Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


OBLIGATIILE PERSOANELOR FIZICE si JURIDICE in domeniul situatiilor de urgenta

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micOBLIGATIILE PERSOANELOR FIZICE si JURIDICE in domeniul situatiilor de urgenta

A.Prevazute in O.G. 60/1997, aprobata prin Legea 212/1997 privind apararea impotriva incendiilor
Persoanele fizice raspund potrivit legii de toate efectele nocive ale incendiilor care decurg din :

a) existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza ;

b) activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta;

c) produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, transporta, stocheaza sau comercializeaza;

Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de p.s.i. , si sa nu primejduiasca prin decziile si faptele lor viata, bunurile si mediul. Orice persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc pompierii, primarul, patronul sau politia, dupa caz si sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru limitarea si stingerea incendiilor.

In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor semenilor aflati in pericol sau in dificultate din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice precum si a pompierilor. In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii si la culturi agricole, persoanele fizice si juridice aflate in apropriere au obligatia sa intervina cu mijloacele de care dispun fara a fi solicitate.

Persoanele fizice si juridice care detin cu orice titlu terenuri, constructii sau instalatii tehnologice, au obligatia sa permita accesul pompierilor precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiunile de salvare , de stingere si limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii sau ale altei persoane.

La incheerea contractelor de concesionare, de inchiriere si de antrepriza, partile sunt oblligate sa con semneze in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor.

Detinatorii si utilizatorii de constructii, instalatii si echipamente tehnologice de productie au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice, si cu organele de specialitate ale acestora pentru organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de urgenta publica, de incendiu.

Persoana care foloseste un bun aflat in proprietatea altei persoane in baza unei conventii, ori prin punerea la dispozitia acestuia gratuit, are urmatoarele obligatii ( art.22):

- sa cunoasca si sa respecte masurile de apararea impotriva incendiilor stabilite si date sub orice forma de patron, proprietar, producator sau furnizor dupa caz;

- sa intretina si sa foloseasca in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea impotriva incendiilor asigurate de patron , proprietar sau de producator;

- sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le organizeaza sau desfasoara .

Art. 19 In sensul prezentei ordonante , prin patron se intelege persoana fizica cu atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari servicii in numele persoanei juridice pe care o reprezinta.

PATRONUL ARE URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:

a) sa stabileasca , prin dispozitii scrise

Fiecare salariat indiferent de natura angajarii are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale (art. 23 ):

sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta sub orice forma de patron sau de persoanele desemnate de acesta;

sa utilizeze potrivit instructiunilor date substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru ;

sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

sa comunice imediat patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau interventie pentru stingerea incendiilor;

sa coopereze cu persoanele desemnate de patron atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

sa acorde ajutor atat cat este rational posibil oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol

B. Prevazute in Legea 481/2004 privind Protectia civila

Cetatenii sunt obligati

- sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;

- sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;

- sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;

- sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;

- sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;

- sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;

- sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;

- sa permita, in situatii de urgenta civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata;

- sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora;

- sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

- sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.

C. Modalitati de actiune

La descoperirea unui incendiu, orice persoana are urmatoarele obligatii:

- Anuntarea IMEDIATA a incendiului;

- Evacuarea in ordine, fara panica, a persoanelor din afara societatii si ajutorarea celor care nu se pot evacua singure;

- Incercarea de stingere a focului, daca nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingator; daca focul nu s-a stins, evacuati imediat zona);

- Anuntarea telefonica a pompierilor militari, la numarul 112 sau 981, din cea mai apropiata zona neafectata;

- Comunicarea, catre conducerea unitatii, a detaliilor referitoare la locatia exacta si la amploarea incendiului.

La declansarea alarmei de incendiu, salariatii sunt obligati sa actioneze astfel:

- Inceteaza orice activitate;

- Personalul salariat al societatii va opri instalatia sau aparatul la care lucreaza, prin actionarea butonului de oprire;

- Abandoneaza obiectele personale;

- Lasa usile deschise;

- Parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta, sau prin locurile indicate de membrii echipei de interventie:

- Merg catre locul de adunare stabilit;

- Mentin libere caile de acces catre cladire;

- Urmeaza toate indicatiile primite de la membrii echipei de interventie;

- Asista, daca este posibil, evacuarea in siguranta a persoanelor din afara societatii;

- Raman in afara cladirii pana la incheierea definitiva a evenimentului.

In cazul producerii unui cutremurLa prima replica:

daca sunteti in cladire adapostiti-va sub mese solide, paturi, grinzi din structura de rezistenta etc. Nu parasiti cladirea pe timpul cutremurului.

Daca sunteti pe strada indepartati-va de cladiri, cabluri electrice sau conducte de gaze.

Daca sunteti in masina , opriti la distanta de constructii, instalatii electrice, conducte de gaze. Ramaneti in masina.

Dupa prima replica

ascultati posturile de radio;

opriti gazele si alimentarea cu energie electrica, inlaturati orice sursa de aprindere;

evacuati locul luand cu dumneavoastra actele de identitate, imbracaminte calduroasa, paturi, radio cu baterii, lanterna, medicamente, apa, hrana;

nu folositi liftul;

nu intrati in cladiri afectate;

nu mergeti dupa copii la scoala sau gradinita, profesorii, educatorii se ocupa de ei.

In caz de inundatii trebuie sa:

inchideti usile si ferestrele;

debransati instalatiile de electricitate si de gaz;

urcati la etajele superioare cu: apa potabila; alimente, acte de identitate, aparat radio cu baterii, lanterna, baterii de schimb, imbracaminte calduroasa, medicamente personale;

nu folositi liftul;

ascultati posturile de radio;

fiti gata sa evacuati zona la cererea autoritatilor;

nu mergeti la scoala sa va cautati copiii;

nu telefonati;

nu va indreptati, pe jos sau cu masina, spre o zona inundata.

In cazul producerii unui accident privind transportul de materiale periculoase

. Intrati rapid in cladirea cea mai apropiata. Nu ramaneti afara sau intr-un vehicul;

Ascultati posturile de radio;

Etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), opriti ventilatia;

Indepartati-va de usi si ferestre;

Nu fumati. Fara flacara, fara scantei;

Nu mergeti la locul accidentului;

Spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de haine;

Nu mergeti la scoala sa va cautati copiii;

Nu telefonati;

Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei pentru a iesi;

In cazul producerii unui accident industrialIntrati rapid in cladirea cea mai apropiata. Nu ramaneti afara sau intr-un vehicul;

Ascultati posturile de radio;

Etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), opriti ventilatia;

Indepartati-va de usi si ferestre;

Nu fumati. Fara flacara, fara scantei;

Nu mergeti la locul accidentului;

Spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de haine;

Nu mergeti la scoala sa va cautati copiii;

Nu telefonati;

Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei pentru a iesi;

S.C.    S.A.

ANEXA 1

Seful sectorului in care se executa lucrarile

Executantii lucrarilor cu foc

Nr . din ..…… 200

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Se elibereaza prezentul 'Permis de lucru cu foc', d-lui . ajutat de dl. care urmeaza sa execute folosind la (in) .. ora si se termina in data de ora ..

PREMERGATOR, PE TMPUL SI LA TERMINAREA LUCRARILOR CU FOC SE VOR LUA URMATOARELE MASURI:

Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia pe o raza de .. metrii, astfel: .…………..

Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin ………………………………………

Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza …………………………    .………………………….

Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si conditiilor favorizante de producere a incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr . din .. eliberat de …………………. (acolo unde este cazul).

Respectarea cerintelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice tehnologiei de lucru ..………………………………………………………………

Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor …..…………………

Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si terminarea acesteia.

Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl. ……………………………………………

Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl. …………………….……………..

Incendiul sau orice alt incident se va anunta la …. prin ..

Alte masuri P. S. I. specifice ………….……………….…………………………. …………………………………………….…………….

Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor P. S. I.

Responsabili Nume si prenume Semnatura

Emitent……………………………………………………………………..

Sef sector /zona……………………………………………………………..

Executant lucrare……………………………………………………………

Serviciul de pompieri……………………………………………………….


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1215
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site