Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

RASPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE INVATAMANT

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micRASPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE INVATAMANT1. Disciplina muncii, raspunderea disciplinara, abateri disciplinare si sanctiuni disciplinare

Disciplina muncii este o conditie esentiala si indispensabila desfasurarii activitatii intr-o unitate, in conditii de eficienta. In virtutea raportului de subordonare existent intre salariat si angajator, salariatul trebuie sa respecte obligatiile generale de munca prevazute in actele normative, contractul colectiv de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern, dar si masurile dispuse de angajator (prin decizii, note de serviciu, ordine verbale) in exercitarea atributiilor sale de coordonare, indrumare si control.

Respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca constituie o obligatie de baza a fiecarui salariat, indiferent de postul pe care iI ocupa. Potrivit art. 39 (2) b) din Codul muncii (Legea 53/2003), obligatia de a respecta disciplina muncii se naste, pentru fiecare angajat in parte, de la data incheierii contractului individual de munca.

Raspunderea disciplinara intervine in cazul in care salariatul savarseste, cu vinovatie, o abatere de la obligatiile de serviciu, inclusiv de la normele de comportare, numita abatere disciplinara. Deci pentru a naste raspunderea disciplinara, este necesar ca salariatul sa savarseasca o abatere disciplinara.

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiunile disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

Sanctiunile disciplinare sunt mijloace de constrangere prevazute de lege, cu un pronuntat caracter educativ, avand ca scop apararea ordinii disciplinare, in vederea indeplinirii obligatiilor de serviciu si respectarii normelor de comportare si prevenire a unor acte de indisciplina.  

Mentionam existenta a doua categorii de sanctiuni disciplinare:

sanctiuni reglementate de Codul muncii (Legea 54/2003);

sanctiuni reglementate de Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

IMPORTANT

. Sanctionarea disciplinara a personalului nedidactic din invatamant se face cu respectarea regulilor procedurale generale reglementate de Codul muncii (Legea 54/2003) .

. Sanctionarea disciplinara a personalului didactic si didactic auxiliar se face cu respectarea regulilor procedurale prevazute de art. 115-123 din Statutul personalului auxiliar (Legea 128/1997).

Prin urmare, raspunderea disciplinara a personalului nedidactic este reglementata de Codul muncii (Legea 53/2003), iar raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de conducere, de indrumare si control este reglementata de Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

2. Sanctionarea elevilor

Motive de sanctionare

Potrivit art. 157 (3) din Legea 84/1995 (Legea Invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare), drepturile si indatoririle elevului sunt stabilite prin regulamentul elaborat de Ministerul Educatiei Nationale.

Potrivit art. 118 (1) din R.O.F.U.I.P., elevii care savarsesc fapte prin care se incalca  dispozitiile legale, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora.

Prin urmare, elevii pot fi sanctionati:

a)        pentru tinuta indecenta si comportare necivilizata [art. 111 (1) din R.O.F.U.I P];

b)        pentru savarsirea faptelor mentionate in art. 112 (2) din R.O.F.U.I.P.:

distrugerea documentelor scolare, ca de exemplu: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.

deteriorarea bunurilor din patrimoniul unitatii;

aducerea si difuzarea in unitatea de invatamant de material care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;

organizarea si participarea la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor;

blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant ;

detinerea si consumarea, in perimetrul unitatii de invatamant si in afara ei, a drogurilor, bauturilor a1coolice, tigarilor etc.;

introducerea in perimetrul unitatii de invatamant a oricaror tipuri de arme sau alte instrumente, ca de exemplu: munitie, petarde, pocnitori etc., care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant;

posedarea si difuzarea de materiale cu caracter obscen si pornografic;

utilizarea telefoanelor celulare in timpul orelor de curs, al examenelor si al cursurilor;

lansarea de anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant;

aducerea de jigniri si manifestare agresiva in limbaj si comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant;

c)        pentru deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant [art. 132 (4) din R.O.F.U.I.P.];

d) pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare primite gratuit [art. 132 (4) din R.O.F.U.I.P.];

e) pentru savarsirea altor fapte, care constituie abateri disciplinare, mentionate in regulamentul intern, in R.O.F.U.I.P. sau in alte acte normative [art. 101 (2)].

IMPORTANT

Se impune ca in regulamentul intern, elaborat in conformitate cu prevederile legale, sa se defineasca 'tinuta decenta si comportarea civilizata' si sa se precizeze ca 'tinuta indecenta si comportamentul necivilizat' sunt considerate abateri disciplinare si se sanctioneaza ca atare.

2.2.Sanctiuni aplicate elevilor

Potrivit art. 118 (2) din R.O.F.U.I.P., sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt ur-

matoarele

a) observatie individuala;

b) mustrare in fata c1asei si/sau in fata Consiliului c1asei/Consiliului profesoral;

c) mustrare scrisa;

d) retragerea temporara sau definitiva a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinara la o clasa paralela;

g) mutarea disciplinara la o alta unitate de invatamant, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;

h) preavizul de exmatricularel;

i) exmatriculare (cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu; fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant; din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pe o perioada de timp).

IMPORTANT

Orice alta sanctiune, in afara celor mentionate in R.O.F.U.I.P., nu este legala; in consecinta, in regulamentul intern nu pot fi prevazute alte sanctiuni.

Conform art. 90 din Legea 272/2004 (Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului), 'sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice forma, precum si privarea copilului de drepturile sale de natura sa puna in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, atat in familie cat si in orice institutie care asigura protectia, ingrijirea si educarea copiilor'.

Conform art. 157 (l) din Legea 84/1995 (Legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare), 'in institutiile si unitatile de invatamant sunt interzise pedepsele corporale. Personalul didactic care practica asemenea metode va fi sanctionat administrativ in functie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii'.

Conform art. 265 (I) din Legea 53/2003 (Codul muncii) 'amenzile disciplinare sunt interzise'.

Procedura de sanctionare

In R.O.F.U.I.P. nu este mentionata procedura de sanctionare disciplinara a elevilor. Din modul in care este redactata 'Sectiunea a 6-a. Sanctiunile aplicate elevilor', rezulta ca nu este respectata 'prezumtia de nevinovatie'; observam ca faptele sesizate nu sunt cercetate, ci, de regula, se constata savarsirea lor. De asemenea nu se are in vedere un lucru esential, si anume, ca fapta a fost savarsita cu 'vinovatie'. Asadar, regulamentul nu stabileste o procedura de aplicare a sanctiunilor, ramanand ca acest lucru sa fie stabilit, dupa opinia noastra, in regulamentul intern. De asemenea, in R.O.F.U.I.P. nu sunt suficient de clare actele administrative si continutul acestora, acte care trebuie intocmite cu prilejul aplicarii unei sanctiuni.

Prin natura sa. dupa opinia noastra, 'preavizul' nu poate fi o sanctiune, ci o atentionare care precede o sanctiune.

Cine si cum constata abaterea disciplinara?

R.O.F.U.I.P. nu contine referiri cu privire la aceste aspecte. De aceea, in regulamentul intern este necesar sa se cuprinda urmatoarele precizari:

1. Constatarea abaterii disciplinare se face prin:

a) referat, intocmit de catre diriginte sau de catre orice angajat al unitatii; referatul trebuie sa contina descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;

b) sesizare/plangere formulata de persoane fizice sau juridice in care sunt descrise fapte care constituie abateri disciplinare si se solicita conducerii unitatii de invatamant luarea masurilor disciplinare.

Documentul, prin care se constata abaterea disciplinara, trebuie inregistrat in registrul de intrari-iesiri al unitatii de invatamant.

Cine si cum stabileste abaterea disciplinara?

R.O.F.U.I.P. nu are in vedere doua aspecte esentiale: cine si cum stabileste abaterea  disciplinara.

Pe de o parte, prezumtia de nevinovatie si daca fapta a fost savarsita sau nu cu vinovatie sunt lucruri importante, deoarece ele tin de protectia si promovarea drepturilor copilului. Unitatea de invatamant este obligata sa respecte Legea 272/2004 (Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004).

Pe de alta parte, potrivit art. 156 (2) din Legea 84/1995 (Legea invatamantului, cu  modificarile si completarile ulterioare), dreptul la contestatie al persoanelor fizice si juridice

din invatamant este garantat si se exercita prin adresare catre forul ierarhic superior celui

a carui decizie este contestata. Ori rezolvarea contestatiei presupune, printre altele, si verificarea faptului ca abaterea disciplinara nu este una prezumata, ci una savarsita cu vinovatie.

Dupa opinia noastra, aspectele de mai sus justifica faptul ca regulamentul intern trebuie sa cuprinda urmatoarele precizari:

(1) Abaterea disciplinara se stabileste de catre Consiliul clasei sau diriginte.

(2) Abaterea disciplinara se stabileste de catre Consiliul profesoral in cazul in care se apreciaza ca abaterea este deosebit de grava si ca se impune sanctionarea elevului cu 'exmatriculare din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp'.

3. In mod obligatoriu, cel care stabileste abaterea disciplinara trebuie:

sa descrie fapta care constituie abatere disciplinara;

sa precizeze ce dispozitii legale in vigoare sau ce precizari din regulamentele scolare a incalcat elevul respectiv;

sa audieze elevul care a savarsit abaterea disciplinara si sa precizeze motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de elevul respectiv [conform art. 24 (3) din Legea 272/2004 (Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului), 'dreptul de a fi ascultat confera copilului posibilitatea de a cere si de a primi orice informatie pertinenta de a fi consultat, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea opinia sa, daca este respectata, precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il priveste'].

Cine propune sanctiunea?

Conform R.O.F.U.I.P., o sanctiune disciplinara poate fi propusa de catre Consiliul clasei, diriginte/invatator, directorul unitatii de invatamant sau Consiliul profesoral. Astfel :

. Consiliul clasei poate propune sanctiunile: c) mustrare scrisa; d) retragerea temporara sau definita a bursei; e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile; h) exmatriculare fara drept de inscriere in aceeasi unitate de invatamant;

. directorul unitatii de invatamant poate propune sanctiunile: c) mustrare scrisa; retragerea temporara sau definitiva a bursei;

. Consiliul profesoral poate propune sanctiunea i) - exmatricularea din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pe o perioada de timp.

2.4. Intocmirea actelor administrative de sanctionare

Importanta documentelor, care trebuie elaborate si redactate atunci cand se constata, se stabileste, se decide si se aplica o sanctiune disciplinara, este evidenta. Din pacate, si aceasta chestiune este omisa de R.O.F.U.I.P .. Este motivul pentru care in unitatile de invatamant se intocmesc acte administrative de sanctionare care nu indeplinesc conditiile minimale cerute de procedurile administrative. De aceea, ne propunem sa oferim sugestiile noastre cu privire la intocmirea, redactarea si evidenta acestora. In acest scop,vom avea in vedere prevederile legislatiei in general si ale legislatiei scolare in special:

      Consiliul profesoral decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri disciplinare [art. 28 i) din R.O.F.U.I.P.];

      unitatile de invatamant sunt conduse de directori; in activitatea de conducere directorul se bazeaza pe Consiliul profesoral [art. 145 (1) din Legea 84/1995 (Legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare)];

      directorul este presedintele Consiliului profesoral [art. 18 (1) din R.O.F.U.I.P.];

      pentru realizarea functiei de conducere directorul emite decizii [art. 19 d) din R.O.F.U.I.P.].

Prin urmare, rezulta limpede ca, dupa ce Consiliul profesoral a hotarat, prin vot cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, sanctionarea disciplinara a unui elev, cu una din sanctiunile prevazute de art. 118 (2) din R.O.F.U.I.P. directorul emite decizia de sanctionare. Propunem urmatorul model:

DECIZIE

privind sanctionarea disciplinara a elevului din c1asa

Avand in vedere referatul/sesizarea/plangerea inregistrata in registrul de intrare-iesire sub

nr . , prin care sunt reclamate abateri disciplinare savarsite de elevul .din clasa ,

avand in vedere ca dirigintele/Consiliul clasei a stabilit ca elevul a savarsit cu vinovatie urmatoarele fapte:

avand in vedere ca prin faptele savarsite elevul incalca prevederile art. 111 (1) si/sau art. 112

lit. din R.O.F.U.I.P.,

avand in vedere hotararea Consiliului profesoral din data de ,

avand in vedere prevederile art. 118 - 134 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,

in temeiul:

. art. 23 k) si art. 19 d) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,

. Deciziei/Ordinul nr . din 2 emisa de 3

DIRECTORUL 4

DECIDE:

denumirea unitatii de invatamant

nr. si data deciziei/ordinului de numire in functia de director

inspectorul scolar general al lnspectoratului Scolar al judetului .. ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

4 denumirea unitatii de invatamant

Sanctiunea i) exmatriculare din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp se aplica elevilor din invatamantul liceal si postliceal pentru abateri deosebit de grave; aplicarea sanctiunii, inclusiv stabilirea duratei, este de competenta Ministerului Educatiei si Cercetarii si se face la propunerea motivata a Consiliului profesoral.

Anularea unei sanctiuni

Daca un elev da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin opt saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar, conform art. 130 (1) din R.O.F.U.I.P., prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii b), c), d) sau e), se poate anula. Anularea este decisa de catre diriginte/invatator, deoarece acesta este cel care aplica sanctiunea. Acest aspect este mentionat in decizia de sanctionare.

Contestarea sanctiunii

Contestatia impotriva sanctiunii se adreseaza, in scris, Consiliului de administratie al unitatii de invatamant in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. Aceasta formulare se mentioneaza in decizia de sanctionare, dupa ultimul articol. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant.

Respectandu-se art. 156 (2) din Legea 84/1995 (Legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare), care prevede ca 'dreptul la contestatie al persoanelor fizice sau juridice din invatamant se exercita prin adresare catre forul ierarhic superior celui a carui decizie este contestata', contestatia poate fi adresata si inspectoratului scolar.

IMPORTANT

In temeiul art. 156 (2), art. 142 b), art. 166 alin. 4)1 art. 100 din Legea 84/1995

( Legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare) si art. 15 (16) din Regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor scolare aprobat prin OMEN nr. 3224/1996 si OMEN 3310/1998, inspectorul scolar general, in cazul in care constata aplicarea incorecta a legislatiei scolare, poate dispune revocarea sanctionarii disciplinare hotarate de unitatea de invatamant.

2.7. Inregistrarea, evidenta si pastrarea documentelor

5. Evidenta sanctiunilor se tine in Registrul de evidenta a sanctiunilor aplicate elevilor. Acesta se inventariaza si se numeroteaza, iar pe ultima pagina se face mentiunea "prezentul registru contine un nr. de file' si se certifica prin semnatura directorului, semnatura secretarului unitatii scolare si aplicarea stampilei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3678
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved