Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micCerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare

Domnule Notar,

Subsemnatul _____ _______ ______ __________, domiciliat in ____________, in calitate de vanzator, si _____ _______ ______ ______, domiciliat in ____________, in calitate de cumparator, va rugam sa redactati si sa autentificati alaturatul contract de vanzare-cumparare, intervenit intre noi cu privire la ___________________Domnului Notar al Biroului de notariat _______________

Actele depuse de noi sunt :

Chitanta de plata nr. ______ din ______________ eliberata de ______________ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, in suma de lei _______________

Numnele si prenumele vanzatorului.

Localitatea in care domiciliaza vanzatorul.

Numele si prenumele cumparatorului.

Localitatea in care domiciliaza cumparatorul.

Determinarea obiectului vanzarii.

Cerere pentru autentificarea a unui act

Domnule Notar ,

Subsemnatul ________________, domiciliat in ________________, va rog sa dispuneti autentificarea alaturatului ________________.

Semnatura

Domnului Notar al Biroului de notariat _______________

Actele depuse de mine sunt:

1. Numele si prenumele parti care cere autentificarea .

2. Localitatea in care domiciliaza cel care cere autentificarea.

3. Actele ce se depun, inclusiv a dovezii achitarii taxei de timbru.

Contract de vanzare-cumparare

Intre subsemnatii _______________, domiciliat in _______________, judetul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vanzator pe de o parte, si _______________, domiciliat in _______________, judetul _______________, str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ___ in calitate de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii:

. Eu _____ _______ ______ ____________, declar ca i-am vandut lui _______________ imobilul proprietatea mea situat in _______________, judetul _______________, str. ______________ nr. ____, si compus din teren in suprafata de mp si constructie, cu urmatoarele vecinatati __________ ______ ____ ___________________

Imobilul este proprietatea mea, a vanzatorului, in temeiul _____ _______ ______ __________

Eu vanzatorul declar ca la data cumpararii acestui imobil eram necasatorit, iar eu cumparatorul declar ca cunosc aceasta situatie.

. Pretul vanzarii este de _______________ lei, pe care eu vanzatorul declar ca i-am primit in intregime de la _______________, astazi, data autentificarii prezentului contract.

Imobilul se vinde liber de orice sarcini , iar eu vanzatorul garantez pe cumparator impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.

Cumparatorul intra in drept si de fapt in stapanirea imobilului vandut de la data autentificarii prezentului contract.

Impozitele catre stat, precum si taxele de orice natura datorate pana la data autentificarii prezentului contract privesc pe vanzator.

Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad in sarcina curnparatorului.

Eu _______________ declar ca am cumparat de la _______________ imobilul sus-mentionat cu pretul de _______________ lei pe care l-am platit integral vanzatorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Facut in _______________, in _____ exemplare, astazi _______________

Numele si prenumele vanzatorului. Daca imobilul fost dobandit de vanzator in timpul casatoriei, in toate cazurile este necesar sa figureze in contract alaturi de vanzator si sotul lui. (exceptand cazurile prevazute de Codul Familiei)

Localitatea in care domiciliaza vanzatorul.

Numele si prenumele cumparatorului. In cazul in care cumparatorul este casatorit si nu vrea sa fie trecut si celalalt sot in act ca cumparator, se va arata totusi in cuprinsul actului si numele acestuia din urma, mentionandu-se ca bunul cumparat devine bun comun al ambilor soti, in baza art_____ din Codul familiei.

Localitatea in care domiciliaza cumparatorul.

Daca obiectul contractului este o cota indiviza dintr-un imobil se va intrebuinta clauza: 'Eu .______ declar ca am vandut lui __________ cota indiviza de _____________ din imobilul situat in ____________

Localitatea in care este situat imobilul.

. In ipoteza in care imobilul este inscris in cartea funciara se va trece numarul de carte funciara si numarul topografic. In aceasta ipoteza, vanzatorul trebuie sa prezinte notarului un certificat eliberat de sectia de carte funciart, certificat din care sa rezulte numele proprietarului care este inscris in cartea funciara pentru imobilul respectiv, individualizarea imobilului si sarcinile care il greveaza. Contractul de vanzare-cumparare va cuprinde pentru imobilele inscrise in cartea funciara, si urmatoarea mentiune; 'Subsemnatul ____________ vanzator, autorizeaza pe cumparator sa ceara Sectiei de carte funciara a Tribunalului ___________ intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului vandut, inscris sub nr. carte funciara ___________ si al comunei ____________ nr. topografic

Indicarea titlului de proprietate al vanzatorului. Daca este vorba de un act autentic se va indica numarul de autentificare si transcriere; daca proprietatea vanzatorului este rezultatul dreptului de succesiune, se va arata de la cine este mostenirea, precum si modul in care defunctul a dobandit imobilul si certificatul de mostenitor.

. Mentiunea respectiva se face numai daca imobilul a fost dobandit de vanzator pe timpul cand nu era casatorit.

Pretul vanzarii poate fi platit si altfel decat integral. In aceasta ipoteza, clauza referitoare la pret va fi modificata dupa cum urmeaza: 'Pretul vanzarii este de _________ lei, din care eu vanzatorul am primit _______. lei la data autentificarii contractului, iar restul de lei se va plati pana cel mai tarziu la data de ______

Pentru garantarea platii restului de pret, vanzatorul se bucura de privilegiul vanzatorului in conditiile art. ________ C. civ. , iar in caz de neplata la termen, functioneaza conditia rezolutorie expresa, fara somatie, punere in intarziere sau cerere de chemare in judecata.'.

Cumparatorul trebuie sa prezinte notarului certificatul de sarcini asupra imobilului. In cazul in care nu este prezentat un asemenea certificat, clauza referitoare la sarcini va avea urmatorul continut: 'Eu cumparatorul, declar ca stiu ca imobilul nu este grevat de sarcini si scutesc biroul de notariat de cercetarea lor, ceea ce insa, nu elibereaza pe vanzator de raspunderea pentru evictiune'.

Daca imobilul se vinde cu sarcini ipotecare, clauza asupra pretului se va modifica dupa cum urmeaza: 'Pretul vanzarii este de _______ lei, din care eu vanzatorul am primit la data autentificarii contractului suma de ________ lei, restul de lei reprezentand datoria ipotecara catre in baza actului autentificat sub nr. ________ din ________si transcris la ____________., din care trece asupra cumparatorului, sub nr.

Localitatea in care se face contractul.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2258
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved