Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

PRINCIPALELE PREVEDERI ale prescritiilor tehnice C 5 - 98 referitoare la depozitarea, transportul si manipularea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micPRINCIPALELE PREVEDERI

ale prescritiilor tehnice C 5 - 98 referitoare la depozitarea , transportul si manipularea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneIn conformitate cu 'Prescriptiile tehnice C 5 -98, pentru proiectarea, executia,reparara, incarcarea, transportul, depozitarea si verificarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate , lichefiate sau dizolvate sub presiune', prin recipiente-butelii se inteleg 'vasele metalice ermetic inchise, avand diametrul exterior de cel mult 420 mm, lungimea de cel mult 1800 mm si capacitatea de cel mult 150 litri, care servesc la transportul si depozitarea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, expuse temperaturii ambiante, a caror presiune nu depaseste 0,7 bar la temperatura de 15 grade Celsius

1.Depozitarea recipientelor butelii

Depozitarea recipientelor butelii incarcate sau goale se face in incaperi sau aer liber (constructie semideschisa de tip sopron ingradit, executat din materiale necombustibile, care protejeaza recipientele butelii impotriva razelor solare, intemperiilor si interventiei persoanelor straine), asigurandu-se masurile de protectia muncii si de prevenire a incendiilor conform normelor in vigoare, sau spatii special amenajate conform proiectelor avizate de organele abilitate.

Recipientele butelii cu gaze toxice se recomanda sa fie depozitate in incaperi inchise.

Recipientele butelii vor fi depozitate cu capul la racordul robinetului si capacul de protectie insurubate.

Statiile de distributie (prin conducte) a gazelor imbuteliate, indiferent de natura gazelor, vor fi construite in spatii inchise. Pentru acestea sunt valabile prevederile pentru depozitele de recipiente-butelii.

Depozitele trebuie sa se gaseasca la parter, in constructii independente neetajate si sa fie construite din materiale necombustibile. In cazul depozitarii buteliilor in incaperi, usile trebuie sa se deschida in afara, iar geamurile sa fie mate sau vopsite in alb.

Depozitele pentru mai mult de 50 de recipiente-butelii ( a 40 litri), trebuie prevazute cu rampa de incarcare-descarcare acoperita cu copertina sau realizate dupa proiecte care sa respecte normativele tehnice in vigoare.

Inaltimea depozitului va fi de cel putin 3,25 m de la pardoseala pana la elementele cele mai de jos ale acoperisului sau cele stabilit prin proiect.

Pentru depozite de tip sopron inaltimea poate fi de minimum 2 m.

Aceasta prevedere nu se aplica cabinelor de depozitare a recipientelor butelii utilizate pe santierele de constructii-montaj, la care se admite ca inaltimea sa fie de minimum 2 m. Aceste dimensiuni pot avea alte valori justificate tehnic in proiecte avizate de factori abilitati.

Pardoselile in depozit trebuie sa fie plane, nealunecoase si, in cazul cand se depoziteaza butelii cu gaze combustibile, trebuie sa fie confectionate din materiale care sa excluda posibilitatea producerii de scantei in caz de lovire.

In depozitele cu butelii care contin gaze combustibile iluminatul trebuie sa corespunda normelor valabile pentru instalatiile electrice pentru medii cu pericol de explozie.

Temperatura in depozite trebuie asigurata astfel incat temperatura fluidului sa nu depaseasca +40oC, iar in cazul dioxidului de carbon +30oC.

Incalzirea se face cu instalatii de incalzire centrala, cu mijloace adecvate. Este interzisa existenta focurilor deschise in astfel de incaperi.

In cazul in care temperatura poate creste peste temperaturile admise, incaperile trebuie racite printr-un procedeu adecvat.

Depozitele unde se pastreaza recipiente-butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie sa aiba o ventilatie naturala permanenta. La depozitele de butelii pentru gaze toxice, se vor prevedea, dupa caz, ventilatie de avarie si gazanalizatoare automate (pentru gazele imperceptibile sau greu perceptibile prin miros), astfel incat sa nu poata fi depasita concentratia admisa a gazelor. Aerul viciat evacuat nu trebuie indepartat spre locurile unde se afla foc deschis sau suprafete incalzite si nici spre incaperi cu acces de persoane sau drumuri. In cazurile cand gazele evacuate in timpul ventilarii ar putea forma o concentratie periculoasa in zona inconjuratoare, gazele vor trebui evacuate dupa o prealabila purificare. Statiile de distributie vor fi prevazute cu ventilatie mecanica; in cazul fluidelor necombustibile, netoxice sau oxigenului, se admite existenta numai a ventilatiei naturale permanente.

Depozitele trebuie prevazute cu paratraznete sau sa se gaseasca in zona de protectie a paratraznetelor.

In functie de natura gazelor, depozitarea recipientelor butelii pline sau goale se poate face in incaperi separate sau in aceeasi incapere, conform proiectelor avizate de organele abilitate, tinand seama si de urmatoarele:

- recipientele butelii pentru diferite gaze toxice pot fi depozitate in aceeasi incapere daca mijloacele necesare neutralizarii scaparilor de gaze sunt comune; in caz contrar se vor depozita in incaperi separate;

- recipientele butelii pentru gaze neutre (netoxice si necombustibile) pot fi depozitate in aceleasi incaperi cu recipientele butelii care contin alte gaze, cu conditia sa fie asezate in boxe.

Este interzisa depozitarea buteliilor incarcate cu oxigen in aceeasi incapere cu butelii incarcate cu gaze combustibile sau depozitarea impreuna a recipientelor butelii incarcate cu gaze care pot produce in amestec reactii periculoase din punct de vedere al incendiilor sau exploziilor.

Buteliile fara postament pot fi pastrate in pozitie orizontala pe rame sau stelaje din lemn dar fara ca buteliile sa se reazeme intre ele. Inaltimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi indreptate intr-o singura directie.Depozitele de recipiente-butelii pline, amplasate in cladire, trebuie sa fie despartite in compartimente prin pereti rezistenti la explozie, pe toata inaltimea incaperii, in care se admite pastrarea a cel mult 500 de butelii (a 40 litri) care contin fluide combustibile sau toxice si cel mult 1000 de butelii (a 40 litri) care contin fluide necombustibile si netoxice; fiecare compartiment trebuie sa aiba o iesire separata in afara cladirii.

In cazul depozitarii recipientelor butelii pentru gaze necombustibile si netoxice, peretii despartitori pot fi mai mici decat inaltimea incaperii, dar de cel putin 2,5 m, cu goluri pentru circulatia oamenilor si pentru mijloacele mecanizate, insa buteliile nu se vor amplasa pe directia locurilor de circulatie.

Depozitele mici de butelii sau spatiile de distributie (cel mult 20 de butelii a 40 litri) pot fi amplasate intr-o incapere separata avand cel mult 3 pereti comuni cu cladirea de productie pe care o deserveste, cu exceptia sectiilor de categoria A si B de pericol de incendiu, la care nu se admite alipirea.

Peretii despartitori care separa incaperile depozitului de cladire precum si acoperisul vor fi rezistenti la explozie, nu vor avea nici o deschidere (usi, ferestre, luminatoare etc); inal- timea incaperii de depozitare poate fi mai mica decat inaltimea cladirii, dar cel putin de 2,5 m.

In cazul amplasarii mai multor depozite mici pe perimetrul cladirii de productie, distanta dintre doua depozite mici sau statii de distributie va fi de minim 10 m.

Statiile de distributie de cel mult 20 de butelii (a 40 litri) de la spitale pot fi alipite pe o latura de corpurile anexate ale spitalelor, cu conditia ca distanta pana la camerele de spitalizare sau operatii sa fie de minim 25 m.

Pentru cladiri de productie unde se folosesc in comun mai mult de 10 butelii a 40 litri, pentru acelasi gaz, trebuie construita o statie centrala de distributie a gazului respectiv amplasata in conditiile prevazute pentru depozitele de recipiente-butelii.

Aceasta prevedere nu se aplica santierelor de constructii montaj.

Depozitele de recipiente-butelii din cadrul instalatiilor de producere a fluidelor cu care se incarca recipientele butelii respective se amplaseaza conform prevederilor din normativele republicane specifice, iar lipsa acestora, conform prevederilor din proiectele instalatiilor.

Depozitele de recipiente-butelii, altele decat cele mentionate in alineamentul precedent, se vor amplasa fata de vecinitati la distante stabilite prin proiect, pentru evitarea pericolelor legate de eventualele incendii din imprejurimile depozitului, tinand seama de recomandarile din tabelul 3.

In cazul amplasarii depozitelor de recipiente-butelii la distante mai mici decat cele recomandate in tabelul 3, prin proiect vor fi prevazute masuri de siguranta suplimentare, care sa completeze reducerea distantelor (de ex. executia peretilor rezistenti la explozie spre obiectivele fata de care se micsoreaza distantele).

In cazul extinderii unor depozite, cladirea pentru noua capacitate poate fi alipita de depozitul existent, luandu-se in considerare distantele recomandate pentru numarul total de butelii.

Cladirile fata de care se stabilesc distantele sunt cele din imediata vecinatate a depozitului, intre cladirile respective si depozit fiind spatii libere. 

Nr.crt

Capacitatea depozitului

(butelii a 40 litri pline), buc.

Vecinatatea fata de care se determina distanta

Distanta recomandata

- metri-

Pana la 50 m

Peste 50100

Peste 100500

Peste 50015000

Peste 1500

Pana la 50

Pana la 50

Peste 50

Indiferent de capacitate

Intre depozite de recipiente,depozite si cladiri de productie, depozite si drumuri publice.

IdemIdem

Idem

Idem

Cladiri social-administrative (blocuri, laboratoare,grupuri social-adminis- trative ale intreprinderilor etc.)

Cladiri de locuit

Idem

Cladiri publice (crese, gradinite, scoli, spitale etc.) cladiri cu sali aglomerate sau cladiri  inalte, constructii cu un grad

ridicat de pericol (cuptoare tehnologice, rezervoare cu fluide toxice, explozive etc.)

* pentru gaze combustibile

**pentru gaze combustibile mai grele decat aerul

In cazul depozitelor amenajate in aer liber (tip sopron) distantale prevazute in tabelul 3 se vor majora cu 50%, luandu-se masuri corespunzatoare de protectie impotriva razelor solare, intemperiilor, a interventiei persoanelor straine, precum si de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

Recipientelor butelii pentru dioxid de carbon sau similare montate individual sau in baterii de butelii necesare instalatiilor de stins incendiu sau proceselor tehnologice din turnatorii pot fi amplasate in functie de necesitati, daca sunt prevazute cu dispozitive de siguranta contra cresterii presiunii si sunt prevazute cu dispozitive de siguranta contra cresterii presiunii si sunt protejate impotriva radiatiilor calorice.

Depozitele de recipiente-butelii incarcate cu gaze neutre sau oxigen pot fi amplasate in vecinatatea depozitivelor pentru alte produse necombustibile fara restrictii de distanta, luandu-se masuri corespunzatoare impotriva accesului altor persoane decat cele care deservesc depozitul de recipiente-butelii.

Este interzisa depozitarea buteliilor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este construita butelia.

Este interzis a se depozita recipiente-butelii in spatii liber accesibile, pe scari, culuoare, ganguri sau camere cu circulatie de persoane.

Pe o distanta de 10 m in jurul depozitului cu butelii se interzice pastrarea oricaror materiale inflamabile: de asemenea, sunt interzise lucrarile cu foc deschis.

In incinta depozitelor trebuie afisate instructiuni si reguli privitoare la manipularea buteliilor aflate in depozit, verificarea periodica a functionarii instalatiilor de ventilatie si purificare, precum si afise prin care se interzice fumatul, folosirea de lampi cu flacara deschisa, intrarea persoanelor straine in depozit etc. Deasemenea, depozitele trebuie sa fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normelor in vigoare.

Depozitele unde se pastreaza recipiente-butelii cu gaze toxice si daunatoare sanatatii, trebuie sa fie prevazute cu un spatiu special in care sa se tina mijloace de interventie in cazuri de avarie si materiale de protectie necesare, in functie de caracteristicile de toxicitate ale substantelor depozitate.

2.Transportul si manipularea recipientelor butelii

Personalul care transporta, manipuleaza si utilizeaza recipiente-butelii trebuie sa fie instruit si examinat periodic, de cel putin o data pe an, de catre unitatea din care face parte personalul respectiv.

Recipientele butelii pot fi transportate numai daca au capacul de protectie montat; sunt exceptate buteliile montate in baterie cu colector comun, care se transporta cu robinetul inchis si colectorul la presiunea atmosferica.

In timpul transportului buteliilor incarcate, se va exclude posibilitatea incalzirii lor sub actiunea razelor solare sau a altor surse de caldura peste temperatura de 50 oC(pentru CO2 - peste 30 oC).

In timpul transportului si manipularii buteliilor trebuie sa se ia masuri impotriva caderii, lovirii sau murdaririi acestora.

Transportul buteliilor se face numai prin mijloace de transport prevazute cu arcuri; la transportul individual al buteliilor individuale trebuie sa se interpuna un material despartitor; in acest scop se pot intrebuinta lame de lemn, inele de fringhie sau cauciuc etc.Pe distante mici transportul se face pe carucioare special construite in acest scop.

Este interzisa aruncarea sau rostogolirea buteliilor; manipularea lor trebuie facuta cu cea mai mare grija.

In timpul transportului, buteliile trebuie asezata astfel incat robinetele lor sa se gaseasca pe aceeasi parte.

Este interzis transportul calatoriilor in vehicule care transporta butelii incarcate.

Recipientele butelii, cu exceptia stingatoarelor de incendii incarcate aflate in incaperi, trebuie sa fie la cel putin 1 metru distanta de radiatoare de incalzire sau alte aparate incalzitoare si la o distanta de cel putin 10 metri fata de surse de caldura cu foc deschis sau sobe.

Atunci cind aparatele incalzitoare sunt prevazute cu ecrane care protejeaza buteliile impotriva unei incalziri locale, distanta dintre ecrane si butelii trebuie sa fie de cel putin 100 mm.

Cand la locul de consum gazul nu poate fi scos din butelie din cauza ca robinetul este defect, buteliile trebuie sa fie inapoiate unitatii care a executat incarcarea. Pentru deblocarea robinetelor cu ventil, se permite folosirea de carpe ude, calde si curate.

Unitatea care incarca butelii trebuie sa intocmeasca instructiuni interne pentru efectuarea acestor operatii.

Consumarea gazului din butelie la o presiune mai joasa trebuie sa se faca printr-un reductor destinat exclusiv pentru gazul dat, si vopsit in culoarea respectiva, iar pentru oxigen, gaze oxidante sau combustibile se va prevedea pe traseul de gaz si un un dispozitiv anti-intoarcere flacara.

Camera de joasa presiune a reductorului trebuie sa fie prevazuta cu un manometru si cu o supapa de siguranta cu arc, reglata la opresiune maxima de lucru a aparatului in care se comsuma gazul. Camera de inalta presiune a reductorului trebuie sa fie prevazuta, deasemenea,cu un manometru.

In timpul consumului se va asigura stabilitatea buteliei in pozitie verticala sau se va aseza culcat; buteliile de acetilena se vor folosi numai fixate in pozitie verticala.

La locul de consum, nu se permite depozitarea buteliilor ci numai utilizarea celor strict necesare in procesul de lucru (cate una pentru fiecare gaz).

In laboratoare si spitale pot fi pastrate in apropierea locului de consum cel mult doua butelii de rezerva, cu conditia sa fie asigurate impotriva interventiei unor persoane neinstruite si cu luarea masurilor de protectia muncii.

In cazul unui numar mai mare de locuri de consum in aceeasi cladire, numarul total al buteliilor de rezerva nu trebuie sa depaseasca 10 buc. a 40 litri, incarcate cu acelasi fel de gaze; depasirea acestui numar impune construirea unei statii de distributie amplasata conform prescriptiilor tehnice C.5-98.

Personalul care manipuleaza butelii incarcate cu gaze oxidante va avea mainile cu manusi si scule curate si complet lipsite de urme de ulei sau alte materii grase.

Persoanele care intra in depozite sau in alte incaperi in care se gasesc butelii incarcate cu gaze toxice trebuie sa foloseasca masca de gaze sau alte dispozitive de protectie.

Pe langa fiecare loc de munca unde se folosesc gaze toxice trebuie sa existe o camera speciala pentru pastrarea mastilor de gaze, precum si substantele necesare pentru neutralizare.

In locurile unde se folosesc recipientele butelii se vor afisa reguli de manipulare, afise sugestive de protectia muncii, tablite pentru interzicerea fumatului, precum si mijloace corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor in vigoare.

Unitatile detinatoare de recipiente-butelii vor tine evidenta utilizarii lor, pe baza numarului de fabricatie si inventariere, inscriindu-se persoanele care le preiau pentru utilizare.

Personalul care incarca si manipuleaza recipiente-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, trebuie sa aiba varsta de cel putin18 ani; acesta trebuie sa fie instruit si examinat periodic de catre unitate asupra cunostintelor tehnico. profesionale necesare, de protectia muncii si paza contra incendiilor, referitoare la pericolul legat de manipularea buteliilor.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1972
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved