Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Proprietatea privata - Dispozitii generale

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micProprietatea privata - Dispozitii generaleSectiunea 1

Continutul,  intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata

Continutul dreptului de proprietate privata

Art.572 (1) Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune in mod liber si complet de un bun, in limitele stabilite de lege.

(2) In conditiile legii, dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati si dezmembraminte, dupa caz.

Limitele materiale si limitele juridice ale exercitarii dreptului de proprietate privata

Art.573 (1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat in limitele materiale ale obiectului sau. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaza obiectul dreptului de proprietate, cu ingradirile stabilite prin lege.

(2) Prin lege poate fi limitata exercitarea atributelor dreptului de proprietate.

(3) Aceasta limitare se poate face si prin conventie, cu exceptiile prevazute de lege.

Dobandirea dreptului de proprietate

Art.574 (1) Dreptul de proprietate se poate dobandi, in conditiile legii, prin conventie, testament, mostenire legala, accesiune, uzucapiune,  ca efect al posesiei de buna-credinta in cazul bunurilor mobile si al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum si prin hotarare judecatoreasca, atunci cand ea este translativa de proprietate prin ea insasi.

(2) In cazurile prevazute de lege, proprietatea se poate dobandi prin efectul unui act administrativ.

(3) Prin lege se pot reglementa si alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate.  

(4) In cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobandeste prin inscriere in cartea funciara, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege.

Riscul pieirii bunului

Art.575 Proprietarul suporta riscul pieirii bunului, daca acesta n-a fost asumat de o alta persoana sau daca prin lege nu se dispune altfel.

Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art.576 (1) Proprietatea terenului se intinde si asupra subsolului si a spatiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale.

(2) Proprietarul poate face, deasupra si in subsolul terenului, toate constructiile, plantatiile si lucrarile ce gaseste de cuviinta, in afara de exceptiile stabilite de lege, si poate trage din ele toate foloasele ce acestea ar produce. El este tinut sa respecte, in conditiile si in limitele determinate de lege, drepturile tertilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor si apelor subterane, lucrarilor si instalatiilor subterane si altora asemenea.

(3) Apele de suprafata si albiile acestora apartin proprietarului terenului pe care se formeaza sau curg, in conditiile prevazute de lege. Proprietarul unui teren are, de asemenea, dreptul de a apropria si de a utiliza, in conditiile legii, apa izvoarelor si a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa freatica, precum si apele pluviale.

Obligatia de granituire

Art.577 Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportand, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Obligatia de ingradire

Art.578 (1) Orice proprietar este dator a-si ingradi proprietatea, suportand, in conditiile legii, cheltuielile ocazionate.

(2) Obligatia de ingradire nu exista pentru terenurile situate in extravilan, in afara cazurilor prevazute de lege.

Stingerea dreptului de proprietateArt.579 1) Dreptul de proprietate privata nu se stinge prin neuz. El poate fi insa dobandit de altul, prin uzucapiune sau intr-un alt mod, in cazurile si conditiile anume determinate de lege.

(2) Proprietarul poate abandona bunul sau mobil sau poate renunta la dreptul de proprietate asupra bunului imobil inscris in cartea funciara. Dreptul se stinge in momentul parasirii bunului mobil, iar daca bunul este imobil, prin inscrierea in cartea funciara, in conditiile legii, a declaratiei de renuntare.

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauza de utilitate publica stabilita potrivit legii, cu justa si prealabila despagubire, fixata de comun acord intre proprietar si expropriator sau, in  caz de divergenta, pe cale judecatoreasca.

(4) Nu pot fi supuse confiscarii decat bunurile destinate sau folosite pentru savarsirea unei infractiuni ori contraventii sau cele rezultate din acestea.

Sectiunea a 2-a

Apararea dreptului de proprietate privata

Actiunea in revendicare

Art.580 (1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la alta persoana care il detine fara drept. El are, de asemenea, dreptul la despagubiri, daca este cazul.

(2) Dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil, cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel.

(3) Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare introdusa impotriva posesorului este opozabila si celui care detine bunul pentru posesor, putand fi executata direct impotriva acestuia. Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare impotriva celui care detine lucrul pentru posesor nu este opozabila posesorului, daca acesta nu a fost introdus in cauza.

Actiunea negatorie

Art.581 (1) Proprietarul poate intenta actiunea negatorie contra oricarei persoane care pretinde ca este titularul vreunui drept, altul decat cel de proprietate, asupra bunului sau.

(2) Dreptul la actiunea negatorie este imprescriptibil.

Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara

Art.582 In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara.

Efectele admiterii actiunii in revendicare

Art.583 (1) Paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la despagubiri daca bunul a pierit din culpa sa ori a fost instrainat. In aceleasi conditii, paratul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. In toate cazurile, despagubirile vor fi evaluate in raport cu momentul restituirii.

(2) Posesorul de rea-credinta sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, si la restituirea fructelor produse de bun pana la inapoierea acestuia catre proprietar.

(3) Proprietarul poate fi obligat, la cerere, sa restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a facut.

(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, in limita sporului de valoare, daca prin lege nu se prevede altfel.

(5) De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituirea cheltuielilor necesare pentru producerea si culegerea fructelor sau a productelor.

(6) Paratul are un drept de retentie asupra produselor pana la restituirea cheltuielilor facute pentru producerea si culegerea acestora, cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului o garantie indestulatoare.

(7) Dreptul de retentie nu poate fi exercitat in nici un caz asupra bunului frugifer sau cand intrarea in stapanirea materiala a bunului s-a facut prin violenta ori frauda sau cand produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scaderi semnificative a valorii lor.

(8) Proprietarul nu este dator sa acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul are dreptul de a-si insusi lucrarile efectuate cu aceste cheltuieli numai daca prin aceasta bunul nu se deterioreaza.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1431
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site