Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

TARIFUL COMUN INTERNATIONAL PENTRU TRANSPORTUL CALATORILOR - TCV

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai mic

TARIFUL COMUN INTERNATIONAL

PENTRU TRANSPORTUL

CALATORILOR

T C V

FASCICULA I

TARIF COMUN INTERNATIONAL

PENTRU TRANSPORTUL

CALATORILOR

TCV

Partea l

CONDITII DE TRANSPORT

Cuprins

GLOSAR 6

Extras din Conditiile Generale de transport (CGT - CIV) 7

INTRODUCERE 8

1. Baza juridica a transportului 8

2 Sfera de aplicare a tarifului 8

Alcatuirea tarifului 8

4. Transportatorii participanti 9

Pretul de transport 9

6 Categorii de legitimatii de calatorie 9

(Rezervat) 9

CAPITOLUL A - CALATORI INDIVIDUALI 10

CONDITII DE TRANSPORT 10

11 Legitimatii de calatorie 10

12 Cumpararea legitimatiilor de calatorie 11

13 Emiterea legitimatiilor de calatorie 11

14 Durata de valabilitate a legitimatiilor de calatorie 11

15 Utilizarea legitimatiilor de calatorie 11

16 Schimbarea itinerariului 12

17 Schimbarea transportatorului 12

18 Trecerea la o clasa superioara sau folosirea unui tren de categorie superioara. 13

19 - 20 (Rezervat) 13

21 Opriri in statii intermediare 13

22 - 25 (Rezervat) 13

Intarzieri, pierderea legaturii, suprimari de trenuri 13

27 - 30 (Rezervat) 13

31 Reduceri de preturi pentru copii 14

32 Reduceri specifice 15

33 -35 (Rezervat) 15

36 Calculul preturilor de transport 15

37 Utilizarea exclusiva a compartimentelor 16

38 - 40 (Rezervat) 16

41 Caini si alte animale mici domestice 16

42 Bagaje de mana 17

43 Biciclete 17

44 Atribuirea si rezervarea locurilor 17

45 Restituiri 17

46 Schimbul si inlocuirea legitimatiilor de calatorie 18

47- 60 (Rezervat) 18

CAPITOLUL B - Grupuri cu trenuri sau vapoare in circulatie sau cu anumite transporturi cu autobuzul 19

61 Generalitati 19

62 Reduceri 19

63 Rezervarea 19

64 Comandarea legitimatiilor de calatorie 20

65 Legitimatiile de calatorie 20

66 Calcularea preturilor de transport 20

67 Reduceri de pret pentru copii 20

68 Utilizarea exclusiva a unui compartiment 20

69 (Rezervat) 21

70 Schimbul si restituirea biletului de grup 21

71-74 (Rezervat) 21

CAPITOLUL C - Trenuri si vagoane speciale 22

76 - 115 (Rezervat) 22

Anexa I 23

Anexa II 28

Anexa III 29

Anexa IV 32

Anexa V 35

GLOSAR

Termen

Definitie

Conditiile generale de transport

Conditiile generale de transport CIT (Comitetul international al transporturilor feroviare )

Conditii particulare si tarifare    (CPT)

Conditii fixate de catre transportatori, in completare la Conditiile generale de transport

Cupon de sectiune

Cupon intocmit pentru parcursurile interioare dintr-o alta tara

Cupon direct

Cupon intocmit pentru un parcurs dintre cel putin doua tari sau cu plecarea dintr-un punct de frontiera pentru un loc de destinatie dintr-o alta tara

Intreprindere emitenta

Intreprindere care intocmeste legitimatia de calatorie si incaseaza pretul de transport

Loc/Locuri

Locul de plecare sau locul de destinatie. Poate fi vorba de statii de cale ferata, de autogari sau de porturi.

Tara emitenta

Tara in care este emisa legitimatia de calatorie.

Punct de frontiera/ gara de frontiera

Punctul in care se intalnesc infrastructurile gestionarilor de infrastructura de nationalitati diferite si care coincide, in general, cu punctul de intersectie tarifara.   

Punct tarifar

Punctul din care si cu destinatia caruia pot fi emise legitimatiile de calatorie, atunci cand acest loc figureaza in Fasciculele IV TCV si/sau in sistemele de distributie electronice ale intreprinderilor emitente.

Pret de transport

Pretul biletului valabil in ziua de emitere a biletului.

Restituire in cazul unei intarziere

Restituirile care revin calatorilor in baza Cartei CER/UIC/CIT

Pret global/Pret de piata

Pretul care cuprinde pretul de transport si taxele pentru prestatii suplimentare

Legitimatie complementara

Legitimatia care completeaza legitimatia de calatorie pentru o schimbare de clasa, schimbare a parcursului, a suplimentului sau care permite o schimbare a transportatorului.

Legitimatie de calatorie

Document care constata contractul de transport dintre calator    si transportator. Legitimatia de calatorie se poate compune dintr-unul sau mai multe cupoane.

Legitimatie de calatorie pentru grupuri

Bilet de grup care, singur sau cu alte cupoane, reprezinta legitimatia de calatorie pentru grupuri

Trenuri cu pret global

Trenuri pentru care nu se intocmeste decat legitimatie de calatorie combinata cu rezervare, cu pret globale

Transportator

Transportator contractual (intreprindere de transport feroviara, intreprindere de transport rutiera sau companie de navigatie) cu care calatorul a incheiat contractul de transport in virtutea RU-CIV sau un transportator subsecvent, responsabil in baza acestui contract

Transportator strain

Transportator dintr-o alta tara decat tara emitenta

Grup

Grup de calatori, compus din cel putin 6 persoane adulte platitoare, care calatoresc impreuna

Calatori individuali

Calatori de minimum 0,5 si maximum 5,5 persoane tarifare, care calatoresc individual sau impreuna

Extras din Conditiile Generale de transport (CGT - CIV)

( Valabil de la 12.12.2004 si aplicat de catre urmatorii transportatorii :

ATOC, CD, CFL, CIE, CP, DB, DSB, EVR, LG, LDZ, MAV, NS, NSB, OBB, OSE, PKP, RENFE, SNCB, SNCF, SJ, SBB/CFF, SZ, TRENITALIA, VR, ZSSK )

In cazul suprimarii, intarzierii sau pierderii legaturii intr-o relatie internationala, transportatorul restituie cheltuielile rezonabile de anuntare a persoanelor care il asteptau pe calator, de taxi si de cazare atunci cand:

calatorul nu-si poate continua calatoria in aceeasi zi, sau

continuarea calatoriei nu este posibila in mod rezonabil, din cauza circumstantelor date.

Pentru o intarziere mai mare de o ora pentru un tren international de zi sau mai mult de doua ore pentru un tren international de noapte, transportatorul care a incheiat contractul de transport si care a adoptat Carta CER/UIC/CIT pentru serviciile de transport de calatori pe calea ferata, restituie calatorului 20% din pretul legitimatiei de transport pentru o calatorie simpla, atunci cand:

pretul legitimatiei de transport (inclusiv rezervarea si eventualele suplimente pentru o calatorie simpla) se ridica la minimum 50 Euro, si

inceputul si sfarsitul calatoriei sunt situate in interiorul Uniunii Europene, in Norvegia sau in Elvetia.

Restituirea se efectueaza sub forma unui bon de calatorie sau a unei compensatii echivalente.

Pentru aprecierea nerespectarii orariilor, este determinanta diferenta dintre ora sosirii efective in statia de destinatie si ora prevazuta in orar. Calatorul isi valorifica drepturile in decurs de 2 luni de la data terminarii calatoriei, la unul din transportatorii participanti la transport, prezentand originalul legitimatiei de transport, valabila si obliterata, plus rezervarea. Daca transportatorul prevede aceasta, si in absenta rezervarii, aceasta poate fi inlocuita de o atestare de intarziere.

Ofertele de liber parcurs (InterRail, EuroDomino, Eurail etc), precum si trenurile auto-insotite si trenurile speciale sunt excluse de la restituiri, in baza cifrei 13.2.

In locul compensatiilor, calatorul poate, de asemenea:

sa renunte la continuarea calatoriei si sa solicite restituirea biletului pentru parcursul neefectuat, sau

sa renunte la continuarea calatoriei, sa revina la gara de plecare, utilizand primul tren al unui transportator participant si sa solicite restituirea totala a pretului de transport, sau

sa continue calatoria cu un tren al transportatorilor participanti, sosind la destinatie cu intarzierea cea mai mica posibila.

Calatorul nu poate pretinde compensatii daca nerespectarea orariilor este imputabila:

unor circumstante exterioare exploatarii feroviare, pe care transportatorul in ciuda diligentelor cerute de particularitatile in cauza, nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu putea sa le preintampine;

restrictiilor de trafic, anuntate inaintea calatoriei, ca urmare a lucrarilor de constructie sau de intretinere;

vinei calatorului;

comportamentului unui tert, pe care transportatorul in ciuda diligentelor cerute de particularitatile in cauza, nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu putea sa le remedieze; gestionarul deinfrastructura sau o alta intreprindere care utilizeaza aceeasi infrastructura nu sunt considerati terti.

INTRODUCERE

1. Baza juridica a transportului

Transportul este reglementat:

- de dispozitiile Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980 si de apendicele A  Regulile uniforme privind contractul de transport international feroviar pentru calatori si bagaje (CIV) 

de conditiile generale de transport ( CGT - CIV )

in ceea ce priveste transportul maritim din cadrul transporturilor mixte feroviar/maritim, de dispozitiile legii la care este supus transportul maritim, precum si de conditiile particulare stabilite de acesta.

In relatiile cu caile ferate ale statului libanez, se aplica Regulile Uniforme CIV, pe o baza tarifara si contractuala, precum si dispozitiile prezentului tarif.

Legitimatiile de calatorie emise pentru parcursurile pe liniile unei singure tari sunt supuse :

legislatiei nationale a acestei tari,

dispozitiilor prezentului tarif,

si, daca este cazul, conditiilor tarifelor interne sau conditiilor aplicate de catre transportatorii respectivi, in masura in care aceste conditii nu sunt contrare dispozitiilor prezentului tarif.

2 Sfera de aplicare a tarifului

Prezentul tarif se aplica pentru legitimatiile de calatorie internationale directe si cupoanele de sectiune valabile pe relatiile unuia sau mai multor transportatori straini. Nu se aplica pe relatiile din interiorul tarii de emitere.

Introducerea acestui tarif, modificarea sa si anularea sa vor fi comunicate conform dispozitiilor de drept national carora se supun transportatorii respectivi (Anexa I).

3 Alcatuirea tarifului

Tariful cuprinde

a) Prezenta fascicula I : "Conditii de transport "

O traducere in limba franceza este asigurata. In caz de divergente, textul german este hotarator.

b) Fasciculele IV "Dispozitii particulare aplicabile pe relatiile dintre tari determinate".  Aceste fascicule sunt intocmite pentru fiecare trafic de catre transportatorii interesati ; ele se refera la parcursurile si destinatiile autorizate

Editarea / publicarea fasciculelor TCV lV "Dispozitii particulare aplicabile relatiilor dintre tarile determinate" este facultativa.Transportatorii o pot de asemenea publica sub alta forma corespunzatoare.

1) Tabelele de relatii si distante si Conditiile de transport particulare (Fascicula ll ), precum si Tabelel de pret (Fascicula lll) sunt transmise potrivit Fisei UIC 108-1.

2) Geranta si publicarea sunt asigurate de calea ferata germana - DB.

3) Un model este recomandat de catre reteaua geranta in Fisa UIC 106.

c)  Anexele speciale  privind ofertele determinate

Apendicele II la prezenta fascicula cuprinde lista acestor "Anexe speciale".

Aceste anexe indica transportatorii participanti; ele pot sa prevada derogari de la conditiile de transport, de pret, precum si de emitere a legitimatiilor de calatorie.

4. Transportatorii participanti

Apendicele I contine o lista a transportatorilor participanti, precum si adresele serviciilor lor tarifare.

5. Pretul de transport

Transportatorii publica preturile de transport, conform dispozitiilor de drept national carora li se supun.

Atunci cand legile tarii prevad perceperea pretului de transport intr-o alta moneda decat moneda nationala, se aplica dispozitiile de drept national publicate de transportatorii din aceasta tara, pentru determinarea sumei totale privind preturile de transport care trebuie percepute.

Atunci cand calatoria a inceput, nu se mai poate solicita aplicarea reducerilor pe pretul de transport.

6 Categorii de legitimatii de calatorie

. Se emit legitimatii de calatorie pentru:

calatori individuali si caini;

grupuri care utilizeaza trenuri regulate in circulatie, vapoare in circulatie sau anumite transporturi cu autobuzul ;

trenuri speciale si vagoane speciale.

Fasciculele IV si Anexele speciale privind ofertele determinate, pot sa prevada emiterea altor categorii de legitimatii de calatorie.

7- 10 (Rezervat)

CAPITOLUL A - CALATORI INDIVIDUALI

CONDITII DE TRANSPORT

Legitimatii de calatorie

Se emit cupoane directe si cupoane de sectiune.

Cupoanele directe se intocmesc cu plecare dintr-o statie din tara emitenta sau cu plecare dintr-un punct de frontiera desemnat in Fascicula IV corespunzatoare si pentru a carei destinatii calatorul poseda deja una sau mai multe legitimatii de calatorie.

Cupoanele directe pentru parcursuri simple si dus-intors pot fi de asemeni intocmite in cadrul aceluiasi trafic, cu plecare dintr-o gara straina si cu destinatie intr-o gara situata pe liniile transportatorului emitent daca dispozitiile monetare ale acestui transportator nu se opun.

11.3 Cupoanele directe pot fi intocmite si cu plecare sau destinatie din statii aflate in afara tarii emitente.

Se emit cupoane de sectiune cu plecare sau cu destinatie din statii situate intr-o singura tara (cu exceptia relatiilor conform cifrei 11.1) ; exceptie fac relatiile dintre statiile situate in tara intreprinderii emitente.

Legitimatiile de calatorie dus-intors pot fi intocmite:

pe aceeasi ruta la ducere si la intoarcere;

pe o ruta de intoarcere diferita de ruta la ducere;

cu statie de plecare la calatoria de intoarcere diferita de statia de destinatie la calatoria de ducere;

cu statie de destinatie pentru calatoria de intoarcere diferita de statia de plecare a calatoriei de ducere.

Un cupon (direct sau de sectiune) nu poate fi intocmit decat pentru un parcurs neintrerupt.

Pentru fiecare calator individual se emite, in principiu, cate o legitimatie de calatorie.

Daca, in cadrul fasciculelor IV sau al anexelor speciale privind ofertele determinate, se poate emite o singura legitimatie de calatorie pentru mai multe persoane care calatoresc impreuna, precizandu-se si numarul de calatori.

12 Cumpararea legitimatiilor de calatorie

Legitimatiile de calatorie sunt emise de catre birourile emitente desemnate de catre transportatori. Pentru anumite oferte si/sau anumite relatii, Fasciculele IV pot prevedea un termen minimum de comanda.

13 Emiterea legitimatiilor de calatorie

Legitimatiile de calatorie sunt emise cu o anticipatie de maximum 2 luni, inainte de prima zi de valabilitate. Acest termen poate fi prelungit pana la 6 luni, pentru a permite rezervarea de locuri.

In cazuri exceptionale, de exemplu, la schimbarea mersului sau in cazul unor oferte specifice, perioada de vanzare anticipata poate fi redusa.

N.B.: CFR emite legitimatii de calatorie cu o anticipatie de 3 luni.

14 Durata de valabilitate a legitimatiilor de calatorie

Legitimatiile de calatorie sunt valabile 2 luni.

Totusi, sunt valabile 6 luni:

- legitimatiile de calatorie emise din afara Europei ;

- legitimatiile de calatorie emise de statiile cailor ferate turce de pe continentul european.

Transportatorii pot, totusi, conveni o durata de valabilitate mai mica sau mai mare, in cadrul unor acorduri bi sau multilaterale.

Durata de valabilitate incepe sa curga din data fixata de calator, care trebuie inscrisa pe bilet de catre unitatea emitenta.

Prima zi de valabilitate a legitimatiei de calatorie conteaza ca zi intreaga. Calatorul poate sa inceapa calatoria intr-o zi oarecare cuprinsa in durata de valabilitate a legitimatiei sale de calatorie; calatorul trebuie sa termine calatoria cel mai tarziu cu un tren care trebuie sa ajunga, potrivit mersului de tren, in statia de destinatie in ultima zi de valabilitate, cel mai tarziu la ora 24. In cazul unor traficuri specifice, fasciculele IV sau Anexele speciale privind ofertele determinate pot prevedea dispozitii diferite.

14.3 Durata de valabilitate poate fi prelungita, gratuit, daca legitimatia de calatorie nu a putut fi utilizata in termenul stabilit, din cauze bine fondate (boala, accident grav, ) Pentru prelungire, sunt aplicate conditiile transportatorului caruia i s-a adresat cererea.

15 Utilizarea legitimatiilor de calatorie

Pentru utilizarea anumitor trenuri sau a anumitor vagoane ( ca vagoane de dormit, vagoane cuseta etc.) se incaseaza suprataxe / suplimente speciale.

Pe parcursurile unde nu circula vagoane de clasa superioara, legitimatiile de calatorie nu sunt valabile decat la clasa inferioara, iar preturile de transport sunt calculate in consecinta.

In cazul rutelor care pot fi folosite la alegere, calatoria trebuie sa se efectueze pe una din rutele indicate pe legitimatia de calatorie. Nu este admisa trecerea de la o ruta la alta.

In cazul emiterii manuale, cupoanele directe si cupoanele de sectiune nu sunt valabile decat introduse intr-o coperta. Legitimatiile de calatorie emise electronic sunt, in principiu, eliberate fara coperta.

In cazul emiterii unei legitimatii de calatorie dus-intors, calatoria "dus" nu mai este valabila, odata ce calatorul a inceput calatoria de  intors .

Legitimatiile de calatorie emise de catre SNCF, in Franta, respectiv de catre Trenitalia, in Italia sunt valabile maximum 24 de ore dupa compostare, pe parcurs propriu.

Cheltuielile de transport de la o statie la alta din cuprinsul aceluiasi oras (de exemplu: Paris, Londra, Viena ) nu sunt, in principiu, cuprinse in preturile de transport indicate.

Calatorul este obligat sa predea legitimatia de calatorie la terminarea calatoriei, daca organul de control solicita aceasta. El isi poate, totusi, pastra legitimatia de calatorie, odata ce o compostare definitiva ii va fi anulat valabilitatea.

Daca este cazul, transportatorul poate retrage legitimatia de calatorie, pe care trebuie sa il inlocuiasca cu o legitimatie de calatorie inlocuitoare.

16 Schimbarea itinerariului

In cazul cupoanelor directe si al cupoanelor de sectiune se emite de catre biroul caruia i s-a adresat cererea, un legitimatie de diferenta, pentru schimbarea rutei, atunci cand acest birou are documentele necesare. In caz contrar, acest birou trebuie sa aplice dispozitiile nationale ale tarilor respective.

Fasciculele IV si Anexele speciale privind ofertele determinate pot sa prevada exceptii.

Pentru parcursul modificat, daca este cazul, se incaseaza diferenta intre pretul de transport pe noua ruta, fata de pretul de transport pe ruta initiala.

La stabilirea acestor preturi se va tine cont, eventual, de reducerea ce se poate aplica acestora, cu exceptia reducerii ce se aplica pe liniile anumitor transportatori, pentru calatorii dus-intors.

Aceasta diferenta de pret este calculata pentru parcursul de la punctul tarifar unde cele doua itinerarii se separa (sau de la statia situata mai inainte de aceasta) si pana la punctul tarifar unde aceste parcursuri se reunesc (sau pana la statia dupa aceasta).

In ceea ce priveste copiii, se va tine seama de reducerea aplicata initial de biroul emitent in functie de varsta calatorului, (cifra 31).

17 Schimbarea transportatorului

In cazul unei linii deservite de mai multi transportatori, este posibila schimbul intre respectivii transportatori, daca acest lucru s-a convenit intre ei.

In caz contrar, calatorul trebuie sa cumpere o noua legitimatie de calatorie, conform conditiilor aplicabile de catre transportatorul ales de calator.

Transportatorul poate autoriza emiterea unei legitimatii complementare pentru schimbarea transportatorului, suplimentar fata de legitimatia de calatorie initiala.

18 Trecerea la o clasa superioara sau folosirea unui tren de categorie superioara.

Pentru trecerea la o clasa superioara sau utilizarea unui tren de categorie superioara, atat pentru cupoanele directe, cat si pentru cupoanele de sectiune, se elibereaza o legitimatie complementara, daca biroul emitent caruia i s-a adresat cererea detine documentele necesare. In caz contrar, se aplica dispozitiile nationale in vigoare in tarile respective.

Fasciculele IV sau Anexele speciale privind ofertele determinate pot prevedea exceptii.

Biletul de diferenta nu se poate elibera decat pentru un parcurs simplu , fie pentru parcursul total indicat pe legitimatiile de calatorie, fie pentru un parcurs partial .

Se percepe diferenta intre preturile pentru parcursurile simple corespunzatoare clasei sau categoriei trenului care trebuie sa fie utilizat si cele ale legitimatiei de calatorie initiale. Pentru determinarea acestor preturi, se tine cont, eventual, de reducerea ce se poate aplica preturilor de transport, cu exceptia reducerii aplicate de anumiti transportatori, pe anumite linii pentru calatoria dus-intors.

In ceea ce priveste copiii, se va tine seama de reducerea aplicata initial, in functie de limitele de varsta pentru copii (cifra 31).

19 - 20 (Rezervat)

21 Opriri in statii intermediare

In limita duratei de valabilitate a legitimatiei de calatorie, calatorul are, in principiu, dreptul sa intrerupa calatoria in parcurs, de cate ori doreste si fara nici o formalitate. Fasciculele IV sau Anexele speciale privind ofertele determinate pot prevedea exceptii in acest sens.

Legitimatiile de calatorie emise de catre SNCF, in Franta, respectiv de catre Trenitalia, in Italia, sunt valabile pe propriile relatii, maximum 24 de ore dupa compostarea lor. Intreruperea calatoriei nu prelungeste durata de valabilitate .

Calatorul care a intrerupt calatoria nu poate sa o reia decat in statia unde a intrerupt-o, sau intr-o alta statie situata pe parcursul ramas neefectuat.

22 - 25 (Rezervat)

26 Intarzieri, pierderea legaturii, suprimari de trenuri

In locul unde s-a constatat intarzierea, pierderea legaturii sau suprimarea unui tren, transportatorul poate autoriza, in mod exceptional, folosirea trenurilor cu supliment, suprataxa sau rezervare obligatorie.

27 - 30 (Rezervat)

31 Reduceri de preturi pentru copii

Se acorda gratuitatea pana la 4 ani impliniti.

Urmatorii transportatori accepta gratuit copiii pana la 6 ani impliniti.

Attika Enterprise (EA)

MAV

BDZ

OBB

CD

SJ

CFF/SBB

SNCB/NMBS

CFL

SZ

DB

VR

DSB

ZSSK

Daca se cere loc separat, copiii beneficiaza de tarif pentru copil ( conform punctului 36.4).

Se plateste jumatate din pretul pentru adulti, pentru copiii pana la 12 ani impliniti

Urmatorii transportatori aplica jumatate de pret pentru limitele de varsta de mai jos:

Transportator

Limita de varsta

Observatii

ATOC (GBPR)

Sub 16 ani

Aplicabil in Marea Britanie si in Irlanda (Rep.Irlanda si Irlanda de Nord), pe parcursurile de cale ferata, precum si pe parcursurile maritime. Pe parcursurile maritime dintre Marea Britanie si continent ,se aplica limitele de varsta intre 4 si 14 ani.

CD

Sub 15 ani

CFF/SBB   

Sub 16 ani

Inclusiv transportatorii privati reprezentati de catre CFF.

CIE   

Sub16 ani

Aplicabil in Marea Britanie si in Irlanda (Rep. Irlanda si Irlanda de Nord) pe parcursurile de cale ferata si pe parcursurile maritime. Totusi, pe parcursurile maritime se aplica limitele de varsta de al 4 la 14 ani.

DB   

Sub 15 ani

DSB

Sub16 ani

MAV

sub14 ani

NIR

sub16 ani

Aplicabil in Marea Britanie si in Irlanda (Rep. Irlanda si Irlanda de Nord) pe parcursurile de cale ferata, precum si pe parcursurile maritime : se aplica limitele de varsta de 4 si 14 ani. Totusi, pe parcursurile maritime se aplica limitele de varsta de la 4 la 14 ani.

NSB   

sub16 ani

Inclusiv intreprinderile de transport mentionate in Fascicula II/III TCV - Norvegia.

OBB

sub15 ani

SJ

Sub 16 ani

Maxim 2 copii de cel putin 16 ani calatoresc gratuit la clasa a ll a, daca sunt insotiti de un adult titular a unei legitimatii TCV ( exclus Inter Rail, Scan Rail, etc.). Fiecare copil suplimentar insotit de un adult plateste pretul aplicabil tinerilor ( reducere cca 30 %).

Copii intre 6 si 15 ani (15,99) neinsotiti la clasa a ll a platesc pretul aplicat tinerilor, ceilalti calatori si copii neinsotiti la clasa l platesc mereu tariful aplicat adultilor.

VR

sub17 ani

ZSSK

Sub 15 ani

N.B.: Pentru parcursul CFR, unitatile emitente CFR aplica pentru copii limitele de varsta din traficul intern (gratuitate 5 ani impliniti si 50 % reducere , pana la 10 ani impliniti)

Parcursuri maritime : Vapoare si Catamaran

Marea Britanie catre si dinspre continent    - sub 14 ani

Marea Britanie catre si dinspre Irlanda de Nord    - sub 16 ani

catre si dinspre Republica Irlanda - sub 16 ani

Pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la transportul copiilor, se ia in consideratie varsta din ziua inceperii calatoriei. Pentru transportul gratuit al copiilor, garantia este data de legitimatia de calatorie a persoanei care-l insoteste.

Fasciculele IV si Anexele speciale privind ofertele determinate pot prevedea dispozitii diferite.

32 Reduceri specifice

Fasciculele IV si Anexele speciale care se refera la anumite oferte precizeaza reducerile particulare acordate anumitor categorii de calatori precum si nivelul tarifului redus si conditiile de aplicare ale acestor reduceri .

33 -35 (Rezervat)

36 Calculul preturilor de transport

Preturile legitimatiilor de calatorie sunt calculate dupa tarifele care sunt in vigoare in ziua emiterii.

Fasciculele IV prezinta locul si formatul in care se publica tarifele "adult'. Transportatorii calculeaza preturile de transport conform cifrelor 36.2 si 36.3 de mai jos, in functie de relatie, de distanta si de clasa.

36.2 Cupoane directe :

Calatoria simpla: Pretul indicat in tabelele Fasciculelor II/III

(fisa UIC 108-1)

Calatorie dus-intors pe aceeasi ruta

- pretul este egal cu dublul pretului pentru parcurs simplu sau pretul special pentru parcurs dus-intors

Calatorie dus-intors pe rute diferite:

utilizarea unui transportator diferit pentru a calatori la dus si la intors:

pretul calatoriei simple indicat pentru fiecare transportator;

utilizarea aceluiasi transportator pentru calatoria de dus si cea de intors

pret de dus simplu pentru calatoria de dus, precum si pentru calatoria de intors, daca nu exista preturi speciale dus-intors;

jumatate din pretul de dus si jumatate din pretul de intors daca exista un pret special dus-intors.

Calatoria dus-intors avand alta statie de plecare la inapoiere decat statia de destinatie la ducere, sau avand alta statie de destinatie la inapoiere decat statia de plecare la ducere:

pentru transportatorul/transportatorii de care depind aceste gari: pretul calatoriei simple pentru toate parcursurile efectuate; totusi, atunci cand cele 2 locuri diferite (plecare/sosire) sunt puncte de frontiera sau daca deservesc aceeasi localitate, pretul este calculat conform cifrei 36.2.3;

pentru toti ceilalti transportatori: calculul pretului conform cifrelor 36.2.2 si 36.2.3.

36.3 Cupoane de sectiune:

In cazul in care anumiti transportatori aplica dispozitii speciale pentru calculul pretului cupoanelor de sectiune, acestea figureaza in fasciculele IV ale transportatorului respectiv; in caz contrar, trebuie aplicate dispozitiile prevazute la cifra 36.2

36.4 Conform cifrei 31, copiii platesc jumatate din pretul de transport prevazut pentru adulti. Totusi, pentru anumite parcursuri maritime, auto sau oferte tarifare, se pot aplica preturi speciale.

36.5 La pretul de transport propriu-zis se adauga suprataxele care figureaza in fasciculele IV (taxe locale, taxe portuare,etc). Daca nu sunt prevazute dispozitii contrare in fasciculele IV, reducerile (inclusiv reducerile pentru copii), consimtite asupra preturilor de transport nu se aplica si acestor taxe (accesorii).

36.6 Transportul cainilor face obiectul emiterii unei legitimatii de calatorie. Se incaseaza jumatate din pretul integral clasa a II-a, pentru un adult, pe un parcurs simplu sau un parcurs dus-intors. Nu se percepe nici un supliment special.

37 Utilizarea exclusiva a compartimentelor

Utilizarea exclusiva a compartimentelor este admisa.

Totusi, transportatorii au dreptul sa limiteze sau sa refuze aceasta utilizare sau o poate supune unor conditii particulare.

Beneficiaza de reduceri numai calatorii efectiv prezenti , pentru celelalte locuri (locuri libere), se percepe tariful integral.

38 - 40 (Rezervat

41 Caini si alte animale mici domestice

Cainii sunt admisi in vagoanele clasa, daca sunt tinuti pe genunchi sau in apropiere in lesa, pe podeaua vagonului, asa incat sa nu fie un pericol pentru cei din jur. Pentru taxele de transport, a se vedea cifra 36.6.

In plus, sunt admise animale mici domestice, inchise in custi, cutii, paniere sau alte ambalaje corespunzatoare, care trebuie concepute de asa maniera incat sa excluda orice posibilitate de ranire a calatorilor sau de murdarire a vagonului sau bagajelor de mana. Aceste ambalaje trebuie sa fie purtate pe genunchi sau asezate ca bagajele de mana. Aceste animale sunt transportate gratuit.

In plus, cainii si alte animale mici domestice nu sunt admise decat daca nu incomodeaza calatorii prin miros sau zgomot si daca nici un calator nu se opune.

Totusi, animalele nu sunt admise in trafic cu destinatia Norvegia, cat si in trafic provenind sau cu destinatia Finlanda, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Iugoslavia, Spania (cu exceptia cainilor din vagoanele de dormit) si in consecinta, Marocul si Portugalia.

42 Bagaje de mana

In general, nici un calator nu poate transporta mai mult de trei bagaje de mana usoare. Obiectele incomode (schiuri, instrumente muzicale, carucioare de copii, etc) nu sunt admise decat atunci cand exista locuri special amenajate pentru a le depozita la bordul trenului. Daca este cazul, aceste obiecte se pliaza sau se ambaleaza.

Velele nu sunt admise ca bagaje de mana.

43 Biciclete

Transportul bicicletelor este reglementat prin Anexa speciala  Transportul de biciclete incarcate de catre calatori . Acest transport este considerat ca transport de bagaje de mana.

44 Atribuirea si rezervarea locurilor

Calatorul poate marca un loc disponibil ca fiind ocupat de el.

Calatorul care isi paraseste locul, fara sa il marcheze intr-un fel vizibil, isi pierde dreptul de a-l ocupa.

In rest, atribuirea locurilor este reglementata conform dispozitiilor aplicate de catre diferiti transportatori.

Documentele de mers de tren stabilesc posibilitatile si conditiile de rezervare.

In plus, se aplica dispozitiile Anexei speciale  Rezervari de locuri .

45 Restituiri

45.1 Pretul unei legitimatii de calatorie este restituit, in totalitate sau partial, atunci cand legitimatia de calatorie nu a fost utilizata sau nu a fost utilizata decat partial.

Totusi, Fasciculele IV si Anexele speciale privind ofertele determinate pot sa excluda restituirea pretului legitimatiei de calatorie sau al suplimentului de pat pentru vagon-de-dormit sau cuseta, sau sa o subordoneze anumitor conditii particulare.

In cazul unui pret global, restituirea partiala a pretului legitimatiei de calatorie este exclusa.

Cererile de restituire a unei legitimatii de calatorie sunt tratate de catre transportatorul care a emis legitimatia de calatorie.

Orice transportator are, la dispozitia clientelei sale, adresele celorlalti transportatori unde trebuie trimise cererile sau transmite cererile transportatorului competent 1)

(1) Adresele serviciilor transportorilor competenti in domeniu figureaza in Acordul privind Transportul International de Calatori pe Calea Ferata (AIV).

Orice cerere de restituire trebuie sa fie insotita de originalele legitimatiilor de calatorie respective (inclusiv coperta, daca este cazul ).

O cerere de restituire poate fi refuzata daca legitimatia de calatorie a fost deteriorata sau daca indicatiile sunt ilizibile sau au fost modificate.

Neutilizarea, sau utilizarea partiala a legitimatiei de calatorie necesita o adnotare in acest sens pe legitimatia de calatorie. Atunci cand legitimatiile calatorie nu are mentiunea de neutilizare totala sau partiala, trebuie sa se anexeze la cererea de restituire actele justificative utile (certificat medical, noile legitimatii de calatorie bilete cumparate in locul celor neutilizate, etc).

Cererea de restituire trebuie adresata cel mai tarziu in 6 luni de la expirarea duratei de valabilitate a legitimatiei de calatorie.

Se poate scadea din totalul sumei de restituit o suma fixa sau variabila. Valoarea sumei care se scade este fixata de catre transportatorul care face restituirea.

46 Schimbul si inlocuirea legitimatiilor de calatorie

Fasciculele IV si Anexele speciale privind ofertele determinate pot prevedea conditii particulare de schimb si inlocuire a legitimatiilor de calatorie, cu pret global, in special.

47- 60 (Rezervat)

CAPITOLUL B - Grupuri cu trenuri sau vapoare in circulatie sau cu anumite transporturi cu autobuzul

61 Generalitati

Transportul ramane supus conditiilor indicate in capitolul A, in tot ceea ce nu este contrar urmatoarelor dispozitii.

Transportul unui grup nu poate fi revendicat decat atunci cand transportatorul are posibilitatea sa indrume grupul cu trenul, cu vaporul sau cu autobuzul.

Grupurile pot obtine o reducere, daca se plateste cel putin pretul redus de transport pentru 6 adulti. Doi copii sunt socotiti un adult.

In cadrul fiecarui grup, se desemneaza un responsabil de grup, care este responsabil de executarea prescriptiilor care ii sunt fixate de catre transportatorii respectivi si de comportamentul membrilor grupului.

Membrii unui grup trebuie sa aiba efectuata rezervarea si sa calatoreasca impreuna, pe intregul parcurs, in acelasi tren, vapor sau autobuz.

Transportatorii isi rezerva dreptul de a suspenda, in anumite perioade si pentru anumite trenuri sau vapoare, aplicarea dispozitiilor ce fac obiectul prezentului capitol.

62 Reduceri

Reducerile pentru grupuri sunt indicate in apendicele III. Fasciculele IV pot prevedea alte reduceri.

63 Rezervarea

Organizatorii trebuie sa faca cunoscuta calatoria lor transportatorului, la statia de plecare, cu cel putin 30 de zile inainte. Cererile prezentate intr-un termen mai scurt se iau in consideratie, daca transportatorii au posibilitatea sa ia masurile necesare pentru asigurarea transportului.

Cererea grupului trebuie sa aiba urmatoarele indicatii:

desemnarea grupului;

descrierea completa a itinerariului, cu datele si orele trenurilor (sau vapoarele) ce se vor utiliza;

numarul exact al participantilor;

categoria de locuri;

eventual, utilizarea restaurantului;

daca se poate, numele conducatorului de grup;

adresa si semnatura organizatorului.

Dispozitiile referitoare la comanda si atribuirea locurilor sunt prezentate in Anexa speciala TCV "Rezervari de locuri".

64 Comandarea legitimatiilor de calatorie

Comandarea legitimatiilor de calatorie trebuie sa se faca cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de plata (3 zile inainte de plecare) si trebuie sa aiba urmatoarele indicatii:

- desemnarea grupului;

- descrierea completa a itinerariului si a datei plecarii;

- numarul total de participanti, precizand:

numarul calatorilor adulti;

numarul si varsta participantilor care nu au atins limita de varsta de 17 ani;

numele sefului de grup;

adresa si semnatura organizatorului.

Organizatorul este responsabil de exactitatea indicatiilor care figureaza pe cerere .

Legitimatiile de calatorie

Pentru grup, se elibereaza un bilet de grup care acopera fie parcursul total, fie parcursul fiecarui transportator (calatorie simpla, dus-intors sau in circuit). Fasciculele IV sau Anexele speciale privind ofertele determinate pot indica proceduri diferite.

Plata biletului de grup trebuie efectuata cel mai tarziu cu 3 zile inainte de plecare, cu exceptia altor dispozitii particulare ale retelelor emitente.

66 Calcularea preturilor de transport

Baza de calcul a pretului de transport este distanta aplicabila pentru calatorii individuali, chiar si in cazul unui itinerar facultativ. Pe anumite relatii, se aplica preturi globale.

Preturile pentru adulti sunt:

fie calculate conform cifrei 36, tinand cont de coeficientii de reducere prezentati in Apendicele III; sau;

fie calculate cu ajutorul coeficientilor de reducere diferiti prezentati, daca este cazul, in Fasciculele IV sau in extrase din aceste fascicule.

67 Reduceri de pret pentru copii

Copiii platesc jumatate din pretul redus prevazut pentru adulti. Totusi, in cazul ofertelor cu pret global , precum si pentru anumite parcursuri maritime, se pot aplica preturi specifice.

Pentru aplicarea prezentului tarif, se aplica limitele de varsta prezentate la cifra 31.2.

Daca preturile pentru adulti cuprind si anumite suprataxe (in special, taxe locale, taxe portuare), Fasciculele IV pot indica preturi  copil , diferite de jumatatea pretului pentru adulti.

68 Utilizarea exclusiva a unui compartiment

Atunci cand utilizarea exclusiva a unuia sau mai multor compartimente este solicitata de un grup, biletul de grup trebuie intocmit pentru ansamblul locurilor oferite in acel sau acele compartimente.

69 (Rezervat)

70 Schimbul si restituirea biletului de grup

Mai mult de 20 zile inaintea plecarii

Intre 20 si 3 zile inaintea plecarii

Incepand cu 2 zile inaintea plecarii

Schimb

Da

Da

Nu

Restituire

Da

Da

Nu

Restituire partiala

Da

Da

Nu

Tabloul reprezinta minimul de aplicare in materie de "apres vente" (dupa vanzare);

Transportaorii pot aplica masuri mai restrictive.

71-74 (Rezervat)

CAPITOLUL C - Trenuri si vagoane speciale

Cererile de pret si de conditii, precum si cererea si comanda trenurilor si vagoanelor speciale, trebuie adresate direct serviciilor corespunzatoare ale fiecarui transportator indicat, in anexa IV

76 - 115 (Rezervat)

Anexa I

(Lista adreselor)

Lista transportatorilor participanti

Transportator

Coordonatele serviciilor comerciale

Sigla

Nume

Adresa postala

a) Telefon (postal)

b) Telefon (feroviar)

c) E-Mail

d) Fax (postal)

e) Fax (feroviar)

ATOC

Association of Train Operating Companies

Association
of Train Operating Companies

ACP Marketing

Sutton House

158 Victoria Street

GB - London SW 1 E 5 LB

a) +44-207-834-4713

c) jdagay@aol.com

d) +44-207-821-6667

ATTICA

(traffic adriatic)

(traffic in marea Baltica)

Attica Group

Attica Group

157, C.Karamanli Av.

GR - 16673 VOULA

a) +30 210 819 9040

Anschuss 1282

c)mkalimeri@superfast.com

d) + 30 210 819 9049

BDZ

Chemins de fer de
l'Etat Bulgare

BDZ

Bulgarische Staatsbahn

Direktion Personenverkehr

3, Ivan Wazov

BG-1080 SOFIA

a)

b) 932 4334 ou 2324330

c) bdz_gdpm@bg400.bg

d) +359-2-981 8940

B & I Line

Compagnie maritime

B & I Line

B & I Line plc.

Northwall, 12

IRL - DUBLIN 1

a) +353-1-724711

d) +353-1-788266-113

BLS

Chemins de fer des Alpes bernoises

BLS Ltschbergbahn

Marketing

Genfergasse 11

CH - 3001 BERNE

a) +41-31-327-2727

d) +41-31-327-2910

CD

Chemins de fer tchques SA

Tschechische Bahnen AG

Generaldirektion

Dept. Personenverkehr

Nbřez Ludvka Svobody, 1222/12

CZ - 110 15 PRAHA 1

a)       

b)      

c) ..@gr.pha.cd.cz

d) +420-9722-33 306

CEL

Office des chemins de fer de l'Etat libanais et du transport en commun de Beyrouth et de sa banlieue

Office des chemins de fer de l'Etat libanais et du transport en commun de Beyrouth et de sa banlieue

Service de la comptabilit

Contrle des recettes

RL - BEYROUTH

CFARYM

Chemins de fer macdoniens

Chemins de fer macdoniens

Directions

Dpartement de Commerce et Tarif

Ul. Zeleznicka 50 B

91000 SKOPJE, Mazedonien

a) +389-91-220 761

b)    118177 local 5223,4477

c) tarifi@mz.com.mk

d) +389-91-411021

CFF/SBB

Chemins de fer fdraux Suisses

Chemins de fer fdraux Suisses

Division voyageurs

Grandes Lignes

Wylerstr. 125

CH 3000 Bern 65

a) +41-512-202488

b) 201111

c) hansjrg.christen@sbb.ch

d) +41-512-202891

CFL

Socit Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois

Socit Nationale des chemins de fer Luxembourgeois

Service des Activits Voyageurs

Activit Internationale

Place de la Gare, 9

L - 1616 LUXEMBOURG

a) +352-4990-4810

b) 1111

c) jean.ewen@cfl.lu

d) +352-4990-4819

e) 4819

CFR

Chemins de fer roumains

Les Chemins de fer Roumains

"CFR CALATORI" SA

Service Relations Internationales et Rglementations en Trafic International

Bd. Dinicu Golescu 38, Sector 1

7000 BUCURESTI / Rumnien

a) +40-1-2202619

b) 122709

c) lili.coanda@calatori.cfr.ro

d) +40-1-22022619

CFS

Chemin de fer syriens

Chemins de fer Syriens

Direction Generale

B.P. 182

ALEPPO / Syrien

a) +963-21-213 9000
ou 9001

d) +963-21-222 5697
ou 8480

CIE

Compagnie des transport de la Rpublique d'Irlande

Coras Iompair Eireann

Irish Transport Company

International Rail Traffic Section

Conolly Station

IRL - DUBLIN 1

a)       

c) brendan.jonson @irishrail.ie @irishrail.ie

CP

Chemins de fer portugais

Caminhos de Ferro Portugueses

UVIR - Unidade de Viagens Interurbanas e Regionais

Gerncia de Mercado Internacional

Av. Infante D. Henrique, 73

P - 1900-263 LISBOA

a) +351-21 1021 258
ou 2338

c) Jmsimoes@mail.cp.pt

d) +351-21 1021 246

DB

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn

Internationales Preismanagement

Stephensonstrasse, 1

D - 60326 FRANKFURT AM MAIN

a) +49-69-265-14251

b) 955-11111

c) alexander.masalowicz
@bahn.de

d)    +49-69-265-7615

e) 955-7615

DSB

Chemins de fer de l'Etat danois

DSB Salg

Markedsanalyse- og samarbeijde International

Slvgade 40

DK - 1349 KBENHAVN K

a) +45-33-54 25 45

c) shl@dsb.dk

d) +45-33-54 45 69

EF

P & O European Ferries

P & O European Ferries Limited

Channel House

Channel View Road

GB - DOVER - KENT CT17 9TJ

a) +44-304-223000

d) +44-304-223223

FS Trenitalia

Chemins de fer italiens

Trenitalia S.p.A.

Divisione Passeggeri Internazionale

Affari Internazionali

Piazza della Croce Rossa, 1

I - 00161 ROMA

a) +39-06-4410-4131

c) u.arciprete@trenitalia.it

d) +39-06-4410 5441
ou 4003

HML

Compagnie maritime

Hellenic Mediterranean

Lines

Hellenic Mediteranean Lines Co. Ltd.

4, Loudovikou Sq.

P.O.Box

GR - 18510 PIRAEUS

a) +30-210-4225341

c) +hml@otenet.gr

d) +30-210-4223018 ou
+30-210-4225317

HZ

Chemins de fer croates

HZ - Hrvatske zeljeznice, d.o.o.

Putnicki prijevoz

Profitna jedinica Medjunarodni vlakovi

Mihanoviceva 12

HR - 10000    ZAGREB

a) +385-1-378-3022

b) 3022

c) mladen.krizanic@hznet.hr

d) +385-1-4577-604

IF

Ligne continentale irlandaise

Irish Ferries

(Irish Continental Line)

Merron Row, 2/4

IRL - DUBLIN 2

a) +353-1-610714

IR

Chemins de fer de l'Etat d'Isral

General Manager Isral Railways

Central Station, P.O.Box 18085

IL - TEL AVIV 61180

a) +972-3-693-7401

d) +972-3-693-7480

IRR

Chemins de fer de la Rpublique iraquienne

Iraqi Republic Railways Establishment

Damascus Interlock

IR - BAGHDAD

a) +9641-884-0450

JZ

Communaut des chemins de fer yougoslaves

Zajednica Jugoslovenskih Zeleznica Komercijalna Sluzba

Nemanjina, 6

YU - 11000 BEOGRAD

a) +381-11-361 6761

c) vasatak@tehnicom.net

d) +381-11-361 0875

MAV

Chemins de fer de l'Etat Hongrois

MAV - Magyar llamvasutak

Rszunytrsasg

Szemelyszdilitsi zletg

Andrssy t 73-75

H - 1062 BUDAPEST

a) +36-1-432-3812

c) bella.anna@
szesza.mavrt.hu

d) +36-1-432 5306

NIR

Chemins de fer d'Irlande du Nord

Northern Ireland

Railways Co. Ltd Central Station

East Bridge Street

BELFAST - BT 1 - 3 PM

d) +44-1-232-899401

NS

Chemins de fer nderlandais S. A.

NS Internationaal BV

IV 13 K 81 A

Postbus 2025

NL - 3500 HA UTRECHT

a) +31-30-235-3104

c) alexander.artz@ns.nl

d) +31-30-235-5799

NSB

Chemins de fer de l'Etat Norvgien

NSB

Persontraffikkdivisjonen

Prinsensgt. 7-9

N - 0048 OSLO

a) +47-23-153855

c) ingridN@nsb.no

d) +47-231-153033

BB

Chemins de fer fdraux autrichiens

sterreichische Bundesbahnen

Personenverkehr - Fernverkehr

Praterstern 3

A - 1020 WIEN

a) +43-1-93000-35916

b) WIEN (98) 35916

c) robert.buchner@pv.
oebb.at

d) +43-1-93000-25141

ONCFM

Office national des chemins de fer du Maroc

Office national des chemins de fer du Maroc

Direction Commerciale - Division Commerciale Voyageurs - Subdivision Affaires gnrales

Zankat Abderrahman El Ghafiki

AGDAL

MA - RABAT

a)       

c) adouiri@oncf.org.ma

OSE

Organisme des chemins de fer hellniques SA

Organisme des chemins de fer hellniques SA

Direction Voyageurs

Dpartement pour la Coopration Internationale

Rue Karolou, 1-3

GR - 10437 ATHEN

a) +30-210-529 7633 ou
+30-210-524 0996

c) m.milioni@osenet.gr

d)

PKP

Chemins de fer de l'Etat Polonais

PKP

PRZEWOZY REGIONALNE, sp. Z o. o.

ul. Grjecka 17

PL - 02-021 WARSZAWA

a) +48-22-5244834

c) pwc@pkp.com.pl

e) +48-22-5244039
ou +48-22-5241396

RAI

Chemin de fer de la Rpublique islamique de l'Iran

Direction de l'Exploitation

Place du chemin de fer

Immeuble Chahide Kalantari

RAI

13185 - TEHERAN -IRAN

RENFE

Rseaux national des chemins de fer espagnols

a) RENFE

Red Nacional de los Ferrocarriles
Espaoles

UNE de Grandes Lneas

Jefatura Internacional

C/Alcali 44 - Bajo

ES - 28014 Madrid

a) +34-91-523 7705

b) +43-91-523 7364

Sea France

Sea France

SeaFrance

Direction Passagers et Tourisme

3, Rue Ambroise par

F - 75475 PARIS CEDEX 10

a) +33-1-49955890

d) +33-1-48747929

SJ

Chemins de fer de Sude

SJ AB

Division Verkauf

Klarabergsviadukten 49

S - 105 50 STOCKHOLM

a) +46-8-762 4421

c) jan.svensson@sj.se

d) +46-8-762 2370

SL

Silja Line AB

Silja Line AB

PL / PB / B.P. 880

FIN - 00101 HELSINKI

a) +358-9-18041

d) +358-9-1804279

SNCB/

NMBS

Socit nationale des chemins de fer belges

SNCB - CA Voyageurs International

Batiment Atrium

Bureau VI 034 - section 13/7

Avenue de la porte de Hal, 40

B - 1060 BRUXELLES

a) +32-2-525-2111

b) 51111 ou 52111

c) andre.reiter@b-rail.be

d) +32-2-528-2569

e) +82569

SNCF

Socit nationale des chemins de fer franais

SNCF - Grandes Lignes International

Tour Mattei

207 rue de Bercy

F - 75012 PARIS

a) +33-1-5325xxxx

b) 51xxxx

c) @sncf.fr

d) +33-1-5325 3846

e) - 513846

ST. L.

Stena Line

Stena Line

Hoek van Holland-Harwich

Postbus 2

NL - 3150 AA - HOEK VAN HOLLAND

a) +31-17-473944

d) +31-17-477046

SSL

Sealink Stena Line

Sealink Stena Line

Charter House - Park Street

GB - ASHFORD - TN 2 4 8 E KENT

a) +44-2336-47022

SZ

Chemins de fer de Slovnie

Slovenske Zeleznice

Poslovna Enota potniski promet

Kolodvorska 11

SL - 1506 LJUBLJANA

a) +386-1-29-14326

b) 14326

c) mednarodni.promet
@slo-zeleznice.si

d) +386-1-29 14818

TCDD

Chemins de fer de la Rpublique Turque

TCDD - Isletmesi Geneni Mdrlg

Ticaret Dairesi Baskanligi

06330 Gar

TR - ANKARA

a) +90-312-3112106

d) +90-312-3109507

VL

Compagnie Viking Line

Viking Line Ab

PB 35

FIN - 22101 MARIEHAMN

a) +358-9-2826 011

d) +358-9-28 15 811

VR

Chemins de fer finlandais

VR Ltd (Finnish Railways)

VR Passenger Traffic

Rutta Isomki

P.O. BOX 488 (Vilhonkatu 13)

FIN - 00101 HELSINKI

a) +358-9-7071

c) laila.suuronen@vr.fi

d) +358-9-7074290

ZFBH

Chemins de fer de la Fderation Bosnia-Herzegowina

ZFBH

GENERALNA Direkcija

Musala 2

BA - 71000 SARAJEVO

a)    

c) ZBH@BIH.NET.BA

d) +387-33-652 396

ZRS

Chemins de fer
de Rpublique Srpska

ZRS - Eisenbahn der Republika Srpska

Einnahmekontrolle

Svetog Save 71

BA - 74000 DOBOJ

c) zrs.kp@doboj.net

d) +387-53-224 743

ZSSK

Socit ferroviaire s.a.

Zelezničk spoločnost', a.s.

Divzia osobnej prepravy

Sekcia predaja a sluzieb zkaznkom

Zelezničn 1

SK - 041 79 KOSICE

a)     

b)     

c) pelegrinova.zlatica@
slovakrail.sk

d)

e) 910 5019

Anexa II

(Anexe speciale privind ofertele determinate)

Anexe speciale privind ofertele determinate

Lista Anexelor speciale privind ofertele determinate

Transportator gerant (initiale oficiale)

Participare

CFR Calatori

Anexa speciala "EURAIL PASS"

EURAIL GIE

Da

Anexa speciala "EURAIL Ticket"

EURAIL GIE

Da

Anexa speciala "Locuri de dormit"

DB NachtZug

Da

Anexa speciala "Rezervarea locurilor"

PKP

Da

Anexa speciala "Trenuri auto insotite"

DB AutoZug

Nu

Anexa speciala "Inchirierea trenurilor si a vagoanelor"

DB

Nu

Anexa speciala "INTER RAIL"

SNCF

Da

Anexa speciala "EURO DOMINO"

CFF/SBB

Da

Anexa speciala "BIJ"

PKP

Da

Anexa speciala "Pret economic Europa"

DB

Da

Anexa speciala "RAILPLUS"

DB

Da

Anexa speciala "Key Account Ticket"

DB

Nu

Anexa speciala "Trafic militar"

DB

Nu

Anexa speciala " Persoane nevazatoare"

DB

Da

Anexa speciala "Calatori in fotoliu rulant"

DB

Nu

Anexa speciala " Transportul bicicletelor incarcate de calator"

DB

Nu

Anexa III

(Reduceri pentru grupuri)

Facilitati acordate pentru transportul calatorilor in grupuri cu trenul sau vapoarele in circulatie sau cu anumite transporturi de autobuz

Entreprises de transport

Groupes par trains ou bateaux

du service rgulier

Nombre de participants adultes

Rductions en %

Voyages
simple

Voyages
AR

ATOC (GBPR)

a) Parcours fer


6 et plus

b) Parcours maritimes

- par bateaux:
des portes franais
Dover
Newhaven
Portsmouth6 et plus

- par Hovercraft/cata-
maran:
de Boulogne, Ostende
ou Calais
Dover/Folkestone

6 et plus

ATTICA

Parcours maritimes :

Patras/Corfou/Igoumenitsa

6 et plus

BDZ

6 et plus

CD

6 et plus

CEL

6 et plus

CFARYM

6 et plus

CFF/SBB

6 et plus

CFL

6 et plus

CFR

6 et plus

CFS

6 et plus

CIE

6 et plus

CP

6 et plus

DB

a) Parcours fer

6 et plus

b) Parcours d'autobus

Freiburg - Mulhouse

6 et plus

c) Parcours maritime

Hamburg - Harwich

6 et plus

Les prix exacts sont indiqus dans le fascicule III France ou dans le fascicule III Grande-Bretagne.

Les prix exacts sont indiqus dans le fascicule III Grande-Bretagne.

Y compris les transporteurs suisses mentionnes dans le fascicule II/III du TCV Suisse

Sur les prix des billets d'aller et retour pour voyageurs isols, lorsque ces prix peuvent tre appliqus selon les chiffres 49 b) d).

Sur le prix total (titre de transport et ventuellement supplment couchettes, cabine )

Entreprises de transport

Groupes par trains ou bateaux

du service rgulier ou par bus

Nombre de participants adultes

Rductions en %

Voyages
simple

Voyages
AR

DSB

6 et plus

FS Trenitalia   

6 et plus

HZ

6 et plus

ICL

6 et plus

IR

6 et plus

IRR

6 et plus

JZ

6 et plus

MAV

6 et plus

NIR

6 et plus

NS

Parcours fer

6 et plus

NSB

a)    Parcours fer:

Flambahn
(Myrdal - Flam)

6 et plus

b) Parcours maritimes: Hirtshals-Kristiansand

6 et plus

Pret Global

Inclusiv transportatorii privati reprezentati de catre MAV

Entreprises de transport

Groupes par trains ou bateaux

du service rgulier ou par bus

Nombre de participants adultes

Rduction en %

Voyages simple

Voyages
AR

BB

6 et plus

ONCFM
a) Parcours fer

6 et plus

b) Parcours maritimes

6 et plus

OSE

6 et plus

PKP

6 et plus

RAI

RENFE
a) Parcours fer

6 et plus

b) Parcours maritimes

6 et plus

SJ
a) Parcours fer et parcours maritimes:
Helsingborg - Helsingborg Gr. Trelleborg - Sassnitz Gr.

6 et plus

6 et plus

b)    Parcours maritimes:

Gteborg - Frederikshavn

6 et plus

Trelleborg - Lbeck/

Travemnde

6 et plus

10

10

Stockholm Hamn - Turku S

Stockholm Hamn - Helsinki S

6 et plus

6 et plus

Umea - Vaasa

6 et plus

SNCB

6 et plus

SNCF

6 et plus

SZ

6 et plus

TCDD

6 et plus

VR

6 et plus

ZBFH

6 et plus

ZSSK

6 et plus

Anexa IV

(Adrese pentru trenuri si vagoane speciale)

Adresele transportatorilor participanti

la calculul preturilor trenurilor si vagoanelor speciale

Transporteur

a) Adresse

b) contact

a) tlphone

b) Fax

c) e-mail

ATOC

BDZ

a) BDZ - Bulgarische Staatsbahn

Direktion Personenverkehr

3, Ivan Wazov

BG-1080 Sofia

b) Antoaneta Galabova

a)     

b)     

c) bdz_gdpm@bg400.bg

BLS

CD

a) Tschechische Bahnen AG

Generaldirektion

Dept. Personenverkehr

Nbřez Ludvka Svobody, 1222/12

CZ 110 15 Praha 1

b) Dipl. Ing. Radko Friml

a) +420 9722 32720

b) +420 9722 32767

c) frimlR@gr.pha.cd.cz

CEL

CFARYM

a) MZ - Chemins de fer macedoniens

Direction

Departement de Commerce et Tarif

Ul. Yeleynicka 50 B

91000 SKOPJE, Macedonie

a) + 389 2 3220 761

b) + 389 2 2462 330

CFF/SBB

a) Schweizerische Bundesbahnen SBB

Charter-Touroperating

Hohlstr. 532

CH-8048 Zrich

b) Marlen Bolliger

a) +41-512-22 84 46

b) +41-512-22 84 60

c) marlen.bolliger@sbb.ch

CFL

a)     CFL - Service Activits Voyageurs

Service Activits Voyageurs

9, place de la gare

L-1616 Luxembourg

b) Marc Agnes

a)    

b)    

c)     marc.agnes@cfl.lu

CFR

a) CFR-Calatori SA

Service Relations Internationales et Rglementation

Bd Dinicu Golescu 38, Sector 1

RO-7000 Bucuresti

b) Ilie Popescu

a) +40-1-220 2619

b) +40-1-220 26 19

c) ilie.popescu@cfr.ro

CIE

OSE

(fost CH)

a) CH- Chemins de fer hellniques

Dirction commerciale

Karolou 1 - 3

GR-104 37 Athnes

b) Maria Milioni

a)      

b)      

c)       m.milioni@osenet.gr

CIE

CP

a) CP - Chemnin de fer portugais

UVIR-Unidade de Viagens Interurbanas e Regionais

Gerencia de Mercado Internacional

Av. Infante D. Henrique, 73

P - 1900 - 263 Lisboa

b) Juao Simoes

a) +351-21-1021 258

c) Jmsimoes@mail.cp.pt

d) + 351 21 1021 246

DB

a) DB Reise&Touristik AG

CDB RailCharter

Goldgasse 2

50668 Kln

b) Peter Bahr

a) +49-221-141 3648

b) +49-221-141 3338

c) peter.bahr@bahn.de

DSB

a)        DSB

Specialrejser

Slvgade 40

DK - 1349 Kbenhavn K

b) Britt Vagner

a) +45-33 54 25 85

b) +45-33 54 25 68

c)    brittvp@dsb.dk

Transporteur

a) Adresse

b) contact

a) tlphone

b) Fax

c) E-Mail

FS Trenitalia

a) FS - Trenitalia S.p.A

Divisione Passeggeri Internazionale

Marketing e Vendite

Via Giotty, 2 1

I - 00185 Roma

b) Garcia Domingo Ernesto

a) +39-06-47111847

b) +39-06-47111454

c) tur.relig.chart.pax@trenitalia.it

HZ

a) HZ - Hrvatske zeljeznice, d.o.o.

Putnicki prijevoz

Profitna jedinica Posebni vlakovi

Mihanoviceva 12

HR - 10000 Zagreb

b) Zrinka Mandic Milkovic

a)      

b)      

c)       zrinka.mandic@hznet.hr

IR

IRR

JZ

a) JZ - Zajednica jugoslovenskih zeleznica

Sektor 3

Nemanjina 6

Mihanoviceva 12

YU - 11000 Beograd

b) Ljiljana Raikovic

a) +381-11-361 67 61

b) +381-11-361 0875

c) ljiljana.rajkovic@yurail.co.yu

MAV

a) MAV Rt.

Abteilung Personentarif

Sonderwagen, Sonderzge

Nyugati tr 1 - 2

H - 1062 Budapest VI

a) +361 - 373 1575

b) +361 - 373 1513

NIR

NS

a) NS Reizigers

Netwerk Internationaal

Business to Business

Postbus 2025

NL - 3500 HA Utrecht

b) Harry van Rooyen

a) +31-30-235 3322

b) +31-30-235 7736

c) hg.vanrooyen@reizigers.ns.nl

NSB

BB

a) sterreichische Bundesbahnen

Personenverkehr - Geschftseinheit

Praterstern 3

A - 1020 Wien

b) Herbert Brunner

a) +43-1-93000 32163

b) +43-1-93000 25040

c) herbert.brunner@pv.oebb.at

ONCFM

PKP

"PKP Przewozy Regionalne" sp. z o. o.

Biuro Eksploatacji i Organizacij Przewozw,

PBO1

Ul. Grjecka 17

PL - 02-021 Warszawa

"PKP Intercity" sp. z o. o.

Biuro Przewozow

Ul. Grjecka 17

PL - 02-021 Warszawa

a) +48-22-473 3550

b)    

c)     urszula.lapucha@pr.pkp.pl

(voitures speciales)

boguslaw.marchewka@pr.pkp.pl

(trains speciaux)

a) +48-22-513 1214

b)    

c)     j.bojar@intercity.pkp.pl

RAI

SJ

Transporteur

a) Adresse

b) contact

a) tlphone

b) Fax

c) E-Mail

SNCB/NMBS

a)     SNCB

Direction Gnrale Voyageurs

Bureau VG 071 section 13/7

Avenue de la Porte de Hal, 40

B-1060 Bruxelles

b) Jacques Bernier

a)    

b)    

c)     jacques.bernier@b-rail.be

SNCF

Toutes demande sauf celles en provenance de l'Italie :

a) Rail Europe Bnlux

113 Avenue Henri Jaspar

B - 1060 Bruxelles

b)     Francine Bultereys

Demandes en provenance de l'Italie :

a) Rail Europe Italia

Sala dei Longobardi no 2

Ang. Via Heopli

I - 20124 Milano

b) R. Zin

a)       

b)      

c)        francinedewachter@yahoo.com

a)       

b)      

c)        r.zin@raileurope.it

SZ

a) SZ - Slovenske zeleznice

Poslovna enota potniski promet

Sluzba za mednarodni potniski promet

Kolodvorska 11

SL - 1506 Ljubljana

a) +386-1-29 14 326

b) +386-1-29 14 818

c) +mednarodni.promet@slo-zeleznice.si

TCDD

VR

ZFBH

ZRS

ZSSK

a)        ZSSK-Zelezničk spoločnost', a.s.
Divzia osobnej prepravy
Sekcia marketingu
Zelezničn 1
SK - 041 79 Kosice

b)       Dipl. Ing. Ferdinand Ginelli

a)    

b)    

c)     ginelli.ferdinand@slovakrail.sk

Anexa V

(Lista punctelor de frontiera)

Befrderer

Transporteurs

Carrier

Grenzpunkte zwischen nachstehenden Befrderern

points frontire entre les transporteurs suivants

frontier points between following carriers

Befrderer

Transporteurs

Carrier

Langbezeichnung

Dsignation longue

long title of station

(max 35 Stellen/charactres/characters)

Kurzform fr Fahrscheinerstellung

Dsignation brve pour mission

short title for ticketing

(max 17 Stellen/charactres/characters)

UIC-Code

ATOC

Fishguard Harb

Fishguard Harb

CIE

ATOC

Harwich(PQ)

Harwich

DSB

ATOC

Newcastle

Newcastle

GBPR

ATOC

Newhaven Tn

Newhaven Tn

GBPR

ATOC

Southampton

Southampton

GBPR

ATOC

Stranraer Harbo

Stranraer Harbo

GBPR

ATOC

Harwich(PQ)

Harwich

NS

ATOC

Dover

Dover

SNCF

ATTICA

Rostock Hbf

Rostock Hbf

DB

ATTICA

Hanko

Hanko

VR

BDZ

Kardam(Gr)

Kardam(Gr)

CFR

BDZ

Russe(Gr)

Russe(Gr)

CFR

BDZ

Kulata(Gr)

Kulata(Gr)

CH

BDZ

Svilengrad(Gr)

Svilengrad(Gr)

CH

BDZ

Dimitrovgrad(fr)

Dimitrovgrad(fr)

JZ

BDZ

Kapikule(Gr)

Kapikule(Gr)

TCDD

CD

Bayerisch Eisenstein

Bayerisch Eisenst

DB

CD

Cheb(Gr)

Cheb(Gr)

DB

CD

Furth i Wald(Gr)

Furth i Wald(Gr)

DB

CD

Potucky(Gr)

Potucky(Gr)

DB

CD

Rumburk(Gr)

Rumburk(Gr)

DB

CD

Schna(Gr)

Schoena(Gr)

DB

CD

Vejprty(Gr)

Vejprty(Gr)

DB

CD

Vojtanov(Gr)

Vojtanov(Gr)

DB

CD

Zittau(Gr)

Zittau(Gr)

DB

CD

Breclav(Gr)

Breclav(Gr)

BB

CD

Gmnd(Gr)

Gmuend(Gr)

BB

CD

Retz(Gr)

Retz(Gr)

BB

CD

Summerau(Gr)

Summerau(Gr)

BB

CD

Bohumin(Gr)

Bohumin(Gr)

PKP

CD

Cesk Tesin(Gr)

Cesky Tesin(Gr)

PKP

CD

Lichkov(Gr)

Lichkov(Gr)

PKP

CD

Mezimesti(Gr)

Mezimesti(Gr)

PKP

CD

Zebrzydowice(Gr)

Zebrzydowice(Gr)

PKP

CD

Cadca(Gr)

Cadca(Gr)

ZSSK

CD

Hodonin(Gr)

Hodonin(Gr)

ZSSK

CD

Horni Lidec(Gr)

Horni Lidec(Gr)

ZSSK

CD

Kuty(Gr)

Kuty(Gr)

ZSSK

CD

Nemsova(Gr)

Nemsova(Gr)

ZSSK

CD

Skalica na Slovensku(Gr)

Skal.na Sl.(Gr)

ZSSK

CD

Vrbovce(Gr)

Vrbovce(Gr)

ZSSK

CEL

Akkari

Akkari

CFS

CFARYM

Gevgelija(fr)

Gevgelija(fr)

CH

CFARYM

Kremenica(fr)

Kremenica(fr)

CH

CFARYM

Deneral Jankovic(fr)

Djen.Jankovic(fr)

JZ

CFARYM

Tabanovci(fr)

Tabanovci(fr)

JZ

CFF/SBB

Basel Bad Bf

Basel Bad Bf

DB

CFF/SBB

Friedrichshafen(MS)

Friedrichshfn(MS)

DB

CFF/SBB

Friedrichshafen.St.

Friedrichshfn.St.

DB

CFF/SBB

Konstanz

Konstanz

DB

CFF/SBB

Schaffhausen

Schaffhausen

DB

CFF/SBB

Waldshut(Gr)

Waldshut(Gr)

DB

CFF/SBB

Camedo transito

Camedo transito

FS

CFF/SBB

Chiasso

Chiasso

FS

CFF/SBB

Chiasso o Iselle

Chiasso o Iselle

FS

CFF/SBB

Iselle transito

Iselle transito

FS

CFF/SBB

Pino transito

Pino transito

FS

CFF/SBB

Tirano

Tirano

FS

CFF/SBB

Buchs(SG)

Buchs(SG)

BB

CFF/SBB

St. Margrethen

St. Margrethen

BB

CFF/SBB

Basel SBB

Basel SBB

SNCF

CFF/SBB

Genve

Geneve

SNCF

CFF/SBB

Genve-Eaux-Vives

Geneve-Eaux-Vives

SNCF

CFF/SBB

Le Chatelard(fr)

Le Chatelard(fr)

SNCF

CFF/SBB

Le Locle(Gr)

Le Locle(Gr)

SNCF

CFF/SBB

Les Verrires(fr)

Les Verrieres(fr)

SNCF

CFF/SBB

Vallorbe(fr)

Vallorbe(fr)

SNCF

CFL

Igel(Gr)

Igel(Gr)

DB

CFL

Gouvy(fr)

Gouvy(fr)

SNCB

CFL

Sterpenich(fr)

Sterpenich(fr)

SNCB

CFL

Bettembourg(fr)

Bettembourg(fr)

SNCF

CFL

Rodange(fr)

Rodange(fr)

SNCF

CFM

Ungheni(Gr)

Ungheni(Gr)

CFR

CFR

Jimbolia(fr)

Jimbolia(fr)

JZ

CFR

Vrsac(fr)

Vrsac(fr)

JZ

CFR

Biharkeresztes(Gr)

Biharkereszt.(Gr)

MAV

CFR

Carei(Gr)

Carei(Gr)

MAV

CFR

Curtici(Gr)

Curtici(Gr)

MAV

CFR

Nyrbrny(Gr)

Nyirabrany(Gr)

MAV

CFR

Salonta(Gr)

Salonta(Gr)

MAV

CFS

Cobanbey

Cobanbey

TCDD

CFS

Meydanekbez

Meydanekbez

TCDD

CFS

Nusaybin

Nusaybin

TCDD

CH

Ancona

Ancona

FS

CH

Bari

Bari

FS

CH

Brindisi

Brindisi

FS

CH

Pythion(fr)

Pythion(fr)

TCDD

CIE

Dun Laoghaire Pier

Dun Laoghaire P

GBPR

CIE

Holyhead

Holyhead

GBPR

CIE

Liverpool

Liverpool

GBPR

CIE

Cherbourg

Cherbourg

SNCF

CIE

Le Havre

Le Havre

SNCF

CP

Badajoz(fr)

Badajoz(fr)

RENFE

CP

Barca de Alva(fr)

Barca de Alva(fr)

RENFE

CP

Fuentes Onoro(fr)

Fuentes Onoro(fr)

RENFE

CP

Valencia de Alcantara(fr)

V.Alcantara(fr)

RENFE

CP

Valenca(fr)

Valenca(fr)

RENFE

DB

Flensburg(Gr)

Flensburg(Gr)

DSB

DB

Puttgarden(MS)

Puttgarden(MS)

DSB

DB

Toender(Gr)

Toender(Gr)

DSB

DB

Bad Bentheim(Gr)

Bad Bentheim(Gr)

NS

DB

Emmerich(Gr)

Emmerich(Gr)

NS

DB

Gronau(Westf)(Gr)

Gronau(Westf)(Gr)

NS

DB

Herzogenrath(Gr)

Herzogenrath(Gr)

NS

DB

Venlo(Gr)

Venlo(Gr)

NS

DB

Weener(Gr)

Weener(Gr)

NS

DB

Kufstein

Kufstein

BB

DB

Lindau Hbf

Lindau Hbf

BB

DB

Mittenwald(Gr)

Mittenwald(Gr)

BB

DB

Passau Hbf

Passau Hbf

BB

DB

Salzburg Hbf

Salzburg Hbf

BB

DB

Simbach(Inn)

Simbach(Inn)

BB

DB

Forst(Gr)

Forst(Gr)

PKP

DB

Frankfurt(Oder)(Gr)

Frankfurt(O)(Gr)

PKP

DB

Grambow(Gr)

Grambow(Gr)

PKP

DB

Gubin(Gr)

Gubin(Gr)

PKP

DB

Kostrzyn(Gr)

Kostrzyn(Gr)

PKP

DB

Tantow(Gr)

Tantow(Gr)

PKP

DB

Zgorzelec(Gr)

Zgorzelec(Gr)

PKP

DB

Sassnitz(Gr)

Sassnitz(Gr)

SJ

DB

Trelleborg

Trelleborg

SJ

DB

Aachen Sd(Gr)

Aachen Sued(Gr)

SNCB

DB

Apach(fr)

Apach(fr)

SNCF

DB

Forbach(fr)

Forbach(fr)

SNCF

DB

Hanweiler(Gr)

Hanweiler(Gr)

SNCF

DB

Kehl(Gr)

Kehl(Gr)

SNCF

DB

Lauterbourg(fr)

Lauterbourg(fr)

SNCF

DB

Neuenburg(Gr)

Neuenburg(Gr)

SNCF

DB

Wissembourg(fr)

Wissembourg(fr)

SNCF

DB

Lbeck-Trave.Hafen

Luebeck-Trave.Haf

VR

DB 

Rostock - Hanko 

Rostock - Hanko 

VR 

DSB

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

GBPR

DSB

Hirtshals

Hirtshals

NSB

DSB

Oslo(Gr)

Oslo(Gr)

NSB

DSB

Frederikshavn

Frederikshavn

SJ

DSB

Frederikshavn Havn

Frederikshavn H

SJ

DSB

Helsingborg(Gr)

Helsingborg(Gr)

SJ

DSB

Kastrup(Gr)

Kastrup(Gr)

SJ

DSB

Kbenhavn Havn

Kobenhavn Havn

SJ

DSB

Ystad

Ystad

SJ

FS

Brennero/Brenner

Brennero/Brenner

BB

FS

San Candido/Innichen

San Candido/Inni.

BB

FS

Tarvisio

Tarvisio

BB

FS

Limone-Confine

Limone-Confine

SNCF

FS

Modane(fr)

Modane(fr)

SNCF

FS

Piene(fr)

Piene(fr)

SNCF

FS

Ventimiglia(fr)

Ventimiglia(fr)

SNCF

FS

Nova Gorica(fr)

Nova Gorica(fr)

SZ

FS

Villa-Opicina(fr)

Villa-Opicina(fr)

SZ

GBPR

Larne Harbour

Larne Harbour

NIR

GBPR

Hoek van Holland

Hoek van Holland

NS

GBPR

Boulogne

Boulogne

SNCF

GBPR

Calais

Calais

SNCF

GBPR

Cherbourg Car-Ferry

Cherbourg C

SNCF

GBPR

Dieppe

Dieppe

SNCF

GBPR

Le Havre

Le Havre

SNCF

GYSEF

Csorna

Csorna

MAV

GYSEF

Gyoer

Gyoer

MAV

HZ

Erdut(Gr)

Erdut(Gr)

JZ

HZ

Sid(Gr)

Sid(Gr)

JZ

HZ

Koprivnica(Gr)

Koprivnica(Gr)

MAV

HZ

Kotoriba(Gr)

Kotoriba(Gr)

MAV

HZ

Magyarboly(Gr)

Magyarboly(Gr)

MAV

HZ

Buzet(Gr)

Buzet(Gr)

SZ

HZ

Cakovec(Gr)

Cakovec(Gr)

SZ

HZ

Dobova(Gr)

Dobova(Gr)

SZ

HZ

Kumrovec(Gr)

Kumrovec(Gr)

SZ

HZ

Metlika(Gr)

Metlika(Gr)

SZ

HZ

Mursko Sredisce(Gr)

Mursko Sredisce

SZ

HZ

Rogatec(Gr)

Rogatec(Gr)

SZ

HZ

Sapjane(Gr)

Sapjane(Gr)

SZ

HZ

Brcko(Gr)

Brcko(Gr)

ZBH

HZ

Dobrljin(Gr)

Dobrljin(Gr)

ZBH

HZ

Metkovic(Gr)

Metkovic(Gr)

ZBH

HZ

Slavonski Samac(Gr)

Slav. Samac(Gr)

ZBH

HZ

Slavonski Brod(Gr)

Slavonski Brod Gr

ZBH

JZ

Rszke(Gr)

Roeszke(Gr)

MAV

JZ

Subotica(Gr)

Subotica(Gr)

MAV

MAV

Hegyeshalom(Gr)

Hegyeshalom(Gr)

BB

MAV

Pamhagen(Gr)

Pamhagen(Gr)

BB

MAV

Sopron

Sopron

BB

MAV

Szentgotthard(Gr)

Szentgotthard(Gr)

BB

MAV

Szombathely

Szombathely

BB

MAV

Hodos(Gr)

Hodos(Gr)

SZ

MAV

Bnrve(Gr)

Banreve(Gr)

ZSSK

MAV

Cana(Gr)

Cana(Gr)

ZSSK

MAV

Filakovo(Gr)

Filakovo(Gr)

ZSSK

MAV

Komrom(Gr)

Komarom(Gr)

ZSSK

MAV

Rajka(Gr)

Rajka(Gr)

ZSSK

MAV

Storaljajhely(Gr)

Satoraljaujh.(Gr)

ZSSK

MAV

Szob(Gr)

Szob(Gr)

ZSSK

NS

Roosendaal(fr)

Roosendaal(fr)

SNCB

NS

Vis(fr)

Vise(fr)

SNCB

NSB

Kristiansand

Kristiansand

NSB

NSB

Charlottenberg(Gr)

Charlottenb(Gr)

SJ

NSB

Kornsj(Gr)

Kornsjoe(Gr)

SJ

NSB

Storlien(Gr)

Storlien(Gr)

SJ

NSB

Vassijaure(Gr)

Vassijaure(Gr)

SJ

BB

Kittsee(Gr)

Kittsee(Gr)

ZSSK

BB

Marchegg(Gr)

Marchegg(Gr)

ZSSK

ONCFM

Algeciras-Puerto

Algeciras-Puerto

RENFE

ONCFM

Mlaga

Malaga

RENFE

PKP

Lupkow(Gr)

Lupkow(Gr)

ZSSK

PKP

Plavec(Gr)

Plavec(Gr)

ZSSK

PKP

Skalit(Gr)

Skalite(Gr)

ZSSK

RENFE

Tanger-Puerto

Tanger-Puerto

ONCFM

RENFE

Canfranc(fr)

Canfranc(fr)

SNCF

RENFE

Hendaye(fr)

Hendaye(fr)

SNCF

RENFE

Latour de Carol-Entveigt

Latour de Carol

SNCF

RENFE

Port-Bou(fr)

Port-Bou(fr)

SNCF

SJ

Goeteborg C

Goeteborg C

SJ

SJ

Malmoe C

Malmoe C

SJ

SJ

Stockholm C

Stockholm C

SJ

SJ

Sundsvall C

Sundsvall C

SJ

SJ

Umeaa

Umeaa

SJ

SJ

Ystad

Ystad

SJ

SJ

Haparanda(Gr)

Haparanda(Gr)

VR

SJ

Helsinki S

Helsinki S

VR

SJ

Turku S

Turku S

VR

SNCB

Oostende(fr)

Oostende(fr)

SNCB

SNCB

Wannehain(fr)

Wannehain(fr)

SNCB

SNCB

Blandain(fr)/Tourcoin(fr)

Bland./Tourc.(fr)

SNCF

SNCB

Blandain(fr)

Blandain(fr)

SNCF

SNCB

Jeumont(fr)

Jeumont(fr)

SNCF

SNCB

Jeumont(fr)/Quvy(fr)

Jeumont/Quevy(fr)

SNCF

SNCB

Quvy(fr)

Quevy(fr)

SNCF

SNCB

Tourcoing(fr)

Tourcoing(fr)

SNCF

SZ

Bleiburg(Gr)

Bleiburg(Gr)

BB

SZ

Jesenice(Gr)

Jesenice(Gr)

BB

SZ

Spielfeld(Gr)

Spielfeld(Gr)

BB) Prix de March

) Sur le prix de classe unique

) Rductions non applicable dans certains trains et certaines dates repris la liste de rservation SNCFPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2067
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved