Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ROLUL POLITIEI COMUNITARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PAZA A BUNURILOR, OBIECTIVELOR SI VALORILOR

Drept+ Font mai mare | - Font mai micROLUL POLITIEI COMUNITARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PAZA A BUNURILOR, OBIECTIVELOR SI VALORILORSectiunea I

Consideratii generale cu privire la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie ori efective ale Politiei Comunitare.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora.

In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor cu sprijinul de specialitate al politiei si politiei comunitare pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, cu politisti comunitari, paza proprie sau paza prin societati specializate.

Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu politisti comunitari, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza.

La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor.

Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.

Paza se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta aceste unitati si locurile din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si alte criterii specifice.

Paza obiectivelor se organizeaza in formatii de paza compuse din paznici, portari, controlori acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza, necesare acoperirii posturilor si schimburilor stabilite prin planul de paza si a normelor prevazute.

Selectia, incadrarea, echiparea, dotarea personalului de paza, instruirea, planificarea activitatii si controlul acesteia se efectueaza de catre seful de serviciu sau imputernicitul cu problemele de paza si seful de tura la unitatile care au un numar de peste 20 de posturi.

Daca numarul de posturi personal de paza este sub 20, conducatorul unitatii va numi prin decizie un salariat care sa indeplineasca atributiile sefului de paza numit "imputernicit cu probleme de paza".

Personalul incadrat pentru paza obiectivelor va fi dotat cu uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive pe care le va purta numai in timpul serviciului.

Cu avizul politiei personalul de paza poate fi dotat cu arme de foc, arme albe, bastoane de cauciuc, spray-uri iritant lacrimogene si alte mijloace de aparare individuala, in raport de importanta obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite.

Sectiunea II

Activitati desfasurate de unitatile de politie pentru asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor si valorilor

In scopul asigurarii pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Romane ii revin urmatoarele atributii principale

avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta;

acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati, in pregatirea personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza;

elibereaza licente de functionare societatilor specializate de paza si emite avizul pentru conducatorii acestora, in conditiile legii;

elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, cand nu mai sunt indeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberarii acestuia;

avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul pazei;

avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza;

avizeaza planurile tematice pentru cursurile de atestare profesionala a personalului de paza;

avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala in unitati;

indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza;

acorda asistenta in organizarea activitatii de paza si asigura armamentul necesar in vederea dotarii personalului institutiilor publice autorizate prin lege sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor si stabileste masurile ce urmeaza sa fie luate;

avizeaza regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zona care monitorizeaza sisteme de alarma;

elibereaza licente de functionare societatilor specializate in activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora si de monitorizare a alarmelor in obiective sau retrage licenta acestora, in conditiile legii;

avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate sau retrage acest aviz cand nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

avizeaza personalul de paza pentru portarma;

controleaza si indruma activitatea societatilor specializate;

tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizeaza, la cererea beneficiarilor serviciilor de paza si protectie, date in acest sens.

Cele mai importante sarcini ale politiei referitoare la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor, sunt urmatoarele :

1. Acordarea sprijinului de specialitate in organizarea pazei si urmarirea executarii intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza

Sprijinul de specialitate se acorda la solicitarea unitatii beneficiare, atat cu ocazia recunoasterii obiectivului la care urmeaza a se organiza paza cat si cu ocazia avizarii planului de paza.

Prin sprijin de specialitate se intelege participarea efectiva a politistilor anume desemnati alaturi de conducatorii unitatii la realizarea urmatoarelor activitati:

recunoasterea in teren a obiectivului;

analiza situatiei operative, a elementelor de dispozitiv (amplasare, intindere, imprejurimi, iluminat de securitate, cai de acces, de circulatie, sectoare si puncte importante);

amplasarea posturilor de paza, felul acestora, stabilirea consemnelor pentru fiecare post in parte, legatura si cooperarea dintre acestea;

stabilirea locurilor de pastrare, manipulare, depozitare valori si bunuri importante, a instalatiilor si locurilor cu risc mare in exploatare;

stabilirea si introducerea sistemelor tehnice de paza si alarmare in raport cu importanta obiectivului pazit.

Dupa desfasurarea activitatilor de mai sus se trece la intocmirea planului de paza, in principal stabilindu-se:

numarul de posturi si amplasarea acestora;

efectivul de personal de paza necesar;

amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si alarma;

masuri necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante;

consemnul posturilor (general si particular);

legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor;

regulile de acces potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii;

necesitatea dotarii personalului de paza cu armament si munitie aferenta;

documente specifice serviciului de paza.

Documentele specifice necesare in vederea executarii si evidentei serviciului de paza sunt:

registrul posturilor - pentru obiectivele la care sistemul de paza este format din trei sau mai multe posturi de paza;

registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului care va fi folosit pentru fiecare post de paza;

registrul de procese verbale pentru predarea-primirea armamentului pentru a fi folosit in posturile de paza inarmate;

registrul de evidenta acces persoane;

registrul de evidenta acces autovehicule (unde este cazul);

registrul de evidenta acces cai ferate uzinale (unde este cazul);

registrul de evidenta a miscarii armamentului care se va afla la camera de armament;

registrul de control, in care se vor consemna controalele efectuate de reprezentantii beneficiarului si ai prestatorului;

registrul unic de control in care se vor consemna controalele efectuate de lucratorii de politie sau jandarmerie, dupa caz;

registrul de evenimente;

registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor.

Planul de paza se intocmeste de conducatorul unitatii si se avizeaza de unitatea de politie.

La unitatile preluate in paza de societatile specializate de paza, planul de paza se intocmeste de catre unitatile respective, societatile specializate de paza fiind doar executantii planului de paza (prestatori de servicii), iar planul de paza se avizeaza de politia locala.

La obiectivele cu paza militara asigurate de jandarmi, avizarea planului de paza de catre politie nu este necesara.

2. Avizarea si atestarea incadrarii personalului de paza si a celui care executa proiectul de instalare, monteaza si asigura distribuirea sistemelor de alarma impotriva efractiei

Persoana care urmeaza a fi incadrata intr-o functie de paza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii[1]:

sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

sa fie atestat profesional potrivit legii.

Prin impunerea acestor conditii legea urmareste ca activitatea de paza sa fie eficienta, executata de personal capabil, ce prezinta garantii morale si profesionale necesare acestei activitati importante pentru societate si economie.

Cererile de verificare pentru personalul de paza neinarmat se depun la unitatea de politie pe raza careia are domiciliul, care acorda si avizul.

Serviciile Politiei de Ordine publica avizeaza detinerea armelor de foc pentru persoanele juridice ori pentru executarea serviciului de paza inarmat precum si pentru sefii serviciilor de paza.

Personalul tehnic al societatilor comerciale care asigura instalarea si intretinerea sistemelor de alarma impotriva efractiei pentru care se solicita aviz, va fi verificat si avizat dupa aceeasi procedura cu cea prevazuta pentru personalul de paza.

Unitatile de politie pot retrage avizul personalului de paza sau personalului tehnic atunci cand nu mai sunt intrunite conditiile prevazute de lege.

Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor se face dupa obtinerea avizului unitatilor de politie si absolvirea unor cursuri de calificare cu durata minima de 90 zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Romana, SPP, de societati specializate de paza si protectie precum si de alte persoane juridice care au inscris in obiectul de activitate aceasta prestatie avizate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Cursurile de calificare se desfasoara in baza unei tematici specifice avizate dupa caz, de I.G.P.R., Jandarmerie sau S.P.P. si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritatii publice care raspund de ocuparea si formarea profesionala.

Inscrierea la cursul de calificare se face in baza cererii candidatului, a documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege si avizului politiei sau jandarmeriei.

Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre I.G.P.R. ATESTATUL in baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza.

Personalul de paza care indeplineste conditiile legale se verifica si se avizeaza in termen de 30 zile de la data solicitarii de catre unitatea de politie competenta.

Situatia nominala a persoanelor calificate se comunica de catre organizatorii cursurilor de calificare la I.G.P.R. in termen de 10 zile de la data absolvirii cursului, precum si la Inspectoratele politie judetene sau D.G.P.M.B. pe raza careia domiciliaza, care va organiza evidenta personalului calificat.

Incadrarea personalului in serviciul de paza a obiectivelor se face in baza avizului, a certificatului de cazier judiciar si a atestatului primit la terminarea cursului de calificare.

Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a absolventilor care nu au obtinut avizul politiei.

In cazul savarsirii de infractiuni cu intentie sau abateri in legatura cu serviciul pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, avizul politiei este anulat de drept iar atestatul retras, acest lucru comunicandu-se unitatii de politie competente teritorial in vederea excluderii din evidenta centralizata.

Retragerea atestatului personalului de paza revine I.G.P.R. si se ia in urmatoarele situatii:

persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul;

persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori in sase luni pentru incalcarea atributiilor de serviciu sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare in vederea indeplinirii functiei de paznic sau garda de corp ori a fost declarata iresponsabila in conditiile legii.

3.- Asigurarea armamentului si munitiei destinate dotarii personalului de paza

Potrivit legii,[2] unitatile de politie asigura in mod gratuit autoritatilor si institutiilor publice, precum si agentilor economici cu capital de stat armamentul necesar dotarii personalului de paza si, pe baza de contract de inchiriere, dotarea cu armament a personalului de paza de la celelalte unitati.

Sprijinirea cu armament se aproba daca in planul de paza s-a prevazut serviciul de paza inarmat si numai dupa ce a fost verificat, avizat si atestat personalul de paza ce urmeaza a fi dotat.

Armamentul si munitia aferenta se distribuie numai dupa ce s-au asigurat conditiile de securitate cerute, respectiv camerele de armament trebuie sa fie amplasate in constructii solide prevazute cu usi metalice si grilaje de cel putin 14 mm grosime, avand ochiurile de 10/10 cm) cu cate doua incuietori sigure fiecare, orificiu de aerisire de 20/20 cm, asigurate cu sistem de alarma contra efractiei prevazut cu senzori (optic si acustic), cu autoprotectie avand dubla alimentare si care va functiona permanent.

In afara de aceste dotari camera de armament va fi prevazuta si asigurata cu paza (fizica) inarmata pe trei schimburi.

In camera de armament, acesta va fi pastrat separat de munitie, nu se va tine alaturi de bunuri sau materiale, iar accesul va fi strict limitat.

In raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite cu avizul politiei si jandarmeriei, personalul de paza poate fi dotat si cu bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte mijloace de aparare, autorizate prin lege.

Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipamente de protectie pe care acesta le poarta numai in timpul serviciului, in plus avand ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si denumirea unitatii la care este angajat.

Este interzis societatilor private de paza sa adopte insemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice si sa foloseasca cagule, masti pentru protectia fetei si catuse metalice.

4. Controlul modului in care unitatile asigurate cu paza respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

Controlul activitatii de paza nu se rezuma numai la modul in care personalul de paza isi indeplineste atributiile de serviciu, ci se executa asupra intregului mod in care unitatile respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor.

In acest sens, controlul poate imbraca mai multe forme:

- controlul asupra intregii activitati (de fond);

- controlul inopinat;

- controlul tematic.

Constatarile efectuate cu ocazia controalelor vor fi consemnate in registrul unic de control al unitatii, stabilindu-se masuri si sarcini de eliminare a neajunsurilor constatate, termenele fiind aduse la indeplinire de catre conducatorul unitatii.

Potrivit Legii 333/2003 personalul de paza este asimilat, pe timpul executarii pazei, functionarului care indeplineste o profesie ce implica exercitiul autoritatii de stat, realizandu-se astfel o protectie juridica a personalului de paza, dar in acelasi timp pot fi trasi la raspundere in raport cu faptele pe care le comit in exercitiul functiunii.

Conducatorii unitatilor in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:

v       raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu;

v       analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza;

v       asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;

v       iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi executa atributiile de serviciu;

v       asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;

v       asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii;

v       asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;

v       incheie contracte de prestari servicii in domeniul pazei, pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori politistii comunitari carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre I.G.P.R.;

v       asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza;

v       stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;

v       stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:

sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii iar, in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces verbal pentru luarea acestor masuri;

sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere a focului si de salvare a persoanelor, bunurilor si valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;

sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;

sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;

sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;

sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;

sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;

sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;

sa execute, in raport de specificul obiectivului, atributiile privind bunurile sau valorile pazite si alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;

sa respecte consemnul general si particular al postului.

Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute si pentru personalul de paza, are urmatoarele atributii:

sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;

sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora;

sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;

sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;

sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.

Sectiunea III

Sarcini ce revin politistilor comunitari pe linia asigurarii pazei bunurilor, obiectivelor si valorilor

In vederea indeplinirii atributiilor pe care le are conform legii, Politiei Comunitare, prin intermediul personalului de conducere, de coordonare sau de executie, ii revin o serie de sarcini cu privire la organizarea si functionarea pazei unitatilor stabilite prin hotarare a consiliului local sau preluate pe baza de contract de prestari de servicii.

Directorul executiv isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este sef al intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii pe linia pazei bunurilor:

coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste indeplinirea intocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari de servicii incheiate;

aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestari servicii;

studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare pe linie de paza pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de consiliul local;

propune spre aprobare consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti tarifele la care se vor executa prestari de servicii pentru beneficiari;

studiaza si propune consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptarea de masuri, in cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: intretinerea si repararea mijloacelor tehnice ale sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, infiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;

Directorul executiv adjunct se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii principale:

intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza;

mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia Comunitara.

Conducatorul compartimentului ordine publica, paza bunuri si valori se subordoneaza directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice:

organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului Politiei Comunitare privind asigurarea pazei bunurilor;

participa, la solicitare, la incheierea contractelor de prestari de servicii cu beneficiarii din zona de competenta, intocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor in practica;

urmareste ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile patrunderii in obiectiv, amenajarile tehnice necesare, sistemele de alarmare impotriva efractiei, obligativitatea cu privire la mentinerea lor in stare de functionare si raspunderea concreta in cazul nerealizarii lor;

asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici din Politia Comunitara din subordine a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza si a normelor de protectie a muncii;

constata contraventiile date in competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora;

conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita.

Functionarii publici de executie din Politia Comunitara au urmatoarele atributii specifice:

- sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;

la intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si sistemelor de paza si alarmare si sa ia, in caz de nevoie, masurile care se impun;

- sa cunoasca prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza;

- sa supravegheze ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

- sa nu paraseasca postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;

- sa verifice obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru     limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;

- in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, sa ia masuri de conducere si de predare a faptuitorului structurilor Inspectoratului General al Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;

- sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiunile potrivit legii;   

- sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.Legea 333/2003 art. 39

2 . art. 45 si 46 lit. "d" din Legea 333/2003.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1920
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved