Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

CONDITIILE SI LIMITELE privind introducerea si scoaterea din tara a bunurilor apartinand calatorilor si altor persoane fizice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micANEXA Nr. 6
la regulament

CONDITIILE SI LIMITELE
privind introducerea si scoaterea din tara a bunurilor
apartinand calatorilor si altor persoane fizice


1. Calatorii si persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot sa introduca in tara, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale, urmatoarele bunuri, in limitele si in conditiile stabilite mai jos:
a) efectele personale si medicamentele necesare, in mod rational, pe durata calatoriei si a sederii in strainatate sau in tara;
b) bijuteriile de uz personal definite ca atare in prezenta anexa;
c) cartile, publicatiile, inregistrarile de orice fel, diapozitivele si altele asemenea, necesare uzului personal;
d) bunurile obtinute ca premii sau distinctii in cadrul unor manifestari oficiale;
e) bauturile alcoolice, tigarile, tigaretele si tutunul in urmatoarele cantitati: 2 l de bauturi alcoolice peste 220, 4 l de vin, 4 l de bere, 200 bucati de tigarete, 50 bucati de tigari de foi si 250 g de tutun pentru uzul persoanelor in varsta de peste 16 ani;
f) alte bunuri de orice fel in limita valorica reprezentand in total echivalentul in lei al sumei de 100 euro.
Calatorii si persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot scoate din tara, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara plata taxelor vamale: bunurile prevazute la pct. 1 lit. a)-e), bunuri de orice fel in limita valorica reprezentand in total echivalentul in lei al sumei de 1.200 euro, precum si cate un bun a carui valoare individuala depaseste limita de 1.200 euro.
2. Limita valorica stabilita la pct. 1 lit. f) se aplica numai la o singura trecere de frontiera (dus si intors) in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna limita valorica se reduce la 20 euro.
Pentru bunurile prevazute la pct. 1 lit. e) limitele se aplica la o singura trecere de frontiera (dus si intors) in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna limitele se reduc la jumatate.
In cazul trecerilor pe baza de intelegere intre Romania si tarile limitrofe se aplica prevederile alin. 1 si 2, fara sa fie permisa introducerea sau scoaterea din tara de bunuri, cu plata taxelor vamale.
3. In afara bunurilor prevazute la pct. 1 alin. 1 se pot introduce in tara, prin bagaje insotite sau neinsotite, cu plata taxelor vamale stabilite la art. 90 din Codul vamal al Romaniei, bunuri in limita valorica reprezentand contravaloarea in lei a 1.200 euro pentru fiecare calator sau persoana fizica, o singura data pe luna.
4. Prin colete postale expediate potrivit reglementarilor internationale in domeniul postal se pot introduce in tara, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale, bunuri in conditiile si in limitele valorice prevazute la pct. 1 alin. 1 lit. a), c), d) si f), precum si, cu plata taxelor vamale, orice alte bunuri cu o valoare pana la echivalentul in lei a 500 euro.
Prin colete postale se pot scoate din tara cantitati uzuale, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale: efectele personale, medicamentele, cartile, publicatiile, inregistrarile de orice fel, diapozitivele si altele asemenea, bunurile obtinute ca premii sau distinctii in cadrul unor manifestari oficiale, precum si bunuri de orice fel, in limita valorica reprezentand in total echivalentul in lei a 500 euro, si cate un bun a carui valoare individuala depaseste limita de 500 euro.
5. In limitele valorice prevazute la pct. 3 si 4 nu pot fi introduse sau scoase din tara bunurile mentionate la pct. 1 lit. e).
6. Pe langa bunurile in limita valorica, prevazute la pct. 1 alin. 1 si pct. 3 si 4, se poate introduce in tara cate un bun a carui valoare individuala depaseste limitele respective, cu plata taxelor vamale prevazute la art. 90 din Codul vamal al Romaniei.
7. Nu sunt supuse la plata taxelor vamale la introducerea in tara urmatoarele bunuri:
a) obiectele de arta, de colectie si antichitati, astfel cum acestea sunt definite in Tariful vamal de import al Romaniei si in notele explicative ale Sistemului armonizat de descriere si denumire a marfurilor;
b) protezele, instrumentele, aparatele, carucioarele si triciclurile cu sau fara motor, inclusiv piesele de schimb ale acestora, pentru uzul bolnavilor sau al invalizilor, cu avizul organelor sanitare;
c) bunurile introduse in tara care se inapoiaza nefiind admise la destinatie.
De asemenea, nu sunt supuse la plata taxelor vamale la introducerea sau la scoaterea din tara bunurile expediate pentru a fi reparate sau inlocuite in termenul de garantie.
8. Nu sunt supuse la plata taxelor vamale bunurile mobile care formeaza masa succesorala, dobandite prin succesiuni deschise in tara sau in strainatate, dovedite pe baza unor documente oficiale, precum si monumentele funerare.
9. Persoanele fizice care au domiciliat cel putin 24 de luni in strainatate si care isi stabilesc domiciliul definitiv in Romania pot introduce in tara, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv doua vehicule rutiere, indiferent de categoria acestora, care fac dovada ca le-au avut in proprietate si au fost utilizate de titular in tara din care isi stramuta resedinta, cu cel putin 6 luni inainte de data stabilirii definitive a domiciliului in tara.
Prevederile referitoare la perioada de detinere in proprietate si utilizare a bunurilor nu se aplica categoriei de persoane mentionate la pct. 10.
Prevederile alin. 1 se aplica o singura data, in termen de 9 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului.
Termenul prevazut la alin. 3 poate fi prelungit de autoritatea vamala in cazuri temeinic justificate.
In cazul unor transporturi succesive de bunuri sau cand acestea sosesc in tara inainte de data stabilirii domiciliului in Romania, bunurile pot fi eliberate titularului, in custodie vamala, cu garantarea drepturilor de import.
10. Prevederile pct. 9 se aplica si persoanelor cu domiciliul in Romania trimise in misiune permanenta in strainatate, in baza Hotararii Guvernului nr. 837/1995 sau a conventiilor internationale la care Romania este parte, pe o perioada de cel putin 24 de luni, dupa expirarea acestei perioade, in temeiul unei adeverinte eliberate de unitatea respectiva la terminarea misiunii.
11. Persoanele fizice cu domiciliul in Romania, care se stabilesc in strainatate, pot scoate din tara, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale, urmatoarele bunuri:
a) ca bagaj insotit: efecte personale si alte articole necesare pe durata calatoriei;
b) ca bagaj insotit, neinsotit sau colet postal, o singura data, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv doua mijloace de transport auto, indiferent de categoria acestora.
12. Valoarea in vama pentru bunurile introduse sau scoase din tara de calatori si de alte persoane fizice stabilite in Romania sau in strainatate, ce nu fac obiectul unor operatiuni comerciale, se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, prin aprobarea listei de valori unice in vama ale unor produse sau grupe de produse.
Atunci cand bunurile nu pot fi identificate in lista de valori unice in vama, biroul vamal este autorizat sa determine valoarea in vama pe baza facturii externe sau, in lipsa acesteia ori cand exista suspiciuni, prin asimilare, luand in considerare valoarea stabilita pentru bunuri cu caracteristici asemanatoare, potrivit alin. 1.
Atunci cand nu este posibila stabilirea valorii in vama potrivit alin. 2, valoarea in vama este stabilita de Directia Generala a Vamilor, care poate lua in considerare valorile din cataloage sau cele comunicate de o societate comerciala producatoare de profil ori de o institutie specializata.
Taxele vamale se aplica la valoarea in vama a bunurilor, fara a se tine seama de uzura lor.
Pentru autovehiculele si vehiculele introduse sau scoase din tara de calatori si de alte persoane fizice stabilite in Romania sau domiciliate in strainatate valoarea in vama se stabileste potrivit art. 109 alin. (5) si (6) din prezentul regulament.
Pentru bijuteriile din metale pretioase care depasesc uzul personal, astfel cum acesta este definit prin reglementarile vamale, valoarea in vama se stabileste pe baza pretului gramului de aur comunicat de Banca Nationala a Romaniei la cursul valutar transmis potrivit art. 111 din prezentul regulament, precum si a expertizelor privind manopera, efectuate, la cererea si pe cheltuiala persoanei fizice solicitante, de biroul local de expertize contabile si tehnice de pe langa judecatoriile arondate.
13. Calatorii si alte persoane fizice pot introduce sau scoate temporar din tara ori tranzita teritoriul Romaniei cu bunurile care le apartin.
Pentru a asigura reintroducerea sau, dupa caz, scoaterea bunurilor introduse temporar Directia Generala a Vamilor poate stabili masuri de supraveghere vamala, inclusiv garantii pana la nivelul cuantumului datoriei vamale. Dispozitiile privind garantarea nu se aplica in cazul bunurilor scutite de la plata taxelor vamale.
14. Calatorii cu domiciliul in strainatate pot introduce temporar in tara, fara garantarea drepturilor de import si fara formalitati vamale, urmatoarele bunuri:
a) o camera video si doua casete;
b) doua aparate fotografice si 24 de casete sau 10 role de film pentru fiecare aparat;
c) un binoclu;
d) un radioreceptor portabil si un televizor portabil;
e) un casetofon portabil;
f) un carucior de copil;
g) un cort si alte echipamente de cantonament, precum si alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcatiune;
h) doua arme de vanatoare cu cate 100 cartuse de fiecare arma, in conditiile prevazute de reglementarile privind regimul armelor de foc si al munitiilor;
i) o bicicleta cu sau fara motor si o masina de scris portabila.
Cand exista suspiciuni ca bunurile nu se introduc pentru uzul personal autoritatea vamala poate sa ceara garantarea platii drepturilor de import sau sa inmaneze titularilor declaratii vamale de calatori, care se inscriu in documentele de calatorie.
15. Calatorii cu domiciliul in Romania pot scoate temporar din tara, fara garantarea drepturilor de export, bunurile prevazute la pct. 14. La reintroducerea in tara, pentru a beneficia de scutire de la plata taxelor vamale, calatorii trebuie sa faca dovada scoaterii din tara a acestor bunuri prin declaratie data de calator la iesirea din tara sau prin acte care atesta provenienta bunurilor din Romania.
La cerere birourile vamale pun la dispozitie gratuit formulare pentru declararea in scris.
16. Persoanele fizice cu domiciliul in strainatate, care vin in interes de serviciu in Romania, pot introduce temporar in tara, fara garantarea drepturilor de import, ca bagaj insotit sau neinsotit, efectele personale, precum si alte bunuri, pe baza unui inventar, in doua exemplare, vizat de autoritatea vamala, daca aceste bunuri intra in tara in cel mult 3 luni de la data instalarii titularului.
Prevederile alin. 1 se aplica si elevilor si studentilor veniti la studii in Romania; termenul de 3 luni curge de la inceperea fiecarui an de invatamant.
Liberul de vama se acorda in baza unei adeverinte emise de unitatile romane sau de unitatile straine autorizate sa functioneze in Romania, cu care aceste persoane sunt in relatii de serviciu.
17. Persoanele fizice cu domiciliul in Romania, trimise in strainatate in interes de serviciu sau la studii, pot scoate din tara, fara sa fie supuse la plata taxelor vamale, ca bagaj insotit sau neinsotit, urmatoarele:
a) efectele personale, precum si materialele de studiu si documentare;
b) obiectele de folosinta indelungata, cu conditia sa fie inscrise intr-un inventar, in dublu exemplar, vizat de autoritatea vamala.
Membrii de familie pot expedia persoanelor mentionate la alin. 1, prin colete, obiecte de imbracaminte, incaltaminte si lenjerie necesare pe durata sederii lor in strainatate, fara a fi supuse la plata taxelor vamale.
18. Mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in Romania, pot fi scoase temporar din tara fara garantarea platii taxelor vamale si fara formalitati vamale.
19. Mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in strainatate, pot fi introduse temporar in Romania fara garantarea drepturilor de import si fara formalitati vamale, daca apartin:
a) persoanelor cu domiciliul in strainatate, sosite in tara ca turisti in grupuri organizate sau individual;
b) specialistilor, tehnicienilor, studentilor straini sau altor persoane cu domiciliul in strainatate, sosite in tara pe baza de acorduri, contracte sau de alte intelegeri cu partea romana;
c) persoanelor cu domiciliul in Romania, plecate in strainatate in interes de serviciu si la studii, reintoarse pentru efectuarea concediului sau pentru indeplinirea unei misiuni temporare in tara;
d) personalului strain al reprezentantelor si sucursalelor firmelor comerciale si organizatiilor economice straine care functioneaza in Romania, potrivit normelor legale.
Prevederile alin. 1 se aplica numai pentru un mijloc de transport, cu sau fara remorca, de persoana.
20. Partile si piesele detasate pentru repararea mijloacelor de transport si remorcilor prevazute la pct. 19 se elibereaza cu garantarea datoriei vamale.
Garantia se restituie daca titularul operatiunii face dovada ca a efectuat reparatia cu piesele si partile introduse temporar in tara.
Prevederile alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si pentru partile si piesele detasate care se scot din tara pentru repararea mijloacelor de transport si a remorcilor scoase temporar din tara.
21. Operatiunile de introducere sau de scoatere temporara a bunurilor prevazute in prezenta anexa se incheie in termenele si in conditiile prevazute in reglementarile vamale pentru regimul de admitere temporara sau, dupa caz, exportul temporar de marfuri.
22. In sensul prezentei anexe se intelege prin:
- bijuterii de uz personal - obiectele din metale pretioase cu sau fara pietre pretioase, si anume:
. pentru persoane peste 16 ani: 1 verigheta din aur si una de argint, 2 inele, 1 ceas cu sau fara bratara, 2 medalioane cu lantisor, 2 perechi de cercei, 2 bratari, 1 ac de cravata, 2 perechi de butoni, 1 brosa, 1 colier, 1 trusa creion-stilou, 2 perechi de ochelari;
. pentru persoane pana la 16 ani: 1 inel, 1 ceas cu sau fara bratara, 1 medalion cu lantisor, 1 pereche de cercei, 1 bratara;
. pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o data in cursul unei luni (dus-intors): 1 verigheta, 1 inel, 1 ceas cu sau fara bratara, 1 medalion cu lantisor, 1 pereche de cercei, 1 bratara;
- bagaj insotit - bunurile pe care o persoana le duce cu sine in acelasi mijloc de transport sau care o insotesc in acelasi mijloc de transport;
- bagaj neinsotit - bunurile expediate si inscrise in acelasi document de transport;
- colet postal - bunurile expediate potrivit reglementarilor internationale in domeniul postal;
- bunuri de acelasi fel, in bucati, seturi sau garnituri - bunurile clasificate la acelasi cod de 8 cifre prevazut in Tariful vamal de import al Romaniei.
23. Plafoanele valorice si valorile in vama, exprimate in valuta, se transforma in lei potrivit reglementarilor vamale referitoare la importul de marfuri.
24. Bunurile procurate de persoanele fizice din magazinele care functioneaza in zonele libere pot fi introduse in tara in limitele prevazute la pct. 3 si 6 si cu respectarea celorlalte conditii impuse de normele legale in vigoare, cu exceptia bunurilor mentionate la pct. 1 lit. e), care pot fi introduse in tara numai daca se face dovada ca magazinele de desfacere a acestor produse au achitat drepturile de import in conformitate cu prevederile art. 132 si 133 din Codul vamal al Romaniei.ANEXA Nr. 7
la regulament

CERERE DE AUTORIZARE
pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea
regimului de antrepozitare


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1) .
..
2. Descrierea locului destinat utilizarii ca antrepozit vamal sau, in cazul
solicitarii autorizarii unui antrepozit de tip D, precizarea instalatiilor de
stocaj utilizate de solicitant .
..
3. Tipul de antrepozit solicitat (2) .
4. Proceduri de utilizare (3):
a) pentru plasarea marfurilor sub regimul ..
b) pentru introducerea in circuitul economic a marfurilor plasate sub regimul
..
c) pentru exportul marfurilor plasate sub regimul
d) pentru transferul eventual intr-un alt antrepozit vamal fara a incheia
regimul
5. Justificarea economica a antrepozitarii .
..
6. Descrierea evidentei contabile materiale tinute si locul unde aceasta este
tinuta .
..
7. Durata medie a stocajului (4) ..
8. Felul marfurilor
9. Manipularile preconizate sa fie efectuate in timpul antrepozitarii .
..
10. Scoaterile temporare din antrepozit, preconizate sa fie efectuate .
..
11. Operatiuni preconizate sa fie efectuate in timpul antrepozitarii:
a) perfectionare activa
b) transformarea marfurilor agricole inaintea exportului ..
12. Avizul autoritatilor vamale care controleaza antrepozitul
..
13. Avizul autoritatilor vamale care acorda regimul .
..
14. Documentele anexate (5) .
..

Data ..
Semnatura

Instructiuni de completare


(1) Aceasta mentiune nu este ceruta cand cererea este redactata pe hartie cu antetul solicitantului, pe care figureaza datele cerute.
(2) Se indica, in ordinea de preferinta, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevazute la art. 175 din prezentul regulament.
(3) Se indica, dupa caz:
- procedura vamala de plasare;
- una dintre procedurile simplificate de plasare;
- procedura normala de incheiere;
- una dintre procedurile simplificate de incheiere.
(4) Se completeaza numai in cazul antrepozitului de tip B, deoarece acest tip de antrepozit este destinat stocajului de marfuri pentru o durata relativ limitata.
(5) De exemplu: planuri, descrierea detaliata a locurilor destinate depozitarii sau a evidentei contabile materiale.

ANEXA Nr. 8
la regulament

OPERATIUNI UZUALE
la care pot fi supuse marfurile aflate sub regim de antrepozitare


Orice fel de operatiune efectuata, manual sau nu, asupra marfurilor plasate sub regim de antrepozitare in vederea asigurarii conservarii, ameliorarii conditiilor de prezentare sau de vanzare, de pregatire a distribuirii sau revanzarii
Asamblarea si montajul marfurilor nu sunt admise decat daca este vorba de o operatiune de montaj asupra unei marfi complete, de piese accesorii care nu joaca un rol esential in fabricarea marfii1).
___________
1) De exemplu: montarea unui aparat de radio la un autoturism.

ANEXA Nr. 9
la regulament

AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT VAMAL

REFERITOR LA CEREREA Nr.


-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
| 1. Titular: | AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT VAMAL |
| | NR. |
| | |
| Numarul de identificare: | AUTORIZATIE DE GESTIONARE |
| | A ANTREPOZITULUI VAMAL |
| | SAU DE UTILIZATE A REGIMULUI |
|-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --|
| 2. Nr. de referinta al cererii: |3. Autoritatea vamala de control: |
|-------- ----- ------ ---------| |
| 4. Antrepozitul sau instalatia de stocaj:| |
|-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --|
| 5. Contabilitatea materiala: |6. Data intrarii in vigoare: |
|-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --|
| 7. Proceduri aplicabile: |8. Termen de depozitare: |
| |-------- ----- ------ --|
| la intrare: |9. Suma garantiei sau modalitatile |
| | de determinare a acestei sume: |
| la iesire: | |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 10. Marfurile admise: | 11. Procentaj de pierderi: |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 12. Alte marfuri: |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 13. Manipulari uzuale: |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 14. Scoateri temporare. Scop: |
| Manipulari: |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 15. Alte operatiuni autorizate |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 16. Alte dispozitii: |17. Numar de anexe: |
|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------|
| 18. Autoritatea vamala care elibereaza autorizatia:| |
| |----- ----- ---------------|
| Loc: Semnatura: | STAMPILA |
| | |
| Data: | |
| | |
| Persoana care poate fi contactata: | |
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Instructiuni de completare


1. Se mentioneaza denumirea, actul constitutiv si sediul titularului.
Numarul de identificare este numarul scrisorii prin care se indica tipul antrepozitului si litera indicand tipul antrepozitului.
2. Se indica data si numarul cererii de autorizare.
3. Se indica autoritatea competenta pentru controlul antrepozitului.
4. Se indica adresa completa a antrepozitului sau a instalatiilor de stocaj utilizate pentru marfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal.
5. Se mentioneaza locul exact unde se tine evidenta contabila materiala.
7. Se mentioneaza, cu indicarea bazei legale, procedura ce se utilizeaza, precum si termenul pentru depunerea declaratiei vamale de antrepozitare.
9. In cazul in care nu se cere o garantie se mentioneaza 'Nu este cazul'.
10. Se completeaza numai in cazul antrepozitului privat.
11. Se mentioneaza, pentru fiecare fel de marfa, procentul natural de pierderi in functie de natura marfii.
12. Se mentioneaza marfurile (impreuna cu statutul lor vamal) care pot fi stocate in locurile de antrepozit vamal, fara sa fie plasate sub acest regim.
13-14. Se mentioneaza, eventual intr-o anexa, forma in care autoritatea vamala de control este informata in prealabil.
15. Se mentioneaza, dupa caz, alte operatiuni autorizate (perfectionare activa etc.), cand acestea pot fi efectuate in antrepozitele vamale.

ANEXA Nr. 10
la regulament

PROCEDURA
privind transferul marfurilor de la un antrepozit vamal
la alt antrepozit vamal


1. Pentru transferul marfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal, fara incheierea regimului, exemplarele 1, 4, 5 si un exemplar suplimentar identic exemplarului 1 al formularului declaratiei vamale in detaliu, prevazut in anexa nr. 4, completat conform indicatiilor de mai jos, sunt depuse de detinatorul antrepozitului caruia ii sunt expediate marfurile la autoritatea vamala pe langa care functioneaza antrepozitul vamal. Autoritatea vamala poate dispensa titularul de antrepozit de obligatia de a prezenta marfurile. In acest caz exemplarul 1 al declaratiei vamale in detaliu este depus la autoritatea vamala de control de catre titularul antrepozitului de plecare.
2. Autoritatea vamala prevazuta la pct. 1 avizeaza documentul in caseta D, atestand astfel verificarea sau admiterea mentiunilor inscrise. Totodata stabileste termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate unitatii vamale in a carei raza teritoriala se antrepoziteaza marfurile care sunt transferate.
Exemplarul 1 al documentului se retine de unitatea vamala emitenta.
3. Exemplarul suplimentar si exemplarele 4 si 5 ale documentului insotesc marfurile si sunt prezentate impreuna cu acestea unitatii vamale de destinatie. Autoritatea vamala poate excepta antrepozitarul de obligatia de a prezenta marfurile. In acest caz exemplarele 4 si 5 ale documentului sunt transmise unitatii vamale de destinatie de catre noul antrepozitar.
4. Exemplarul 5 al documentului se avizeaza de unitatea vamala de destinatie in caseta I si se transmite unitatii vamale emitente.
Exemplarul 4 se retine de unitatea vamala de destinatie, iar exemplarul suplimentar se remite antrepozitarului care primeste marfurile.
5. Unitatea vamala emitenta verifica inchiderea corecta a transferului, comparand exemplarele 1 si 5 ale documentului. Exemplarul 5 se remite imediat antrepozitarului initial.
6. Antrepozitarii pastreaza exemplarele care le sunt emise in evidenta lor.

ANEXA Nr. 11
la regulament

CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfectionare activa


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
a) solicitantului ..
..
b) operatorului .
..
2. Sistemul solicitat:
a) sistemul cu suspendare
..
b) sistemul cu restituire
..
3. Modalitati speciale solicitate:
a) compensare prin echivalent ..
..
b) export anticipat
..
4. Marfurile destinate sa fie supuse operatiunilor de perfectionare si
justificarea cererii:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
..
b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata ..
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
e) originea ..
5. Produse compensatoare si exportul prevazut:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
..
b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata
..
c) produse compensatoare principale ..
..
d) export prevazut .
..
6. Rata de randament ..
..
7. Natura (felul) procesului de perfectionare .
..
8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare ..
..
9. Durata estimata a fi necesara pentru:
a) realizarea operatiunilor de perfectionare si derularea produselor
compensatoare (termenul de reexport) .
..
b) aprovizionarea si transportul catre Romania al marfurilor straine ..
..
10. Mijloace de identificare preconizate
..
11. Nominalizarea vamilor:
a) de acordare a regimului ..
b) de incheiere a regimului .
12. Durata preconizata a autorizatiei
13. Marfuri echivalente ..
..
14. Importatorul autorizat sa plaseze marfurile sub regim .
15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:
a) pentru 3 ani precedenti, in cazul marfurilor identice cu cele constituind
obiectul prezentei cereri
..
b) in cazul marfurilor destinate sa fie supuse operatiunilor de perfectionare
..

Data Semnatura
..

NOTA:
Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor. Datele care se refera la marfuri sau la produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfa sau de produs.

Instructiuni de completare


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: in cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antet si aceasta contine toate mentiunile de la pct. 1 a), completarea acestui punct nu mai este necesara. Pct. 1 lit. b) va fi completat, intrucat operatorul este o persoana distincta de solicitant.
2. Sistemul solicitat: se va indica sistemul dorit, tinandu-se seama de prevederile art. 196-208 din prezentul regulament.
3. Modalitati speciale solicitate: se mentioneaza daca una sau mai multe modalitati prevazute pentru acest punct sunt solicitate. Aceste mentiuni pot avea o incidenta asupra felului datelor care se furnizeaza la punctele urmatoare.
4. Marfuri destinate sa fie supuse operatiunilor de perfectionare si justificarea cererii:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica: aceasta mentiune trebuie sa fie furnizata in termeni suficient de clari si precisi, pentru a permite luarea deciziei asupra cererii si, in special, pentru a se stabili daca, in functie de informatiile primite, conditiile economice pot fi considerate indeplinite.
In orice caz, in situatia in care este solicitata compensarea prin echivalent cu sau fara export anticipat, se mentioneaza, de asemenea, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice;
b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata: aceste mentiuni, care nu se dau decat cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre in cazul in care referirea la codul de 8 cifre nu este necesara pentru emiterea autorizatiei si buna derulare a operatiunii de perfectionare. In situatia in care este solicitat sistemul de compensare prin echivalent se va face referire la codul de 8 cifre;
c) cantitatea prevazuta: aceasta mentiune poate fi omisa daca nu a fost solicitat sistemul de compensare prin echivalent. Daca cantitatea este mentionata, se face referire si la o perioada in care urmeaza sa se efectueze importul;
d) valoarea prevazuta: aceasta mentiune poate fi omisa in aceleasi conditii ca la lit. c) de mai sus. Daca valoarea este mentionata, ea trebuie sa fie valoarea in vama estimata a marfurilor, pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate;
e) originea: se mentioneaza tara de origine cunoscuta.
5. Produse compensatoare si exportul prevazut:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica: se completeaza in aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. a) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obtinute;
b) mentiuni privitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: se completeaza in aceleasi conditii ca la pct. 4 lit. b) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obtinute;
c) produse compensatoare principale: se mentioneaza dintre produsele compensatoare care sunt produse compensatoare principale;
d) exportul prevazut: aceasta mentiune trebuie inscrisa cand se solicita sistemul cu suspendare. In acest caz se precizeaza posibilitatile de export al produselor compensatoare.
6. Rata de randament: se mentioneaza rata de randament declarata de titularul operatiunii.
7. Natura (felul) procesului de perfectionare: se mentioneaza operatiunile la care marfurile de import trebuie sa fie supuse in vederea obtinerii produselor compensatoare.
8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare: se mentioneaza adresa locului unde trebuie sa fie efectuata operatiunea de perfectionare.
9. Durata estimata ar fi necesara pentru:
a) realizarea operatiunilor de perfectionare si derularea produselor compensatoare (termenul de reexport): aceasta mentiune se furnizeaza in raport cu o anumita parte de marfuri (de exemplu: pe unitate sau cantitate) si trebuie sa indice durata medie estimata a operatiunilor de perfectionare in raport cu aceasta parte, precum si termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de perfectionare pana la momentul exportului produselor compensatoare obtinute;
b) aprovizionarea si transportul catre Romania al marfurilor straine: aceasta mentiune se inscrie numai daca se solicita modalitatea de export anticipat. In acest caz se va indica perioada necesara pentru aprovizionare si transport catre Romania al marfurilor de import.
10. Mijloace de identificare preconizate: se mentioneaza mijloacele de identificare cele mai adecvate a marfurilor de import in produsele compensatoare.
11. Nominalizarea vamilor: se mentioneaza dintre vamile posibile cele care pot fi utilizate ca vami:
a) de acordare a regimului: pentru acceptarea declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub regim si de control al acestuia;
b) de incheiere a regimului: pentru acceptarea declaratiilor vamale prin care marfurilor straine li se da una dintre destinatiile vamale admise.
12. Durata preconizata a autorizatiei: se indica termenul prevazut pentru importul marfurilor destinate operatiunilor de perfectionare.
13. Marfurile echivalente: se mentioneaza numai daca este solicitata modalitatea compensarii prin echivalent, codul Nomenclaturii combinate pe specific, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice ale marfurilor echivalente, pentru a permite autoritatii vamale sa efectueze comparatiile necesare dintre marfurile straine si marfurile echivalente si primirea de alte informatii in vederea aplicarii eventuale a art. 207 alin. (1) din prezentul regulament.
14. Importatorul autorizat sa plaseze marfurile sub regim: se mentioneaza denumirea, statutul juridic si sediul importatorului.
15. Mentiuni cu privire la autorizatiile anterioare:
a) pentru 3 ani precedenti, in cazul marfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri: se mentioneaza autorizatiile ce au fost emise;
b) in cazul marfurilor destinate sa fie supuse operatiunilor de perfectionare: se mentioneaza daca marfurile in cauza sunt produse compensatoare in cadrul uneia sau mai multor autorizatii deja emise si, in caz afirmativ, se mentioneaza autorizatiile respective (autorizatii succesive).

ANEXA Nr. 12
la regulament

AUTORIZATIE
de perfectionare activa
Referitor la cererea


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1):
a) solicitantului ..
..
b) operatorului .
..
2. Sistemul autorizat (2):
a) sistemul cu suspendare
..
b) sistemul cu restituire
..
3. Modalitati (2):
a) compensare prin echivalent ..
..
b) export anticipat
..
4. Marfurile destinate a suferi operatiuni de perfectionare (3):
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata ..
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
5. Produsele compensatoare (3):
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) mentiuni relative la clasificarea in Nomenclatura combinata ..
..
c) produse compensatoare principale ..
..
6. Rata de randament sau modul de fixare a acesteia (4)
..
7. Felul perfectionarii ..
..
8. Locul unde se efectueaza operatiunea de perfectionare ..
..
9. Termenul de reexport (5) .
10. Termenul de plasare a marfurilor de import sub regim (6) .
..
11. Mijloace de identificare stabilite ..
..
12. Unitatile vamale desemnate:
a) de control
b) de plasare
c) de incheiere .
13. Termen de valabilitate a autorizatiei (7) .
14. Marfurile echivalente (8) ..
15. Data de reexaminare a conditiilor economice (9) .

Data
SemnaturaInstructiuni de completare


(1) Se completeaza daca este o persoana diferita de titularul autorizatiei.
(2) Se indica sistemul autorizat si/sau modalitatile specifice.
(3) Aceste indicatii sunt furnizate, in masura necesara, pentru a permite unitatilor vamale controlul utilizarii autorizatiei, mai ales in ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevazute si in ceea ce priveste cantitatea si valoarea, tinandu-se seama de conditiile economice luate in considerare. Indicatiile referitoare la cantitate sau la valoare pot fi furnizate prin referire la o perioada de import. Daca indicatia se refera la produsele compensatoare, trebuie sa se faca distinctia dintre produsele principale si produsele secundare.
(4) Se indica rata de randament sau modalitatile in baza carora unitatile vamale de control fixeaza aceasta rata. Daca randamentul este cel rezultat din evidenta operativa a titularului autorizatiei, se mentioneaza acest fapt.
(5) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunii de perfectionare activa a unei cantitati determinate de marfuri de import si de obtinere a produselor compensatoare.
(6) Se indica daca este utilizata modalitatea de export anticipat.
(7) In cazuri justificate autorizatia poate fi eliberata pentru o perioada mai mare de 2 ani; termenul mentionat sau expresia 'durata nelimitata' se justifica si prin depunerea clauzei de reexaminare mentionate la pct. 15.
(8) Se indica, numai daca este avut in vedere sistemul de comparatie prin echivalent, codul din Nomenclatura combinata de 8 cifre, calitatea comerciala si caracteristicile tehnice ale marfurilor echivalente.
(9) A se vedea nota (7).

NOTA:
Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor.
Datele care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfa sau de produs.

ANEXA Nr. 13
la regulament

MODEL MATEMATIC

METODA CHEII CANTITATIVE


1. Un singur fel (X) de produse compensatoare (P.C.) obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):


- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare
activa - X = 200 kg
- marfa A = 100 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa
straina A = 200 kg produse compensatoare
- produse compensatoare (P.C.) importate = 180 kg

Calcul:
-------
180 kg P.C.
*) Marfa A ---> 100 kg A ----------- = 90 kg
200 kg P.C.


___________
*) Marfa A continuta in produsele compensatoare (P.C.) importate, pentru care se datoreaza taxe vamale.

2. Un singur fel (X) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfuri straine (A si B):

- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare
activa - X = 300 kg
- marfa A = 100 kg
- marfa B = 50 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa A
si 50 kg marfa B, straine = 300 kg produse compensatoare (P.C.)
- produse compensatoare (P.C.) importate = 180 kg

Calcul:
-------
180 kg
*) Marfa A -----> 100 kg A ------ = 60 kg
300 kg

180 kg
*) Marfa B -----> 50 kg B ------ = 30 kg
300 kg

__________
*) Marfuri pentru care se datoreaza taxe vamale, corespunzatoare celor 180 kg P.C. importate.

3. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):


- marfa A = 100 kg
- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare
activa:
- produse compensatoare - X = 200 kg
- produse compensatoare - Y = 30 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa A
straina: = 200 kg produse X
= 30 kg produse Y
|- marfa A care se regaseste in produsul X = 85 kg
|- marfa A care se regaseste in produsul Y = 10 kg
|- Total marfa A care se regaseste in
| produsele compensatoare X si Y = 95 kg*)

- produse compensatoare (P.C.) importate:
- produse compensatoare - X = 180 kg
- produse compensatoare - Y = 20 kg

Calcul:
-------
- Repartizarea marfii A pe produsele compensatoare obtinute:

85 kg
P.C.(X) --> 100 kg A ------ = 98,47 kgA
95 kg

10 kg
P.C.(Y) --> 100 kg A ------ = 10,53 kgA
95 kg

- Cantitatea de marfa A pentru care se datoreaza taxe vamale:

180 kg
P.C.(X) --> 89,47 kg A ----- = 80,52 kg
200 kg

20 kg
P.C.(Y) --> 10,53 kg A ----- = 7,02 kg
30 kg
----- ----- --------------
TOTAL A = 87,54 kg


___________
*) 5 kg pierderi marfa A, care nu intra in calcul.

4. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfa straina (A si B):


- marfa A = 100 kg
- marfa B = 50 kg
- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare
activa:
- produse compensatoare - X = 200 kg
- produse compensatoare - Y = 30 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa A
si 50 kg marfa B, straine: = 200 kg produse X
= 30 kg produse Y
|- marfa A care se regaseste in produsul X = 85 kg
|- marfa B care se regaseste in produsul X = 35 kg
|- marfa A care se regaseste in produsul Y = 10 kg
|- marfa B care se regaseste in produsul Y = 12 kg
|- Total marfa A care se regaseste in
| produsele compensatoare X si Y = 95 kg*)
|- Total marfa B care se regaseste in
produsele compensatoare X si Y = 47 kg*)
- produse compensatoare (P.C.). importate:
- produse compensatoare - X = 180 kg
- produse compensatoare - Y = 20 kg
___________
*) 5 kg pierderi marfa A si 3 kg pierderi marfa B, care nu intra in calcul.

Calcul:
-------
- Repartizarea marfii A si B pe produsele compensatoare obtinute:

85 kgA
P.C.(X) -> 100 kg A ------ = 89,47 kgA
95 kgA

35 kgB
P.C. (X) -> 50 kg B ------ = -> 37,23 kgB
47 kgB

10 kgA
P.C. (Y) -> 100 kg A ------ = 10,53 kgA
95 kgA

12 kgB
P.C. (Y) -> 50 kg B ------ = -> 12,76 kgB
47 kgB
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------
TOTAL = 100 kg A 50 kgB

- Cantitatea de marfa A si marfa B pentru care se datoreaza taxe vamale:

180
P.C.(X) -> 89,47 kg A --- = 80,52 kgA
200
180
P.C.(X) --> 37,23 kg B --- = 33,51 kgB
200

20
P.C.(Y) -> 10,53 kg A --- = 7,02 kgA
30

20
P.C.(Y) --> 12,76 kg A --- = 8,51 kgB
30
-------- ----- ------ -------- ----- ------
TOTAL = 87,54 kgA 42,02 kgB

METODA CHEII VALORICE


1. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute dintr-un singur fel de marfa straina (A):


- marfa A = 100 kg
- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare activa:
- produse compensatoare - X = 200 kg
- produse compensatoare - Y = 30 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa A
straina = 200 kg produse X
= 30 kg produse Y
- valoare produs compensator - X = 12 lei
- valoare produs compensator - Y = 5 lei

200 kg P.C.(X) x 12 lei = 2.400 lei
30 kg P.C.(Y) x 5 lei = 150 lei
-----------
TOTAL = 2.550 lei

- Repartizarea marfii A pe produsele compensatoare obtinute:

2400 lei
P.C.(X) -> 100 kg A -------- = 94,12 kgA
2550 lei

150 lei
P.C.(Y) -> 100 kg A -------- = 5,88 kgA
2550 lei
----- ----- ---------
TOTAL A = 100 kg

- Cantitatea de marfa A pentru care se datoreaza taxe vamale:

180 kg
P.C.(X) -> 94,12 kg A ------ = 84,71 kgA
200 kg

20 kg
P.C.(Y) -> 5,88 kg A ------ = 3,92 kgA
30 kg
----- ----- --------
TOTAL A = 88,63 kg


2. Mai multe feluri (X si Y) de produse compensatoare obtinute din mai multe feluri de marfa straina (A si B):


- marfa A = 100 kg
- marfa B = 50 kg
- produse compensatoare (P.C.) obtinute
in urma procesului de perfectionare
activa:
- produse compensatoare - X = 200 kg
- produse compensatoare - Y = 30 kg
- rata de randament pentru 100 kg marfa A
si 50 kg marfa B, straine: = 200 kg produse X
= 30 kg produse Y
- valoare produs compensator - X = 12 lei
- valoare produs compensator - Y = 5 lei
200 kg P.C. (X) x 12 lei = 2.400 lei
30 kg P.C. (Y) x 5 lei = 150 lei
----- ----- -------
TOTAL = 2.550 lei
Calcul:
-------
- Repartizarea marfii A si B pe produsele compensatoare obtinute:

2.400 lei
P.C.(X) --> 100 kg A --------- = 94,12 kgA
2.550 lei

2.400 lei
P.C.(X)---> 50 kg B --------- = 47,06 kgB
2.550 lei

150 lei
P.C.(Y) --> 100 kg A --------- = 5,88 kgA
2.550 lei

150 lei
P.C.(Y) --> 50 kg B --------- = 2,94 kgB
2.550 lei
-------- ----- ------ ----- ----- ----
TOTAL = 100 kgA 50 kgB

- Cantitatea de marfuri A si B pentru care se datoreaza taxe vamale:

180 kg
P.C.(X) --> 94,12 kg A ------ = 84,71 kgA
200 kg

180 kg
P.C.(X) --> 47,06 kg B ------- = 42,35 kgB
200 kg

20 kg
P.C.(Y) --> 5,88 kg A ----- = 3,92 kgA
30 kg

20 kg P.C.
P.C.(Y) --> 2,94 kg B ---------- = 1,96 kgB
30 kg P.C.
-------- ----- ------ -------------
TOTAL = 88,63 kgA 44,31 kgB

ANEXA Nr. 14
la regulament


LISTA
cuprinzand marfurile care pot fi supuse transformarilor sub control vamal

-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
Nr. Marfuri a caror
crt. transformare sub control Transformari prevazute sa fie efectuate
vamal este autorizata
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
1. Marfuri de orice fel Transformarea in mostre prezentate in aceeasi stare sau sub forma de colectie
2. Marfuri de orice fel Reducerea la starea de deseuri ori resturi sau distrugerea
3. Marfuri de orice fel Denaturarea
4. Marfuri de orice fel Recuperarea de parti sau elemente
5. Marfuri de orice fel Separarea si/sau distrugerea de parti avariate
6. Marfuri de orice fel Transformarea in scopul remedierii efectelor avariilor suferite
7. Marfuri de orice fel Manipulari uzuale care pot fi efectuate in antrepozite vamale sau in zonele libere
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------

ANEXA Nr. 15
la regulament

CERERE
de acordare a regimului de transformare sub control vamal


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
a) solicitantului ..
..
b) operatorului .
..
2. Marfuri destinate sa fie supuse operatiunilor de transformare:
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata .
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
3. Produse transformate:
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata .
..
4. Rata de randament ..
..
5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectueaza ..
..
..
6. Locul unde se efectueaza transformarea ..
..
7. Termenul estimat ca necesar pentru a da marfurilor de import o destinatie
vamala .
8. Mijloace de identificare prevazute
..
9. Birourile vamale desemnate:
a) de control
b) de plasare
c) de incheiere .
10. Termen de autorizare .
11. Alte elemente ..
..

Data .
Semnatura

NOTA:
Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor.
Datele care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfa sau produs.

Instructiuni de completare


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul persoanei: in cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antetul agentului economic care cere autorizatia si daca aceasta cuprinde toate indicatiile cu privire la pct. 1 lit. a), acest punct nu se completeaza. Pct. 1 lit. b) se completeaza daca operatorul este o persoana diferita de solicitant.
2. Marfuri destinate sa fie supuse operatiunilor de transformare:
a) denumirea comerciala/tehnica: aceasta indicatie se furnizeaza in termeni suficient de clari si precisi pentru a permite, in baza cererii, si de a decide, in functie de informatiile primite, daca conditiile economice pot fi considerate ca indeplinite;
b) indicatiile referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: aceste date, care sunt furnizate cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre in cazul in care indicatiile codului de 8 cifre nu sunt necesare pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea corespunzatoare a regimului;
c) cantitatea prevazuta: cantitatea se exprima in unitati (kg, litri, metri etc.). Ea poate sa se refere la o perioada de import;
d) valoarea prevazuta: se indica valoarea in vama a marfurilor, estimata pe baza elementelor cunoscute si a documentelor prezentate.
3. Produse transformate:
a) denumirea comerciala/tehnica: se completeaza in aceleasi conditii ca si pct. 2 lit. a) pentru produsele transformate;
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: se indica codul de 8 cifre pentru toate produsele obtinute.
4. Rata de randament: se indica rata de randament prevazuta sau se face o propunere pentru aceasta rata.
5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectueaza: se indica operatiunile la care sunt supuse marfurile de import pentru a obtine produsele transformate.
6. Locul unde se efectueaza transformarea: se indica adresa locului in care se efectueaza operatiunea de transformare.
7. Termenul estimat ca necesar pentru a da marfurilor de import o destinatie vamala: se indica termenul aproximativ al operatiunilor de transformare plus termenul estimat care curge de la terminarea operatiunilor de transformare pana in momentul incheierii regimului.
8. Mijloace de identificare prevazute: se indica posibilitatile de identificare a marfurilor de import in produsele transformate in termenii cei mai apropiati.
9. Denumirea birourilor vamale: se indica dintre birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate:
a) de control: pentru controlul regimului;
b) de plasare: pentru acceptarea declaratiei de plasare a marfurilor sub regim;
c) de incheiere: pentru acceptarea declaratiei de a plasa marfurile de import sub o destinatie vamala.
10. Termenul de autorizare: se indica termenul prevazut pentru importul marfurilor de import, destinate sa fie supuse operatiunilor de transformare admise.
11. Alte elemente: aceasta rubrica este utilizata pentru orice indicatii pe care solicitantul le considera utile pentru autoritatile vamale.

ANEXA Nr. 16
la regulament

AUTORIZATIE
pentru transformare sub control vamal

Referitor la cererea


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
a) titularului de autorizatie ..
..
b) operatorului (1)
..
2. Marfuri destinate sa fie supuse operatiunilor de transformare (2):
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata .
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
3. Produse transformate (2):
a) denumirea comerciala/tehnica
..
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata .
..
4. Rata de randament (3) .
..
..
5. Descrierea si felul operatiunilor de transformare care se efectueaza ..
..
..
..
6. Locul unde se efectueaza transformarea ..
..
7. Termenul necesar pentru a da marfurilor de import o destinatie vamala (4)
..
8. Mijloace de identificare retinute:
..
9. Birourile vamale desemnate:
a) de control
b) de plasare
c) de incheiere .
10. Termen de valabilitate a autorizatiei (5) .
11. Data de reexaminare a conditiilor economice (5) .
12. Numar de anexe .

Data .
Semnatura .Instructiuni de completare


(1) Se completeaza in cazul unei persoane diferite de titularul autorizatiei.
(2) Aceste indicatii sunt furnizate in masura necesara, pentru a permite birourilor vamale de a controla utilizarea autorizatiei, mai ales in ceea ce priveste aplicarea ratei de randament prevazute, sau de a putea prevedea cantitatea si valoarea. Indicatiile referitoare la cantitate si la valoare pot fi furnizate prin referire la o anumita perioada de import.
(3) Se indica rata de randament sau modalitatile in baza carora unitatile vamale de control fixeaza aceasta rata. Daca randamentul este cel rezultat din evidenta operativa, se mentioneaza: 'din evidenta operativa'.
(4) Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operatiunilor de transformare a unei cantitati determinate de marfuri de import si de obtinere a produselor transformate corespunzatoare.
(5) Daca conditiile justifica prelungirea autorizatiei mai mult de 2 ani, termenul de valabilitate acordat sau mentiunea 'termen nelimitat', mentionat la pct. 10, poate fi insotit de justificarile prevazute la pct. 11.

NOTA:
Datele de mai sus trebuie sa fie furnizate in ordinea lor. Autorizatia cuprinde referirile la cerere. Daca informatiile sunt furnizate prin trimiteri la cerere, acelea fac parte integranta din autorizatie.

ANEXA Nr. 17
la regulament

LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand bunurile considerate material profesional


A. Material de presa, radiodifuziune sau televiziune:
a) material de presa, precum:
- ordinatoare personale;
- telecopiatoare;
- masini de scris;
- camere de luat vederi, de orice tip (filme si electronice);
- aparate de transmitere, de inregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, incinte acustice);
- suporturi de sunet sau de imagini, neinregistrate sau inregistrate;
- instrumente si aparate de masura si control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- accesorii (casete, fotometre, obiective, suporturi, acumulatoare, curele de transmisie, incarcatoare de baterii, monitoare);
b) material de radiodifuziune, precum:
- material de telecomunicatie, precum: emitatoare-receptoare sau difuzoare terminale, care se racordeaza la retea sau la cabluri, legaturi tip satelit;
- echipamente de audiofrecventa (aparate de captare a sunetului, de inregistrare si reproducere);
- instrumente si aparate de masura si de control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor si magnetoscoapelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.);
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru inregistrarea sunetului, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, climatizare sau de ventilare etc.);
- suporturi de sunet inregistrate sau neinregistrate;
c) material de televiziune, precum:
- aparate de luat imagini de televiziune;
- telecinematografe;
- instrumente si aparate de masura si control tehnic;
- aparate de transmisie si retransmisie;
- aparate de comunicatie;
- aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului si a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, incinte acustice);
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- material de montaj;
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, suporturi, incarcatoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare de curent, baterii si acumulatoare, aparate de incalzit, climatizare si ventilare etc.);
- suporturi de sunet sau imagini, inregistrate sau neinregistrate (generice, semnale de apel de statie, racorduri muzicale etc.);
- instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estrada, produse de machiaj, peruci;
d) vehicul conceput sau special adaptat pentru a fi utilizat in scopurile de mai sus, cum sunt vehiculele pentru:
- transmisiunea televizata;
- accesoriile pentru televiziune;
- inregistrarea semnalelor video;
- inregistrarea si reproducerea sunetului;
- efectele de ralanti;
- iluminat.
B. Material cinematografic, precum:
- camere de luat vederi, de toate tipurile (filme si electronice);
- instrumente si aparate de masura si control tehnic (oscilografe, osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii de scule si sacose, generatoare de semnale video etc.), cai de rulaj si macarale;
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- material de montaj;
- aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de montaj, incinte acustice etc.);
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de montaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si alimentatoare, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, climatizare si de ventilare etc.);
- instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estrada, produse de machiaj, peruci;
- vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate in scopurile de mai sus.
C. Alt material:
a) material pentru montaj, probe, punere in functiune, control, verificare, intretinere sau reparatii de masini, instalatii, material de transport etc., precum:
- unelte si scule;
- material si aparate de masura, verificare sau control (de temperatura, presiune, distanta, inaltime, suprafata, viteza etc.), inclusiv aparate electrice (voltmetre, ampermetre, comparatoare, transformatoare, inregistratoare etc.) si gabarite;
- aparate si material pentru fotografierea masinilor si instalatiilor in timpul montajului si dupa montajul lor;
- aparate pentru controlul tehnic al navelor;
b) material necesar oamenilor de afaceri, expertilor in organizarea stiintifica sau tehnica a muncii, productivitatii, contabilitatii si persoanelor care exercita profesiuni similare, precum:
- ordinatoare personale;
- masini de scris;
- aparate de transmisie, de inregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginii;
- instrumente si aparate de calcul;
c) material necesar expertilor insarcinati cu executarea de relevee topografice sau cu operatiuni de prospectare geografica, precum:
- instrumente si aparate de masura;
- material de foraj;
- aparate de transmisie si comunicatie;
d) material necesar expertilor insarcinati cu combaterea poluarii;
e) instrumente si aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaselor si persoanelor care exercita profesiuni similare;
f) material necesar expertilor in arheologie, paleontologie, geografie, zoologie;
g) material necesar artistilor, trupelor de teatru si orchestrelor, precum si orice fel de obiecte utilizate pentru reprezentare, instrumentele muzicale, decorurile si costumele etc.;
h) material necesar conferentiarilor pentru ilustrarea expozeelor;
i) material necesar cu ocazia calatoriilor efectuate pentru a realiza fotografii (aparate fotografice de orice tip, casete, exponometre, obiective, suporturi, acumulatoare, cordoane de transmisie, incarcatoare de baterii, monitoare, material de iluminat, articole de moda si accesorii pentru manechine etc.);
j) vehicule concepute sau special amenajate pentru a fi utilizate in scopurile de mai sus, cum ar fi cele pentru posta, control ambulant, vehicule-atelier, vehicule-laborator etc.

ANEXA Nr. 18
la regulament

LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand bunurile considerate material pedagogic


a) Aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului si imaginilor, precum:
- proiectoare de diapozitive sau de filme fixe;
- proiectoare de cinema;
- retroproiectoare si episcoape;
- magnetofoane, magnetoscoape si cinescoape;
- circuite inchise de televiziune.
b) Suporturi de sunet si imagini, precum:
- diapozitive, filme fixe si microfilme;
- filme cinematografice;
- inregistrari sonore (benzi magnetice, discuri);
- benzi video.
c) Material specializat, precum:
- material bibliografic;
- biblioteci rulante;
- laboratoare de limbi straine;
- material de traducere simultana;
- masini mecanice sau electronice de inregistrat programe;
- obiecte special concepute pentru invatamant sau formare profesionala a persoanelor cu handicap.
d) Alt material, precum:
- planse, machete, grafice, harti, planuri, fotografii si desene;
- instrumente, aparate si modele concepute pentru demonstratii;
- colectii de obiecte care insotesc informatiile vizuale sau sonore, pregatite pentru clarificarea unui subiect (truse pedagogice);
- instrumente, aparate, utilaje si masini-unelte pentru invatarea unor tehnici sau meserii;
- materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate in scopuri de caritate sau destinate formarii persoanelor care lucreaza in scopuri de caritate.

ANEXA Nr. 19
la regulament

LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand efectele personale ale calatorilor si materialul sportiv


A. Efecte personale ale calatorilor:
1. imbracaminte si incaltaminte;
2. articole de toaleta;
3. bijuterii personale;
4. aparate fotografice si aparate cinematografice de luat vederi, insotite de o cantitate rezonabila de pelicule si de accesorii;
5. aparate de proiectie portabile de diapozitive sau de filme si accesoriile lor, precum si o cantitate rezonabila de diapozitive sau de filme;
6. camere video si aparate portative de inregistrare video, insotite de o cantitate rezonabila de benzi;
7. instrumente muzicale portabile;
8. fonografe portative cu discuri;
9. aparate portabile de inregistrare si de reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane cu benzi;
10. aparate receptoare de radio portative;
11. aparate receptoare de televiziune portative;
12. masini de scris portative;
13. masini de calculat portative;
14. calculatoare personale portative;
15. binocluri;
16. masini pentru copii;
17. fotolii sau carucioare pentru invalizi;
18. aparate si echipamente sportive de orice fel, precum si materiale de camping, articole de pescuit, echipament pentru alpinism, echipament pentru inot subacvatic, arme de vanatoare cu cartuse, biciclete fara motor, canoe sau caiace cu o lungime sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, plansete cu sau fara panza pentru surfing, echipament pentru golf, deltaplane;
19. aparate de dializa portabile, material medical similar, precum si articole care se utilizeaza impreuna cu acestea;
20. alte articole avand un evident caracter personal.
B. Marfuri importate in scop sportiv:
a) material de atletism, precum:
- garduri de sarit;
- sulite, discuri, prajini, greutati, ciocane;
b) materiale pentru jocuri cu mingea, precum:
- mingi de orice fel;
- rachete, crose, plase, bastoane si altele similare;
- fileuri de orice fel si montanti pentru porti sau buturi;
c) material pentru sporturi de iarna, precum:
- schiuri si bete;
- patine;
- sanii si sanii de viteza (boburi);
- material pentru joc cu palete (curling);
d) imbracaminte, incaltaminte si manusi de sport, casti pentru practicarea sporturilor etc., de orice fel;
e) material pentru practicarea sporturilor nautice, precum:
- canoe si caiace;
- ambarcatiuni cu panze sau cu rame, panze, vasle si pagaie;
- aeroplane si panze pentru acestea;
f) vehicule ca: autoturisme si masini de curse, motociclete, ambarcatiuni;
g) material destinat pentru diverse manifestari, precum:
- arme de tir sportiv si munitie pentru acestea;
- biciclete fara motor;
- arcuri si sageti;
- material pentru scrima;
- material pentru gimnastica;
- busole;
- saltele si covoare pentru lupte si arte martiale;
- materiale pentru haltere;
- material pentru echitatie, sulky;
- aripi delta, planse cu panza;
- material pentru escaladari;
- casete muzicale destinate ilustratiilor muzicale la demonstratii sau concursuri sportive;
h) material auxiliar, precum:
- materiale de masurat sau de afisaj al rezultatelor;
- aparate pentru analiza sangelui si urinei.

ANEXA Nr. 20
la regulament

LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand materialele considerate de propaganda turistica


a) Obiecte destinate expunerii in birourile reprezentantilor acreditati sau corespondentilor desemnati de organismele oficiale de turism sau in alte localuri agreate de autoritatile vamale, cum ar fi: tablouri si desene, fotografii si panouri, carti de arta, gravuri sau litografii, sculpturi, tapiserii si alte lucrari de arta similare
b) Materiale care servesc pentru expunere (vitrine, suporturi si obiecte similare), inclusiv aparatele electrice sau mecanice necesare pentru functionarea acestora
c) Filme documentare, discuri, panglici magnetice imprimate si alte inregistrari sonore destinate pentru manifestari gratuite, cu exceptia celor al caror subiect vizeaza propaganda comerciala sau sunt in mod curent puse in vanzare in Romania
d) Drapele diferite, intr-un numar rezonabil
e) Diorame, machete, diapozitive, clisee negative, negative fotografice
f) Mostre, intr-un numar rezonabil, de produse ale artizanatului national, costume nationale si alte articole similare cu caracter folcloric.

ANEXA Nr. 21
la regulament

CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de admitere temporara


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
a) solicitantului ..
..
b) utilizatorului ..
..
c) proprietarului ..
..
2. Marfurile destinate utilizarii sub regim:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
..
b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului .
4. Modul in care urmeaza sa fie utilizate marfurile .
..
..
5. Locul sau locurile unde urmeaza sa fie utilizate marfurile
..
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului .
..
7. Mijloace de identificare a marfurilor
..
8. Desemnarea unitatilor vamale:
a) de control
..
b) de acordare a regimului ..
..
c) de incheiere a regimului .
..
9. Termenul de valabilitate a autorizarii ..
..
10. Proceduri de transfer
..
11. Alte mentiuni ..
..
..
..
..
..

Data ..
Semnatura ..

NOTA:
Informatiile de mai sus trebuie furnizate in ordinea prevazuta. Cele referitoare la marfuri se furnizeaza pentru fiecare fel de marfa.

Instructiuni de completare


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
In cazul in care cererea este prezentata pe hartie cu antetul solicitantului si daca aceasta cuprinde toate indicatiile prevazute la pct. 1 lit. a), acest punct nu se mai completeaza. Pct. 1 lit. b) se completeaza daca utilizatorul este alta persoana decat solicitantul. Pct. 1 lit. c) se completeaza daca acordarea regimului se face pentru marfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei.
2. Marfurile destinate utilizarii sub regim:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica: aceasta indicatie trebuie sa fie furnizata in termeni suficient de clari si precisi pentru o identificare corecta;
b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata: aceste date, care nu au decat un caracter indicativ, pot fi limitate la pozitiile tarifare de 4 cifre in cazul in care mentionarea subpozitiilor de 8 cifre nu este necesara pentru a permite eliberarea autorizatiei si derularea regimului;
c) cantitatea prevazuta: cantitatea trebuie exprimata in unitati de masura specifice (kg, litri, metri etc.);
d) valoarea prevazuta: se mentioneaza valoarea in vama a marfurilor, estimata pe baza elementelor si a documentelor prezentate.
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului: se mentioneaza articolul din actul normativ in baza caruia se solicita acordarea regimului.
4. Modul in care urmeaza sa fie utilizate marfurile: se mentioneaza toate utilizarile care vor fi date marfurilor.
5. Locul sau locurile unde urmeaza sa fie utilizate marfurile: se mentioneaza adresa locului unde marfurile trebuie sa fie utilizate.
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului: se mentioneaza termenul necesar in vederea realizarii obiectivului pentru care se importa marfurile.
7. Mijloace de identificare a marfurilor: se mentioneaza modalitatile de identificare a marfurilor plasate sub regim, considerate ca fiind cele mai adecvate.
8. Desemnarea unitatilor vamale: se mentioneaza unitatile vamale la care urmeaza sa fie realizate controlul, acordarea si incheierea regimului.
9. Termenul de valabilitate a autorizatiei: se mentioneaza termenul de valabilitate a autorizatiei in cadrul caruia trebuie sa fie importate marfurile.
10. Proceduri de transfer: se mentioneaza, daca este cazul, intentia de a transfera marfurile importate altui titular.
11. Alte mentiuni: aceasta rubrica se utilizeaza pentru orice alte elemente pe care solicitantul le considera necesare sa fie aduse la cunostinta autoritatilor vamale.

ANEXA Nr. 22
la regulament

AUTORIZATIE DE ADMITERE TEMPORARA

Referitor la cererea ..


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul:
a) titularului de autorizatie ..
..
b) utilizatorului de autorizatie (1) .
..
c) proprietarului marfurilor (1) ..
..
2. Marfurile destinate utilizarii sub regim (2):
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
..
b) indicatii referitoare la incadrarea in Nomenclatura combinata
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului .
4. Modul in care urmeaza sa fie utilizate marfurile .
..
..
5. Locul sau locurile autorizate pentru utilizarea marfurilor
..
6. Termenul in care marfurilor importate trebuie sa li se dea o destinatie
vamala (3)
..
7. Modalitati de identificare admise de autoritatile vamale ..
..
..
8. Unitati vamale:
a) de control
b) de acordare a regimului ..
c) de incheiere a regimului .
9. Termenul de valabilitate a autorizatiei .
10. Utilizarea procedurilor de transfer .
11. Anexe .
..
..

Data .
Semnatura ..Instructiuni de completare


(1) Se completeaza in cazul in care utilizatorul este alta persoana decat titularul sau proprietarul. Pct. 1 lit. c) se completeaza daca acordarea regimului se face pentru marfuri care apartin unei persoane fizice sau juridice stabilite in afara teritoriului vamal al Romaniei.
(2) Aceste mentiuni sunt furnizate astfel incat sa permita autoritatilor vamale controlul utilizarii autorizatiei.
(3) Acest termen corespunde cu timpul necesar in vederea realizarii obiectivului pentru care s-a solicitat autorizarea. In cazul in care solicitantul nu a cerut un termen autoritatea vamala fixeaza un termen de 24 de luni.

NOTA:
Datele de mai sus trebuie furnizate in ordinea prevazuta. Elementele din autorizatie trebuie sa fie in concordanta cu cele din cererea de autorizare.

ANEXA Nr. 23
la regulament

LISTA
cuprinzand marfurile pentru care admiterea temporara se poate
acorda sub acoperirea unui carnet ATA


1. Materiale profesionale
2. Marfuri destinate prezentarii sau utilizarii la expozitii, targuri, congrese sau manifestari similare
3. Materiale pedagogice
4. Material stiintific
5. Materiale medico-chirurgicale si de laborator
6. Materiale destinate activitatilor pentru inlaturarea efectelor cauzate de catastrofe
7. Ambalaje pentru care poate fi solicitata depunerea unei declaratii vamale scrise
8. Marfurile de orice fel, care se supun incercarilor, probelor, experientelor sau demonstratiilor, inclusiv probelor si experientelor necesare procedurilor de omologare, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor care constituie o activitate lucrativa
9. Marfurile de orice fel, care servesc efectuarii de probe, experiente sau demonstratii, cu exceptia probelor, experientelor sau demonstratiilor care constituie o activitate lucrativa
10. Esantioane (mostre) reprezentative ale unei categorii determinate de marfuri, care sunt destinate prezentarii sau urmeaza sa faca obiectul unei demonstratii, in scopul obtinerii de comenzi de marfuri similare
11. Mijloace de productie pentru inlocuire, care sunt puse, provizoriu si gratuit, la dispozitie importatorului, la initiativa furnizorului mijloacelor de productie similare, care se vor importa ulterior in scopul introducerii in circuitul economic sau al mijloacelor de productie pe care le restituie in urma repararii lor
12. Opere de arta importate pentru a fi expuse in vederea vanzarii lor
13. Filme cinematografice, impresionate si developate, pozitive, destinate vizionarii inainte de utilizarea lor comerciala
14. Filme, benzi magnetice si filme magnetizate, destinate sonorizarii, dublajului sau reproducerii
15. Filme care prezinta, dupa caz, felul, functionarea sau folosirea produselor ori materialelor straine, cu conditia ca ele sa nu fie destinate unui program public cu scop lucrativ
16. Suporturi de informatii, inregistrate, trimise gratuit, destinate utilizarii in prelucrarea automata a datelor
17. Animale vii, importate pentru dresaj, antrenament, reproducere sau tratamente medicale
18. Material de propaganda turistica
19. Bunuri necesare activitatii si intretinerii navigatorilor maritimi si fluviali
20. Materiale diverse, utilizate sub supravegherea si raspunderea unei administratii publice, destinate construirii, repararii sau intretinerii infrastructurilor de interes general din zonele de frontiera.

ANEXA Nr. 24
la regulament

MASURI
ale autoritatii vamale privind containerele care nu
corespund normelor tehnice


1. Daca se constata ca containerele agreate nu corespund prescriptiilor tehnice prevazute la art. 292 alin. (2) din prezentul regulament, autoritatea vamala refuza recunoasterea valabilitatii agrearii, cu exceptia cazului in care diferentele constatate sunt de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.
2. Daca un container prezinta un defect sau o lipsa majora, devenind astfel neconform cu normele in baza carora el a fost agreat pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatile vamale informeaza transportatorul sau reprezentantul acestuia ca acesta sa aduca acel container in starea corespunzatoare normelor de agreare, cu conditia ca reparatiile sa poata fi efectuate rapid. In cazul in care containerul a fost reparat transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. In caz contrar sau cand transportatorul ori reprezentantul acestuia prefera repararea containerului in tara in care a fost agreat autoritatile vamale:
a) refuza autorizarea transportului si aplicarea sigiliilor, cand aceasta aplicare este necesara; sau
b) retrag containerul din circulatie si dispun transbordarea acestuia intr-un alt mijloc de transport; sau
c) autorizeaza continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezinta riscuri de contrabanda, de pierdere ori de prejudiciere a marfurilor transportate in container. Defectul sau lipsa constatata se mentioneaza de autoritatile vamale in documentele de tranzit.
Pentru a se asigura ca reparatia containerului se efectueaza intr-un mod adecvat autoritatile vamale retrag placa de agreare.
Cand autoritatile vamale retrag placa de agreare sau descopera la o serie de containere un defect ori o lipsa majora care le face neconforme cu normele de agreare, ele notifica transportatorului sau reprezentantului acestuia defectiunea constatata sau retragerea placii ori, dupa caz, administratiei vamale care a emis agrearea. Autoritatilor raspunzatoare de agrearea initiala trebuie sa li se solicite sa intervina in solutionarea cazului.
3. Un container se considera ca prezentand un defect sau o lipsa majora atunci cand:
a) marfurile pot fi sustrase din partea sigilata a containerului sau introduse in acesta fara a fi lasate urme vizibile de efractie sau fara ruperea sigiliilor vamale;
b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului intr-un mod simplu si eficace;
c) containerul prezinta spatii ascunse care permit disimularea marfurilor;
d) toate spatiile destinate marfurilor nu sunt usor accesibile pentru controlul vamal.

ANEXA Nr. 25
la regulament

CERERE PRIVIND AUTORIZATIA
pentru regimul de perfectionare pasiva


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul solicitantului ..
..
2. Sistemul sau modalitatile specifice, luate in considerare (vizate):
a) sistemul de schimburi standard fara import anticipat
b) sistemul de schimburi standard cu import anticipat ..
3. Marfuri destinate sa sufere operatiuni de perfectionare sau sa fie
exportate in cadrul sistemului de schimburi standard si justificarea cererii:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
b) mentiuni referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata ..
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
e) justificarea cererii ..
4. Produse compensatoare care se importa sau produse de inlocuire pentru
import, care se importa:
a) denumirea comerciala sau tehnica ..
b) mentiuni referitoare la clasificarea din Nomenclatura combinata .
..
5. Rata de randament ..
6. Natura operatiunilor de perfectionare
7. Tarile in care operatiunile de perfectionare vor fi efectuate sau in
cazurile in care sistemul de schimburi standard este angajat, tarile din care
produsele de inlocuire vor fi importate .
8. Termenul estimat a fi necesar pentru importul produselor compensatoare sau
al produselor de inlocuire ..
9. Mijloace de identificare preconizate .
10. Nominalizarea autoritatii vamale care:
a) acorda regimul ..
b) incheie regimul .
11. Termenul preconizat al autorizatiei .
12. Referiri la autorizatiile eliberate pentru marfuri identice cu cele care
fac obiectul prezentei cereri si destinate sa fie supuse operatiunilor de
perfectionare
..
..
..
13. Alte mentiuni ..
..
..

Data
Semnatura

NOTA:
Informatiile de mai sus trebuie sa fie date, pe cat posibil, in ordine.
Informatiile care se refera la marfuri sau produse se furnizeaza in raport cu fiecare fel de marfuri sau de produse.

ANEXA Nr. 26
la regulament

AUTORIZATIE
pentru regimul de perfectionare pasiva

Referitor la cererea .


1. Denumirea, actul constitutiv si sediul titularului autorizatiei .
..
2. Sistemul autorizat .
3. Marfurile destinate sa fie supuse operatiunilor de perfectionare:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
b) mentiuni (explicatii) referitoare la clasificarea marfurilor in
Nomenclatura combinata
..
c) cantitatea prevazuta ..
d) valoarea prevazuta .
4. Produse compensatoare care se importa sau produse de inlocuire care se
importa:
a) denumirea comerciala sau tehnica ..
b) mentiuni referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata ..
5. Rata de randament sau modul de stabilire a acesteia .
6. Natura operatiunilor de perfectionare
7. Tari in care operatiunile de perfectionare se efectueaza ..
8. Termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie importate ..
9. Mijloace de identificare stabilite
10. Biroul vamal:
a) de control
b) de plasare sub regim ..
c) de incheiere a regimului .
11. Termenul de valabilitate a autorizatiei
12. Data de reexaminare a conditiilor economice ..
13. Numarul de anexe ..

Data ..
Semnatura

NOTA:
Datele de mai jos trebuie sa fie furnizate in ordine. Autorizatia trebuie sa contina referirile la cerere.
Cand mentiunile (indicatiile) sunt facute printr-o trimitere la cerere, aceasta face parte integranta din autorizatie.

ANEXA Nr. 27
la regulament


DIRECTIA REGIONALA VAMALA
INTERJUDETEANA Nr. /..

AUTORIZATIE
privind acordarea regimului vamal favorabil pentru societatea
importatoare

Referitor la cererea nr. /..

1. Denumirea, sediul social, adresa, codul fiscal ale:
a) societatii importatoare ..
..
..
b) societatii beneficiare
..
..
..
2. Descrierea comerciala si/sau tehnica a bunurilor care beneficiaza de
facilitati vamale, codul/pozitia tarifara, valoarea in vama, cantitatea,
originea, destinatia bunurilor, actul normativ in baza caruia se acorda
facilitatile vamale
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Termenul de valabilitate a autorizatiei .
4. Biroul vamal de control ..

Vizat: Director,
Responsabil financiar,
..

5. Spatiu destinat controlului ulterior al utilizarii
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
Data controlului Autoritatea vamala de control;
numarul actului de control incheiat Constatari
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----

Instructiuni de completare


1. La pct. 1 lit. a) se vor mentiona elementele de identificare a societatii importatoare, respectiv a celei care este titulara regimului vamal favorabil. Aceste elemente sunt cele declarate in cerere. In momentul indeplinirii formalitatilor de vamuire elementele de identificare a societatii importatoare sunt justificate cu documente.
La pct. 1 lit. b) se vor mentiona elementele de identificare a societatii beneficiare atunci cand importul se efectueaza in baza unui contract de comision, de mandat sau a altor forme de contract.
In cazul in care in perioada de valabilitate a autorizatiei elementele de identificare a celor doua societati sufera modificari, acestea vor fi operate, la cererea titularului autorizatiei, de catre unitatea vamala emitenta pe ambele exemplare ale formularului.
2. La pct. 2 se vor mentiona date referitoare la bunurile importate, conditiile in care se deruleaza importul, elementele prin care se face dovada ca bunurile se incadreaza in prevederile actului normativ care reglementeaza facilitatile vamale.
3. Perioada pentru care se acorda facilitatile vamale este stabilita de actul normativ care le reglementeaza sau de contractul in baza caruia se deruleaza operatiunile vamale de import. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 5 ani de la data eliberarii declaratiei vamale sau este termenul corespunzator perioadei in care se acorda facilitatile vamale, prevazuta in actul normativ care le reglementeaza.
4. La pct. 4 se mentioneaza biroul vamal de control la care urmeaza sa fie efectuate formalitatile de import, chiar daca acesta (acestea) este (sunt) in raza de competenta a altei directii regionale vamale interjudetene.
5. La pct. 5 se inscriu datele referitoare la controalele ulterioare efectuate.

ANEXA Nr. 28
la regulament


ANTET Nr. /.

CERERE
de autorizare a regimului vamal favorabil

1. Elemente de identificare a societatii importatoare ..
..
..
..
2. Elemente de identificare a societatii beneficiare a bunurilor importate
..
..
..
3. Mentiuni referitoare la bunurile importate:
a) denumirea comerciala si/sau tehnica ..
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata .
c) cantitatea
d) valoarea ..
e) originea ..
f) destinatia comerciala si/sau tehnica .
g) cuantumul taxelor care se datoreaza in lipsa facilitatilor vamale ..
h) perioada pentru care se solicita acordarea facilitatilor vamale .
i) termenul de valabilitate a autorizatiei solicitat
4. Actul normativ care reglementeaza facilitatile vamale ..
..
..
..
..
5. Declaratie privind utilizarea bunurilor in conformitate cu prevederile
actului normativ care reglementeaza facilitatile vamale
..
..
..

Responsabil financiar, Director,

Instructiuni de completare


1. La pct. 1 se mentioneaza denumirea societatii importatoare, sediul social, adresa, codul fiscal, locul unde urmeaza sa fie amplasate/utilizate bunurile pentru care se solicita acordarea facilitatilor vamale.
2. Pct. 2 se completeaza in cazul in care bunurile sunt utilizate de o alta societate decat cea care are calitatea de importator si in cazul in care actul normativ care reglementeaza facilitatile vamale permite acest fapt. Pct. 2 contine elementele de la pct. 1 pentru societatea beneficiara a bunurilor importate.
3. Pct. 3 contine:
a) descrierea comerciala si/sau tehnica: aceste informatii trebuie sa fie suficient de clare si precise ca sa permita autoritatii vamale sa identifice posibilitatile de acordare a facilitatilor vamale;
b) indicatii referitoare la clasificarea in Nomenclatura combinata: aceste date au caracter informativ; pot fi mentionate codurile tarifare (4 cifre) ale bunurilor atunci cand aceasta permite acordarea facilitatilor vamale;
c) cantitatea: poate fi exprimata in unitati de masura specifice;
d) valoarea: se va mentiona valoarea in vama a bunurilor estimata, luandu-se in considerare elementele cunoscute; se va face referire la facturi, contracte etc.; se va mentiona cursul de schimb utilizat;
e) originea: se va indica tara de origine a bunurilor cunoscuta;
f) destinatia comerciala si/sau tehnica: se vor mentiona scopul importului, modul de utilizare ulterioara;
g) cuantumul taxelor datorate: se va efectua calculul taxelor datorate in lipsa facilitatilor vamale, luandu-se in considerare elementele de taxare in vigoare la data inregistrarii cererii la registratura societatii importatoare;
h) perioada pentru care se solicita acordarea facilitatilor vamale: aceasta perioada este cea prevazuta de actul normativ care reglementeaza facilitatile vamale sau este limitata de durata de valabilitate a contractului extern;
i) termenul de valabilitate a autorizatiei solicitat: acesta poate fi de 5 ani sau poate sa fie corespunzator perioadei in care se acorda facilitatile vamale, prevazuta de actul normativ care le reglementeaza.
4. La pct. 4 se va mentiona actul normativ care reglementeaza facilitatile vamale solicitate.
5. La pct. 5 se vor declara scopul efectuarii importurilor de bunuri care beneficiaza de facilitati, modul de folosire, perioada in care aceste bunuri vor fi folosite (daca aceasta mentiune este cunoscuta sau ceruta de actul normativ printr-o reglementare care acorda facilitatile pe o perioada limitata).
Veridicitatea datelor continute de cerere este asumata de catre conducerea societatii importatoare prin semnaturile directorului si responsabilului financiar.
Furnizarea de informatii eronate cu scopul de a beneficia in mod nejustificat de facilitati vamale atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Codul vamal al Romaniei si de prezentul regulament pentru aceste situatii.
In cazul in care ulterior obtinerii autorizatiei privind acordarea regimului cu facilitati vamale informatiile cuprinse in cerere se modifica, acestea vor fi aduse la cunostinta unitatii vamale emitente.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2822
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved