Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

Evaluare privind respectarea standardelor minime obligatorii pentru Servicii de tip Rezidential

diverse+ Font mai mare | - Font mai micEvaluare privind respectarea standardelor minime obligatorii pentru Servicii de tip Rezidential

Standardul 1 MisiuneaIndicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

1.1. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR sa fie formulata in scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acesteia, cat si in comunitate. Misiunea trebuie avizata de serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare SPSPC. 

Existenta misiunii

Misiunea afisata la loc vizibil si public

1.2. Enuntul misiunii are o forma care poate sa fie inteleasa de intregul personal si de orice parinte sau reprezentant legal al copilului. 

Idem

Idem

1.3. Misiunea este re-evaluata, actualizata si, daca este necesar, modificata cu regularitate, cel putin o data pe an. Orice modificare este avizata de asemenea de catre SPSPC.

1.3. 1.Numar misiune avizate de SPSPC/an

Misiunea (cu formele anterioare)

1.4. SR are responsabilitatea sa redacteze, sa multiplice si sa inmaneze fiecarui copil si/sau tanar beneficiar un ghid de prezentare a serviciului care cuprinde cel putin: a) misiunea si obiectivele SR, b) modul de organizare si functionare a SR, c) serviciile oferite, d) un sumar al drepturilor si responsabilitatilor beneficiarilor si e) informatii practice despre cum isi poate exprima opinia sau face o reclamatie.

1.4. 1. Existenta ghid de prezentare a serviciului

1.4.2. Numar de ghiduri distribuite/ an

Ghidul care sa contina minim:

Misiunea si obiectivele SR MOF serviciului

Serviciile oferite

Drepturile si responsabilitatile beneficiarului

Informatii practice

Populatia tinta unde s-a distribuit ghidul de prezentare a serviciului

1.5. Ghidul destinat copiilor este elaborat si prezentat intr-o forma accesibila in conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare ale principalelor grupe de varsta si capacitatea de intelegere ale grupului tinta protejat in SR. 

Idem

Idem

Standard 2: Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

2.1. Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice si private, se realizeaza de catre consiliul judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti, iar coordonatorul SR are responsabilitatea de a pune in evidenta locul ocupat de SR in cadrul acestui sistem. 

2.1.1. Existenta hartei/ schemei sistemului de servicii sociale publice si private

Harta/ schema sistemului de servicii sociale publice si private

2.2. Schema este afisata intr-un loc vizibil pentru personal, beneficiari si vizitatori. 

2.2.1. Schema este afisat la loc vizibil

Schema afisata la loc vizibil

2.3. Personalul este informat despre locul SR in sistemul de servicii sociale, imediat dupa angajare. 

2.3.1.Numarul de noi angajati care au fost informati despre locul SR raportat la numar noi angajari efectuate/ an

Lista angajati care au fost informati despre locul SR

2.4. Parintii/reprezentantii legali ai copilului, precum si copiii beneficiari cu varsta peste 10 ani primesc o lista cu serviciile partenere ale SR si indrumari sau explicatii in legatura cu acestea. Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunostinta despre aceste servicii, intr-un limbaj accesibil acestora, tinand cont de gradul de maturitate al fiecaruia. 

2.4.1. Numar de parinti care au primit lista de servicii partenere a SR/an

2.4.2. Numar de copii care au primit lista de servicii partenere a SR/ an

Lista serviciilor partenere a SR

Dosarul de interventie unde este consemnata predarea/ discutarea listei

2.5. Orice SR se infiinteaza numai cu avizul SPSPC. 

2.5.1 Existenta avizului SPSPC

Avizul de infiintare a SPSPC

Standard 3: Admiterea in cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

3.1. In baza legislatiei in vigoare si a standardelor minime obligatorii prezente, care sunt denumite in continuare SMO, SR isi formuleaza proceduri referitoare la admiterea si evaluarea copiilor, care fac parte integranta din metodologia de organizare si functionare a SR, denumita in continuare MOF - document intern avizat de coordonatorul SR. 

3.1.1 Existenta criteriilor de admitere

3.1.2.Existenta criteriilor de evaluare

3.1.3. Existenta MOF a SR

Criterii de admitere sau/si criterii de evaluare

MOF a SR avizat de coordonator SR

3.2. Evaluarea initiala a copilului se realizeaza de catre personalul SPSPC, conform prevederilor in vigoare. Toate documentele din dosarul copilului aflat la SPSPC si inaintat la comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare CPC, se afla in copie la SR in care este admis copilul, prin decizia CPC. 

3.2.1. Numar de decizii ale CPC de admitere in SR/ raportat la numar de dosaare existente in SR/ an

3.2.3. Numarul de evaluari initiale/ numar de beneficiari

Deciziile CPC de predare a copiilor dosarului

Dosare complete

Evaluarea initiala

3.3. In formularea propunerii de plasament/incredintare, managerul de caz din cadrul SPSPC trebuie sa tina cont de principiul proximizarii si sa se consulte cu coordonatorul SR, inainte de a inainta propunerea catre CPC. Propunerea de plasament/incredintare in SR se formuleaza numai dupa ce managerul de caz s-a asigurat ca nu este posibila reintegrarea in familie si nu s-a identificat o forma de protectie de tip familial. 

3.3.1. Numar de propuneri/ an

Documentele justificatoare a efortului depus pentru reintegrarea in familie (scrisori, procese verbale ale vizitei la familie, anchete sociale, consiliere, etc)

Documente justificatoare a efortului depus pentru identificarea unei protectii de tip familial (ancheta sociala, scrisori, adrese, etc)

propunerea de plasament justificarea propunerii cu focalizare pe respectarea proximitatii (unde este cazul)

3.4. Admiterea in SR se face numai in baza hotararii CPC, care decide pentru acesti copii luarea unei masuri de protectie, conform legislatiei in vigoare. 

3.4.1. Numar de hotarari CPC raportat la numar de copii aflati in SR/ an

Hotararile CPC

3.5. La admiterea in SR, coordonatorul SR organizeaza o intalnire cu managerul de caz din cadrul SPSPC si persoana de referinta pe care o desemneaza pentru copilul in cauza, in cadrul careia se prezinta succint situatia copilului. In situatia caselor de tip familial, infiintate de furnizori privati de servicii, persoana de referinta coincide de regula cu persoana responsabila cu cresterea si ingrijirea copilului, respectiv asa numitul "parinte social".

3.5.1. Numarul de intalniri organizate legate de admitere/an comparat cu numarul de copii beneficiari

Proces verbal al intalnirii

3.6. Imediat dupa admitere, SR organizeaza pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul din SR, cu o durata minima de doua saptamani.

3.6.1. Existenta programului special de acomodare

3.6.2. Durata medie a perioadei de acomodare/ copil

Program special de formare aflat la dosarul copilului (incluzand persoanele responsabile si/sau implicate)

3.7. La admiterea in SR, fiecarui copil i se prezinta clar, in functie de gradul sau de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare si functionare ale SR pe care trebuie sa le respecte, precum si documentele precizate la procedurile 1.4 si 2.4. Acestea pot fi aduse la cunostinta copilului ori de cate ori este nevoie.

3.7.1. Nr. de copii carora li s-a prezentat ROF

3.7.2. Nr. de copii care stiu de misiune dintre rezidenti

3.7.3. Nr. de copii care stiu de servicii partenere dintre rezidenti

Dosar de interventie unde este precizat momentul, durata si rezultatele prezentarii ROF, misiune si servicii paartenere

3.8. In cursul primei saptamani dupa intrarea in SR a unui copil, coordonatorul SR organizeaza o discutie cu personalul, la care poate participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai buna a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice cazului etc., precum si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probleme de adaptare.

3.8.1.Numarul de intalniri cu personalul organizate/an raportat la numarul de copii intrati in SR

Proces verbal al intalnirii

3.9. Copilului i se asigura un mediu primitor, in care i se respecta identitatea cu toate aspectele ei si este incurajat sa-si exprime sentimentele legate de separarea fata de parinti sau caminul in care a trait pana la admiterea in SR. 

3.9.1. ROI

ROI

3.10. La incheierea perioadei de acomodare, coordonatorul SR stabileste daca persoana de referinta nominalizata la intrarea copilului in SR corespunde nevoilor si preferintelor copilului. In caz contrar, persoana de referinta este inlocuita, tinand cont de concluziile evaluarii interne si de opinia copilului in cauza, in functie de gradul sau de maturitate.

3.10.1. Numarul evaluarilor interne efectuate /an

3.10.2. Numar persoane de referinta schimbate/ an

Evaluare interna aflata la dosarul copilului

Justificarea schimbarii persoanei de referinta

3.11. In cazul unor probleme personale, copiii pot sa apeleze la persoana de referinta si la oricare dintre membrii personalului pe toata durata sederii in SR. Personalul este pregatit sa acorde sprijin personalizat.

3.11.1. ROI

ROI

Dosarele de personal (instruiri specifice)

Standard 4: Planul individualizat de protectie 

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

4.1. Planul individualizat de protectie, denumit in continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la SPSPC in parteneriat cu personalul de specialitate al SR, pe baza evaluarii initiale si recomandarilor CPC. Managerul de caz poate delega aceasta responsabilitate unui profesionist din cadrul unui organism privat autorizat, care este denumit in continuare OPA, insa va fi consultat in continuare in elaborarea PIP.

4.1.1. Numar de evaluari intiale efectuate de SPSPC/ numar de copii admisti in SR/ an

4.1.2. Numar de evaluari intiale efectuate de OPA/ numar de copii admisti in SR/ an

4.1.3. Numar PIP elaborate /an elaborate de SPSPC

4.1.4. Numar PIP elaborate /an elaborate de OPA

PSP

Evaluari intiale

4.2. Managerul de caz isi deleaga aceasta responsabilitate, referitoare la elaborarea PIP, cu avizul sefului de serviciu din cadrul SPSPC, iar delegarea tuturor responsabilitatilor care ii revin in calitate de manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC. Delegarea tuturor responsabilitatilor sale se face numai catre profesionisti care indeplinesc conditiile pentru a fi manageri de caz, in conformitate cu SMO pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului. Profesionistii din cadrul SR nu pot fi manageri de caz in situatia copiilor cu masura de protectie decisa de CPC.

4.2.1. Numar de manageri de caz/ numar de copii beneficari ai SR

Fisa de post

Numirea managerilor de caz conforma cu SMO

4.3. Coordonatorul SR contribuie la implementarea efectiva si monitorizarea implementarii PIP, inclusiv a programelor de interventie specifica, denumite in continuare PIS.

Idem

Idem

4.4. PIS sunt anexe ale PIP si sunt elaborate de catre personalul de specialitate al SR si, dupa caz, de catre profesionisti din afara SR, in conformitate cu prevederile PIP. In situatia din urma, profesionistii desemnati sunt obligati sa mentina legatura permanenta cu managerul de caz si coordonatorul SR si sa le transmita copii ale PIS, precum si ale revizuirilor acestora, ambele avizate de coordonatorii institutiilor in care isi desfasoara activitatea.

4.4.1. Numar de PIS elaborate/an

PIS avizate (initiale si revizuite)

4.5. Coordonatorul SR are obligatia de a desemna personalul de specialitate care sa participe la elaborarea si implementarea PIP si PIS. 

4.5.1. Echipa de elaborare si implementare a PSP si PIS

Decizia de desemnare a personalului pentru elaborarea si implementarea PSP si PIS

4.6. PIS trebuie sa contina obiective pe termen scurt, mediu si lung, activitatile corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutina, sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente, durata aferenta activitatilor, personalul de specialitate desemnat si alte persoane implicate, resursele materiale si financiare alocate activitatilor, precum si modalitatile de monitorizare si evaluare/reevaluare a acestor programe.

4.6.1. Idem 4.4.

PIS care sa contina:

Obiective pe termen scurt, mediu si lung

Activitati si durata lor

personal

Resurse materiale si financiare

Modalitati de monitorizare si evaluare/reevaluare

4.7. PIP si PIS tin cont de varsta, sexul, potentialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura si religia copilului. 

Idem

PIS si PSP

4.8. Daca este necesar, se ofera servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii sa-si dezvolte identitatea personala in functie de sex, dizabilitate, apartenenta religioasa, rasiala, culturala sau lingvistica ori de orientare sexuala, precum si alte servicii de specialitate, in functie de situatie. 

4.8.1. Numar de copii care primesc servicii de specialitate legate de identitate personala/ an

Felul serviciilor

PIS/PSP

Lista copiilor care primesc servicii legate de identitate personala

4.9. Elaborarea si re-evaluarea PIP se realizeaza cu consultarea copilului, in functie de gradul sau de maturitate, a parintilor, dupa caz, si, daca nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ, a altor persoane importante pentru copil si programul respectiv.

4.9.1.Numar de PSP re-evaluate/an/copil

PSP re-evaluate aflate la dosar

Persoane implicate in reevaluare

Re-evaluarea PIP are loc periodic sau de cate ori este nevoie, este consemnata in dosarul copilului si avizata de coordonatorul SR si de managerul de caz de la SPSPC/OPA. Periodicitatea este stabilita in functie de durata PIP.

Idem

Idem

PIP si anexele sale, precum si revizuirile atunci cand este cazul, trebuie aduse la cunostinta copilului.

Idem

Idem

Furnizarea serviciilor cuprinse in PIP se realizeaza, pe de o parte, in baza unui contract cu familia (incheiat cu managerul de caz), daca copilul are parinti si nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, in lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului si, pe de alta parte, in baza unui contract, incheiat dupa caz, intre SPSPC, furnizorul de servicii caruia ii apartine SR, SR cu personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii. Se recomanda adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru persoanele cu handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

4.12.1. Numar contracte incheiate cu familia/an

4.12.2.Numar de contracte incheiate cu furnizorii de servicii/an

Contracte incheiate cu familia

Contracte incheiate cu SPSPC si furnizorii

Standard 5: Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante sau apropiate fata de copil

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

5.1. SR isi stabileste proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele persoane importante din viata copilului, inclusiv referitoare la restrictiile in acest sens, care fac parte integranta din MOF. 

Existenta proceduri de mentinere a legaturilor cu persoane de referinta

MOF a SR care cuprinde specific proceduri de mentinere a legaturilor cu persoane de referinta

5.2. Evaluarea initiala inclusa in dosarul copilului si care se afla la baza PIP contine recomandari concrete privitoare la mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru copil, precum si restrictiile in acest sens, de exemplu daca parintii sunt decazuti din drepturi sau daca acestia pot pune in pericol securitatea copilului.

5.2.1. Numar evaluari initiale/ numar copii in SR

5.2.2. Numar PIP/ numar copii in SR

Raport de evaluare initiala

PIP (aflate in dosaarul copilului)

5.3. Procedurile de mentinere a legaturilor se refera la: a) modalitati, b) conditii referitoare la vizitele in SR si in afara SR si c) restrictii. 

Idem 5.1.1.

Procedurile contin:

Modalitati si

Conditii referitoare la vizite

Restrictii

5.4. Restrictiile in ceea ce priveste mentinerea legaturilor, in scopul protejarii copilului, cu exceptia celor prevazute de lege si cuprinse in hotararea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz din cadrul SPSPC. 

Idem

Idem (+ PIP)

5.5. Modalitatile de mentinere a contactului si, dupa caz, restrictiile in acest sens sunt parte integranta a PIP elaborat si dezvoltat pentru fiecare copil in parte.

5.5.1. Numar de copii care mentin legaturile cu parintii sau alte persoane importante / numar de copii beneficiari in SR/an

PSP

Lista copiilor care mentin legaturile cu familia sau alte persoane de referinta din afara SR

5.6. SR isi organizeaza un spatiu privat, cu o destinatie bine stabilita si cu o ambianta intima pentru desfasurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copiii din SR, inclusiv pentru cazarea temporara, de scurta durata, a acestor vizitatori. Aceasta cazare are loc in anumite conditii mentionate in MOF sau, in situatiile neprevazute de MOF, cu avizul coordonatorului SR. Toate vizitele sunt consemnate intr-un registru special. 

5.6.1. Numar de vizite primite /copil/ an

5.6.2.Durata medie de cazare in SRD a vizitatorilor/ an

5.6.3. Existenta registru special

Registru special de vizite

MOF care sa cuprinda detalii legate de cazarea vizitatorilor

Existenta unui spatiu alocat vizitarii si cazarii persoanelor din afara SR

PSP (cu vizitele)

Standard 6: Implicarea comunitatii

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

6.1. Vezi procedurile 5.1.-5.5. 

6.2. SR informeaza copiii cu privire la serviciile disponibile in comunitate pentru ei si ii sprijina in mod concret pentru efectuarea de iesiri in afara SR, in vederea participarii la activitati recreative, culturale, sportive, religioase, tabere s.a.m.d.

6.2.1.Numar mediu de servicii disponibile in comunitate/ an

6.2.2. Numar de copii care participa la activitati recreative in afara SR/ numar total de copii in SR/ an

Harta comunitatii

Lista copiilor implicati in activitati in afara SR si felul activitatilor

6.3. SR organizeaza cel putin de doua ori pe an activitati la care invita membri ai comunitatii: autoritati, colegi ai copiilor si parintii acestora, profesori, vecini etc

6.3.1.Numar de activitati organizate cu participarea comunitatii/ an

Raport de eveniment

Raport anual al SR

6.4. Copiii au posibilitatea sa-si invite colegii si prietenii din comunitate la sarbatorile personale (aniversari, onomastica). 

6.4.1. Numar persoane invitate la eveniment/ copil

Lista invitatiilor fiecarui copil aflat la dosarul copilului

6.5. Fiecare copil are cel putin o persoana in afara SR pe care sa o poata contacta, in mod direct, in legatura cu problemele sale personale sau legate de viata in SR. SR asigura copiilor mijloace concrete de contactare si comunicare a copiilor cu familia si alte persoane importante pentru acestia. 

6.5.1.Numar de persoane de referinta din afara SR/copil

6.5.2. Numar mediu de contacte efectuate cu persoana de referinta din afara SR/ an

MOF a SR care sa inclida modalitati de contactare a persoanei in afara SR

PIP cu detalii despre relatiile interpersonale si dinamica acestora/copil

6.6. SR colaboreaza cu servicii pentru copil si familie din comunitate in vederea asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in protectie in cadrul SR. 

6.6.1. Numar contracte cu servicii pentru copil si familie/ an

6.6.2. Numar de copii integrati social /an

Contracte de parteneriat semnate

Dosar copil

Standard 7: Iesirea din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

7.1. Fiecare PIP are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familiala si/sau socio-profesionala a copilului/tanarului si managerul de caz se asigura ca, pentru fiecare copil in parte, se identifica modalitati concrete in acest sens, in cel mai scurt timp de la admiterea in unitate, maxim 3 luni. Aceste modalitati sunt identificate de catre profesionistul desemnat pentru elaborarea si implementarea PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in colaborare cu managerul de caz, cu respectarea SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta si SMO pentru centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie.

7.1.1. Numar de copii care parasesc SR /an cu detaliere pe destinatie

7.1.2. Numar de copii pentru care s-a elaborat program de DVI

7.1.3. Durata de timp in care s-au identificat modalitati concrete de solutionare

7.1.4 Durata medie de timp petrecuta de copil in SR/an

PSP /PIS

Monitorizarea intrarilor si iesirilor in SR

7.2. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta se elaboreaza tinand cont de varsta copilului, gradul sau de maturitate si prevederilor SMO pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. 

7.2.1. Numar de copii pentru care s-a elaborat PIS legat de DVI/raportat la numar de copii in SR/ an

PIS

Lista copiilor pentru care s-a elaborat PIS legat de DVI

7.3. SR isi stabileste proceduri referitoare al iesirea copilului, care sunt parte integranta a MOF. Pregatirea iesirii din SR se concentreaza cel putin pe urmatoarele aspecte: a)cunoasterea de catre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viata, pe cat posibil antrenarea prin programe de tranzitie; b) asigurarea unui sentiment de continuitate a vietii copilului si discutarea modalitatilor prin care, dupa parasirea unitatii, copilul va mentine relatiile de comunicare cu colegii si cu personalul SR; c) pregatirea familiei.

7.3.1. Existenta procedurilor de iesire a copilului din SRD

7.3.2. idem 7.1.1. (numar de copii care parasesc SR /an)

MOF in care sunt Procedurile de iesire elaborate care sa fie focalizate pe cele 3 aspecte descrise in SMO

Lista copiilor care au parasit SR in anul in curs

7.4. In situatia in care copilul/tanarul paraseste SR, coordonatorul se asigura ca acesta beneficiaza de re-evaluare si ca reprezentantul legal al copilului si managerul de caz primesc copii ale urmatoarelor documente: PIP, cu PIS si ultimele revizuiri, precum si re-evaluarea efectuata inainte de iesirea din SR.

7.4.1. Numar de re-evaluari efectuate la iesirea din SR/ numar de copii care au parasit SR

7.4.2. Numar de dosare predate/ reprezentant legal si manager de caz

Raport de re-evaluare la iesirea din SR

Raport de predare a copiilor (PSP, PIS, re-evaluare complexa) catre reprezentantul legal al copilului si managerul de caz

7.5. In situatia in care copilul paraseste SR, coordonatorul se asigura ca acesta beneficiaza de transport adecvat si ca este insotit de reprezentantul legal, fapte consemnate in dosarul copilului. De asemenea, iesirea tanarului din SR se face in conditii de siguranta care sunt consemnate, la randul lor, in dosarul acestuia. 

7.5.1 ROI

7.5.2. Idem 7.1.1. (numar de copii care parasesc SR /an)

Consemarea conditiilor de iesire a tanarului din SR in dosarul personal

ROI care sa mentioneze conditiile in care un copil paraseste SR

Lista copilor care au parasit SR in anul in curs

7.6. In situatia in care se pregateste iesirea unui tanar din SR, managerul de caz impreuna cu coordonatorul SR se asigura ca s-au luat toate masurile necesare pentru integrarea lui socio-profesionala. 

7.6.2. Numar mediu al tinerilor care parasesc SR si nu a fost posibila includerea sociala/ an

7.6.2. Numarul tinerilor care parasesc SRD si care sunt integrati social/ numar total copii rezidenti in anul in curs

Monitorizarea iesirilor

7.7. Managerul de caz trebuie sa se asigure ca monitorizarea situatiei copilului/tanarului se realizeaza pentru cel putin 3 luni de la iesirea din evidenta sistemului de protectie a copilului. Se recomanda ca aceasta perioada de monitorizare sa fie in medie de 6 luni, cu posibilitati de prelungire in anumite situatii, cu avizul directorului SPSPC.

7.7.1. Numar mediu de cazuri monitorizate/ an

7.7.2. Numar mediu de luni de monitorizare oferite/ an

Raport de monitorizare

7.8. SR colaboreaza cu serviciile sociale din comunitate in vederea asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in rezidenta. 

7.8.1. Numar de servicii partenere/ SR

Contracte semnate cu serviciile din comunitate

Standard 8: Participarea copiilor

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

8.1. Personalul incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din SR. Dupa consultare, copiii trebuie sa primeasca un raspuns despre modul in care opiniile si propunerile lor au influentat luarea deciziei respective. Acelasi lucru este valabil si pentru familia copilului si alte persoane importante pentru copil, cu exceptia cazurilor de restrictie consemnate in dosarul copilului. 

8.2. De cate ori este nevoie, coordonatorul desemneaza un membru al personalului care sa organizeze discutii de grup cu copiii/tinerii, pentru a cunoaste opiniile acestora cu privire la aspectele esentiale pentru organizarea si functionarea SR. 

8.2.1. Numar de intalniri de grup organizate/an

8.2.2. Numar de tineri/ copii care au participat la intalniri /an

Procesul verbal al intalnirilor

Planificarea intalnirilor

8.3. Copiii trebuie incurajati sa-si organizeze un grup de reprezentare numit Consiliul Copiilor, care sa fie consultat periodic sau de cate ori este nevoie pentru luarea deciziilor care ii privesc pe toti copiii din SR.

8.3.1. Existenta consiliului copiilor

8.3.2. Numar de intalniri organizate de catre Consiliul Copiilor/ an

8.3.3. Numar de copii participanti in Consiliu/ numar total de copii in SR

Lista copiilor membri in Consiliul Copiilor

Proces verbal al intalnirilor Consiliului

8.4. Personalul trebuie pregatit pentru a sti cum sa incurajeze exprimarea opiniilor personale, cum sa negocieze luarea deciziilor si cum sa raspunda, in mod pozitiv si constructiv. 

8.4.1. Numarul cursurilor de specialitate/ personal

8.4.2. Numar de persoane instruite/an

Curriculum si tema intalnirilor

Lista participantilor

Diplome/ certificate obtinute

8.5. In situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului in cauza sau viata cotidiana din SR, opiniile si propunerile copilului, precum si ale familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt inregistrate, dupa caz, in dosarul copilului, registrul de opinii si sugestii sau alte acte administrative ale SR si coordonatorul urmareste modul de punere in practica a acestora.

8.5.1.Propuneri si opinii inregistrate

Dosarul copilului

Registru de opinii

Standard 9: Intimitate si confidentialitate

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

9.1. SR isi stabileste, in cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate si confidentialitate cu privire la cel putin urmatoarele aspecte: a) accesul personalului si a altor persoane la dosarele copiilor si la baza de date a SR, b) utilizarea informatiilor despre protectia copiilor in SR, c) asigurarea ingrijirii si igienei personale a copiilor, d) aspecte si probleme de ordin personal, e) modul de administrare a medicamentelor si realizarea manevrelor medicale si e) inviolabilitatea corespondentei si dreptul la convorbiri telefonice private. 

