Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


PLAN DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micPLAN DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII

Cap.1. Informatii de ordin administrativ care privesc santierul:

Denumirea lucrarii: Alimentare cu energie electrica SC GALBEN SRL
Adresa santierului com. Robanesti, jud.Dolj

Beneficiar: SC GALBEN SRL

Proiectant: SC MARKETING&MANAGEMENT SRL Slatina, Tel: 0249-432187

Cap.2. Masuri generale de organizare a santierului:

Scopul: respectarea legislatiei si a normelor specifice de securitate a muncii in vigoare, eliminarea factorilor de risc cu potential de accidente si preintampinarea producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Tipul lucrarilor executate: lucrarile de alimentare cu energie electrica sunt lucrari executate de catre personalul apartinand unei(unor) unitati specializate de constructii montaj, in instalatii electrice aflate in exploatare si se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice in care se lucreaza, pe baza de autorizatiei de lucru.

Cerinte privind personalul de executie: personalul care este implicat in executia lucrarilor trebuie sa indeplineasca conditiile de sanatate(fizica si psihica), calificare si autorizare prevazute in Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

Reglementarea responsabilitatilor si raspunderilor pentru aplicarea si respectarea Legii la executarea lucrarilor de catre personalul apartinand unitatii specializate de constructii montaj in instalatiile electrice aflate in exploatare, se va face prin incheierea unei Conventii de lucrari si prin intocmirea Programului de lucrari, incheiate cu unitatea care gestioneaza si exploateaza instalatia respectiva.

Conventia de lucrari creaza cadrul organizatoric pentru colaborarea si circulatia informatiilor intre cele doua structuri organizatorice, inclusiv intre subunitatile acestora, in vederea redactarii si aprobarii Programului de lucrari. Personalul apartinand unitatii(unitatilor) specializate de constructii montaj are calitatea de „personal delegat” in instalatiile electrice aflate in exploatare.

Conventia de lucrari trebuie sa contina:

-delimitarile intre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune

-responsabilitatile privind masurile de securitatea muncii(cerinte privind instruirea si autorizarea

personalului, stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor,

dotarea si utilizarea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru, etc.

-obligatiile entitatii de exploatare a instalatiei electrice de a instrui personalul delegat asupra conditiilor

specifice de securitate a muncii proprii instalatiei in care urmeaza sa se lucreze

-obligatiile reciproce la executarea lucrarilor

-obligatia respectarii zonei de lucru

-realizarea semnalizarilor rutiere pentru zona de lucru

-modul de lucru cu foc deschis

-programe de lucrari

-alte prevederi

Pentru punerea in practica a celor de mai sus, conducatorul santierului va avea, pe langa alte sarcini, si responsabilitatea organizarii santierului pe probleme de securitatea si sanatatea muncii, si va avea, in aceasta calitate, urmatoarele atributii:

-sa asigure evaluarea riscurilor de accidente la locul de munca

-sa tina legatura cu institutiile de specialitate(Inspectia Muncii, unitati sanitare)

-sa tina legatura cu unitatea care gestioneaza si exploateaza instalatiile electrice

-sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor

de munca

-sa asigure instruirea si informarea personalului, in probleme de protectia muncii, la locul de munca

-sa avizeze dotarea personalului cu mijloace de protectie individuala

-sa propuna sanctiuni pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii

Cap.3. Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor:

Riscurile care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor sunt urmatoarele:

-risc electric(atingere directa)

-risc propriu sarcinii de munca(solicitare fizica-efort static, efort dinamic)

-risc mecanic(deplasari ale utilajelor, autoblocari ale miscarilor functionale ale echipamentelor tehnice,

rostogoliri ale stalpilor, etc.)

-caderi de la inaltime

Lucrarile care pot prezenta riscuri sunt urmatoarele:

-saparea santurilor pentru LES 0,4 kV

-derularea, intinderea si montarea cablurilor

-plantarea stalpilor

-derularea, intinderea si montarea conductoarelor

Descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor va fi prezentata in cadrul

instructajului la locul de munca, care se va realiza pe baza normelor specifice de securitatea muncii si a instructiunilor proprii, elaborate pentru locul de munca, si va cuprinde informatii privind:

-riscurile de accidente si imbolnavire profesionala specifice locului de munca

-prevederile normelor specifice de securitatea muncii si ale instructiunilor proprii

Prezentarea acestora se va face in baza unui material scris.

Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea ce urmeaza a fi desfasurata.

Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a efectuat instructajul a verificat ca persoanele supuse instructajului si-au insusit cunostiintele de protectie a muncii.

Cap.4. Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala:

-la saparea santurilor in locuri prin care trec conducte, saparea se va executa cu atentie deosebita, iar incepand de la adancimea de 0,4m saparea se va executa numai cu ajutorul lopetilor, fara alte scule, pentru a evita deteriorari sau accidente.

-santurile trebuie ingradite si prevazute cu semne materiale si/sau luminoase de avertizare corespunzatoare. In zona de traversare a trotuarelor sau a aleilor pietonale se vor monta podete cu balustrada pentru pietoni.Incarcarea, descarcarea si manipularea tamburelor cu cablu se va face respectand urmatoarele reguli:

-incarcarea se va executa, de regula cu ajutorul utilajelor de ridicare(automacara, autoincarcator) sau cu mijloace de mica mecanizare(scripeti, palane) folosind axe si cabluri dimensionate corespunzator sarcinii de ridicat

-in mijlocul de transport tamburele se asaza cu sensul de rostogolire pe directia de circulatie si vor fi fixate prin ancorari sau pene solide si suficient de mari; se interzice transportul persoanelor pe aceeasi platforma cu tamburele

-descarcarea se va executa fie:

-cu automacaraua-la descarcarea tamburului muncitorii nu trebuie sa stea sub carligul macaralei si sub

tamburul manevrat

-manual, pe un plan inclinat rezemat la capete; tamburul trebuie retinut cu franghii sau cabluri dinspre partea

opusa miscarii, urmarindu-se deplasarea corecta a tamburului pe planul inclinat; este interzisa stationarea

personalului in directia de deplasare a tamburului sau in apropierea planului inclinat; operatiile de corectare

a deplasarii la sol trebuie sa se execute cu ajutorul unor rangi lungi sau al unor pene cu coada lunga

-manipularea tamburului se va face conform cu fisele tehnologice sau instructiunile tehnice elaborate in acest scop de producatorul cablului

-operatiile de legare-dezlegare a tamburului vor fi realizate de legatorul de sarcina

-derularea si desfasurarea cablului:

-inainte de desfasurarea cablului, tamburul trebuie sa fie ridicat pe ax, sa fie asezat, bine fixat si asigurat in asa fel incat sa nu se clatine sau sa nu se rastoarne in timpul rotirii tamburului la derularea cablului

-in timpul derularii si desfasurarii cablurilor, executantii trebuie sa isi protejeze mainile cu palmare.

Seful de lucrare trebuie sa dirijeze buna desfasurare a procesului tehnologic.

La pozarea manuala a cablului, prin sustinerea lui pe umar, personalul executant trebuie sa poarte umerare, iar lungimea portiunii manevrate si numarul persoanelor trebuie alese astfel incat unei persoane sa-i revina o greutate de maxim 30kg si tot personalul va fi plasat pe aceeasi parte a santului.

In cazul in care pozarea se face pe role, personalul executant care ajuta la tragerea cablului trebuie sa se aseze cu fata spre tambur, la o distanta de cel putin 1m fata de rola din spate, pentru a se evita prinderea mainilor in role.

La executarea lucrarilor se vor lua masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate in zona lucrarii

Perimetrul santierului va fi semnalizat astfel incat sa fie vizibil si identificabil in mod clar.

Executarea lucrarilor de plantarea stalpilor

Ridicarea manuala a stalpilor este admisa numai pentru stalpii sub 500 de kg, folosind capre speciale si furci cu capete metalice rezistente si bine ascutite. Stalpul ridicat trebuie sprijinit in continuare pana la umplerea gropii.

Ridicarea stalpilor folosind macaraua se va face lin si numai prin actionare verticala. Tragerea oblica cu macaraua este interzisa.

In timpul ridicarii stalpului si pana la fixarea in fundatie se interzice stationarea sau trecerea pe sub stalp, pe sub bratul macaralei, pe sub franghiile tachelajului, printre troliul de ridicare si capra de ridicare.

La intreruperea procesului de ridicare a stalpului nu este permisa lasarea acestuia in pozitie suspendata.

Utilajele folosite la ridicarea stalpului nu vor fie eliberate decat dupa fixarea sigura a stalpului in fundatie.

Orice operatie care pericliteaza stabilitatea stalpului nu va fi executata decat dupa o ancorare suplimentara a acestuia care sa mentina stabilitatea. In timpul efectuarii operatiei, urcarea pe stalp sau stationarea membrilor formatiei de lucru langa acesta sunt interzise.

Ridicarea manuala pe stalpi a materialelor, a sculelor, a dispozitivelor de lucru se va face cu ajutorul franghiilor sau scripetilor (unde e cazul). Membrii formatiei care actioneaza franghia de ajutor sau dispozitivul de ridicare a sarcinii vor sta in lateral fata de aceasta. Executantul aflat pe stalp supravegheaza ridicarea stand langa generatoarea stalpului asigurandu-se cu franghia centurii complexe.

La executia lucrarilor in zone locuite se vor lua masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate langa stalpii la care sau pe care se lucreaza.

Executarea lucrarilor de derulare, intinderea si montarea conductoarelor

La derularea conductorului de pe tambur , executantul care face verificarea conductorului trebuie sa stea lateral, in afara zonei in care ar putea fi lovit de rasturnarea accidentala a tamburului si trebuie sa poarte manusi de protectie (palmare). Cand derularea se face manual prin tragerea pe umeri a conductorului, membrii formatiei de lucru trebuie sa fie echipati cu umerare si palmare. Conductorul trebuie purtat de catre toti membrii formatiei angajati in tragere pe acelasi umar.

La derularea conductorului, pozitia membrilor formatiei de lucru trebuie sa fie stabilita de seful de lucrare astfel incat la desprinderea accidentala dintr-o clema de prindere sau la ruperea cablului de tractiune conductorul sa nu-i loveasca. In cazul blocarii unei role sau a agatarii conductorului, derularea se opreste si se va relua numai dupa indepartarea defectiunii.

Lucrarile de montare a conductoarelor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se modifice echilibrul stalpilor.

La lucrarile de montare a conductoarelor in zone locuite sau la traversari ale cailor de circulatie, trebuie luate masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zona de lucru. Se vor posta membrii ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul. Pe soselele cu trafic intens se va realize o semnalizare avansata, in ambele sensuri de circulatie la o distanta de minimum 50 de m fata de zona in care se lucreaza.

La executarea lucrarilor la inaltime se vor lua masurile specifice de securitatea muncii conform Legii

Perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizat astfel incat sa fie vizibil si identificabil in mod clar.

Cap.5.Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii:

-Activitatile profesionale desfasurate pe santier se vor organiza astfel incat solicitarile impuse de specificul muncii, mediului de munca, relatiile om-masina si relatiile psiho-sociale ale colectivului de munca sa corespunda capacitatilor fiziologice si psihologice ale salariatilor

-Timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi, precum si intensitatea acesteia, se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare, luand in considerare particularitatile activitatilor profesionale, existenta factorilor de risc si capacitatea de adaptare a personalului

-Locurile destinate operatiilor de incarcare-descarcare si depozitare, precum si caile de acces la acestea vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform relementarilor in vigoare

-Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare-descarcare si transport, se va face functie de natura si greutatea materialelor care se manipuleaza, de natura terenului, caii de comunicatie si a conditiilor de transport

-Rampele de incarcare-descarcare se construiesc se construiesc astfel incat cota lor superioara sa fie la nivelul platformei mijlocului de transport

-Locurile destinate pentru operatiile de incarcare-descarcare a autovehiculelor vor fi prevazute cu drumuri de intoarcere cu raza de curbura care sa permita manevrarea nepericuloasa a acestora

-Conditiile impuse mijloacelor si instalatiilor de transport pentru materiale, manipularea si depozitarea materialelor, sunt precizate in Normele specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Cap.6. Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea:

-Caile de circulatie din santier vor avea latimea stabilita in functie de gabaritele mijloacelor de transport utilizate si dimensiunile materialelor transportate, vor fi marcate vizibil pentru a fi usor de recunoscut, vor avea legaturi cat mai directe cu caile de evacuare si vor fi mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida si in siguranta a persoanelor in caz de pericol

-Operatiile de incarcare-descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai de salariati special instruiti, sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest scop. Se interzice folosirea tinerilor sub 16 ani la efectuarea operatiilor manuale de incarcare-descarcare si transport si a tinerilor sub 18 ani la operatiile cu materiale si produse periculoase

-Inaintea inceperii operatiilor de incarcare-descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare-Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendiu, explozie. La stivuirea materialelor in depozit, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a pardoselii. Sarcina maxima a pardoselii va fi afisata la loc vizibil

-Incarcarea-descarcarea materialelor explozive, toxice, a celor care formeaza amestecuri explozive, a lichidelor usor inflamabile, a gazelor combustibile si toxice, comprimate, lichefiate sau dizolvate, se vor face numai in locuri special destinate si amenajate in acest scop si conform instructiunilor de manipulare ale producatorilor. In interiorul zonelor de lucru cu aceste materiale sunt interzise accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau orice foc deschis, precum si utilizarea uneltelor sau incaltamintei din materiale care produc scantei

-Rezidurile industriale solide, in functie de natura si gradul lor de periculozitate, se colecteaza, depoziteaza, transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestor activitati.

-Pentru executarea lucrarilor este obligatorie dotarea numai cu mijloace de protectie certificate de catre organismele abilitate. Acestea trebuie sa fie utilizate conform instructiunilor producatorilor. Prezentarea la incercari periodice sau ocazionale a mijloacelor de protectie trebuie sa fie in grija persoanei care le are in inventar. Inainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protectie, personalul care le foloseste este obligat sa faca o verificare vizuala a acestuia privind starea tehica generala, nedepasirea termenului de incercare periodica, tensiunea la care este permisa utilizarea si compararea cu tensiunea nominala a instalatiei in care urmeaza sa fie utilizat.

Cap.7. Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia:

-Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa asigure mijloace si dispozitive de semnalizare de securitate si sanatate, adecvate locurilor de munca sau situatiilor periculoase si sa ia masuri pentru mentinerea acestora in stare de functionare.

-Semnalizarea de securitate si sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor, si se realizeaza dupa caz, in maniera permanenta sau ocazionala

-Semnalizarea permanenta se realizeaza prin panouri indicatoare si/sau culori de securitate, cand se refera la o interdictie, avertisment, obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim-ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor, prin etichete(pictograme sau simboluri) in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase, prin panouri de avertizare adecvate sau etichete in cazul suprafetelor/incintelor utilizate pentru incarcarea-descarcarea si depozitarea substantelor periculoase, prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie

-Semnalizarea ocazionala se realizeaza prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionareasupra unor evenimente periculoase, sau prin gest-semnal sau comunicare verbala in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.

Cap.8. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie:

Masuri igienico- sanitare :

-Locul de munca va fi asigurat cu dotari social-sanitare in functie de necesitatile fiziologice ale personalului si de caracteristicile proceselor de munca si ale mediului de munca

In apropierea posturilor sau punctelor de lucru, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri ecologice, separate pentru barbati si femei.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

-In cazul in care, in unitate se organizeaza cantine, microcantine, sali de servire a mesei, puncte alimentare sau orice alta forma de desfacere a alimentelor, acestea trebuie sa corespunda normelor de igiena alimentatiei.

Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa si obiecte sanitare pentru asigurarea igienei personale.

Lucratorilor li se va asigura apa potabila si eventual alta bautura nealcoolica, in cantitati suficiente.

-In cazul cand se folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare cu apa potabila sau industriala, se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor, precum si standardele de calitatea apei.

Incaperi pentru odihna si/sau cazare :

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii sau distantei santierului.

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

Incintele de cazare mobile, care sunt folosite doar in cazuri exceptionale, trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar suficient.

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinandu-se seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

In incintele pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

Cap.9. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in acest sens;

Antreprenorul trebuie sa asigure locul de munca cu truse medicale cu materiale sanitare si substante adecvate luarii de masuri urgente corespunzatoare accidentelor posibile care s-ar putea produce in timpul executiei lucrarilor pentru ca acordarea primului ajutor sa se poata face in orice moment.

Continutul truselor trebuie sa fie conform reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii Publice pentru riscurile procesului de munca.

Primele ingrijiri medicale ce pot fi acordate accidentatului si modul de solicitare a asistentei medicale, trebuie sa fie cunoscute de intregul personal, astfel incat primul ajutor in caz de accidentare sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul de catre orice persoana .

Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti pentru a acorda primul ajutor pentru accidente generate de curentul electric, stop respirator, obstructia cailor respiratorii, pierderea cunostintei, plagi si hemoragii, fracturi, traumatisme ale toracelui, ale capului, ale coloanei vertebrale, ale muschilor, ligamentelor si articulatiilor.

Un panou de semnalizare amplasat la loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de urgenta.

In cazul producerii unui accident, interventia imediata a salvatorului trebuie sa aiba in vedere:

-analizarea situatiei, care sa conduca la identificarea naturii accidentului, la depistarea eventualelor riscuri care

persista si a cailor prin care pot fi annihilate pentru a proteja victima si a preveni extinderea accidentului;

-protejarea victimei prin suprimarea sau izolarea riscurilor sau prin scoaterea victimei de sub actiunea riscului;

-examinarea victimei daca sangereaza abundent, raspunde la intrebari, respira, ii bate inima;

acordarea primului ajutor;

-anuntarea accidentului;

-supravegerea victimei si asteptarea echipei de specialitate.

Primul ajutor se acorda la locul unde se gaseste accidentatul actionandu-se rapid dupa urmatoarele reguli:

-examinarea exterioara completa a accidentatului, avand grije sa nu i se agraveze starea sa prin miscari bruste sau

gresite;

respectarea unei asepsii (sterilizare) perfecte.

Salvatorul va acorda primul ajutor in functie de starea victimei:

-daca victima nu vorbeste(este inconstienta) dar respira si are puls sunt necesare-asezarea in pozitie de siguranta,

acoperirea victimei, alarma dupa care supravegherea semnelor vitale pana la sosirea ajutoarelor medicale;

-daca victima nu raspunde, nu respire dar are puls – degajarea cailor respiratorii, compresii abdominale (manevraHeimlich), respiratie “gura la gura” sau “gura la nas”;

-daca victima nu raspunde, nu respire, nu are puls este necesara reanimare cardio-respiratorie;

-daca victima sangereaza abundent se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv, compresie

manuala la distanta;

-daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari se va actiona ca si cum ar avea o fractura evitandu-

se deplasarea sa .

Persoana care anunta serviciul medical de urgenta trebuie sa dea relatii corecte si suficiente despre:

-unde este locul accidentului

-ce s-a intamplat

-daca sunt raniti blocati

-daca drumul este accesibil

cate victime sunt, din care cate sunt in stare grava

ce tipuri de leziuni s-au produs

descrierea in special a leziunilor care pot provoca deces

numele sau si numarul de telefon de la care suna.

Persoanele care au suferit traumatisme grave nu trebuie deplaste inainte de sosirea personalului calificat, in afara cazurilor in care este absolut necesar ca sa fie scoase dintr-o pozitie sau situatie periculoasa care ar putea agrava vatamarea.

Momentele cele mai importante ale transportarii victimei (scoaterea victimei de la locul accidentului, ridicarea ei de la sol, transportul, asezarea) trebuie executate diferentiat, in functie de circumstantele in care s-a produs accidentul, de gravitatea si tipul leziunilor provocate, cat si de numarul salvatorilor prezenti.

Accidentatii vor fi transportati la unitatea sanitara cu ambulanta. Numai in cazul leziunilor usoare, care nu influenteaza functiile vitale ale organismului, accidentatul poate fi transportat cu alt mijloc de transport.

Accidentatii nu vor fi transportati inainte de a fi examinati si de a li se acorda primul ajutor. In mod obisnuit numai cadrele medicale au dreptul sa dispuna ridicarea si transportul victimelor de la locul accidentului. La sosirea ambulantei cadrele de specialitate preiau cazul.

Pana la sosirea ambulantei salvatorul, pe langa manevrele de prim ajutor intreprinse, trebuie sa urmareasca semnele vitale ale victimei-prezenta respiratiei, a pulsului, starea de constienta, cat si efectele primului ajutor acordat– stabilizarea respiratiei, oprirea hemoragiei, starea pansamentelor, pozitia de siguranta.

Cap.10. Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea in munca.

-Subantreprenori si lucratorii independenti participanti la realizarea obiectivului de investitii, vor intocmi propriul plan de securitatea si sanatatea muncii in concordanta cu planul intocmit de antreprenor si vor avea responsabilitatea indeplinirii acestuia.

Coordonator securitatea-sanatatea muncii,

DECLARATIE    PREALABILA

1. Data comunicarii: 20.02.2008

2. Adresa santierului: com. Robanesti, jud.Dolj

3. Beneficiarul lucrarii: SC GALBEN SRL

4. Tipul lucrarii : Alimentare cu energie electrica SC GALBEN SRL

5. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii (numele si adresa):SCMARKETING&MANAGEMENTSRLSlatina,str.Primaverii,nr.14, tel/fax:432187

6. Data prevazuta pentru inceperea lucrarii: 01.03.2008

7. Durata estimativa a lucrarilor pe santier: 0,3 luni

8. Numarul maxim estimat de lucratori pe santier: 5

9. Numarul de antreprenori/ subantreprenori prevazut pe santier: _____ _______ ______ _______

10. Datele de identificare a antreprenorilor/subantreprenorilor selectionati:______________

Coordonator securitatea-sanatatea muncii,


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2941
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site