Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
GUVERNUL ROMANIEI
ORDONANTA DE URGENTA

privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

Prezenta reglementare are un caracter urgent determinat de faptul ca bugetul asigurarilor sociale de stat ar trebui sa vireze catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o suma suplimentara pentru anul 2006, respectiv diferenta dintre procentul de 0,75% si 0,85%, ceea ce ar conduce la o rectificare retroactiva a unui buget deja executat pe primele 10 luni.

Neadoptarea acestei masuri are consecinte negative asupra prevederilor bugetare pentru sistemul asigurarilor sociale de stat, care va determina, in lipsa unor masuri urgente, recalcularea cuantumului contributiei pentru concedii si indemnizatii si a contributiilor de asigurari sociale a angajatorilor pentru perioada ianuarie - octombrie 2006.

Aceste imprejurari obiective constituie situatii extraordinare care impun masuri imediate pentru asigurarea functionalitatii sistemului de asigurari sociale de stat.

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I. - Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminueaza cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru intregul an 2006.

Art. II. - Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (2), alin. (5) si alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 1 al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

2. Alineatul (4) de la articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si art. 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

3. Alineatul (4) de la articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

(4) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurari sociale se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 901 din 6 noiembrie 2006, s-a prevazut ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este de 0,85%, cota care, pana la data intrarii in vigoare a legii era de 0,75%, potrivit O.U.G. nr. 158/2005.

Aplicarea acestei prevederi implica:

modificarea retroactiva a prevederilor bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor sociale de sanatate;obligatia tuturor angajatorilor, a agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca si a persoanelor fizice asigurate, de a recalcula cuantumul contributiei pentru concedii si indemnizatii si a contributiei de asigurari sociale a angajatorului;

recalcularea, pentru perioada ianuarie octombrie 2006, a sumelor de restituit reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor care depasesc suma contributiilor datorate de angajatori pentru fiecare luna si care se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

obligatia tuturor angajatorilor de a depune declaratii rectificative lunare pentru perioada ianuarie octombrie 2006, declaratii care vor fi depuse atat la casele de asigurari de sanatate, cat si la casele judetene de pensii si la unitatile subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

O alta modificare adusa de Legea nr. 399/2006 este cea a articolului 7 din O.U.G. nr. 158/2005, prevazuta la pct. 6 din lege, si se refera la diminuarea stagiului minim de cotizare pentru acordarea indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de la 6 luni la 1 luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Pe cale de consecinta, se impune modificarea corespunzatoare a art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005 referitor la baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, in forma actuala a legii art. 7 nefiind aplicabil.

Prezenta reglementare are un caracter urgent determinat de faptul ca bugetul asigurarilor sociale de stat ar trebui sa vireze catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o suma suplimentara pentru anul 2006, respectiv diferenta dintre procentul de 0,75% si 0,85%, ceea ce ar conduce la o rectificare retroactiva a unui buget deja executat pe primele 10 luni.

Neadoptarea acestei masuri are consecinte negative asupra prevederilor bugetare pentru sistemul asigurarilor sociale de stat, care va determina, in lipsa unor masuri urgente, recalcularea cuantumului contributiei pentru concedii si indemnizatii si a contributiilor de asigurari sociale a angajatorilor pentru perioada ianuarie - octombrie 2006.

La elaborarea prezentului act normativ s-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Pentru aceste considerente s-a elaborat proiectul de ordonanta de urgenta pe care il supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL MUNCII,  MINISTRUL SANATATII

SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICE

Gheorghe BARBU Gheorghe Eugen NICOLAESCU

AVIZAM FAVORABIL

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE MINISTRUL JUSTITIEI

Sebastian Teodor Gheorghe VLADESCU Monica Luisa MACOVEI

PRESEDINTELE CASEI NATIONALE

DE ASIGURARI DE SANATATE

Cristian VLADESCU


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1122
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site