9.1.1. Existenta MOF

Continut MOF care sa cuprinda detalii despre respectarea confidentialitatii si intimitate

9.2. Personalul primeste instructiuni scrise clare referitoare la modalitatile de abordare si de transmitere a informatiilor care le sunt incredintate in scopuri legate de protectia copilului.

9.2.1. Existenta instructiunilor scrise legate de managementul informatiei

Instructiuni scrise ale managementului informatiei

9.3. Personalul respecta demnitatea copilului si foloseste formula de adresare preferata de copii. Sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare.

9.3.1. ROI

9.3.2. Numar de reclamatii legate de incalcarea demnitatii copilului /an

Jurnal de reclamatii si sugestii

Standard 10: Asigurarea hranei

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

10.1. Mesele sunt bine administrate, organizate in spatii cu o atmosfera de tip familial si constituie ocazii pentru socializarea copiilor. 

10.1.1. Spatiul pentru servirea mesei este adecvat familial

10.1.2. Numar mediu de copii care sunt exclusi de la masa in comun/numar total de beneficiari ai SR/ luna si an

PIS (consemnarea si argumentarea excluderii de la participarea in colectiv la masa)

Modul de oferire a mesei

10.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului care este responsabil cu PIS pentru sanatatea copilului, astfel incat sa se asigure o alimentatie echilibrata, in conformitate cu preferintele si nevoile biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive. In acelasi scop, in mod periodic, personal desemnat de coordonatorul SR evalueaza calitatea si cantitatea alimentelor inainte si dupa prelucrare, precum si modul de preparare si consemneaza daca exista nereguli in acest sens in acelasi registru in care consemneaza informatiile despre meniurile zilnice.

10.2.1.Numarul evaluarilor legate de calitatea si cantitatea alimentelor, mod de prelucrare de catre coordonatorul SR/an

10.2.2. Existenta registrului de consemnare a meniurilor zilnice

Raport de evaluare efectuat periodic de coordonator SR

Registru de consemnare a informatiei despre meniurile zilnice

10.3. Copiii ajuta la selectarea meniurilor, pregatirea felurilor de mancare, aranjarea si servirea meselor, spalarea veselei etc., invatand si realizand activitati conforme cu varsta si gradul de maturitate. Aceste activitati sunt cuprinse in PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

10.3.1. Numar de copii inclusi in DVI legate de hrana/ numar total de copii in SR

10.3.2. Numar de PIS elaborate care includ activitati de DVI/ an

Lista copiilor care participa la activitati de hrana

PIS care include activitati de DVI

Progrese inregistrate din punct de vedere in DVI in aceasta activitate

10.4. In cadrul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, copiilor li se organizeaza cursuri pentru explicarea notiunilor de baza referitoare la igiena alimentatiei si la hrana sanatoasa, precum si exercitii practice de aplicare a acestor notiuni. 

10.4.1.Nr. de cursuri/ intalniri organizate pentru copii legate de explicarea notiunilor de baza referitoare la igena alimentatiei/ an

10.4.2. Nr. De exercitii practice de aplicare a notiunilor/ an

Curriculum de curs sau agenda intalnirii legata de explicarea notiunii de baza referitoare la igena alimentatiei

Evaluarea similarii notiunilor cuprinse in PIS

Lista copiilor care au participat la cursuri si exercitii practice

10.5. Tuturor copiilor li se pot pune la dispozitie mici gustari la solicitarea acestora, sau isi pot pregati ei insisi aceste gustari in timpul zilei, in functie de gradul de maturitate si de deprinderile pe care le-au dobandit. 

10.5.1. Nr. De mese servite/zi

10.5.2. Nr. Mediu de gustari/ copil/zi

Programul zilnic de servire a mesei

10.6. SR organizeaza mese festive cel putin pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor, in fiecare an, si, in acest caz, se tine cont obligatoriu de preferintele copilului in cauza si se poate lua masa impreuna cu familia si alte persoane apropiate copilului intr-un cadru intim amenajat in SR sau in afara acestuia.

10.6.1. Numar de copii pentru care s-a organizat ziua de nastere/ an raportat la numar de beneficiari

Dosarul copilului cu consemnarea evenimentului

10.7. SR dispune de spatii suficiente pentru pregatirea, pastrarea si servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzator, usor de igienizat si cu instalatiile si aparatura necesara pentru pregatirea, depozitarea, racirea si congelarea hranei, precum si pentru igienizarea alimentelor si veselei. Totodata, spatiile sunt amenajate cu materiale usor de igienizat. 

10.7.1. Existenta avizului de functionare

Aviz sanitar de functionare

10.8. SR trebuie sa aiba rezerve de hrana si apa pentru 48 de ore pentru fiecare copil.

10.8.1. Raportul dintre copii/ rezerva de apa si hrana/ SR

Raport de gestiune a rezervelor de hrana si apa

Standard 11: Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul personal si banii de buzunar

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

11.1. Copiii sunt incurajati sa-si exprime gusturile privind imbracamintea, incaltamintea si imaginea personala si sunt sprijiniti in indeplinirea acestor preferinte, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, atunci cand se achizitioneaza produsele respective. In situatia in care SR are personalitate juridica, copiii participa in mod nemijlocit la alegerea si cumpararea produselor. Se interzic orice fel de practici de 'uniformizare' a copiilor, prin cumpararea de produse identice pentru toti copiii din SR sau dintr-o grupa/modul. 

11.1.1. Numar de persoane implicate in achizitionarea efectelor personale/ SR

11.1.2. Lista achizitiilor

Lista copiilor care au participat la alegerea si cumpararea produselor (in cazul SR cu personalitate juridica)

Aspectul vestimentatiei copiilor

11.2. Preferintele de natura culturala, rasiala, etnica si religioasa referitoare la imbracaminte si echipamentul personal sunt sprijinite si promovate pozitiv. 

Idem

Idem

11.3. Fiecare copil isi pastreaza imbracamintea si echipamentul personal in compartimente corespunzatoare, separate de ale celorlalti copii. 

11.3.1. Numar de compartimente pentru echipament personal raportat la numar copii beneficiari

Repartizarea compartimentului pentru echipamente personale/ harta SR

11.4. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de catre copii, acestia semnand actele de primire. In situatia in care copiii nu pot semna aceste acte, din diferite motive, banii de buzunar sunt administrati de catre familie sau reprezentantul legal in folosul copilului si tinand cont de nevoile si preferintele acestuia, in raport cu gradul de maturitate. Copiii sunt incurajati, invatati si sprijiniti sa isi administreze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar, alocatii, donatii etc., iar in cazul copiilor cu varsta peste 15 ani, si din castiguri proprii, in conditiile legii. Copiilor li se ofera libertate pe cat posibil in luarea deciziilor privind cheltuirea propriilor bani. 

11.4.1.Numarul actelor de primire/ numar copii beneficiari in SR/an

11.4.2. Numar de familii/reprezentant legal care administreaza sumele alocate copiilor/ an

11.4.3.Numar de copii invatati sa adminstreze banii/ numar de copii rezidenti in SR

Actele de primire a banilor (semnate de catre copil sau famile)

PIS cu mentiunea ca, copilul a fost invatat si progresele in administrarea banilor

11.5. Personalul trebuie sa acorde sprijin copiilor care isi exprima dorinta de a-si cumpara unele dintre aceste produse din banii de buzunar sau alte resurse financiare. 

11.6. SR isi elaboreaza proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului, inclusiv referitor la restrictii de folosire si rezolvarea solicitarilor din partea copiilor de a-si cumpara diverse produse din aceste venituri. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta copiilor si a personalului. 

11.6.1. Existenta proceduri de utilizare a resurselor financiare ale copilului

11.6.2. Numar de copii care au luat la cunostinta de proceduri

Proceduri de utilizare a resurselor de utilizare a resurselor financiare si de restrictionare

PIS unde este mentionata discutarea si luarea la cunostinta despre procedurile financiare

11.7. Coordonatorul este obligat sa verifice toate aspectele legate de copiii care sunt angajati pentru prestarea de munci, in vederea prevenirii exploatarii copiilor si munca in conditii care nu respecta legislatia in vigoare. Toate aceste date sunt consemnate in dosarul copilului, la angajarea copilului si periodic.

11.7.1 Numar de copii incadrati in munca din SR/ numar total de copii

Dosarul copilului unde sunt consemnate datele despre munca prestata si evaluare respectarii drepturilor

Standard 12: Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

12.1. PIS pentru sanatatea copilului este in responsabilitatea medicului de familie sau, in lipsa bine documentata a acestuia, a medicului angajat de catre furnizorul de servicii, conform prevederilor Codului Muncii. Implementarea propriu-zisa a acestui program se realizeaza in colaborare cu personalul SR si ceilalti profesionisti responsabili pentru activitatile circumscrise programului. 

12.1.1. Numar de PIS pentru sanatatea copilului elaborate/ an raportat la numar de copii din SR

12.1.2. Numar de vizite medicale efectuate/an/copil

PIS pentru sanatate aflat la dosarul copilului

Lista profesionistilor implicati in implementare

Evolutia si re- evaluare implementarii PIS coroborata cu evaluarea starii de sanatate

12.2. PIS pentru sanatatea copilului cuprinde activitatile si masurile corespunzatoare pentru asigurarea unei stari de sanatate bune a copilului, respectiv cel putin: a) indrumare, sprijin si consiliere pe probleme de sanatate, b) igiena si ingrijire personala, c) evaluari medicale periodice si la nevoie, cu ocazia infectiilor intercurente si a situatiilor de urgenta, d) tratamente diverse, inclusiv de specialitate si stomatologice, e) nutritie si dieta, f) exercitiu si odihna si g) educatie pentru sanatate, inclusiv educatie sexuala si contraceptiva.

12.2.1. Numar de PIS elaborate conform SMO/ numar copii din SR/ an

PIS sa cuprinda cel putin:

Indrumare, sprijin si consiliere pe probleme de sanatate

Igiena si ingrijire personala

Evaluari medicale periodice si la nevoie

Tratamente

Nutritie si dieta

Exercitii si odihna

Educatie pentru sanatate, educatie sexuala si contraceptiva

12.3. PIS pentru sanatatea copilului are anexa o fisa medicala in care sunt trecute toate informatiile referitoare la antecedentele personale fiziologice si patologice ale copilului si familiei sale, imunizarile, bolile, ranirile accidentale, alergiile sau reactiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior si pe perioada sederii copilului in SR.

12.3.1. Numar de fise medicale/ numar de PIS elaborate raportat la numar copii in SR

PIS care contine specific o fisa medicala cu datele medicale anterior si pe perioada sederii copilului in SR.

12.4. Fiecare copil beneficiaza de educatie pentru sanatate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatita, infectie HIV/SIDA, infectiile cu transmitere sexuala, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, actiuni de intimidare si abuz in interiorul sau in afara SR. 

12.4.1. Nr de intalniri/ copil/ an cu teme despre educatie pentru sanatate

12.4.2. Nr de copii care au participat/ curs/an

Proces verbal al intalnirilor

Evaluari a cunostintelor despre educatie pentru sanatate

12.5. SR asigura materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, tinand cont si de preferintele copiilor.

12.5.1. Raportul dintre numarul de copii si stocul materialelor igienco-sanitare/ luna

Raport de gestiune privind stocul de materiale igienico-sanitare

Cererea copiilor

12.6. Copiii pot sa pastreze materiale igienico-sanitare in mod exclusiv pentru uzul propriu si nu trebuie sa le solicite de la spatiul de depozitare comun, cu exceptia articolelor care sunt considerate cu risc. 

Idem

Idem

12.7. Copiii care se imbolnavesc de boli contagioase care nu necesita spitalizare se izoleaza, pe o perioada determinata, stabilita de medicul specialist, intr-o camera amenajata pentru situatia respectiva in cadrul SR. In aceste situatii copiii primesc ingrijirea necesara si sunt sprijiniti emotional pe perioada izolarii temporare de ceilalti copii. 

12.7.1. Existenta unui spatiu destinat izolarii in caz de boli contagioase

12.7.2. Numar de copii izolatii medical/an

12.7.3. Existenta normelor de igiena colectiva

Harta SRD care sa prezinte spatiu destinat izolarii in caz de boli contagioase

Lista copiilor care au necesitat izolarea medicala

Normele de igiena colectiva

12.8. Sunt afisate intr-un loc accesibil si cunoscut de tot personalul, numele si coordonatele medicului/profesionistului care trebuie contactat in cazul unei probleme de sanatate, precum si alte numere de telefon utile in situatii de urgenta. 

12.8.1 Numele si coordonatele personalului medical

Numele si contactele medicului sunt afisate

Standard 13: Primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

13.1. Intregul personal al SR urmeaza cursuri de pregatire in acordarea primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii din SR beneficiaza si ei de acest gen de cursuri, in functie de varsta si gradul de maturitate.

13.1.1. Nr. cursurilor organizate legate de acordarea primului ajutor/ an

13.1.2. Nr. participanti din cadrul personalului/ an

13.1.3. Nr. participanti din cadrul copiilor/ nr copii din SR

Curriculum de curs despre acordarea primului ajutor

Lista personalului instruit in acest sens

Lista copiilor instruiti in acest sens

13.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/si de persoana de referinta a copilului, in conditii de supervizare stabilite de medicul responsabil cu PIS pentru sanatatea copilului. 

Nr de copii care necesita supervizare in administrarea medicamentelor/ numar copii total din SR

13.2.2. Nr personal calificat medical/ numar copii SR

Lista copiilor care primesc tratament sub supravegherea personalului calificat

Fisele medicale

PIS pentru sanatatea copilului

13.3. In cazul infectiilor intercurente se pot administra, in regim de urgenta, medicamente de uz general, de catre personalul calificat sau/si persoana de referinta, in aceleasi conditii de supervizare. 

13.3.1. Idem 13.6.1 (existenta proceduri de adminstrare, depozitare si distrugere a medicamentelor sau materialelor sanitare)

MOF cu proceduri de administrare a medicamentelor

Recomandarea scrisa a medicului

Fisele medicale ale copiilor

13.4. Copiii pot avea in pastrare medicamente pe care si le administreaza singuri, inclusiv pe cale injectabila (de exemplu, insulina), numai dupa ce medicul specialist stabileste acest lucru, pe baza unei evaluari a copilului ca fiind suficient de responsabili in acest sens. Acesti copii au posibilitatea de a-si incuia medicamentele in locuri la care ceilalti copii nu au acces. Autoadministrarea se realizeaza in aceleasi conditii de supervizare. 

13.4.1. Nr. de copii care au in posesie medicamente/ numar de copii in SR

13.4.2. Nr. de cazuri de accidente legate de adminstrarea de medicamente de catre copii/ an

Fisa medicala

Recomandarea medicului

13.5. Medicamentele prescrise si cele de uz general, cu exceptia celor date in grija copiilor care isi administreaza singuri propriile medicamente, sunt pastrate in siguranta, in locuri speciale, incuiate, la care copiii si restul personalului nu au acces.

13.5. 1. Existenta spatiului securizat de pastrare a medicamentelor

Lista medicamentelor

Modalitatea de stocare

Lista personalului de acces

13.6. SR isi organizeaza proceduri referitoare la administrarea, depozitarea si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.

13.6.1. Existenta proceduri de adminstrare, depozitare si distrugere a medicamentelor sau materialelor sanitare

Procedurile de adminstrare, depozitare si distrugere a medicamentelor sau materialelor sanitare parte integranta din MOF/ROI

13.7. Informatiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor se consemneaza intr-un registru medical, precizandu-se numele copilului, data, ora, medicamentul (inclusiv dozajul) sau tratamentul, motivul administrarii, semnatura personalului. 

13.7.1 Existenta registru medical

13.7.2. Numar de copii aflati sub tratament medical/ numar copii aflati inregistrati in registru

Registru medical completat la zi

13.8. In fisele medicale ale copiilor se consemneaza obligatoriu motivele si momentele in care medicatia nu este administrata sau intrerupta. 

Idem

Fisa medicala a copilului

13.9. In SR se respecta legislatia in vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor.

13.9.1 Numar de personal avizat sa administreze, manipuleze si sa distribuie medicamente in SR

Legislatia in vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor este asumata de personalul avizat, in scris.

Standard 14: Educatia

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

14.1. Programul educational, care este anexa a PIP, este elaborat de catre educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul SR impreuna cu cadrul didactic din unitatea de invatamant pe care copilul o frecventeaza sau urmeaza sa o frecventeze. Cadrul didactic este nominalizat de catre directorul unitatii de invatamant, la solicitarea coordonatorului SR. Educatorul/educatorul specializat raspunde de educatia non-formala si informala a copilului, iar cadrul didactic de educatia formala, conform normelor stabilite de sistemul educational. In situatia caselor de tip familial, asa numitul parinte social poate indeplini rolul educatorului/educatorului specializat numai in conditiile prevederilor SMO prezente - vezi procedura 28.10.

14.1.1. Existenta plan educational ca anexa a PSP/ numar de PSP elaborate/ an

14.1.2 Nr. de copii inscrisi in unitatea de invatamant din comunitate/ nr de copii rezidenti in SR

14.1.3. Nr. de copii care frecventeaza program educational in SR/ nr de copii in SR

14.1.4 Nr. de educatori/ nr copii in SR

Plan educational ca anexa la PSP

Curriculum scolar adaptat cerintelor educative ale copilului din SR

Lista copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant din comunitate

Lista copiilor care urmeaza programul educational din SR

14.2. Programul educational cuprinde cel putin urmatoarele informatii: a) traseul educational; b) capacitatea de invatare; c) nivelul achizitiilor si cunostintelor, gradul de asimilare a cunostintelor din curriculum-ul scolar; d) masuri psihopedagogice de sprijin pentru corectarea dificultatilor de invatare; e) interese si aspiratii educational - vocationale; f) recomandari si masuri specifice.

Idem

Programul educational cuprinde cel putin:

Traseu educational

Capacitatea de invatare

Nivelul achizitiilor

Masuri psihopedagogice de sprijin

Interese si aspiratii educational-vocationale

Recomandari si masuri specifice

14.3. SR asigura fiecarui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale necesare pentru a avea acces, a se integra si a frecventa in mod regulat unitatea de invatamant. Unitatea de invatamant se stabileste de catre educator/educator specializat impreuna cu coordonatorul SR si cu consultarea managerului de caz, cu respectarea procedurilor stabilite de sistemul educational. 

14.3.1. Numar de copii sprijiniti pentru educatie/ numar de copii in SR

14.3.2. Frecventa scolara a copiilor/ copii in SR

programul educational

Lista copiilor sprijiniti si felul sprijinului

Dinamica performantelor scolare

14.4. In situatia in care copilul, din motive de sanatate, nu poate frecventa, pe o perioada determinata de timp, unitatea de invatamant din comunitate, educatorul asigura activitati de pregatire scolara in SR, pe durata programului scolar si in conformitate cu curriculum-ul scolar.

14.4.1. Numar mediu de copii care nu au putut frecventa unitatea de invatamant din comunitate/ an

Lista copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant si care au fost nevoiti sa o intrerupa temporar (inclusiv motivele)

Raport al activitatilor educationale organizate in SR pe durata programului scolar

14.5. SR asigura fiecarui copil conditii adecvate pentru pregatirea temelor scolare, cum ar fi: spatiu individual de studiu, care nu este luminat cu lampi fluorescente, ci pe cat posibil cu lumina naturala; mobilier adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmareste pregatirea temelor scolare si, la solicitarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui lucru.

14.5.1. Existenta conditiilor adecvate de pregatire a temelor

14.5.2. Numar de educatori/ numar copii

Spatiul este conform SMO

Lista educatorilor

Programul educational

14.6. SR incurajeaza si sprijina fiecare copil sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant si de SR. 

14.6.1. Numar de activitati extrascolare organizate de unitatea de invatamant/an

14.6.2. Numar de activitati extrascolare organizate de SR/ an

14.6.3. Numar de copii care participa la activitati/ an

Raportul anual al SR

Dosarul copilului

Lista copiilor care participa la activitati extrascolare

14.7. In absenta sau imposibilitatea parintilor, persoana de referinta cu prioritate sau personalul desemnat de coordonatorul SR participa la toate activitatile la care unitatea de invatamant solicita prezenta parintilor. 

14.7.1. Numar de parinti/ persoane de referinta care participa la activitati extrascolare/an raportat la numar total de copii

Lista parintilor/ persoana de referinta care participa la activitati extrascolare

14.8. Furnizorul de servicii si SR daca are personalitate juridica incheie o conventie de colaborare cu unitatea de invatamant si, dupa caz, cu inspectoratul scolar, ale carei obiective principale se refera cel putin la: a) diminuarea si eliminarea marginalizarii in cadrul unitatii de invatamant a copiilor protejati in SR, b) colaborarea cu cadrele didactice, precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea programelor educationale ale copiilor protejati in SR si c) integrarea copiilor in comunitatea grupei/clasei si a unitatii de invatamant, ca prim pas al integrarii lor in comunitate. 

14.8.1.Numar de conventii de colaborare incheiate cu unitatea de invatamant/ an

14.8.2. Numar conventii incheiate cu IJP/ an

14.8.3. Numar de copii care frecventeaza unitatea de invatamant/ copii in SR/ an

Conventii de colaborare incheiate cu unitatea de invatamant

Conventii de colaborare incheiate cu IJP

Lista copiilor care frecventeaza unitatile de invatamant

Standard 15: Activitati de recreere - socializare 

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

15.1. Vezi Standardele 5 si 6, precum si procedura 10.6

15.1.1.Indicatorii standarde 5, 6 si 10.6

15.2. SR asigura o pondere adecvata a activitatilor de recreere-socializare a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn si odihna, in cadrul programului zilnic al acestora. Aceste activitati sunt cuprinse intr-un PIS pentru recreere-socializare elaborat de persoana de referinta a copilului impreuna cu educatorul/educatorul specializat responsabil pentru programul educational. 

15.2.1.Numar de PIS pentru recreere si socializare/an in raport cu numarul de copii in SR

15.2.2. Raportul dintre timpul mediu liber si programele educative/ SR

PIS pentru recreere si socializare/ copil

Programul zilnic individual al copilului

15.3. Copiii sunt informati, potrivit varstei si gradului de maturitate, asupra oportunitatilor recreative si de socializare promovate in SR si in afara acestuia (in comunitate), precum si asupra modului in care pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea. 

15.3.1.Numar de activitati recreative si de socializare organizate de SR/ an

Modalitatile de promovare a activitatilor recreative si de socializare

15.4. Copiii sunt incurajati sa-si exprime opiniile si preferintele in proiectarea si derularea activitatilor din timpul liber. In anumite situatii, copiii pot decide daca participa sau nu la activitatile de recreere-socializare organizate de SR.

15.4.1. Existenta registrului de sugestii

15.4.2. Numar de copii implicati in activitati recreative si de socializare/ numar total de copii in SR

Registrul de sugestii

Lista copiilor care participa la activitati de recreere si de socializare

15.5. SR promoveaza si asigura copiilor petrecerea timpului liber, mai ales a sfarsitului de saptamana, si a vacantelor scolare in propria familie.

15.5.1. Idem 15.4.2.

Idem

15.6. SR asigura, cel putin intr-una din vacantele scolare de pe parcursul unui an, minimum o saptamana de tabara, petrecuta in afara SR, precum si cel putin 4 excursii pe an.

15.6.1. Numar de excursii organizate/an/copil

15.6.2. Numar de vacante scolare/an/copil

15.6.3. Numar mediu de zile petrecute in afra SR/an/copil

Lista excursiilor organizate/an

Lista vacantelor organizate/an

Lista copiilor care au participat in excursii

Lista copiilor care au participat in vacante

Planificarea vacantelor si excursiilor pentru anul in curs si viitor (?)

15.7. SR asigura conditiile si materialelor necesare, conform varstei si optiunilor copiilor, pentru derularea activitatilor recreative si de socializare in cadrul SR si in comunitate. 

15.7.1. Planificarea anuala a activitatilor recreative si de socializare

15.7.2 Bugetul alocat acestor activitati/ an

Lista materialelor si echipamentelor achizitionate

Bugetul si Executia bugetara de achizitionare a materialelor necesare activitatilor recreative si de socializare

Planificarea anuala a activitatilor recreative si de socializare

15.8. In incinta SR se asigura spatii special amenajate si dotate corespunzator pentru desfasurarea activitatilor de timp liber, care sunt sigure, functionale si accesibile tuturor copiilor si adecvate varstei, potentialului, preocuparilor si preferintelor copiilor.

15.8.1. Existenta unui spatiu adecvat de petrecere a timpului liber

Harta SR cu evidentierea spatiul adecvat de petrecere a timpului liber

15.9. Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii/alti adulti importanti pentru el, cu copiii din SR si din unitatea de invatamant pe care o frecventeaza, cu personalul din SR si alti profesionisti implicati in derularea PIP.

15.9.1 Numar de cursuri de specialitate efectuate/angajat

Lista cursuri de specialitate la care au participat angajatii SR

Certificate/ diplome/ angajat si alt personal implicat

15.10. Personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a copilului, prin comunicare verbala si non-verbala, prin consiliere, prin activitati de socializare si evaluari pozitive. 

Idem

Idem

Standard 16: Reclamatii si reprezentare 

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

16.1. SR are proceduri scrise privind efectuarea, inregistrarea si solutionarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la serviciile oferite sau al caror acces il faciliteaza. In cazul SR publice, procedurile trebuie sa respecte legislatia in vigoare cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor. In cazul SR private se recomanda ca, pe langa respectarea prevederilor SMO prezente, sa se respecte si legislatia mai sus mentionata. 

16.1.1. Existenta procedurilor scrise de procesare a sesizarilor si reclamatiilor

Proceduri scrise de solutionare a sesizarilor si reclamatiilor

16.2. Procedurile trebuie sa garanteze cel putin urmatoarele: a) modalitatile de inregistrare a sesizarilor si reclamatiilor; b) informarea celui ce a facut sesizarea/reclamatia asupra stadiului si modului de solutionare a cazului; c) durata maxima in care persoana in cauza primeste raspunsul; d) prevederea posibilitatii ca o alta persoana sa poata sesiza/reclama in numele copilului; e) excluderea posibilitatii ca persoana care a fost reclamata sa se implice in rezolvarea cazului; f) prevederea unor modalitati de abordare a reclamatiilor care il vizeaza pe coordonatorul SR; g) excluderea oricaror represalii asupra celor care efectueaza sesizarile/reclamatiile. 

Idem

Idem cu obligativitatea includerii aspectelor legate de:

Modalitati de inregistrare

Modalitati de informare a solicitantului

Durata maxima de rezolvare,

etc (conform cu Ordinul 21/2004 standard 17.2.)

16.3. SR pune la dispozitia copiilor, reprezentantilor lor legali, familiilor, personalului si SPSPC o varianta prescurtata a procedurilor de sesizare. La cerere, acestia pot primi varianta completa a procedurilor. In functie de varsta, copiilor li se explica aceste proceduri de sesizare, inca de la admiterea in SR.

16.3.1. Existenta formei prescurtate a procedurilor de sesizare

16.3.2. Numar de copii care au fost informati cu privire la proceduri de sesizare/an

16.3.3. Numar de reprezentanti legali informati/an

Forma prescurtata a procedurilor de sesizare

Lista copiilor care au primit aceasta forma

Lista parintilor care au primit aceasta forma prescurtata

16.4. Personalul SR poate oferi oricarei persoane interesate informatii despre sistemul de sesizare/reclamare.

Idem

Idem

16.5. Coordonatorul SR desemneaza o persoana care sa tina o evidenta clara a sesizarilor si reclamatiilor (cereri, rezolvari, informarea petentilor etc.). 

16.5.1. Numirea persoanei responsabile de evidenta sesizarilor si reclamatilor

16.5.2. Nr. de cereri primite/ an

16.5.3. Nr. de cereri solutionate/an

Decizia/ Hotararea de numire a persoanei responsabile de evidenta sesizarilor si reclamatilor

Raport de rezolvare a cererilor

Registru de evidenta a sesizarilor si reclamatilor

16.6. Coordonatorul SR reanalizeaza periodic - cel putin o data la 3 luni - evidenta sesizarilor si reclamatiilor si consemneaza concluziile sale in registrul de sesizari si reclamatii.16.6.1. Numar de analize efectuate de coordonatorul SR/an

Registrul de evidenta a sesizarilor si reclamatilor

Analiza trimestriala a coordonatorului SR

16.7. Evidenta sesizarilor si reclamatiilor se trimite periodic - cel putin lunar - furnizorului de servicii. 

16.7.1. Numar de rapoarte de analiza trimise furnizorului de servicii/an

Rapoartele de analiza a sesizarilor si reclamatiilor trimise furnizorului

Standard 17: Protectia copilului impotriva abuzurilor 

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

17.1. SR are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz asupra copiilor, intocmite in baza legislatiei in vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul SPSPC si sunt aduse la cunostinta personalului, copiilor si familiilor sau reprezentantilor lor legali.

17.1.1. Existenta procedurilor scrise pentru situatii de abuz

17.1.2. Numar de copii, personal si familii care au luat contact cu procedurile/ an

Proceduri pentru situatii de abuz (in MOF sau ROI)

Lista de copii, familii si personal care a luat contact cu procedurile

17.2. Copiii si familiile/reprezentantii legali sunt informati, in modalitati accesibile, cu privire la aceste proceduri, precum si cu privire la drepturile copilului.

Idem

Idem

17.3. Copiii sunt incurajati si sprijiniti sa sesizeze orice forma de abuz din partea personalului, a altor copii din SR sau a unor persoane din afara SR.

17.3.1. Numar de sesizari legate de abuz facute de copii/ an

Registru de sesizari

17.4. SR tine evidenta tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca), tratament inuman sau degradant in registrul de sesizari si reclamatii. 

17.4.1. Numar mediu de cazuri de abuz/an

Registru de sesizari

17.5. Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului, in cadrul SR sau in afara SR, are obligatia de a le semnala la SPSPC si de a instiinta coordonatorul SR, conform legislatiei in vigoare, precum si de a le inregistra, conform prevederilor SMO prezente. Personalul desemnat de catre coordonatorul SR, cu avizul SPSPC, poate asigura sau participa la evaluarea initiala a situatiei de abuz, neglijare si exploatare a copilului care a fost semnalata la SPSPC, si rezultatele acesteia se consemneaza in fisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului. Fisa este transmisa la SPSPC in termen de maxim 48 de ore de la data evaluarii initiale. Modelul fisei de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului este anexa a ghidului metodologic privind interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului.

17.5.1. Numarul anual de cazuri de abuz sesizate/ an

17.5.2. Numar anual de fise de semnalare transmise la SPSPC/ an

17.5.3. Numar mediu de evaluari interne efectuate in caz de abuz/ an

Fisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatiilor de abuz, neglijare si exploatare

Ghid metodologic privind interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si in retea in stiatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului

Registrul de sesizari

17.6. Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului in care sunt implicati alti membrii ai personalului din SR are obligatia de a instiinta imediat coordonatorul SR, care aplica legislatia in vigoare. In situatia in care coordonatorul SR nu semnaleaza aceste situatii la SPSPC, in termenul prevazut de SMO prezente, personalul care a instiintat coordonatorul are obligatia efectuarii acestei semnalari. 

Idem 17.1 si 17.5.

Idem

17.7. Daca este necesar, coordonatorul SR anunta, dupa caz, salvarea, politia si/sau procuratura. 

17.7.1. Numar de cazuri in care au fost sesizate salvarea/ politia sau procuratura/ an

Sesizarile transmise/ Registrul de sesizari

17.8. In SR este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.

17.8.1. Idem 17.1.

Idem 17.1

17.9. SR asigura sprijin psihologic si consiliere copiilor care au fost intimidati sau discriminati. In situatia copiilor abuzati, neglijati sau exploatati, SR asigura accesul acestora la serviciile stabilite de SPSPC. 

17.9.1. Numar de copii care au beneficiat de consiliere de specialitate/ an

Lista copiilor care au beneficiat de consiliere in caz de abuz

Dosarul copilului

17.10. SR asigura efectuarea de catre intregul personal (inclusiv personal auxiliar, angajati temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii.

17.10.1. Numar de persoane angajate care au urmat cursurile de specialitate/ an

17.10.2. Numar de cursuri organizate in aceasta tematica/an

Certificate/ diploma primite de angajati la acest curs

Lista cursurilor organizate in aceasta tema

Standard 18: Relatia personalului cu copiii

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

18.1. Persoana de referinta a copilului respecta in interactiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate. Intregul personal, inclusiv asa numitul parinte social, trebuie sa aiba grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor, pentru a nu induce o dependenta a copilului de SR si pentru a facilita reintegrarea sau integrarea familiala a acestuia. 

18.1.1. Existenta fisa de post si ROI

Fisa de post

ROI

18.2. SR isi stabileste proceduri scrise privind relatiile dintre membrii personalului si copii, care sunt aduse la cunostinta personalului, copiilor si familiilor/reprezentantilor legali ai acestora. 

18.2.1. Existenta proceduri scrise privind relatiile dintre membrii personalului si copii

MOF/ ROI care sa contina proceduri scrise privind relatiile dintre membrii personalului si copii

18.3. Personalul SR cunoaste particularitatile de varsta si diferentele individuale de conduita ale copiilor rezidenti, astfel incat sa poata stabili o comunicare si relatii adecvate cu acestia.

18.3.1. Numar de instruiri efectuate pe tema particularitalior de varsta si diferente individuale/ an

Certificate/ diplome sau cursuri care sa ateste pregatirea personalului SR in ceea ce priveste dezvoltarea copilului

18.4. Relatiile dintre membrii personalului si copii se desfasoara in baza unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar convenite de personal impreuna cu copiii si intelese de acestia, reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului copiilor, bazat pe respect reciproc, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin. 

Idem 18.2.1 ( existenta proceduri scrise privind relatiile dintre membrii personalului si copii)

ROI care sa precizeze relatiile intre membri personalului si copii bazate pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

18.5. Personalul SR abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupurile de copii in mod nediscriminator, fara antipatii sau favoritisme.

18.5.1. Numar sesizari legate de comportament discriminativ inregistrate/ an

ROI

Raport de sesizare

Jurnal de sugestii si reclamatii

18.6. Personalul beneficiaza de pregatire privind comunicarea si controlul pozitiv in relatia cu copiii, pentru a putea preveni si rezolva cat mai amiabil neintelegerile in cadrul colectivitatii respective. 

18.6.1. Numar de personal pregatit in comunicare si control pozitiv, rezolvarea conflictelor din totalul personalului angajat

Certificate, diplome, curriculum de curs legat de participare personalului la cursuri de comunicare, control pozitiv si rezolvarea conflictelor

18.7. Repartizarea personalului pe ture si grupe de copii se face astfel incat sa existe o continuitate a relatiilor interumane menita sa asigure stabilitatea afectiva a copiilor.

18.7.1. Ratia personal/ copii in SR

18.7.2. Planificarea turelor/ grupe de copii

Planificarea turelor de munca si pe grupe

18.8. Personalul trebuie sa aiba abilitati empatice si de comunicare si sa contribuie in mod semnificativ la dezvoltarea afectivitatii copiilor. 

18.8.1. Numar de evaluari de personal/an

18.8.2. Numar de persoane angajate instruite in comunicare/ SR

Evaluarile anuale ale personalului

Diplome, certificate, cursuri in comunicare facute de personalul SR

Standard 19: Controlul comportamentului

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

19.1. SR isi stabileste proceduri scrise privind controlul pozitiv al comportamentului copiilor, care au in vedere incurajarea conduitelor acceptabile ale copiilor si sanctionarea educativa, constructiva a comportamentelor inacceptabile ale acestora. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalului si copiilor.

19.1.1. Existenta procedurilor scrise privind controlul pozitiv al comportamentului

19.1.2. Numar de copii si personal care a luat la cunostinta despre aceste proceduri/ an

Proceduri scrise privind controlul pozitiv al comportamentului

Lista personal care au luat la constinta despre proceduri

Lista copii care au luat la constinta despre proceduri

19.2. Personalul este pregatit si aplica procedurile privire la formarea si controlul comportamentului copiilor in concordanta cu particularitatile de varsta si cu nevoile individuale ale copiilor. Se interzic masurile disciplinare excesive sau irationale - vezi procedura 19.4.

19.2.1. Numar de angajati pregatiti in aplicarea procedurilor cu privire la formarea si controlul comportamentul copiilor/ numar total de angajati

19.2.2. Numar de reclamatii sau sesizari legate de masuri disciplinare excesive sau irationale/ an

Certificate, diplome sau procese verbale legate de aplicarea procedurilor cu privire la formarea si controlul comportamentului

Lista sesizarilor facute de copii cu privire la masuri disciplinare excesive sau irationale

Lista sesizarilor facute de profesionisti cu privire la masuri disciplinare excesive sau irationale

Lista sesizarilor facute de apartinatorii legali cu privire la masuri disciplinare excesive sau irationale

19.3. Personalul poate utiliza masuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) numai ca ultima solutie de prevenire sau stopare a vatamarii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Masurile nu se aplica punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. 

19.3.1.Numar de cazuri in care s-au folosit masuri restrictive /an

Cazuri in care s-au folosit masuri restrictive si rezolutia acestora

19.4. Sunt interzise: a) pedeapsa corporala; b) deprivarea de hrana, apa sau somn; c) penalitatile financiare; d) orice examinare intima a copilului daca nu are o ratiune medicala si nu e efectuata de personal medico-sanitar; e) confiscarea echipamentelor copilului; f) privarea de medicatie sau tratament medical; g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; h) implicarea unui copil in pedepsirea altui copil; i) orice restrictionare a contactului cu familia daca nu exista o hotarare in acest sens, conform legii.

19.4.1. Idem 19.1.1.

Idem 19.1.1 Procedurile care sa includa comportamente interzise in SR

19.5. Toate cazurile in care se aplica masuri restrictive copiilor sunt inregistrate intr-o fisa speciala, atasata PIS pentru sanatate, precizandu-se cel putin: numele copilului, data, ora si locul incidentului; masurile luate; numele membrilor personalului care au actionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecinte ale masurilor luate, semnatura persoanei autorizate sa efectueze inregistrarile. Dupa aplicarea masurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, in termen de 24 de ore.

19.5.1.Numar de cazuri in care s-au folosit masuri restrictive/an

19.5.2. Numar de fise speciale facute/an

PIS pentru sanatate in care se precizeaza fisa speciala legata de aplicarea masurilor restrictive

Numar de examene medicale efectuate dupa aplicarea masurii restrictive

19.6. Coordonatorul SR verifica cu regularitate - cel putin o data pe luna, evidentele cazurilor de restrictionare pentru a controla si sanctiona corespunzator personalul (atunci cand e cazul) si pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor. 

19.6.1. Numar de procese verbale legate de verificarea facuta de coordonatorul SR / an

Procesele verbale legate de verificarea evidentelor cazurilor de restrictionare

Rapoarte de monitorizare a cazurilor

Standard 20: Absenta unui copil fara permisiune

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

20.1. SR isi stabileste proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de absenta a copiilor fara permisiune, pe care le aduce la cunostinta intregului personal. Aceste proceduri includ cel putin urmatoarele: a) anuntarea parintilor, politiei, SPSPC si evaluarea riscurilor; b) modalitati de cautare a copilului; c) readucerea copilului in SR; d) evaluarea motivelor plecarii copilului si revizuirea PIP pentru satisfacerea cerintelor sale si sprijinirea reintegrarii in SR sau in alt serviciu din cadrul sistemului de protectie a copilului si e) masuri de prevenire a acestor situatii.

20.1.1. Existenta proceduri scrise in MOF/ROI pentru rezolvarea cazurilor de absenta a copiilor fara permisiune

Proceduri scrise incluse in MOF/ ROI legate de rezolvarea cazurilor de absenta a copiilor fara permisiune si care sa includa elementele prevazute in Ordin nr.21/2004, standard 20.1.

20.2. SR ia masurile adecvate de protejare a copiilor care absenteaza fara permisiune impreuna cu familia, SPSPC si organele de politie. 

20.2.1. Numar de cazuri identificate /an

Evaluarea cazului si de luare a masuriilor aflate la dosarul copilului

20.3. In cazul in care copilul a parasit SR in urma unor abuzuri, SPSPC stabileste masurile si serviciile adecvate de protectie.

20.3.1. Numar de copii care au parasit SR din motive de abuz/ an

Evaluarea cazului incluzand recomandarile luate si serviciile implicate

20.4. SR tine o evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor, pe care coordonatorul o analizeaza periodic si o transmite furnizorului de servicii si la SPSPC. 

20.4.1. Existenta unui registru de evidenta a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor

Registru de evidenta a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor

Standard 21: Notificarea cu privire la evenimentele importante

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

21.1. SR isi stabileste proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor. 

21.1.1. Existenta de proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor

MOF/ ROI care sa contina proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor

21.2. Coordonatorul SR raspunde de efectuarea acestui tip de informare, in scris, a factorilor direct interesati. Orice notificare a unui incident deosebit trebuie sa fie confirmata ca a fost primita de factorul interesat. 

21.2.1.Numar de notificari facute/an /copil

Notificarile si confirmarile postale

21.3. Notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemneaza in dosarul copilului.

Idem

Dosarul copilului care sa contina notificarile si masurile luate

21.4. Se notifica cel putin urmatoarele evenimente: a) decesul unui copil, inclusiv circumstantele in care s-a produs; b) bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de sanatate; c) o ranire sau vatamare importanta ori accident; d) o boala ce nu poate fi tratata in SR; e) contraventii si infractiuni; f) orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului g) orice alt eveniment petrecut in SR care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor. 

Idem

Notificarea contine cel putin:

Decesul unui copil

Bolile infectioase si alte boli

O ranire sau vatamare importanta ori accident;

O boala ce nu poate fi tratata in SR;

Contraventii si infractiuni;

Orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;

Orice alt eveniment petrecut in SR care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor. 

Standard 22: Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

22.1. SR este amplasat intr-un loc accesibil pentru toti membrii comunitatii, tinand cont de mijloacele de transport, de comunicare si de distanta fata de alte servicii sociale comunitare, precum si de facilitatile de educatie si recreere. 

22.1.1. Harta comunitatii

Harta comunitatii unde este amplasat SR

existenta cel putin al unui post telefonic

situarea intr-o vecinatate accesibila pe cat posibil la unitati sanitare si de invatamant, alte servicii comunitare

22.2. Intr-un imobil comun (bloc) este permisa amenajarea a maximum 10% din totalul apartamentelor pentru copii/tineri aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului, astfel incat sa se evite reiterarea modelului colectivitatii institutionale de tip clasic.

22.2.1. Procentul mediu al spatiului amenajat pentru copil/ imobil

Harta/ cartografierea spatiilor din SR

22.3. Un program de sensibilizare a comunitatii este dezvoltat in paralel cu pregatirea apartamentelor/caselor, precum si pe o perioada de minim 6 luni dupa includerea in locuinta a copilului/tanarului pentru a se asigura premise pozitive de integrare/includere sociala. 

22.3.1. Numar de materiale de promovare ale SR/ an

22.3.2. durata medie a programului de sensibilizare/ an

materialele elaborate de promovare a SR in comunitate

Planul programului de sensibilizare elaborat

22.4. Locatia asigura un spatiu suficient pentru copiii pe care ii are in ingrijire si protectie. Numarul de copii dintr-o grupa, corespunzatoare unei subunitati sau modul/casa/apartament, nu trebuie sa depaseasca cifra 12. Numarul de copii dintr-o grupa, in functie de categoriile de varsta, este cel recomandat in tabelul de la procedura 27.3. Totodata, se recomanda ca diferenta de varsta dintre copiii dintr-o grupa sa nu fie mai mare de 3-4 ani, cu exceptia fratilor.

22.4.1. Numar de copii/grupa

22.4.2. diferenta medie de varsta dintre copiii aflati in aceasi grupa in SR

22.4.3. Numar mediu de copii rezidenti/ an

Lista copiilor rezidenti in SR

Lista copiilor aflati intr-o grupa (incluzand datele personale)

22.5. Spatiul locativ este structurat si amenajat in mod functional, la un nivel decent, pentru a permite desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatilor SR si pentru a oferi o ambianta confortabila, cat mai apropiata de cea familiala. 

22.5.1. Harta spatiului SR conform legislatiei in vigoare

Harta spatiului SR

22.6. Nu este permisa utilizarea spatiilor din SR in scopuri straine de misiunea SR sau intr-un mod care sa prejudicieze copiii rezidenti. 

Idem

Idem

22.7. Locatia, precum si constructiile, renovarile si modificarile structurilor corespund normelor legale de siguranta. 

22.7.1. Existenta avizelor de functionare

Avizele de functionare

Sanitar

Paza contra incendiilor

de siguranta cladirilor, etc

Standard 23: Conditiile de locuit

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

23.1. Gazduirea copiilor in SR este pe o perioada determinata, serviciul respectiv asigurandu-se, cu implicarea directa a managerului de caz, ca reintegrarea in familie sau in comunitate, cu precadere in cea de provenienta a copilului, are loc in cel mai scurt timp de la admiterea acestuia in cadrul SR. 

23.1.1. Numar mediu de luni de locuit a unui copil in SR/ an

23.1.2. Numarul mediu al copiilor reintegrati in familie/ an

PIS

Dosarul de interventie cu justificarea serviciilor oferite in vederea implementarii PIP

23.2. Locatia SR este amenajata si mobilata adecvat nevoilor copiilor rezidenti, ca numar, distributie pe sexe, varsta, traditii etnice si culturale etc.

23.2.1. Avize de functionare

Existenta vize de functionare

Existenta mobilierului si echipamentelor in functie de tipologia beneficiarului fara discriminare si respectand identitatea culturala

23.3. SR are si aplica un program de intretinere si reparatii, de mentinere a sigurantei, curateniei si igienei, in toate spatiile aferente, interioare sau, dupa caz, exterioare. 

23.3.1. Existenta plan de intretinere si reparatii/ an

23.3.2. Bugetul alocat pentru intretinere si reparatii/ an

23.3.3. Numar de personal de ingrijire alocal/ SR

Planul de intretinere si reparatii

Planul de curatenie si igiena a SR

Bugetul si Executia bugetara la capitolul intretinere, reparatii si igiena

Lista personalului alocat

23.4. Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu intr-un dormitor. Pot ocupa impreuna un dormitor maximum 4 copii, de acelasi sex. Coordonatorul SR poate admite exceptii in cazul particular al copiilor frati si stabileste modalitatile concrete in acest sens.

23.4.1. Numar de copii aflati intr-un dormitor/ SR

Distributia copiilor in camere

23.5. In dormitor se asigura o suprafata locuibila de minimum 6 m2/copil.

23.5.1. Suprafata medie locuibila/ copil in SR

23.5.2. suprafata locuibila a camerelor

Harta SR

Distributia copiilor in camere

23.6. In dormitor, copiii trebuie sa aiba cel putin: un pat propriu, cu saltea, curat si confortabil, dotat cu echipamentele necesare; dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate incuia; sursa de lumina individuala; masa, scaune; covor sau alte materiale potrivite; perdele sau transperante.

23.6.1. Evidenta efectelor personale/copil

Lista de inventar alocat fiecarui copil

23.7. Copiii sunt incurajati sa-si decoreze camerele proprii conform preferintelor. 

23.8. Nu este admis ca membrii ai personalului sa ocupe o camera impreuna cu copiii. 

23.8.1. Numar de copii aflati intr-un dormitor

23.8.2. numar de persoane care locuiesc in dormitor

Lista distributiei /camera

Harta SR

23.9. Copiilor li se asigura spatii suficiente si dotarile corespunzatoare pentru vizitele efectuate in SR de familie si alte persoane importante pentru copil, pentru pregatirea, pastrarea si servirea meselor, pentru studiu si alte activitati educationale, pentru recreere-socializare - vezi procedurile 5.6, 10.7, 14.5 si 15.8.

23.9.1. Existenta spatiilor de vizitare, masa, activitati educationale si pentru recreere si socializare

Harta SR

Standard 24: Spatiile igienico-sanitare

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

24.1. In SR exista toalete suficiente, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapida (gresie, faianta) si sunt dotate cu instalatiile necesare (cabine WC, chiuvete) si materialele consumabile uzuale (sapun, hartie igienica).

24.1.1. Existenta spatiilor de igiena personala

Harta spatiilor de igiena si toaleta

Procese verbale ale accesoriilor de toaleta

24.2. SR asigura cate o cabina WC si respectiv cate o chiuveta la maximum 6 copii. 

24.2.1. Numar mediu de copii/ toaleta

Harta SR si distributia pe spatii comune

24.3. In SR exista bai si/sau dusuri suficiente, organizate pe sexe: o baie/dus la maximum 6 copii. Spatiile pentru bai/dusuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu usurinta igienizate (gresie, faianta), sunt dotate cu echipamentele necesare (cazi de baie/dusuri) si materialele consumabile uzuale (sapun, sampon, prosoape de uz individual etc.). 

24.3.1. Numar mediu de copii/ bai si/sau dusuri

Idem

24.4. In toate spatiile igienico-sanitare se asigura apa rece si apa calda permanent. 

24.4.1. Contract cu furnizorul de apa calda si rece

Contract cu furnizorul de apa calda si rece

Executia bugetara privind plata apei reci si calde

24.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar usile compartimentelor se incuie pe dinauntru, pentru a respecta cerintele de intimitate si siguranta ale copiilor. Personalul poate descuia usile de la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor, in caz de urgenta.

24.5.1. Harta topografica a SR

Harta topografica a SR

24.6. In SR exista spatii adecvate pentru spalarea, curatarea, igienizarea rufariei, conform normelor igienico-sanitare in vigoare si cu dotarile necesare. 

24.6.1. Existenta spatiilor de curatire si igiena a rufelor

Harta SR

aviz sanitar de functionare (si circuit al rufelor)

24.7. SR are amenajate spatii adecvate, conform normelor legale in vigoare, pentru depozitarea in conditii de siguranta a materialelor de igienizare (detergenti, dezinfectanti etc.).

Existenta spatiilor de depozitare a materialelor de igienizare

Aviz sanitar de functionare

Standard 25: Siguranta si securitatea

Indicatori

Documentul care atesta

indeplinirea cerintei

25.1. Coordonatorul SR se asigura ca evaluarea factorilor si potentialului de risc pentru siguranta si securitatea copiilor si a celorlalte persoane din incinta SR are loc periodic si este inregistrata. Evaluarea se realizeaza de personal calificat desemnat de coordonatorul unitatii, precum si al unor servicii specializate de inspectie si control din afara SR, conform legii in vigoare: verificarea instalatiilor de gaz, de apa, electrice, de incalzit, verificarea stocului de alimente, medicamente si a trusei de prim ajutor, verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere etc.

25.1.1. Existenta planificarii verificarilor factorilor de risc/ an

25.1.2. Numar de evaluari facute de personalul SR/ an

25.1.3. Numar de evaluari facute de servicii de specialitate si inspectii/an

Avize de functionare

Procese verbale de verificare

Rapoarte de evaluare interna si externa

25.2. Pe baza evaluarii riscurilor mentionata anterior, administratorul SR identifica masurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului la un nivel acceptabil, cum ar fi: paza contra incendiilor, proceduri de evacuare de urgenta a unitatii etc. 

Idem

Rapoarte de evaluare

Raport de remediere a deficientelor identificate

25.3. SR isi stabileste proceduri referitoare la siguranta si securitate in cadrul SR si in afara acestuia, inclusiv cu privire la solutionarea unor situatii de criza care pot fi anticipate: imbolnavire, accidentare, reclamatii grave, reducere de personal, incendiu etc. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalul si copiilor.

25.3.1. Existenta unor proceduri legate de siguranta si securitatea in cadrul SR

Proceduri legate de siguranta si securitatea in cadrul SR

Lista persoanelor care au luat la cunostinta aceste proceduri

25.4. Coordonatorul SR se asigura ca SR are toate autorizatiile si asigurarile necesare pentru o functionare optima si raspunde cerintelor autoritatilor locale in ceea ce priveste siguranta si securitatea copiilor, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. 

25.4.1. Numar de avize si autorizari de functionare existente

Avize, autorizatii si hotarari de functionare in conformitate cu legislatia in vigoare

Standard 26: Recrutare si angajare

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

26.1. Angajatorul este obligat sa angajeze personal calificat care sa raspunda prevederilor SMO prezente. Daca SR functioneaza intr-o zona geografica in care traiesc comunitati etnice minoritare, se recomanda ca in componenta personalului SR sa existe si profesionisti care vorbesc limba minoritatilor respective. Se recomanda angajarea unor profesionisti care au abilitati empatice si de comunicare cu copiii.

26.1.1.Numar de profesionisti angajati in SR

26.1.2. Numarul de profesionisti ai minoritatilor etnice angajati daca situatia o impune in SR

Organigrama

documentele (BI, certificate de absolvire, licenta, diplome) din dosarul de personal

26.2. Angajatorul poate dispune, in conditiile legii, si de alt personal decat cel prevazut in statul de functii al SR, in vederea indeplinirii misiunii SR in conditii optime.

26.2.1. Numar mediu de personal din afara SR care participa la activitatile SR/ an

Contracte de colaborare

26.3. Coordonatorul SR trebuie sa aiba studii superioare si experienta de cel putin un an in servicii pentru copil si familie. La angajare se acorda prioritate profesionistilor care au pregatire manageriala. 

26.3.1. Dosarul personal comparat cu organigrama si responsabilitatea pozitiei

26.3.2. Existenta criteriilor de selectie de personal

Dosarul de personal (incluzand certificate/diplome si cursuri incheiate)

Criteriilor de selectie de personal

26.4. Coordonatorul SR se asigura ca fisele de post sunt revizuite in functie de dinamica cerintelor posturilor respective.

26.4.1. Existenta fise de post actualizate

Fise de post reactualizate si initiale

26.5. In SR din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat in urma inchiderii institutiilor de tip vechi, daca acesta beneficiaza de reconversie sau recalificare si corespunde prevederilor SMO prezente. 

26.5.1. Numar de angajati care au fost parte a institutiilor de tip vechi

Dosarul de personal

26.6. Recrutarea si angajarea asa numitului parinte social, inclusiv intocmirea fisei de post a acestuia, trebuie sa respecte prevederile SMO prezente.

26.6.1 Existenta fisei de post pentru parintele social

26.6.2. Existenta criteriilor de selectie a personalului

26.6.3. numar de parinti sociali angajati/ SR comparat cu organigrama

Criterii de selectie

Fisa de post pentru parintele social

organigrama

Standard 27: Numarul si structura de personal

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

27.1. Numarul si structura de personal trebuie sa fie adecvate pentru indeplinirea activitatilor prevazute de SMO prezente. Angajatorul trebuie sa-si stabileasca o structura organizatorica flexibila, pe categorii de personal, in corelare cu necesitatile identificate in evolutia sociala a comunitatii si ale serviciilor pe care le ofera.

27.1.1. Numar de personal angajat in raport cu organigrama/ an

Organigrama

Lista personalului angajat

Statul de functiuni

27.2. Stabilirea numarului si structurii de personal se face de catre angajator impreuna cu coordonatorul SR, se inregistreaza si se revizuieste cel putin anual. In stabilirea numarului si structurii de personal se tine cont de permanenta pe timp de zi si de noapte, raportul minim adulti-copii (vezi procedura 27.3), planurile individualizate de protectie, nevoile specifice ale copiilor, precum si de numarul de copii din SR, prezenta ambelor sexe si rezolvarea oricaror dificultati cu care se confrunta SR la un moment dat. Normarea se face in functie de raportul minim adulti-copii (vezi procedura 27.3) si cu asigurarea respectarii drepturilor angajatilor, conform prevederilor Codului Muncii. 

27.2.1. Numar de personal angajat/ numar de copii aflati in SR

27.2.2. Numarul de revizuiri a structurii de personal/ an

Raportul numarului personal angajat/ numar copii care sa repecte legislatia in vigoare si structura activitatilor SR

Ultimul raport de revizuire a structurii de personal

27.3. Raportul minim adulti-copii care trebuie respectat in SR este redat in tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau in considerare: a) numarul de copii din SR si b) numarul personalului de ingrijire de baza si educatie non-formala si informala din SR. 

Idem

Structura de personal

Organigrama

Lista copiilor rezidenti in SR

27.4. Furnizorul de servicii trebuie sa asigure urmatoarele categorii principale de personal pentru copiii din SR: a) personal pentru ingrijirea de baza si educatia non-formala si informala, b) personal pentru ingrijirea sanatatii, c) personal pentru conducere si administrare, d) personal pentru intretinere si paza, e) personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii sau integrarii familiale. In cazul asa-numitului parinte social, acesta poate asigura activitatile de ingrijire de baza, educatie non-formala si informala, supraveghere pe timp de noapte, administrare a medicamentelor prescrise de medic, pregatirea meselor, asigurarea curateniei, spalatul rufelor, dezvoltarea unora dintre deprinderile de viata independenta etc.

27.4.1. Numar de personal pentru ingrijirea de baza

27.4.2. Numar personal pentru ingrijirea sanatatii

27.4.3. Numar personal pentru conducere

27.4.4. Numar personal administrativ

27.4.5. Numar personal de paza

27.4.6. Numar personal pentru DVI

Lista personalului angajat pe categorii profesionale pentru anul in curs

27.5. Coordonatorul si furnizorul de servicii trebuie sa asigure profesionisti pentru supervizarea personalului - vezi standardul 28. 

28.5.1. Numar de supervizori angajati/ SR

Lista supervizori

Descrierea de post

27.6. Personalul pentru ingrijirea de baza si educatie non-formala si informala este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se asigura doi educatori pe grupa de copii, cate un educator pe tura, respectiv 7.00-15.00 si 14.00-22.00; pe timpul noptii, in situatia in care nu se poate asigura prezenta unui educator, se asigura prezenta unui supraveghetor la doua grupe de copii, intre 21.00-7.00.

27.6.1. Raportul educator/ grupa copii

Planificarea turelor si a grupelor

Planificarea personalului

27.7. Personalul pentru ingrijirea sanatatii poate fi reprezentat de infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, si medici, in functie de nevoile copiilor din SR. Se asigura o asistenta medicala la doua grupe de copii, cate o asistenta pe tura. Toti copiii din SR trebuie inscrisi la medicul de familie din comunitate. In situatia in care acest lucru nu este posibil si faptul este bine documentat, furnizorul de servicii trebuie sa asigure angajarea unui medic, conform prevederilor Codului Muncii. Acordarea serviciilor medicale de specialitate si stomatologice se realizeaza in acord cu prevederile legislative in vigoare din domeniul sanatatii si ale SMO prezente. 

27.7.1. Numar de personal de ingrijire specializat pentru sanatate

27.7.2. Numar de asistente medicale/ grup de copii

27.7.3. Numar de medici angajati

27.7.4. Numar de vizite la stomatologie/ copil efectuate/an

Lista de personal de sanatate angajat

Numele medicului angajat sau de familie la care sunt inscrisi copii rezidenti in SR

Fisa medicala a copilului

27.8. Personalul pentru conducere si administrare este reprezentat de coordonator, contabil, administrator etc., care, in functie de tipul SR, pot sau nu sa se regaseasca in aceeasi locatie cu copiii. 

27.8.1. Numar personal de conducere si adminstrativ angajat

Organigrama

Statul de functiuni

Structura de personal

27.9. Personalul pentru intretinere si paza este reprezentat de bucatar, ajutor de bucatar, ingrijitor de curatenie, spalatoreasa, muncitor pentru intretinere, fochisti, paznic, sofer etc. 

27.9.1 Numar de personal de paza si intretinere angajat

Idem

27.10. Personalul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii sau integrarii familiale este reprezentat in principal de psihologi si asistenti sociali. Numarul si modalitatea de angajare se face cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor SMO prezente, dar totodata tine cont de SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, pentru centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie si pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului. 

27.10.1. Numar personal angajat pentru DVI

Idem

27.11. Furnizorul de servicii impreuna cu coordonatorul SR face toate eforturile pentru a asigura continuitatea personalului, pentru a nu produce tulburari de atasament si de dezvoltare ale copiilor rezidenti. 

27.11.1. Planificarea personalului/ grupe copii

Planificarea personalului de servicii directe pe grupe de copii

Standard 28: Formarea initiala si continua a personalului

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

28.1. La angajare, in lipsa unei formari initiale in domeniul protectiei copilului, fiecare profesionist beneficiaza de formare in acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.

28.1.1. Numarul de noi angajati instruiti la angajare/ an

Dosarul de personal (instruirea la angajare)- raport/ certficat/ diploma

28.2. Fiecare angajat al SR, inclusiv coodonatorul acestuia, beneficiaza de cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul protectiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului. 

28.2.1. Numarul de ore/ an/ persoana alocate instruirii personalului

28.2.2. Lista cursurilor/ temelor desfasurate sau la care au participat angajatii

Dosarul de personal

Planificarea cursurilor

Lista participantilor

28.3. Educatia permanenta a personalului de specialitate, precum si formarea profesionala continua pentru toti angajatii SR, vor fi promovate, sprijinite si inregistrate de catre coodonatorul SR.

28.3.1. Lista certificate/ diploma/ persoana obtinute

28.3.2. Lista cursurilor promovate in ultimul an de catre coordonatorul SR

Dosarul de personal (certificate/ diploma/ atestat)

28.4. Voluntarii actioneaza in baza unor contracte clare, in acord cu legislatia in vigoare.

28.4.1. Numar de contracte de voluntariat incheiate

Contractele de voluntariat incheiate

28.5. SR are obligatia sa asigure un numar minim de 14 ore de formare in cadrul SR pentru voluntari, inainte de inceperea activitatilor acestora. 

28.5.1. Numarul de ore/ voluntar de formare initiala

28.5.2. Numarul de voluntari instruiti comparativ cu numarul de voluntari angajati

Curriculum de instruire voluntari

Planificarea cursurilor

Lista participantilor

Lista voluntari

28.6. Formarea profesionala continua a voluntarilor va fi promovata, sprijinita si inregistrata de catre coodonatorul unitatii. 

28.6.1. Planul de instruire pentru voluntari (teme, date)

Planificarea instruirii voluntarilor

28.7. La angajare, in lipsa unei pregatiri in domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul SR beneficiaza de formare in acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.

28.7.1. Numarul certificatelor/ diplome de instruire obtinute de coordonatorul SR

Dosarul de personal al coordonatorului de SR

Planificarea instruirii

28.8. Coordonatorul SR beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare in domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului. 

28.8.1. Numarul de ore/ coordonator de instruire anuala

28.8.2. Lista certificatelor de instruire obtinute

idem

28.9. Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare, prin intermediul cursurilor organizate in cadrul sistemului educational, sanitar si al formarii profesionale a adultilor.

29.9.1. Numarul cursurilor de pregatire a angajatilor

Planificarea cursurilor pe SR

Dosarul de personal

Lista participanti cursuri

28.10. Asa numitul parintele social trebuie sa aiba pregatire de educator sau educator specializat. Se recomanda utilizarea si promovarea termenului de persoana de referinta in locul celui de parinte social. 

29.10.1. Nr. persoanelor de referinta care au terminate cursuri de educator/ SR

Dosarul de personal

28.11. Vezi procedurile 8.4, 13.1, 17.10, 18.6, 19.2 pentru care angajatorul asigura formarea din bugetul sau. 

Standard 29: Supervizare

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

29.1. Sedintele de supervizare cu personalul au loc, prin rotatie, periodic - cel putin o data pe saptamana - sau de cate ori este nevoie si sunt inregistrate. 

29.1.1. Numar de sedinte de supervizare/ saptamana/luna

Raport de supervizare inregistrat

29.2. Sedintele de supervizare se desfasoara individual si in echipa. 

29.2.1. Nr. de intalniri de supervizare individuale efectuate/ an

29.2.2. Numarul de intalniri de supervizare in echipa efectuate/an

Rapoartele de supervizare inregistrate

29.3. Coordonatorul SR are obligatia de asigura supervizarea interna si externa a personalului de specialitate si a voluntarilor. 

29.3.1. Planificarea supervizarii personalului si a voluntarilor

29.3.2. Nr. de intalniri de supervizare/ an

Planificarea supervizarii personalului si a voluntarilor

Rapoarte de supervizare

29.4. Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre personal desemnat de coordonatorul SR.

29.4.1. Nr. de intalniri de supervizare individuala/ voluntar/ an

29.4.2. Numar de intalniri de supervizare in grup/ volunari/an

29.4.3. Numarul rapoartelor de supervizare elaborate

Decizia de numire a supervizorului pentru voluntari

Fisa de post a supervizorului

Certificat/ diploma / atestat in supervizare

Planificarea intalnirilor de supervizare voluntari

Rapoartele de supervizare voluntari

29.5. Furnizorul de servicii are obligatia de a asigura supervizarea coordonatorului SR. 

29.5.1. Nr. de intalniri de supervizare individuala/ coordonator/an

29.5.2. Nr. rapoartelor de supervizare/ an

Planificarea intalniri de supervizare pentru coordonator SR

Rapoartele de supervizare ale coordonatorului

29.6. Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio-umane cu pregatire in supervizare sau experienta de cel putin doi ani in servicii pentru copil si familie in plus fata de persoanele carora li se asigura supervizarea respectiva.

29.6.1. Numarul de persoane specializate in supervizare aflate in SR/ raportat la numar supervizori desemnati

Dosarele de personal (certificate pentru supervizare)

Decizii supervizori

Standard 30: Proiectul institutional

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

30.1. Coordonatorul SR are obligatia de a elabora, in colaborare cu personalul de specialitate din subordine, un document cadru - numit proiect institutional, care cuprinde cel putin urmatoarele: a) definitia SR, b) misiunea acestuia, c) principiile, d) obiectivele de dezvoltare institutionala, e) activitatile, f) clientii si nevoile specifice ale acestora, g) resursele umane, materiale si financiare disponibile si potentiale. 

30.1.1. Existenta proiectului institutional

Proiect institutional care sa ---- contina:

Definitia SR

Misiunea

Principiile

Obiectivele de dezvoltare institutionala

Activitatile

Clientii si nevoile specifice

Resurse umane, materiale si financiare

30.2. In afara prevederilor SMO prezente, in elaborarea proiectului institutional, coordonatorul trebuie sa tina cont de prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, in vederea imbunatatirii proiectului institutional si cresterii calitatii protectiei copiilor peste limita minima din SMO prezente sau alte SMO aprobate.

Idem

Idem

30.3. In vederea elaborarii proiectului institutional, coordonatorul impreuna cu personalul de specialitate realizeaza o analiza a situatiei actuale a SR in ceea ce priveste gradul si modul de indeplinire a SMO prezente. Aceasta analiza se consemneaza intr-un raport de evaluare initiala a SR in termen de 60 de zile de la publicarea SMO prezente in Monitorul Oficial.

30.3.1. Analiza situatiei actuale a SR a indeplinirii SMO

30.3.2. Existenta raportului de evaluare initiala

Analiza situatiei SR de indeplinire a SMO prin Ordin nr. 21/2004

Raportul de evaluare initiala a SR

30.4. Proiectul institutional este re-evaluat si, dupa caz, revizuit anual sau de cate ori este nevoie, in aceleasi conditii ca si elaborarea sa.

30.4.1. Numar de revizuiri ale proiectului institutional/ an

Proiectele institutionale (actual si trecute)

30.5. Proiectul institutional al SR este avizat de furnizorul de servicii, care este obligat sa monitorizeze punerea in practica a acestuia. 

Idem

Idem

30.6. SMO si proiectul institutional stau la baza intocmirii celorlalte documente cu care opereaza unitatea, respectiv MOF, regulamentul de ordine interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare, proceduri de lucru, materiale informative etc.

30.6.1. Existenta MOF, ROI si/sau normelor interne de functionare

MOF/ ROI sau norme interne de functionare

Proceduri de lucru, materiale informative

30.7. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR sa fie formulata in scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acestuia, cat si in comunitate. 

30.7.1 Afisarea misiunii la loc vizibil

Misiunea afisata la loc vizibil

30.8. SR are un regulament de ordine interioara sau, dupa caz, norme interne de functionare, care reflecta spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului si ale individului, sunt avizate de coordonatorul SR si aduse la cunostinta intregului personal.

30.8.1 Idem 31.6.1

Idem 30.6

Standard 31: Managementul comunicarii si informatiei

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

31.1. Activitatea de parteneriat cu celelalte institutii si servicii din comunitate se desfasoara in conformitate cu MOF intocmita in baza prevederilor SMO prezente. 

31.1.1. Numar de contracte incheiate cu alte institutii si/ sau servicii

Contractele incheiate cu institutii si servicii

31.2. Furnizorul de servicii este obligat sa asigure monitorizarea externa a activitatii SR. Persoana desemnata in acest sens va efectua vizite la SR, anuntate si neanuntate, in mod periodic - cel putin o data pe luna, care sunt inregistrate in documentele furnizorului de servicii si in copie la SR. Se recomanda ca aceste vizite sa se faca in general neanuntat. Vizitele anuntate se fac in cazul in care persoana desemnata doreste sa intalneasca anumiti profesionisti din cadrul SR, care trebuie instiintati din timp in legatura cu vizita respectiva.

31.2.1. Numar de vizite anuntate efectuate in SR in vederea evaluarii externe/ an

31.2.2. Numar de vizite inopinate efectuate/an

Rapoartele de vizita anuntat si neanuntat (care sa contina: metodologia, durata, participantii la vizita, recomandari si data limita de implementare a acestor, penalizari in caz de ne respectare a recomandarilor, modalitate de urmarire a acestora)

31.3. Vizitele se fac cu scopul monitorizarii punerii in practica a proiectului institutional, ceea ce implica verificarea tuturor documentelor relevante si a termenelor limita, precum si discutii cu personalul si cu orice copil care doreste acest lucru. 

Idem

Idem

31.4. Persoana desemnata face recomandari, avizate de furnizorul de servicii si verifica modul de indeplinire a acestora. 

Idem

Idem

31.5. SR isi organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriilor activitati, care este utilizata conform legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii informatiilor cu privire la clienti.

31.5.1. Existenta unei baze de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriilor activitati

Baza de date (in format electronic, sau scris)

31.6. SR are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de date si monitorizarii situatiei tuturor copiilor aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului. 

31.6.1. Numar de fise de monitorizare completate/an raportat la numar de copii beneficiari ai SR

Fisele de monitorizare ale situatiei copilului aflate la dosarul copilului

31.7. Toti angajatii SR, precum si profesionistii care intervin in activitatea SR la un moment dat, semneaza contracte de confidentialitate privind informatiile despre clientii SR.

32.7.1. Numar de contracte de confidentialitate semnate/an si raportat la numar de angajati/ colaboratori ai SR

Contractele de confidentialitate semnate aflate la dosarul de personal

31.8. Coordonatorul trebuie sa ia masuri cu privire la orice problema aparuta in SR (de exemplu, rulaj mare al personalului, reclamatii) sau in viata copiilor (de exemplu, abuz, abandon scolar). In situatiile de urgenta, definite prin punerea in pericol a vietii si/sau securitatii copilului, masurile trebuie luate in cel mai scurt timp, maxim 24 de ore, cu anuntarea managerului de caz si a furnizorului de servicii.

31.8.1. Numar mediu de situatii de urgenta/an

31.8.2. Existenta proceduri specifice pentru situatii de risc

Raportul privind situatiile de urgenta legate de personal

Raportul privind situatiile de urgenta legate de copii

Proceduri specifice pentru situatii de risc

31.9. Fondurile alocate SR de catre furnizorul de servicii (SPSPC, OPA sau autoritatile administratiei publice locale) sunt suficiente pentru indeplinirea misiunii SR, prevederilor SMO prezente si a oricaror alte activitati derulate de SR in acord cu legislatia in vigoare si nevoile identificate. 

32.9.1. Bugetul anual al SR

32.9.2. Planificarea activitatilor SR anuale

Bugetul anual al SR

executia bugetara a anului precedent

31.10. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in SR si in comunitate. 

31.10.1. Numar de noi surse suplimentare de finantare identificate de coordonatorul SR/an

Lista contactelor in vederea identificarii de surse suplimentare de finantare

Lista surselor suplimentare de finantare identificate

Rapoartele periodice trimise finantatorilor

31.11. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a superviza utilizarea fondurilor derulate de SR.

31.11.1. Nr. de rapoarte financiare de supervizare a utilizarii fondurilor/an

Rapoartele de monitorizare financiara periodica

Executia bugetara

31.12. Pe tot parcursul rezidentei in SR, copiii care au implinit varsta de 10 ani, precum si familia sau, dupa caz, reprezentantul legal al copilului au acces la datele din dosarul copilului, numai daca acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia. In situatia in care unele date din dosar pot pune in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, coordonatorul SR poate decide restrictionarea accesului persoanelor mentionate anterior la aceste date, pe o perioada determinata de timp, si acest fapt se consemneaza in dosarul copilului impreuna cu motivatia acestui fapt.

31.12.1. Numar de copii care si-au accesat dosarul/an

31.12.2. Numar de dosare restrictionate existente

Lista copiilor care au accesat dosarul

Lista dosarelor restrictionate

MOF cu metodologia de acces si de restrictionare

Standard 32: Managementul resurselor umane

Indicatori

Documentul care atesta indeplinirea cerintei

32.1. Vezi prevederilor standardelor 26-29. 

32.2. Personalului i se pun la dispozitie toate documentele relevante pentru munca sa: proiectul institutional, MOF, regulamentul de ordine interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare, proceduri de lucru etc. 

32.2.1. Numar de personal angajat care a luat la cunostinta despre proiectul institutional, MOF, ROI/ norme interne de functionare, procedurti de lucru

Lista personalului angajat care a luat la cunostinta despre proiectul institutional, MOF, ROI/ norme interne de functionare, proceduri de lucru

Procesul verbal al intalnirii cu aceasta tema aflate la dosarul de personal

32.3. Coordonatorul SR organizeaza periodic - cel putin o data pe luna, sau de cate ori este nevoie sedinte administrative cu intregul personal. Aceste sedinte sunt planificate, au o agenda afisata si continutul lor este consemnat in procese-verbale. 

32.3.1. Numar de sedinte admintrative organizate/an

Planificarea sedintelor administrative

Agenda sedintelor

Procesul verbal al sedintelor

32.4. Copiilor nu se acorda responsabilitati legate de alti copii din SR, nici pentru acoperirea lipsei de personal din cadrul SR. Copiilor carora li se acorda responsabilitati legate de anumite sarcini in cadrul SR in procesul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta, sunt supravegheati de catre personal desemnat in acest sens, pentru a se asigura ca isi indeplinesc adecvat sarcinile (de exemplu, fara sa abuzeze de alti copii, fara sa se raneasca). 

32.4.1. Numar de copii carora li s-a elaborat PIS in vederea DVI

32.4.2. Numar de cazuri de neglijenta raportate din cauza lipsei de supraveghere/an

Continut PIS

Raportul copii/ personal de supravegere si asistare

Raportul situatiilor de neglijenta din cauza lipsei de supraveghere inregistrate /an

32.5. Se recomanda ca personalul sa fie mixt, format din persoane de ambele sexe. 

32.5.1. Numar de personal angajat de sex feminin

32.5.2. Numar de personal angajat de sex masculin

Lista de personal

32.6. Prin activitatile de formare, prin modul de intocmire si revizuire a fiselor de post pentru fiecare angajat, precum si prin toate activitatile de comunicare interna ale SR, se promoveaza principiul muncii in echipa ca mod de interventie pentru asigurarea protectiei copilului. Se organizeaza periodic sau de cate ori este nevoie si se documenteaza reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa multidisciplinara a SR (de exemplu, pentru dezbaterea implementarii PIP sau PIS).

32.6.1. Numar de reuniuni de specialitate organizate/ an

Procesul verbal al reuniunilor de specialitate (tema, agenda, participanti. durata, desfasurare, etc)
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4226
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved