Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Servitutile

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micServitutile
Sectiunea 1

Dispozitii generale

Notiune

Art.770 - (1) Servitutea este sarcina impusa unui imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.

(2) Utilitatea rezulta din destinatia economica a fondului dominant sau consta intr-o sporire a confortului acestuia.

Constituirea servitutii

Art.771 Servitutea se poate constitui in temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozitiile in materie de carte funciara ramanand aplicabile.

Actiunea confesorie de servitute

Art.772 Dispozitiile art.713 alin.(l) se aplica in mod corespunzator.

Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare

Art.773 - Servitutea se poate constitui in vederea unei utilitati viitoare a fondului dominant.

Obligatii in sarcina proprietarului fondului aservit

Art.774 (1) Prin actul de constituire se pot impune in sarcina proprietarului fondului aservit anumite obligatii pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant.

(2) In acest caz, sub conditia notarii in cartea funciara, obligatia se transmite dobanditorilor subsecventi ai fondului aservit.

Servitutile aparente si neaparente

Art.775 (1) Servitutile sunt aparente sau neaparente.

(2) Servitutile aparente sunt acelea a caror existenta este atestata de un semn vizibil de servitute, cum ar fi o usa, o fereastra, un apeduct.

(3) Servitutile neaparente sunt acelea a caror existenta nu este atestata de vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a nu construi peste o anumita inaltime.

Servitutile continue si necontinue 

Art.776 - (1) Servitutile sunt continue sau necontinue.

(2) Servitutile continue sunt acelea al caror exercitiu este sau poate fi continuu fara a fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de vedere ori servitutea de a nu construi.

(3) Servitutile necontinue sunt acelea pentru a caror existenta este necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de transport.

Servitutile pozitive si negative

Art.777 (1) Servitutile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exercita o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, cum ar fi servitutea de trecere.

(2) Servitutile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este obligat sa se abtina de la exercitarea unora din prerogativele dreptului sau de proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi.

Dobandirea servitutii prin uzucapiune

Art.778 Numai servitutile pozitive se pot dobandi prin uzucapiune tabulara, in conditiile legii.

Alte dispozitii aplicabile

Art.779 Modul de exercitiu al servitutii se dobandeste in aceleasi conditii ca si dreptul de servitute.

Sectiunea a 2-a

Drepturile si obligatiile proprietarilor

Reguli privind exercitarea si conservarea servitutiiArt.780 (1) In lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant poate lua toate masurile si poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrarile pentru a exercita si conserva servitutea.

(2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrari revin celor doi proprietari, proportional cu avantajele pe care le obtin, in masura in care lucrarile efectuate pentru exercitiul servitutii sunt necesare si profita inclusiv fondului aservit.

Exonerarea de raspundere

Art.781 - In toate cazurile in care cheltuielile lucrarilor necesare pentru exercitarea si conservarea servitutilor revin proprietarului fondului aservit, acesta se va putea exonera de obligatie renuntand la dreptul de proprietate asupra fondului aservit in intregime sau asupra partii din fondul aservit necesare pentru exercitarea servitutii in favoarea proprietarului fondului dominant. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

Schimbarea locului de exercitare a servitutii

Art.782 (1) Proprietarul fondului aservit este obligat sa se abtina de la orice act care limiteaza ori impiedica exercitiul servitutii. Astfel, el nu va putea schimba starea locurilor, ori stramuta exercitarea servitutii in alt loc.

(2) Daca are un interes serios si legitim, proprietarul fondului aservit va putea schimba locul prin care se exercita servitutea in masura in care exercitarea servitutii ramane la fel de comoda pentru proprietarul fondului dominant.

Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit

Art.783 Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situatia fondului aservit si nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servitutii.

Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor

Art.784 (1) Daca fondul dominant se imparte, servitutea va putea fi exercitata pentru uzul si utilitatea fiecarei parti, fara ca situatia fondului aservit sa poata fi agravata.

(2) Daca fondul aservit se imparte, servitutea se poate exercita, pentru uzul si utilitatea fondului dominant, pe toate partile rezultate din impartire, sub rezerva prevederilor art.783.

(3) Cu toate acestea, daca servitutea este exercitata pentru uzul si utilitatea exclusiva a uneia dintre partile despartite din fondul dominant ori nu se poate exercita decat pe una din partile despartite din fondul aservit, servitutea asupra celorlalte parti se stinge.

Sectiunea a 3-a

Stingerea servitutilor

Cauzele de stingere a servitutilor

Art.785 (1) Servitutile se sting pe cale principala prin radierea lor din cartea funciara pentru una din urmatoarele cauze:

a) consolidarea, atunci cand ambele fonduri ajung sa aiba acelasi proprietar;

b) renuntarea proprietarului fondului dominant;

c) ajungerea la termen;

d) rascumpararea;

e) imposibilitatea definitiva de exercitare;

f) neuzul timp de 10 de ani;

g) disparitia oricarei utilitati a acestora.

(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, daca servitutea este contrara utilitatii publice careia ii va fi afectat bunul expropriat.

Stingerea servitutii prin neuz

Art.786 (1) Termenul de 10 de ani va curge de la data ultimului act de exercitiu al servitutilor necontinue ori de la data unui act contrar servitutilor continue.

(2) Exercitarea servitutii de catre un coproprietar ori de catre uzufructuar profita si celorlalti coproprietari, respectiv nudului proprietar.

Rascumpararea servitutii de trecere

Art.787 (1) Servitutea de trecere va putea fi rascumparata de proprietarul fondului aservit daca exista o disproportie vadita intre utilitatea care o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocata fondului aservit.

(2) In caz de neintelegere intre parti, instanta poate suplini consimtamantul proprietarului fondului dominant. La stabilirea pretului de rascumparare, instanta va tine cont de vechimea servitutii si de schimbarea valorii celor doua fonduri.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1263
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site