Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

CATIA - GENERALITATI

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai micCATIA
GENERALITATI

1.Comenzi utile UNIX

1.1. passwd - schimbarea parolei

Schimbarea parolei cu regularitate previne accesul neautorizat in sistem.

1.Se tasteaza comanda passwd

2. Cand sistemul cere Old password se tasteaza parola curenta

3. Cand apare New password se tasteaza noua parola

1.2. pwd (print working directory) - afiseaza calea absoluta al directorului curent

1.3. date - afiseaza ora si data curenta

1.4. cd [nume director] - schimba directorul curent.

Accepta ca parametru atat calea absoluta cat si cea relativa.

Prescurtari uzuale

. directorul curent )

.. directorul parinte (cd ..)

cd ..

cd ../.. – va duce cu doua directoare mai sus

cd ~ - va duce in directorul home

cd / -va duce in directorul radacina

1.5. cp - copiaza fisiere

cp file1 file2 - copiaza file1 in file2

cp * /users/directory - copiaza toate fisierele din directorul curent in directorul directory

cp file1 file2 /users/directory – copiaza file1 si file2 in directorul directory

cp –r * /home/directory – copiere recursiva (-r) – copiaza toate fisierele (*) si subdirectoarele din directorul curent in directorul specificat

cp ~/* . – copiaza toate fisierele (*) din home directory (~) in directorul curent

cp –r ~ /users/directory – copiaza recursiv fisierele si subdirectoarele din home directory in directorul directory

ls - listeaza continutul unui director

ls –l listeaza informatii detaliate despre fisiere si directoare:

1.7. mkdir – creeaza un director

mkdir ~/directory – creeaza directorul directory in directorul home

mkdir /users/directory – creaza directorul directory

mkdir directory – creaza directorul directory in directorul curent

1.8. Drepturi de acces la fisiere si directoare

Ce este un drept de acces?

Fiecare fisier sau director dispune de trei drepturi:

r:read - dreptul de citire a unui fisier

- dreptul de a lista continutul unui director

w:write - dreptul de a scrie intr-un fisier

- dreptul de a adauga sau sterge fisiere dintr-un director

x:execute  - dreptul de executie permite utilizatorului sa execute fisierul sau sa listeze sau sa caute intr-un director

- nici un acces

Cine poseda aceste drepturi?

Fiecare din aceste drepturi poate fi acordat sau refuzat la trei tipuri de utilizatori:

u:user este proprietarul fisierului, cel care l-a creat sau ultimul care l-a modificat

g:group  este grupul de utilizatori. El corespunde in general unui serviciu (de exemplu info), unui proiect sau unui client. Un utilizator poate apartine mai multor grupuri.

o:other  ansamblul tuturor altor utilizatori

Cum se vad drepturile unui fisier sau director?

Intr-o fereastra Unix (terminal) se tasteaza comanda “ls -l” – sistemul va afisa continutul directorului

- primul caracter “-“, “l” sau “d” indica daca este vorba de un fisier, o legatura (ca un shortcut sub Windows) sau de un director

- grupul de noua caractere care urmeaza indica drepturile (in ordine) proprietarului, grupului si altii

Ex: fisierul “USRENV.dcls” poseda drepturile “rwxrwxr-x” adica “r”, ”w”, ”x” pentru proprietar (isorin), “r”, ”w”, ”x” pentru grup (assystem) si “r”,”x” pentru altii.

- urmeaza numele user-ului, aici “isorin”

- numele grupului “assystem’

- talia fisierului (nu e valabil pentru directoare) exprimata in octeti

- data (luna, zi, an)

- numele fisierului sau directorului

1.9. chmod - cum se pot modifica drepturile de acces la fisiere

Utilizatorul poate modifica drepturile de acces ale fisierelor si directoarelor al caror proprietar este.

Intr-o fereastra unix (terminal) comanda pentru modificarea drepturilor este chmod (Change MODe).

Se poate utiliza in doua maniere:

1.Utilizarea caracterelor r,w,x si u,g,o

Ex: chmod u+w toto (adauga drepturi de scriere pentru proprietarul fisierului toto)

chmod o-x toto (retrage dreptul de scriere la toti utilizatorii cu exceptia proprietarului si grupului)

chmod u+rwx,g+rwx,o+rwx toto (atribuie accesibilitate la citire, scriere, executie la toata lumea

2. Utilizarea codurilor 4,2,1

Sub unix, drepturile “r”,”w”,”x” sunt codurile “4”,”2”,”1”

Un fisier accesibil la citire si scriere va primi codul 4+2=6

Un fisier accesibil la citire si executie va primi codul 4+1=5

Un fisier accesibil la citire, scriere si executie va primi codul 4+2+1=7

Acest code va fi aplicabil pentru proprietar, grup si alti utilizatori.

1.10. ps - raporteaza starea procesului

ps -ef optiunea '-e' - listeaza informatiile despre procesele ce ruleaza in momentul respectiv

optiunea '-f' - genereaza o lista completa a proceselor ce ruleaza in momentul respectiv

1.11. kill - termina un proces

Pentru a termina un proces comanda completa este kill -9 PID# (PID# fiind numarul procesului ce trebuie terminat, numar ce este afisat cu ajutorul comenzii anterioare: ps -ef)

1.12. df - afiseaza informatii despre blocuri, fisiere si spatiul utilizat

df -k afiseaza informatiile in kbytes. Fiecare linie consta intr-o informatie pentru fiecare sistem de fisiere. Aceste informatii includ numele sistemului de fisiere, spatiul total alocat sistemului de fisiere, suma totala a spatiului alocat fisierelor existente, suma totala a spatiului disponibil pentru crearea unor noi fisiere si procentul care este in mod normal alocat tuturor fisierelor din sistemul de fisiere.

2. Gestionarul de fisiere “FILE MANAGER

Lansare File Manager: click mouse pe icoana corespunzatoare de pe taskbar(vezi imaginea alaturata)


Fereastra “File Manager” este prezentata in imaginea de mai jos:

2.1. Tipuri de icoane :

Directoarele sunt simbolizate prin icoanele urmatoare:

 

In al doilea caz utilizatorul nu are dreptul de a parcurge directorul

Utilizatorul care a deschis gestionarul de fisiere are dreptul de executie asupra acestui fisierUtilizatorul care a deschis fisierul nu are drepturi de scriere in acest director


2.2. Meniul File

New Folder - creeaza un nou director (echivalent cu mkdir)

New File - creeaza un nou fisier in directorul curent

Go Home - schimba directorul in directorul home ( echiv. cd ~)

Go Up - schimba directorul curent la directorul parinte (echiv cd ..)

Go to  - schimba directorul curent la directorul indicat in “Destination Folder”

Find  - cauta fisierul sau directorul cu numele specificat in “File or Folder Name”, ce contine …se completeaza in “File Contents”, urmarind sau nu legaturile legaturile (link-urile)

Open Terminal  - deschide o fereastra terminal

Open floppy - deschide floppy

Open CD-ROM - deschide CD-ROM

Close - inchide File Manager

2.3. Meniul Selected

Move to: muta obiectul selectat (fisierul sau directorul) in folderul destinatie

Comanda rapida: avand doua ferestre File Manager deschise, se trage cu mouse-ul obiectul selectat dintr-o fereastra in alta.

Copy to: copiaza obiectul selectat (fisier sau director) in folderul destinatie pastrand sau nu numele obiectului 

Comanda rapida: avand doua ferestre File Manager deschise, apasand tasta Ctrl se trage cu mouse-ul obiectul selectat dintr-o fereastra in alta.

Copy as link - copiaza obiectul selectat ca legatura

Comanda rapida: avand doua ferestre File Manager deschise, apasand tasta Ctrl+Shift se trage cu mouse-ul obiectul selectat dintr-o fereastra in alta.

Rename - reedenumeste obiectul selectat

Put in Workspace - pune in spatiul de lucru obiectul selectat

Put in trash - pune la cos obiectul selectat

Properties  - fereastra ce poate fi activata atat din meniu cat si cu click dreapta mouse

Categoria 'Information' vizualizeaza informatii referitoare la obiectul selectionat (proprietar, grup, marime, ultima data a accesarii si modificarii)


Categoria 'Permissions' expune ansamblul drepturilor accesibile (si evetual modificabile) in fereastra proprietati:

Select all - selecteaza toate obiectele (fisiere si directoare)

Deselect all - deselecteaza toate obiectele (fisiere si directoare)

2.4. Meniul View

Open New Window - deschide o noua fereastra File Manager

Set View Options - se activeaza optiunile dorite pentru vizualizare

Save as Default Options  - se salveaza ca implicite optiunile alese la 'Set View Options'

Show Hidden Objects  - in cazul activarii acestei optiuni, se vizualizeaza si fisierele ascunse

Set Filter Options  - se selecteaza tipul de fisiere ce pot fi vizualizate sau ascunse

Update - refresh la ecranul File Manager

3. SnapShot

Se pot face capturi de imagini ale unei ferestre(Window), regiuni de pe ecran(Region) sau ale intregului ecran(Screen) in functie de optiunea aleasa:

Rezultatul capturii va aparea vizualizat in fereastra de mai jos:

Imaginea se poate salva in diferite formate (gif, jpeg, tif, sun raster, postscript)

In fereastra de mai jos se pot face modificari asupra imaginii (rotatie, mirror, redimensionare)

4. Prezentare Catia V 4.2.2

4.1. Utilitatea Catia V 4.2.2.

Programul Catia constituie un mediu complex, fiind destinat sa ajute utilizatorul in mai multe directii specifice proiectarii asistate.

Principalele avantaje ale folosirii acestui program in cadrul activitatii de proiectare asistata, in linii mari, sunt urmatoarele:

calitatea reprezentarilor grafice;

eficienta si rapiditate sporita;

realizarea modelelor 3D (atat sub forma solida cat si sub forma de suprafete);

generarea planului 2D din modelul 3D.

4.2. Desenarea in plan (2D).

Reprezinta activitatea de creare a reprezentarilor plane ale pieselor sau ansamblurilor mecanice: mai precis de realizare a desenelor tehnice care cuprind vederi frontale, laterale, sectiuni, detalii.

4.3. Desenarea in spatiu (3D).

Reprezinta activitatea de creare a reprezentarilor in spatiu ale pieselor sau ansamblurilor mecanice.
5. Prezentare interfata Catia V4.2.2.

Meniul principal – Zona ecran

Contine toate comenzile programului, activarea cuvintelor cheie determinand aparitia unor submeniuri.

Zona ecran este impartita in 9 “subzone” :

5.1. Bara de stare

5.2. Zona functiilor permanente

5.3. Zona grafica (sau zona de desenare)

5.4. Zona de intrare date

5.5. Zona de mesaje

5.6. Vederea in curs

5.7. Spatiul de lucru in curs

5.8. Functia in curs

5.9. Paleta functiilor (care poate fi personalizata).

Lucrarea de fata prezinta subzonele 2.1 - 2.7.

8 9

2 3 4 5 6 7

5.1. Bara de stare

Contine meniurile:

5.1.1. File

5.1.2. Select

5.1.3. View

5.1.4. Filter

5.1.5. Options

5.1.6. Color

5.1.7. Window

5.1.1. Meniul “File”

In ordine, optiunile reprezinta:

New …

(inceperea unui nou model/sesiuni )

Single – se deshide un ecran care contine numai sistemul de axe;

Add Active – se deschide un ecran care se suprapune peste cel existent

Replace Active – inlocuieste un model care echivaleaza cu Add Active

Open …

[deschiderea unui model/sesiuni existent(e)]

2 3 4 5
9 8 7 6

1 - Accesul la fisiere

“CATIA declaration files” – fisiere Catia declarate

“Disquette” – fisiere de pe dischete

“Unix filtree” – filtrul Unix

2 - Camp de caractere comune

3 - Lista directoarelor

4 - Lista modelelor

5 - Accesul la lista de modele (Models) si de sesiuni (Sessions).

6 - Inchiderea ferestrei OPEN

7 - Sortare dupa tipul modelului

8 – Options…

SINGLE – modelul adus este modelul current

REPLACE ACTIVE – modelul apelat inlocuieste modelul activ din sesiune

ADD ACTIVE – modelul apelat va fi active si va fi suprapus peste modelul current

ADD PASSIVE – modelul apelat va fi de tip pasiv si va fi suprapus peste modelul curent

Simbol permanent de vizualizare in lista modelelor de lucru in sesiunea in curs

9 - Accesul la lista de modele (Models) si de sesiuni (Sessions).

10 - Confirmarea deschiderii a unui sau mai multor modele.

Close…

Inchiderea unuia sau mai multor modele provenite dintr-o sesiune curenta.

Save

Salveaza un model activ.

Save As…

Salveaza modelul curent sub un alt nume.

Save All…

Salveaza toate modelele din sesiunea curenta.

Information…

Informatii despre structura modelului.

Save Session…

Salveaza sesiunea curenta.

Save Session As

Salveaza sesiunea curenta sub un alt nume.

File manager

Optiunea permite copierea, mutarea, redenumirea sau stergerea modelelor din sesiunea de lucru.

Exit

Iesirea din Catia.

5.1.2. Meniul “Select”

Aceste optiuni se apeleaza in cazul elementelor de selectie.

All Except Sol

Selectarea tuturor entitatilor cu exceptia solizilor.

All Except Vol

Selectarea tuturor entitatilor cu exceptia volumelor.

Sol and Vol

Selectarea solizilor si a volumelor.

Basics

Selectarea entitatilor de tip punct, linie, curba, plan.

Draw Axes

Selectarea axelor din plan (2D).

Space Axes

Selectarea axelor din spatiu (3D).

By Position

Part In : selectarea entitatilor din interiorul unui “Trap”;

Part Out : selectarea entitatilor din exteriorul unui “Trap”;

All In : selectarea tuturor entitatilor din interiorul unui “Trap”;

All Out : selectarea tuturor entitatilor din exteriorul unui “Trap”.

Similar se aplica aceste comenzi in cazul unui “Box”.

By Class

Box : selectarea elementelor de tip “Box”;

Group : selectarea elementelor de tip “Group”;

Layer : selectarea elementelor in functie de layerul pe care sunt;

Model : selectarea elementelor in functie de model;

Set : selectarea elementelor in functie de setul in care sunt;

Type ; selectarea elementelor in functie de tip;

Draw View : selectarea elementelor din desen.

Color

Selectarea tuturor entitatilor in functie de culoare.

Thickness

Selectarea entitatilor in functie de grosime (se refera la linii).

Linetype

Selectarea entitatilor in functie de tipul de linie.

Space element

All SPACE : selectarea tuturor entitatilor din spatiu;

Comp Curves : selectarea tuturor curbelor concaternate;

Curves : selectarea tuturor curbelor;

Dittos : selectarea tuturor dittourilor;

Faces : selectarea tuturor fetelor;

Lines : selectarea tuturor liniilor;

Planes : selectarea tuturor planelor;

Points : selectarea tuturor punctelor;

Skin: selectarea tuturor skinurilor;

Solids : selectarea tuturor solizilor;

Surfaces : selectarea tuturor suprafetelor;

Volumes : selectarea tuturor volumelor.

Draw elements

All Draw : selectarea tuturor entitatilor din plan:

All Curves : selectarea tuturor entitatilor de tip curba;

Circles : selectarea tuturor entitatilor de tip cerc;

Dittos : selectarea tuturor ditourilor;

Ellipses : selectarea tuturor entitatilor de tip elipsa;

Hyperbolas : selectarea tuturor entitatilor de tip hyperbola;

Lines : selectarea tuturor liniilor;

Points : selectarea tuturor punctelor.

5.1.3. Meniul “View”

Reframe

Recalculeaza scara si centreaza modelul astel incat sa ocupe in totalitate tot spatiul de lucru.

Rotate in Degrees

Permite rotirea elementelor din spatiu cu o valoare unghiulara.

Isometric (xyz)

Vederea izometrica urmand triedrul activ.

Top (xy)

Vederea de sus.

Front (yz)

Vederea din fata.

Side (xz)

Vederea laterala.

Current 2D Plane (p)

Vederea avand planul 2D activ.

Draw (d)

Fereastra de desenare.

Horizontal Split DR & SP

Imparte ecranul in doua ferestre :

- Spatiu

- Desen

Draw Grid on/off

Vizualizarea unei grile in desen.

5.1.4. Meniul “Filter”

Acest meniu administreaza vizualizarea filtrelor create cu functia LAYER.

Layer…

Vizualizeaza filtrul aplicat asupra unui layer.

Box…

Vizualizeaza filtrul aplicat asupra unui box.Model…

Vizualizeaza filtrul aplicat asupra unui model.

No Layer Filter

Suprima filtrul aplicat asupra unui layer.

No Box Filter

Suprima filtrul aplicat asupra unui box.

No Model Filter

Suprima filtrul aplicat asupra unui model.

Put on Layer…

Permite transferul elementelor intr-un layer.

5.1.5. Meniul “Options”

Full Screen Model

La activarea acestei optiuni tot ecranul este ocupat cu spatiul de desenare.

La dezactivarea acestei optiuni se revine la modul de lucru stabilit.

Palette Placement….

Permite aranjarea pe ecran a optiunilor din “Paleta functiilor”

5.1.6. Meniul “Tools”

Sketcher

Se activeaza Sketcher-ul Dinamic.

Grid for Feature

(de la tastatura: /solpat)

Comanda similara cu “Array” din Acad sau “Pattern” din Pro/E.

Screen Grab

Realizarea de tifuri.

5.1.7. Meniul “Color”

Change Color…

Modifica culoarea elementelor care sunt selectionate.

Copy from/to

Modifica culoarea unui element in raport cu un element de referinta.

Reset to standard

Repune elementele selectionate in culoarea standard definita.

Set SP Element Color…

Seteaza elementele in raport cu standardul definit in spatiu.

Set DR Element Color…

Seteaza elementele in raport cu standardul definit in desen.

5.1.8. Meniul “Window”

Highlight Active Model

Intensifica culoarea modelului activ.

Show Active Only

Vizualizeaza modelul activ singur (pe ecran apare doar modelul activ).

Show/Hide Models…

Selectie pentru vizualizare/ascundere a modelelor deschise.

5.2. Zona functiilor permanente

ID =

Fiecare element din zona garfica are cate un ID (numar).

*AXS1

Abreviere de la AXIS.

SET =; *SET1

Este setat implicit SET1: ne arata setul current de lucru.

WSP

Abreviere de la spatiul de lucru alternativ.Administreaza ecranele de lucru alternative.

VU

Ne arata vederea activa (comanda folosita in 2D).

SP/DR

Permite trecerea de la modul de lucru din spatiu in desen si invers (si implicit activarea comenzilor specifice din “Paleta functiilor’).

3D

Face automat axa Z=0.

Exit

Iesire din alte Switch-uri.


Salvare temporara.

BR

Abreviere de la Buffer regeneration : imbunatateste vizualizarea.

Revenire la forma modelului/desenului avuta inainte de salvarea temporara.

ZM

Abreviere de la ZOOM. Permite marirea/micsorarea.

WI

Abreviere de la WINDOW.Permite modul de lucru cu ferestre:

-tastare P – sesiunea de lucru va fi 2D;

tastare XYZ – sesiunea de lucru va fi 3D.

NP

Pick / No Pick :Fiecare element devine activ sau inactiv; elementele sunt vizualizate pe ecran, nu pot fi modificate, culoarea lor fiind de un verde inchis.

NS

Show/No Show: Permite ascunderea elementelor.

Zona Show este zona de lucru

Zona No Show este zona in care se plaseaza elementele care nu dorim sa le vizualizam.

Optiunea YES : SWAP permite tecerea dintr-o zona in alta (se selecteaza elementele pe care dorim sa le transferam dintr-o zona in alta).

ST

Abreviere de la STANDARD: face o sinteza a acestei functii (tipuri de linii, de culoare, puncte, etc.).

Posibilitati de vizualizare a modelului.

- Wireframe : se vad toate liniile;

- Se vad muchiile;

- Se vad doar muchiile din partea din care este privit modelul;

- Shading : modelul apare “plin”.

L=; 000

Abreviere de la LAYER : ne arata layerul de lucru current.

La activarea acestui icon se deschide fereastra de mai jos, ferestra care ne ofera posibilitatea de a alege functiile folosite in “Paleta functiilor”, si de a o personaliza.

 

5.3 Zona grafica

Este zona folosita pentru desenare, modelare.

5.4. Zona de intrare date

Zona in care se introduc date de la tastatura.

5.5. Zona de mesaje

Este zona “de comunicare” dintre utilizator si calculator.

5.6. Vederea in curs

Este vederea curenta de lucru.

5.7. Spatiul de lucru in curs

Afiseaza spatiul de lucru:

-spatiu

-desen

6. Taste uzuale

F2

Actioneaza ca si o lupa (permite vizualizarea/selectarea mai multor elemente suprapuse).

F3

Permite modificarea punctului de rotatie a modelului.

F4

La activarea acestei taste apare urmatorul ecran (permite modificarea culorii fundalului)

F11

Comanda similara cu “YES”.

F12

Comanda similara cu “NO”.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1240
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site