Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Indemnizatia de somaj

Asigurari

+ Font mai mare | - Font mai micIndemnizatia de somaj

Somajul ridica, dupa cum am vazut, numeroase probleme economice si sociale, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. Pe termen scurt se pune insa problema asigurarii unor venituri minime pentru cei afectati ceea ce se realizeaza prin ajutorul sau indemnizatia de somaj. In prezent aceasta difera mult prin dimensiuni, cat si prin durata de timp pentru care se acorda. Astfel, ponderea, indemnizatiei fata de salariul unei persoane oscileaza intre 28% in Marea Britanie si circa 55% in Italia, iar durata de acordare in saptamani este de 65 in SUA, 51 in Canada, 52 in Germania si Marea Britanie, 26 in Italia. La noi in tara indemnizatia de somaj este reglementata in prezent de Legea nr. 76/2002, conform careia indemnizatia de somaj se stabileste in proportie de 50 pana la 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in functie de categoria din care face parte somerul.
Garantarea unui venit minim constituie o preocupare importanta a carui infaptuire se loveste, desigur, de limita resurselor existente in fiecare etapa si implica adoptarea unor sisteme cat mai echitabile de acordare.

Stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj prezinta o importanta deosebita intrucat pe de o parte aceasta trebuie sa fie suficient de mare astfel incat sa asigure procurarea bunurilor si serviciilor necesare unui trai decent, iar pe de alta parte, nu trebuie sa genereze abundenta, stimuland integrarea in munca a somerilor.

F

Beneficiari ai indemnizatiei de somaj

 
Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.

Dupa cum o arata si denumirea, beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt somerii. Conform reglementarilor romanesti, in vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii trebuie sa se gaseasca in una dintre urmatoarele situatii:

a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara, din motive neimputabile lor;

b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;

g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

i) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

j) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

De asemenea, sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca, potrivit pregatirii profesionale;

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

F

Conditii

 
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Somerii aflati in una din situatiile enumerate anterior, beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare;

d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Persoanele asimilate somerilor definite de asemenea anterior, beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare.

Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, nivelul cheltuielilor ce se finanteaza in anul 2004 din Bugetul asigurarilor pentru somaj a fost stabilit avandu-se in vedere urmatoarele categorii de beneficiari: 257.000 beneficiari de indemnizatii de somaj, 21.000 beneficiari de indemnizatie de somaj si venit de completare, conform Ordonantei de Urgenta nr. 8/2003 si 64.000 de beneficiari de indemnizatie de somaj pentru absolventi.Constituie stagiu de cotizare, perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.

F

Cotizare

 
Pentru somerii aflati in una din situatiile prevazute la capitolul anterior – literele g-j stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:

a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului;

c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;

d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

F

Drepturi

 
De asemenea constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

Indemnizatiile de somaj aferente acestor drepturi prevazute pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Indemnizatia de somaj se acorda la cerere, dupa caz, de la data:

a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

b) incetarii raporturilor de serviciu;

c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;

e) incetarii calitatii de membru cooperator;

f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

i) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

j) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;

k) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. 2 lit. a din Legea nr. 76/2002;

l) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. 2 lit. b din Legea nr. 76/2002;

m) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. 2 lit. c din legea amintita.

Indemnizatia de somaj se acorda de la datele prevazute anterior, daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceste date.

Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii, termenul de maximum 12 luni fiind termen de decadere din drepturi.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare.

In acest mod, persoanele care au cotizat mai putin de cinci ani, dar minimum un an, vor beneficia de o perioada maxima de somaj de 6 luni, pentru un stagiu de cotizare cuprins intre 5-10 ani durata somajului va fi de 9 luni, iar pentru cei care au o vechime de cotizare de peste 10 ani durata maxima in care va fi acordata indemnizatie de somaj va fi de un an.

FCuantumul indemnizatiei

 
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.

Astfel, o persoana care a lucrat si a cotizat la bugetul de asigurari doar un an va primi acelasi ajutor – din punct de vedere valoric – cu cel care dupa 20 de ani de munca se trezeste somer. Singura diferenta va fi ca cel cu un an de munca va beneficia de indemnizatie doar sase luni, iar cel cu 20 de ani vechime – un an.

Pentru persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar, indemnizatia de somaj este in cuantum de 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia. Aceasta se acorda somerilor o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca; sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor; sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate; sa caute activ un loc de munca.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

F

Incetarea platii indemnizatiei

 
Indemnizatia de somaj se plateste lunar. Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. 2 si 3 din Legea nr. 76/2002;

l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. 1, respectiv la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 76/2002;

m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. 2 lit. a si b din actul normativ mentionat.

Inainte de modificarea efectuata prin Legea nr. 107/2004, litera m a art. 44 din Legea nr. 76/2002 avea urmatorul continut: „la data admiterii intr-o forma de invatamant. ”

F

Suspendarea platii indemnizatiei

 
Insa, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 217/2003, a stabilit ca dispozitiile art. 44 lit. m din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in forma de mai sus, sunt neconstitutionale.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

f) la data pensionarii pentru invaliditate;

g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare,

i) perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

j) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Perioada de suspendare datorata neprezentarii la agentia pentru ocuparea fortei de munca, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

Repunerea in plata, dupa suspendarea datorata neprezentarii la agentia pentru ocuparea fortei de munca, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

Repunerea in plata, dupa suspendarea survenita in celelalte cazuri, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.

Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.

Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal. Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.

F

Resurse

 
Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Resursele financiare care stau la baza bugetului asigurarilor pentru somaj si din care se suporta plata indemnizatiilor de somaj si, nu numai, sunt urmatoarele:

a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului;

b) contributiile individuale ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;

d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.

In situatiile in care sursele mentionate nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.

In acest sens angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 3%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii. De asemenea angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut sau, dupa caz, asupra veniturilor brute lunare realizate de asigurati

Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.

Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Incepand cu 18 iunie 2004, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca se va aplica conform modificarilor aduse de Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004

Conform acestui act normativ, sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca se va aplica si apatrizilor.

Notiunea de somer a suferit anumite completari dintre care mentionam ca aceasta va include si persoanele incadrate in baza unui contract de munca temporara al caror contract a incetat din motive neimputabile lor, precum si persoanele al caror contract individual de munca sau de munca temporara care a incetat din motive neimputabile, pe perioada suspendarii.

A fost micsorata cota contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare, de la 3, 5% la 3%, si cea aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj, de la 4, 5% la 4%.

Plata asigurarilor nu se datoreaza pentru raporturile de munca suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca pe o perioada de cel mult 30 de zile.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1093
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site