Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE COMODAT

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT
CONTRACTE COMERCIALE
CONTRACTUL DE CREDIT SI GARANTIILE SALE
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA
Model contrat de sponsorizare
CONTRACTUL DE CONSIGNATIE
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Contractul in comertul international - Definitia contractului de comert international


CONTRACT DE COMODAT
PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. S.C. . S.R.L. cu sediul in , str. ., nr. ., judetul ., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .., avand cod fiscal . si cont nr. .. deschis la . in calitate de comodatar, reprezentata prin ..

si

Art. 2. Dl./D-na. ., cu domiciliul in , str. ., nr. ., judetul ., identificat cu B.I. seria . nr. . in calitate de comodant,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul autoturismului marca .. cu nr. de inmatriculare aflat in proprietatea d-lui/d-nei. , in calitate de comodant, pe care S.C. .. S.R.L. se obliga sa il foloseasca ca masina de interventii potrivit scopului sau.

TERMEN

Art. 4. Imprumutul se acorda pe o durata de ani, cu incepere de la data semnarii contractului.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5. Comodantul are dreptul:

- de a primi la scadenta autoturismul imprumutat comodatarului;

- de a exercita, in cazul refuzului de restituire a bunurilor de catre comodatar, actiunea reala in revendicare sau o actiune personala derivata din contract.

Art. 6. Comodatarul are dreptul:

- de a retine bunurile pana la plata cheltuielilor extraordinare, necesare si urgente facute pentru conservarea autoturismului.

Art. 7. Comodantul se obliga:

- sa remita autoturismul la data semnarii contractului, la sediul S.C. .. S.R.L.;

- sa restituie cheltuielile facute de comodatar in vederea conservarii autoturismului pe durata contractului;

- sa suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului.

Art. 8. Comodatarul se obliga:

- sa conserve autoturismul imprumutat;

- sa foloseasca autoturismul potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;

- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.RASPUNDEREA

Art. 9. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea - in tot sau in parte - a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

DAUNE COMINATORII

Art. 10. In cazul in care comodatarul nu restituie autoturismul la sfarsitul contractului, acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de . lei pentru fiecare zi de intarziere.

FORTA MAJORA

Art. 11. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.

Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.

Art. 13. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 14. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi . in 3 exemplare originale, din care unul ramane la comodant, unul la comodatar si unul la notariat.

Semnaturile partilor

COMODATAR,

S.C. .. S.R.L.

COMODANT,

Dl./D-na

Contract de comodat - MODEL

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6697
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site