Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Incetarea administrarii

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micIncetarea administrarii

Sectiunea 1Cauzele de incetare

Cazuri de incetare

Art.861 Administrarea inceteaza:

a)          prin stingerea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate;

b)          prin expirarea termenului sau implinirea conditiei stipulate in actul constitutiv;

c)           prin indeplinirea scopului administrarii sau prin incetarea cauzei care a dat nastere administrarii;

d)          prin denuntarea de catre beneficiar a actului de desemnare, ca urmare a solicitarii comunicate administratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de a restitui bunurile de indata;

e)          prin inlocuirea administratorului de catre beneficiar sau de catre instanta judecatoreasca, la cererea altei persoanei interesate;

f)            prin decesul, punerea sub interdictie, renuntarea administratorului ori supunerea acestuia la o procedura de reorganizare judiciara si faliment;

g)          prin punerea sub interdictie a beneficiarului sau supunerea acestuia la o procedura de reorganizare judiciara si faliment, in masura in care aceasta afecteaza bunurile administrate.

Notificarea renuntarii

Art.862 (1) Administratorul poate renunta la atributiile sale, pe baza notificarii adresate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, beneficiarului si, dupa caz, celorlalti administratori sau persoanei imputernicite sa desemneze un inlocuitor.

(2) Notificarea va cuprinde un termen de preaviz rezonabil pentru ca beneficiarul sa numeasca un alt administrator sau sa preia el insusi administrarea bunurilor.

(3) In caz contrar, administratorul va repara prejudiciul cauzat prin renuntarea sa intempestiva.

(4) Renuntarea administratorului produce efecte de la data expirarii termenului de preaviz.

Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului

Art.863 (1) Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului va fi comunicata beneficiarului si, dupa caz, celorlalti administratori, de catre mostenitorii acestuia sau executorul testamentar, ori de catre tutorele administratorului.

(2) Mostenitorii, executorul testamentar si tutorele, dupa caz, sunt obligati sa intreprinda, in privinta oricarei afaceri incepute, orice masura imediata care este necesara pentru prevenirea producerii unei pierderi, precum si sa dea socoteala si sa predea bunurile catre persoana indreptatita.

Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii

Art.864 (1) Obligatiile asumate fata de terti, ulterior incetarii administrarii, de un administrator de buna-credinta sunt pe deplin valabile si il obliga pe beneficiar sau, dupa caz, pe fiduciar.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul obligatiilor asumate de administrator ulterior incetarii administrarii, atunci cand aceasta este o consecinta necesara sau o masura necesara pentru prevenirea pierderilor.

(3) Beneficiarul sau fiduciarul este de asemenea tinut de obligatiile asumate fata de tertii care nu au cunoscut faptul incetarii administrarii.

(4) Fiduciarul raspunde numai in limitele activului masei patrimoniale fiduciare.

Sectiunea a 2-a

Darea de seama si predarea bunurilor

Darea de seama finala

Art.865 (1) La incetarea raporturilor de administrare, administratorul va prezenta o dare de seama finala beneficiarului si, dupa caz, administratorului inlocuitor sau celorlalti administratori. In cazul incetarii simultane a raporturilor de administrare a mai multor administratori, acestia vor prezenta o singura dare de seama, cu exceptia cazului in care atributiile acestora sunt separate.

(2) Darea de seama va cuprinde toate datele necesare pentru a permite verificarea exactitatii sale; registrele si celelalte documente justificative vor putea fi consultate de persoanele interesate.

(3) Acceptarea darii de seama de catre beneficiar il descarca pe administrator.

Descarcarea judiciara de gestiune

Art.866 (1) In cazul in care oricare dintre beneficiari refuza darea de seama, administratorul poate cere instantei judecatoresti sa o incuviinteze.

(2) Ori de cate ori este necesar, instanta judecatoreasca va dispune efectuarea unei expertize de specialitate.

Locul predarii bunurilor

Art.867 In absenta unei stipulatii contrare, administratorul preda bunurile administrate la locul unde se gasesc acestea.

Intinderea obligatiei de restituire

Art.868 (1) Administratorul este obligat sa predea tot ce a primit in exercitarea atributiilor sale, chiar daca plata primita de la tert este nedatorata beneficiarului sau, dupa caz, fiduciarului, pentru masa patrimoniala fiduciara.

(2) El este, de asemenea, obligat sa restituie orice profit sau orice alt avantaj patrimonial, realizat in folos personal, prin folosirea, fara permisiune, a informatiilor obtinute in virtutea calitatii sale.

(3) Administratorul care a folosit, fara permisiune, un bun, este obligat sa-l indemnizeze pe beneficiar sau, dupa caz, pe fiduciar, in contul masei patrimoniale fiduciare cu echivalentul folosintei bunului.

Suportarea cheltuielilor administrarii

Art.869 (1) Cheltuielile administrarii, inclusiv cele ocazionate de prezentarea darii de seama si de predarea bunurilor, sunt in sarcina beneficiarului sau, dupa caz, a fiduciarului, pentru masa patrimoniala fiduciara.

(2) In cazul renuntarii, denuntarii actului de desemnare sau al inlocuirii administratorului, beneficiarul sau fiduciarul, in contul masei patrimoniale fiduciare, are in sarcina, pe langa cheltuielile mentionate la alin.(1), si plata remuneratiei cuvenite administratorului in raport cu durata activitatii sale.

Data curgerii dobanzilor asupra soldului

Art.870 (1) Administratorul datoreaza dobanzi asupra soldului de la data acceptarii ori a incuviintarii judiciare a darii de seama sau, dupa caz, de la data somatiei, comunicate prin intermediul executorului judecatoresc, prin care este pus in intarziere pentru prezentarea acesteia.

(2) Beneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimoniala fiduciara, datoreaza dobanzi doar de la punerea in intarziere.

Deducerea remuneratiei

Art.871 (1) Administratorul va putea deduce din soldul administrarii remuneratia care ii este datorata de beneficiar sau de fiduciar, in contul masei patrimoniale fiduciare, pentru activitatea sa.

(2) Administratorul va putea totodata retine bunul administrat pana la plata integrala a datoriei fata de el.

Solidaritatea beneficiarilor

Art.872 In caz de pluralitate de beneficiari, acestia sunt tinuti solidar la indeplinirea obligatiilor fata de administrator.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2104
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved