Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Acordul european instituind o asociere intre Romania pe de o parte, si Comunitatile europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micAcordul european instituind o asociere intre Romania pe de o parte, si Comunitatile europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

Sectiunea IDialogul politic

In conformitate cu dispozitiile articolului 2 din Acord, dialogul politic:     1) va facilita integrarea deplina a Romaniei in comunitatea natiunilor democratice si apropierea progresiva intre Romania si Comunitate;

2) va conduce la o convergenta crescanda a pozitiilor in probleme internationale, in special in cazul celor de natura a avea efecte substantiale asupra uncia sau alteia dintre parti;

3) va contribui la aproplerea pozitiilor partilor in probleme de securitate si va intari securitatea si stabilitatea in intreaga Europa.

Formele de realizare a dialogului politic sunt enuntate in art. 4.

Astfel, principalele mecanisme si proceduri sunt:

intalnirile la nivel oficial superior (director politic) intre oficiali ai Romaniei pe de o parte si Presedintia Consiliului Comunitatilor europene si Comisia europeana, pe de alta parte;

folosirea deplina a canalelor diplomatice,

includerea Romaniei in grupul tarilor care primesc, cu regularitate, informatii legate de cooperarea politico-economica si efectuarea de schimburi de informatii;

orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea si accelerarea dialogului.

La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc in cadrul Consiliului de Asociere[1], iar la nivel parlamentar, in cadrul Comitetului Parlamentar de asociere.

Sectiunea a II-a

Principii generale

Acordul prevede faptul ca asocierea include o perioada de tranzitie cu o durata de maximum 10 ani, impartita in doua etape, fiecare durand, in principiu, 5 ani. Prima etapa a inceput odata cu intrarea in vigoare a Acordului (art.7, par.1). Acestei etape nu i se aplica Titlul III - 'Libera circulatie a marfurilor'.

Consiliul de asociere este cel care are obligatia ca, in cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, sa se intruneasca pentru a decide trecerea la cea de-a doua etapa, ca si posibilele modificari de adoptat cu privire la prevederile care reglementeaza a doua etapa (art. 7, par. 3).

Examinarea aplicarii Acordului si realizarea de catre Romania a reformelor economice pe baza principiilor stabilite va fi supravegheata de Consiliul de asociere (art. 7, par. 2).

Sectiunea aIII-a

Libera circutatie a marfurilor

In domeniul masurilor orizontale si procedurale, Romania a adoptat legislatie in vederea continuarii alinierii la acquis-ul comunitar privind evaluarea conformitatii. De asemenea, a transpus in ianuarie 2003 legislatia comunitara referitoare la schimbul de informatii privind standardele si reglementarile tehnice, Institutia Romana de Standardizare si-a continuat programul de transpunere a standardelor europene.

Progresele au continuat de-a lungul perioadei de raportare din punctul de vedere al retelei institutionale. Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor a imbunatatit cooperarea in domeniul supravegherii pietei, prin clarificari suplimentare asupra responsabilitatilor sectoriale pentru anumite domenii ale acquis-ului. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a fost identificata formal ca punct national de contact pentru sistemul tranzitional privind Schimbul Rapid de Informatii (TRAPEX).[2]

In domeniile acoperite de catre directivele noii abordari, progresul inregistrat anul trecut referitor la adoptarea legislatiei specifica sectorului a continuat intr-un ritm accelerat Principalele sectoare vizate de acest progres sunt echipamentele de joasa tensiune, compatibilitatea electromagnetica, echipamente de radio si telecomunicatii, vase simple sub presiune, echipamente sub presiune, aparate consumatoare de combustibili gazosi, lifturi, instalati pe cablu.

Referitor la sectoarele acoperite de directivele vechii abordari, progresul a continuat in ceea ce privese transpunerea s implementarea acquis-ului in domeniul metrologiei legale si preambalare.

Romania a infiintat, de asemenea, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si au fost facute progrese in adoptarea legislatiei de implementare in domeniul precursorilor de droguri.

Referitor la legislatia privind siguranta alimentara si produsele alimentare, majoritatea directivelor verticale privind produsele alimentare transpuse in legislatia romaneasca au intrat in vigoare in septembrie 2002 Legislatia transpusa remanenta privind etichetarea produselor alimentare, aditivii alimentari pentru consumul uman, edulcoranti, aromatizanti si soventii de extractie a intrat in vigoare in cursul anului 2003. in domeniul sigurantei alimentare, Romania a transpus legislatia referitoare la stabilirea principiilor generale privind controlul oficial al produselor alimentare, igiena aferenta produselor alimentare inclusiv introducerea HACCP si bunelor practici de laborator Nu s-au inregistrat evolutii privind transpunerea acquis-ului referitor la armele de foc In martie 2003, Romania a adoptat legislatia de transpunere a acquis-ului privind restituirea bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui Stat Membru.

Romania a atins deja un nivel satisfacator referitor la alinierea cu acquis-ul privind legislatia aferenta achizitiilor publice. Progresele inregistrate in perioada de raportare s-au limitat la legislatia de implementare privind achizitiile electronice, achizitiile din domeniul apararii si parteneriatul public-privat in sectorul transportului. Aceste texte vor necesita cateva ajustari ulterioare Marja de preferinta interna a fost redusa in conformitate cu angajamentul Romaniei de eliminare completa a acesteia in ianuarie 2005.1

Concluzii:

De la ultimul Raport Periodic, Romania a continuat sa inregistreze progrese, cele mai multe in special privind transpunerea legislatiei de sector specifica si alinierea in domeniul achizitiilor publice. Romania trebuie sa continue exercitiul de screening privind masurile care pot fi incompatibile cu principiul liberei circulatii a marfurilor. Negocierile aferente acestui capitol au fost inchise provizoriu. Romania nu a solicitat aranjamente de tranzitie si trebuie sa-si indeplineasca angajamentele asumate in cadrul negocierilor.

Pe durata celor 10 ani ai perioadei de tranzitie Romania si Comunitatea vor stabili, gradual, o zona de liber schimb, bazata pe obligatii reciproce si echilibrate in concordanta cu prevederile Acordului european, precum si cu cele ale Acordului General pentru Tarife si Comert (G.A.T T.).

Pentru fiecare produs, taxa vamala de baza la care se vor aplica reducerile succesive, prevazute de Acord, a fost aplicata 'erga omnes', din ziua care a precedat intrarea in vigoare a Acordului.

Produse industriale.

Odata cu intrarea in vigoare Acordului, restrictiile cantitative la importul in Romania a produselor originare din Comunitate au fost abolite. La randul sau, Comunitatea a eliminat potrivit art. 13 par.l, la importul sau din Romania, orice taxa avand un efect echivalent taxelor vamale de import.

Potrivit par.2 din acelasi art. 13 Romania renunta, odata cu intrarea in vigoare a Acordului, la importul sau din Comunitate, la orice impunere avand un efect echivalent taxelor vamale de import cu exceptia taxei de 0,5% 'ad valorem' pentru formalitati vamale la care se va renunta, dupa cum urmeaza:

- reducerea la 0 25% 'ad valorem' la sfarsitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai tarziu la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in

vigoare a Acordului

Textul Acordului prevede, de asemenea, faptul ca Romania si Comunitatea vor elimina progresiv intre ele orice taxa vamala la export, precum si impunerile care pot avea un efect echivalent. [3]

2.Agricultura

Prevederile capitolului destinat agriculturii se aplica produselor agricole din Romania si din Comunitate (art. 19, par. 1 ) .

La data intrarii in vigoare a Acordului, Comunitatea isi asuma obligatia de a elimina restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Romania, mentinute in virtutea Reglementarii C.E.E. nr 3420/1983, asa cum exista ea in momentul semnarii Acordului Totodata, la intrarea in vigoare a Acordului, Romania aboleste restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate.[4]

Tinand seama de volumul comertului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebita a acestui sector, de regulile politicii agrare ale Comunitatilor europene, de rolul agriculturii in economia Romaniei precum si de consecintele negocierilor comerciale multilaterale desfasurate in cadrul G.A.T.T., Romania si Comunitatea pot examina, in Consiliul de asociere produs cu produs si pe o baza ordonata si reciproca, posibilitatea de a-si acorda noi concesii (art.21, par. 5).

Avand in vedere necesitatea unei armonizari intre politicile agrare ale Romaniei si ale Comunitatilor europene, precum si obiectivul Romaniei acela de a deveni stat membru cu drepturi si obligatii depline al U.E., ambele parti recurg la consultari, in mod regulat in cadrul Consiliului de asociere. Consultarile au ca obiect strategia si modalitatile de aplicare ale politicilor respective.

3.Produse piscicole

Dispozitiile acestui capitol se aplica produselor piscicole originare din Romania si din Comunitatile europene, care sunt supuse Reglementarii nr. 3687/1991, privind organizarea comuna a pietei in sectorul produselor piscicole. [5]

Consiliul de asociere este cel care va examina posibilitatea incheierii intre parti a unui acord privind produsele piscicole, in momentul in care conditiile o vor permite.

4.Prevederi comune.

De la data intrarii in vigoare a Acordului, in comertul dintre Romania si Comunitatile europene nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplica nu vor fi majorate.

De asemenea, de la data intrarii in vigoare a Acordului, in comertul dintre Romania si Comunitati nu vor fi introduse noi restrictii cantitative la import sau la export sau masuri avand efect echivalent, iar cele care exista nu vor fi facute mai restrictive.

La articolul 26, paragraful 3, se prevede ca orice noi taxe vamale la import sau la export si taxe avand efect echivalent sau majorari ale acestor taxe, precum si orice noi restrictii cantitative, vor fi abolite cel mai tarziu la intrarea in vigoare a Acordului[6]

Cele doua parti se vor abtine de la orice masuri sau practici de natura fiscala intena, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare intre produsele unei parti si produsele similare originare din teritoriul celeilalte parti (art. 27).

Dispozitiile din Acordul European de asociere nu vor exclude mentinerea sau stabilirea unei uniuni vamale, zone de liber schimb sau alte aranjamente privind comertul de frontiera, cu exceptia situatiilor in care ele modifica aranjamentele comerciale prevazute in acest acord.

Potrivit art.28, par 2, partile se vor intalni in cadrul Consiliului de asociere in vederea consultarilor cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb si, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale fata de tarile terte.[7]

In cazul in care o tara terta va adera la Comunitatile Europene, consutairile de acest tip vor avea loc cu luarea in considerare a intereselor comune ale Romaniei, pe de o parte, si ale Comunitatilor, pe de alta parte.

Art.29, par l, instituie posibilitatea ca Romania sa ia masuri exceptionale pe durata limitata, care se constituie in derogari de la dispozitiile prevazute in Acord. Insa taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste masuri, nu pot depasi 25% 'ad valorem' si vor mentine un element de preferinta pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totala a importurilor de produse supuse unor asemenea masuri nu pot depasi 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate efectuate in ultimul an pentru care exista statistici vamale disponibile.

Aceste masuri vor fi aplicate pe o durata de cel mult cinci ani, cu exceptia cazurilor in care Consiliul de asociere autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai tarziu la expirarea perioadei de tranzitie.

Romania are obligatia de a informa Consiliul de asociere asupra oricaror masuri exceptionale pe care intentioneaza sa le adopte si, la cererea Comunitatilor, vor fi organizate consultari in cadrul Consiliului de asociere cu privire la asemenea masuri si la sectoarele implicate, inainte de aplicarea acestor masuri. In vederea adoptarii unor asemenea masuri, Romania trebuie sa furnizeze Consiliului de asociere un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, in transe anuale egale, cu incepere cel mai tarziu dupa doi ani de la introducerea lor. Consiliul de asociere este cel ce poate hotari asupra acestui calendar.

Art. 36 prevede faptul ca Acordul nu exclude prohibitiile sau restrictiile la import, export sau tranzit, daca sunt intemeiate pe unul din urmatoarele temeiuri:

moralitate publica;

protectia sanatatii sau a vietii oamenilor, animalelor sau a plantelor;

protectia resurselor naturale

protectia tezaurelor nationale de valoare artistica, istorica sau arheologica;

protectia proprietatii intelectuale, industriale sau comerciale;

reglementarile referitoare la aur si argint

Cu toate acestea, aceste prohibitii sau restrictii nu vor constitui un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata in comertul dintre parti

Sectiunea a IV-a

Circulatia lucratorilor, dreptul de stabilire

prestarea de servicii

Circulatia lucratorilor.

Referitor la recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale, in decembrie 2002 Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului a fost desemnat Coordonator National pentru sistemul general de recunoastere. In aceeasi luna, a fost infiintat, in cadrul Ministerului Sanatatii Serviciul de Recunoastere a Calificarilor Profesionale si Educatie Continua a Personalului Sanitar, sarcina sa principala fiind recunoasterea calificarilor medicilor, dentistilor, farmacistilor asistentelor medicale si moaselor Alinierea in continuare, la directivele sectoriale privind profesiile medicale a fost realizata printr-un Acord privind cerintele minime, care vor fi introduse incepand cu anul academic 2003 - 2004. Unitatile vor fumiza, de asemenea, programe de formare suplimentare pentru absolventii in profesii medicale.

In domeniul drepturilor cetatenilor, Romania si-a modificat Constitutia in octombrie 2003 si a stabilit bazele legale pentru acordarea dreptului cetatenilor UE de a participa la alegerile locale si alegerile in Parlamentul European. Legislatia privind regimul aplicabil strainilor a fost adoptata in decembrie 2002. Totusi noile prevederi vor inceta sa fie aplicabile cetatenilor UE de la data     aderarii si in consecinta nu este indeplinit obiectivul de transpunere a acquis-ului in domeniul dreptului de libera circulatie si rezidenta.

In ceea ce priveste libera circulatie a lucratorilor, legislatia adoptata in ianuarie 2003 prevede ca cetatenii Statelor Membre nu au nevoie de permise de munca pentru ei si familiile lor. Totusi, ramane o masura de discriminare, deoarece ei pot fi angajati numai daca postul vacant nu poate fi ocupat de catre un cetatean roman.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a continuat activitatile de formare profesionala a personalului sau si a inceput sa restructureze sistemul informatic pentru pregatirea participarii sale in cadrul retelei Serviciilor Europene de Ocupare a Fortei de Munca (EURES).

In ceea ce priveste viitoarea cooperare a sistemelor de securitate sociala, in noiembrie 2002 a fost adoptata legislatia privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate si au fost inregistrate unele progrese cu privire la dezvoltarea capacitatii administrative necesare.

Evaluare generala:

Desi Romania a facut pasi suplimentari pentru armomzarea legislatiei nationale cu reglementarile comunitare privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale, pregatirea sa pentru implementarea acquis-ului este inca in stadiu incipient. Romania va trebui sa-si intensifice eforturile de introducere a structurilor administrative si a programelor de educatie si formare profesionala necesare pentru garantarea nivelului competentei pentru calificarile profesionale solicitate prin directivele din acest domeniu.

In domeniul liberei circulatii a lucratorilor, noua legislatie privind regimul aplicabil strainilor a adus unele clarificari in ceea ce priveste cerintele de viza si rezidenta pentru lucratorii independenti. Totusi, modificarea Legii privind permisele de munca a introdus de asemenea o discriminare suplimentara privind lucratorii migranti si membrii lor de familie pe criterii de nationalitate.

Concluzii: In perioada de raportare Romania a facut unele progrese in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale pentru profesiile medicale. Romania a eliminat unele restrictii pentru a permite libera circulatie a lucratorilor si familiilor lor, dar in acelasi timp a introdus prevederea conform careia nationalii UE nu pot fi angajati decat daca un loc de munca vacant nu poate fi ocupat de catre un cetatean roman

Restrictiile privind circulatia lucratorilor din Romania catre UE se vor aplica pentru o perioada de minimum 2 ani, incepand cu data aderarii si vor ramane in vigoare pentru cel mult 7 ani

In ceea ce priveste circulatia lucratorilor, sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in fiecare stat membru, tratamentul acordat lucratorilor de cetatenie romana, legal angajati pe teritoriul unui stat membru va exclude orice discriminare intemeiata pe cetatenie, in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerare sau concediere, in comparatie cu proprii cetateni. Sotia si copiii legal rezidenti ai unui lucrator legal angajat pe teritoriul unui stat memebru, cu exceptia lucratorilor sezonieri, vor avea acces la piata fortei de munca a acelui stat membru, cu conditia ca respectivele acorduri sa nu prevada altfel. La randul ei, Romania va acorda, bineinteles sub rezerva conditiilor si a modalitatilor aplicabile in aceasta tara, acelasi tratament pentru lucratorii care sunt cetateni ai unui stat membru si sunt legal angajati pe teritoriul sau. De aceste conditii se bucura si sotiile si copiii acestora, legal rezidenti pe respectivul teritoriu.

2. Dreptul de stabilire.[8]

Beneficiarii dreptului de stabilire, denumiti in Acord organizatii, sunt: functionarii superiori ai unei organizatii, care conduc direct organizatia si sunt supervizati si condusi, in principal, de consiliul de administratie sau actionarii afacerii; persoane angajate de organizatie care poseda inalte sau deosebite functii pentru un anumit tip de munca sau comert care necesita cunostinte tehnice specifice, precum si cei care au cunostinte esentiale pentru serviciul organizatiei echipamentul de cercetare, tehnicile sau managementu1.[9]

Acordul european califica, la articolul 45, urmatoarele concepte: stabilire, filiala a unei companii si activitati economice. Astfel, stabilire va insemna:

in ceea ce ii priveste pe cetateni, dreptul de a initia si de a dezvolta activitati economice ca angajati proprii si de a infiinta si conduce intreprinderi, in special companii pe care le controleaza efectiv. Potrivit paragrafului 5 lit a), pct.(i) situatia de angajat propriu de intreprindere de afaceri apartinand cetatenilor nu se va extinde la cautarea sau preluarea locurilor de munca pe piata fortei de munca si nu va conferi un drept de acces pe piata foratei de munca a celeilalte parti;

in ceea ce priveste companiile, dreptul de a initia si de a desfasura activitati economice prin infiintarea si conducerea de filiale, sucursale sau reprezentante.

In lumina Acordului, 'filiala a unei companii' inseamna o companie care este efectiv controlata de prima companie iar sintagma 'activitati economice' include, in special, activitati cu caracter industrial activitati cu caracter comercial, meserii si activitati ale liber-profesionistilor

In cazul companiilor din Comunitate stabilite pe teritoriul Romaniei acestea vor avea dreptul de a achizitiona, de a folosi, de a inchiria sau de a vinde bunuri mobile. Insa, acest drept nu include dreptul de stabilire in scopul comercializarii si al intermedierii in domeniul proprietatilor imobiliare si al resurselor naturale. Romania va acorda aceste drepturi sucursalelor si reprezentantelor infiintate in Romania de companii din Comunitate in maximum cinci ani de la data intrarii in vigoare a Acordului.

Potrivit dispozitiilor art 49, par.1 'companie comunitara', respectiv, 'companie romana', inseamna o companie sau o firma infiintata in concordanta cu legile unui stat membru sau ale Romaniei si avand sediul social anregistrat, administratia centrala sau locul principal de afaceri pe teritoriul Comunitatii sau respectiv, pe teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, daca firma infiintata in concordanta cu legile unui stat membru sau ale Romaniei, dupa caz, au doar sediul inregistrat pe teritoriul Comunitatii sau al Romaniei, operatiunile ei trebuie sa aiba o legatura reala si continua cu economia unui stat membru sau a Romaniei.

Beneficiari ai prevederilor Acordului sunt si cetatenii sau companiile de transport maritim din statele membre sau din Romania infiintate in afara Comunitatii sau a Romaniei si controlate de cetatenii dintr-un stat membru sau de cetateni romani, daca navele lor sunt inregistrate in acel stat membru sau in Romania potrivit legislatiilor lor.

Prin 'cetatean al Comunitatii si al Romaniei', Acordul intelege o persoana fizica care este cetatean al unuia dintre statele membre sau al Romaniei

Articolul 51 introduce posibilitatea pentru Romania ca, in primii cinci ani de la intrarea in vigoare a Acordului, sa poata introduce masuri derogatorii in ceea ce priveste stabilirea companiilor si a cetatenilor din Comunitate, daca anumite industrii se afla in curs de restructurare sau intampina dificultati serioase, in special daca acestea conduc la probleme sociale deosebite in Romania. De asemenea, Romania poate dispune masuri derogatorii daca anumite industrii se confrunta cu eliminarea de pe piata sau cu o reducere drastica a cotei-parti din segmentul de piata detinut de companiile sau de cetatenii romani intr-un anumit sector sau industrie, sau sunt industrii noi, in formare.

Masurile vor inceta sa se aplice cel mai tarziu la doi ani de la expirarea celui de-al cincilea an urmator datei intrarii in vigoare a Acordului. Totodata, se prevede faptul ca masurile vor fi rezonabile si necesare in scopul remedierii situatiei si se vor referi numai la intreprinderile care vor fi infiintate in Romania dupa intrarea in vigoare a acestor masuri si nu vor crea discriminari cu privire la desfasurarea activitatii companiilor si a cetatenilor din Comunitate deja stabiliti in Romania in momentul introducerii respectivelor masuri, in comparatie cu companiile sau cetatenii romani.

3. Furnizarea de servicii intre Comunitate si Romania

In perioada de raportare, autoritatile romane au continuat procesul de analiza a legislatiei pentru a asigura conformitatea cu principiile Tratatului Comunitatii Europene referitor la identificarea barierelor in calea dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii.

Daca initial s-a pus accent pe masurile discriminatorii, a doua etapa va avea in vedere masurile nediscriminatorii si jurisprudenta Curtii Europene de Justitie. Legislatia romaneasca referitoare la agentii comerciali ca angajati proprii inca prevede cerinta resedintei in Romania.

In domeniul serviciilor financiare s-a inregistrat o intarire graduala a supravegherii generale, dar progresul in alinierea legislatiei romanesti la acquis a fost limitat. Toate autoritatile de supraveghere au adoptat in continuare legislatie de implementare iar in luna aprilie 2003 a fost elaborat un plan de actiune pentru a remedia deficientele alinierii la acquis[10]

Referitor la sectorul bancar Banca Nationala a Romaniei are competenta acordarii de licente institutiilor de credit, sucursalelor bancilor straine si filialelor, are competenta adoptarii de reglementari in domeniu si de supraveghere prudentiala.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea competenta in reglementarea sectorului asigurarilor. Au fost adoptate numeroase masuri de implementarea in special cu privire la raspunderea persoanelor terte in asigurarile pentru autovehicule si conditiile de elaborare a raportarilor financiare anuale. In luna martie 2003 a fost amendata legea privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, avandu-se in vedere continuarea alinierii la acquis-ul comunitar.

In ceea ce priveste serviciile de investitii si piata valorilor mobiliare organismul de supraveghere insarcinat cu supravegherea pietei valorilor mobiliare - CNVM - a initiat activitatea de inlocuire a cadrului legal actual cu noi reglementari.

Prin transpunerea acquis-ului in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si liberei circulatii a acestor date rolul de autoritate de supraveghere a protectiei datelor personale este atribuit Directiei pentru Protectia Datelor din cadrul institutiei Avocatul Poporului. Potrivit Avocatului Poporului, pana in luna octombrie 2003 s-au inregistrat 458 de notificari de procesari de date personale si 32 notificari de transferuri de date personale in strainatate.

In ceea ce priveste reglementarile societatii informationale, a fost aprobata legislatia de implementare in domeniul comertului electronic referitoare la eminarea de moneda electronica, instrumente de plati si asigurari ca parte a serviciilor societatii informationale.

Evaluare generala:

Procesul de analiza a legislatiei este intr-un stadiu avansat, fiind luate unele masuri pentru eliminarea restrictiilor discriminatorii care afecteaza dreptul de stabilire si libera furnizare a serviciilor Cu toate acestea, proiectele de acte normative transmise Comisiei Europene dau de inteles ca in legislatia romaneasca sunt in continuare incluse prevederi incompatibile cu principiul libertatii de a presta servicii .

In ceea ce priveste capacitatea administrativa, Banca Nationala a Romaniei dispune de un numar corespunzator de personal calificat si are o capacitate manageriala adecvata Resursele umane ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie intarite in continuare prin furnizarea de cursuri de formare profesionala. Structura interna a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este destul de ierarhizata si rigida, ceea ce provoaca intarzieri in procesul decizional In plus, personalul este insuficient iar pregatirea trebuie sporita. O atentie deosebita trebuie acordata consolidarii personalului implicat in activitatea cotidiana de supraveghere si implementare.

Concluzii:

De la raportul de tara de anul trecut, Romania a facut in continuare progrese in acest domeniu. Exercitiul de identificare a barierelor in calea dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii a continuat, dar numai cateva restrictii au fost inlaturate pana acum. In vreme ce legislatia bancara romaneasca se aliniaza progresiv legislatiei comunitare relevante, transpunerea in sectoarele de asigurari si de valoi mobiliare a inregistrat doar un progres limitat.

In conformitate cu dispozitiile Acordului, partile acestuia se obliga sa adopte masurile necesare pentru a permite progresiv furnizarea de servicii de catre companiile si cetatenii din Comunitate sau din Romania, stabiliti pe teritoriul uneia dintre parti, alta decat cea a persoanei pentru care sunt destinate serviciile, cu luarea in considerare a dezvoltarii sectoarelor de servicii ale partilor

In ceea ce priveste transportul maritim, partile se obliga sa aplice principiul accesului nerestrictionat la piata si la trafic pe o baza comerciala.

Prevederile Acordului nu prejudiciaza drepturile si obligatiile ce decurg din Codul de conduita al Natiunilor Unite, privind conferintele de linie. Transportatorii de linie care nu participa la Conferinta sunt liberi sa opereze in competitie cu cei din Conferinta atat timp cat ei adera la principiul concurentei loiale, pe o baza comerciala.

In vederea aplicarii principiilor referitoare la furnizarea de servicii intre Comunitate si Romania, partile se obliga:

sa nu introduca clauze de impartire a incarcaturii in viitoarele acorduri bilaterale cu tarile terte, decat in acele situatii exceptionale cand companiile de transport de linie ale uneia sau alteia dintre partile Acordului nu ar avea posibilitatea de a se ocupa de comert spre si dinspre tara terta interesata;

sa elimine toate masurile unilaterale, administrative, tehnice si alte obstacole care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra furnizarii libere de servicii in transportul maritim international

Sectiunea aV- a

Plati, capital, concurenta si alte prevederi cu

caracter economic, armonizarea legislatiei

Plati curente si miscarea capitalului In ceea ce priveste circulatia capitalului si patile, in septembrie 2002 BNR a emis o circulara care va introduce o liberalizare semnificativa a controlului iesirilor de capital incepand cu ianuarie 2003. Tranzactiile acoperite de aceasta circulara include investitiile rezidentilor in valori mobiliare straine, imprumuturi si credite pe termen scurt obtinute de rezidenti din partea nerezidentilor imprumuturi financiare si credite (inclusiv imprumuturi personale acordate de rezidenti nerezidentilor) precum si garantiile acordate de rezidenti nerezidentilor. Aceasta serie de masuri respecta calendarul BNR de liberalizare a unor tranzactii pana in 2004 In februarie 2003 a fost eliminat de asemenea un numar de reglementari de control asupra transferurilor de capital transfrontaliere. Acestea se refera la repatrierea veniturilor obtinute in strainatate, interzicerea operatiunilor in contrapartida fara autorizare guvernamentala prealabila si plafoane pentru expunerea valutara a bancilor autohtone.

Nu s-au inregistrat progrese importante in domeniul sistemelor de plati. In decembrie 2002 a intrat in vigoare un amendament la legea privind spalarea banilor. Aceasta urmareste alinierea legislatiei romanesti la acquis-ul comunitar privind prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spalarii banilor.[12]

Evaluarea generala:

Legislatia curenta inca ambigua in ceea ce priveste investitiile interne si vagi referitor la sectoarele nedefinite, unde mai este necesara o autorizare prealabila care poate fi introdusa prin legi speciale. In prezent achizitionarea de proprietati imobiliare de catre straini nu este permisa Este nevoie de adoptarea in continuare a legislatiei care sa completeze amendamentele constitutionale si sa fie aliniata la acquis-ul comunitar.

Noul sistem interbancar de plati si decontari nu este inca pe deplin operational o parte insemnata din acquis-ul referitor la sistemele de plati ramane inca de transpus, inclusiv introducerea procedurii de remediere efectiva pentru aplanarea disputelor intre banca si clienti. Infrastructura de plati trebuie sa fie imbunatatita de asemenea.

In ceea ce priveste spalarea banilor, Oficiul National pentru Prevenirea si Controlul Spalarii Banilor este operational, iar cresterea numarului activitatilor de investigare este notabila. Oficiul a introdus masuri importante referitoare la obligatiile de raportare ale institutiilor financiare. Unitatea de Informatii Financiare trebuie sa fie intarita in continuare.

In urma ratificarii in anul 2002 a Conventiei din 1990 a Consiliului Europei privind Spalarea, Cercetarea, Captura si Confiscarea de Bani obtinuti din Activitati Criminale in 2002, se intentioneaza amendarea Legii impotriva spalarii banilor pentru a asigura respectarea recomandarilor GAFI

Concluzii:

De la ultimul Raport, Romania a inregistrat progrese in ceea ce priveste fluxurile de capital trans-frontaliere. Gradul general de aliniere a acquis-ului aferent acestui capitol s-a imbunatatit constant, insa mai sunt necesare eforturi considerabile in toate domeniile.

Capacitatea administrativa a BNR este in general buna, dar este necesar a fi consolidata in continuare in ceea ce priveste sistemele de plati si de control a spalarii banilor.

Atat Comunitatile europene, cat si Romania se obliga sa autorizeze in valuta liber convertibila, orice plata din contul curent al balantei de plati, in masura in care tranzactiile referitoare la plati se refera la circulatia marfurilor, a serviciilor sau a persoanelor intre parti, care a fost liberalizata potrivit dispozitiilor Acordului european de asociere. In scopul de a facilita circulatia capitalurilor intre Comunitati si Romania, partile Acordului se vor consulta reciproc pentru a promova obiectivele Acordului.

Prin Acord, partile se obliga ca, in primii cinci ani de la intrarea in vigoare a acestuia, sa adopte masuri care sa permita crearea de conditii necesare pentru aplicarea gradual a regulilor comunitare referitoare la libera circulatie a capitalurilor. Consiliul de asociere este cel care examineaza caile care trebuie urmate pentru aplicarea acestor reguli.

Romania trebuie sa aplice aceste restrictii de o maniera nerestrictiva. Masurile se vor aplica astfel incat sa nu perturbe dispozitiile Acordului. In cazul in care Romania introduce astfel de restrictii are obligatia sa informeze imediat Consiliul de asociere.

2.Concurenta si alte prevederi cu caracter economic

In domeniul anti-trust este in curs de desfasurare adoptarea regulamentelor si instructiunilor specifice sectorului si sunt in proces de adoptare a amendamentelor la Legea concurentei.

Consiliul Concurentei, care este autoritatea nationala cu putere de decizie in domeniu, a continuat sa isi dezvolte evidenta implementarii reglementarilor in perioada de raportare.

Au fost luate masuri pentru a se asigura respectarea obligatiei de notificare ex ante. Acestea includ infiintarea unui grup de lucru interministerial si instruire pentru autoritatile care acorda ajutoare de stat si alte organisme de reglementare

Romania a prezentat Comisiei un program de restructurare in domeniul siderurgic. Ajutorul pentru restructurare in sectorul siderurgic poate fi acordat doar daca atat programul national de restructurare cat si programele de restructurare ale fiecarei companii include masurile necesare pentru asigurarea viabilitatii si pentru micsorarea capacitatii de productie.

Nu au fost facute progrese semnificative in dezvoltarea capacitatii administrative a Consiliului Concurentei[14].

Evaluare generala:

S-au realizat imbunatatiri minore in ceea ce priveste cooperarea dintre Consiliul Concurentei si autoritatile furnizoare de ajutor de stat, iar acest lucru trebuie dezvoltat in continuare.

Concluzii:

In perioada de raportare, Romania a inregistrat noi progrese atat in domeniul anti-trust cat si in domeniul ajutorului de stat. Romania va trebui, de asemenea, sa se asigure ca se realizeaza o notificare la timp a planurilor de acordare a ajutoarelor de stat companiilor din domeniul siderurgic si ca exista o transparenta fata de UE a masurilor de ajutor de stat in favoarea acestor companii.

Articolul 64 prevede faptul ca sunt incompatibile cu buna functionare a Acordului, in masura in care ele pot afecta comertul intre Comunitati si Romania, urmatoarele:

orice acorduri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate intre intreprinderi avand ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;

abuzul din partea uneia sau a mai multor intreprinderi de a avea o pozitie dominanta, pe teritoriul Romaniei sau al Comunitatilor sau pe o parte substantiala a acestuia;

orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a productiei unor anumite marfuri.

Prin Acordul european de asociere, partile se obliga sa evite impunerea de masuri restrictive, inclusiv masuri la import pentru scopurile balantei de plati. In cazul in care acestea sunt introduse, partea care a procedat astfel a prezenta celeilalte parti un calendar al eliminarii acestor masuri.

3. Armonizarea legislatiei.

Prin Acordul european de asociere Romania se obliga sa asigure ca legislatia sa sa devina, gradual, compatibila cu cea a Comunitatilor europene Art. 70 prevede ca armonizarea legislatiei se va extinde, in special la urmatoarele domenii:

a) legea vamala;

b) legea societatilor;

c) legea bancara;

d) conturile si taxele societatilor;

e) proprietatea intelectuala;

f) protectia fortei de munca si a locurilor de munca;

g) securitatea sociala;

h) serviciile financiare;

i) regulile de concurenta;

j) protectia sanatatii si a vietii oamenilor, a animalelor si a plantelor;

k) impozitarea directa;

l) standardele si normele tehnice;

m) legile si reglementarile in domeniul nuclear, transport si mediu.

In ceea ce priveste dreptul societatilor comerciale, din decembrie 2002, legislatia CE privind falimentul trans-frontalier a fost incorporata in legislatia romana si in pachetul legislativ 'anti-coruptie' adoptat in aprilie 2003, care include elementele majore ale acquis-ului din domeniul dreptului societatilor comerciale.

Cerintele de contabilitate si audit in Romania progreseaza in directia conformarii cu standardele internationale si cu directivele CE. Numarul auditorilor financiari a crescut substantial pe parcursul perioadei de raportare de la 1400 in 2002 la 1854 la mijlocul anului 2003, iar dintre acestia 334 au fost persoane juridice.

In domeniul drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, procesul de aliniere cu acquis-ul a continuat in ritm lent de la ultimul Raport periodic.

Nu pot fi raportate dezvoltari semnificative in privinta transpunerii legislatiei CE referitoare la drepturile de proprietate intelectuala. In ceea ce priveste aplicarea legislatiei, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) a semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in mai 2003, care completeaza protocoalele existente cu Inspectoratul General al Politiei si cu vama.

Oficiul Roman pentru Inventii si Marci (OSIM) a semnat Memorandum de intelegere cu Camera de Comert si Industrie, cu obiectivele de a creste constientizarea in cercurile de afaceri si de a disemina informatia.

In perioada de raportare, prevederile Regulamentului ce inlocuieste Conventia de la Bruxelles referitoare la jurisdictie si la aplicarea hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala au fost incorporate in legislatia nationala. In ceea ce priveste Conventia de la Roma referitoare la obligatiile contractuale, Romania a indicat ca de la data aderarii la UE aceasta va fi capabila sa aplice reglementarile fara nici un alt amendament la reptul romanesc privat

Eva/uare genera/a:

In perioada de raportare, Romania a realizat progrese semnificative in directia transpunerii in mare parte a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului societatilor comerciale.

In ceea ce priveste contabilitatea, Romania actioneaza in directia conformarii depline cu stndardele Internationale de Contabilitate si cu Standardele Internationale de Audit, exceptand micro-companiile.

O atentie speciala trebuie sa fie acordata asigurarii cu resurse suficiente atat a Colegiului Consultativ al Contabililor, cat si a Camerei Auditorilor Financiari pentru a sustine implementarea noilor standarde, in special prin fumizarea de instruire profesionala si asistenta pentru profesiile lor.

Concluzii:

De la ultimul Raport periodic, Romania a realizat progrese in domeniul dreptului societatilor comerciale. In ceea ce priveste protectia drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, sunt inregistrate doar progrese limitate, fiind necesare eforturi in continuare.

In vederea indeplinirii acestor obligatii de catre Romania, Comunitatile vor furniza tarii noastre asistenta tehnica. Printre altele, asistenta tehnica poate include:

schimb de experti;

furnizarea ultimelor informatii, in special privind legislatia relevanta;

organizarea de seminarii;

activitati de formare;

ajutor pentru traducerea legislatiei comunitare in sectoarele relevante.Fuerea Augustin, Institutiile Uniuni Europene, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2002, p.219.

www.europeana.ro

Ibidem 6 pag

Idem 9 p

Ibidem 11 pag 157

Ibidem 13 pag 160

Idem 10

Ibidem 15

Ibidem 14     pag

Ibidem 16

Ibidem 17 pag

Ibidem 18

Ibidem 19 pag. 167

Ibidem 20Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1725
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved