Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

REGULAMENT DE INTRETINERE SI MENTINERE A SPATIILOR VERZI

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENT DE INTRETINERE SI MENTINERE A SPATIILOR VERZI

Protectia, conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi este parte integranta din activitatile generale de dezvoltare durabila a municipiului Sacele asigurand integrarea cerintelor de conservare a naturii si a diversitatii biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor strategiei nationale si ale planului national de actiune pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, precum si a obiectivelor conventiilor, acordurilor si programelor internationale ce privesc ingrijirea biotopurilor, spatiilor verzi si a monumentelor naturii.Apararea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic, prin protectia, conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi si a cadrului natural din municipiul Sacele, trebuie sa constituie o preocupare permanenta a administratiei publice locale, agentilor economici, organizatiilor neguvernamentale si cetateni. Prezenta reglementeaza administrarea spatiilor verzi, obiectiv de interes public, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei.

ART. 1. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) spatiu verde -zona verde in cadrul municipiului sunt acele suprafete cu vegetatie lemnoasa, arborescenta, floricola sau erbacee de provenienta naturala, seminaturala sau realizata in urma unor investitii

b) parc - spatiul verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;

c) scuar - spatiul verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;

d) aliniament plantat - plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protectie, de ameliorare a climatului si calitatii aerului, amplasate in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa.

ART. 2. Prin notiunea de spatiu verde, conform prezentului regulament, sunt definite urmatoarele categorii de suprafete de teren aflate in proprietate publica sau privata:

a. Parcurile publice;
b. Gradinile publice;
c. Scuarurile;
d. Aliniamentele de arbori de pe strazi, bulevarde si sosele;

e.Suprafetele inierbate din zona adiacenta zonelor de circulatie;
f. Terenurile din cuprinsul ansamblurilor de locuinte;
g. Locurile de joaca special amenajate pentru copii;
h. Terenurile din jurul stadioanelor si salilor de sport;
i. Terenurile din incinta agentilor economici, institutiilor publice, de invatamant si cercetare, muzeelor, spitalelor si sanatoriilor;
j. Cimitire;
k. Padurile periurbane, altele decat cele care apartin fondului forestier;
l. Gradinile si curtile in proprietate privata a cetatenilor de pe raza municipiului Sacele;
m. Malurile raurilor si paraielor, precum si zonele dintre acestea si drumurile publice (trotuare).

ASIGURAREA INTEGRITÃTII SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL SACELE

ART. 3. Primaria Municipiului Sacele actioneaza in vederea asigurarii integritatii elementelor cadrului natural, indiferent de detinatori, de conservarea, protejarea si dezvoltarea spatiilor verzi din municipiul Sacele.

a) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi se poate face in baza Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism al Municipiului Sacele.

b) Ocuparea definitiva a unor terenuri amenajate ca spatii verzi sau prevazute ca suprafete ce urmeaza a fi amenajate ca spatii verzi, conform planurilor urbanistice, se face pe baza de schimb. Terenurile preluate trebuie sa fie apte a fi impadurite si echivalente ca suprafata si bonitate.

SPATIILE VERZI PROPRIETATE PUBLICÃ

ART.4. Administrarea spatiilor verzi proprietate publica a Municipiului Sacele se face de catre Primarie Municipiului Sacele prin serviciile de specialitate. Administrarea acestora presupune :

a.      Mentinerea integritatii spatiilor verzi si a cadrului natural;

b.     Cresterea ponderii spatiilor verzi;

c.     Paza si protectia spatiilor verzi in vederea prevenirii si combaterii bolilor si daunatorilor, distrugerilor si degradarilor;

d.     vegetatia forestiera din parcurile situate in intravilanul municipiului Sacele se va putea taia numai la varsta exploatarii fiziologice sau cand se constata fenomenul de uscare;

e.      Modul de administrare a spatiilor verzi si a mobilierului urban aferent proprietatii publice se stabileste de catre serviciile specializate ale Primariei Municipiului Sacele.

f.       Gospodarirea spatiilor verzi proprietate publica se realizeaza in conformitate cu obiectivele ecologice si social-economice, telurile de gospodarire

g.     Masurile necesare pentru realizarea lor se face in conformitate cu Planul Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism al Municipiului Sacele.

SPATIILE VERZI PROPRIETATE PRIVATA

ART. 5. Administrarea spatiilor verzi proprietate privata se face de catre proprietari sau imputernicitii acestora, individual sau in asociatii.

a) Proprietarii si detinatorii legali de terenuri sunt obligati sa intretina si sa extinda perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii, pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana.

b) Organele abilitate a constata si aproba taierea arborilor de pe terenurile amenajate ca spatii verzi publice sau private, pot constitui comisii de avizare, atunci cand luarea unei decizii este ingreunata de motive bine justficate.

c) Taierea nucilor se poate realiza in urmatoarele cazuri: distrugerea sau degradarea nucilor; nuci care au 1/3 din coroana uscata; nuci aflati pe suprafete la care s-a autorizat construirea de obiective si a caror taiere nu se poate evita; nuci dezradacinati din cauze naturale. Autorizarea de taiere a arborilor de nuc se elibereaza daca proprietarul sau cei care detin in administrare directa sau in folosinta se obliga sa planteze pe cheltuiala proprie, pe terenul detinut sau repartizat de organele locale, trei nuci pentru fiecare nuc ce urmeaza a fi taiat.d) Taierea unui arbore implica obligatoriu plantarea altuia, indiferent de specie.

INTRETINEREA ZONELOR VERZI

ART. 6. Intretinerea zonelor verzi presupune urmatoarele lucrari:

a) Lucrarile de deratizare, dezinsectie a domeniului public, etapa de primavara si toamna precum si alte activitati de prevenire a poluarii se vor desfasura sub indrumarea serviciilor de specialitate din Primarie si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

b) Lucrari de intretinere si conservare a spatiilor verzi prin : cosiri manuale si mecanice, adunarea resturilor vegetale si incarcarea in mijloace de transport, fertilizari cu ingrasaminte chimice si organice, suprainsamantari, lucrari de irigare si udare manuala.

c) Lucrari de taiere si formare a coroanelor la arbori si arbusti prin taiere mecanica sau manuala cu respectarea cerintelor horticole, legare, palisare.

d) Lucrari de taiere arbori situati pe domeniu public, dupa obtinere avize si marcarea lor.

e) Lucrari de plantat arbori si arbusti ornamentali din specii valoroase respectand cerinte fitotehnice si silotehnice respective: sapat gropi, mocirlit, taieri de formare a radacinilor si tulpinilor, udat.

f) Lucrari de sapat peluze in vederea infiintarii de noi culturi floricole.

g) Lucrari de irigare si udari normale a florilor si spatiilor verzi.

h) Lucrari de fertilizare si igienizare.

i) Taieri de formare a gardurilor vii situate pe suprafete administrate.

j) Programe de intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi.

k) In aceleasi conditii vor fi intretinute si locurile de joaca pentru copii, respectiv va fi intretinuta zona verde.

ART. 7. Spatiile verzi din municipiul Sacele, care fac obiectul prezentului regulament, sunt definite si au locatiile urmatoare:

In cartierele de locuit : Electroprecizia, Stefan cel Mare, Movilei , se considera spatii verzi suprafetele cu iarba, flori , pomi si gard viu atat din zone amenajate pentru recreere cat si spatiile verzi din jurul blocurilor, aliniamente pe marginea drumurilor de acces a caror intretinere se face atat de aministratia locala cat si de locatarii din cartiere.

Spatiile din jurul blocurilor sunt proprietate publica

In municipiu se considera spatii verzi pe principalele artere ;B-dul Brasovului,

B-dul G Moroianu, str Martin Luther, Dragalina, Episcop Popeea, Petofi Sandor, Avram Iancu, Ciucas, Al Lapedatu, Ady Endre, Oituz, Unirii, Mocanilor, Canalului,Bisericii Romane

Spatiile verzi sunt considerate toate spatiile cuprinse intre carosabil, trotuare si proprietatile private , respectiv imobile ; sunt acele suprafete cu vegetatie lemnoasa, arborescenta, floricola sau erbacee de provenienta naturala, seminaturala sau realizata in urma unor investitii

Se excepteaza spatiile de acces auto spre proprietate

Prin prezentul regulament se stabileste obligativitatea intretinerii spatiilor verzi de pe domeniul public din jurul proprietatilor, atat de administratia locala, proprietarii privati, agentii economici .

