Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Obligatiile solidare

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micObligatiile solidareSectiunea 1

Obligatiile solidare intre creditori

Solidaritatea intre creditori

Art.1446 (1) Obligatia solidara confera fiecarui creditor dreptul de a cere executarea intregii obligatii si de a da chitanta liberatorie pentru tot.

(2) Executarea obligatiei in beneficiul unuia dintre creditorii solidari il libereaza pe debitor in privinta celorlalti creditori solidari.

Izvorul solidaritatii

Art.1447 Solidaritatea intre creditori nu exista decat daca este stipulata in mod expres.

Reprezentarea reciproca a creditorilor

Art.1448 (1) Creditorii solidari sunt prezumati a-si fi incredintat reciproc puterea de a actiona pentru gestionarea si satisfacerea interesului lor comun.

(2) Orice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimti la reducerea sau inlaturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creantei ori ar prejudicia in orice alt mod interesele celorlalti creditori sunt inopozabile acestora din urma.

(3) Hotararea judecatoreasca obtinuta de unul din creditori impotriva debitorului comun profita si celorlalti creditori.

(4) Hotararea judecatoreasca pronuntata in favoarea debitorului comun nu poate fi invocata si impotriva creditorilor care nu au fost parte in proces.

Alegerea debitorului

Art.1449 Debitorul poate plati, la alegerea sa, oricaruia din creditorii solidari, liberandu-se, astfel, fata de toti, insa numai atat timp cat nici unul dintre creditori nu l-a urmarit in justitie. In acest din urma caz, debitorul nu se poate libera decat platind creditorului reclamant.

Compensatia

Art.1450 Debitorul poate opune unui creditor solidar compensatia care a operat in raport cu un alt creditor solidar, insa numai in proportie cu partea din creanta ce revine acestuia din urma.

Confuziunea

Art.1451 Daca unul dintre creditorii solidari dobandeste si calitatea de debitor, confuziunea nu stinge creanta solidara decat in proportie cu partea din creanta ce revine acelui creditor; ceilalti creditori solidari isi pastreaza dreptul de regres impotriva creditorului in persoana caruia a operat confuziunea, proportional cu partea din creanta ce revine fiecaruia din ei.

Remiterea de datorie

Art.1452 Remiterea de datorie consimtita de unul dintre creditorii solidari nu il libereaza pe debitor decat pentru partea din creanta ce revine acelui creditor.

Prescriptia

Art.1453 (1) Suspendarea prescriptiei in folosul unuia dintre creditorii solidari poate fi invocata si de catre ceilalti creditori solidari.

(2) Intreruperea prescriptiei in privinta unuia dintre creditorii solidari profita tuturor creditorilor solidari.

Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori

Art.1454 Obligatia in favoarea unui creditor solidar se imparte de drept intre mostenitorii sai.

Sectiunea a 2-a

Obligatiile solidare intre debitori

1. Dispozitii generale

Solidaritatea intre debitori

Art.1455 Obligatia este solidara intre debitori atunci cand toti sunt obligati la acelasi lucru, astfel incat fiecare poate sa fie tinut separat pentru intreaga obligatie,  iar executarea acesteia de catre unul dintre codebitori ii libereaza pe ceilalti fata de creditor.Obligatiile solidare afectate de modalitati

Art.1456 Exista solidaritate chiar daca debitorii sunt obligati sub modalitati diferite.

Izvoarele solidaritatii

Art.1457 Solidaritatea intre debitori nu se prezuma. Ea nu exista decat atunci cand este stipulata expres de parti ori prevazuta de lege.

Prezumtie de solidaritate

Art.1458 Solidaritatea se prezuma intre debitorii unei obligatii contractate in cursul activitatii unei intreprinderi, daca prin lege nu se prevede altfel.

2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

Drepturile creditorului

Art.1459 (1) Creditorul poate cere plata oricaruia dintre debitorii solidari, fara ca acesta sa ii poata opune beneficiul de diviziune.

(2) Urmarirea pornita contra unuia dintre debitorii solidari nu impiedica pe creditor sa se indrepte impotriva celorlalti codebitori. Debitorul urmarit poate insa cere introducerea in cauza a celorlalti codebitori.

Exceptii si aparari contra creditorului comun

Art.1460 (1) Debitorul solidar poate sa opuna creditorului toate mijloacele de aparare care ii sunt personale, precum si pe cele care sunt comune tuturor codebitorilor. El nu poate insa folosi mijloacele de aparare care sunt pur personale altui codebitor.

(2) Debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o garantie sau de un drept pe care ar fi putut sa-l valorifice prin subrogatie, este liberat de obligatie pana la concurenta valorii acelor garantii sau drepturi.

(3) Recunoasterea datoriei facuta de unul dintre debitorii solidari nu produce efecte fata de ceilalti codebitori.

Prescriptia

Art.1461 (1) Suspendarea si intreruperea prescriptiei fata de unul dintre debitorii solidari produce efecte si fata de ceilalti codebitori.

(2) Intreruperea prescriptiei fata de un mostenitor al debitorului solidar nu produce efecte fata de ceilalti codebitori decat pentru partea acelui mostenitor, chiar daca este vorba despre o creanta ipotecara.

Compensatia

Art.1462 (1) Compensatia nu opereaza intre creditor si un debitor solidar decat in limita sumei datorate de acesta din urma.

(2) In acest caz, ceilalti codebitori nu sunt tinuti solidar decat pentru partea ramasa din obligatie cu scaderea partii din obligatie dupa ce a operat compensatia.

Remiterea de datorie

Art.1463 (1) Remiterea de datorie consimtita unuia dintre debitorii solidari nu ii libereaza pe ceilalti codebitori, cu exceptia cazului in care creditorul declara aceasta in mod expres sau remite de bunavoie debitorului originalul inscrisului sub semnatura privata constatator al creantei. Daca unui codebitor ii este remis originalul inscrisului autentic constatator al creantei, creditorul poate dovedi ca nu a consimtit remiterea de datorie decat in privinta acelui debitor.

(2) Daca remiterea de datorie s-a facut numai in favoarea unuia dintre codebitorii solidari, ceilalti raman tinuti solidar fata de creditor, dar cu scaderea partii din obligatie pentru care a operat remiterea. Cu toate acestea, ei continua sa raspunda pentru tot atunci cand, la data remiterii de datorie, creditorul si-a rezervat in mod expres aceasta posibilitate, caz in care ceilalti codebitori isi pastreaza dreptul de regres impotriva debitorului beneficiar al remiterii de datorie.

Confuziunea

Art.1464 Confuziunea libereaza pe ceilalti codebitori solidari pentru partea aceluia care reuneste in persoana sa calitatile de creditor si debitor al obligatiei solidare.Renuntarea la solidaritate

Art.1465 (1) Renuntarea la solidaritate in privinta unuia dintre codebitorii solidari nu afecteaza existenta obligatiei solidare in raport cu ceilalti. Codebitorul solidar care beneficiaza de renuntarea la solidaritate ramane tinut pentru partea sa atat fata de creditor, cat si fata de ceilalti codebitori in cazul regresului acestora din urma.

(2) Renuntarea la solidaritate trebuie sa fie expresa.

(3) De asemenea, creditorul renunta la solidaritate atunci cand:

a)      fara a-si rezerva beneficiul solidaritatii in raport cu debitorul solidar care a facut plata, mentioneaza in chitanta ca plata reprezinta partea acestuia din urma din obligatia solidara. Daca plata are ca obiect numai o parte din dobanzi, renuntarea la solidaritate nu se intinde si asupra dobanzilor neplatite ori asupra capitalului decat daca plata separata a dobanzilor, astfel mentionata in chitanta, se face timp de trei ani;

b)      cheama in judecata pe unul dintre codebitorii solidari pentru partea acestuia, iar cererea avand acest obiect este admisa.

II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

Imposibilitatea executarii obligatiei in natura

Art.1466 (1) Atunci cand executarea in natura a unei obligatii devine imposibila din fapta unuia sau mai multor debitori solidari sau dupa ce acestia au fost pusi personal in intarziere, ceilalti codebitori nu sunt liberati de obligatia de a plati creditorului prin echivalent, insa nu raspund de daunele-interese suplimentare care i s-ar cuveni.

(2) Creditorul nu poate cere daune-interese suplimentare decat codebitorilor solidari din a caror culpa obligatia a devenit imposibil de executat in natura, precum si celor care se aflau in intarziere atunci cand obligatia a devenit imposibil de executat.

Efectele hotararii judecatoresti

Art.1467 (1) Hotararea judecatoreasca pronuntata impotriva unuia dintre codebitorii solidari nu are autoritate de lucru judecat fata de ceilalti codebitori.

(2) Hotararea judecatoreasca pronuntata in favoarea unuia dintre codebitorii solidari profita si celorlalti, cu exceptia cazului in care s-a intemeiat pe o cauza ce putea fi invocata numai de acel codebitor.

3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori

Regresul intre codebitori

Art.1468 (1) Debitorul solidar care a executat obligatia nu poate cere codebitorilor sai decat partea din datorie ce revine fiecaruia dintre ei, chiar daca se subroga in drepturile creditorului.

(2) Partile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind egale, daca din conventie, lege sau din imprejurari nu rezulta contrariul.

Insolvabilitatea codebitorilor

Art.1469 (1) Pierderea ocazionata de insolvabilitatea unuia dintre codebitorii solidari se distribuie intre ceilalti codebitori in proportie cu partea din datorie ce revine fiecaruia din ei.

(2) Cu toate acestea, creditorul care renunta la solidaritate sau care consimte o remitere de datorie in favoarea unuia dintre codebitori suporta partea din datorie ce ar fi revenit acestuia.

Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit

Art.1470 Debitorul solidar urmarit pentru partea sa din plata facuta de codebitorul care a executat obligatia poate sa foloseasca toate mijloacele de aparare comuna pe care acesta din urma nu le-a opus creditorului. Debitorul solidar urmarit poate, de asemenea, sa opuna codebitorului care a executat obligatia mijloacele de aparare care ii sunt personale, insa nu si pe acelea care sunt pur personale altui codebitor.

Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor

Art.1471 Daca obligatia solidara este contractata in interesul exclusiv al unuia dintre codebitori sau rezulta din fapta unuia dintre ei, acesta este tinut singur de intreaga datorie fata de ceilalti codebitori, care, in acest caz, sunt considerati, in raport cu acesta, fideiusori.

Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori

Art.1472 Obligatia unui debitor solidar se imparte de drept intre mostenitorii acestuia, afara de cazul in care obligatia este indivizibila.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1481
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site