Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CADRUL JURIDIC AL ASIGURARILOR

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micCADRUL JURIDIC AL ASIGURARILOR

Pana la sfarsitul anului 1989, Romania dispunea de o singura societate de asigurari de stat. Economia de piata a impus insa necesitatea crearii unor structuri noi, precum si calificarea de noi cadre, activitatea de asigurare si reasigurare desfasurandu-se in prezent prin societati de asigurare, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare cu capital de stat, privat sau mixt.La sfarsitul anului 1998, erau inregistrate 64 de societati de asigurare, dar dintre acestea, numai 51 de societati si-au desfasurat activitatea, celelalte 13 neincasand prime in cursul anului 1998. Din totalul de 64 de societati de asigurare numai 5 sunt constituite sub forma societatilor cu raspundere limitata, celelalte fiind societati pe actiuni, toate desfasurandu-si activitatea potrivit Legii nr.47/1991.

Activitatea de asigurare se desfasoara si prin societati de intermediere, care negociaza si incheie contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile mentionate mai inainte, ori pentru societati care presteaza alte servicii privind incheierea si executarea unor astfel de contracte. (Art. 1 din Legea 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor).

Pana la data de 10.04.2000, cadrul legislativ, in domeniul asigurarilor era reprezentat, in principal, de Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, Legea nr. 136 din 1995 privind asigurarile si reasigurarile di Romania, Hotararea de Guvern nr. 574/1991, privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, precum si de alte hotarari de guvern si norme prudentiale, emise de Ministerul Finantelor. Din data de 10.04.2000, a intrat in vigoare Legea nr.32 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor. La data intrarii in vigoare a noii legi a asigurarilor se abroga Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, precum si H.G. nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare.

Prin adoptarea acestei legi se urmareste armonizarea legislatiei romanesti cu cea comunitara, precum si crearea unui cadru pentru supravegherea solvabilitatii asiguratorilor si stabilirea unor standarde recunoscute pe plan international. Acest proiect de lege a fost elaborat de Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare, cu sprijinul Fondului Britanic de Know - How si reglementeaza:

o       Organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare -reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, precum si a intermediarilor in asigurari;

o       organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va prelua atributiile Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare;

o       supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care desfasoara activitatea in si din Romania;

o       supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari ti reasigurari, precum si a altor activitati in legatura cu acestea.

In textul noii legi sunt cuprinse doar prevederi cu caracter general, urmand ca, in termen de trei luni de la adoptarea legii, sa se elaboreze norme si regulamente de aplicare a legii.

Pentru supravegherea respectarii legii se infiinteaza Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, autoritate administrativa avand urmatoarele atributii:

o       elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor; de asemenea, avizeaza obligatoriu toate actele administrative individuale care au legatura cu activitatea de asigurare;

o       autorizeaza asiguratorii si brokerii de asigurare sa desfasoare activitate si aproba orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare;

o       aproba, in vederea acordarii avizului prealabil pentru inregistrarea ca asigurator sau reasigurator, actionarii directi si/sau indirecti;

o       autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii stabilite prin lege;

o       aproba si, dupa caz, retrage aprobarea pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor si brokerilor de asigurare;

o       aproba divizarea sau fuzionarea unui asigurator / broker de asigurare;

o       aproba transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societatilor de asigurare din Romania, aflate pe teritoriul altor state membre, catre un alt asigurator roman sau catre un alt asigurator ori o sucursala stabilita pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pentru sucursalele din Romania ale asiguratorilor cu sediul social in afara Uniunii Europene;

o       aproba, la cererea asiguratorilor si brokerilor de asigurare, limitarea, suspendarea sau, dupa caz, incetarea activitatii, dupa verificarea situatiei financiare a acestora;

o       supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor si brokerilor de asigurare;

o       in vederea aplicarii principiilor de supraveghere prudentiala si preventiva, exercita un control permanent asupra activitatii asiguratorilor si a brokerilor de asigurare prin analiza si evaluarea informatiilor cuprinse in rapoartele, informarile si documentele transmise de acestia;

o       efectueaza controale periodice sau inopinate la sediile asiguratorilor si ale intermediarilor in asigurari;

o       in vederea asigurarii unei pregatiri profesionale unitare a persoanelor care lucreaza in domeniul asigurarilor, aproba programa cursurilor si tematica examenelor de absolvire pentru entitatile care organizeaza astfel de cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, postliceala sau postuniversitara, inclusiv pentru profesia de actuar, cu exceptia institutiilor de invatamant superior acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si cerintele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri;

o       ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

o       aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora;

o       indeplineste calitatea de administrator al Fondului de garantare;

o       aplica masurile de sanctionare prevazute de lege;

o       primeste si raspunde la toate sesizarile si reclamatiile privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;

o       participa, in calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigurarilor de pe langa Comisia Europeana, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale.

Legea reglementeaza de asemenea si cine isi poate exercita activitatea de asigurare in Romania si anume:societatile pe actiuni, societati mutuale, filiale ale unor asiguratori straini, constituite ca persoane juridice romane, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art. 12 si sucursale ale unor asiguratori, persoane juridice straine, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit proc edurii reglementate la art. 12.

Pentru a lua fiinta o societate de asigurari aceasta trebuie sa primeasca autorizatie de constituire si functionare de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.Aceasta autorizatie se primeste in urma unei cereri scrise adresate comisie care trebuie sa fie in forma prevazuta de normele aflate in vigoare si sa cuprinda documentatia ceruta.In urma cererii primite Comisia de Supraveghere a Asigurarilor v-a decide in termen de maxim 4 luni din momentul primirii cererii asupra autorizatiei de constituire sau asupra respingerii acesteia.De asemenea Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate retrage in orice moment autorizatia de functionare daca se constata ca asiguratorul nu a innceput sa desfasoare activitatea de asigurare in termen de 12 luni de cand i-a fost eliberata autorizatia de functionare sau daca 12 luni consecutiv nu incheie nici o polita de asigurare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1898
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved