Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Proceduri pentru determinarea conformitatii cu criteriile operationale, prevazute in R 882/2004

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Proceduri pentru determinarea conformitatii cu criteriile operationale, prevazute in R 882/2004

  • Conformitatea cu criteriile operationale si proceduri documentate

Autoritatile competente se asigura ca sunt conforme cu criteriile operationale, stabilite la Art.4(2) al Regulamentului nr. 882/2004:
a)     eficienta si oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii, hrana pentru animale si alimentele, plante si produse vegetale, in toate etapele de producere, prelucrare, distributie si utilizare a hranei pentru animale;

Oportunitatea controalelor deriva din modul in care sunt stabilite programele de control, iar eficienta rezulta din modul in care abaterile constatate ca urmare a controalelor intreprinse sunt limitate.

Programele de control au la baza situatiile existente cu privire la controalele precedente si informatiile existente cu privire la riscul asupra sanatatii populatiei.

Controalele efectuate vizeaza protectia sanatatii publice si prevenirea aparitiei imbolnavirilor avand drept cauza alimentul, prin verificarea respectarii normelor igienico-sanitare, prin prelevare de probe de laborator si prin aplicarea de sanctiuni contraventionale.

b)     persoanele care efectueaza controale oficiale sunt in afara oricarui conflict de interese;

Politica autoritatilor competente de a rezolva conflictele de interese este de a solicita angajatilor si personalului contractual sa declare orice interes care ar putea intra in conflict - sau pot fi percepute de altii ca intrand in conflict - direct sau indirect prin capacitatea de a-si indeplini indatoririle intr-un mod cinstit si impartial. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si Legea nr. 7/2004 privind conduita functionarilor publici reglementeaza cerintele avand ca scop eliminarea conflictului de interese.

MAPDR

Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala Fitosanitara este autoritatea competenta la nivel central in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si produselor de protectie a plantelor care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice.

La nivel national organismele oficiale responsabile de control in domeniul:

protectiei plantelor si carantinei fitosanitare sunt: Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara (in curs de acreditate) iar la nivel regional: laboratoarele regionale de nematologie din cadrul Unitatilor fitosanitare: Brasov,Bucuresti, Suceava, laboratorul regional de bacteriologie-UF Bacau);

calitatii produselor de protectie a plantelor este Laboratorul Central pentru Calitatea Produselor de Protectie a Plantelor, din cadrul LCCF si laboratoarele regionale pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor din cadrul Unitatilor fitosanitare: Arad, Olt, Bacau si Mures;

reziduurilor de pesticide este Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale (acreditat).

Aceste laboratoare detin o capacitate adecvata pentru testare, echipamente corespunzatoare si personal calificat si experimentat, astfel incat controalele oficiale se efectuaeaza in mod eficient si in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

c) acestea detin sau au acces la un laborator cu o capacitate adecvata pentru testare si un personal suficient cu calificare adecvata si experimentat, astfel incat controalele oficiale si responsabilitatile de control sa poata fi efectuate eficient si efectiv;

ANSVSA

Serviciul de coordonare tehnica a INR si a LSVSA are atributii legate de:

avizarea regulamentelor de organizare si functionare si a regulamentelor de ordine interioara ale institutelor nationale de referinta;

organizarea, coordonarea si indrumarea activitatii institutelor nationale de referinta si impreuna cu acestea a laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, in vederea identificarii, evaluarii si comunicarii riscului in domeniul sanatatii animalelor si al sigurantei mediului;

coordonarea formarii profesionale continue a personalului de specialitate din institutele nationale de referinta si laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

monitorizarea formarii profesionale continue a specialistilor de laborator din institutele nationale de referinta si din laboratoarele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor.

MAPDR

  • Agentia Nationala Fitosanitara

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala Fitosanitara este autoritatea competenta la nivel central in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si produselor de protectie a plantelor care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice.

La nivel national organismele oficiale responsabile de control in domeniul:

protectiei plantelor si carantinei fitosanitare sunt: Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara (acreditat) iar la nivel regional: laboratoarele regionale de nematologie din cadrul Unitatilor fitosanitare: Brasov, Bucuresti, Suceava, laboratorul regional de bacteriologie-UF Bacau);

calitatii produselor de protectie a plantelor sunt: Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor, din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara si laboratoarele regionale pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor din cadrul Unitatilor fitosanitare: Arad, Olt, Bacau si Mures;

controlul reziduurilor de pesticide este Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale (acreditat).

Aceste laboratoare detin o capacitate adecvata pentru testare, echipamente corespunzatoare si personal calificat si experimentat, astfel incat controalele oficiale se efectuaeaza in mod eficient si in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Personalul de specialitate a fost instruit prin programe PHARE si isi perfectioneaza permanent pregatirea profesionala in vederea implementarii metodelor performante de lucru utilizate in laboratoarele de profil din alte state membre;

ANPC

In prezent , analiza probelor prelevate din reteaua comerciala este asigurata de reteaua de laboratoare ale CNIEP LAREX ( Bucuresti + 8 laboratoare judetene) si de Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Spirtoase subordonat Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al municipiului Bucuresti.

Pentru judetele neacoperite de reteaua de laboratoare, analizele se efectueaza prin laboratoarele autorizate subordonate celorlalte institutii cu atributii in domeniul sigurantei alimentelor, cat si prin laboratoarele independente acreditate.

MTI

Laboratoarele ASP detin capacitate adecvata testarilor, modernizarea aparaturii fiind cuprinsa in planul de investitii. Se elaboreaza documentatia necesara acreditarii.

Personalul de specialitate urmeaza a fi completat prin ocuparea posturilor vacante.

MA

Analiza probelor recoltate din unitatile Ministerului Apararii se face la Centrul de medicina preventiva al Ministerului Apararii, laboratoarele de medicina preventiva din spitalele militare, Laboratorul de testare, analiza si receptie alimente al Comandamentului Logistic Intrunit si Directiile Sanitare Veterinare Judetene si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti in baza prevederilor “Protocolului de colaborare pe linie sanitar veterinara intre Ministerul Apararii si ANSVSA cu nr. 3876/ 007. 2007”.MAI

In MAI functioneaza un laborator de control in domeniul sigurantei alimentelor, respectiv Laboratorul de Epidemiolgie si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament (CMDTA), „Nicolae Kretzulescu” – Bucuresti, care lucreaza pentru unitatile MAI,din Bucuresti si judetul Ilfov si in prezent face determinarile care au fost mentionate mai sus.

Laboratorul de epidemiologie din cadrul CMDTA Nicolae Kretzulescu al MAI, urmeaza sa intocmeasca documentatia necesara autorizarii si acreditarii ISO de catre RENAR.

Prelevarea de probe din alimente in vederea analizelor de laborator, in domeniul sigurantei alimentelor se face de catre medicii inspectori, sanitari si sanitari veterinari in urma suspicionarii de modificari ce pot sa apara la nivelul unor alimente de origine animala si non animala, determinand astfel posibilitatea aparitiei unor riscuri in ceea ce priveste salubritatea acestora sau a unor neconformitati pe linia igienei.

Probele recoltate sunt expediate la DSVSA judetene si respectiv la Laboratorul de Epidemiologie din cadrul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament (CMDTA) „Dr. Nicolae Kretzulescu” – Bucuresti.

Modernizarea aparaturii este cuprinsa in planul de investitii. Directia Medicala a MAI doreste accesarea de fonduri financiare din surse interne si externe (bugetare, UE, etc.).

d)ca acestea au facilitati si echipamente mentinute in stare corespunzatoare pentru a se asigura ca personalul poate efectua controale oficiale in mod eficient si efectiv.

ANSVSA

Atat in cadrul instruirilor cat si urmare a Notelor de serviciu transmise de catre Directiile de specialitate din cadrul ANSVSA, catre structurile de la nivel judetean, sunt prezentate echipamentele si facilitatile necesare pentru desfasurarea controalelor oficiale in mod corespunzator.

Verificarea gradului in care structurile judetene sunt dotate pentru a efectua inspectiile si controalele in mod adecvat se realizeaza prin solicitatarea de informatii care sunt centralizate la nivelul ANSVSA cat si prin verificari la fata locului realizate de catre Directia de inspectii din cadrul ANSVSA.

ANPC

Structurile judetene sunt dotate pentru a efectua inspectiile si prelevarile de probe in mod adecvat.

Verificarea se realizeaza prin solicitarea de informatii care sunt centralizate la nivelul ANPC, iar dotarea se face in functie de fondurile bugetare alocate.

MAPDR

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara:

  • laboratoarele de analiza dispun de aparatura perfomanta (gazcromatografe, lichid cromatografe, RT-PCR etc.) necesara efectuarii analizelor pentru depistarea si identificarea organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale si analizelor fizico-chimice pentru produsele de protectia plantelor;
  • dispune de mijloacele necesare asigurarii unui contact permanent cu specialisti din laboratoare similare din UE si participa periodic la ring-teste organizate de laboratoarele din alte state UE sau non-UE.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale este dotat in momentul de fata cu un GC-MS, un GC-GC-MS-TOF,un LC-MS si un LC-MS-MS. Aceste echipamente si personalul calificat (7 cu studii superioare si 3 cu studii medii, in domeniul chimiei) din cadrul laboratorului, permit determinarea unui numar de 128 de reziduuri de pesticide pe 2500 probe de legume, fructe si cereale.

Organismele oficiale responsabile de control in domeniul fitosanitar au facilitati si detin echipamente care sunt conforme cu cerintele Regulamentului 882/2004 CE pentru ca personalul sa efectueze controale oficiale in mod eficient si efectiv. Dotarea laboratoarelor cu echipamentele a fost realizata prin programe Phare, Sapard si din bugetul national iar completarea echipamentelor, intretinerea acestora si achizitionarea de consumabile, reactivi etc. se face in functie de necesar si din fondurile bugetare alocate.

MTI

Exista facilitati care asigura personalului efectuarea in mod eficient a controalelor, cum ar fi: facilitati de transport: autoturismele unitatii, permise de transport feroviar; facilitati de control in zone cu acces restrictionat: aeroporturi, porturi.

MA

Ministerul Apararii dispune de echipamente si mijloace necesare desfasurarii in bune conditii de catre personalul de specialitate a controalelor oficiale.

MAI

Dotarile si structura de personal angajat este cea prezentata, fiind in functie de statul de organizare a MAI si fondurile financiare alocate de la bugetul de stat in acest domeniu.

e)ca acestea au imputernicirile legale pentru a efectua controale oficiale si pentru a lua masurile prevazute de prezenta hotarare;

ANSVSA

Directia de inspectie

Obligatia efectuarii de controale oficiale precum si a aplicarii de masuri in cazul depistarii de neconformitati fata de legislatia in vigoare este stabilita in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor, Hotararea Guvernului nr. 925/2005, pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor si Hotararea Guvernului nr. 984/2005, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele saniatre veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.MAPDR/Agentia Nationala Fitosanitara

Inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala sunt imputerniciti legal sa efectueze controale oficiale si sa dispuna masurile ce se impun in conformitate cu:

- Hotararea Guvernului nr. 563/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanta Guvernului nr. 136/2001, privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;

Ordonanta de Urgenta nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitare;

- Ordonanta de Urgenta nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura.

ANPC

Hotararea Guvernlui nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor reprezinta cadrul legal care stabileste domeniul in care se desfasoara controlul, prelevarea de probe, cat si puterea legala de a dispune masurile ce se impun pentru limitarea consecintelor comercializarii/oferirii gratuite a produselor si serviciilor.

Masurile ce se dispun sunt stabilite in Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, inspectorii desfasoara controale in baza ordinelor emise de conducerea institutiei.

MTI

Personalul care realizeaza controale oficiale in domeniul alimentului are pregatire de specialitate (studii superioare medicale/medicina veterinara, specializari, respectiv studii medii de igiena/veterinare). Imputernicirea legala in baza careia ASP efectueaza controalele oficiale este in primul rand Hotararea Guvernului nr. 312/2004 de functionare si organizare a ASP, urmand legislatia emisa de foruruile coordonatoare (ANSVSA si MS) precum si imputernicirile date prin emiterea legitimatiilor de inspectie sanitara.

MA

Conform atributiilor medicilor veterinari oficiali stipulate in Ordonanata Guvernului 42/2004,Ordinul Ministrului 74/008.2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspectiei de sanatate publica si a inspectiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in Ministerul Apararii si Hotararea Guvernului nr. 984/2005, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele saniatre veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

MAI

Personalul care realizeaza controale oficiale in domeniul sigurantei alimentelor are pregatire de specialitate, respectiv:

studii superioare medicale/medicina veterinara, specializari, masterate, doctorate, cursuri postuniversitare;

studii medii de igiena / veterinare – instruiri de specialitate.

Imputernicirea legala in baza careia reteaua medicala de specialitate privind siguranta alimentelor a MAI efectueaza controalele oficiale - in baza legitimatiilor de „inspector sanitar de stat sau medic veterinar oficial”, emise de catre forurile abilitate (MS si ANSVSA).

f) ca acestea dispun de planuri de contingenta in aplicare si sunt pregatite sa implementeze astfel de planuri in cazul unei situatii de necesitate;

ANSVSA

Directia de Sanatate Animala

Directia de Sanatate Animala din ANSVSA a elaborat patru planuri de contingenta si manualele operationale aferente pentru: pesta porcina clasica (Decizia Comisiei 19/2007), pentru influenta aviara (Decizia Comisiei 24/2007), pentru boala de Newcastle (Decizia Comisiei 24/2007), pentru febra aftoasa (Decizia Comisiei 18/2007). De asemenea, a fost elaborat si planul de contingenta pentru blutongue, inca neaprobat, si care nu are inca un manual operational.

g) ca operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate in domeniul alimentar sunt obligati sa se supuna oricarei inspectii efectuate in conformitate cu prezenta hotarare si sa asiste personalul autoritatii competente in indeplinirea sarcinilor acesteia.

ANSVSA

Directia de inspectii

Conform Hotararii Guvernului nr. 984/2005, cu modificarile si completraile ulterioare se sanctioneaza cu amenda de la 2500 lei la10000 lei, refuzul de a permite inspectorilor autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente accesul in unitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sau obstructionarea autoritatilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente de a-si exercita atributiile stabilite prin lege (art. 6, lit b, pct.1).

De asemenea se sanctioneaza refuzul persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevazute de legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru animale vii produse si subproduse de origine animala.(art. 6,lit. b pct 2.).

MAPDR/Agentia Nationala Fitosanitara

In activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, se aplica urmatoarele sanctiuni:

amenda de la 1000.000 lei la 3000.000 lei obtructionarea organelor de carantina fitosanitara in exercitarea atributiilor lor privind controlul respectarii reglementarilor fitosanitare de catre importatorii, exportatorii, comerciantii, producatorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare alta persoana implicata in producerea sau circulatia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate;

amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informatiilor solicitate, in scris, de catre organele de carantina fitosanitara in termenul stabilit de acestea;

amenda de la 000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari in locurile prevazute la art. 8 lit. a).

In activitatea de control al respectarii regimului produselor de protectie a plantelor in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura si Ordonanta de Urgenta nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitare, se aplica urmatoarele sanctiuni:

cu amenda de la 100 de lei la 2.000 de lei:

a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare;

b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului;

c) ridicarea de la furnizori cu buna stiinta a unor produse de protectie a plantelor necorespunzatoare sub aspectul calitatii si al ambalarii;

d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fara respectarea instructiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor si conditiile de efectuare a tratamentelor;e) refuzul de a permite accesul autoritatilor in locurile in care se efectueaza controlul, precum si refuzul pentru ridicarea probelor de analiza;

cu amenda de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:

a) refuzul de a permite efectuarea actiunilor de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi, de catre unitatile fitosanitare;

b) publicitatea pentru produse de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei;

c) prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor fara autorizatie pentru prestari de servicii;

d) utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) fara autorizatie de utilizare;

e) tratarea si comercializarea de samanta tratata cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre/si la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/ neinregistrate, precum si detinerea si utilizarea de astfel de samanta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;

f) refuzul din partea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor - fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori si utilizatori - de a transmite informatiile solicitate de catre unitatea fitosanitara;

g) comercializarea de produse de protectie a plantelor fara etichete, cu etichete necorespunzatoare sau in ambalaje neautorizate;

h) neprezentarea operatorilor economici inregistrati/autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) in vederea inregistrarii la inspectoratele judetene de politie, precum si la inspectoratele judetene pentru protectia muncii;

i) netinerea evidentei operatiunilor cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) intr-un registru special si necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de catre fabricanti, importatori si comercianti inregistrati;

cu amenda de la 3.000 de lei la 7.000 de lei si confiscarea marfii:

a) punerea in vanzare a produselor agricole recoltate inainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament;

b) comercializarea produselor de protectie a plantelor cu termen de garantie expirat sau in afara parametrilor omologati. Cheltuielile rezultate in urma efectuarii analizelor de laborator se suporta de catre comercianti;

c) utilizarea in agricultura si in silvicultura a produselor de protectie a plantelor neomologate;

d) punerea in consumul animalelor sau al populatiei a semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor sau a subproduselor obtinute prin prelucrarea acestor seminte;

e) utilizarea ambalajelor de produse de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate;

cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:

a) comercializarea produselor de protectie a plantelor fara certificat de inregistrare;

b) vanzarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;

c) depozitarea produselor de protectie a plantelor, precum si a materialului semincer tratat in spatii neautorizate sau cu nerespectarea conditiilor de depozitare;

d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre fabricanti, importatori, comercianti si distribuitori;

e) crearea de stocuri de produse de protectie a plantelor peste nevoile de utilizare;

f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) si a celor pentru care exista reglementari nominale privind interzicerea utilizarii cu mijloace avio;

g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului, fara aprobare;

h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate;

i) utilizarea produselor de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj;

j) deversarea pe sol sau in ape a solutiilor de produse de protectie a plantelor ramase neutilizate, precum si a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor si a ambalajelor de produse de protectie a plantelor.'

ANPC

Prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5000 lei la 10000 lei sau munca in folosul comunitatii (art.51 alin.1) impiedicarea, sub orice forma, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora.

MTI

Conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate republicata in Monitorul Oficial nr. 325 din 24 aprilie 2008, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si 4000 lei neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control la efectuarea acestuia.

MAI

Sanctiunile sunt reprezentate de:

planuri de conformare;

suspendarea activitatii;

sanctiuni disciplinare, administrative, finaciare sau penale, dupa caz.

In conformitate cu legislatia din domeniu (Hotararea Guvernului nr. 984/2005, Legea nr. 98/1994, cu modificarile si completarile ulterioare), subliniata prin ordinele de ministru ce confirma aplicabilitatea in raza de activitate in domeniul sigurantei alimentelor a retelei medicale a MAI.

  • Agricultura ecologica

Cerintele de control prevazute de legislatia in vigoare sunt aplicate de organismele de control in scopul urmaririi provenientei produselor ecologice, pe tot parcursul lantului de productie, procesare si distributie.

Persoanele care efectueaza controalele oficiale trebuie sa fie independente de toate partile implicate, impartiale si integre. Organismul de control si persoana responsabila de realizarea inspectiei nu trebuie sa fie producatorul, procesatorul, furnizorul, utilizatorul sau distribuitorul produselor supuse inspectiei si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre persoanele indicate mai sus. Organismul de inspectie si certificare si personalul sau nu trebuie sa fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea sa influenteze deciziile lor.

In toata activitatea de control se va aplica principiul confidentialitatii.

In vederea prelevarii de probe, organismele de inspectie si certificare trebuie sa dispuna de un laborator propriu acreditat de organismul national de acreditare sau sa aiba un contract de colaborare cu un astfel de laborator pentru a executa toate analizele si determinarile utile pentru controlul si certificarea produselor agroalimentare ecologice.

MADPR, prin Compartimentul de specialitate va adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca un operator care respecta prevederile legale privind agricultura ecologica si care achita contributia sa la cheltuielile de inspectie si certificare are acces la sistemul de inspectie si certificare.

Organismul national de acreditare RENAR are obligatia de a transmite din oficiu la MAPDR rapoartele de evaluare periodica a organismelor de inspectie si certificare, precum si de a informa MAPDR cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea sau expirarea acreditarii conform standardului european EN 45011 ,,Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor” si/sau la reinnoirea acesteia.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 911
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site