Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Organul de specialitate al Administratiei Publice Centrale - Organizarea si Functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Organul de specialitate al Administratiei Publice Centrale - Organizarea si Functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste politica in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de lucrari publice, transport si locuinte, in cadrul politicii generale a Guvernului, si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
In calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, indeplineste urmatoarele atributii principale:

Ø     elaboreaza politica economica in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat, implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul lucrarilor publice, amenajarii teritoriului si locuintei;

Ø     aplica si urmareste in sectorul lucrarilor publice si al transporturilor prevederile Acordului de asociere a Romaniei la Uniunea Europeana si strategia nationala si sectoriala de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;

Ø     fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate, gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale si din creditele externe, in domeniile sale de activitate;

initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate, elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt in competenta de aprobare a Guvernului;

Ø     stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

Ø     realizeaza activitati de asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societatilor comerciale, care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul si lucrari publice, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si lucrari publice si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie;

Ø     organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, in conditiile legii; asigura directivarea si asistenta tehnica pentru implementarea calitatii in constructii, prin reglementari tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, invatamant superior si executia lucrarilor din domeniile sale de activitate; organizeaza controlul privind aplicarea reglementarilor tehnice si economice;

Ø     asigura conditiile pentru aplicarea unitara a sistemului calitatii in constructii, conform legii, asigura, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrarilor publice.

In calitatea sa de autoritate de stat in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele atributii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea sa sau societati comerciale autorizate:

Ø     participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse in activitatile de transport,

elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale, exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor, aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;

Ø     stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene, aproba utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile in apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;

Ø     emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau care concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate, norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si in transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora, autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor si a autogarilor, emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;

Ø     certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale, asigura certificarea si omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport, gestioneaza frecventele de comunicatii alocate;

Ø     asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitatilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare in toate cazurile in care legea ii recunoaste acest drept, acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/din porturile civile romanesti,

supravegheaza si controleaza navigatia in apele nationale a navelor sub pavilion roman, precum si a navelor arborand pavilion strain, dar apartinand unor persoane fizice sau juridice romane, in marea libera, stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale Romaniei; pentru apele de frontiera va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat, stabileste regulile de navigatie in marea teritoriala, in apele interioare si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;

Ø     acorda dreptul de arborare a pavilionului roman sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept, stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor, emite reglementari cu privire la durata si continutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobandite prin examen, organizeaza sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si cu Ministerul de Interne, stabileste caile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare in care pilotajul este obligatoriu, stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;Ø     stabileste, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare si de ancorare in afara limitelor porturilor, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala, elibereaza, printr-o societate de clasificare agreata, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care Romania este parte;

Conducerea ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este asigurata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. In exercitarea atributiilor sale ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite ordine. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. In structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului. In structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevazuta in anexa nr.1, functioneaza directii generale si directii. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare.

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Secretarul general este subordonat ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si din unitatile subordonate.

Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

Centrele de medicina preventiva din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, finantate integral de la bugetul de stat. Centrele de medicina preventiva regionale reprezinta autoritatea de sanatate publica in transporturi care desfasoara activitati de medicina preventiva si inspectie sanitara de stat in transporturi si care colaboreaza cu unitatile descentralizate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate, al monitorizarii starii de sanatate si al organizarii statisticii de sanatate in transporturi. Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de medicina preventiva regionale se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Conducatorii centrelor de medicina preventiva regionale sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

ANEXA 1

Numarul maxim de posturi = 660,

exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetelor acestora

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

____________________

__|DIRECTIA RELATII CU |

| | MASS-MEDIA |

| |____________________|

| ____________________

|__|CONSILIER DIPLOMATIC|

________________ | |____________________|

_____ _______ ______ ______ | MINISTRU |__| ____________________

|COLEGIUL MINISTERULUI|______|________________| |__|CORPUL DE CONTROL AL|

|_____ _______ ______ ______| |CABINET DEMNITAR| | | MINISTRULUI |

|________________| | |____________________|

| | ____________________

| |__| CONSILIERI |

| |____________________|

__________ ______ ____ _______|_____________________|___ ____|___ ____|___ ____|___ | ____|___ ___|____________

|SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR| | |SECRETAR| |SECRETAR GENERAL|

| DE STAT| | DE STAT| | DE STAT| | DE STAT| | | DE STAT| |________________|

|CABINET | |CABINET | |CABINET | |CABINET | | |CABINET | |SECRETAR GENERAL|

|DEMNITAR| |DEMNITAR| |DEMNITAR| |DEMNITAR| | |DEMNITAR| | ADJUNCT |

__________ ______ ____ _________ | _____________ | _____________

|DIRECTIA GENERALA CADASTRU IMOBILIAR SI | | |DIRECTIA | | | DIRECTIA |

| GESTIUNEA LOCALITATILOR |__| |GENERALA DE | | | GENERALA |

|__________ ______ ____ _________| | |MANAGEMENT, |_|_| ECONOMICA SI|

__________ ______ ____ _________ | |STRATEGIE, | | | RELATII |

| DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA | | |INFORMATIZARE| | | BUGETARE |

| TERITORIULUI SI URBANISM |__| |SI STATISTICA| | | |

__________ ______ ____ _________ | _____________ | |_____________

|DIRECTIA GENERALA TEHNICA IN CONSTRUCTII|__| | | | | DIRECTIA |

|__________ ______ ____ _________| | | DIRECTIA | | | GENERALA |

__________ ______ ____ _________ | | MEDICALA | | | RELATII |

| INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII |__| | | | | PUBLICE, |

|__________ ______ ____ _________| | | |_|_| SECRETARIAT |

__________ ______ ____ _________ | | | | | TEHNIC, |

| DIRECTIA GENERALA PENTRU CONSTRUCTII |__| | | | |PROTOCOL SI |

| LOCUINTE | | | | | |ADMINISTRATIV|

__________ ______ ____ _________ | _____________ | _____________

| DIRECTIA GENERALA PENTRU DEZVOLTAREA | | | DIRECTIA | | | DIRECTIA |

INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI|__| |GENERALA DE | | | DE AUDIT |

|__________ ______ ____ _________| | |RESURSE UMANE|_| | |

__________ ______ ____ _________ | |SI SALARIZARE| |_| |

| DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE |__| |_____________| | |_____________|

__________ ______ ____ _________ | | DIRECTIA | | | SERVICIUL |

|DIRECTIA GENERALA DE INTEGRARE EUROPEANA|__| | GENERALA |_| | PROBLEME |

|__________ ______ ____ _________| | | JURIDICA SI | |_| SPECIALE |__________ ______ ____ _________ | | CONTENCIOS | | |

| OFICIUL PENTRU INVESTITORI STRAINI SI | | |_____________| |_____________|

| AUTOHTONI |__|

__________ ______ ____ _________ |

| DIRECTIA GENERALA DE RELATII | |

INTERNATIONALE |__|

__________ ______ ____ _________ |

|DIRECTIA GENERALA DE RELATII FINANCIARE |__|

EXTERNE | |

__________ ______ ____ _________ |

| DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI SI | |

| CALITATEA SERVICIILOR IN TRANSPORTUL |__|

FEROVIAR | |

__________ ______ ____ _________ |

|DIRECTIA GENERALA DE SERVICII TRANSPORT |__|

AERIAN SI AEROPORTURI | |

__________ ______ ____ _________ |

|DIRECTIA GENERALA AGENTIA ZONELOR LIBERE|__|

__________ ______ ____ _________ |

| DIRECTIA GENERALA A TRANSPORTURILOR |__|

| MARITIME, PE DUNARE SI CAI NAVIGABILE | |

__________ ______ ____ _________ |

| DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI SI | |

|CALITATEA SERVICIILOR IN TRANSPORTURILE |__|

RUTIERE | |

__________ ______ ____ _________ |

|INSPECTORATUL DE STAT IN AVIATIA CIVILA |__|

__________ ______ ____ _________ |

| INSPECTORATUL DE STAT IN TRANSPORTURI | |

__________ ______ ____ _________ |

| OFICIUL RELATII CU PARLAMENTUL |__|

__________ ______ ____ _________ |

| OFICIU RELATII CU SINDICATELE SI |__|

| PATRONATELE |


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 951
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site