Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

Primele si sporurile acordate personalului aeronautic

diverse+ Font mai mare | - Font mai micPrimele si sporurile acordate personalului aeronautic

I. Personalul aeronavigant definit la art. 8, 17 si 31 din Statutul personalului aeronautic din Aviatia Militara a Romaniei, denumit in continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiaza, in conditiile prevazute de acesta, de urmatoarele prime:A. Prima de clasificare

1. Prima de clasificare se acorda lunar personalului navigant de aviatie si parasutistilor militari, in limitele a 8% - 30% din solda functiei de baza, diferentiata in raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal navigant, aeronave si activitati.

Pentru militarii in termen prima de clasificare se calculeaza la solda functiei de baza minima cuvenita unui soldat voluntar in activitate, cu o gradatie.

B. Prima orara de zbor

Prima orara de zbor se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal navigant de aviatie, definite la art. 9 si 17 din statut, astfel:

. Prima orara de zbor se acorda pilotului comandant de bord, diferentiat in functie de categoria de aeronave si de conditiile de zbor, in procente cuprinse intre 2% - 10% din solda functiei de baza a comandantului de escadrila/ similar.

3. Pentru zborurile executate in echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orara de zbor, calculata in limitele a 50% - 85% din prima orara de zbor a pilotului comandant de bord, in raport cu categoria de personal navigant si cu activitatile pe care le desfasoara la bordul aeronavei.

4. Personalului navigant i se acorda sporuri, in limitele a 50% - 200% din prima orara de zbor, stabilita la cap. I lit. B pct. 2 si 3, in functie de tipul si dificultatea misiunii de zbor, de conditiile in care se executa zborul si de categoria de aeronave respectiva.

5. Prima orara de zbor si sporurile prevazute la cap. I lit. B pct. 2, 3 si 4 se acorda in acelasi cuantum ambilor piloti de pe aeronave de instructie si de lupta, in cazul zborurilor de incercare, receptie si verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologica, demonstrative sau in cadrul aplicatiilor si antrenamentelor.

6. Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau in cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor si sporurile se acorda, pentru intregul traiect de zbor, in cuantumurile prevazute de reglementarile in vigoare pentru Aviatia Civila.

7. Prima orara de zbor se plateste in functie de durata misiunii de zbor rezultata din registrele de cronometraj. In cazurile in care calificativele obtinute in urma executarii zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia in calcul la plata primelor orare de zbor.

C. Prima de parasutare

8. Prima de parasutare se acorda lunar tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art. 9, 10 si 17 din statut, in procente cuprinse intre 2% - 8% din solda functiei de baza a comandantului de batalion parasutisti/similar, pentru fiecare parasutare executata, diferentiat in raport cu conditiile de lansare si aterizare, cu conditiile de zbor si meteorologice si cu dificultatea lansarii.

9. Pentru parasutarile executate sub forma de exercitii combinate, cu actionarea comenzii manuale, cu deschiderea parasutei de rezerva, cu lansarea cu container de lupta sau materiale si de la inaltimi si viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9, 10 si 17 din statut i se acorda sporuri in procente cuprinse intre 1% - 5% din solda functiei de baza a comandantului de batalion parasutisti/similar.

10. Pentru catapultarea din aeronava pilotilor li se acorda prime echivalente cu:

a) o solda lunara bruta, in cazul catapultarii ca urmare a unui caz de forta majora prevazut in instructiunile de pilotaj;

b) doua solde lunare brute, in cazul catapultarii de incercare - testare sau receptie a sistemelor de salvare.

D. Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii aeronautice

Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii aeronautice se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art. 8 si 17 din statut, astfel:

Pentru zborurile de incercare, receptie si verificare a aeronavelor prototip si a celor nou-construite personalului navigant de aviatie i se acorda prime speciale, calculate in procente fata de solda functiei de baza a comandantului escadrilei de aviatie/similar, la categoria respectiva de aeronave, dupa cum urmeaza:

a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, in limitele a 200% - 500%, in functie de categoria de aeronave;

b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, in limitele a 30% - 70%, in functie de categoria de aeronave;

c) pentru fiecare zbor de incercare a unei aeronave nou-construite, prevazut in programele de incercare pentru omologare sau de casa (cu exceptia primului zbor), in limitele a 5% - 20%, in functie de categoria de aeronave;

d) pentru fiecare zbor de incercare a produselor noi de aviatie (motoare, sisteme de salvare, rachete, munitii, bombe, instalatii de armament si anvelope), in limitele a 4% - 15 % .

12. Pentru parasutarile executate in scopul incercarii, receptiei si verificarii parasutelor prototip sau nou-construite, parasutistilor li se acorda prime speciale, calculate in procente fata de solda functiei de baza a comandantului de batalion parasutisti/similar, dupa cum urmeaza:

a) pentru fiecare parasutare de omologare a produselor prototip si serie zero, in limitele a 10% - 20%, in functie de categoria si tipul de parasuta;

b) pentru fiecare parasutare de receptie si verificare a produselor noi, in limitele a 5% - 10%, in functie de categoria si tipul de parasuta.

13. Pentru zborurile de incercare a unei aeronave dupa reparatia capitala sau medie, pentru receptia unei aeronave noi sau reparate, precum si pentru verificare dupa executarea unor lucrari de importanta majora (lucrari regulamentare, schimbari de agregate de motoare) se acorda prime speciale, calculate in limitele a 4% - 18% din solda functiei de baza a comandantului escadrilei de aviatie/similar, la categoria respectiva de aeronave.

14. Pentru parasutarile executate in scopul receptiei parasutelor dupa reparatia capitala sau medie, precum si pentru verificarile prin parasutare a produselor la care s-au executat lucrari de importanta majora, parasutistilor li se acorda prime speciale in procente fata de solda functiei de baza a comandantului de batalion parasutisti/similar, in limitele a 4% - 8%.

15. Prime speciale, stabilite la cap. I lit D pct. 11 si 13, se acorda membrilor echipajului in cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru incercarea sau receptia aeronavelor de instructie si de lupta, integral ambilor piloti.

II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12, 17 si 31 din statut, beneficiaza in conditiile prevazute de acesta de urmatoarele prime:

A. Prima de clasificare

16. Prima de clasificare se acorda lunar personalului aeronautic nenavigant, cu exceptia inginerilor si subinginerilor, in limitele a 5% - 19% din solda functiei de baza, diferentiat in raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnica aeronautica.

B. Prima de specializare

17. Prima de specializare se acorda lunar ofiterilor ingineri si subingineri de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene, in limitele a 8% - 22% din solda functiei de baza, diferentiat in raport cu titlul de specializare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnica aeronautica.

C. Prime pentru asigurarea activitatilor aeronautice

Primele pentru asigurarea activitatilor aeronautice se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 si 17 din statut, precum si inginerilor, subinginerilor si tehnicienilor de bord, astfel:

18. Prima de aterizare se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. 13 si 17 din statut, din unitati (similare) care executa activitati de pregatire pentru zbor a aeronavelor, exploateaza la sol si in zbor aeronave, exploateaza si intretin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine si de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.

Prima de aterizare se acorda lunar, diferentiat pe categorii de functii ale personalului si tipuri de aeronave, in limitele a 0,04% - 3% din solda functiei de baza corespunzatoare inginerului sef al escadrilei/similar, pentru fiecare aterizare urmata de refacerea capacitatii de zbor.

Pentru aterizarile executate in cadrul starturilor de noapte prima de aterizare, prevazuta la pct.18, se majoreaza cu 50%.

20. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviatie care opereaza tehnica de avioane fara pilot, prima de aterizare (lansare) reprezinta un cuantum in limitele a 5% - 40% din solda functiei de baza, pentru fiecare lansare, diferentiat pe categorii si tipuri de avioane fara pilot.

21. Personalul aeronautic care executa activitati de exploatare a simulatoarelor de zbor, beneficiaza de o prima pentru asigurare tehnica, in cuantum de 0,10% - 0,50% din solda functiei de baza, pentru fiecare ora de functionare a simulatorului in procesul de instruire a personalului navigant, diferentiat pe categorii si tipuri de simulatoare.

22. Soldatii si gradatii voluntari in activitate, precum si militarii in termen, calificati, care desfasoara activitati de asigurare tehnica de aviatie, beneficiaza lunar de o prima de aterizare in limitele a 0,5% - 2,5% din solda functiei de baza corespunzatoare gradului de caporal, pentru fiecare aterizare, urmata de refacerea capacitatii de zbor, diferentiat pe categorii de aeronave si activitati.

23. Prima pentru asigurarea tehnica a zborului se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. 13 si 17 din statut, care executa lucrari regulamentare, periodice si de intretinere, reparatii curente si modernizari ale tehnicii de aviatie, precum si activitati de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii de aviatie si de asigurare cu tehnica de aviatie. Face exceptie personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si din comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea.

Prima pentru asigurarea tehnica a zborului se acorda lunar, in functie de numarul orelor de zbor realizate, la esalonul respectiv, diferentiat pe categorii de personal si categorii de aeronave, in limitele a 0,003% - 0,1% din solda functiei de baza, pentru ora de zbor.

24. Pentru personalul de comanda din unitatile care opereaza tehnica de avioane fara pilot se acorda, la sfarsitul fiecarui an, o prima pentru asigurarea zborului, egala cu valoarea soldei functiei de baza, in vigoare in luna decembrie, proportional cu indeplinirea planului anual de lansari a avioanelor.

25. Prima de reparatii se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea, care executa sau conduc activitati de reparatii, modernizari, proiectare, fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum si receptia acesteia din fabricatie si reparatie.

Prima de reparatii se acorda lunar, in functie de tehnica reparata, fabricata si receptionata, diferentiat pe categorii de personal si in raport de complexitatea lucrarilor, in procent de 0,2% - 15% din solda functiei de baza, pentru fiecare produs receptionat de beneficiar.

. Prima de start se acorda meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene si personalului tehnic auto care executa, organizeaza sau conduc activitati specifice asigurarii starturilor de zbor cu aeronave militare.

Prima de start se acorda lunar, in functie de numarul de starturi de zbor executate/misiuni independente, in limitele a 1% - 2% din solda functiei de baza, pentru fiecare start, diferentiat pe categorii de personal si aeronave.

Prin start executat se intelege startul indeplinit in proportie de cel putin 50% din durata planificata, la care specialistul respectiv a desfasurat activitati specifice de asigurare a zborului.

Prin misiune independenta se intelege zborul executat de o aeronava izolata sau, dupa caz, formatie de aeronave, la ordin, la care specialistul respectiv a desfasurat activitati specifice de asigurare a zborului.

27. Prima de dirijare se acorda lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea si coordonarea activitatii de zbor a aeronavelor militare, in functie de numarul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, in limitele a 0,02% - 2% din solda functiei de baza, diferentiat pe categorii de personal, tehnica aeronautica si activitati.

III. In conformitate cu art. 57 din statut, de prevederile prezentei anexe beneficiaza personalul aeronautic din Ministerul Apararii Nationale si militarii din unitatile de toate armele, precum si cei detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, care executa activitati aeronautice militare.

Conditiile de acordare a primelor si sporurilor de care beneficiaza personalul aeronautic, precum si diferentierea cuantumurilor in cadrul limitelor prevazute in prezenta anexa, pe categorii de personal, tehnica aeronautica si activitati, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apararii nationale.

IV. In cazul imposibilitatii desfasurarii activitatilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor defectiuni cauzate de activitatile aeronautice desfasurate, personalul aeronautic beneficiaza de:

a) toate drepturile prevazute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperarii capacitatii de munca, pana la stabilirea situatiei medico-militare, fara a se depasi insa durata de 2 ani;

b) o compensatie la solda lunara, astfel incat noile drepturi salariale sa nu se micsoreze, in cazul in care desfasoara alte activitati militare decat cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pana la limita de varsta prevazuta la art.45 din Statutul personalului aeronautic din Aviatia Militara a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 35/1990.

Compensatia reprezinta diferenta dintre solda lunara si prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, si solda lunara cuvenita pentru functia in care este incadrat cel in cauza.

Prevederea de la lit b) se aplica pentru personalul aeronautic care are o vechime efectiva in serviciu de cel putin 80% din vechimea minima prevazuta de legislatia in vigoare pentru pensionare.

V. Dispozitiile prezentei anexe se aplica in mod corespunzator intregului personal aeronautic militar si politistilor, care isi desfasoara activitatea in conditii similare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2564
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved