Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Sarcinile politiei comunitare cu privire la circulatia rutiera

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micSarcinile politiei comunitare cu privire la circulatia rutieraSTRUCTURA SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR NECESARE CONDUCATORULUI DE AUTOVEHICUL

Fara indoiala, dinamica vietii moderne a impus un ritm alert in toate domeniile vietii sociale. Nu putea face exceptie nici traficul rutier, cu multiple si profunde reevaluari - la noi - mai cu seama dupa decembrie 1989. Fapt lesne sesizabil, chiar si numai in privinta numeroaselor reglementari vizand activitatile de pregatire si examinare a celor ce doresc sa intre in posesia permisului de conducere a autovehiculelor.

Noile elemente de ordin social si economic care caracterizeaza in prezent societatea romaneasca si-au pus amprenta asupra acestui resort al circulatiei rutiere, determinand o suma de implicatii ce va fi dezbatuta la momentul oportun, in cuprinsul lucrarii. Oricum, intregul ansamblu de probleme ce graviteaza in jurul a ceea ce noi numim permisul de conducere este, fara doar si poate, foarte important si justifica efortul si staruinta de a-l "invarti pe toate partile".

NORME PRIVIND VALABILITATEA PERMISULUI DE

CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR.

Conducerea unui autovehicul, in conditii de siguranta pe drumurile deschise circulatiei publice, presupune, din partea persoanei ce efectueaza o astfel de activitate, existenta unor cunostinte teoretice si deprinderi practice obligatorii. Indeplinirea tuturor acestor cerinte trebuie atestata printr-un document oficial, eliberat de catre o autoritate de stat, conform unei anumite proceduri. Acest document oficial, potrivit intelegerilor internationale in domeniul circulatiei rutiere, se numeste PERMIS DE CONDUCERE.

Permisul de conducere se obtine ca urmare a sustinerii si promovarii unui examen specific si confera titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria/subcategoria pentru care a fost eliberat.

Promovarea examenului si atribuirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice ofera prezumtia ca au fost insusite cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare conducerii fluente si fara pericol a unui autovehicul, cu perspectiva completarii acestora pe masura acumularii experientei date de timp, numarul de kilometri parcursi etc.. In acelasi timp, examenul pentru obtinerea permisului de conducere este "varful unui aisberg", aceasta datorandu-se faptului ca, examinatorul, oricat de bun sau exigent ar fi, nu poate prevedea sau aprecia in totalitate comportamentul viitorului conducator auto. Pe de alta parte, faptul ca o persoana nu poseda acest drept, constituie prezumtia de necunoastere a deprinderilor reclamate pentru aceasta activitate. De aceea, fapta de a conduce un autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul a fost incriminata drept infractiune si pedepsita ca atare.

Notiuni generale privind valabilitatea permisului de conducere.

Expresia "valabilitate a permisului de conducere" se refera la recunoasterea permisului de conducere pe teritoriul unui stat si conferirea, astfel, titularului, dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice ale acelui stat. Permisele de conducere pot avea valabilitate nationala sau internationala ori dubla valabilitate, adica nationala si internationala. Pe cale de consecinta, potrivit criteriului valabilitatii teritoriale, permisele de conducere pot fi la randul lor, nationale si internationale.

1. Permisul de conducere national, este valabil pe teritoriul statului care l-a eliberat, atata timp cat titularul isi are resedinta sau domiciliul pe acel teritoriu. Permisul de conducere national este recunoscut ca valabil pe teritoriul oricarui stat parte la Conventia asupra circulatiei rutiere de la Viena (1968), denumita in continuare Conventia, daca are forma, continutul si este redactat conform prevederilor Anexei 6 a Conventiei de la Viena (1968) asupra circulatiei rutiere, modificata in 2003.

Aceasta recunoastere este obligatorie numai in cazul in care titularul se afla temporar pe    teritoriul acelui stat, pe o perioada scurta de timp, care nu implica transferarea, in conditiile legii, a resedintei ori a domiciliului. In situatia in care titularul permisului de conducere este cetatean al unui stat nesemnatar al Conventiei si isi stabileste resedinta pe teritoriul altui stat semnatar, acesta nu este obligat sa recunoasca valabilitatea permisului national eliberat de autoritatile statului din care conducatorul isi transfera domiciliul ori resedinta.

De asemenea, nu exista obligativitatea recunoasterii permisului de conducere eliberat conducatorilor auto a caror resedinta, in momentul eliberarii, nu se gasea pe teritoriul unde a fost eliberat permisul sau care si-au schimbat-o pe teritoriul altui stat dupa obtinerea acestuia. Totodata, statele au libertatea ca, in anumite conditii, sa recunoasca valabile permisele eliberate pe teritoriul altor state, chiar daca aceste state nu sunt parti contractante ale Conventiei de la Viena.

Recunoasterea poate fi facuta ori de cate ori se stie ca permisul de conducere a fost eliberat in conditii care sa confere temeinice garantii referitoare la cunostintele teoretice si deprinderile practice ale conducatorului.

2. Permisul de conducere international este valabil pe teritoriul oricaruia dintre statele care au ratificat Conventia de la Viena daca a fost eliberat conform dispozitiilor anexei nr.7 a Conventiei, cu conditia sa fie in curs de valabilitate.

Permisul de conducere international nu poate fi eliberat decat detinatorului unui permis national si numai daca la eliberarea permisului national au fost indeplinite conditiile minime stabilite de Conventie.

Recunoasterea valabilitatii permisului de conducere romanesc pe teritoriul altor state

Permisul de conducere eliberat de autoritatile romane este valabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia asupra circulatiei rutiere incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania.

Pentru a circula pe teritoriul statelor care nu au aderat la Conventie, posesorii permiselor de conducere eliberate de autoritatile romane, trebuie sa aiba si un permis de conducere international, eliberat de Automobil Clubul Roman.

Recunoasterea valabilitatii pe teritoriul Romaniei a permiselor de conducere eliberate de autoritatile altor state

In conformitate cu reglementarile Conventiei, persoanele care domiciliaza in alte state, venite temporar in Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permise de conducere nationale sau internationale eliberate de catre autoritatea competenta a statului respectiv, de asociatii afiliate la Federatia Internationala de Automobilism (F.I.A.) ori la Asociatia Internationala de Turism (A.I.T.) sau care sunt recunoscute pe baza de reciprocitate.

Conform legislatiei romane, dupa trecerea a 90 de zile de la intrarea in tara, persoanele care nu sunt cetateni romani sau nu si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligate sa-si reglementeze situatia prin stabilirea domiciliului sau a resedintei pe teritoriul Romaniei.

Art. 26 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002 stipuleaza obligatia persoanelor care domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, de a-si preschimba permisul de conducere obtinut in strainatate, in termen de 90 de zile, dupa cum urmeaza:

-pentru persoanele care domiciliaza in Romania, de la data intrarii acestora in tara;

-pentru persoanele care-si stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania de la data stabilirii acestora.

Regulamentul (art. 67alin.2) intareste cele stipulate in OUG adaugand ca in cazul incalcarii acestei obligatii persoana estre pasibila a fi sanctionata cu amenda (700.000 -1 000.000 lei) si 2 puncte de penalizare.

FORMA SI CONTINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE.

Potrivit dispozitiilor Conventiei asupra circulatiei rutiere - Viena 1968 - modificata in 2003, permisul de conducere national sau international trebuie sa indeplineasca anumite conditii de forma si continut in scopul uniformizarii acestor documente si a recunoasterii lor rapide de catre autoritatile insarcinate cu controlul circulatiei pe drumurile publice.

Forma si continutul permisului de conducere national

Anexa 6 din Conventie prevede atat conditiile de forma, cat si pe cele de fond in ceea ce priveste permisul de conducere national.

Astfel, acesta va fi un document de culoare roz, confectionat din plastic sau hartie. In cazul in care este din plastic va avea dimensiunile de 54x86 mm. Fiecare legislatie va prevedea atat scrierea, cat si spatiile pentru mentiuni.

Pe partea din fata a permisului vor fi trecute denumirea "PERMIS DE CONDUCERE" in limba (limbile) statului emitent, precum si numele statului sau indicativul acestuia in relatiile internationale.

Toate celelalte mentiuni vor fi facute in alfabetul latin sau, daca s-a folosit    o alta scriere, aceasta va fi transcrisa, de asemenea, in grafia latina.

Conventia precizeaza ca, documentul trebuie sa prevada urmatoarele date:

1. Numele;

2. Prenumele;

3. Data si locul nasterii sau alte date solicitate de catre statul emitent;

4. (a) Data eliberarii;

4. (b) Data expirarii;

4. (c) Denumirea ori timbrul autoritatii emitente;

5. Numarul permisului;

6. Fotografia titularului;

7. Semnatura titularului;

9. Categoriile/subcategoriile permisului;

12.Mentiuni suplimentare sau limitari pentru fiecare categorie/subcategorie, folosind pictogramele;

In permis pot fi prevazute, de catre legislatia nationala, si alte date precum:

4.(d) Un numar de identificare, altul decat cel al permisului;

8. Resedinta obisnuita a titularului;

10. Data eliberarii fiecarei categorii/subcategorii;

11. Data expirarii fiecarei categorii/subcategorii;

13. Informatii referitoare la schimbarea resedintei obisnuite;

14. Mentiuni referitoare la siguranta traficului rutier.

Mentiunile 1-7 trebuie sa fie, de preferinta, pe aceeasi parte a documentului, iar spatiile de la 8 la 14 vor fi fixate de catre legislatia nationala care, de asemenea, poate prevedea si un spatiu pentru prelucrarea electronica a informatiilor.

In continuare, prezentam categoriile permisului de conducere, asa cum le regasim in Conventie, precizand ca ele, corespund celor din legislatia romana, cu exceptia subcategoriei B1:

CATEGORIA A - motocicleta;

CATEGORIA B:

1. autovehicul, altul decat cel din categoria A, a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator.

CATEGORIA B:

1. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg;

2. autovehicul din categoria B, tractand o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg; masa totala maxima autorizata a remorcii poate depasi masa proprie a autovehiculului tragator.

CATEGORIA C:

1. autovehicul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg.

CATEGORIA C,E: - ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;

CATEGORIA D: autovehicul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului ; autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg.

CATEGORIA D,E: ansamblu de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;

SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cmc. si o putere care nu depaseste 11 kw;

SUBCATEGORIA B1: tricicluri si cvadricicluri;

SUBCATEGORIA C1: autovehicul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;

SUBCATEGORIA D1:

1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului;

2. ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg.

SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

STRUCTURA SI CONTINUTUL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE

Certificatul de inmatriculare, are forma unei coli de hartie, format dublu A7 pliabil in doua parti continand patru pagini si anexa detasabila pentru inspectiile tehnice.   

Prima pagina are culoarea roz si poarta urmatoarele inscrisuri: in partea de sus, centrat, cu majuscule, "ROMANIA", dedesubt in limba romana si in engleza "Ministerul de interne", "Inspectoratul General al Politiei" precum si "Certificat de Inmatriculare". In partea de jos a paginii este inscrisa cu rosu seria imprimatului, iar cu negru este inscris indicativul Romaniei in traficul international.

Pagina a doua este de culoare bleu si cuprinde urmatoarele date:

numarul de inmatriculare;

data inmatricularii;

numarul de identificare;

seria cartii de identitate ;

detinatorul si adresa;

categoria (autoturism, autofurgoneta, autoutilitara etc.)

tipul caroseriei (2volume, 3volume etc.)

marca;

tipul sau varianta;

numarul de omologare;

masele (kg)    -proprie

-remorcabila cu sau fara dispozitiv de franare

-maxima autorizata pe axe - fata, spate si mijloc

-totala maxima autorizata

numarul axelor;

numarul de locuri (total, in fata, pe scaune, in picioare);

dimensiunile de gabarit (in milimetri);

culoarea si anul fabricatiei.

Ultimul inscris al paginii reprezinta numarul certificatului de inmatriculare.

Pagina a treia este de culoare galbena si cuprinde urmatoarele date numerotate in continuarea celor de pe pagina precedenta:

data expirarii certificatului de inmatriculare (in cazul inmatricularii temporare si al autorizarii circulatiei pentru probe);

motorul (tipul, cilindreea, sursa de energie, puterea maxima- in kw);

viteza maxima constructiva (km/h);

capacitatea rezervorului;

dimensiunea anvelopelor;

observatii.

In partea de jos a paginii este inscrisa unitatea de politie emitenta, data eliberarii precum si numarul certificatului.

Pagina a patra este de culoare galbena si contine o rubrica destinata inscrierii persoanei catre care a fost instrainat autovehiculul, precum si instructiuni pentru diverse situatii.

Anexa, cuprinde pe prima pagina, care este de culoare roz, numarul certificatului de inmatriculare, numarul de inmatriculare al autovehiculului precum si patru rubrici destinate inscrierii datelor de efectuare a inspectiilor tehnice periodice. Pe verso, este desenata Stema Romaniei.   

In prezent, in trafic pot fi intalnite alte trei tipuri de certificate de inmatriculare care, conform regulamentului, urmau a fi preschimbate cu certificatul de inmatriculare descris, pana cel mai tarziu la 31 octombrie 2001. Acestea vor fi retinute de catre Politia Rutiera, cu ocazia depistarii, si vor fi trimise SRPACI spre a fi anulate.

SEMNALELE POLITISTILOR SI ALE ALTOR PERSOANE CARE DIRIJEAZA CIRCULATIA

Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:

a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in conditii de siguranta. Daca semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati in traversare;

b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire' pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;

c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte, semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat;

d) balansarea pe verticala a bratului semnifica reducerea vitezei;

e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei si grabirea traversarii drumului de catre pietoni.

Politistul care dirijeaza circulatia poate face semn cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa-l ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.

La efectuarea comenzilor, politistul poate folosi si fluierul.

Oprirea conducatorilor de vehicule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date de:

a) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;

b) lucratorii de drumuri, in zona lucrarilor pe partea carosabila;

c) conducatorii coloanelor de militari sau grupurilor organizate de pietoni;

d) membrii patrulelor scolare de circulatie la trecerile pentru pietoni din apropierea scolilor.

Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca si la semnalul orbilor dat prin ridicarea bastonului alb, atunci cand traverseaza strada.

Persoanele care dirijeaza circulatia ori care adreseaza semnale de oprire participantilor la trafic, trebuie sa fie echipate si plasate astfel incat sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic.

Semnalele persoanelor prevazute la alin.(1) primeaza fata de semnificatia mijloacelor de semnalizare, cat si fata de regulile de circulatie. Aceste semnale se executa, pe timpul zilei, cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul noptii, numai cu un dispozitiv cu lumina rosie sau cu bastonul reflectorizant.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1704
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved