Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT CIVIL

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTUL DE LEASING
CONTRACTUL DE REPORT
Consideratii generale privind contractele comerciale
CONTRACT CIVIL
CONTRACTUL DE COMISION
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPaRARE COMERCIALA
CONTRACTUL DE CONSIGNATIE
CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL
CONTRACTUL DE CONT CURENT
CONTRACTUL DE GARANTIE REALA MOBILIARA


CONTRACT CIVIL

Nr__________din___________________I. PARTILE CONTRACTANTE

BENEFICIAR:

Denumire societate:

Cod fiscal:

Adresa: ..

Telefon: .

Cont banca: .

Reprezentat prin ญญญญญญญญญญ, director si contabil sef ..

si

EXECUTANT:

Dl/D-na .. domiciliat in ..,str, nr., bl sc. ap..judetultelefon , posesor al actului de identitate serianr.. eliberat de .., codul numeric personal ., in calitate de prestator (executant), pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, in baza art. 942 si urm. din Codul Civil, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il reprezinta activitatea/lucrarea:

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 -    Durata executarii lucrarii care urmeaza sa fie prestata

IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art. 3 - Remuneratia prestatorului pe luna este:

venit brut: .. lei

impozit calculat si retinut (10%): .lei

rest de plata: lei.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.4 - Prestatorul se obliga:

sa presteze activitatea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar.

Art. 5 - Beneficiarul se obliga:

sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale, conform art.3.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - Modificarea oricarei clauze a contractului se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7 - Prezentul contract inceteaza prin indeplinirea obligatiilor de catre parti.

Art. 8 - In cazul in care prestatorul, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice formalitate.

Art. 9 - Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII. LITIGII

Art. 10 - Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art. 11 - Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 12 – Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Art. 13 – Prezentul contract a fost incheiat astazi ., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, PRESTATOR,

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1532
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site