Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Legea nr. 226 din 7 Iunie 2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLegea nr. 226 din 7 Iunie 2006

privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale


Publicata in Monitorul oficial 509 din 13 Iunie 2006.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 aprilie 2001, sunt incadrate in conditii speciale locurile de munca in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1.
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) sunt cele din unitatile prevazute in anexa nr. 2, care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In situatia in care, potrivit legii, unitatile prevazute in anexa nr. 2 isi schimba denumirea sau sediul ori se reorganizeaza, inclusiv prin preluarea in totalitate sau in parte a patrimoniului de catre o alta societate, locurile de munca in care pana la data la care au intervenit aceste modificari s-au desfasurat activitatile prevazute in anexa nr. 1 raman in continuare incadrate in conditii speciale de munca, daca respectivele locuri de munca se regasesc la noua societate.
(4) Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.
(5) Pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se datoreaza diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii speciale de munca si cea declarata de catre acesta.

ART. 2
(1) Perioadele de timp in care asiguratii isi desfasoara activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, numai in locurile de munca prevazute la art. 1 sunt stagii de cotizare in conditii speciale.
(2) Sunt asimilate stagiului de cotizare in conditii speciale perioadele de timp anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in care asiguratii si-au desfasurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupa I de munca si care, potrivit prezentei legi, sunt incadrate in conditii speciale.

ART. 3
(1) Asiguratii care realizeaza un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in conditiile speciale prevazute de prezenta lege beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea cu 15 ani a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 'Varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015' la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) se poate constitui si din insumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4
Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decat cel prevazut la art. 3 beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 'Barbati. Reducerea varstelor standard de pensionare in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca' si din anexa nr. 5 'Femei. Reducerea varstelor standard de pensionare in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca' la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5
(1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 3 punctajul mediu anual se determina prin impartirea la 25 a numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate in perioada de cotizare.
(2) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6
Prevederile prezentei legi se completeaza cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7
In termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 7 iunie 2006.
Nr. 226.

ANEXA 1

LISTA
cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati

1. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive, pulberi si munitii pentru urmatoarele operatii:
a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare, mineri de suprafata si artificieri;
b) manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare;
c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor;
d) fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin in contact direct cu acestia;
e) asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa si a detonatoarelor, in cazul in care elementele componente sunt incarcate;
f) asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materii explozive si mine;
g) operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;
h) delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.
2. Activitatea din locurile de munca incadrate in categoriile de risc radiologic III si IV din centrale nuclearoelectrice, unitati de cercetare-dezvoltare in domeniul nuclear, unitati de fabricare a combustibilului nuclear, unitati de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare.
3. Activitatea desfasurata in subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum si de centrale electrice subterane, la exploatari din cariere prin tuneluri si galerii.
4. Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de constructii, intretinere si reparatii de tuneluri, de cai ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m.
5. Activitatile desfasurate in subteran din cadrul metroului pentru:
a) mecanic de locomotiva si rama electrica de metrou;
b) mecanic ajutor de locomotiva si rama electrica de metrou;
c) mecanic instructor.
6. Activitatea de revizie, intretinere, exploatare si reparatie de la metrou, ce se desfasoara 100% in subteran.
7. Activitatea desfasurata de personalul din siguranta circulatiei, care indeplineste functia de mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor.
8. Activitatea de exploatare portuara desfasurata de docheri, docheri-mecanizatori.
9. Activitatea desfasurata de personalul navigant din unitatile de transport maritim si fluvial, care lucreaza in sala masinilor de pe navele maritime si fluviale cu capacitate de peste 600 CP.
10. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune: scafandrii si chesonierii.
11. Activitatea desfasurata de personalul de pe platforme marine.
12. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori, corhanitori, funicularisti, tractoristi, conducatori de tractoare articulate forestiere, sortatori.
13. Activitatea desfasurata la forajul sondelor de titei si gaze: interventii, probe de productie si reparatii capitale la sonde, combustie subterana, detubari sonde si saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile.
14. Reparatii si intretinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.
15. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura - operatii executate complet nemecanizat la teava, preluand priza din cuptorul de topire - si din teava de sticla greu fuzibila.
16. a) Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate, semiautomate si prese;
b) Alimentarea manuala a cuptoarelor de topit sticla;
c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre si fibre de sticla.
18. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui:
a) cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, incalzirea bateriilor si a colectoarele de gaze - platformele de pe bateriile de cocs si semicocs -,scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;
b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate;
c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
d) operatia de gudronare a lingotierelor.
19. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici si de sudura:
a) macinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor;
b) calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;
c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si dozarea acestor componente;
d) coacerea, recoacerea, grafitarea si impregnarea electrozilor;
e) recuperarea produselor carbunoase;
f) prelucrari mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati si ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.
20. Prepararea de minereuri: macinare, flotare, filtrare.
21. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de aglomerare:
a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate - retur -, expeditia aglomeratului;
b) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi - operatie ce se executa sub silozuri;
c) macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
d) prajirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului;
e) prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase.
22. Activitatea desfasurata de personalul de la furnale:
a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi - operatie ce se executa sub silozuri;
b) instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja, incarcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curatarea canalelor de la furnal, activitatea prestata la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal.
23. Activitatea desfasurata de personalul din otelarii:
a) incarcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului in cuptoare, in convertizoare, in cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgura si tratament termic in vid, care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarja;
b) turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice;
c) pregatirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;
d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare.
24. Activitatea din turnatoriile de fonta, otel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu productie industriala continua, in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare.
25. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de laminare la cald:
a) incalzirea metalului in vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald;
b) incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci - macarale Tiegler -, precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;
c) incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli, precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare adanci;
d) incalzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja;
e) extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;
f) extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;
g) striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.
26. Activitatea de forjare continua la cald, manuala, cu ciocane si prese de peste 200 kg/forta.
27. Activitatile efectuate de zidari-samotori:
a) zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje, cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara;
b) executarea la cald, la utilajele mentionate mai sus, a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata - activitate permanenta.
28. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la:
a) uscarea, prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere;
b) distilarea si purificarea mercurului in proces continuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
c) electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru;
d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
e) prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase;
f) afinarea aurului si a argintului;
g) fabricarea pulberii de aluminiu;
h) fabricarea feroaliajului si a siliciului metalic.
29. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la productia si prelucrarea plumbului, zincului si cositorului:
a) macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentralelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala: topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
d) metalurgia zincului;
e) personalul care lucreaza cu plumb din fabricile de celofibra-viscoza.
30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin urmatoarele:
a) metalizarea cu nichel-carbonil;
b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma;
c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza in exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla si benzilor de otel;
e) instalatii de zincare a tablelor, tevilor si profilelor in industria metalurgica;
g) operatii de incalzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din fonta;
g) acoperiri metalice in metal topit, in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora.
31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart - toate operatiile aferente procesului de fabricatie;
b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si finisarea pietrelor de polizor.
32. Activitatea de perforare, forare, impuscare si transport al materialului derocat in cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc si autobasculante mai mari de 25 tone.
33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate.
34. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la fabricarea si ambalarea negrului de fum.
35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.
36. Activitatea desfasurata in instalatiile care fabrica, vehiculeaza si depoziteaza hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.
37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, in cazul in care se desfasoara in aceeasi instalatie; utilizarea in industrie a acrilonitrilului.
38. Curatarea canalelor subterane care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile industriei chimice si petrochimice.
39. Activitatea desfasurata in instalatii de fabricatie a benzenului si tetraclorurii de carbon.
40. Activitatea desfasurata in instalatia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.
41. Fabricarea fenolului.
42. Activitatea desfasurata in instalatiile de fabricare a oxidului de etilena.
43. Activitatea desfasurata in instalatiile de electroliza pentru producerea clorului.
44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil si policlorurii de vinil.
45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.
46. Fabricarea si utilizarea industriala de alfa- si betanaftilimina.
47. Fabricarea si ambalarea benzidinei.
48. Fabricarea hidrobenzenului.
49. Dozarea manuala a antioxidantilor, acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare.
50. Activitarea desfasurata de personalul care lucreaza in leprozerii.
51. Fabricarea ferodourilor - toate operatiile. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest - toate operatiile.

ANEXA 2

UNITATILE
care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr crt

Societatea/localitatea

Cod fiscal

Nr. reg. Comert

Aviz nr./data

Poz. din lista locurilor de munca

Societatea Comerciala Semifabricate S.A. loc.

R14787559

J08/982/2002

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala PETROMAR Constanta loc. Constanta

J13/2810/1997

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala Arpechim loc. Pitesti

J03/11/1998

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala PETROM Targoviste loc. Targoviste

J15/426/1999

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala PETROM Videle loc. Videle

J34/522/1997

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A Bucuresti - sucursala PETROM Moinesti loc. Moinesti . loc.

J04/52/1998

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala PETROM Timisoara loc. Timisoara

J35/33/1998

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc Bucuresti - sucursala Petrorep Moinesti loc. Moinesti.

J04/51/1998

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucuresti - sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcau

J05/123/1998

Societatea Comerciala Romplumb S.A. loc. Baia Mare

R2206334

J24/54/1991

Societatea Comerciala Star Glass S.A. loc. Tg. Jiu

R2162017

J18/49/1991

Societatea Comerciala RIG Service S.A. loc. Constanta

R14320668

J13/2053/2001

Societatea Comerciala Grup Servicii Petroliere S.A. loc. Constanta

R16020764

J13/6322/2004

Societatea Comerciala Grup Petrol Marin S.A. loc. Constanta

R7471838

J13/1755/1995

Societatea Comerciala Ampelum S.A. loc. Zlatna

R1772840

J01/27/1991

Societatea Comerciala Acumulatorul S.A. com. Pantelimon

R478901

J23/177/2002

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori 'CFR Calatori' S.A. loc. Bucuresti

R11054545

J40/9764/1998

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa 'CFR Marfa' S.A. loc. Bucuresti

R11054537

J40/9775/1998

Societatea Comerciala Aversa S.A. loc. Bucuresti

R850

J40/924/1991

Societatea Comerciala Ario S.A. loc. Bistrita

R2736489

J06/38/1991

Societatea Comerciala Saturn S.A. loc. Alba-Iulia

R175057

J01/186/1991

Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetari Nucleare Pitesti loc Pitesti - Mioveni

J03/515/1998

Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin

J25/300/1998

Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

R10882752

J25/282/1998

Societatea Comerciala Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. Hunedoara

R2126855

J20/41/1991

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei com. Magurele

J23/1945/2002

Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Devamin Exploatarea Miniera loc. Deva

R11669346

J20/334/1999

Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Poiana Rusca Teliuc loc. Teliucu Inferior

R14990030

J20/843/2002

Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Rosiamin loc. Rosia Montana

R4330648

J01/468/2001

20, 28 (b si e), 32

Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Certej loc. Certeju de Sus

J20/763/2001

Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Bradmin S.A. loc. Brad

R14271514

J20/765/2001

Societatea Comerciala Rempes S.A. loc. Deva

J20/2070/1992

Societatea Comerciala Glassrom S.A. com. Berca

R2810240

J10/2713/1992

Societatea Comerciala Rosia Montana Gold Corporation S.A. loc. Rosia Montana

J01/443/1999

21 (c), 29 (a)

Societatea Comerciala Rulmenti S.A. loc. Barlad

J37/8/1991

Societatea Comerciala Industria Sarmei S.A. loc. Campia Turzii

J12/67/1991

19 (a, d, f), 23 (a, b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26

Societatea Nationala a Sarii S.A. loc. Bucuresti Exploatarea Miniera Rm. Valcea loc. Rm. Valcea

R2536030

J38/204/1998

23/R/29.04.2005

Societatea Comerciala Moldomin S.A. loc. Moldova Noua

J11/233/1999

Societatea Comerciala Armatura S.A. loc. Cluj-Napoca

R199001

J12/13/1991

Societatea Comerciala Hidroconstructia S.A. loc. Bucuresti

J40/1726/1991

1 (a), 3

Societatea Comerciala Uzina de Utilaj Minier si Reparatii S.A. - UUMR loc. Baia Sprie

R2944625

J24/1762/1992

Societatea Comerciala Cozmircom S.A. loc. Baia Mare

R2951916

J24/2013/1992

Compania Nationala ROMARM S.A. loc. Bucuresti - Filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica Sadu S.A. loc. Bumbesti Jiu

J18/330/2001

1 (c, d, g, h), 7, 26, 29 (b), 33

Compania Nationala ROMARM S.A. loc. Bucuresti - Filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica Plopeni S.A. loc. Plopeni

R13741804

J29/162/2001

1 (c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26

Compania Nationala ROMARM S.A. loc. Bucuresti - Filiala Societatea Comerciala Tohan S.A. loc. Zarnesti

R13652413

J08/49/2001

1 (c, d, e, f, g ,h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33

Compania Nationala ROMARM S.A. loc. Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Carfil S.A. loc. Brasov

R13945863

J08/596/2001

1 (d, e si f) si 33

Societatea Comerciala Oltchim S.A. loc. Ramnicu Valcea

R1475261

J38/219/1991

Societatea Comerciala Cuprom S.A. loc. Bucuresti - sucursala Baia Mare loc. Baia Mare

J24/1088/2003

48/01.07.2005, 48B/08.09.2005

Societatea Comerciala Stipo S.A. loc. Dorohoi

R622127

J07/1995/1991

15,16 (a si b), 27, 33

Societatea Comerciala Combinatul Siderurgic Resita S.A. loc. Resita

R1064207

J11/59/1991

1 (a), 7, 23, 25, 26, 27

Societatea Comerciala Stimas S.A. loc. Suceava

J33/5/1991

Societatea Comerciala Beta S.A. loc. Buzau

J10/9/1991

Societatea Comerciala Mecanica Dacia S.A. loc. Mioveni

R9813287

J03/714/1997

Societatea Comerciala Centrala Electrica de Termoficare Arad S.A. loc. Arad

R14593668

J02/336/2002

Societatea Comerciala Petromservice S.A. loc. Bucuresti - sucursala Pitesti loc. Pitesti

J03/449/2002

Societatea Comerciala Petromservice S.A. loc. Bucuresti - sucursala Craiova loc. Isalnita

R14794386

J16/685/2002

Societatea Comerciala Petromservice S.A. loc. Bucuresti - sucursala Petromservice Vest loc. Arad

J40/694/2002

Societatea Comerciala Petromservice S.A. - sucursala Ploiesti loc. Ploiesti

J29/642/2002

Societatea Comerciala Mecanex S.A. loc. Botosani

R613803

J07/199/1991

Societatea Comerciala Promex S.A. loc. Braila

R2265683

J09/112/1991

Societatea Comerciala de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. Bucuresti

R13863739

J40/6880/1999

5 si 6

Societatea Comerciala Upetrom 1 Mai S.A. loc. Ploiesti

J29/1/1991

Societatea Comerciala IUS S.A. loc. Brasov

R1109309

J08/30/1991

Societatea Comerciala Foraj sonde Bascov S.A. loc. Bascov

R167778

J03/2714/1992Societatea Comerciala de Reparatii si Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Isalnita

J16/578/2003

Hidroelectrica S.A. loc. Bucuresti - filiala S.C. Hidroserv Portile de Fier S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

J25/250/2002

Societatea Comerciala Cupru Min S.A. loc. Abrud

J01/64/1999

Societatea Comerciala Hitrom S.A. loc. Vaslui

R2431476

J37/174/2002

Societatea Comerciala Tractorul U.T.B. - S.A. loc. Brasov

R1109465

J08/16/1991

Societatea Comerciala Foraj Sonde Ramnicu Valcea S.A. loc. Ramnicu Valcea

R2618033

J38/1296/1992

Societatea Comerciala UMB S.A. loc. Bacau

R16970624

J04/2137/2004

Societatea Comerciala Metabet CF S.A. loc. Pitesti

J03/150/1991

Societatea Comerciala Materiale de Frictiune si Garnituri de Etansare - FERMIT S.A. loc. Ramnicu Sarat

R1170151

J10/298/1991

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Socep S.A. loc. Constanta

J13/643/1991

1 (a, b), 7, 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Decirom S.A. loc. Constanta

J13/516/1991

1 (a,b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Chimpex S.A. loc. Constanta

R1910160

J13/619/1991

1 (a, b), 7, 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Frial S.A. loc. Constanta

J13/624/1991

1 (a, b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Casa de expeditii PHOENIX S.A. loc. Constanta

R1878000

J13/703/1991

1 (a, b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Rotrac S.A. loc. Constanta

R4272644

J13/5956/1992

1 (a, b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Minmetal S.A. loc. Constanta

R1910217

J13/566/1991

1 (a, b), 7, 8, 9

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Umex S.A. loc. Constanta

R1888500

J13/604/1991

1 (a, b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Romtrans Agentia Mol 1 S.A. loc. Constanta

R400805

J13/1549/1996

1 (a, b), 7, 8, 9

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Oil Terminal S.A. loc. Constanta

J13/512/1991

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Sticerom Group Exim S.R.L. loc. Constanta

R16041031

J13/5029/2004

1 (a, b), 8

Organizatia Patronala Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comerciala Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. loc. Constanta

R1874343

J13/620/1991

Societatea Comerciala Dafora S.A. loc. Medias sucursala Foraj loc. Medias

R15513764

J32/768/2003

Societatea Comerciala Atlas - G.I.P. S.A. loc. Ploiesti

J29/79/2001

1 (a si c), 2

Societatea Comerciala Lugomet S.A. loc. Lugoj

R1846726

J35/258/1991

24, 26 si 27

Societatea Comerciala Stisom S.A. loc. Poiana Codrului

J30/663/1991

Societatea Comerciala Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj-Napoca

J12/1591/1992

7, 24, 26, 30 (a)

Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanta

R1860712

J13/534/1991

18 (b), 36, 39

Societatea Comerciala Somvetra S.A. loc. Gherla

R202174

J12/48/1991

Societatea Comerciala Celhart Donaris S.A. loc. Braila

R2253999

J09/6/1990

Societatea Comerciala Sticla Turda S.A. loc. Turda

R202190

J12/3/1991

15, 16 (a si b), 33

Societatea Comerciala Turnatoria Metalul SRL loc. Cluj-Napoca

J12/3977/1992

Societatea Comerciala Vitrometan S.A. loc. Medias

R803786

J32/8/1991

15, 16 (a si b), 27

Societatea Comerciala Cristiro S.A. loc. Bistrita

R567480

J06/30/1991

15, 16 (b si c), 27, 33

Societatea Comerciala Agroexport S.A. loc. Constanta

J13/1164/2001

1 (a si b), 8

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare loc. Constanta

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. - Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Medias

J32/1190/2003

Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. loc. Targu-Mures

R4727746

J26/349/1995

Societatea Comerciala Mittal Steel Galati S.A. loc. Galati

J17/21/1991

1 (b), 7, 10, 18 (a si b), 19 (c), 21 (a), 22, 23, 24, 25 (a), 26, 27, 30 (c si d), 39

Societatea Comerciala Nitroexplosives S.A. loc. Fagaras

J08/675/2004

1 (c)

Societatea Comerciala Alro S.A. loc. Slatina

J28/8/1991

28 (d)

Societatea Comerciala Grandemar S.A. loc. Cluj-Napoca

J12/365/1991

Societatea Comerciala FOSERCO S.A. loc. Targu-Ocna

R969453

J04/563/1991

Societatea Comerciala Aquafor International SRL loc. Targu-Ocna

R12979930

J04/233/2000

Societatea Comerciala Mittal Steel Roman S.A. loc. Roman

J27/88/1991

7, 24, 25 (a), 26, 27 (a), 30 (c)

Societatea Comerciala Fabrica de Sticla Avrig S.A. loc. Avrig

R2460706

J32/69/1991

Societatea Comerciala Rominserv S.A. loc. Bucuresti - punct de lucru Societatea Comerciala Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalau

J40/8331/2001

Societatea Comerciala Sometra S.A. loc. Copsa Mica

J32/124/1991

Societatea Comerciala intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - CFR IRLU S.A. loc. Bucuresti

R14300920

J40/9679/2001

Societatea Comerciala Severnav S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

R1606030

J25/03/1990

Societatea Comerciala Hidrojet S.A. loc. Breaza

R1318860

J29/17/1991

Societatea Comerciala Stirom S.A. loc. Bucuresti

J40/10/1990

16 (a, c), 30 (a)

Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. loc. Craiova

J16/2746/1992

Societatea Comerciala Laminorul S.A. loc. Braila

J09/42/1991

7, 25 (a), 26

Societatea Comerciala Mechel Targoviste S.A. loc. Targoviste

R913720

J15/284/1991

1 (a), 7, 19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27

Societatea Comerciala Silcotub S.A. loc. Zalau

R676666

J31/8/1991

25 (a)

Institutul de Sanatate Publica loc. Bucuresti

Spitalul Universitar Cai Ferate loc. Craiova

Societatea Comerciala Nuclear & Vacuum S.A. loc. Magurele

R481419

J23/1216/2002

Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti - sucursala Bucuresti - Sud loc. Bucuresti

J40/7572/2002

Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanta

R1860712

J13/534/1991

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu loc. Timisoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta loc. Timisoara

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. loc. Bucuresti

R10874881

J40/7403/1998

Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon loc. Bucuresti

Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc. Bucuresti

Spitalul Orasenesc loc. Bumbesti-Jiu

Centrul de Cardiologie loc. Iasi

Societatea Comerciala Vilmar S.A. loc. Ramnicu Valcea

R2989503

J38/1525/1991

2, 25 (a), 26, 33

Spitalul Clinic Judetean loc. Sibiu

Societatea Comerciala Rafiserv Arpechim S.A. loc. Pitesti

J03/211/2003

Spitalul Universitar CFR Witing loc. Bucuresti

Societatea Comerciala Menarom S.A. loc. Galati

R1627165

J17/172/1991

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei loc. Galati

Regia Autonoma de Transport Bucuresti - R.A. loc. Bucuresti

J40/46/1991

2, 24, 30 (a), 33

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta loc. Constanta

J70/380/1992

Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu loc. Bucuresti

Societatea Comerciala Fortus S.A. loc. Iasi

R1958479

J22/683/1991

Spitalul Clinic Coltea loc. Bucuresti

Spitalul Municipal loc. Roman

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iasi

Societatea Comerciala Foraj Sonde Zadareni S.A. loc. Zadareni

J02/124/1993

Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu loc. Bucuresti
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2360
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved