Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Bunurile

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micBunurileSectiunea 1

Dispozitii generale

Legea aplicabila bunurilor

Art.2621 - (1) Posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de legea locului unde acestea sunt situate sau se afla, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel.

(2) Platformele si alte instalatii durabile de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate, in intelesul prezentului capitol, ca bunuri imobile.

Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune

Art.2622 - Legea aplicabila unei mase patrimoniale afectate unei destinatii speciale, profesionale sau de alta natura, este legea statului cu care aceasta masa patrimoniala are cele mai stranse legaturi.

Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile

Art.2623 - (1) Revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supusa, la alegerea proprietarului originar, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul furtului sau exportului, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul revendicarii.

(2) Cu toate acestea, daca legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispozitii privind protectia tertului posesor de buna-credinta, acesta poate invoca protectia pe care i-o confera legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul revendicarii.

(3) Prevederile alin.(2) si (3) sunt aplicabile si bunurilor furate sau exportate ilegal din patrimonial cultural national al unui stat.

Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare

Art.2624 - (1) Uzucapiunea este carmuita de legea statului unde bunul se afla la inceperea termenului de posesie, prevazut in acest scop.

(2) In cazul in care bunul a fost adus intr-un alt stat, unde se implineste durata termenului de uzucapiune, posesorul poate cere sa se aplice legea acestui din urma stat, daca sunt reunite, cu incepere de la data deplasarii bunului, toate conditiile cerute de mentionata lege.

Sectiunea a 2-a

Bunurile mobile corporale

Legea aplicabila

Art.2625 - Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui bun care si-a schimbat asezarea sunt carmuite de legea locului unde acesta se afla in momentul cand s-a produs faptul juridic care a generat, modificat sau stins dreptul respectiv

Legea aplicabila bunului aflat in curs de transport

Art.2626 - Bunul aflat in curs de transport este supus legii statului de unde a fost expediat, afara numai daca:

a) partile interesate au ales, prin acordul lor, o alta lege, care devine astfel aplicabila;

b) bunul este depozitat intr-un antrepozit sau pus sub sechestru in temeiul unor masuri asiguratorii sau ca urmare a unei vanzari silite, in aceste cazuri fiind aplicabila, pe perioada depozitului sau sechestrului, legea locului unde a fost reasezat temporar;

c) bunul face parte dintre cele personale ale unui pasager, fiind in acest caz supus legii sale nationale.

Rezerva dreptului de proprietate

Art.2627 - Conditiile si efectele care decurg din rezerva dreptului de proprietate referitor la un bun destinat exportului sunt carmuite, daca partile nu au convenit altfel, de legea statului exportator.

Sectiunea a 3-a

Mijloacele de transport

Legea aplicabila

Art.2628 - (1) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc de transport sunt supuse:

a) legii pavilionului pe care il arboreaza nava sau legii statului de inmatriculare a aeronavei;

b) legii aplicabile statutului organic al intreprinderii de transport pentru vehiculele feroviare si rutiere din patrimoniul ei.(2) Legea aratata la alin.(1) se aplica deopotriva:

a) bunurilor aflate in mod durabil la bord, formandu-i dotarea tehnica;

b) creantelor care au ca obiect cheltuielile efectuate pentru asistenta tehnica, intretinerea, repararea sau renovarea mijlocului de transport.

Domeniul de aplicare

Art.2629 - Legea pavilionului navei sau statului de inmatriculare a aeronavei carmuieste indeosebi:

a) puterile, competentele si obligatiile comandantului navei sau aeronavei;

 b) contractul de angajare a personalului navigant, daca partile nu au ales o alta lege;

 c) raspunderea armatorului navei sau intreprinderii de transport aerian pentru faptele si actele comandantului si echipajului;

d) drepturile reale si de garantie asupra navei sau aeronavei, precum si formele de publicitate privitoare la actele prin care se constituie, se transmit si se sting asemenea drepturi.

Sectiunea a 4-a

Titlurile de valoare

Legea aplicabila titlurilor de valoare

Art.2630 Emiterea de actiuni nominative, la ordin sau la purtator, precum si de obligatiuni este supusa legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente.

(2) Conditiile si efectele transmiterii unui titlu de valoare dintre cele aratate de alin.(1) sunt supuse:

a) legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente, cat priveste titlul nominativ;

b) legii locului de plata a titlului la ordin;

c) legii locului unde se afla titlul la purtator in momentul transmiterii, in raporturile dintre posesorii succesivi, precum si dintre acestia si tertele persoane.

Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii

Art.2631 - (1) Legea aratata expres in cuprinsul unui titlu de valoare stabileste daca acesta intruneste conditiile spre a fi un titlu reprezentativ al marfii pe care o specifica. In lipsa unei asemenea precizari, natura titlului se determina potrivit legii statului in care isi are sediul intreprinderea emitenta.

(2) Daca titlul reprezinta marfa, legea care i se aplica, in calitatea sa de bun mobil, potrivit alineatului precedent, carmuieste drepturile reale referitoare la marfa pe care o specifica.

Sectiunea a 5-a

Bunurile necorporale

Legea aplicabila operelor de creatie intelectuala

Art.2632 - (1) Nasterea, continutul si stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de creatie intelectuala sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru intaia oara adusa la cunostinta publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau in alt mod adecvat.

(2) Operele de creatie intelectuala nedivulgate sunt supuse legii nationale a autorului.

Legea aplicabila dreptului de proprietate industriala

Art.2633 - Nasterea, continutul si stingerea dreptului de proprietate industriala sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul ori inregistrarea sau unde s-a depus cererea de depozit sau de inregistrare.

Sectiunea a 6-a

Formele de publicitate

Legea aplicabila

Art.2634 - (1) Formele de publicitate, realizate in orice mod, referitoare la bunuri, sunt supuse legii aplicabile la data si locul unde se indeplinesc, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel.

(2) Formele de publicitate, precum si cele cu efect constitutiv de drepturi referitoare la un bun imobil sunt supuse legii statului unde acesta se gaseste situat, chiar daca temeiul juridic al nasterii, transmiterii, restrangerii sau stingerii dreptului real ori garantiei reale s-a constituit prin aplicarea altei legi.Sectiunea a 7-a

Ipotecile mobiliare

Aplicarea legii locului unde se afla bunul

Art.2635 - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele acesteia sunt supuse legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara.

Aplicarea legii locului unde se afla debitorul

Art.2636 - (1) Prin exceptie de la prevederile art.2635, se aplica legea locului unde se afla debitorul, in cazul:

a) unui bun mobil corporal care, potrivit destinatiei sale, este utilizat in mai multe state, daca prin dispozitii speciale nu se prevede altfel. 

b) unui bun mobil incorporal;

c) unui titlu de valoare negociabil care nu este in posesia creditorului. Cu toate acestea,  in cazul actiunilor, partilor sociale si obligatiunilor se aplica legea statutului organic al emitentului, cu exceptia cazului in care aceste titluri de valoare sunt tranzactionate pe o piata organizata, caz in care se aplica legea statului in care functioneaza piata respectiva.

         (2) Se considera ca debitorul se afla in statul in care acesta are resedinta obisnuita sau, dupa caz, sediul social la data incheierii contractului de  ipoteca mobiliara.

Legea aplicabila in cazul resurselor naturale

Art.2637 - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unei creante rezultate din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate in cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.

Situatii speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare

Art.2638 - (1) Ipoteca inregistrata potrivit legii locului unde se afla bunul isi conserva rangul de prioritate in alt stat, daca au fost indeplinite si formele de publicitate prevazute de legea acestui stat:

a) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii aplicabile la data constituirii ipotecii;

b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a intrat in statul respectiv sau in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.

(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care ipoteca a fost inregistrata potrivit legii locului unde se afla debitorul. Termenele prevazute la alin.(1) lit. b) se calculeaza, dupa caz, de la data la care debitorul isi stabileste resedinta obisnuita ori, dupa caz, sediul social in statul respectiv sau de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.

(3) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara nu va fi opozabila tertului care a dobandit cu titlu oneros un drept asupra bunului fara sa fi cunoscut existenta ipotecii mobiliare si mai inainte ca aceasta sa fi devenit opozabila potrivit alin.(1) si (2).

Lipsa publicitatii in strainatate

Art.2639 (1) Daca legea straina care reglementeaza rangul ipotecii mobiliare nu prevede formalitati de publicitate si bunul nu este in posesia creditorului, ipoteca mobiliara are rang inferior:

a) ipotecii asupra unei creante constand intr-o suma de bani platibila in Romania;

b) ipotecii asupra unui bun mobil corporal, care a fost constituita atunci cand bunul se afla in Romania sau asupra unui titlu negociabil.

(2) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara isi conserva rangul de prioritate, daca este inregistrata, potrivit legii romane, inaintea constituirii ipotecii mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).

Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare

Art.2640 - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni, referitoare la publicitate si efectele acesteia, sunt aplicabile, in mod corespunzator, tinand seama de natura bunurilor mobile, si operatiunilor asimilate, potrivit legii, ipotecii mobiliare.

(2) Pentru determinarea legii aplicabile se ia in considerare data incheierii operatiunii asimilate ipotecii mobiliare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1584
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site