Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

INFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIU

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micINFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIUCAPITOLUL I - INFRACTIUNI DE CORUPTIE

Art. 289 Luarea de mita

(1) Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu, sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita de una dintre persoanele aratate in art. 175 alin.(2) constituie infractiune numai cand este comisa in legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290 Darea de mita

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 289, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin.(1) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca acestea au fost date in cazul prevazut in alin.(2) sau date dupa denuntul prevazut in alin.(3).

(5) Banii, valorile sau orice alte oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar cind acestea nu se mai gasesc , se dispune confiscarea prin echivalent..

Art. 291 Traficul de influenta

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 292 Cumpararea de influenta

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, daca au fost date dupa denuntul prevazut in alin.(2).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 293 Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia

Dispozitiile art. 289 si 290 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza unei alte legi.

Art. 294 Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

Prevederile acestui capitol se aplica in privinta urmatoarelor persoane, daca, prin tratatele internationale la care Romania este parte, nu se dispune altfel:

a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;

b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;

c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Comunitatilor Europene;

d) persoanelor care exercita functii juridice in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e) functionarilor unui stat strain;

f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

CAPITOLUL II - INFRACTIUNI DE SERVICIU

Art. 295 Delapidarea

(1) Insusirea, folosirea sau traficarea, de catre un functionar public, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 296 Purtarea abuziva

(1) Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre cel aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) Amenintarea ori lovirea sau alte violente savarsite in conditiile alin.(1), se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 297 Abuzul in serviciu

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane, ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA.

Art. 298 Neglijenta in serviciu

Incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 299 Folosirea abuziva a functiei in scop sexual

(1) Fapta functionarului public care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, a urgenta ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

(2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala, de catre un functionar public care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

Art. 300 Uzurparea functiei

Fapta functionarului public care, in timpul serviciului, indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art. se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 301 Conflictul de interese

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302 Violarea secretului corespondentei

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau retinerea, fara drept, a unei corespondente adresate altuia precum si divulgarea fara drept a continutului unei asemenea corespondente, chiar atunci cand aceasta a fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din greseala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Interceptarea, fara drept, a unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicatii se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Daca faptele prevazute la alin. 1 si 2 au fost savarsite de un functionar public care are obligatia legala de a respecta secretul profesional si confidentialitatea informatiilor la care are acces, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea, sau transmiterea, catre o alta persoana sau catre public, fara drept, a continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intamplare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(5) Nu constituie infractiune fapta savarsita:

a) daca faptuitorul surprinde savarsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea savarsirii unei infractiuni;

b) daca surprinde fapte de interes public, care au semnificatie pentru viata comunitatii si a caror divulgare prezinta avantaje publice mai mari decat prejudiciul produs persoanei vatamate.

(6) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 303 Divulgarea informatiilor secrete de stat

(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevazute in art.176, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat , daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni 2 ani sau cu amenda.

(3) Persoana care detine un document ce contine informatii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, nu se pedepseste daca preda de indata documentul la organul sau institutia emitenta.

Art. 304 Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice

(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu daca prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care ia cunostinta de acestea, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

(3) Daca, urmare faptei prevazute in alin.(1) si (2), s-a savarsit o infractiune impotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar daca s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305 Neglijenta in pastrarea informatiilor

(1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in art. 303 alin.(1) si art. 304 daca au fost savarsite din culpa.

Art. 306 Obtinerea ilegala de fonduri

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor obtinute sau garantate din fonduri publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 307 Deturnarea de fonduri

(1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti ori a resurselor materiale alocate unei autoritati publice sau institutii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile obtinute sau garantate din fonduri publice.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 308 Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane

(1)Dispozitiile art. 289 - 292, 297 - 301 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute in art. 175 alin.(2) sau in cadrul oricarei persoane juridice.

(2) In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime

Art. 309 Faptele care au produs consecinte deosebit de grave

Daca faptele prevazute in art. 295, 297, 298, 300, 303, 304, 306 sau 307 au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1801
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved