Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Ordonanta de urgenta nr. 56/2004 din 25/06/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micGuvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 56/2004

din 25/06/2004privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 01/07/2004

Actul a intrat in vigoare la data de 01 iulie 20

    In vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti in administratia publica din Romania se urmareste crearea unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care sa beneficieze de un sistem de promovare speciala si un nivel de salarizare motivant,

    in cadrul procesului de reforma a administratiei publice a carui componenta esentiala o reprezinta infiintarea si dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru si comparabil cu cel existent in tarile Uniunii Europene,

    in vederea crearii unui corp de functionari publici profesionist, Romania a primit fonduri in valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit 'Crearea unui corp profesionist de manageri publici in administratia publica - Proiectul tinerilor profesionisti', proiect cu o importanta componenta de instruire a tinerilor functionari publici in tara si in strainatate, a carui prima promotie va absolvi in luna august 2004,

    in vederea evitarii riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, in valoare de 4 milioane euro, si de a pierde finantarea unui al doilea ciclu al proiectului, in valoare de 3,5 milioane euro, ca urmare a absentei unui cadru normativ special,

    in vederea redactarii in timp util a Termenilor de referinta si avand in vedere conditia ceruta de Comisia Europeana de a se crea baza legala necesara Proiectului tinerilor profesionisti pana la data de 30 iunie 2004,

    avand in vedere necesitatea reglementarii statutului juridic pentru absolventii Proiectului PHARE RO 0106.03 in termenul prevazut in Planul de masuri urgente pentru integrare europeana al Guvernului Romaniei (To Do List),

    avand in vedere respectarea calendarului prevazut de Foaia de parcurs pentru Romania a Comisiei Europene privind incheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeana, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

    in temeiul art alin. (4) din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

Art. 1. Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza statutul special al functionarilor publici numiti intr-o functie publica specifica de manager public.

In exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a contribui la asigurarea eficientei si continuitatii reformei in administratia publica si la implementarea acquisului comunitar.

Modificat de articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005

   Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiile Legii nr privind Statutul functionarilor publici, republicata, prezenta ordonanta de urgenta stabileste reguli specifice privind recrutarea, formarea, numirea, evaluarea, remunerarea si promovarea rapida in categoria functionarilor publici de conducere, precum si modalitatea de acces in categoria inaltilor functionari publici a managerilor publici.

CAPITOLUL II
  Cadrul institutional

Art. 3. Comisia pentru managerii publici, denumita in continuare Comisia, ca organism independent, urmareste si asigura aplicarea prevederilor referitoare la modalitatile de acces la functia de manager public si la mecanismele de promovare rapida, reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta si prin normele de aplicare a acesteia.

Denumirea Comisiei pentru bursa speciala 'Guvernul Romaniei', infiintata prin Legea nr privind instituirea bursei speciale 'Guvernul Romaniei' pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifica si se inlocuieste, in cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici.

In cadrul prezentei ordonante de urgenta, Comisia indeplineste atributii in domeniul evaluarii, incadrarii in trepte, repartizarii, promovarii, solutionarii contestatiilor si al excluderii din categoria managerilor publici, asigurand transparenta, impartialitatea, reprezentativitatea si obiectivitatea. Comisia indeplineste atributiile conferite prin dispozitiile Legii nr. 157/2004, referitoare la participantii la programul de burse speciale 'Guvernul Romaniei', si pe cele conferite prin prezenta ordonanta de urgenta.

Completat de  Lege nr. 452/2004  in data de 12 noiembrie 2004

Modificat de articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005 

Art. 4. Institutul National de Administratie asigura organizarea urmatoarelor forme de pregatire destinate instruirii persoanelor care doresc sa acceada intr-o functie publica de manager public:

   a) programe de formare specializata cu durata de 2 ani;

   b) programe de formare specializata specifice pentru tineri functionari publici, cu durata de un an.

Pentru realizarea atributiei prevazute la alin. (1) Institutul National de Administratie poate beneficia de programe cu asistenta externa.

Modificat de  Lege nr. 452/2004  in data de 12 noiembrie 2004

   Art. 5. - Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii principale:

   a) colaboreaza cu Comisia si cu Institutul National de Administratie in vederea stabilirii numarului maxim de functii publice care pot fi ocupate de managerii publici;

   b) stabileste anual, in conditiile legii, functiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a functiilor publice;

   c) propune conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in al carei stat de functii este prevazuta functia publica, in urma rezultatelor evaluarii finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici;

   d) asigura transferul managerilor publici, in colaborare cu autoritatile si institutiile publice;

   e) alte atributii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 6. Autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala infiinteaza, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public.

Posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public pot fi infiintate si de catre autoritati si institutii ale administratiei publice locale, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Posturile prevazute la alin. (1) si (2) se infiinteaza prin transformarea functiilor publice de executie vacante in functii publice specifice de manager public, ale caror grade sunt echivalate functiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, in conditiile legii.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa colaboreze cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea asigurarii transferului managerilor publici.

Modificat de   articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005

CAPITOLUL III
  Cariera in functia publica de manager public

   Art. 7. Selectia pentru programele de formare specializata se realizeaza de catre Institutul National de Administratie in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si este monitorizata de catre Comisie.

Participantii declarati admisi la unul dintre programele prevazute la art. 4 alin. (1) semneaza un angajament cu Ministerul Administratiei si Internelor, prin care se obliga sa lucreze in administratia publica timp de 5 ani dupa incheierea programelor de formare, sub sanctiunea rambursarii cheltuielilor efectuate cu formarea lor in conditiile prevazute prin angajament.

   Art. 8. Participantii la programul de formare specializata cu durata de un an, organizat de Institutul National de Administratie, destinat tinerilor functionari publici, se numesc stagiari, iar participantii la programul de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Administratie, destinat absolventilor invatamantului superior, se numesc cursanti. Pe perioada formarii stagiarii si cursantii sunt obligati sa respecte Regulamentul de ordine interioara si regulamentele de studii ale Institutului National de Administratie.

Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei aveau statutul de functionar public, isi pastreaza acest statut, fiind suspendati din functia publica pe durata desfasurarii programului de formare.

Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei nu aveau statutul de functionar public, dobandesc, pe perioada formarii, calitatea de cursant la Institutul National de Administratie.

Posturile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care si-au desfasurat activitatea stagiarii si cursantii selectati, devenite vacante sau, dupa caz, temporar vacante, pot fi ocupate in conditiile legii.

Pe perioada stagiilor in administratia publica din Romania cursantii si stagiarii nu beneficiaza de drepturi banesti din partea autoritatilor si institutiilor publice la care acestea se desfasoara.

   Art. 9. Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1) sunt exclusi de la acestea in urmatoarele situatii:

   a) absenta nemotivata de la programele sau de la activitatile de formare;

   b) cererea cursantului sau a stagiarului de a renunta la programele de formare;

   c) abateri disciplinare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

   d) obtinerea unor rezultate nesatisfacatoare in cadrul studiilor si stagiilor in strainatate sau in cazul nerevenirii in Romania la incheierea perioadei de studii si de stagii in strainatate.

In situatiile prevazute la alin. (1) stagiarii si cursantii sunt obligati sa ramburseze cheltuielile de formare efectuate cu instruirea lor. Modalitatile de calcul se stabilesc prin angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2).

Art - Pot ocupa functia publica de manager public, in urma unei evaluari finale realizate de Comisie, urmatoarele categorii de persoane, dupa cum urmeaza:

   a) absolventii programului de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Administratie;

   b) absolventii programului de formare specializata specific pentru tineri functionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul National de Administratie;

   c) absolventii programului de burse speciale 'Guvernul Romaniei', cu conditia sa urmeze un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, organizat de Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continua.

Pentru a ocupa o functie publica specifica de manager public, absolventii prevazuti la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 50 din Legea nr , republicata.

Modificat de  articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005

   Art. 11. Functia publica specifica de manager public se imparte in 3 trepte profesionale de incadrare, definite astfel:

   a) manager public treapta 1, corespunzator sistemului de promovare foarte rapida;

   b) manager public treapta 2, corespunzator sistemului de promovare rapida;

   c) manager public treapta 3, corespunzator sistemului de promovare accelerata.

Functia publica specifica de manager public este structurata pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:

   a) asistent, echivalent cel putin functiei publice de sef birou;

   b) special, echivalent cel putin functiei publice de sef serviciu;

   c) principal, echivalent cel putin functiei publice de director adjunct;

   d) superior, echivalent cel putin functiei publice de director;

   e) general, echivalent functiei publice de director general adjunct.

Promovarea managerilor publici treapta 1 incepe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte incepe cu gradul de manager public asistent.

   Art. 12. Persoanele prevazute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializata de catre Comisie, care decide treapta profesionala de incadrare ca manager public. In aceasta evaluare se vor lua in considerare rezultatele evaluarii de la absolvirea programelor de formare, in proportie de 70%, si propria evaluare finala a Comisiei, in proportie de 30%.

In functie de clasamentul final realizat de Comisie si de optiunile absolventilor programelor prevazute la art. 10 alin. (1), Agentia Nationala a Functionarilor Publici intocmeste, cu contrasemnatura Comisiei, in termenul prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, schema de repartizare a absolventilor pe functiile publice de manager public prevazute in Planul anual de ocupare a functiilor publice.

Numirea in functia de manager public se face prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in cadrul careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Modificat de  articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005  

   Art. 13. Managerul public isi desfasoara activitatea, de regula, sub directa coordonare a unui inalt functionar public din cadrul autoritatii sau al institutiei publice in care isi va desfasura activitatea.

In autoritatile sau institutiile publice in care nu exista inalti functionari publici, managerul public isi desfasoara activitatea sub directa coordonare a functionarului public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul acestora.

Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic al acestora stabileste, pe baza atributiilor si responsabilitatilor generale prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Comisiei, responsabilitatile corespunzatoare fisei postului.

Orice contestatii cu privire la neconcordanta dintre atributiile stabilite prin fisa postului se aduc in atentia Comisiei. Comisia poate solicita sporirea sau micsorarea atributiilor si responsabilitatilor sau, dupa caz, in situatii temeinic justificate, transferul managerului public.

   Art. 14. Managerii publici promoveaza succesiv in gradele profesionale, pe baza vechimii in gradul profesional detinut si in urma deciziei Comisiei.Decizia Comisiei este bazata pe evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuata de catre superiorul ierarhic al managerului public evaluat, si pe propria evaluare a acesteia.

Evaluarea managerilor publici poate fi initiata la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei.

In urma evaluarii Comisiei managerii publici pot obtine urmatoarele rezultate, detaliate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:

   a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public;

   b) promovarea, reconfirmarea in grad sau retrogradarea managerului public;

   c) incadrarea pe o treapta superioara sau inferioara, in cazuri extraordinare.

In urma evaluarii Comisiei managerii publici pot promova in gradele superioare, dupa cum urmeaza:

   a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 pot promova dupa cel putin 8 luni;

   b) conform sistemului de promovare rapida, respectiv de promovare accelerata, managerii publici treapta 2 si treapta 3 pot promova dupa cel putin 12 luni.

Managerii publici sunt evaluati obligatoriu de catre Comisie la incheierea termenelor maxime prevazute la lit. a)-c), iar managerii publici reconfirmati pe treapta profesionala promoveaza automat in gradele profesionale, in functie de rezultatele obtinute, dupa cum urmeaza:

   a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 promoveaza in termen de 16 luni;

   b) conform sistemului de promovare rapida, managerii publici treapta 2 promoveaza in termen de 24 de luni;

   c) conform sistemului de promovare accelerata, managerii publici treapta 3 promoveaza in termen de 36 de luni.

Evaluarea fiecarui manager public de catre Comisie trebuie sa fie efectuata cel putin o data pe an, dar nu mai mult de doua ori.

In urma promovarii in grad, in termenul prevazut in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, superiorul ierarhic al managerului public stabileste, cu consultarea Comisiei, atributiile si responsabilitatile sporite ale noii functii publice, cu respectarea conditiilor art. 13 alin. (3).

Modificat de  articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005  

   Art. 15. Managerii publici au obligatia sa fi desfasurat activitate in cadrul a cel putin doua autoritati sau institutii publice ca o conditie necesara pentru a participa la concursul organizat pentru accederea in categoria inaltilor functionari publici.

In vederea indeplinirii acestei obligatii, managerii publici pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici transferul in cadrul altei autoritati sau institutii publice, pe o functie publica de manager public echivalenta.

Comisia poate solicita, de asemenea, transferul in cadrul altei autoritati sau institutii publice, pe o functie publica de manager public echivalenta, in conditiile legii.

   Art. 16. Statutul de manager public se poate pierde in cazul obtinerii unor rezultate nesatisfacatoare la evaluarile performantelor profesionale individuale periodice, in cazul savarsirii de abateri disciplinare, precum si in conditiile art. 84 din Legea nr , republicata.

In cazul pierderii statutului de manager public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici ia masurile necesare pentru redistribuirea persoanelor respective pe o functie publica generala, in limita functiilor publice vacante.

In cazul pierderii statutului de manager public, persoanele care au incheiat angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2) au obligatia sa lucreze in administratia publica pana la expirarea duratei prevazute in angajament.

   Art. 17. Managerii publici care indeplinesc conditiile prevazute de lege si detin gradul de manager public superior sau de manager public general pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

Dupa intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managerilor publici le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la inaltii functionari publici.

CAPITOLUL IV
  Regimul de salarizare a managerilor publici

   Art. 18. Pe perioada derularii programelor de formare specializata in Romania, inclusiv in timpul vacantei si al stagiului, cursantii si stagiarii sunt remunerati de la bugetul de stat prin bugetul Institutului National de Administratie.

Pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) sistemul de remunerare consta intr-o bursa egala asigurata de Institutul National de Administratie, stabilita prin hotarare a Guvernului.

Perioada formarii se considera vechime in munca, in functia publica sau in specialitate, dupa caz.

   Art. 19. Pentru activitatea desfasurata pana la intrarea in categoria inaltilor functionari publici managerii publici au dreptul la un salariu egal functiei publice de conducere din minister, echivalenta gradului de manager public, la care se adauga un spor de manager public, determinat in functie de treapta detinuta, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Managerul public care ocupa o functie de inalt functionar public beneficiaza de un spor de manager public, calculat in functie de salariul de baza, corespunzator nivelului acestei functii, prevazut in anexa.

Managerii publici beneficiaza de toate drepturile salariale suplimentare prevazute in Legea nr , republicata.

Pierderea statutului de manager public atrage pierderea sporului de manager public.

Completat de  articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005  

CAPITOLUL V
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 20. Pe durata derularii proiectelor din domeniul administratiei publice, finantate prin Programul PHARE, numarul de locuri pentru cele doua programe prevazute la art. 4 alin. (1) se stabileste de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie si Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice, cu consultarea echipelor de asistenta tehnica ale acestor proiecte.

Selectia pentru programele de formare specializata, derulate cu asistenta tehnica din partea proiectelor PHARE prevazute la alin. (1), se face de catre echipele de asistenta tehnica ale acestor proiecte, in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie si cu Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice.

   Art. 21. Absolventii programelor de formare organizate cu asistenta Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele 'Stagiari 2003-2004' si 'Cursanti 2003-2005', sunt considerati ca facand parte din categoriile prevazute la art. 8 alin. (1) si beneficiaza de drepturile banesti prevazute pe perioada formarii.

Prin exceptie de la prevederile art. 3 si 12, evaluarea finala si clasamentul final ale absolventilor componentei 'Stagiari 2003-2004', candidati pentru functia de manager public, sunt stabilite de catre o comisie interimara infiintata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Prin exceptie, absolventii proiectului prevazut la alin. (1), componenta 'Stagiari 2003-2004', pot fi numiti ca manageri publici dupa maximum un an de la evaluarea finala.

Absolventii proiectului prevazut la alin. (1), componentele 'Stagiari 2003-2004' si 'Cursanti 2003-2005', selectati, sunt numiti pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu conditia sa fi semnat angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzatoare din prima zi in care ocupa pozitia de manager public.

Modificat de Lege nr. 452/2004  in data de 12 noiembrie 2004  

Modificat de   articolul 1 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005

   Art. 22. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc:

   a) mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public: procesul de selectie, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare;

   b) atributiile indeplinite de autoritatile si institutiile publice, precum si de structurile care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta si modalitatile de colaborare dintre acestea;

   c) modalitatile de pierdere a statutului de manager public;

   d) cazurile de intrerupere a programelor de formare;

   e) atributiile si responsabilitatile specifice minimale ale managerilor publici;

   f) modalitatile de creare a functiilor publice de manager public;

   g) nivelul bursei si mecanismele de remunerare ale stagiarilor si cursantilor.

Modificat de  articolul 2 din Ordonanta de urgenta nr. 6/2005  in data de 18 februarie 2005  

   Art. 23. - Numarul functiilor publice de manager public nu se ia in calcul la stabilirea procentului de 12% prevazut de lege pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
----- ----- -----
p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gabriel Oprea
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 56.

ANEXA

Sporurile salariale corespunzatoare gradelor de manager public echivalente functiilor publice de conducere (% din salariul de baza)


Spor de manager public (procent)
----- ----- --------- ----- --------
Functia publica Gradul Functia echivalenta Manager Manager Manager
public public public
treapta 1 treapta 2 treapta 3

Manager public General Director general adjunct 60% 55% 25%
Manager public Superior Director 60% 55% 25%
Manager public Principal Director adjunct 60% 55% 25%
Manager public Special Sef serviciu 60% 55% 25%
Manager public Asistent Sef birou 60% 55% 25%Sporurile salariale corespunzatoare functiilor publice din categoria inaltilor functionari publici cu statut de
manager public (% din salariul de baza)


Functia publica Statutul Spor de manager public (procent)

Secretar general Manager public 50%
Secretar general adjunct Manager public 50%
Director general Manager public 60%Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3592
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved