Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

FINANTELE UNITATILOR AGRO-ALIMENTARE

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai mic
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA,CLUJ NAPOCA

Facultatea de Horticultura
PROIECT DE PRACTICA

“FINANTELE UNITATILOR AGRO-ALIMENTARE”

1.Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice inclusiv organigrama unitatii.

Capitalul social subscris si varsat este de 200 lei cu urmatoarea structura

Asociati

Procentaj detinut

Nr parti sociale

Decean Gheorghe

Decean Monica

Total

Societatea are forma juridica cu raspundere limitata.Societatea a fost infiintata pe o durata nelimitata.Scopul societatii este prestarea si realizarea unor activitati economice conform obiectului de activitate pentru promovarea si punerea in aplicare a initiativei particulare precum si realizarea de profit.

Obiectul de activitate al societatii este productia de produse de panificatie,produse lactate,preparate din carne,siropuri naturale,bauturi racoritoare,inghetata,produse de cofetarie-patiserie,prestari servicii de transport auto-marfa,persoane si taximetrie intern si international,reconditionari si vanzari mijloace auto,,inchirieri aparatura audio-video si reproducere pe suporti a inregistrarilor audio-video,prelucrare lapte,carne,(taieri animale-carmangerie),prelucrat si vopsit piei animale,achizitii de marfuri alimentare,agroalimentare,nealimentare,industriale si animale vii(bovine,cabaline,ovine,porcine,si altele pentru productia de carne si bauturi) de la unitati economice si persoane particulare,contracte cu agenti economici si persoane particulare din tara si strainatate,cresterea si ingrasarea animalelor domestice,comercializarea acestora(atat din activitatea proprie cat si din achizitii) in locuri organizate din piete,targuri,oboare si la domiciliul solicitantului pe teritoriul tarii,producerea si comercializarea de cereale,seminte,furaje(atat din activitatea proprie cat si din achizitii),activitatea de alimentatie publica si turism(tip restaurant,baruri,spatii de cazare si altele-de diferite categorii),acivitate de consignatie,intermediere,comisioane,consultatii,redactari si copieri acte,xerox,reclame publicitare,comercializarea bunurilor de larg consum in sistem cu ridicata si cu amanuntul,precum si in sistem engros,activitati de import export in nume propriu din si pentru activitate proprie si prin terti,comercializarea bunurilor de larg consum ,alimentare,nealimentare si industriale,cu ridicata,amanuntul si in sistem de alimentatie publica prin filiale,depozite,magazine proprii,ambulant cu mijloace auto special amenajate inclusiv in piete,targuri,oboare si zone de agrement pe teritoriul tarii.

Asociatii decid asupra intregii activitati a societatii si asupra politicii sale economice si comerciale.

Asociatii societatii au urmatoarele atributii:

a)aproba structura organizatorica a societatii,numarul personalului si salarul acestora prin contract individualde munca precum si regulamentul de organizare si functionare al societatii

b)aproba si examineaza bilantul si contul de profituri si pierderi si stabileste repartizarea beneficiului net si va tine contabilitatea activitatii economico financiare conform dispozitiilor normative legale.

c)decide raspunderea si urmarirea salariatilor sau a altor persoane fizice sau juridice pentru daunele pricinuite socetatii si urmareste executarea titlurilor executorii legali in vederea recuperarii pagubelor.

d)sa modifice statutul societatii

e)decid asupra imprumuturilor bancare

f)decid marirea sau reducerea capitalului sicial sau lichidarea societatii

g)decid executarea reparatiilor capitale si realizarea de investitii

h)reprezinta societatea in raporturile cu toate organele de stat sau agenti economici interni sau externi.

Beneficiile vor revenii integral asociatilor.

Profitul societatii este determinat prin intermediul bilantului aprobat.

Profitul impozabil este stabilit ca diferenta dintre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.Profitul net ramane asociatilor,care vor tine cont de taote nevoile societatii,fondul de rezerva,fondul de dezvoltare,gratificatii in cazul realizarii profitului.

Pierderile, cu exceptia celor rezultate din culpa salariatilor,a persoanelor fizice sau a altor agenti economici indiferent de natura lor juridica,vor fi suportate integral de catre asociati.

Exercitiul economico financiar incepe de la data inregistrarii societatii in registrul comertului iar in anul urmator inregistrarii de la 1 ianuarie-31 decembrie a fiecarui an.

Societatea va stabili anual bilantul si contul de profituri si pierderi si va tine contabilitatea activitatii economico financiare conform dispozitiilor normative legale.

Toate cheltuielile de constituire a societatii vor fi platite de catre asociati.Acestea vor fi contabilizate dupa inregistrarea societatii ca cheltuieli de constituire si vor fi amortizate pe primele profituri ale societatii.

Litigiile intre societati si agenti economici sunt de competenta instantelor de drept comun.Litigiile intre asociati si salariati sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Incadrarea salariatilor este facuta pe baza de contract de munca incheiat individual,cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale a personalului unitatilor de stat.

Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.Asociatii pot beneficia de pensie de la asigurarile sociale de stat,in masura in care au varsat contributie la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.

2.Produsele/Serviciile

In comert: firma poate sa execute comert intermediar cu materii prime alimentare.

Furnizori:

Firma achizitioneaza materii prime de la furnizori in urma unor intelegeri stabilite in conditii avantajoase de pret si de plata pe baza de contract. Principalii furnizori ai firmei sunt:

SC Coca Cola SA

SC Prodpan SA

SC JTInternational SRL

SC Holcim SRL

SC Boema SRL

SC Albalact SA

SC Interbrands SRL

SC Salina SA

SC Unichim SRL

SC Avicola SRL

Concurenta:

Concurenta este foarte mare datorita faptului ca produsele pe care le realizeaza firma, respectiv produse de panificatie si produse alimentare sunt produse foarte raspandite pe piata.

Principalii competitori din Ocna Mures ai firmei sunt:

SC Alexida SRL

SC Moldic SRL

SC Elma SRL

SC Soricom SRL

Pe langa competitorii Ocna Mures mai sunt si competitori din judet.

Organigrama firmei se prezinta astfel:

Administrator

 

Compartimentul administrativ,financiar,contabil

 

Magazin de desfacere

 

Depozit engros

 

Sectia de panificatie

 

Director

 Circulatia informatiei in compartimentul financiar-contabil din care fac parte directorul economic si contabilul societatii se prezinta astfel:

preluarea documentelor primare de la celelalte compartimente(facturi,nota de receptie,chitante,bonuri de consum,foi de parcurs)

-intocmirea statelor de plata pe baza pontajelor primite de la compartimente

-intocmeste corespondenta pentru director

-raspunde de intocmirea balantei de verificare lunara si a bilantului annual

-intocmirea registrului de casa

-evidenta facturilor primite si introducerea lor la plata scadenta

-evidenta facturilor emise si urmarirea incasarii lor

-emiterea documentelor bancare(cec,ordin de plata,bilet la ordin)

-raspuderea privind intocmirea instructajului de protectie a muncii personalului

-inventarierea anuala a patrimoniului

-raportarea rezultatelor lunare si trimestriale catre director

-intocmirea si depunerea situatiilor financiare la administratia finantelor

-propunerea planului annual de investitii al compartimentului si ducerea la indeplinire cu costuri cat mai reduse

-intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

-urmarirea modului in care sunt utilizate mijloacele fixe si obiectele de inventar si intocmirea propunerilor de casare a acestora

-coordonarea si controlarea modului de efectuare al platilor de la si catre terti

3.Fluxurile financiare

Platile catre furnizori se fac atat din caseria proprie pe baza de chitanta cat si prin banci pe baza ordinului de plata,cec,bilet la ordin.Facturile furnizorilor se achita atat in momentul aprovizionarii cu materii prime si marfuri cat si la alte termene stabilite prin contract(7-14 zile).

Incasarile de la clienti se fac in baza facturilor emise de societate in numerar sau prin virament bancar.In cazul in care clientii nu respecta termenele de plata societatea percepe majorari de 0.5% pe zi de intarziere.

Disponibilitatile banesti alate in caseria unitatii se depun pe baza foii de varsamant la banca.Bancile   la care societatea are cont deschissunt:BCR,BRD,Bancpost,Banca Transilvania,CEC .Societatea efectueaza atat incasari cat si plati prin conturile deschise in functie de conturile deschise atat de furnizori cat si de clienti.Societatea are deschisa o linie de credit la CEC Aiud.Lunar banca ii calculeaza si retine comision pentru operatiunile de plati.De asemenea pentru creditul utilizat se percepe dobanda.

Plata salariatilor se efectueaza din caseria unitatii pe baza statului de plata.Pentru obtinerea diurnei se intocmesc ordine de deplasare,acestea achitandu-se tot in numerar.In cazul in care un salariat pleaca in delegatie poate ridica un avans spre decontare pe care il va justifica in termen de 24 de ore de la intoarcere.Plata salariului se face la data de 15 a fiecarei luni.

Toate contributiile datorate de personal cat si de societate se vireaza la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale.De asemenea impozitul pe profit,impozitul pe dividende,TVA se achita la bugetul de stat .Impozitul pe cladiri,mijloace de transport si terenuri se achita la primaria orasului.

4.Relatiile compartimentului financiar cu celelalte compartimente

In cadrul societatii exista relatii de autoritate,cooperare control si de reprezentare.

Directorul economic ia decizii,da dispozitii si controleaza efectuarea acestora.

Relatiile de autoritate sunt cele instituite de conducerea intreprinderii prin diferite acte sau norme elaborate(regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara),decizii ale conducerii etc. si care atrag dupa sine obligativitatea exercitarii lor ca o conditie indispensabila desfasurarii normale a intreprinderii.

Compartimentele nu intervin in numele lor propriu ci in numele conducerii care le-a dat delegarea temporara respectiva.

Relatiile de cooperare se stabilesc intre compartimentele de pe acelasi nivel ierarhic dar care apartin unor sectoare diferite. Se realizeaza practic pe baza de relatii personale (prietenie) si in felul aceasta se ocoleste linia ierarhica oficiala. Astfel creste operativitatea in cadrul intreprinderii. Se nasc spontan si din necesitatea cooperarii pentru realizarea in comun a unor obiective.

Relatiile de control se stabilesc atunci cand unii salariati investiti cu autoritatea necesara sunt insarcinati sa verifice cum sunt duse la indeplinire unele decizii ale conducerii, rezultatele activitatii unor compartimente, eficienta unor actiuni intreprinse.

In aceasta situatie autoritatea de a controla nu presupune si autoritatea de conducere, deoarece deciziile impuse de rezultatele controlului urmeaza sa fie luate de conducatorul ierarhic al compartimentului respectiv adica de catre director.

Uneori aceste relatii sunt si de control cum ar fi cele privind tehnica proteciei muncii.

5.Stabilirea fondului de rulment

In urma analizarii bilantului contabil la data de 31 decembrie 2004 si a situatiei activelor am procedat la stabilirea fondului de rulment(sumele sunt in lei vechi):

Fondul de rulment propriu brut=Capital propriu-Active imobilizate brute

Fondul de rulment propriu net=Capital propriu-Active imobilizate nete

Cp=228000+3640071+851383=4719454

FRPrb=Cp-Aib=4719454-1389636=3329818

FRPrn=Cp-Ain=4719454-955631=3763823

Fondul de rulment pemanent brut=Capital permanent-Active imobilizate brute

Fondul de rulment net=Capital permanent-Active imobilizate nete

Cpp=4719454+0=4719454

FRPpb=Cpp-Aib=4719454-1389636=3329818

FRPpn=Cpp-Ain=4719454-955631=3763823

Fondul de rulment total brut=Capital total-Active imobilizate brute

Fondul de rulment total net=Capital total-Active imobilizate nete

CT=4719454+10028248=14747702

FRTb=CT-Aib=14747702-1389636=13358066

FRTn=CT-Ain=14747702-955631=13792071

In urma analizarii bilantului contabil la data de 31 decembrie 2005 si a situatiei activelor am procedat la stabilirea fondului de rulment(sumele sunt in lei noi):

Cp=22800+409145+137265=569210

FRPrb=Cp-Aib=569210-159417=409793

FRPrn=Cp-Ain=569210-91423=477787

Cpp=569210+0=569210

FRPpb=Cpp-Aib=569210-159417=409793

FRPpn=Cpp-Ain=569210-91423=477787

CT=569210+707333=1276543

FRTb=CT-Aib=1276543-159417=1117126

FRTn=CT-Ain=1276543-91423=1185120

In urma analizarii bilantului contabil la data de 31 decembrie 2006 si a situatiei activelor am procedat la stabilirea fondului de rulment(sumele sunt in lei noi):

Cp=22800+546410+178373=747583

FRPrb=Cp-Aib=747583-166644=580939

FRPrn=Cp-Ain=747583-68485=679098

Cpp=747583+0=747583

FRPpb=Cpp-Aib=747583-166644=580939

FRPpn=Cpp-Ain=747583-68485=679098

CT=747583+835807=1583390

FRTb=CT-Aib=1583390-166644=1416746

FRTn=CT-Ain=1583390-68485=1514905

6.Situatia imobilizarilor 2004,2005,2006

La inceputul anului 2004 societatea avea un sold la imobilizari corporale de 68584,5 din care:- constructii 10592,1

-instalatii tehnice 32494

-alte instalatii 23498,4

In cursul anului 2004 societatea se doteaza cu instalatii tehnice in valoare de 73024.5 si caseaza o instalatie tehnica in valoare de 645.4.Cifrele din bilantul contabil au fost transformate din lei vechi in lei noi.

La sfarsitul perioadei soldul brut al activelor imobilizate este de 138963.6RON.

In cursul anului 2005 societatea achizitioneaza un autoturism in valoare de 21714 si caseaza un autoturism amortizat integral in valoare de 1260 RON.

In cursul anului 2006 societatea se doteaza cu o instalatie tehnica in valoare de 7227 RON.7.Programarea amortismentului

Durata normala de functionare a activelor imobilizate ale societatii este exprimata in ani de functionare.Foloseste amortizarea liniara.

La sfarsitul anului 2004 in urma analizarii formularului 40 anexa bilantului contabil si a balantei de verificare am constatat ca amortizarea totala inregistrata este de 43400 RON.

Avand in vedere ca in anul 2005 s-a achizitionat in luna ianuarie un autoturism in valoare de 21714 RON am realizat programarea amortismentului pentru acesta.Durata normala de functionare este de 5 ani.

Norma de amortizare=1/Durata normala de functionare*100

N=1/5*100=20

Amortizarea liniara=Valoarea de intrare*Norma e amortizare/100

Al=21714*20/100=4342.8

Anul

Amortizarea anuala

Valoarea ramasa

8.Situatia activelor circulante

Active circulante

Sold la 31.12.2004

Marfuri

Materii prime

Materiale

Ambalaje

Clienti

Plasamente pe t.s.

Casa

Banca

TOTAL

Active circulante

Sold la 31.12.2005

Marfuri

Materii prime

Materiale

Ambalaje

Clienti

Plasamente pe t.s.

CasaBanca

TOTAL

Active circulante

Sold la 31.12.2006

Marfuri

Materii prime

Materiale

Ambalaje

Clienti

Plasamente pe t.s.

Casa

Banca

TOTAL

9.Lichiditate si solvabilitate

Lichiditatea reflecta capacitatea de plata a datoriilor pe termen scurt.

Solvabilitatea reflecta capacitatea de plata a datoriilor indiferent de termenul de exigibilitate.

Solvabilitatea si lichiditatea societatii pe anul 2004

1.Coeficientul solvabilitatii pe termen scurt=Active circulante/Datorii pe termen scurt

Ss=Ac/Ds=1379207/1002824=1.37

2.Coeficientul lichiditatii imediate=(Active circulante-Valoarea de exploatare)/Datorii pe termen scurt

Li=(Ac-Vexpl)/Ds=(1379207-1239686)/1002824=0.13

Solvabilitatea si lichiditatea societatii pe anul 2005

1.Coeficientul solvabilitatii pe termen scurt

Ss=1185120/707333=1.64

2.Coeficientul lichiditatii imediate

Li=(1185120-1035992)/707333=0.21

Solvabilitatea si lichiditatea societatii pe anul 2006

1.Coeficientul solvabilitatii pe termen scurt

Ss=1514905/835807=1.81

2.Coeficientul lichiditatii imediate

Li=(1514905-1278416)/835807=0.28

Din calculul ratei lichiditatii immediate pe cei trei ani se observa ca valorile obtinute sunt diferite.Chiar daca la inceput avem o valoare de 0.13 pe parcursul celor 3 ani se observa o usoara crestere.Aceasta inseamna ca capacitatea de plata a datoriilor pe termen scurt creste.

Analizand rata solvabilitatii pe cei trei ani am observat ca nivelul acesteia este supraunitar si totodata in crestere ceea ce inseamna ca intreprinderea este intr-o situatie favorabila,activele totale ale acesteia pot acoperi datoriile totale.Firma nu se afla in pericol de insolvabilitate.

10.Politica de credit comercial si bugetul de trezorerie

Intreprinderea nu utilizeaza politica de credit comercial si nu intocmeste bugetul de trezorerie.

11.Politica de dividende

Dividendul este un rezultat contabil, renumeratia cuvenita unei actiuni in decurs de un an. Detinatorii de actiuni au dreptul de a primi dividende din partea societatii autorizate in conditiile in care nu afecteaza lichiditatea financiara a societatii si nu micsoreaza capitalizara bursiera permanenta a societatii.
Politica de dividend reprezinta problema pusa intr-o intreprindere de a opta intre distribuirea dividendelor sau reinvestirea unei parti cat mai mari din profit. Prin politica de dividend se va intelege un ansamblu de decizii si tehnici folosite de catre managerii unei intreprinderi pentru a determina nivelul dividendelor ce pot fi distribuite actionarilor.
Politica de dividende are, ca baza de realizare, o serie de restrictii cantitative si calitative. Astfel, nivelul profitului net destinat dividendelor depinde de:
-nivelul total al profitului
- nivelul impozitelor care se adreseaza profitului si castigului sub forma de dividende;
- necesitatea constituirii unui fond de dezvoltare suplimentar pentru refacerea si dezvoltarea mai accentuata a firmei
- constituirea unor fonduri de rezerva, provizioane
- stabilitatea profitului obtinut de firma

-disponibilitatea numerarului 

-datoriile societatii

-posibilitatea accelerarii sau amanarii proiectelor de investitii
–prevederile legislatiei economice si financiare. Se remarca trei reguli:

-plata se face din profitul exercitiului prezent sau din cele anterioare
- nu se utilizeaza capitalul imprumutat ca sursa de plata a dividendelor
- se interzice distribuirea de dividende daca acest fapt ar atrage dupa sine insolvabilitatea firmei.
Caracteristicile de baza ale unei politici de dividend puternice se refera la stabilitatea dividendelor si la credibilitatea in fata actionarilor sai. Stabilitatea se apreciaza in functie de evolutia volumului de dividende distribuite de la an la an. In investigatiile lor anterioare, actionarii pornesc de la studierea politicii de dividend anterioare a firmei, acesta stabilind fluctuatia ratei de distribuire, a volumului de dividende. Pe de alta parte, credibilitatea se deduce din capacitatea de repartizare a profitului fara a neglija actionarii firmei, fenomen studiat pe termen lung. In acelasi timp, politica de dividende se impune a avea un caracter ofensiv (de crestere sau de stabilitate pentru o perioada mare de timp, indiferent de oscilatiile profitului).

Se observa o crestere a profitului pe parcursul celor trei ani.Actionarii au repartizat parti din profit in fiecare an in limita prevederilor legale.Deoarece in fiecare an analizat intreprinderea detine profit,aceasta prezinta credibilitate in fata actionarilor.Volumul de dividende distribuite a crescut de la an la an.

Dividendele au fost achitate in numerar.Impozitul s-a retinut si s-a virat la bugetul statului in momentul efectuarii platii.

12.Relatiile intreprinderii cu banca

SC Isabela SRL are deschise conturi la urmatoarele banci:

-BCR

-BRD

-Bancpost

-Banca Transilvania

-CEC

-Trezoreria statului

Intreprinderea depune pe baza foii de varsamant numerarul din caseria unitatii la unitatile bancare in functie de conturile furnizorilor sau clientilor cu care lucreaza.

Platile catre furnizori se efectueaza cu ordin de plata sau cec.

Incasarile de la clienti se efectueaza pe baza ordinului de plata sau cec emise de acestia.

In relatiile cu banca intreprinderea foloseste si cec-ul de ridicare numerar.Pentru operatiunile de plati banca percepe un comision.Pentru linia de credit,creditul utilizat in cursul lunii banca percepe dobanda pe care o retine din cont.Pentru disponibilitatile pastrate in cont banca acorda dobanda.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1447
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site