Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

Aplicatia ms excel

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
REPREZENTAREA GRAFURILOR IN MEMORIA CALCULATORULUI
Elemente de logica matematica
Utilizarea de subrutine (proceduri)
ARBORELE PARTIAL DE COST MINIM
Grafuri
Elemente de arhitectura a sistemelor software
SISTEME INFORMATICE CLIENT/SERVER
Notiuni de HTML
CLASIFICAREA SISTEMELOR DE OPERARE
STRUCTURA SI FUNCTIA CALCULATORULUI. SISTEME DE OPERARE


APLICATIA MS EXCEL

Programele de calcul tabelar sunt produse software destinate atat prelucrarii unui volum mare si chiar foarte mare de date, care implica efectuarea unor operatii de calcul relativ simple, dar cu un inalt nivel de repetabilitate, cat si prezentarii rezultatelor prelucrarilor sub forma tabelara.
Termeni de referinta

Foaie electronica de calcul

Celula si zona

Functii predefinite

Reprezentari grafice

Baze de date Excel

Principalele operatii

designul unei aplicatii sub forma de tabel, prin care se asigura:

modul de organizare a datelor;

modelarea formei tabelului prin aplicarea unor forme predefinite sau prin personalizarea conform cerintelor utilizatorului (dimensionarea coloanelor, forma de afisare a datelor, modul de aliniere etc.);

definirea formulelor de calcul prin utilizarea functiilor sistemului (calcule matematice, statistice, financiare etc.) sau a unui mod de calcul particular conform cerintelor aplicatiei;

introducerea si prelucrarea datelor, care va avea ca efect calcularea si afisarea automata a rezultatelor obtinute prin aplicarea formulelor si functiilor;

modificarea datelor, care are ca scop actualizarea informatiilor ca urmare a efectuarii unor modificari sau utilizarea unor seturi de date diferite pentru construirea rapida a unor variante necesare procesului decizional sau de planificare;

identificarea datelor care conduc la obtinerea unui anumit rezultat (se indica rezultatul si se itereaza calculele cu diferite valori, pana la obtinerea rezultatului scontat);

construirea si afisarea rapida a graficelor pe baza datelor numerice continute in tabele;

facilitati limitate de lucru cu baze de date: ordonari, cautari de date etc.

comunicarea cu alte pachete de programe, in scopul integrarii informatiilor si realizarii unor aplicatii complexe .

Concepte

Foaia de calcul (WorkSheet)

Registru de lucru (WorkBook)

Celula adresare prin adrese relative, absolute si mixte

Zona (plja de celule).

Operatii de baza cu foaia de calcul

Inserare, redenumire, stergere

Mutare si copiere

Selectarea tuturor foilor de calcul

Vizualizarea procedurilor atasate foii de calcul curente

Formatarea spatiului de lucru

Lucrul cu functii Excel

functiile matematice si trigonometrice (Math & Trig) - permit efectuarea de calcule matematice simple sau complexe;

functiile text (Text) - permit efectuarea de operatii asupra sirurilor de caractere;

functiile calendar (Date & Time) - permit efectuarea unor operatii cu datele de  tip calendaristic sau care ilustreaza timpul;

functiile logice (Logical) - permit evaluarea unor expresii, stabilind valoarea de adevar sau fals, conform unor anumite conditii;

functiile economico-financiare (Financial) - permit efectuarea rapida a unor calcule economice complicate, facilitand obtinerea unor variante diferite in functie de datele de intrare furnizate;

functiile statistice (Statistical) - permit realizarea unor calcule statistice utilizand serii de date;

functiile baza de date (Database) permit efectuarea unor calcule sau consultarea rapida a datelor dintr-o baza de date, prin testarea unor criterii.

Principalele functii matematice

Sintaxa functiei

Rolul functiei

SUM(lista valori sau campuri) sau

butonul AutoSum (S

Suma pentru valorile sau campurile indicate

PRODUCT(lista valori sau campuri)

Produsul valorilor sau campurilor indicate

SUMPRODUCT(zona 1, zona2)

Suma produselor valorilor corespondente din zona 1 si respectiv zona 2

SUMIF(camp de evaluat,criteriu,camp de insumat)

Suma pentru campurile de insumat conform criteriului stabilit

ROUND(numar de rotunjit,numar de zecimale)

Rotunjeste argumentul numeric la un anumit numar de zecimale

FLOOR(numar de rotunjit,specificatie de rotunjire)

Rotunjeste numarul prin lipsa catre cel mai apropiat multiplu semnificativ potrivit specificatiei

CEILING(numar de rotunjit,specificatie de rotunjire)Rotunjeste numarul prin adaos catre cel mai apropiat multiplu semnificativ potrivit specificatiei

Principalele functii text

Sintaxa functiei

Rolul functiei

CHAR(cod numeric ASCII)

Returneaza caracterul corespunzator codului ASCII specificat

UPPER(text)

Returneaza sirul de caractere transformat in majuscule

LOWER(text)

Returneaza sirul de caractere transformat in litere mici

PROPER(text)

Determina scrierea cu majuscula a fiecarei prime litere din textul specificat ca argument

LEN(text)

Returneaza numarul de caractere ce formeaza textul specificat

EXACT(text1,text2)

Verifica daca 2 siruri au caractere identice returnand valoare TRUE, in caz de identitate si FALSE, in caz contrar

REPT(text,numar de repetitii)

Repeta un text de un numar egal cu cel specificat

TRIM(text)

Afiseaza textul specificat, spatiile nesemnificative fiind eliminate

Principalele functii calendar

Sintaxa functiei

Rolul functiei

NOW()

Returneaza ca numere data si ora curenta

TODAY()

Returneaza data curenta ca numar

MONTH(numar data)

Returneaza un numar reprezen-tand luna cores-punzatoare unei anumite date specificate ca numar data

YEAR(numar data)

Returneaza un numar care  reprezinta anul corespunzator unei anumite date specificate sub forma de numar

Principalele functii logice

Sintaxa functiei

Rolul functiei

IF(conditie,X,Y)

Se testeaza conditia si in functie de evaluarea acesteia se va executa optiunea X, pentru cazul adevarat sau optiunea Y, pentru cazul fals

 

AND(lista expresii logice)

Returneaza valoarea TRUE pentru cazul in care toate expresiile logice sunt adevarate si valoarea FALSE daca cel putin una din expresii nu este adevarata

 

OR(lista expresii logice)

Returneaza valoarea TRUE daca cel putin una din expresii este adevarata si valoarea FALSE daca toate argu-mentele sunt false

 

NOT(evaluare logica)

Inverseaza valoarea argumentului returnand valoarea logica de adevar sau fals, dupa caz

 

TRUE()

Returneaza valoarea logica adevarat

 

FALSE()

Returneaza valoarea logica fals

 

Principalele functii financiare

Sintaxa functiei

Rolul functiei

PV(rata dobanzii,numar de perioade,marimea platii,[valoare viitoare,tipul])Returneaza valoarea actuala (present value) aferenta unei sume investite sau depozitate la banca, prin plati periodice, in conditiile unei rate constante a dobanzii

FV(rata dobanzii,numar de perioade, marimea platii[,valoarea prezenta, tipul])

Returneaza valoarea viitoare (future value) a unei investitii sau plasament in conditii de anuitate (plati si rate ale dobanzii constante)

PMT(rata dobanzii,numar de perioade,valoare prezenta[,valoare viitoare,tip])

Returneaza  valoarea lunara sau anuala a platii calculate pentru o investitie sau un imprumut in conditiile unei rate constante a dobanzii

RATE(numar de perioade,valoarea platii,valoare prezenta)

Returneaza rata dobanzii pe perioada unei anuitati, pentru un imprumut sau o investitie

NPER(rata dobanzii;valoarea platii;valoare prezenta)

Returneaza numarul de perioade de plata pentru o investitie sau un plasament

Principalele functii statistice

Sintaxa functiei

Rolul functiei

MAX(lista sau campuri)

Returneaza cea mai mare valoare gasita in lista specificata ca argument al functiei

MIN(lista sau campuri)

Returneaza cea mai mica valoare gasita in lista specificata ca argument al functiei

AVERAGE(lista sau campuri)

Calculeaza si returneaza media aritmetica a valorilor inscrise in lista specificata ca argument al functiei

GEOMEAN(lista sau campuri)

Calculeaza si returneaza media geometrica a valorilor inscrise in lista specificata ca argument al functiei

HARMEAN(lista sau campuri)

Calculeaza si returneaza media armonica a valorilor inscrise in lista specificata ca argument al functiei

COUNT(lista sau campuri)

Numara celulele ce compun zona specificata ca argument care au continut numeric

COUNTA(lista sau camp)

Numara celulele nevide dintr-o lista sau camp

COUNTIF(lista valori numerice sau camp;criteriu)

Numara celulele din lista care contin valori numerice care satisfac criteriul specificat

MODE(lista sau camp)

Returneaza valoarea cea mai frecventa identificata intr-o serie statistica

STDEVP(lista sau camp)

Calculeaza media abaterilor standard inregistrate pentru o populatie statistica (abaterea standard reda marimea dispersiei valorilor dintr-o serie statistica fata de media acestora).

STDEVA(lista sau camp)

Este identica functiei STDEVP (ca sintaxa si rol), dar ia in considerare si valorile logice, textele si celulele vide, pe care functia STDEVP le ignora

STDEV(lista sau camp)

Calculeaza media abaterilor standard inregistrate pentru un esantion statistic (abaterea standard reda marimea dispersiei valorilor dintr-o serie statistica fata de media acestora). Functia ia in considerare numai valorile numerice ale seriei statistice.

CORREL(masiv1;masiv2)

Stabileste dependenta care exista intre doua fenomene observate a caror valori ale variabilelor sunt date de masiv1, respectiv masiv2

Principalele functii baza de date

Sintaxa functiei

Rolul functiei

DSUM(baza_date;rubrica;camp_cri-terii)

Returneaza suma valorilor aferente unei rubrici(coloane) care indeplinesc criteriul specificat ca argument

DMAX(baza_date;rubrica;camp_cri-terii)

Returneaza cea mai mare valoare dintr-o rubrica, care indeplineste criteriul  specificat ca argument

DMIN(baza_date;rubrica;camp_cri-terii)Returneaza cea mai mica valoare dintr-o rubrica, care indeplineste criteriul de selectie specificat ca argument al functiei

DVERAGE(baza_date;rubrica; camp_criterii)

Returneaza media valorilor dintr-o rubrica, care indeplineste criteriul de selectie specificat ca argument al functiei

DCOUNT(baza_date;rubrica;camp_criterii)

Returneaza numarul inregistrarile bazei de date care indeplinesc criteriul de selectie

DGET(baza_date;rubrica;camp_cri-terii)

Localizeaza si returneaza continutul unui camp al bazei de date care indeplineste criteriul de selectie

VLOOKUP(cheie;domeniu_consul-tare;nr._coloana)

Cauta si returneaza continutul unei celule dintr-un domeniu vertical de consultare, in functie de valoarea cheii specificata ca argument

HLOOKUP(cheie;domeniu_consul-tare;nr._coloana)

Este identica functiei VLOOKUP (ca sintaxa si rol), dar domeniul de cautare este orizontal

Reprezentari grafice

Printre cele mai importante facilitati oferite de procesoarele de calcul tabelar se numara posibilitatea de creare rapida a reprezentarilor grafice pentru datele numerice prezente intr-o anumita zona a foii de calcul. Prin grafice se pun mai bine in evidenta relatiile, tendintele care se stabilesc intre date, fiind astfel mai facil de analizat si de interpretat rezultatele. Pentru construirea unui grafic se parcurg mai multe etape:

selectia datelor;

alegerea tipului de grafic;

definirea elementelor grafice;

personalizarea graficului;

stabilirea amplasamentului graficului.

Baze de date Excel

Comenzile pentru lucrul cu baze de date se regasesc in domeniul Data a meniului principal. Principalele comenzi permit realizarea urmatoarelor operatii :

crearea unei baze de date ;

actualizarea bazei de date ;

consultarea bazei de date.

Sortarea bazelor de date

O alta operatie folosita frecvent in lucrul cu tabelul vazut ca baza de date este legata de ordonarea inregistrarilor dupa unul sau mai multe criterii. Aceasta operatie se numeste sortare. Realizarea sortarii unei baze de date se face prin intermediul comenzii Sort din meniul Data. Executia comenzii permite ordonarea crescatoare (Ascending) sau descrescatoare (Descending) a inregistrarilor din baza de date dupa maximum trei campuri (simultan). Primul camp specificat in cadrul ferestrei de dialog Sort se numeste cheie primara, celelalte campuri, specificate drept chei de sortare opereaza asupra datelor numai in caz de egalitate a valorilor cheii primare, pentru cea de a doua cheie si a egalitatii de valori pentru primele doua chei, in cazul utilizarii si celei de a treia chei de sortare.

Facilitati Excel de simulare si optimizare

Instrumentele de simulare si optimizare permit modelarea unor probleme, in sensul gasirii unor solutii care sa raspunda mai multor restrictii. Din aceasta categorie de instrumente cele mai folosite sunt scenariile. Scenariile se folosesc, cu precadere in activitatea manageriala, pentru a compara valori care genereaza rezultate diferite. Se pot modela astfel, diverse strategii, pentru a se putea analiza atat avantajele, cat si dezavantajele unor abordari diferite ale unei probleme. Un scenariu este vazut ca o suita de tabele cu aceeasi structura, dar care difera prin datele prelucrate si prin rezultatele obtinute. Excel permite generarea rapida a unor scenarii prin optiunea Scenarious din meniul Tools. 

Intrebari recapitulative

Raspundeti la urmatoarele intrebari:

Care sunt coordonatele care definesc conceptul de zona?

Ce tipuri de adrese se utilizeaza in Excel si care este semnificatia lor?

Ce facilitati ofera Excel pentru protejarea la stergere a unor zone din foia de calcul?

Care sunt principalele facilitati pentru interogarea unei baze de date Excel?

Care sunt principalele diferente privind utilizarea metodelor de filtrare automata si avansata a datelor unei baze de date Excel?

Care sunt principalele functii predefinite care permit efectuarea de calcule?

Ce rol au scenariile in Excel?

Care sunt modalitatile de personalizare a reprezentarilor grafice realizate in Excel?

Care pot fi argumentele unei functii financiare in Excel?

Ce modalitati de localizare a datelor ofera folosirea formularelor?


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8480
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site