ART. 8. Constituie contraventii la normele privind masurile de protectie a spatiilor verzi din municipiul Sacele urmatoarele fapte:

a. Aruncarea sau depozitarea de deseuri menajere si stradale pe terenurile amenajate ca spatii verzi;

b. Organizarea de antrenamente sportive, demonstratii sau competitii auto-moto in perimetrul zonelor de odihna si agrement;

c. Recoltarea de catre persoane neautorizate, a florilor sau altor parti de plante din parcurile publice, din amenajamente peisagistice si alte categorii de terenuri mentionate la art.2;

d. Recoltarea in scopul comercializarii, de catre persoane neautorizate a plantelor din flora si fauna salbatica; puieti si muguri de rasinoase, flori de tei, ramuri de vasc, si alte asemenea specii de plante. Sanctiunile se aplica si administratorilor pietelor care permit comercializarea acestor produse de catre persoane care nu poseda autorizatie de recoltare, emisa de autoritatile competente;

e.Taierea arborilor sau arbustilor fara autorizatie , taierea sau ruperea crengilor acestora sau distrugerea scoartei trunchiului acestora de pe domeniul public si privat al municipiului

f.       Distrugerea prin orice mijloace sau degradarea , scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti ori lastari;

g.     Distrugerea sau degradarea mobilierului urban aferent spatiilor verzi, respectiv deteriorarea bancilor , a amenajarilor de joaca pentru copii si a obiectelor ornamentale depuse in locurile publice precum si mutarea acestora de catre persoane neautorizate ;

h.      Deteriorarea, dizlocarea sau distrugerea marcajelor si a panourilor de informare-avertizare;

i.        Circulatia cu biciclete, motociclete sau alte vehicule in parcuri si gradini publice, in alte locuri decat cele special amenajate;

j.        Trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, in afara aleilor amenajate in acest scop;

k.     Pasunatul animalelor in parcuri, spatii verzi, malurile raului si pe strazile municipiului Sacele;l.        Accesul liber a animalelor de orice tip in parcuri, gradini publice sau alte locuri oprite accesului acestora;

m.   Cosirea, fara autorizatie a ierbii din parcurile si gradinile publice; Cultivarea zonelor verzi se face cu iarba (gazon) sau flori-zone care vor fi intretinute de proprietarii din zona respectiva

n.     Distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, flori , arbusti sau arbori

o.     Fixarea pe arbori de pe strazi a anunturilor de orice fel, a reclamelor  firmelor sau placutelor indicatoare

p.     Circulatia sau stationarea vehiculelor pe suprafete care intra in categoria spatiilor verzi;

q.     Toaletarea arborilor amplasati pe domeniul public, de catre persoane neautorizate in acest sens.

r.       Cultivarea domeniului din vecinatatea blocurilor cu legume

ART.9. Constituie contraventii la normele privind masurile de conservare a biodiversitatii de pe raza municipiului Sacele, urmatoarele fapte:

a.      Culegerea, comercializarea speciilor de orice origine declarate monumente ale naturii, cu exceptia cazurilor autorizate de autoritatile competente;

b.     Desfasurarea in perimetrul ariilor protejate a oricaror activitati fara autorizatie din partea autoritatilor competente, potrivit dispozitiilor legale;

c.     Nerespectarea de catre proprietarii sau administratorii legali, indiferent de destinatia terenurilor si de detinator, a dispozitiilor in vigoare si a masurilor speciale stabilite de autoritatile competente, pentru protectia si conservarea unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice, in special pentru protectia speciilor ce constituie monumente ale naturii, sau sunt amenintate cu disparitia.

ART.10. Constituie contraventie la normele privind masurile de utilizare durabila a spatiilor verzi de pe raza municipiului Sacele, urmatoarele fapte:

a.      Neluarea de catre administratorii legali, persoane fizice sau juridice, a masurilor de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi;

b.     Nerespectarea dispozitiilor stabilite privind organizarea de santier la lucrarile de constructii montaj si care afecteaza spatiile verzi adiacente;

c.     Nerespectarea avizelor emise de serviciile publice ale Primariei Municipiului Sacele, de catre proiectanti, privind traseul lucrarilor subterane, la sol si aeriene in zona strazilor si spatiilor verzi.

d.     Societatile comerciale, institutiile publice si cetatenii sunt obligati sa ia masuri pentru protectia si ingrijirea spatiilor verzi din jurul incintelor lor.

e.      Folosirea temporara a unor terenuri din categoria spatiilor verzi pentru interventii cu caracter urgent privind remedierea unor deranjamente sau avarii la retelele tehnico-edilitare se aproba de catre Primaria Municipiului Sacele. Durata interventiilor cu caracter urgent nu trebuie sa depaseasca 48 de ore cu obligativitatea aducerii zonei verzi la starea initiala in termen de 3 zile de la incheierea procesului verbal de receptie a lucrarilor .

PARCURILE SI SPATIILE DE JOACA

ART. 11. Parcurile si spatiile de joaca fac parte din spatiile verzi ale municipiului; pentru pastrarea , ingrijirea si buna utilizare a acestora se instituie urmatoarele reguli :

Obligatiile administratorului domeniului public

a. sa mentina curatenia parcului si starea de folosinta a mobilierului dispus in incinta acestuia

b. sa efectueze lucrarile de intretinere si reparatii curente si capitale ori de cate ori este necesar pentru siguranta celor care utilizeaza mobilierul urban si elementele de joaca

c. sa intocmeasca si sa actualizeze inventarul mobilierului dispus in parc si sa-l predea Politiei comunitare

d. sa remedieze in cel mai scurt timp posibil defectiunile sesizate la instalatiile de joaca pentru copii

e.sa asigure panouri cu informatii catre cetateni cu privire la utilizarea parcului si a instalatiilor aferente

11.2 Obligatiile cetatenilora.sa respecte programul de functionare si utilizare a parcului si a echipamentelor de joaca

b. sa respecte limita de varsta si greutate inscriptionata pe echipamente pana la care acestea pot fi folosite

c. accesul si utilizarea echipamentelor de catre copii cu varsta sub 7 ani se va face doar cu insotitor adult in caz contrar vinovati de eventualele accidente sunt parintii sau tutorii legali

d. sa nu foloseasca instalatiile defecte

e.sa nu consume mancare si /sau bauturi alcoolice sau substante halucinogene in perimetrul parcului

f. sa nu arunce gunoaie ,reziduuri , ambalaje de orice natura ,resturi de tigari

g.sa nu patrunda in parc sau in perimetrul de joaca cu animale de orice rasa, talie

h.sa nu aprinda focul in parc sau in perimetrul de joaca sau sa foloseasca surse deschise pentru iluminat-torte

i. sa nu vandalizeze mobilierul si instalatiie din parc prin rupere , zgariere , vopsire murdarire cu orice substante sau distrugere

j. sa nu circule prin parc cu biciclete , motoscutere sau ATV ľuri

k.sa nu utilizeze spatiile parcului pentru satisfacere nevoilor fiziologice sau de alta natura

l.sa nu utilizeze aparate audio la intensitate mare care sa deranjeze linistea celor care se afla in incinta parcului

11.3 Obligatiile politiei comunitare

a. asigura ordinea si linistea publica in interiorul parcurilor de agreement

b.asigura integritatea mobilierului si a echipamentelor de joaca din incinta parcului

c. constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prezentului regulament

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

ART.12. Contraventiile la normele de intretinere si folosire a spatiilor verzi, a parcurilor publice si a arborilor se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 a)  Cu amenda: -100-150 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.8, alin. i,j,o

- 200-300 pentru persoane juridice ,faptele de la art. 8, alin.o

 b) Cu amenda: -75-150 lei faptele de la art.8, alin.c,d,m

c) Cu amenda: -100-300 lei pentru persoane fizice faptele de la art.8, alin.k,g,h,p,f,n

- 200-500 lei pentru persoane juridice

d) Cu amenda: -150-250 lei faptele de la art.7,alin.l
e) Cu amenda: -150-300 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.8,alin. a,e,q, r
-300-500 lei pentru persoane juridice.
  f) Cu amenda: -200-400 lei pentru persoane fizice pentru faptele de la art.8, alin. b
-400-800 lei pentru persoane juridice.

  g) Cu amenda : -300-600 lei pentru persoane juridice, faptele de la art.9, alin.a,b,c

h) Cu amenda: -300-800 lei pentru persoane fizice, faptele de la art .10, alin a,b,c,d,e

-400-1000 pentru persoane juridice

i)Cu amenda :-100-200 lei pentru persoane fizice, faptele de la art. 11.2, lit.a,b,c,e,f.

j) cu amenda :200-400 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.11.2 ,lit. d,g,h,k,l

k) Cu amenda :300-500 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.11.2, lit.i,j

ART. 12.Contraventiile se constata prin proces-verbal incheiat de persoanele denumite in mod generic'agent constatator';

12.2. Pot fi agenti constatatori : Primarul Municipiului Sacele, persoanele imputernicite in acest scop de Primarul Municipiului Sacele si agentii Politiei Comunitare;

ART. 13. In aplicarea sanctiunilor cu amenda se au in vedere prevederile O.G. nr. 2 / 2001.Contravenientul poate achita in termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal, jumatate din cuantumul amenzii stabilite in PV, prevazute in prezentul regulament.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2974
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site