Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*actualizata*) privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micLEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*actualizata*)

privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca(actualizata pana la data de 12 ianuarie 2006*)

EMITENT:  PARLAMENTUL

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. 'Centrul Teritorial de Calcul Electronic' S.A. Piatra Neamt pana la data de 12 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: <LLNK 11999 136180 301 0 51>ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999; <LLNK 12001 322 10 201 0 31>LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001 <LLNK 12002 238 20 301 0 36>HOTARAREA nr. 238 din 13 martie 2002; <LLNK 12003 23180 301 0 47>ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003; <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003; <LLNK 12003 577 10 201 0 35>LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003; <LLNK 12005 403 10 201 0 35>LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Abrogat.

Art. 1 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 1 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 2

Abrogat.

Art. 2 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 2 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 3

Abrogat.

Art. 3 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 3 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 4

Abrogat.

Art. 4 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 4 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

CAP. 2

Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

ART. 5

Abrogat.

Art. 5 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 5 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 6

Abrogat.

Art. 6 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 6 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 7

Abrogat.

Art. 7 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 7 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 8*)

Contractele individuale de munca incheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi inregistrate, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca:

a) persoanele fizice;b) societatile comerciale cu capital privat;

c) asociatiile cooperatiste;

d) asociatiile familiale;

e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;

f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca' prin <LLNK 11999 136180 302 2 64>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

*) <LLNK 12005 403 10 202 0 47>Art. II din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:

'ART. II

(1) Platitorii de comision prevazuti la <LLNK 11999 130 10 202 8 29>art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi obligatii restante si neachitate reprezentand comision datorat inspectoratului teritorial de munca, au obligatia sa depuna o declaratie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratia-inventar constituie si instiintare de plata.

(2) Modelul declaratiei-inventar se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Declaratia-inventar se depune in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaratiei-inventar la inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorilor. Declaratia-inventar devine titlu de creanta la data depunerii la inspectoratul teritorial de munca.

(4) Termenele de prescriptie a dreptului de a stabili comisionul datorat, dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, supuse prevederilor prezentului articol, se intrerup la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.

(5) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).'

ART. 9

(1) Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 8 se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca.

(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde isi desfasoara activitatea, inclusiv la punctele de lucru, daca sunt in alt judet decat in cel unde societatea comerciala isi are sediul:

a) actele privind incheierea, executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora*).

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca' prin <LLNK 11999 136180 302 2 62>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

*) <LLNK 12005 403 10 202 0 48>Art. III din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:

'ART. III

(1) Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) si la <LLNK 11999 130 10 202 10 48>art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi depuse de catre angajatori la inspectoratul teritorial de munca si in format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronica.

(2) Procedura de transmitere in format digital a documentelor prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspectiei Muncii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.'

ART. 10

(1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.

(2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:

a) sa prezinte lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora*);

b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca' prin <LLNK 11999 136180 302 2 62>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

*) <LLNK 12005 403 10 202 0 48>Art. III din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:

'ART. III

(1) Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) si la <LLNK 11999 130 10 202 10 48>art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi depuse de catre angajatori la inspectoratul teritorial de munca si in format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronica.

(2) Procedura de transmitere in format digital a documentelor prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspectiei Muncii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.'

ART. 11

(1) Contractele individuale de munca incheiate de cetatenii romani cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si cu reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv la inspectoratele teritoriale de munca unde isi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate.

(2) Carnetele de munca ale cetatenilor romani mentionati la alin. (1) se pastreaza si se completeaza de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratele teritoriale de munca.

Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 12

(1) Pentru prestarea serviciilor prevazute in prezenta lege, inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision stabilit dupa cum urmeaza:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.

(2) Angajatorii prevazuti la art. 9 si 10 au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.

(3) Modelul declaratiei fiscale prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspectiei Muncii, se pastreaza la Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanda.Art. 12 a fost modificat prin pct. 1 al art.1 din <LLNK 11999 136180 301 0 53>ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 13

(1) Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca exercita controlul asupra modului in care sunt aplicate prevederile prezentei legi.

(2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

(3) Impotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestatie, care se solutioneaza de catre organul emitent.

(4) Prin derogare de la prevederile <LLNK 12003 252 10 202 3 39>art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, registrul unic de control se completeaza dupa efectuarea acestora.

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca', iar denumirea 'Ministerul Muncii si Protectiei Sociale' a fost inlocuita cu denumirea 'Inspectia Muncii', prin <LLNK 11999 136180 302 2 64>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Alin. (3) si (4) ale art. 13 au fost introduse de pct. 5 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

CAP. 3

Raspunderea juridica

ART. 14

Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

Art. 14 a fost modificat prin lit. a) a <LLNK 12002 238 20 302 3 47>art. 3 din HOTARAREA nr. 238 din 13 martie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.

Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 15

Abrogat.

Art. 15 a fost modificat prin lit. b) a <LLNK 12002 238 20 302 3 47>art. 3 din HOTARAREA nr. 238 din 13 martie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.

Art. 15 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 15 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 16

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate.

Art. 16 a fost modificat prin pct. 2 al art.1 din <LLNK 11999 136180 301 0 53>ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Art. 16 a fost modificat prin lit. c) a <LLNK 12002 238 20 302 3 47>art. 3 din HOTARAREA nr. 238 din 13 martie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.

Lit. b) art. 16 a fost abrogata prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Lit. b) a art. 16 a fost abrogata prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 17

(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre inspectorii de munca.

(2) Prevederile art. 14 si 16 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile <LLNK 12001  2130 301 0 32>Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002 180 10 201 0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Alin. (1) al art. 17 a fost modificat prin pct. 3 al art.1 din <LLNK 11999 136180 301 0 53>ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

*) NOTA CTCE SA Piatra-Neamt:

Potrivit <LLNK 12001 2130 302 48 45>art. 48 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001: ' Ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la <LLNK 11968  32 10 701 0 17>Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta.'

ART. 18

Abrogat.

Art. 18 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.Art. 18 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca' prin <LLNK 11999 136180 302 2 64>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

ART. 19

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei care in mod repetat stabileste pentru angajatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala fapta persoanei care in mod repetat utilizeaza persoane care desfasoara activitati salarizate, fara respectarea dispozitiilor legale ce reglementeaza incheierea contractului individual de munca.

(4) Raspunderea penala, in conditiile alin. (1)-(3), revine, dupa caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridica, respectiv altei persoane imputernicite de catre angajatorul-persoana juridica, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane imputernicite de catre angajatorul-persoana fizica.

Denumirea 'directia generala de munca si protectie sociala' a fost inlocuita cu denumirea 'inspectoratul teritorial de munca' prin <LLNK 11999 136180 302 2 64>art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 20

Abrogat.

Art. 20 a fost abrogat prin <LLNK 12003  23180 302 4 58>art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003, respinsa de <LLNK 12003 553 10 201 0 35>LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 20 a fost abrogat prin pct. 17 al <LLNK 12003 577 10 202 0 49>art. unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

ART. 21

Sanctiunile prevazute la art. 14, 16 si 19 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de incalcarea prevederilor respective.

Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 22

(1) Neplata sumelor reprezentand comisionul prevazut la art. 12 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2) se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

(2) Pentru recuperarea creantelor reprezentand comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2), precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate, potrivit legii, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, este abilitata sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.

(3) Dispozitiile <LLNK 12003  92131 311 0 33>Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care prin lege speciala se dispune altfel.

Art. 22 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 23

Inspectia Muncii poate utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 12 in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 23 a fost modificat prin pct. 4 al art.1 din <LLNK 11999 136180 301 0 53>ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Art. 23 a fost modificat de pct. 13 al <LLNK 12005 403 10 202 0 46>art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

ART. 23^1

In aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 23^1 a fost introdus prin <LLNK 12001 322 10 202 0 45>art. unic din LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.

ART. 24

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga <LLNK 11995 83 10 201 0 17>Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.

ART. 25

Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI

DEPUTATILOR,

PAULA IVANESCU

------------

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1577
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved