Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

APARATUL FISCAL (Functii). STRUCTURILE ADMINISTRATIVE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAPARATUL FISCAL (Functii). STRUCTURILE ADMINISTRATIVE:In toate tarile, organele cu atributii in domeniul fiscal cuprind organe centrale si teritoriale de specialitate, care au in componenta directii, departamente de divizii si servicii . In raport cu normele juridice aprobate, organele Administratiei Fiscale au, in mod diferentiat, o tripla functie :

de executie a legislatiei fiscale ;

de control al modului de aplicare a normelor juridice fiscale ;

de elaborare a proiectelor legislative cu caracter special ;

o           urmarirea si controlul respectarii legislatiei si a indeplinirii obligatiilor fiscale ;

o           perceperea propriu-zisa a impozitelor si taxelor, incasarea si evidentierea lor in conturile bugetare .

Toate categoriile de activitati sunt desfasurate de catre organe fiscale diferite .

Activitatea cu rolul cel mai concret o constituie perceperea propriu-zisa a impozitelor, iar activitatea de control impulsioneaza virarea acestora la buget .

Cele 4 categorii de activitati fiscale se afla in legatura si , prin urmare, ele trebuiesc privite ca un tot unitar, rezultand astfel ca organele care le realizeaza pot si trebuie considerate ca facand parte dintr-un aparat comun, aparatul fiscal. In acest sens, perceperea impozitelor ( scopul final al activitatii fiscale ) este conditionata de caracteristicile legislatiei, de calitatea indrumarii si de exigenta controlului, acestea din urma fiind determinate si orientate de informatiile furnizate de organele de percepere .

Ministerul Finantelor, care cuprinde organele centrale si cele teritoriale din domeniul fiscal, asigura coordonarea unitara a acestor activitati fiscale. Celelalte institutii care desfasoara in mod adiacent si unele activitati cu caracter fiscal nu pot fi considerate ca facand parte din aparatul fiscal .

Ministerul Finantelor este organizat si functioneaza ca organ al Adinistratiei Publice, cu rol de sinteza care apilca strategia si programul guvernului in domeniul finantelor publice. Atributiile Ministerului Finantelor, ca organ central in domeniul fiscal, sunt :

stabilirea nivelului si structurii impozitelor si taxelor ;

asigurarea masurilor necesare pentru incasarea veniturilor bugetare ;

Structurile administrative

1. Organele fiscale .

Activitatile de gestionare a creantelor fiscale sunt realizate printr-un ansamblu de structuri institutionale ale caror competente si raspunderi sunt stabilite intr-un cadru legislativ, fiind specifice fiecarei tari .

In Romania, Parlamentul stabileste si aproba prin lege taxele, impozitele si alte venituri ale statului, Guvernul asigurand realizarea politicii financiare conform programului de guvernare acceptat de catre Parlament .

Politica financiara a statului implica asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor, controlul aplicarii corecte si respectarea legislatiei fiscale, ca si organizarea corespunzatoare a sistemului informational fiscal.

Aducerea la indeplinire a sarcinilor executive ale domeniului fiscal implica o vasta activitate de organizare, indrumare, control, desfasurata atat pe plan central cat si teritorial, acest lucru realizandu-se prin intermediul institutiilor administratiei publice de specialitate.

In acest sens, competentele si atributiile revin unor directii si servicii de specialitate din cadrul Ministerului de Finante, Directiilor generale ale Finantelor Publice de la nivelul judetean, Organelor Administratiei Publice Fiscale de la nivel municipal.Aparatul fiscal cuprinde ansamblul de organe financiare si de control ale statului care sunt insarcinate prin lege sa asigure realizarea impunerii, urmaririi si perceperii impozitelor si taxelor, precum si controlul respectarii legislatiei in vigoare .

Referitor la activitatea fiscala, se poate considera ca aceasta imbina 4 categorii de activitati independente :

pregatirea si initierea reglementarilor legislatiei fiscale ;

executarea si indrumarea metodologica a activitatii fiscale ;

elaborarea actelor monetare cu caracter fiscal ;

coordonarea controlului fiscal al subiectilor economici ;

perceperea propriu-zisa a impozitelro si taxelor, incasarea si evidentierea lor in conturile bugetare .

Aceste categorii de activitati sunt desfasurate de catre organe fiscale diferite .

Activitatea cu rolul cel mai concret o constituie perceperea propriu-zisa a impozitelor , iar activitatea de control impulsioneaza virarea acestora la buget .

Cele 4 categorii de activitati fiscale se afla in legatura si prin urmare ele trebuie privite ca un tot unitar, rezultand astfel ca organele care le realizeaza pot si trebuie considerate ca facand parte dintr-un aparat comun, aparatul fiscal .

In acest sens, perceperea impozitelor ( scopul final al activitatilor fiscale ) este conditionata de caracteristicile legislatiei, de calitatea indrumarii si de exigenta controlului, acestea din urma fiind determinate si orientate de informatiile furnizate de organele de percepere .

Ministerul de Finante, care cuprinde organele centrale si cele teritoriale din domeniul fiscal, asigura coordonarea unitara a acestor activitati fiscale .

Celelalte institutii care desfasoara in mod adiacent si unele activitati cu caracter fiscal nu pot fi considerate ca facand parte din aparatul fiscal .

2. Aparatul Central al Ministerului de Finante

Ministerul de Finante este organizat si functioneaza ca organ al Administratiei publice cu rol de sinteza care aplica strategia si programele Guvernului in domeniul Finantelor Publice .

Atributiile Ministerului de Finante, ca organ central in domeniul fiscal :

stabileste nivelul si structura impozitelor si taxelor ;

asigura masurile necesare pentru incasarea veniturilor bugetare ;

elaboreaza actele monetare cu caracter fiscal ;

coordoneaza controlul fiscal al subiectilor economici

Ministerul Finantelor este organizat pe Directii Generale, Directii si servicii, unele dintre acestea fiind implicate direct in realizarea unitara a activitatii fiscale. Astfel, compartimentele functionale din aparatul central al Ministerului Finantelor elaboreaza normele metodologice, instructiuni si precizari cu privire la modul de aplicare al actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele .Indrumarea metodologica in domeniul fiscal se realizeaza de catre aparatul central al Ministerului Finantelor prin actiuni desfasurate la sediul organelor fiscale teritoriale, precum si prin consfatuirile la care participa atat organele fiscale, cat si reprezentantii contribuabililor .

In cadrul aparatului central al Ministerului Finantelor, functioneaza urmatoarele compartimente cu atributii si competente in domeniul fiscal :

Directia Generala de Politici si Reglementari Fiscale, in cadrul careia se asigura elaborarea actelor normative fiscale, care se inainteaza Guvernului si Parlamentului pentru aprobare ; aceasta directie elaboreaza totodata si reglementarile necesare aplicarii corecte a acestor acte normative cu caracter fiscal ;

Directia Generala de Indrumare Metodologica in domeniul perceperii obligatiilor fiscale care asigura coordonarea unitara, dar si diferentiata a realizarii, de catre organele fiscale teritoriale, a incasarii efective a impozitelor si taxelor ;

Directia Generala de Control Financiar, in cadrul careia sunt compartimente specializate pentru indrumarea si orientarea metodologica a controlului fiscal ;

Garda Financiara care asigura controlul operativ in vederea respectarii legislatiei fiscale, vamale, comerciale sau de preturi de catre subiectii economici ;

Directia Generala a Vamilor, insarcinata cu aplicarea dispozitiilor legale privind taxele vamale si perceperea acestora ;

Directia Generala a Trezoreriei Publice, care are atributii in momentul incasarii veniturilor pe baza unei evidente stricte, pe fiecare platitor si , totodata, realizarea controlului financiar preventiv asupra incasarii la termen a impozitelor si taxelor .

Organele fiscale teritoriale

Structura teritoriala a aparatului fiscal cuprinde compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice la nivel de judet si municipiul Bucuresti, Administratiile Financiare , precum si in cadrul circumscriptiilor finale .

In relatiile dintre organele fiscale si agentii economici se are in vedere ca acestia au de regula obligatia legala sa calculeze singuri impozitele si taxele si sa verse la termen de plata sumele datorate la buget . Prin urmare ei nu sunt supusi unei operatii de impunere prealabila din partea aparatului fiscal al organelor fiscale. In acest caz , la sediul Organului fiscal se realizeaza controlul fiscal pe baza documentelor de racordare lunare, trimestriale, anuale, pe care agentii economici sunt obligati sa le depuna .

Controlul fiscal se realizeaza si la sediul contribuabililor utilizandu-se informatii de contabilitate sintetica si cea analitica. Relatiile fiscale dintre organele fiscale si contribuabilii, persoane fizice, se realizeaza in mod diferit, acestea fiind obligate sa depuna la organele fiscale locale declaratiile de impunere, in vederea definitivarii impunerilor, iar organele de control fiscal sa verifice exactitatea informatiilor cuprinse in declaratiile de impunere si sa intocmeasca procese verbale de impunere comunicand impunerile ramase definitive prin instiintarea de piata .

Pentru contribuabilii persoane fizice este organizata o evidenta nominala in care fiecare contribuabil este debitat cu sumele datorate sub forma de impozite si taxe, si este creditat pe masura ce isi achita obligatiile fiscale .

Contribuabilii care nu isi achita impozitele si taxele datorate pot ajunge la executarea silita .


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1371
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site