Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

RELATII PUBLICE SI ETICA PROFESIONALA - CDI-UL SI PUBLICUL LUI

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA DIN ORADEA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC

SPECIALIZAREA: PROFESOR DOCUMENTARISTRELATII PUBLICE SI ETICA PROFESIONALA

CDI-UL SI PUBLICUL LUI

Dezvoltarea tehnologiei in domeniul informarii si comunicarii este unul din rolurile esentiale ale scolii: acela de a-i invata pe elevi sa acceada la sursele documentare si sa le utilizeze pentru a cauta informatii, a le selecta, a le analiza, a le gestiona si a opera cu ele.

In cadrul proiectului bilateral roman-francez ,, Educatie pentru informatie in mediul rural defavorizat'' s-au inaugurat Centrele de Documentare si Informare. Acest proiect si-a propus infiintarea de Centre de Documentare si Informare in unitatile scolare din mediul rural.

Centrul de Documentare si Informare (C.D.I.) este un spatiu pedagogic public, un centru de resurse pluridisciplinare, ce pune la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio si video, CD ROM-uri, DVD-uri, calculatoare conectate la internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfasoara activitati pedagogice (initiere in cercetarea documentara) si pune in practica proiecte de animatie culturala si pedagogica, de formare continua a personalului didactic si didactic auxIliar din invatamantul preuniversitar.

CDI-ul ofera elevilor si cadrelor didactice un spatiu de formare si comunicare, un loc de cultura, deschidere, intalnire si integrare, implementand politicile educationale, pe niveluri de studii, profiluri, specializari si sprijinind obiectivele prevazute in procesul de reforma a invatamantului romanesc.

CDI-ul functioneaza in unitati de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal, tehnic-profesional. El se organizeaza unitar pentru intreaga institutie de invatamant careia ii apartine, prin integrarea si transformarea bibliotecii scolare. Lui i se asigura, in incinta scolii, un spatiu adecvat (bine iluminat, agreabil, primitor, suficient de vast pentru a primi minimum 10% din totalul populatiei scolare), situat de preferinta in apropierea salilor de clasa si a cancelariei, spatiu care nu poate fi folosit in alte scopuri.

In activitatea sa, CDI-ul este sprijinit de catre un consilier al CDI, coordonat de directorul unitatii de invatamant, consiliu ce precizeaza orientarile si optiunile unitatii de invatamant in materie de politica documentara. Din consiliu fac parte profesorul documentarist, cadre didactice, elevi si reprezentanti ai comunitatii locale.

Prin crearea centrului de documentare si informare se are in vedere realizarea egalitatii sanselor elevilor din mediul urban cu a celer din mediul rural, a elevilor proveniti din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispozitie a materialelor si a documentelor necesare unei bune informari si documentari, precum si a unui personal calificat in domeniul stiintelor documentarii si informarii, profesorul documentarist.

Pe plan central, monitorizarea CDI-urilor revine MEC, iar pe plan local, inspectoratelor scolare judetene.

CDI-ul are urmatoarele functii: functii de primire, functia de informare generala, functia pedagogica, functia de orientare scolara si profesionala, functia de comunicare cu exteriorul, functia tehnica si functia recreativa.

Centrul de Documentare si Informare ofera elevilor structuri si resurse documentare si umane ce vor contribui la o mai buna insertie scolara prin realizarea urmatoarelor obiective:

* asigurarea egalitatii sanselor prin accesul la informatie si cultura a elevilor, profesorilor si a membrilor comunitatii locale;

* favorizarea gustului pentru lectura;

* dobandirea cunostintelor, a formarii abilitatilor si competentelor transferabile;

* utilizarea metodelor de lucru diversificate;

* acordarea de sprijin elevilor aflati in dificultate;

* initierea elevilor in orientarea intr-un centru de documentare si informare;

* initierea elevilor in cercetarea documentara;

* initierea elevilor in manuirea instrumentului de lucru informatic si in interogarea bancilor de date;

* deschiderea spre exterior, spre comunitatea locala;

*promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizeaza si modernizeaza parcursurile pedagogice traditionale;

* dezvoltarea atitudinii pozitive fata de invatare;

* deprinderea de a muncii in echipa;

* formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala prin intermediul vietii scolare;

* accesul liber la raft.

Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai tarziu ca adult (biblioteca municipala, biblioteca universitara, centre de documentare specializate, centre de videoconferinte s.a.).

In centrul acestor resurse trebuie sa stea calculatorul ca instrument de lucru si Web-ul ca mediu de informare, comunicare si dialog.

Activitatile de consolidare a cunostintelor in cercetarea documentara se pot desfasura in cadrul unor proiecte (inter)disciplinare in parteneriat cu institutii ce prelucreaza si utilizeaza in acest fel informatia.

Organizarea si functionarea unui centru de documentare si informare cuprinde:

* regulamentul de organizare si functionare;

* organizarea spatiului C.D.I.

Fondul documentar al centrului de documentare si informare:

* tipuri de resurse;

* cotarea publicatiilor;

* organizarea colectiilor;

* instrumente de acces la colectiile C.D.I.

In cadrul activitatilor desfasurate in C.D.I. comunicarea elevilor cu adultii are un alt specific decat cel al comunicarii in cadrul formal al clasei intrucat normele de comunicare sunt mai flexibile. In unele situatii, printre adultii cu care elevii interactioneaza in activitatile nonformale se numara si profesorii lor. In general, elevii considera ca in context nonformal comunica mai bine cu profesorii - mai apropiat, mai cald, si, spre deosebire de situatiile formale, comunicarea vine in egala masura dinspre elevi catre profesori. Elevii se simt parteneri de conversatie in situatiile nonformale, ceea ce le stimuleaza spiritul de initiativa, imaginea de sine si increderea in fortele proprii.

Continuturile nu sunt abordate numai din perspectiva teoretica. Elevii trebuie sa fie in egala masura initiatori si actori ai activitatilor de promovare a resurselor centrului de documentare si informare, activitatilor cu caracter cultural sau de incurajare a lecturii deoarece ei reprezinta publicul principal carora li se adreseaza.

Prin crearea CDI se are in vedere favorizarea accesului la informatie si cultura a elevilor, cadrelor didactice si a membrilor comunitatii locale, replasarea scolii in centrul comunitatii locale, cat si definirea sa ca pol de cultura al comunitatii scolare si locale.

Impreuna cu /pentru elevii, cadrele didactice institutiei de invatamant in care functioneaza centrul de documentare si informare, cat si pentru comunitatea respectiva se organizeaza urmatoarele activitati:

Activitati de promovare a resurselor CDI: *expozitii, vitrine tematice; prezentari multimedia; pagini Web; demonstratii de utilizare a diverselor medii de informare.

Activitati cu caracter cultural *spectacole; vizionari; auditii; interviuri; expuneri; prezentari sau lansari de carte.

Activitati de incurajare a lecturii: *concursuri de lectura; ateliere de creatie; intalniri cu scriitori, ilustratori, editori.

Profesorul documentarist este cel care ii ajuta pe elevi sa creeze diverse informatii prin : reportaje (alegerea temei, alegerea formei de inregistrare, culegerea datelor); prelucrarea unor prelegeri (selectarea, asamblarea, redarea materialului, concluzii); organizarea unor concursuri, expozitii (stabilirea etapelor, a necesarului hard si soft, alcatuirea afisului de prezentare, alegerea criteriilor si evidenta a notelor) s.a.

Profesorul documentarist initiaza actiuni in vederea educarii elevilor, propune sau realizeaza proiecte cu ajutorul echipei didactice, avand relatii de parteneriat cu diversi parteneri din exteriorul scolii. El contribuie la promovarea imaginii unitatii scolare pe plan local, regional sau international, stabilind relatii de parteneriat cu biblioteci, muzee, parinti, ONG-uri s.a.

Activitatile si proiectele desfasurate in cadrul CDI-ului se diferentiaza in functie de utilizatori si se adreseaza elevilor, cadrelor didactice si comunitatii locale.

Elevii vin in CDI pentru: a participa la activitatile programate in cadrul orelor de curs in CDI, impreuna cu colegii si insotiti de cadre didactice; a participa la activitatile pedagogice, educative, culturale; a se documenta si informa in cadrul activitatilor programate sau non-programate; a se informa sau a participa la activitati de orientare si consiliere scolara; a participa la activitati de recuperare, in cazul elevilor cu dificultati in invatare, si la activitati care sa duca la reintegrare graduala in sistemul de invatamant a elevilor in situatii de risc sau abandon scolar; a viziona casete video, emisiuni TV; pentru a audia o caseta, un disc, un CD; a citi; a imprumuta sau a restitui o carte; a participa la organizarea si mediatizarea activitatilor desfasurate in CDI.

Cadrele didactice vin in CDI pentru: a participa in timpul orelor de curs la organizarea si desfasurarea de activitati de cercetare documentara si proiecte in colaborare cu profesorul documentarist si/sau alti parteneri; pregatirea cursurilor si activitatilor scolare si extrascolare; a participa la organizarea si desfasurarea de activitati educative scolare si extrascolare, precum si a activitatilor culturale destinate elevilor sau comunitatii locale, a participa la activitati destinate elevilor cu dificultati de invatare si reintegrare in circuitul scolar a elevilor in situatie de risc sau abandon scolar, a elevilor privind orientarea scolara si profesionala; documentare si informare in interes personal si profesional; a participa activ la viata centrului de documentare si informare. Comunitatea locala cauta CDI-ul pentru: documentare si informare in interes personal si profesional; a participa la activitatile culturale propuse si desfasurate in cadrul CDI; a participa la proiectele si parteneriatele initiate si derulate in cadrul colaborarii CDI cu parteneri exteriori unitatii de invatamant; intalniri si activitati, participare la viata scolii, a CDI si comunitatii din care provin. Acestia sunt publicul CDI-ului.

Prin public trebuie sa intelegem orice grup a carui membri au un interes comun, intr-o anumita situatie sau impartasesc valori comune sau orice grup sau individ care este implicat in vreun fel in viata unei organizatii, institutii.

Deoarece nu se poate vorbi despre un public general, unic si omogen, ci de mai multe publicuri, cercetatorii considera ca acestea se individualizeaza si ierarhizeaza dupa gradul de implicare in procesul de comunicare, de sustinere sau de constrangere a unei organizatii, institutii. Gradul de implicare este determinat de efectele pe care le are activitatea unei organizatii, institutii asupra diferitelor categorii sociale. Aceste grupuri care nu sunt afectate de diversele activitati ale organizatiei, institutiei sau care nu sunt obligate sa faca ceva de catre respectiva organizatie devin pasive (nu se implica) si reprezinta ,,non-publicuri''.

Atunci cand activitatea unei organizatii poate avea consecinte asupra unor oameni sau cand actiunile acestora pot avea consecinte asupra organizatiei oamenii se vor simti implicati si vor accepta ca exista o problema care ii priveste in mod direct. Daca gradul de inhibitie sau de teama scade, atunci acest public poate deveni unul constient si activ.

Acele persoane care pot afecta sau sunt afectate de actiunile, deciziile, politicile, practicile sau scopul organizatiei reprezinta un public implicat.

Publicul CDI-ului este unul implicat.

Putem impartii publicul CDI-ului in : public intern - cei care impartasesc aceeasi identitate institutionala (salariati, consilieri) si public extern - din afara institutiei (comunitatea, mass-media, investitori).

Este foarte important sa fie identificate si cunoscute diferitele tipuri de public cu care institutia se interfereaza deoarece numai o asemenea cunoastere le permite construirea unor mesaje diferentiate, in concordanta cu valorile, reprezentarile despre lume, asteptarile si limbajul numeroaselor tipuri de public cu care organizatia intra in contact (elevi si profesori din scoala, elevi din alte scoli, parintii elevilor, consiliul local s.a.).

Pentru satisfacerea nevoilor publicului caruia i se adreseaza este necesara o consiliere a conducerii organizatiei prin strategii de comunicare, directii de actiune, studierea, conducerea si evaluarea permanenta a programelor de actiune si de comunicare pentru a informa publicul si a-i permite intelegerea obiectivelor.

Gestionarea resurselor necesare indeplinirii obiectivelor: fixarea obiectivelor, planificarea, bugetarea, recrutarea si pregatirea personalului, dezvoltarea facilitatilor tehnice.

CDI-ul trebuie sa fie un bun ascultator, sa urmareasca interesele publicului, sa fie un bun comunicator, capabil sa convinga publicul, sa ii asculte mesajele, sa le inteleaga si sa-i accepte punctul de vedere.

Studierea comportamentului publicului (comsumatorului) a devenit o preocupare a specialistilor in marketing. Marketingul trebuie inteles ca un ansamblu de activitati ale institutiei, organizatiei, un efort pentru gasirea,

crearea, stimularea si satisfacerea nevoilor clientilor (publicului). Scopul activitatii de marketing este de a-l cunoaste si a-l intelege pe client atat de bine, incat produsul sau serviciul sa se potriveasca cu nevoile sale.

O alta disciplina cu un obiect asemanator sunt relatiile publice. Acestea reprezinta o punte intre organizatie, institutie si public. Daca marketingul incearca sa informeze si sa convinga publicul sa cumpere servicii, relatiile publice urmaresc sa construiasca si sa impuna imaginea institutiei, organizatiei.

CDI-ul, care este o organizatie non-economica, trebuie sa-si evalueze activitatea in masura in care reuseste sa produca satisfactie prin prestare de servicii.

Serviciul este vazut ca ,,o activitate, un efort, o performanta''1 sau ,, orice activitate sau avantaj pe care o parte il ofera alteia si care are in esenta un caracter intangibil, neavand drept rezultat transferul proprietatii asupra vreunui lucru''2

Calitatea serviciilor oferite de CDI trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

* prestarea serviciului la timp, respectarea cerintei de informare ale utilizatorului;

* oferirea cu promptitudine a informatiilor, a documentelor solicitate;

* personal cu cunostinte de specialitate;

* accesibilitate exprimata prin usurinta contactarii CDI-ului (distanta, orar de functionare, timpul de asteptare pentru prestarea serviciului);

* amabilitatea personalului caracterizata prin politete, respect, consideratie; * intelegerea nevoilor utilizatorilor, care presupune atat personalizarea nevoilor, cat si personalizarea relatiilor;

* siguranta fizica, confidentialitate;

* credibilitate asigurata de reputatia centrului, trasaturile specifice profesorului documentarist si gradul de apropiere dintre acesta si utilizator in timpul prestarii serviciului;

* elementele tangibile care trebuie sa fie cat mai atractive: spatiu confortabil, personal cat mai dornic de prestare a serviciilor, aparatura cat mai moderna.

Olteanu, V, Cetina, I, Marketingul serviciilor,Bucuresti, Coeditie Marketer-Expert, 1994, p.27

Kotler, Philip, Principiile marketingului, Bucuresti, Ed. Teora, 1998, p.698

Amenajarea si dotarea CDI-ului trebuie sa se faca in functie de specificul activitatilor derulate in cadrul lui de publicul caruia i se adreseaza (varsta elevilor, nivelul de studiu), particularitatile si specificul unitatii de invatamant in care va functiona. Centrul de documentare si informare prezinta urmatoarea compartimentare:

* spatiul de primire;

* spatiul documentaristului;

* panou de expozitie;

* sala lecturilor documentare (rafturi pe domenii);

* coltul de lectura;

* coltul revistelor si al ziarelor;

* coltul informatic;

* spatiul audio-vizual;

* spatiu pentru cadrele didactice;

* centru pentru orientare scolara si profesionala.

Completarea fondului documentar pluridisciplinar si multimedia se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:

* specificul unitatii de invatamant in care functioneaza CDI-ul;

* cerintele de informare si documentare ale utilizatorilor;

* recomandarile programelor scolare ale disciplinelor studiate in scoala. Trebuie sa se constitueasca un fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile si subdiviziunile CZU;

* componenta fondului existent in CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor si al numarului de exemplare din fiecare titlu;

* activitatile propuse in proiectul pedagogic si cultural al CDI.

Utilizarea spatiului, a fondului documentar si a serviciilor centrului de documentare si informare se realizeaza liber (neprogramat) si in mod programat. Accesul liber presupune punerea centrului de documentare si informare la dispozitia utilizatorilor in vederea realizarii activitatilor de interes scolar, profesional sau personal, de destindere, insa numai in prezenta profesorului documentarist: pentru a consulta si exploata resursele documentare din curiozitate personala sau in vederea pregatirii unei lucrari cu caracter stiintific, pentru a asculta o caseta, pentru a viziona dispozitive sau casete, pentru a citi un ziar, o revista, o carte, pentru a participa activ la viata CDI-ului, pentru a imprumuta sau restitui o carte.

Utilizarea programata presupune doua tipuri de activitati:

* sedinte de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de catre profesorul documentarist la inceputul anului scolar, pentru toate clasele nou-intrate in unitatea scolara, si in timpul anului scolar de cate ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic.

* activitati de initiere in cercetarea documentara, proiecte disciplinare, pluri- si transdisciplinare, activitati pedagogice, proiecte de colaborare cu cadrele didactice privind orientarea scolara si vocationala, recuperarea elevilor cu dificultati la invatare, animatii lectura, animatii legate de mass-media, de presa, animatii audio-video, activitati cu caracter cultural si civic organizate de profesorul documentarist si derulate in parteneriat cu echipa pedagogica.

Centrul de documentare si informare este un loc resursa si un instrument de promovare a lecturii in unitatea scolara. Fondul documentar multisuport al CDI-ului trebuie si fie suficient de bogat si diversificat pentru a raspunde intereselor de lectura ale tuturor categoriilor de utilizatori ( literatura pentru copii, pentru tineret, literatura clasica, literatura romana si straina, literatura contemporana, lucrari documentare, periodice, manuale, materiale de referinta.

Profesorul documentarist initiaza sau participa la diverse actiuni menite sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor, sa ofere informatii din reteaua scolara si profesionala, sa contribuie la mai buna cunoastere a dinamicii pietei muncii, sa formeze elevii in vederea alegerii carierei si a respectului fata de munca.

Este adevarat ca scoala nu este singurul loc unde elevii se pot informa. Dar scolii ii revine rolul major de a-i inzestra pe elevi cu deprinderi si competente pe care sa le foloseasca in obtinerea si prelucrarea informatiei in folosul lor. Nu trebuie uitat ca informatia inseamna putere, iar drepul la informatie este un drept cetatenesc, si daca scoala nu-i invata pe elevi cum sa-si exercite acest drept, el ramane unul formal.

CDI-ul este deci instrumentul pedagogic prin care se pot realiza aceste obiective.

C.D.I. poate sprijini reforma educatiei, prin promovarea schimbarii educationale si prin motivarea profesorilor pentru initierea de activitati in parteneriat si prin inovare. Rolul C.D.I.-ului este, asadar, dezvoltarea unui concept modern de inspiratie accidentale, superior celui clasic, in sistem de biblioteca.

BIBLIOGRAFIE:

Coman Cristina, Relatiile publice. Principii si strategii, Iasi,   Polirom

Regulament de organizare si functionare a centrului de documentare si informare

https://ebooks.unibuc.roPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2648
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved