Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT CIVIL - SUBIECTE REZOLVATE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPT CIVIL - SUBIECTE REZOLVATE

1. Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta : pag. 250

b. nulitatea absoluta este intotdeauna imprescriptibila extinctiv


2. .Care este regimul juridic al nulitatii relative, nulitatii absolute - deosebiri: pag.250
c. este prescriptibila pe cale de actiune

3. Cand se poate invoca nulitatea relativa : pag. 250
b.
daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca
4. Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens: pag.258

c. cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara


5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta : pag. 247,248
a. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil ;
6. Care sunt cauzele de nulitate absoluta: pag. 247, 248
b. lipsa totala a consimtamantului datorata erorii obstacol ;

7. Care sunt cazurile de nulitate relativa : pag. 249,250

a. nesocotirea normelor privindcapacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu

8. Cand poate fi invocata nulitatea absoluta: pag.249
b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila


9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta : pag. 247, 248
a. incalcarea oricarei reguli privitiare la incapacitatile speciale de folosinta ( si pct 6.)


10. Care sunt conditiile nulitatii relative? : pag.249
d.
este prescriptibila


11. Care enunt, privitor la regimul nulitatii, este valabil? : pag.246 - 248

A. nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

B. nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carui interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic


12. Care sunt principiile efectelor nulitatii : pag.255 - 261
Principiul retroactivitatii nulitatii
Principiul restabilirii situatiei anterioare
Principiul anularii (desfiintarii)actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial

13. Ce reprezinta principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil : pag. 255
a. Acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica (aceste efecte urca) pana la momentul incheierii actului juridic civil


14. Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila? : pag. 158,159
b. acte consensuale, solemne si reale


15. Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile?: pag. 161
a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati

Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? pag. 154
c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit


17. Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor?: pag. 151-153
a.
Acte unilaterale, bilaterale si multilaterale


18. Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?: pag.159,160

b. Acte intre vii si acte pentru cauza de moarte


19. Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor? pag. 162,163

c. acte numite (tipice) si acte nenumite (atipice)


20. Care enunt, referitor la capacitatea de a incheia acte juridice, este valabil?: pag. 167
- capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia
- regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii
- minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu

21. Care este sanctiunea pentru nerespectatrea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice? : pag. 168
c. nulitatea absoluta


22. Ce reprezinta dolul : pag.280
a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii


23. Ce reprezinta conditia, ca modalitate a actului juridic civil : pag. 213
a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative

24. Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil: pag. 219
b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati


25. Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil? : pag.220
b. afecteaza eficacitatea actului juridic civil

26. Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina?: pag.219
b. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros

27. Care este regimul juridic al sarcinii? : pag. 221
b. operaza in temeiul unei hotarari judecatoresti
28. Care este regimul juridic al conditiei?: pag. 221
a. opereaza de drept

29. Care este definitia pentru termen?: pag. 210
b. este un eveniment sigur ca realizare
30. Ce reprezinta "Pacta sunt servanda": pag.226
b. principiul fortei obligatorii

31. Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori
autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane: pag.229
- principiul relativitatii efectelor actului juridic civil


32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui: pag. 231
a. avand-cauza


33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu: pag.232
c. succesor cu titlu particular


34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu : pag.231

c. succesor cu titlu universal


35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice
divizate?: pag.231

a. succesor cu titlu universal


36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii:pag.231

b. succesor universal


37 . Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu, : pag.232
c. succesor cu titlu particular


38. Ce este cumparatorul unui bun : pag.232
c. successor cu titlu particular


39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor?: pag.232

d. creditorii chirografari


40. Ce sunt creditorii chirografari: pag.232
b. sunt avanzi-cauza


41. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic: pag. 237

c. stipulatia pentru altul sau contractul in favoarea unei a treia persoane

42. Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate. 253
a. efectele nulitatii
43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil: pag.255
A. fructele culese, pana la data intentarii cererii in anulare, de posesorii de buna-credinta, raman definitiv dobandite, in temeiul art.485 C.civ; in acest caz, neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna-credinta
B. contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare

44. Care sunt deosebirile intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa : pag.250
b. sfera persoanelor care le pot invoca


45. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate : pag.259

c. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat
46. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ? pag.259,260
a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum


47.Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248
c. in cazul fraudei la lege


48.Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? pag.247,248
a. atunci cand obiectul este ilicit sau imoral


49.Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul? pag.259

d. presupune refacerea actului juridic nul
50.Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ? pag.205
a. anulabila

51.Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina? pag.157,158

a. sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor

52.Care sunt elementele raportului juridic civil ? pag. 68

b. continutul, obiectul, subiectele


53.Care este regula in raporturile juridice obligationale? pag.74

b. divizibilitatea


54.Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vanzare - cumparare ? pag.110

c. apartamentele proprietate privata.

55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil: pag.193 cerintele
Obiectul sa fie posibil
sa existe
a. sa fie in circuitul civil

56. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil? Pag.193
d.
sa fie determinat sau determinabil (+cele de mai sus)


57. Care este definitia termenului, ca modalitate a actului juridic - definitie: pag.210
a. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile


58. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea? : pag.244

c. intervine intotdeauna pentru cauze ulteriore incheierii lui
59. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244
b. produce efecte numai pentru viitor


60. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244

c. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui


61. Care este regimul juridic al revocarii comparativ cu nulitatea?, pag 243

a. se aplica, in principiu, numai liberalitatilor

62. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244

b. se aplica actelor incheiate prin reprezentare

63. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244

a. opreaza de drept


64. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244

b. presupune un act juridic valabil incheiat


65. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?: pag.244

d. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti


66. Care este clasificarea nulitatii dupa intinderea efectelor sale?: pag.246

b. partiala si totala


67. Cum poate fi nulitatea dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic?: pag.246

a. absoluta si relativa

68. Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii: pag.249
a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)


69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza: pag.246,247

a. este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in cartea funciara


70. Care este regimul juridic al nulitatii absolute?: pag.246,247

a. opereaza de drept, in principiu
71. Care este regimul juridic al nulitatii relative?: pag.249
b. este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune
Nulitatea relativa este acea cauza de ineficacitate a actului juridic civil care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil, a unei norme care ocroteste un interes particular


72. Ce este obiectul actului juridic civil: pag. 190

b. trebuie sa fie determinat
73. Dupa care criteriu se face clasificarea nulitatilor in nulitati absolute si nulitati relative ? : pag. 246
b. in functie de natura interesului ocrotit


74. Cum se clasifica bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile?: pag. 113

b. fungiblie si nefungibile


75. Cum se clasifica bunurile in functie de natura lor si de calificarea data de lege?: pag.105

b. bunuri mobile si bunuri imobile


76. Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil?: pag.106

A. prin natura lor
C. prin obiectul la care se aplica
D. prin destinatie
b .A+C+D


77. Cum pot fi bunurilemobile potrivit codului civil?: pag.107

B. mobile prin natura lor
C. mobile prin determinarea legii
a. B+C


78. Cum sunt, fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile? pag 106

c. prin natura lor


79. Ce fel de bunuri sunt, prin natura lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori? pag.106

c. bunuri imobile prin natura lor


80. In functie de obiectul la care se aplica, ce fel de bunuri sunt servitutile ? pag.107

  1. imobile prin obiectul la care se aplica


81. In functie de natura lor si calificarea data de lege, ce fel de bunuri sunt statuile ?: pag. 106

B. mobile prin natura lor, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa, putandu-se scoate fara a se strica sau deteriora partea fondului catre care au fost asezate
C. imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa

c. B+C


82. In functie de posibilitatea de a fi impartite, cecfel de bunuri sunt autoturismele de teren ?: pag.116
c. indivizibile


83. Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta, ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori, neculese inca?: pag.114

B. Imobile

C. consumptibile

a. B+C

84. Care sunt caracterele raportului juridic civil: pag.66,67
B.Raportul juridic are caracter social
C.Raportul juridic are caracter volitional
D. Raportul juridic civil se caracterizeaza prin pozitia de egalitate juridica a partilor

b. B+C+D

85. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?: pag.78
A. popriere, novatie prin schimbare de debitor
B. delegatie

c. A+B

86. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului activ ?: pag.77

a. cesiunea de creanta


87. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?: pag.78

b. stipulatia pentru altul


88. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica se poate face schimbarea subiectului activ ?:pag. 77

b. subrogatia personala


89. In functie de natura continutului lor, cum se impart drepturile subiective civile?:

c. patrimoniale si nepatrimoniale


90. Care drepturi au caracter absolut ?:
drepturile personal nepatrimoniale
drepturile reale


91. Care este definitia dreptului subiectiv civil absolut ?:

este dreptul in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza


92. Care obligatie civila este naturala sau imperfecta ?:
b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu poate fi ceruta restituirea ei


93. Ce fel de obligatie este acea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?: pag.100
c. de rezultat (sau determinata)


94. Ce fel de obligatie este care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?: pag.100

a. de diligenta (de mijloace)


95. Ce fel de obligatie este acea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva ?: pag.100

a. reala


96. Care sunt principiile dreptului civil roman: pag.24

principiul ocrotirii drepturilor subiective civile
principiul egalitatii in fata legii civile

97. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp ?: pag.44
principiul aplicarii imediate a legii civile noi
principiul neretroactivitatii


98. Care sunt conditiile in care actele juridice civile pot fi anulate pentru leziune ?:pag.189

sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
sunt lezionare pentru minor


99. Care acte juridice sunt solemne: pag.205
-donatia
- revocarea expresa a unui legat;
- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
- renuntarea expresa la succesiune

100. Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil: pag.247,248
b. error in corpore si error in substantiam


101. Care enunt este valabil avand in vedere conditiile de valabilitate a consintamantului?:pag.175
Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi causa
Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului


102. Care sunt exceptle de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale: pag.228,229

donatia
retractarea renuntarii la mostenire

103. Ce este comodatul dupa scopul avut in vedere la incheierea lui?: pag. 155

un act juridic dezinteresat
un act juridic bilateral

104. Ce este ipoteca dupa efectul pe care il produce?: pag. 155,156
un act juridic constitutiv

105. Ce fel de act juridic este vanzarea -cumpararea unui teren dupa modul de incheiere?:

c. solemn, numit


106. Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru viitor: pag.243

caducitatea
rezilierea


107. Care este clasificarea bunurilor dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?:
b. consumptibile si neconsumptibile


108. Cum se impart bunurile dupa modul de percepere?: pag.117

d. corporale si necorporale


109. Cum se impart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile?: pag.113

fungibile si nefungibile


110. Cum se impart bunurile dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor?: pag.116

divizibile si indivizibile


111. Cum este uzufructul lucrurilor dupa natura lui si calificarea data de lege?:

b. imobil prin obiectul la care se aplica


112. Care enunt este corect avanduse in vedere interesul sub aspect juridic al clasificarii bunurilor in mobile si imobile?: pag.109

Ipoteca are ca obiect un imobil, pe cand gajul priveste un mobil
Pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate.


113. Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat?: pag.113

nefungibil

114. Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui ?: pag.114
consumptibil


115. Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe ?: pag.114

frugifer


116. Care enunt este corect avand in vedere reglementarea capacitatii de a incheia acte juridice civile?: pag.168

Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia
Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege


117. Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ?: pag.173

sa provina de la o persoana cu discernamant
sa fie exteriorizat
sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant


118. Ce este capacitatea de a incheia acte juridice civile: pag.168

este o stare de drept
izvoraste numai din lege
119. Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile:
persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu


120. Cum se clasifica actiunea in revendicare imobiliara din punctul de vedere al prescriptiei?: pag.278

este imprescriptibila


121. Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive?: pag. 277

se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 ani ????????

122. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv: pag.307
actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva


123. Care sunt conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv al termenului de prescriptie: pag. 308

actiunea in justitie trebuie sa fie admisa


124. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:

introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala


125. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:

prescriptia stinge dreptul subiectiv civil


126. Care enunt este corect, tinind cont de efectele intreruperii prescriptiei extinctive?: pag. 309

Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare.
127. Care sunt cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive: pag.307

prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

128. In ce situatii se intrerupe prescriptia: pag.307

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea


129. In ce situatii se suspenda cursul prescriptiei: pag. 303

in raporturile intre soti


130. Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei ?: pag. 303
intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate


131. Cursul prescriptiei se suspenda: pag.303

a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi


132. Care enunt este corect, avand in vedere termenele speciale de prescriptie?: pag.291

- Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii.
- Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.

133. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta: pag.298:
cand aceasta a incetat


134. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune, pentru dreptul pur si simplu? pag.294

de la data nasterii raportului juridic


135. Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv: pag.280

actiunea in anulabilitate
actiunea in stabilirea paternitatii
actiunea in tagada paternitatii
actiunea in nulitate relativa a casatoriei


136. Care actiuni realesunt imprescriptibile extinctiv: pag.278

actiunea de partaj

137. Care drepturi sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv: pag.277

drepturile de creanta


138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune: pag.271

c.are ca efect nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative

139. Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris: pag.273
nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.


140. Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios ?:pag.110

aflate in circuitul civil;
mobile;
fungibile;


141. Care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate: pag.87

dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
dreptul de superficie;
dreptul de abitatie.


142. Care sunt drepturile reale principale: pag.87

dreptul concesiune
sunt acele drepturi care au o existenta de sine statatoare, nedepinzand de existenta altor drepturi


143. Pentru ce este anulabila vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ?:pag.79

incapacitatea de exercitiu a minorului

144. Care enunt este corect, avandu-se in vedere regimul juridic al actului juridic civil?: pag. 206
Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata
Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.


145. Care sunt actele solemne: pag. 205

donatia
ipoteca conventionala
vanzarea-cumpararea unui teren

146. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune ?: pag.189

incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal


147. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune: pag.189

de administrare


148. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune: pag.189

comutative


149. Cum este donatia intre soti ?: pag.228

revocabila


150. Ce fel de act este asigurarea de viata ?: pag.157

comutativ

Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil ?: pag.31
c. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.

Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil?: pag. 32
pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;
dominante in dreptul muncii sunt normele imperative

Care sunt izvoarele dreptului civil?: pag. 41
reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);
actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)

Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile ?: pag.43
abrogarea ei implicita;
abrogarea ei expresa;

Ce reprezinta egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil? pag.67, 68
egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;

Ce include categoria drepturilor reale accesorii ? pag. 89
dreptul de ipoteca;

Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?: pag. 87,
a. au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv

Ce reprezinta abuzul de drept subiectiv civil? pag. 96
presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta

Ce se intelege prin obligatia de "a da" ? pag. 97, 98
de a transmite sau a constitui un drept real

Ce este o obligatie de mijloace? pag. 100
obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului;

Ce sunt obligatiile naturale? pag. 100
pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);

Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica? pag. 107
dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;

Cum se clasifica bunurile, dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii? pag. 113
fungibile si nefungibile.

Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului? pag. 118
bunurile incorporale;
bunurile insesizabile:

Ce bunuri se includ in categoria bunurilor incorporale ? pag. 117
titlurile de valoare;

Ce conditii trebuie sa indeplineasca proba pentru a fi incuviintata de instanta? pag. 130
b. sa aiba legatura cu pricina;
c. sa fie de natura sa conduca la rezolvarea cauzei;

Care fapte trebuie sa fie dovedite ? pag. 128
a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele cunoscute personal de judecator;

In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic care acte fac dovada pana la proba contrarie? pag. 134
b. mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;

Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple, judecatoresti? pag. 149
sunt nelimitate ca numar;
sunt

Care prezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)? pag. 148
prezumtia timpului legal al conceptiei;
prezumtia puterii lucrului judecat;
171.
Care prezumtii sunt legale relative (juris tantum)? pag. 149
prezumtia de paternitate;
prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei

Cum se clasifica actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor pag.154
acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit

Cand se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic in cazul actelor juridice intre vii translative ? pag.160
predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;

Cand este vorba de un act juridic declarativ ? pag. 156
a. conventiei de partaj;

Care sunt actele juridice de confirmare? pag. 156
b. valideaza retroactiv actul juridic anulabil;

Care sunt actele juridice civile solemne? pag. 159
revocarea expresa a unui legat;
acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar
renuntarea expresa la succesiune;

Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? pag. 165
a. de fond;

Care sunt cerintele de valabilitate a consimtamantului? pag. 173
b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

Cand tacerea valoreaza consimtamant? pag. 175
a. cand legea prevede expres aceasta;
b. cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant;
c. cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant;
c. a+b+c

Cand lipseste intentia de a produce efecte juridice? pag. 174
a. cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;

Care sunt viciile de consimtamant? pag. 176
a. eroarea;
b. dolul ;
c. violenta;
d. leziunea.
d. a+b+c+d

Cand falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa? pag. 178
a. cand priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic;
d.cand priveste persoana contractanta.
a. a+d

Ce viciu de consimtamant este atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie ? pag. 178
a. error in negotium;Cand este vorba de un viciu de consimtamant ?: pag. 176
c. cand partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.

Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat? pag. 178
c. poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.

Care sunt efectele dolului? pag. 180
a. este o eroare provocata;

Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181
a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale;
d. poate fi probat prin orice mijloace juridice.
a. a+d

Care este regimul juridic al dolului ? pag. 181
b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de contractant;

In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ? pag. 186
a. amenintarea nu este justa;

In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ? pag. 185
b. temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;

In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ? pag.178
a. erorii;

Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant ?: pag. 249
b. atrag nulitatea relativa;

In ce consta obiectul actului juridic civil ?: pag.190
b. conduita partilor;
d. actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite.
b. b+d

Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil? pag. 192,193
c. obiectul sa fie determinat sau determinabil;

Care sunt conditiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil ? pag.192
b. trebuie, printre altele, sa fie licit;

Care poate fi obiectul actelor intre vii pag. 160
b. obligatiile unei persoane fizice;
c. drepturile unei persoane fizice;
c. b+c

Care sunt conditiile generale ale obiectul actului juridic civil ?: pag.192
a. poate sa priveasca si un bun viitor;

Ce conditii trebuie sa indeplineasca cauza (scopul) actului juridic civil ?: pag. 199
b. reala;

Cand este falsa cauza actului juridic civil ?: pag.199
a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);

Ce conditii trebuie sa indeplineasca, pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil ?: pag. 198
a. licita si morala;

d. sa fie reala

Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic?: pag.259
b. este posibila si in cazul nulitatii

Care este consecinta nerespectarii formei ceruta "ad validitatem : pag. 203
c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,

Care sunt caracterele juridice ale formei ceruta ad validitatem ?: pag.204
b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;

Care sunt consecintele nerespectarii formei actului juridic cerute ad validitatem ?: pag. 203
c. atrage nulitatea absoluta;

Care sunt cazurile in care este ceruta forma ad validitatem pag. 205
c. actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru conversiunea unui act juridic ?: pag. 260
b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;
c. actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate iar acestea sa se regaseasca in actul desfiintat;
b. b+c

Care este regimul juridic aplicabil in cazul formei ceruta ad probationem"?: pag. 206
b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;

Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad Probationem :pag
c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;

d. atrage inadmisibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de proba

Care sunt modalitatile actului juridic civil?: pag. 209
b. capacitatea;
c. cauza (scopul) actului juridic civil;
b. b+c

Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumata sub conditie pag. 215
b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila;

Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de

vointa uneia din parti ?: pag.214
c. pur potestativa;

Care sunt efectele in cazul conditiei suspensive, pendente conditione pag. 214
c. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;

Care este efectul realizarii (implinirii) conditiei rezolutorii pag.214
b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;Care conditie duce la nulitatea obligatiei ?: pag. 214
b. rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;
d. ilicita ori imorala.
b. b+d

Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa

uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate : pag. 214
c. potestativa simpla;

De ce depinde o conditie pentru a fi o conditie mixta pag. 214
c. vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.

Care este regimul juridic aplicabil principiului pacta sunt servanda ?: pag. 226
b. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;

Care este definitia principiului Pacta sunt servanda ?: pag. 226
a. principiul fortei obligatorii;
b.o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil;

In ce caz este vorba despre o restrangere a efectelor principiului pacta sunt servanda?: pag.227
a. incetarii imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului;
b. incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;
a. a+b

In ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva ?: pag. 312
b. parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;

Care este regimul juridic aplicabil in cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de drept     comun ?
b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;

In ce conditii se face, in sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva pag. 314
b. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;

Cum se numeste conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul

recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati?: pag. 307
c. constituie o novatie.

Carei metode de interpretare ii este specific argumentul apreciativ formal "per a contrario : pag. 61
c. metodei logice.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei ?: pag. 130
a. sa fie verosimil;
b. sa fie pertinent;
c. sa fie concludent;
d. toate aceste conditii.

Care personae nu pot avea calitatea de martor?: pag.140
a. rudele si afinii pana la gradul al treilea;
b. interzisii judecatoresti;
c. cei condamnati pentru marturie mincinoasa;
d. toti cei de mai sus.

Ce desemneaza termenul "drept civil" ?: pag. 18
b. totalitatea normelor juridice aflate in vigoare


228. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un bun pentru a dobandi semnificatie juridica: pag.104

a. sa aiba valoare economica;
b. sa-i fie util omului;
c. sa poata fi insusit;
d. toate aceste conditii.

Care sunt trasaturile marturiei ?: pag. 140
a. caracter oral;
b. este personala;
c. priveste acte sau fapte comise anterior;
d. toate aceste trasaturi.

Care bunuri nu pot face obiectul actelor juridice civile pag. 110
a. aerul, lumina, marea;
b. bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii;
c. bunurile care constituie monopol de stat;
d. toate aceste bunuri.

Cum se clasifica termenul, dupa criteriul partii careia ii profita ?
a. in favoarea debitorului;
b. in favoarea creditorului;
c. in favoarea ambelor parti.
d. toate aceste forme

Care sunt modalitatile actului juridic civil?: pag. 209
a. termenul;
b. conditia;
c. sarcina;
d. toate aceste variante.

Care sunt faptele notorii ?: pag. 128
a. fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;

Care sunt izvoare ale dreptului civil pag. 35
a. legile;
b. decretele-lege;
c. contractul colectiv de munca;
d. toate aceste izvoare.

Cum poate fi interpretarea legii ?: pag. .54
a. legala;
b. concreta;
c. ambele forme;
d. nici una din aceste forme.

Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia

generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor ?: pag. 83, 84
c. drepturi patrimoniale;


237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor: pag.110,111

a. criteriul circulatiei juridice;
b. gradul de determinare;
c. modul de folosire;
d. toate aceste criterii.

Ce fel de bunuri sunt alimentele ?: pag.111
c. bunuri comsumptibile;


239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:pag. 202

b. cel al consensualismului;

Din ce ramura a dreptului face parte dreptul civil ?: pag.18
a. dreptul intern public;

Cum se clasifica legile dupa criteriul timpului juridic ?: pag. 46
Legi abrogative
Legi tranzitorii
Legi interpretative

Ce sunt apatrizii ?: pag. 51
d. persoane fara nici o cetatenie.

Cum se poate dovedi violenta ?: pag. 185
c. prin toate mijloacele de proba;

De cand are copilul capacitate de folosinta pag. 79
b.de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu;

Care este clasificarea termenului, ca modalitate a actului juridic civil, in raport de efectele produse ?: pag. 211
b. termen suspensiv si extinctiv;

Care este clasificarea sarcinilor in raport de valabilitatea lor ?: pag. 220
a. sarcini imposibile;
b. sarcini ilicite;
c. sarcini imorale;
d. toate aceste forme

Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii pag. 228
a. testamentul;
b. retractarea renuntarii la mostenire;
c. oferta.
d. toate aceste acte.

Ce sunt drepturile reale ?: pag. 87
c. drepturi patrimoniale;

Ce sunt drepturile personale ?: pag. 90
d. drepturi nepatrimoniale;

Care este clasificarea conditiei (ca modaliate a actului juridic civil), dupa criteriul cauzei?: pag. 214
a. cauzala;
b. potestativa

c. mixta

d. toate aceste forme

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1457
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved