Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE CONSIGNATIE Sl COMISION

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
CONTRACTUL DE CREDIT SI GARANTIILE SALE
Contractul de leasing - Notiune , caractere juridice si clasificare
Model contrat de sponsorizare
Model contrat de sponsorizare
CONTRACTUL DE COMISION
CONTRACT de asigurari sociale de sanatate
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZA PROTECTIE ORDINE SI CONTROL
CONTRACTUL DE CONT CURENT
CONTRACT DE CONCESIONARE


CONTRACT DE CONSIGNATIE Sl COMISION

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1
S.C. cu sediul in. str. nr. inregistrata la Registrul Comertului al.. sub nr.. reprezentata prin domnul/doamna in calitate de CONSIGNANTA,

si

S.C. cu sediul in str. nr.. inregistrata la Registrul Comertului al.. sub nr.. reprezentata prin domnul/doamna in calitate de parte CONSIGNATARA.

2. SEDIUL MATERIEI

Art.2

In temeiul art. 405 si urm. C. com. si Legii nr.178/1934, modificata prin Legea nr.34/1936, partile contractante au convenit incheierea prezentului contract de consignatie si comision.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Obiectul consta in incheierea de catre CONSIGNATAR cu tertii a unor contracte de vanzare-cumparare pentru vinderea unor bunuri mobile ale CONSIGNANTULUI. Pentru CONSIGNANT, aceste acte trebuie sa constituie fapte de comert.

Art.4

CONSIGNATARUL va plasa si vinde in.. urmatoarele marfuri trimise in consignatie de CONSIGNANT anual: (se va mentiona felul bunurilor si sortimentul, unitatea de masura, originea, cantitatea, pretul cuvenit CONSIGNANTULUI, comisionul cuvenit CONSIGNATARULUI, pretul de vanzare)Bunurile descrise mai sus sunt proprietatea CONSIGNANTULUI si raman in proprietatea acestuia.

Art.5

CONSIGNATARUL nu va plasa si nu va vinde articole similare de alta provenienta direct sau indirect.

Art.6

Bunurile predate ori furnizate CONSIGNATARULUI vor fi facturate pe numele acestuia cu mentiunea 'marfuri date in consignatie', semnand de primirea lor pe duplicatul facturii.

4. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.7

CONSIGNATARUL este obligat:

a) sa ia toate masurile pentru conservarea in buna stare a bunurilor ce i-au fost incredintate;

b) sa tina un registru special relativ la situatia marfurilor si depozitului pe care il va pune la dispozitia consignantului;

c) sa anunte imediat in scris pe consignant din momentul in care se va infiinta vreun sechestru pe marfurile date in consignatie.

d) sa comunice in scris consignantului viciile aparente si viciile ascunse ale bunurilor incredintate;

e) sa suporte toate cheltuielile de conservare si desfacere a bunurilor predate in consignatie;

f) sa asigure bunurile incredintate la o societate de asigurare acceptata de consignant;

g) sa vanda bunurile incredintate numai in conditiile stabilite in contract;

h) sa il instiinteze pe consignant la urmatoarele termene.. despre vanzarile facute;

i) sa remita consignantului, la urmatoarele termene.. pretul tuturor bunurilor vandute contra numerar, precum si toate sumele obtinute din incasarea creantelor rezultate din vanzarea acestor bunuri, pana la concurenta preturilor, precum si garantiile primite de la cumparator;

j) sa restituie consignantului bunurile incredintate spre vanzare, daca nu au fost vandute in termenul stabilit in contract;

k) sa nu inlature sau sa distruga ambalajele, etichetele, marcile sau alte insemne ale bunurilor incredintate in consignatie;

l) sa nu savarseasca acte de concurenta neloiala impotriva consignantului.

Art.8

CONSIGNANTUL este obligat:

a) sa predea consignatarului bunurile care vor fi vandute;

b) sa plateasca consignatarului comisionul stabilit in contract;

5. DREPTURILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.9

CONSIGNATARUL are dreptul:

a) in cazul in care vanzarea se face pe credit, sa faca fata de debitori si fata de terti, in mod valabil, orice acte asupra creantei si va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare;

b) sa acorde credite numai comerciantilor din bransa, pe termen de maximum 90 de zile, pe baza de cambii acceptate sau bilete la ordin;

c) sa refuze bunurile incredintate de consignant in cazul in care starea acestora este necorespunzatoare.

Art.10

CONSIGNANTUL are dreptul:

a) sa dispuna oricand de bunurile date in consignatie;

b) de a relua si ridica oricand, integral sau partial, bunurile incredintate, fara preaviz, indiferent daca contractul a fost incheiat pe o durata determinata;

c) de a controla si verifica, oricand, bunurile incredintate consignatarului si de a proceda la inventarierea lor;

d) sa modifice oricand, in mod unilateral (in absenta unei clauze contrare), conditiile de vanzare, modificari care sunt obligatorii pentru consignatar, din momentul in care i-au fost aduse la cunostinta in scris.

Art.11

Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare, partile contractante isi aleg domiciliile mentionate in preambulul prezentului contract.6. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art.12

Pretul marfurilor va fi semnat de catre consignant prin factura de consignatie si tot ceea ce va putea obtine consignatarul peste acest pret de revanzarea marfurilor, reprezinta comisionul sau.

Art.13

Revanzarea marfurilor se va face de catre consignatar, pe riscul si raspunderea sa, pretul fiindu-i achitat in numerar conform facturii de consignatie si in modul specificat mai jos.

Art.14

Decontul si regularizarea situatiei marfurilor se vor face de consignatar la inceputul fiecarei luni, avand obligatia ca pentru marfurile vandute in cursul lunii precedente decontului, sa remita pretul cel mai tarziu in. zile de la data decontului.

Prin acordarea acestui termen nu se modifica natura conventiei intre parti in ce priveste marfurile ce sunt si raman proprietatea consignantului si sunt incredintate consignatarului cu titlu de depozit.

7. DURATA

Art.15

Durata prezentului contract este de. ani, incepand de la data de pana la data de., putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin zile inainte de expirare.

8. PACT COMISORIU EXPRES

Art.16

Daca CONSIGNATARUL nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se reziliaza de drept fara somatie, punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea CONSIGNANTULUI, acesta fiind in drept sa ridice toate marfurile date in consignatie. CONSIGNANTUL poate totusi opta intre rezilierea de plin drept a contractului si obligarea CONSIGNATARULUI la executare.

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.17

Partea care isi executa cu intarziere obligatiile contractuale va plati penalitati de intarziere de % din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere.

Art.18

Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese (in cuantum de..).

10. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In nici un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-i onora toate obligatiile pana la aceasta data.

11. LITIGII

Art.20

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.21

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.22

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

12. ALTE CLAUZE

Art.23

Prezentul contract de consignatie s-a incheiat azi, in exemplare, din care exemplare pentru CONSIGNANT si .. exemplare pentru CONSIGNATAR.

CONSIGNANT

CONSIGNATAR

Contract de comision si consignatie - MODEL

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2449
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site