________________

|- SMFA | |CENTRE OPERATIVE|

|- SMG | ----->|CU ACTIVITATE |

|- Structuri monitorizare| | |PERMANENTA |

| surse de risc | | |________________|

|- Populatie | | _____ _______ ______ ___________

|_____ _______ ______ _________| | |MAI si UNITATI SUBORDONATE|

| | | (politie, jandarmerie, |

| | | politie de frontiera) |

| | |_____ _______ ______ ___________|

| | ^

_____v__________ ______ ____ _|_______________|___

| INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA |

|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________|

|Echipamente|Retea |Retea |I.C. |Sistem de |

|de |radio de |radio de | |telecomunicatii|

|instiintare|instiintare|instiintare | |teritorial |

|F 1001 |nr. |pe frecvente| | |

| | |fixe | | |

|___________|___________|____________|_____|_______________|

: __|__ __|__ | __|__ __|__ __|__

: | 1' | | 20' | | | 20' | | 15' | | 15' |

: |_____| |_____| | |_____| |_____| |_____|

..: | | | | | |

________|___________|_______|____|________|__________|________

: | | |

: ____v____ | ____v____

: | Grupa 1 | . . . . . . . .|. . . . . . . . . . | Grupa 7 |

| |_________|

: | | |

: __v_____ _______ ______ _____________v__________ ______ ____ __v__

: | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA JUDETEAN |__

: | (AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) | |

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______| |

: |Echipamente|Retea |Receptoare | I.C. |Sistem de |Radio | |

: |de |radio de |radio | |telecomunicatii|telefoane| |

|instiintare|instiintare| | |teritorial | | |

: |F 1001 |nr. | | | | | |

|___________|___________|___________|______|_______________|_________| |

| _|____________|______| ________|______________| |

| | | | | | |

| | | ______|________v_ | |

: __|______|_| ___|______|__________|______v________ |

: | | ____|___|___|______v______|___|_______ | |

: ____|__v_|____|___|___|_____ | | | | | |

: | | | | | | | | | | | | |

: __v____v____v____v___v___v_ _v___v___v___v_ ___v_______v___ |

: | CONSILIUL JUDETEAN, | | CONSILIUL | | CONSILIUL | ______v__

: | MUNICIPAL | | ORASENESC | | COMUNAL | |AGENTI |

: |_____ _______ ______ ____________| |_______________| |_______________| |ECONOMICI|

: |Comitetul judetean pentru | |Comitetul local| |Comitetul local| |SURSA |

: |situatii de urgenta | |pentru situatii| |pentru situatii| |DE RISC |

: |(al municipiului Bucuresti)| |de urgenta | |de urgenta | |_________|

: |_____ _______ ______ ____________| |_______________| |_______________| |

:.| A | B | C | D | E | F | | A | C | E | F | | C | E | |

: |____|____|____|____|___|___| |___|___|___|___| |_______|_______| |

: | | | |

: | ____________ | ____________ _v_______ ____v__

: __v_____ |Sirene | ___v____ |Sirene ||Actionare| | Sirene|

:.|Centrala|->|centralizate|  |Centrala|->|centralizate||locala | | |

|de | |____________| |de | |____________||_________| |_______|

|alarmare| ____________ |alarmare| ____________

| | |Terminale | | | |Terminale |

| |->|sirene | | |->|sirene |

|________| |____________| |________| |____________|

Semnificatia literelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

A - Echipamente de instiintare F 1001

B - Retea radio de instiintare nr.

C - Receptoare radio

D - I.C.

E - Sistem de telecomunicatii teritorial

F - Radio telefoane

ANEXA 2*) - la norme - *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

SCHEMA DE PRINCIPIU CU ORGANIZAREA SI ASIGURAREA INSTIINTARII SI ALARMARII LA NIVEL JUDETEAN

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ __________

|- IGSU | |Structuri teritoriale ale|

|- Structuri monitorizare| -->|MAI, MApN, STS, SRI |

| surse de risc | | |_____ _______ ______ __________|

|- Populatie | |

|_____ _______ ______ _________| |

| |

___________v__________ ______ ____ _|____________________

| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA JUDETEAN |

| (AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) |______

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___| |

|Echipamente|Retea |Receptoare|I.C.|Sistem de |Radio | |

|de |radio de |radio | |telecomunicatii|telefoane| |

.|instiintare|instiintare| | |teritorial | | |

: |F 1001 |nr. | | | | | |

|___________|___________|__________|____|_______________|_________| |

: __|__ __|__ __|__ __|__ __|__ __|__ |

: | 1' | | 20' | | 20' | | 15' | | 15' | | 1' | |

: |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |

: | | | | | | ______ |

: | | | | | | |._._ ||

: | | | | | | _|___ | ||

o-----------o------------o------o---------o---------o-->|Grupa| :_||

: | | | | | | | |.| |

: | | | | | | |_____| |

: _____|___________|__________ | | | | | |

: | ____________| | | | | | | |

: | | __________________|_|______|_________|_ | | |

: | | | _____________|___|____| | | | | |

: | | | | _________|___|______________|_|_____ | | |

: | | | | | _____|___|___|____________|_____|_| | |

: | | | | | | | | | __|________|_____|________| |

: | | | | | | | | || | | | | |

: _v____v____v____v___v___v_ v___v___vv__v__ ___v_____v___v_ |

: | CONSILIUL JUDETEAN | | CONSILIUL | | CONSILIUL | __|

: | (MUNICIPIULUI BUCURESTI) |_| MUNICIPAL, |_| COMUNAL | |

||| ORASENESC, ||| | _____v___

||| (SECTOARELE ||| | |AGENTI |

||| MUNICIPIULUI ||| | |ECONOMICI|

||| BUCURESTI) ||| | |SURSA |

: |_____ _______ ______ ____________|||_______________|||_______________| |DE RISC |

: |Comitetul judetean pentru |||Comitetul local|||Comitetul local| |_________|

: |situatii de urgenta |||pentru situatii|||pentru situatii| |

: |(al municipiului Bucuresti)|||de urgenta |||de urgenta | |

: |_____ _______ ______ ____________|||_______________|||_______________| |

:.| A | B | C | D | E | F ||| A | C | E | F ||| C | E | |

: |____|____|____|____|___|___|||___|___|___|___|||_______|_______| |

: | | | | |____ |

: | | | |________ | |

: | ____________ | | ____________ | ___v_____ __v___

: __v_____ |Sirene | | _v______ |Sirene |||Actionare| |Sirene|

: |Centrala|->|centralizate| ||Centrala|->|centralizate|||locala | | |

:.|de | |____________| ||de | |____________|||_________| |______|

|alarmare| ____________ ||alarmare| ____________ |

| | |Terminale | || | |Terminale ||

| |->|sirene | || |->|sirene ||

|________| |____________| ||________| |____________||

| |

____v_____ _______ ______ ___________v___

| AVERTIZARE |

|POSTURI CENTRALE/LOCALE RADIO SI TV|

|AMPLIFICATOR VOCE PORTABIL ETC. |

|__________ ______ ____ ____|

Semnificatia literelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

A - Echipamente de instiintare F 1001

B - Retea radio de instiintare nr.

C - Receptoare radio

D - I.C.

E - Sistem de telecomunicatii teritorial

F - Radio telefoane

ANEXA 3 - la norme

PLAN DE INSTIINTARE SI ALARMARE

Partea cu text cuprinde:

- scopul si conceptia asigurarii masurilor de instiintare, avertizare si alarmare;

- realizarea instiintarii, avertizarii si alarmarii in diferite situatii:

pe timpul conflictului armat;

pe timpul trecerii de la starea de pace la starea de razboi prin trepte ale mobilizarii;

pe timpul situatiilor de urgenta, diferentiat pe tipuri de riscuri si in functie de amploarea si de intensitatea manifestarii acestora;

- asigurarea actiunilor si protectia personalului:

in cazul conflictului armat (a se vedea asigurarea actiunilor si protectia personalului, insa cele cu caracter nonmilitar);

in situatii de urgenta.

Partea grafica cuprinde:

- harta cu organizarea transmisiunilor:

locul de amplasare a mijloacelor de instiintare si alarmare;

situatia audibilitatii (judet, municipiu, oras, comuna);

dispunerea statiilor radiotelefonice;

dispunerea statiilor de radio si televiziune;

dispunerea si capacitatea centralelor telefonice urbane si rurale;

locul depozitelor cu materiale si echipamente de instiintare si alarmare;

- schema fluxului informational (intocmita in conformitate cu 'Metodologia transmiterii mesajelor de instiintare, avertizare si alarmare despre situatii de urgenta');

- schema cu organizarea instiintarii si alarmarii pe urgente, trepte si grupe;

- situatia mijloacelor de instiintare si alarmare sub urmatoarea forma:

Semnificatia coloanei S din tabelul de mai jos este urmatoarea:

S - Starea de operativitate (functioneaza/nu functioneaza)

N Tipul Adresa Locul de Proprietarul Modul de Locul de S

r. echipamentului dispunere echipamentului actionare actionare

_________________ (ISUJ,

c  centralizat local institutia

r  etc.)

t.

- repartitia echipelor pentru actionare.

NOTA: Planul se intocmeste de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, se avizeaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba de catre prefect.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2863
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved