Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Legea nr. 68/2008 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLegea nr. 68/2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
236 din 27 martie 2008
Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
' La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Numarul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui in conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitatii de autorizare.'

2. La articolul unic, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu urmatorul cuprins:
'' . La articolul I, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu urmatorul cuprins:
241. Dupa sectiunea a 2-a a capitolului II se introduce o noua sectiune, sectiunea 21, cu articolele 241, 242 si 243, cu urmatorul cuprins:

                                            'SECTIUNEA 21 
                      Executarea transportului persoanelor in regim de taxi la si de la aeroporturi

Art. 241. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 19 si art. 20 alin. (7) si (8), transportul persoanelor in regim de taxi se poate realiza permanent intre localitatea de autorizare si aeroporturile situate in afara acestora.
Pentru asigurarea calitatii transportului in regim de taxi a clientilor la si de la aeroport, administratia fiecarui aeroport va asigura o statie de debarcare a clientilor transportati catre aeroport, precum si locul de asteptare a taxiurilor pentru clientii transportati de la aeroport catre localitatile de destinatie.
Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de imbarcare pentru clienti. Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si imbarcarea acestora in taxiuri si accesul taxiurilor pe baza de permis in locul de asteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurata de administratia aeroportului. Este interzisa practica de abordare a clientilor in interiorul aeroportului de catre taximetristi sau interpusi.
La locul de asteptare au acces numai taxiurile care detin permisul de acces valabil, eliberat de administratia aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilitatii, in conditiile in care sunt respectate conditiile de eliberare, cele de securitate impuse sau daca taximetristul nu a incalcat grav prevederile regulamentului de functionare a locului de asteptare, aprobat de administratia aeroportului.
In statia de debarcare a clientilor au acces toate autovehiculele taxi care transporta clienti dinspre localitatile de autorizare.
Art. 242. - (1) Administratia aeroportului va stabili, atribui si elibera permise de acces in functie de fluxul de calatori/clienti, care apeleaza la serviciile de transport in regim de taxi de la aeroport catre localitatile de destinatie.
Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizeaza transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind urmatoarele:
a) gradul de confort al autovehiculului taxi;
b) capacitatea minima de transport pentru bagaje;
c) programul de lucru la dispozitie pentru asigurarea imbarcarii clientilor;
d) incadrarea in tarifele maximale stabilite de administratia aeroportului pentru a fi utilizate;
e) punctajele de departajare.
Au acces la inscrierea in licitatia de atribuire a permiselor de acces toti transportatorii autorizati, detinatori ai autorizatiilor taxi valabile, eliberate in cadrul localitatilor de autorizare in care este situat aeroportul, precum si in zonele limitrofe.
Este interzis administratiei aeroportului sa impuna prin criteriile de licitare utilizarea unui numar restrans de marci de autovehicule taxi.
In procedura de atribuire, administratia aeroportului va intocmi o lista cu toti transportatorii autorizati inscrisi care indeplinesc criteriile impuse, in ordinea inscrierii la licitatie. Permisele de acces se atribuie, fiecare in parte, pentru cate un autovehicul taxi detinut de fiecare transportator autorizat inscris pe lista, in ordinea acestora, pana la epuizarea listei. Daca lista se epuizeaza inainte de atribuirea autorizatiilor de acces, aceasta se reia in aceeasi ordine. Daca numarul de autorizatii taxi depaseste cu mult numarul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.
Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi detinatoare de autorizatii taxi valabile, emise in localitatile de autorizare respective.
Art. 243. - (1) Odata cu eliberarea permisului de acces, administratia aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda sah, cate un colant de culoare neagra, de latime corespunzatoare, cu inscrisul AEROPORT, lizibil de la distanta.
Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces in locul de asteptare va fi semnata si stampilata de administratia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afisate in exterior si tarifele cu care opereaza aparatul de taxat.'''

3. La articolul unic punctul 1, alineatele (1), (5) si (7) ale articolului IV se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. IV. - (1) Pana la data de 31 martie 2008 toti operatorii de transport in regim de taxi, operatorii de transport in regim de inchiriere si taximetristii independenti existenti, astfel cum au fost definiti in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile ulterioare, detinatori de autorizatii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, in mod gratuit, aceste documente cu autorizatii de transport, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
.
Autorizatiile taxi precizate la alin. (4) se preschimba gratuit cu noul tip de autorizatie taxi, de catre autoritatea de autorizare, pe baza de programare, pana la data de 31 martie 2008, odata cu preschimbarea autorizatiei de transport, conform alin. (1). Autorizatiile taxi se preschimba numai in cazurile prevazute de prezenta lege si contin toate datele stabilite de aceasta.
.
In cazul transportului in regim de inchiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, pana la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizatiei de transport, daca aceasta era valabila la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de inchiriere se elibereaza in acelasi regim daca se executa sub autorizatia de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani.'

4. La articolul unic punctul 2, articolul IX se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. IX. - (1) Autorizatiile taxi prevazute in listele mentionate la art. VIII alin. (2) lit. a) si c), ramase neatribuite si preschimbate pana la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, in urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada ca au practicat taximetria pe baza de contract de munca si contract de inchiriere a autovehiculului detinut in conditiile legii, documente incheiate cu acelasi operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.
In conditiile in care cererile depasesc numarul de autorizatii taxi disponibile, acestea vor fi atribuite in urma aplicarii criteriilor de departajare prevazute la art. 142 alin. (6), cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. VIII alin. (6) 8).
Autorizatiile taxi ramase neatribuite si preschimbate, in urma aplicarii prevederilor alin. (1), dupa 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizati inscrisi in lista de asteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la aceasta procedura.'

Art. II. - (1) Prevederile sectiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In perioada prevazuta la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor sectiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si regulamentul-cadru privind activitatile desfasurate in locurile de asteptare a clientilor, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In acelasi termen se vor modifica in mod corespunzator normele de aplicare in vigoare.


BEST PUBLISHING - 02 aprilie 2008Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1903
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved