Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

EDUCATIE PENTRU SANATATE - CLASA A I - A

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micOBIECT OPTIONAL

Aria curricularaCONSILIERE SI ORIENTARE

EDUCATIE PENTRU

SANATATE

OBIECTIVE CADRU . Utilizarea limbajului specific educatiei pentru sanatate

Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sanatatii personale si a mediului

OBIECTIVE DE REFERINTA:

1.1- sa identifice principalele parti ale organismului,utilizand termini simpli de anatomie

1.2- sa identifice transtformarile corpului prin crestere,folosind termini simpli de anatomie

2.1 - sa recunoasca comportamentele sanatoase si comportamentele de risc

2.2 - sa recunoasca cazuri de violenta si sentimente asociate cu acestea

2.3 - sa aplice corect normele igienico-sanitare

2.4 - sa identifice rolul activitatii fizice si al odihnei in mentinerea sanatatii

2.5 - sa comenteze situatii de abuz,violenta,accidente

2.6 - sa utilizeze corect notiuni privind calitatea produselor alimentare,a proceselor din mediul inconjurator

2.7 - sa-si formeze reprezentari corecte asupra sinelui si celorlalti

ARGUMENT

pentru alegerea optionalului

,,Educatie pentru sanatate,,

la clasa I B

Noua zecimi din fericirea noastra au la baza sanatatea. Cu ea, totul este un izvor de putere si bucurie. Fara ea, nu este nici un bine, indiferent de ce natura ar fi."

Sanatatea este cel mai de pret bun pe care il poate avea un om. Sanatatea adevarata inseamna actiune educativa atat asupra corpului cat si a psihicului.

Sanatatea permite omului sa-si indeplineasca cu randament maxim si eficient rolul in societate. Sanatatea unui adult depinde in mare masura de evolutia lui din perioada copilariei si a adolescentei, cand activitatea individului se desfasoara mai ales in cadrul colectivitatii.De dobandirea unui stil de viata sanatos si de starea de sanatate depind dezvoltarea organismului copilului si activitatea scolara.

Pana acum cateva decenii, medicina se ocupa numai de vindecarea bolnavilor. In zilele noastre, rolul principal al medicinei este cel preventiv, adica de prevenire a aparitiei unei boli, prin luarea de masuri corespunzatoare.

Alaturi de cadrele medicale, mass-media, etc., scoala este un mediu propice in care elevii isi pot insusi norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, isi pot forma comportamente igienico-individuale si de grup, pot invata sa se cunoasca mai bine si sa-si apere organismul de diversi factori nocivi.

Cum sanatatea inseamna actiune educativa, in contextul reformei invatamantului romanesc, disciplina optionala ,,Educatie pentru sanatate', introdusa incepand cu clasa I pana la clasa a-XII-a, urmareste cu precadere intelegerea respectarii unui comportament igienic individual si de grup, respectarea normelor igienice adecvate conditiilor de munca si viata, realizarea functionarii relatiitor interumane in mod armonios.

Transpunerea in practica a optionalului ,, Educatie pentru sanatate,, este necesara si porneste de la premiza ca numai din partea unor copii sanatosi se poate astepta un randament scolar optim, iar mai tarziu o buna insertie profesionala si sociala. Necesitatea educatiei pentru sanatate in randul elevilor e impusa de finalitatile acesteia:

. ridicarea nivelului de cunostinte medicale la elevi in ceea ce priveste cunoasterea si intelegerea importantei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sanatos, protectia mediului ambiant si preventia bolilor;

formarea si dezvoltarea unor comportamente de ingrijire a sanatatii;

formarea unei atitudini pozitive , crearea unei pozitii active atat fata de sanatatea individuala, cat si fata de problemele sanatatii publice.

Am ales a preda la clasa I B ca disciplina optionala ,,Educatia pen tru sanatate,, pornind de la argumentele prezentate mai sus si consider ca elevii vor avea ocazia ca prin intermediul jocurilor didactice, al povestioarelor si al concursurilor pe care le vom desfasura sa isi poata insusi o serie de cunostinte benefice atat pentru sanatatea lor, fizica si mintala.

CONTINUTURILE  INVATARII

Prezentarea elementelor de anatomie si

fiziologie

1. IGIENA PERSONALA

a) Igiena organelor externe

- cunoasterea si aplicarea normelor de igiena personala;

- pastrarea si promovarea sanatatii personale prin prevenirea imbolnavirilor;

- formarea de priceperi, deprinderi si obisnuinte de igiena corporala

b) Igiena imbracamintei.

c) Igiena incaltamintei.

2. SANATATEA MEDIULUI (locuinta, scoala, cartierul in care locuim, zonele de agrement)- cunoasterea factorilor din mediul extern care influenteaza sanatatea oamenilor.

3. SANATATEA MENTALA - ACTIVITATE SI ODIH-NA(relatiile interpersonale, politetea si regulile sale).

4. SANATATEA ALIMENTARA (clasificarea alimentelor, alimentatia echilibrata, exigente privitoare la protectia consumatorului).

5. REGULI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

MODALITATI DE EVALUARE

. Probe orale

. Probe practice

. Autoevaluare

. Miniproiect

. Portofolii

. Probe scrise

RESURSE MATERIALE

- obiecte de igiena personala;

- seturi de planse, fotografii;

- benzi desenate, carti;

- diascop, retroproiector, diapozitive;

- bloc de desen, creioane colorate, hartie glasata

STANDARDE CURRICULARE

DE PERFORMANTA

O1:Utilizarea limbajului specific educatiei pentru sanatate

*S 1 :Identificarea principalelor parti ale organismului, utilizand termeni de anatomie

*S 2 :Identificarea transformarilor corpurilor prin cres-tere , folosind termini specifici de anatomie

O 2:Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sana-tatii personale si a mediului

*S 3: Recunoasterea cazurilor de violenta si a senti-mentelor asociate cu acestea

*S 4: Aplicarea corecta a normelor igienico-sanitare

*S 5: Identificarea rolului activitatii fizice al odihnei in mentinerea sanatatii

*S 6: Utilizarea corecta a notiunilor privind calitatea produselor alimentare si a proceselor din mediul inconjura-tor

*S 7: Formarea unor reprezentari corecte asupra sinelui si celorlalti

FORME DE ORGANIZARE

* activitati frontale cu toti elevii;

* activitati individuale si pe grupe;

* activitati in colaborare cu alti factori educationali;

* jocuri, concursuri.

BIBLIOGRAFIE

. MEdC,programe scolare pentru disciplina optionala ,,Educatie pentru sanatate,, Bucuresti, 2004

. ,,Programul National ,,Educatie pentru sanatate in scoala romaneasca,,caiet pentru clasele I-II,Editura Sistem, Bucuresti ,2005, autori:Gabriela Barbulescu si Daniela Isidor

. ,,Educatie pentru sanatate,,Clasele I-II,Editura Carminis, Pitesti, 2005 , autori:Ileana Dumitru si Emilia Paunescu

PLANIFICAREA ANUALA

a unitatilor de invatare

Nr.total ore:  SEMESTRUL I - 17 1 ora saptamana

SEMESTRUL al II lea - 17

Nr.

Crt.

Unitatea  de

invatare

Ob.de

referinta

Nr.ore

alocate

Perioada

Obs.

Notiuni elementare de anatomie si fiziologie5 ore

Igiena personala

9 ore

Activitate si odihna

3 ore

Sanatatea alimentatiei

8 ore

Sanatatea mentala

5 ore

Sanatatea mediului

4 ore

PLANIFICAREA PE UNITATI DE INVATARE:

SEMESTRUL I: 17 ORE

1.UNITATEA: NOTIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE

Nr.ore alocate Perioada:

Nr.

Crt.

Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Corpul uman:parti componente,loca-lizarea principalelor organe interne

Organele de simt

,,Simturile ma ajuta sa invat,,

Starea de sanatate/ boala

,,Ce inseamna sa fii sanatos? Ce in-seamna sa fii bol-nav?,,

Cresterea si dezvol-tarea in perioada copilariei

-exercitii-joc de desco-perire a partilor compo-nente ale corpului uman,

utilizand mulaje,planse,

imagini sau prin studiul

propriului corp

-exercitii de recunoastere

pe baza de imagini

-exercitii de ilustrare

exercitii-joc de descope-rire a organelor de simt

-descrierea unor compor-tamente sanatoase si a

unor comportamente

bolnave

-enumerarea unor moda-litati de transmitere a

unor boli

*mulaje, planse, ima-gini, fise

*conversatia, observatia dirijata, pro- blematizarea, studiul de caz

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

2.UNITATEA: IGIENA PERSONALA

Nr.ore alocate: 9 Perioada:

Nr.

Crt.

Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Igiena cavitatii bucale

Igiena mainilor si a unghiilor

Igiena parului

Igiena corpului

Igiena imbracamin-tei

Igiena incaltamin-tei

Boli cauzate de  lipsa de igiena: hepatita A ( boala mainilor murdare), scabia

Gripa si virozele

respiratorii

Recapitulare si sistematizare

Evaluare

- exercitii de aplicare a normelor de igiena cor-porala

- exercitii - joc de in-grijita a fiecarei parti a corpului

- exercitii de aplicare a normelor de igiena a imbracamintei si incal- tamintei prin simularea unor situatii

- exercitii de cunoastere a diferitelor simptome ale bolilor

-modalitati de prevenire a imbolnavirilor

-jocuri de rol

-fise de evaluare

-exercitii-joc de ingrijire a fiecarei parti a corpului

-exercitii de aplicare a

normelor de igiena cor-porala

*mulaje, planse, ima-gini, fise

*conversatia, observatia dirijata, pro- blematizarea, studiul de caz

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

3.UNITATEA: ACTIVITATE SI ODIHNA

Nr.ore alocate Perioada:

Nr.

Crt.
Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Despre activitatile

scolarului mic

Timpul liber

Recapitulare

Evaluare

-exercitii de apreci-ere a timpului acordat activitatii fizice si odihnei

-prezentarea unui

program zilnic

-studierea cazurilor

reale si precizarea

regulilor respectate

nerespectate

-jocuri de rol

*mulaje, planse, ima-gini, fise

*conversatia, observatia dirijata, pro- blematizarea, studiul de caz

1 ora

1 ora

1 ora

SEMESTRUL  al II lea 17 ORE

4.UNITATEA: SANATATEA ALIMENTATIEI

Nr.ore alocate Perioada:

Nr.

Crt.

Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Tipuri de alimente

Calitatea alimentelor

Diversitatea alimentelor -conditie

a sanatatii

Importanta vitami-nelor,sarii iodatesi a substantelor orga-nice

Termenul de vala-bilitate al alimente-lor

Vizita la magazinul

alimentar

Recapitulare

Evaluare

-exercitii de aplica-re a normelor de

igiena corporala

-exercitii-joc de ingrijire a fiecarei

parti a corpului

-exercitii de aplica-re a normelor de

igiena a imbraca-mintei si incalta-mintei prin simu-larea unor situatii

-exercitii de cu-noastere a diferitelor simptome ale bolilor

-modalitati de pre-venire a imbolna-virilor

-jocuri de rol

-fise de evaluare

-exercitii-joc de

ingrijire a fiecarei

parti a corpului

-exercitii de aplicare a normelor de

igiena corporala

*mulaje, planse, imagini, fise

*conversatia, observatia dirijata, problematizarea, studiul de caz

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

5.UNITATEA: SANATATEA MENTALA

Nr.ore alocate: 5 Perioada:

Nr.

Crt.

Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Autocunoasterea:

Cine sunt eu?Cum

sunt?Ce imi place?

Ce nu-mi place?

Eu si ceilalti-locul

meu in clasa

Familia

Controlul emotiilor: Mi-e frica!Decine? De ce?

Recapitulare

Evaluare

-descrierea unor

comportamente sa-natoase

-povestiri orale

-exercitii de com-parare a situatiilor

reale si cele imaginare

*mulaje, planse, imagini, fise

*conversatia, observatia dirijata, pro- blematizarea, studiul de caz

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

6.UNITATEA: SANATATEA MEDIULUI

Nr.ore alocate: 4 Perioada:

Nr.

Crt.

Detalii  de

continut

O.R.

Activitati de

invatare

Resurse:

*materiale

*procedurale

Nr.ore

Data

Obs.

Sa locuim intr-un

mediu sanatos

Locul de joaca

Curatenia in clasa

si in scoala mea

Recapitulare

Evaluare

-exercitii de apli-care a normelor de

igiena corporala

si a vestimentatiei

prin simularea

unor situatii

-modalitati de evi-tare a folosirii subs-tantelor toxice,a

accidentelor

*mulaje, planse, imagini, fise

*conversatia, observatia dirijata, pro- blematizarea, studiul de caz

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3564
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved