Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

Tipologia curriculara

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micTipologia curriculara

Extinderea sferei de cuprindere a conceptului "curriculum' si conturarea acceptiunii actuale asupra acestui concept, sugereaza importanta cunoasterii si caracterizarii diferitelor tipuri de curriculum, atat pentru demersurile teoretico-experimentale ale specialistilor, cat si pentru demersurile practic-aplicative ale cadrelor didactice.I. in functie de criteriul cercetarii fundamentale a curriculumului, distingem categoriile:

1.1.  curriculum general/curriculum comun/trunchi comun de cultura generala/curriculum central/ core curriculum/curriculum de baza

1.2. curriculum de profil si specializat

1.3.  curriculum subliminal/curriculum ascuns

1.4. curriculum informai.

Curriculumul general/curriculum comun/trunchi comun de cultura generala/curriculum central/ core curriculum/curriculum de baza se refera la obiectivele generale ale educatiei si la continuturile educatiei generale - sistemul de cunostinte, abilitati intelectuale si practice, stiluri atitudinale, strategii, modele actionale si comportamentale de baza etc., obligatorii pentru educati pe parcursul primelor trepte ale scolaritatii.

Curriculumul de profil si specializat se refera la formarea si dezvoltarea comportamentelor, competentelor, abilitatilor si strategiilor specifice anumitor domenii ale cunoasterii, care isi gasesc corespondent in diferite profiluri de studii (stiinte exacte, stiinte umaniste, muzica, arte plastice, sporturi s.a.m.d.).

Curriculumul subliminal/curriculum ascuns cuprinde ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare directe sau indirecte, explicite sau implicite, rezultate din ambianta educationala (conditionata de climatul psihosocial si cultural al clasei de elevi sau al grupei de studenti, de climatul specific scolii sau universitatii, in ansamblul lor, de sistemul relatiilor interpersonale stabilite intre agentii actiunii educationale: profesori, elevi, parinti, agenti sociali etc.) si din climatul psihosocial general, in care se desfasoara activitatea didactica (dependent de caracteristicile mediului de instruire, de calitatea spatiului scolar, de timpul scolar disponibil, de stilul de activitate didactica si de personalitatea cadrului didactic etc.).

Curriculumul informai (asociat cu educatia de tip informai) cuprinde ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare indirecte, rezultate ca urmare a interactiunii educatului cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media), a diferitelor interactiuni in mediul social, cultural, economic, familial, al grupului de prieteni, al comunitatii etc.

II. In functie de criteriul cercetarii aplicative a curriculumului, distingem categoriile:

II. l. curriculum formal/curriculum oficial II.2. curriculum recomandat II. 3. curriculum scris

11.4.  curriculum predat

11.5. curriculum de suport

11.6. curriculum invatat

11.7.  curriculum testat.

Curriculumul formal/curriculum oficial (asociat cu educatia de tip formal) este cel oficial prescris, deci cu statut formal si cuprinde toate documentele scolare oficiale, care stau la baza proiectarii activitatii instructiv-educative la toate nivelele sistemului si procesului de invatamant.

El reprezinta rezultatul activitatii unei echipe interdisciplinare de lucru, este validat de factorii educationali de decizie si include urmatoarele documente oficiale:

- documente de politica a educatiei

- documente de politica scolara

- planuri de invatamant

- programe scolare si universitare

- manuale scolare si universitare

- ghiduri, indrumatoare si materiale metodice-suport

- instrumente de evaluare.

Curriculumul recomandat este cel sustinut ca ghid general pentru cadrele didactice, de grupuri de experti in educatie sau de autoritati guvernamentale.

Curriculumul scris are, de asemenea, caracter oficial si este specific unei anumite institutii de invatamant.

Curriculumul predat se refera la ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare oferite de educatori celor educati in activitatile didactice curente.

Curriculumul de suport cuprinde ansamblul materialelor auriculare auxiliare: culegeri de probleme, culegeri de texte, indrumatoare didactice, atlase, software etc.

Curriculumul invatat se refera la ceea ce educatii au achizitionat ca urmare a implicarii lor in activitatile instructiv-educative.Curriculumul testat se refera la experientele de invatare si dezvoltare apreciate si evaluate cu ajutorul testelor sau al altor probe de evaluare.

III.  In functie de criteriul epistemologic, distingem categoriile:

III. l curriculum formal/curriculum oficial

III.2. curriculum coinun/curriculum general/trunchi comun de cultura generala/curriculum central/

core curriculum/curriculum de baza III. 3. curriculum specializat

111.4.  curriculum ascuns/curriculum subliminal

111.5. curriculum informai

III. 6. curriculum neformal III.7. curriculum local.

Curriculumul neformal (asociat cu educatia de tip neformal) se refera la obiectivele si continuturile activitatilor instructiv-educative neformale, care au caracter optional, sunt complementare scolii, structurate si organizate intr-un cadru institutionalizat extrascolar (de exemplu, in cluburi, asociatii artistice si sportive, case ale elevilor si studentilor, tabere s.a.m.d.).

Curriculumul local include ofertele de obiective si continuturi ale activitatilor instructiv-educative propuse de catre inspectoratele scolare (si aplicabile la nivel teritorial) sau chiar de catre unitatile de invatamant, in functie de necesitatile proprii.

IV.  Tipologia (si terminologia) Curriculuinului National operant in cadrul sistemului de invatamant din Romania:

IV. l. curriculum-nucleu

IV.2. curriculum la decizia scolii: I V. 2.1. curriculum extins I V. 2.2. curriculum nucleu aprofundat IV.2.3. curriculum elaborat in scoala.

Curriculumul nucleu reprezinta trunchiul comun, obligatoriu, adica numarul minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant. Practic, asa cum am aratat mai sus, trunchiul comun circumscrie acel sistem de cunostinte fundamentale, capacitati si competente, abilitati intelectuale si practice, stiluri atitudinale. strategii, modele actionale si comportamentale necesare pregatirii tuturor indivizilor. Astfel, actualele programe scolare pe discipline de studiu cuprind obiectivele cadru, obiectivele de referinta, continuturile invatarii si standardele curriculare de performanta, obligatorii pentru toate scolile si pentru toti elevii, in acest fel se asigura respectarea dreptului, a egalitatii sanselor de acces a tuturor indivizilor la invat nantul public.

Curiculumul nucleu reprezinta unicul sistem de referinta pentru diversele tipuri de evaluari si de examinari eterne (nationale) din sistem si pentru elaborarea standardelor curriculare de performanta.

Curriculumul la decizia scolii asigura diferenta de ore dintre curriculumul nucleu si numarul minim sau maxim de ore pe saptamana, pentru fiecare disciplina scolara prevazuta in planurile-cadru de invatamant, pe an de studiu, in cadrul acestui tip de proiect pedagogic, obiectivele instructiv-educative si elementele de continut stiintific cuprinse in programele scolare ale disciplinelor obligatorii, sunt facultative, parcurgerea lor fiind decisa la nivelul institutiei scolare. Complementar curriculumului nucleu, scoala poate oferi urmatoarele tipuri de curriculum: curriculum extins, curriculum nucleu aprofundat, curriculum elaborat in scoala.

Curriculumul extins este acel tip de proiect pedagogic care are la baza intreaga programa scolara a disciplinei, respectiv clementele de continut obligatorii si facultative. Astfel, diferenta pana la numarul maxim de ore prevazute pentru o anumita disciplina se asigura prin imbogatirea ofertei de cunostinte, capacitati, atitudini, comportamente, strategii etc.

Curriculumul nucleu aprofundat este acel tip de proiect pedagogic care are la baza exclusiv trunchiul comun, respectiv elementele de continut obligatorii. Astfel, diferenta pana la numarul maxim de orc prevazute pentru o anumita disciplina se asigura prin reluarea si aprofundarea curriculumului nucleu, prin diversificarea activitatilor de invatare.

Curriculum elaborat in scoala este acel tip de proiect pedagogic care contine, cu statut optional, diverse discipline de studiu propuse de institutia de invatamant sau alese de aceasta din lista elaborata la nivel de minister, in acest fel, i se asigura fiecarui profesor oportunitatea de a participa in mod direct la elaborarea curriculuniului, functie de conditiile concrete in care se va desfasura activitatea didactica: resursele umane si materiale ale scolii, interesele si performantele generale ale elevilor clasei, performantele acestora la disciplina de studiu respectiva, nivelul de dezvoltare intelectuala a elevilor, anumite situatii specifice scolii s.a.m.d. Disciplinele optionale se pot proiecta in viziune monodisciplinara, la nivelul unei arii curriculare sau la nivelul mai multor arii curriculare.

Curriculumul elaborat in scoala nu constituie obiectul evaluarilor si examinarilor externe, nationale. Profesorului care elaboreaza acest tip de curriculum ii revine sarcina de a proiecta, pe langa obiectivele instructiv-educative si continuturi, competentele si performantele asteptate de la elevi, precum si probele de evaluare, itemii de masurare a acestora.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2397
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved