Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


FUNCTIA FINANCIARA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micFUNCTIA FINANCIARA

Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatiloradministrativ teritoriale, constituind surse de finantare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute in bugetele proprii ale acestor unitati, ceea ce le confera rolul cel mai important pe plan financiar.
Contributia la formarea veniturilor prevazute in bugetele locale este o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice care realizeaza venituri impozabile si taxabile, conform Constitutiei Romaniei; obligatia de a plati impozite si taxe este o „ obligatie financiar-publica' .

Pentru a se evita depatirea plafoanelor adoptate, in definirea impozitelor si taxelor locale trebuie sa se aplice principiul conform caruia ansamblul contribuabililor trebuie sa fie identic cu cel al beneficiarilor serviciilor publice furnizate de catre autoritatile locale.

De exemplu, intr-o zona valoroasa din punct de vedere economic, impozitul asupra societatilor comerciale poate aduce venituri insemnate unei colectivitati teritoriale mici si astfel, este posibil ca un numar restrans de cetateni (care locuiesc in acea zona) sa doreasca sa cheltuiasca mai mult decat este necesar sau rezonabil.

Pentru a se asigura respectarea principiului enuntat mai sus este necesar ca obiectul (domeniul) impozitarii sa fie determinat in stransa legatura cu teritoriul pe care se va aplica respectivul impozit sau taxa locala, existenta acestei legaturi fiin importanta atat pe plan politic cat si economic.

Pe plan politic adaptarea obiectului (domeniului) impozitarii contribuie la intarirea legitimitatii incasarii, stabilind o relatie directa intre contribuabili si autoritatile investite in mod democratic cu competenta de a stabili impozitele respective.

Pe plan economic, corelarea dintre cadrul teritorial in care are loc incasarea cu zona in care traiesc contribuabilii, duce la cresterea eficientei respectivului impozit.

Impozitele si taxele locale reprezinta cele mai sigure venituri ale bugetelor locale, permitand previziuni bugetare pe termen lung si un comportament autonom al autoritatilor locale, mai ales in ceea ce priveste cheltuielile publice.

Impozitele si taxele locale sunt stabilite si nominalizate prin lege . Consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot majora anual cu maximum 20%, fata de nivelul stabilit pentru 2004, in functie de conditiile specifice zonei, orice impozit sau taxa cu exceptia dobanzilor pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale, taxelelor judiciare de timbru, taxelor de timbru si a taxelor extrajudiciare de timbru, care se indexeaza pentru a reflecta rata estimata a inflatiei.Hotararea privind majorarea anuala se adopta in luna mai a fiecaruian si se aplica in anul fiscal urmator.

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele resurse financiare:

  1. Impozite si taxe locale

impozitul pe cladiri;

impozitul pe teren;

taxa asupra mijloacelor de transport;

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate si reclama;

impozitul pe spectacole;

taxa hoteliera

  1. Amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale prevazute la litera A;
  1. Dobanzile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale prevazute la litera A;
  1. Taxele instituite prin: Legea nr.146/1997- privind taxele judiciare de timbru;

O.G.nr.12/1998- privind taxele de timbru pentru activitatea notariala; Legea nr.117/1999- privind taxele extrajudiciare de timbru;

  1. Alte taxe locale

Consiliile locale in exercitarea atributiilor ce le revin cu privire la administrarea domeniului public si privat pot institui si alte taxe locale decat cele nominalizate prin lege, cum ar fi:

taxe vizitare muzee si case memoriale;

taxe utilizare temporara a locurilor publice;

taxe colectare deseuri menajere;

taxe pentru servicii de vidanjare;

taxe detinere utilaje;

taxe detinere caini;

taxe pentru diverse alte autorizari;taxe pentru folosirea reproducatorilor comunali;

taxe pentru diverse servicii administrative;

taxe vehicule lente.

  1. Taxe speciale

Pentru diverse servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile locale pot stabili si taxe speciale, pe timp limitat.

Aceasta competenta este reglementata prin lege . Sunt prezentate in continuare principalele particularitati ale taxelor speciale:

sunt stabilite pe timp limitat.Hotararea Consiliului Local prin care au fost instituite trebuie sa specifice perioada de aplicare;

se actualizeaza anual;

se incaseaza numai de la persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de serviciul respectiv;

veniturile din taxe speciale sunt folosite in scopurile pentru care au fost infiintate iar cuantumul lor trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si functionare a serviciului pentru care au fost instituite;

la sfarsitul anului bugetar sumele incasate din taxe speciale ramase neutilizate, (ca diferenta intre venituri si cheltuieli) se reporteaza in anul urmator si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.

  1. Impozite si taxe reglementate de cate normative specifice,

In aceasta categorie se incadreaza impozitele si taxele al caror nivel de impunere este fixat de stat, prin lege a caror actualizare si modificare se face prin hotarare de guvern.

Nivelul taxei se indexeaza prin hotarare de guvern in functie de evolutia preturilor si a inflatiei.

  1. Taxe – reglementate prin legi specifice si nivel stabilit local.

In general acestea se regasesc sub forma redeventelor si rezulta in urma unui concurs de oferte sau al licitatiilor.

O prioritate a autoritatilor administratiei publice locale este crearea unui sistem eficient de maximizare a veniturilor (ce trebuiesc administrate eficient si profesional), acest lucru presupune ca administratiile publice locale sunt capabile sa obtina maximum posibil din sursele sale de venituri legale si administrativ posibile.

Inseamna capacitatea de a aduce o serie de imbunatatiri politicilor financiare, procedurilor, personalului si structurii organizatorice. Intentia este de a utiliza fiecare din acesti factori pentru a exploata la amxim potentialul fiecarei surse de venit, in concordanta cu scopurile si prioritatile administratiilor publice locale.

La elaborarea unui program de maximizare a veniturilor este necesar sa se aiba in vedere urmatoarele elemente:

crearea si utilizarea unei clasificari temeinice a veniturilor si a unui sistem de raportare;

crearea si utilizarea unui manual intern cu privire la venituri; manualul este o lista cu descrierea tuturor surselor de venituri individuale la nivelul administratiei locale si care contine si alte informatii pertinente cerute de administratie; manualul ofera vizibilitate surselor de venituri, o modalitate rapida de a raspunde intrebarilor cetatenilor referitoare la modul in care sunt stabilite taxele si impozitele locale; asigura un punct de plecare in analiza structurii veniturilor;

crearea si utilizarea unei auditari externe a veniturilor;

stabilirea si imbunatatirea costurilor prin gasirea si aplicarea politicilor si practicilor de recuperare a veniturilor;

implementarea unui rezonabil management al costurilor si a unui program al incasarilor;

aprecierea si imbunatatirea structurilor si a procedurilor de colectare;

dezvoltarea unui plan de recuperare a veniturilor de la rau platnici;

instituirea unui bun control intern si a procedurilor de auditare;

evaluarea surselor curente si viitoare de venituri, care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: acceptabilitatea, stabilitatea, eficienta, echitabilitatea, neutralitate economica.

acceptabilitatea, taxele si impozitele trebuie sa fie acceptate de cetateni, care la randul lor sa fie incredintati ca acestea vor fi folosite astfel incat ei sa profite de serviciile publice si ca platitorii de impozite si taxe vor fi tratati echitabil si impartial.stabilitatea,structura de incasari, venituri, sa asigure administratiei suficiente venituri pentru finantarea serviciilor stabilite, in mod regulat si continuu. In mod ideal structura de venituri trebuie sa raspunda schimbarilor din economia locala, incasarile sa fie proportionale cu aceste schimbari.

eficienta,autoritatile administratiilor locale trebuie sa examineze toate optiunile legale pentru a reduce costurile evaluarii, colectarii si contabilizarii;

echitabilitatea, povara platii taxelor si impozitelor trebuie distribuita in mod echitabil; pentru aceleasi conditii sa fie platite aceleasi sume;

neutralitatea economica, sursele de venituri nu trebuie sa interfereze cu deciziile sectorului economic privat sau sa influenteze utilizarea eficienta a resurselor financiare pentru comunitate.

La intorducerea unui impozit se cere ca acesta sa indeplineasca si unele cerinte de ordin financiar. Astfel, acesta trebuie sa aiba un randament fiscal ridicat, sa fie stabil si elastic.

Pentru ca un impozit sa aiba un randament fiscal ridicat, se cer a fi indeplinite mai multe conditii:

impozitul sa aiba un caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele ( fizice si juridice) care obtin venituri din aceeasi sursa, poseda acelasi gen de avere sau isi aproprie aceeasi categorie de bunuri. Universalitatea presupune, in aceeasi masura, ca intreaga materie impozabila apartinand unei persoane sa fie supusa la impunere;

sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere;

Stabilitatea presupune ca randamentul impozitului sa ramana constant de-a lungul intregului ciclu economic.

Elasticitatea impozitului presupune ca acesta sa poata fi adaptat in permanenta necesitatilor de venituri ale statului. Astfel, daca de inregistreaza o crestere a cheltuielilor bugetare, este necesar ca impozitul sa poata fi majorat in mod corespunzator si invers. Din practica, rezulta ca elasticitatea impozitului actioneaza mai ales in sensul majorarii impozitelor.

La instituirea unei taxe este necesar sa se efectueze o analiza a necesitatii acesteia si sa se

stabileasca scopul prin Hotararea consiliului local sau judetean, dupa caz, precizandu-se urmatoarele elemente:

subiectul impunerii- persoana fizica sau juridica obligata la plata taxei. De asemenea trebuie mentionate si eventualele situatii de scutiri, reduceri sau amanari de la plata respectivei taxe;

obiectul impunerii (materia impozabila);

unitatea de impunere- unitatea de masura care exprima dimensiunea obiectului impozabil;

cota de impunere (cuantumul taxei)- in general taxa este stabilita an suma fixa sau in procente;

termenul de plata- indica data pana la care trebuie achitata respectiva taxa;

sanctiunile care se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile la termenele stabilite, sustragmateria impozabila de la impunere sau incalca alte dispozitii ale reglementarilor fiscale.

Atunci cand autoritatile administratiei publice (atat cele centrale cat si cele locale) doresc sa introduca un nou impozit sau taxa locala analizeaza gradul de suportabilitate al contribuabililor fata de noul impozit sau taxa locala (capacitatea de a fi platit, in stransa legatura cu calitatea serviciului public furnizat)[4].

Rezultatele unor studii intocmite in statele membre ale Consiliului Europei au aratat ca, daca nivelul impozitelor si taxelor locale ste in stransa corelare cu calitatea serviciilor furnizate, in general, cetatenii sunt dispusi sa plateasca mai mult, cu conditia sa li se furnizeze servicii publice de o calitate mai ridicata.Albut C. – Drept financiar – Note de curs, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1995, p.101

Codul Fiscal; Legea nr.146/1997- privind taxele judiciare de timbru; O.G. nr.12/1998- privind taxele de timbru pentru activitatea notariala; Legea nr.117/1999- privind taxele extrajudiciare de timbru

Legea administratiei publice locale nr.215/23.04.2001 si O.U.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale

Vacarel I. Si colectivul – Finante publice- Editura Didactica si Pedagogica R.A.Bucuresti, 2002, p.403


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 731
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site